Hoofdmenu

de op 8-7 verzonden email

Gestart door hiskodevries, juli 08, 2010, 12:37:02 PM

Vorige topic - Volgende topic

hiskodevries

Beste ......,

Omdat je 1 of meerdere waarnemingen in Waarneming.nl hebt ingevoerd ontvang je deze email.

Zoals reeds eerder gecommuniceerd is Stichting Natuurinformatie (de beheerder van Waarneming.nl) voornemens om de data van Waarneming.nl ook beschikbaar te maken in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). Hierbij hanteren wij het principe dat elke waarnemer altijd zelf de regie houdt over zijn gegevens.

Of jouw waarnemingen worden doorgegeven en hoe die gebruikt kunnen worden in de NDFF heb je zelf in de hand. Via het menu van Waarneming.nl

Mijn waarneming.nl  > Persoonlijke gegevens > Waar gaat mijn data naar toe

kom je in dit scherm: http://waarneming.nl/gebruiker_toestemming.php

Hier zijn drie keuzes beschikbaar. Hieronder zetten wij deze keuzes en de effecten van die keuzes voor de koppeling met de NDFF op een rij.

1. Mijn waarnemingen mogen  niet doorgeleverd  worden  aan andere organisaties.
Je waarnemingen zullen nooit buiten de databases van Stichting Natuurinformatie geëxporteerd  worden, en dus ook niet naar  de NDFF.

2. Mijn waarnemingen mogen  voor wetenschappelijke doelen gebruikt worden.
Je waarnemingen worden  beschikbaar in de NDFF, en kunnen  vanuit de NDFF worden opgehaald door organisaties die werken aan verspreidingsonderzoek, natuuratlassen en wetenschappelijk onderzoek. Hieronder vallen bijvoorbeeld universiteiten,  PGO's(*), lokale natuurwerkgroepen. Toetsing Flora & Fauna-wet valt niet onder (semi)wetenschappelijk gebruik, evenmin als natuurbeheer en educatie.
(*) Particuliere Gegevensverzamelende Organisatie, voorbeelden hiervan zijn SOVON, Vlinderstichting, RAVON, FLORON, et cetera.

3. Mijn waarnemingen mogen gebruikt worden  voor wetenschappelijke doelen, voor juridische toetsing, voor natuurbeheer en voor natuureducatie.
Je waarnemingen mogen  gebruikt worden zoals hierboven bij 2. beschreven, en bovendien  bij toetsingen van Flora & Faunawet, ten behoeve van natuurbeheer en voor educatie en voorlichtings-doeleinden.

Natuurbescherming is gebaat bij goede, actuele verspreidingsgegevens. Met wat onbekend blijft wordt helaas weinig rekening gehouden. Daarom adviseert Waarneming.nl haar gebruikers keuze 3. Hoe meer gegevens openbaar beschikbaar zijn, hoe beter het inzicht in de Nederlandse natuur.

Uiteraard is iedereen vrij om een eigen keuze te maken, en kun je je instelling altijd wijzigen. Bij de eerstvolgende uitwisseling met de NDFF zal de nieuwe keuze effectief worden. Als je de instelling op optie 1 zet zullen jouw waarnemingen ook daadwerkelijk uit de NDFF worden verwijderd. Wel houdt de NDFF het recht om voor een toetsing gebruikte data te archiveren ten behoeve van  een eventueel juridisch dispuut.

Wil je meer weten?
     De NDFF wordt beheerd door de Gegevensautoriteit Natuur (GaN): http://www.gegevensautoriteitnatuur.nl/
     Achtergrond informatie over het tot stand komen van de overeenkomst tussen de GAN en Waarneming.nl:
http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=99234.0.html
Mocht het bovenstaande tot vragen leiden, stel deze zoveel mogelijk op het forum in dit onderdeel: http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?board=131.0.html zodat ook anderen mee kunnen praten.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

hiskodevries

Ter info,
voordat je op http://waarneming.nl/gebruiker_toestemming.php klikt wel zorgen dat je ingelogd bent, anders kun je niet in dat scherm komen.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

HPM

Ik kreeg twee van dergeljke mails. Is dat een foutje of betekent het dat ik twee accounts heb?
Wat moet ik doen als het laatste het geval blijkt te zijn?

--
Groeten, Herman van der Meer

Herman van der Meer

hiskodevries

herman, een aantal gebruikers hebben 2 emails gekregen per ongeluk
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

MLANG

Het puntje "." achter php in de eerste link zorgt ervoor dat de pagina niet opent. Gr. M.

Piedos

Het is mij niet duidelijk of het gebruik commercieel is of niet.
Pie*ter Wester%beke

gjcaspers

CiteerWel houdt de NDFF het recht om voor een toetsing gebruikte data te archiveren ten behoeve van  een eventueel juridisch dispuut.

Ik hik nog wat aan tegen dat juridisch dispuut. Stel, mijn waarneming wordt gebruikt voor een toetsing, en leidt ertoe dat een groot bouwproject wordt uitgesteld. Nader onderzoek wordt uitgevoerd, en de soort die ik heb ingevoerd wordt niet gevonden. Kan ik dan wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van de vertraging en het extra onderzoek?
Groet,
Gert-Jan Caspers

Piedos

#7
Citaat van: Piedos op juli 09, 2010, 19:09:21 PM
Het is mij niet duidelijk of het gebruik commercieel is of niet.

Wie kan hier iets over zeggen? Wordt er geld verdient aan mijn waarnemingen?
Pie*ter Wester%beke

Norman

In hoeverre is de geleverde informatie ook toegankelijk voor de "natuurbeherende" organisaties zoals bijvoorbeeld de KNJV?

Martijn de Jong

#9
Gert-Jan, als waarnemer kan je nooit juridisch aansprakelijk worden gesteld. De GAN geeft een "oordeel" over de gemelde waarneming (namelijk betrouwbaar of niet), en is daardoor verantwoordelijk. Zij neemt dus de aansprakelijkheid over. Sterker nog, de GAN is juist opgericht om deze juridische verantwoordelijkheid op zich te nemen, zodat er een (1) organisatie is waar je natuurgegevens kan ophalen, in plaats van de vele tientallen organisaties waar je nu langs moet.

Pieter, ja er wordt geld verdiend aan je waarnemingen. Net zoals SOVON en andere PGO's nu ook geld met je waarnemingen verdienen. De GAN vraagt geld voor het gebruik van de NDFF, zodat de database zonder overheidssubsidie overeind kan blijven: "De vervuiler/gebruiker betaald". We leven nu eenmaal in een politieke werkelijkheid die blijkbaar geen geld over heeft voor het structureel verzamelen van natuurgegevens, zodat de markt dit moet oplossen. Zie voor meer informatie hierover: http://www.gegevensautoriteitnatuur.nl/pages/ndff-abonnementen.aspx

Overigens krijgt ook waarneming.nl een bijdrage van de GAN, zodat deze site gratis en zonder reclame in de lucht kan blijven. Zie voor meer informatie over de overeenkomst: http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=69960.0.html

Norman: de vraag of de KNJV ( = de jagersvereniging) gegevens kan krijgen kan je het beste aan de GAN zelf stellen. Ik ga er van uit dat dit wel mogelijk is, hoewel ze momenteel nog niet in de lijst met deelnemers staan: http://www.gegevensautoriteitnatuur.nl/pages/deelnemers-ndff.aspx
Overigens maakt dit voor de waarnemingen ingevoerd via deze website niet veel uit, omdat die toch al openbaar zijn.

groeten,

Martijn
Martijn de Jong

Actiereactie

Ik vind het vreemd dat de voorkeur standaard is ingesteld op keuzemogelijkheid:
"Mijn waarnemingen mogen gebruikt worden voor wetenschappelijke doelen,voor juridische toetsing, voor natuurbeheer en voor natuureducatie"
Ik had het netter gevonden dat de keuze standaard was:
"Mijn waarnemingen mogen  niet doorgeleverd  worden  aan andere organisaties"

Maak je ondertussen geen gebruik meer van je eens opgegeven email of ben je al tijden niet meer online en/of kom je dit om welke reden ook niet meer dan geef je nu automatisch toestemming. Lijkt me ook vanuit juridisch oogpunt niet de juiste insteek.

gjcaspers

Citaat van: Martijn de Jong op juli 12, 2010, 23:31:08 PM
Gert-Jan, als waarnemer kan je nooit juridisch aansprakelijk worden gesteld. De GAN geeft een "oordeel" over de gemelde waarneming (namelijk betrouwbaar of niet), en is daardoor verantwoordelijk. Zij neemt dus de aansprakelijkheid over. Sterker nog, de GAN is juist opgericht om deze juridische verantwoordelijkheid op zich te nemen, zodat er een (1) organisatie is waar je natuurgegevens kan ophalen, in plaats van de vele tientallen organisaties waar je nu langs moet.
Ah, dat was wat ik hoopte te horen. Dan wordt het optie 3 voor mij!
Groet,
Gert-Jan Caspers

Vincent

#12
Citaat van: Actiereactie op juli 13, 2010, 06:08:02 AM
Ik vind het vreemd dat de voorkeur standaard is ingesteld op keuzemogelijkheid:
"Mijn waarnemingen mogen gebruikt worden voor wetenschappelijke doelen,voor juridische toetsing, voor natuurbeheer en voor natuureducatie"
Ik had het netter gevonden dat de keuze standaard was:
"Mijn waarnemingen mogen  niet doorgeleverd  worden  aan andere organisaties"

Maak je ondertussen geen gebruik meer van je eens opgegeven email of ben je al tijden niet meer online en/of kom je dit om welke reden ook niet meer dan geef je nu automatisch toestemming. Lijkt me ook vanuit juridisch oogpunt niet de juiste insteek.
Deze instelling is gebaseerd op de oude exportinstellingen in je profiel op Waarneming.nl. Als daar is aangegeven dat er geen waarnemingen mogen worden geëxporteerd, dan staat de instelling op optie 1. Werd export wel toegestaan, zonder beperkingen, dan staat deze instelling op optie 3. Werd de export volledig gespecificeerd (deze PGO wel, die niet; wel voor onderzoek, niet voor overige doeleinden, etc.), dan bestond de mogelijkheid dat aangegeven was de data alleen voor wetenschappelijke doeleinden te gebruiken en is voor optie 2 gekozen.

Citeer
Hoe zijn deze nieuwe instellingen bepaald voor bestaande gebruikers?

     * Als de oude exportopties op uit staan dan komt de waarde op '1'.
     * Als de soortspecifieke exports uit staan dan wordt de waarde op '2'
gezet.
     * In alle andere gevallen op keuze 3.
Vincent

Actiereactie

CiteerDeze instelling is gebaseerd op de oude exportinstellingen in jeprofiel op Waarneming.nl. Als daar is aangegeven dat er geenwaarnemingen mogen worden geëxporteerd, dan staat de instelling opoptie 1. Werd export wel toegestaan, zonder beperkingen, dan staat dezeinstelling op optie 3. Werd de export volledig gespecificeerd (deze PGOwel, die niet; wel voor onderzoek, niet voor overige doeleinden, etc.),dan bestond de mogelijkheid dat aangegeven was de data alleen voorwetenschappelijke doeleinden te gebruiken en is voor optie 2 gekozen.

Dank je Vincent, dan ben ik mij schijnbaar al lange tijd onbewust geweest van de verkeerde instellingen in mijn profiel en begrijp nu de insteek.

nielsyese

Citaat van: Actiereactie op juli 13, 2010, 06:08:02 AM
Ik vind het vreemd dat de voorkeur standaard is ingesteld op keuzemogelijkheid:
"Mijn waarnemingen mogen gebruikt worden voor wetenschappelijke doelen,voor juridische toetsing, voor natuurbeheer en voor natuureducatie"
Ik had het netter gevonden dat de keuze standaard was:
"Mijn waarnemingen mogen  niet doorgeleverd  worden  aan andere organisaties"

Zo heel vreemd is dat ook weer niet. Op deze manier komt de meeste informatie beschikbaar. Ik vind het zo geen enkel probleem. Een beetje hetzelfde idee is dat in België iedereen automatisch als donor wordt ingeschreven, in Nederland is het juist andersom. Ik vind de Belgische aanpak veel beter. Dit is misschien wel een beetje een tang-op-een-varkenvergelijking ;D
Met vriendelijke groet, Niels-Jan Dek