Kleden/Geslachten

Gestart door BWoets, april 19, 2005, 10:30:56 AM

Vorige topic - Volgende topic

BWoets

Aangezien ik zeer vaak fouten tegenkom op het gebied van ingevoerde kleden en geslachten even dit ter informatie:

Kleden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Indien een vogel altijd in hetzelfde kleed is (bijvoorbeeld een Grauwe Gans) vul dan niet in dat de vogel in winterkleed is omdat hij/zij in de winter wordt gezien.
Vul enkel in of het hier om een adult of een juveniel gaat. Ook kan in dit geval gebruik worden gemaakt van eerste kalenderjaar enz.

MAAR WINTERKLEED OF ZOMERKLEED GAAT HIER NIET OP!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Indien een vogel een winterkleed/zomerkleed/eclipskleed heeft (bijvoorbeeld een Geoorde Fuut) dan kan er wel worden ingevuld worden om welk kleed het gaat. Zomerkleed en winterkleed behoren dan dus WEL tot de mogelijkheden.

WINTERKLEED OF ZOMERKLEED GAAT HIER DUS WEL OP!
VUL ECLIPSKLEED ENKEL IN ALS MEN HIER ZEKER VAN IS!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul bij insecten/vlinders enz altijd in om wat voor geslacht het gaat. Dit is belangrijke informatie voor verder gebruik hiervan. Indien men dus een vlinder ziet vliegen vult men bij kleed adult in. Dit wijst allemaal wel voorzich. Dit geldt ook voor de waarnemingen van planten!

VUL INDIEN BEKEND ALTIJD HET KLEED IN!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Geslachten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een paar staat voor 2 vogels. Indien men dus een mannetje en vrouwtje Krakeend ziet, vul dan bij aantal 1 in en selecteer Paar. Indien het aantal mannen en vrouwen niet bekend is, niet gelijk is, of niet te bepalen is vul dan ook niet in dat het om een bepaald aantal paren gaat. (Bijvoorbeeld 3 man + 5 vrouw, dan vul je dus in: 8 onbekend en bij bijzonderheden zet je dat het om 3 man + 5 vrouw ging OF je maakt 2 verschillende waarnemingen, 1 met 3 man & 1 met 5 vrouw!) (Indien het bijvoorbeeld om een groep Ganzen gaat vul dan gewoon bijvoorbeeld in 1500

VUL ENKEL PAAR IN INDIEN HET ZEKER OM EEN MAN EN EEN VROUW GAAT!
HOUD ER REKENING MEE DAT EEN PAAR VOOR TWEE VOGELS STAAT! (zo wordt dit ook in de statistieken/kaartjes verwerkt)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vul enkel het geslacht in als men hier zeker van is. Een wijfjeskleed Blauwe Kiekendief betekend dus niet direct dat het ook een Vrouw is, want 1e kalenderjaar Blauwe Kiekendieven hebben allemaal wijfjeskleed (ja, ook de heren). Houd goed rekening met het eclipskleed van eenden in de nazomer.

VUL HET GESLACHT ENKEL IN INDIEN 100% ZEKER!

========================================================

Reageer hier ALLEEN op indien je echt een vraag hebt of er nog onduidelijkhedenzijn.
Met vriendelijke groet,
Bob Woets