Hoofdmenu

vossen invoeren?

Gestart door peterlindenburg, juni 29, 2010, 12:14:12 PM

Vorige topic - Volgende topic

peterlindenburg

Ik zat mij af te vragen, naar aanleiding van een prachtige jonge vos die ik van het weekend heb gezien, of ik die vervaagd zou moeten invoeren in verband met jagers (heb ik nu voor de zekerheid maar gedaan). Het klopt toch dat de vos vogelvrij is?


groet Peter Lindenburg

leonwillems@home.nl

op de site van VZZ staat:

"Van april 2002 tot mei 2006 was de vos beschermd onder de Flora- en Faunawet. Provincies konden echter ontheffing verlenen voor afschot, als er sprake was van 'schade' die niet op een andere manier kon worden voorkomen. Vooral voor de bescherming van de weidevogels, die het door de intensivering van de landbouw toch al moeilijk hebben, wil men de vos bestrijden. Onder druk van de lobby van boeren en jagers, en niet geleid door adviezen van deskundigen, heeft minister Veerman de vos echter in mei 2006 op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Dat betekent dat bij 'schade aan de fauna', of zelfs bij 'dreigende schade', de vos overal weer bestreden mag worden. Aangezien de vos vooral andere fauna moet eten om in leven te blijven, is dit in de praktijk een vrijbrief om de vos inderdaad maar overal te bejagen. Dat mag echter alleen tussen zonsopgang en zonsondergang, waartegen in de praktijk vaak gezondigd wordt. Vossen zijn immers vooral in de schemer en 's nachts actief. Provincies kunnen ontheffingen verlenen om ook 's nachts met de lichtbak de vos te bestrijden."
~ Keep a green tree in your heart and perhaps a singing bird will come ~

peterlindenburg


Citeerop de site van VZZ staat:
"Van april 2002 tot mei 2006 was de vos beschermd onder de Flora- en Faunawet. Provincies konden echter ontheffing verlenen voor afschot, als er sprake was van 'schade' die niet op een andere manier kon worden voorkomen. Vooral voor de bescherming van de weidevogels, die het door de intensivering van de landbouw toch al moeilijk hebben, wil men de vos bestrijden. Onder druk van de lobby van boeren en jagers, en niet geleid door adviezen van deskundigen, heeft minister Veerman de vos echter in mei 2006 op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Dat betekent dat bij 'schade aan de fauna', of zelfs bij 'dreigende schade', de vos overal weer bestreden mag worden. Aangezien de vos vooral andere fauna moet eten om in leven te blijven, is dit in de praktijk een vrijbrief om de vos inderdaad maar overal te bejagen. Dat mag echter alleen tussen zonsopgang en zonsondergang, waartegen in de praktijk vaak gezondigd wordt. Vossen zijn immers vooral in de schemer en 's nachts actief. Provincies kunnen ontheffingen verlenen om ook 's nachts met de lichtbak de vos te bestrijden."


Als dat klopt dan lijkt het mij raadzaam om vossen vervaagd in te voeren! Anders wordt het wel heel makkelijk voor de jagende medemensen.

grutto

Jagers concentreren zich vaak op veel kleinere gebieden dan de gemiddelde vogelaar/waarnemer vandaar dat hun specifieke kennis van welke soorten waar voorkomen in zn algemeenheid hoger is.
Tevens zijn jagers vaak op andere tijdstippen actief.
Als je de beheerder van het bepaalde gebied een keer aanspreek kan hij je wellicht nog wel een aantal plaatsen wijzen waar vossen en of andere soorten zich ophouden.
Overigens zijn jonge vossen nu aardig de wereld aan het verkennen, dat zie je ook door dat er regelmatig vossen worden doodgereden.

Daarnaast zijn er in de meeste provincies ontheffingen afgegeven voor het werken met de lichtbak. Deze ontheffingen worden aangevraagd door de FaunabeheerEenheid. Partners binnen de faunabeheer Eenheid zijn alle partijen die zich professioneel met natuurbescherming bezighouden zoals oa. NN, SBB , landschappen, LTO, Particulier grondbezit.

Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

peterlindenburg

Bedoel je te zeggen dat de jagers toch wel weten waar alle vossen zitten en ze daar waarneming.nl niet voor gebruiken/nodig hebben? Sla je ze dan niet te hoog aan? Ik ga in ieder geval het risico niet nemen onbedoeld mee te werken aan het doden van vossen en voer ze voortaan onder embargo in.groet Peter

Lampe

Daar hebben ze waarneming.nl inderdaad niet voor nodig.
Vriendelijke groet,

Nico

grutto

Citaat van: peterlindenburg op juni 29, 2010, 17:36:08 PM

Sla je ze dan niet te hoog aan?

groet Peter

Nee nee zie ook de opmerking van Lampe. Ik hoop dat de jagers dit ook niet allemaal lezen.

Groet,

Grutto
Groet
Tjeerd

Niels de Zwarte

Op alles over wetgeving, vossen en angst voor jagers even een uitgebreid antwoord met 2 zaken:

1. Een jager mag alleen jagen waar hij jachtrecht heeft, en dus ofwel de jachtheer afstand gedaan heeft van het "genot van de jacht". Of hij is lid van een Wildbeheer Eenheid (WBE), een vereniging van jagers, die in opdracht van bijvoorbeeld boeren schadelijk wild bestrijden. Dus een jager kan alleen op wn.nl binnen zijn eigen jachtgebied waarnemingen opzoeken. Iedere jager kent zijn eigen jachtgebied op zijn duimpje, leest de sporen, ruikt de muskusgeur, speurt met verrekijker zijn gebied af. De kans dat hij (of een zeldzame zij natuurlijk) iets nieuws leest is niet heel groot vermoed ik...
Pas is er overigens een jager zijn jachtakte kwijt geraakt omdat hij op iemand anders land jaagde (ik volg de jurisprudentie vrij goed).

2. Wetgeving. De bron van de wetgeving is uiteraard de Flora- en faunawet, en voor bestrijding/bejaging van vossen is dat

     
 • Artikel 65

         
  • 1.Bij algemene maatregel van bestuur worden beschermde inheemse diersoorten aangewezen, die niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen soorten die:

             
   • a. in het gehele land schade aanrichten;
 • Omdat de Ffw een raamwet is, wordt verder via besluiten en regelingen invulling gegeven van de wet.
  In plaats van het stukje van de Zoogdiervereniging hierbij de letterlijke stukken uit de wet.

  De officiele tekst van LNV is als volgt:
  Persbericht ministerraad
  11 november 2005 - De ministerraad heeft op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingestemd met een wijziging van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. De vos en de Canadese gans zullen met ingang van 1 april 2006 op de landelijke vrijstellingslijst komen. Deze dieren mogen door grondgebruikers op hun grond bestreden worden om schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren te voorkomen. 
  [...]
  Voorwaarden voor het plaatsen van dieren op de landelijke vrijstellingslijst zijn dat het moet gaan om diersoorten die niet in hun voortbestaan bedreigd worden of gevaar lopen, in het gehele land veelvuldig belangrijke schade aanrichten, er geen andere bevredigende oplossing bestaat, er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort en dat de aanwijzing wordt gedaan om schade te voorkomen aan gewassen, vee, bossen bedrijfsmatige visserij en wateren.
  [einde citaat]

  Het belangrijkste zinnetje is "om schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren te voorkomen". Kortom; relatie met land- en tuinbouw.
  Dit staat beschreven in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

  En dan nog wat artikelen uit het Besluit beheer en schadebestrijding dieren :
  Artikel 4,
  b. de voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door vossen aan niet bedrijfsmatig gehouden vee;
  d. de voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door konijnen of vossen op sportvelden of industrieterreinen;

  Samenvattend:
  -bestijden vos bij schade aan land- en tuinbouw (gewas, vee, bos en wateren)
  - ook voor overig vee
  - sportvelden en industrie hebben uitzondering

  Dit betekent voor Rotterdam bijvoorbeeld, dat de vossen die vlak langs de snelweg A20 een burcht hebben niet zomaar geschoten mogen worden (geen jachtgebied van een jager behalve RWS en geen schade aan iets).

  Kortom; ik zie niet echt een probleem om vossen in te voeren.
  groet Niels (nee, absoluut geen jager!)


leonwillems@home.nl

ik denk eerder dat het probleem zit in de kwaadwillende "jagers" of stroperij dan in de jagers die zich netjes aan de regels halen en de krant ook niet halen....

~ Keep a green tree in your heart and perhaps a singing bird will come ~

grutto

Citaat van: Niels de Zwarte op juni 29, 2010, 22:02:02 PM

     

 • Samenvattend:
  -bestijden vos bij schade aan land- en tuinbouw (gewas, vee, bos en wateren)
  - ook voor overig vee
  - sportvelden en industrie hebben uitzondering  Kortom; ik zie niet echt een probleem om vossen in te voeren.
  groet Niels (nee, absoluut geen jager!)


Kleine aanvulling op dit heldere stukje:

Minister Veerman van LNV heeft in mei 2006 de vos op de landelijke vrijstellingslijst gezet. Dit is alleen mogelijk indien er sprake is van Faunaschade of te verwachte schade conform art 65 lid 2b.

Inmiddels is Faunaschade dus toegevoegd.
In de praktijk betekend dit dat bijvoorbeeld de vereniging van Natuurmonumenten nu extra bescherming kan geven aan een broedkolonie purperreigers door vossen in dat gebied te doden.

Groet

Grutto


Groet
Tjeerd

Niels de Zwarte

bedankt Tjeerd, klopt dat je nu ook de ene beschermde soort toch mag bestrijden om de andere te redden
blij dat ik dat soort keuzes niet hoef te maken...

vastenhouw

Gerelateerd aan dit topic is misschien het invoeren van reeen.
Ik zie regelmatig reeen maar voer ze niet in op waarneming.nl omdat ik eventuele jagers niet in de kaart wil spelen.
Is dat realistisch?
Voorheen voerde ik ze wel in voor een specifiek gebied en sindsdien zijn ze al enkele jaren verdwenen uit het gebied waar ik ze had ingevoerd, en dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Met vriendelijke groeten,

Bart.website: http://a82-95-208-35.adsl.xs4all.nl

HPM

Zonde om die waarnemingen niet in te voeren, Bart. Dan verschijnen ze ook niet op de verspreidingskaart.
Herman van der Meer

hiskodevries

Jagers weten precies waar de reeën zitten, daar hebben ze waarneming.nl niet voor nodig.
Was getekend Hisko de Vries.

Wil je een fotovraag stellen op het forum lees dan dit eerst https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=452369.0

Rob Koelman

Citaat van: hiskodevries op januari 24, 2015, 11:20:53 AMJagers weten precies waar de reeën zitten, daar hebben ze waarneming.nl niet voor nodig.

En de gegevens die jagers hebben worden niet doorgegeven. Dus des te belangrijker dat niet jagers op waarneming.nl (of telmee.nl) reeën invoeren!
Met vriendelijke groet, Rob

jeroenroelofsen

Citaat van: hiskodevries op januari 24, 2015, 11:20:53 AM
Jagers weten precies waar de reeën zitten, daar hebben ze waarneming.nl niet voor nodig.

Klopt als een bus. Sterker nog, de meeste WBE's (WildBeheersEenheid, oftewel jagers "club") tellen zelf de reeën gedurende enkele dagen in het voorjaar. Deze gegevens worden dan doorgegeven aan de provincie, welke dan vervolgens afschot hoeveelheden bepaalt. Een jager krijgt dan een zogenaamd loodje om aan het ree te bevestigen nadat die door de jager is geschoten (een sneetje door de poot tussen het bot en de achillespees waar het loodje doorheen gaat).
Wordt een jager aangehouden met een ree achter in de auto zonder loodje, dan heeft de jager een flink probleem (geschoten of aangereden, dat maakt dan niet zoveel uit).
Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)

vastenhouw

Ok, bedankt voor de reacties :-)

Met vriendelijke groeten,

Bart.website: http://a82-95-208-35.adsl.xs4all.nl

jfbouwmeester

Ik zie totaal niet in waarom je algemeen voorkomende dieren, zoals vos en ree, niet gewoon open en bloot in zou voeren :huh:

Jan Bouwmeester
jfbOUWMEESTER

jfbouwmeester

"
Omdat er lui zijn die de Vos te vuur en te zwaard bestrijden (zoals bijvoorbeeld, boeren, jagers, weidevogelterroristen, kippenhouders, etc.) op de meeste wrede manieren (vergiftiging, afschot, vergassing, verstikking, strikken, klemmen, etc.)."

Hallo Norman, in feite schrijf je dat de vos dus goed te vinden is anders kan men ze niet "te vuur en te zwaard bestrijden"
Als de vos dus zo gemakkelijk te vinden is, dan heeft de waarneming verbergen geen enkele zin, want de vos wordt toch wel gevonden door de door jou genoemde lieden.

vriendelijke groeten,

Jan Bouwmeester ;)

jfbOUWMEESTER

xJochemx

Wat een dooddoener Jan. Zo van "het gaat toch al mis, dus waarom zouden we iets doen om dat tegen te gaan of minder makkelijk te maken?". Lijkt me duidelijk waarom. Omdat het al slecht gaat zouden we ons best moeten doen het tij te keren. Dus niet van die zieke lui het nog wat makkelijker maken. Niet meer zoeken, maar gewoon even op waarneming.nl kijken waar je een Vos kan vermoorden.
Validator plantenluizen (bladluizen)
Onderzoeker van soorten in de tuin
Groot Gierzwaluw liefhebber
www.xjochemx.nl

jfbouwmeester

Ik kan me nauwelijks voorstellen dat mensen naar waarneming.nl gaan kijken om te weten waar ze vossen kunnen vinden. ;)

Jan Bouwmeester
jfbOUWMEESTER

jeroenroelofsen

Denk dat je daar wel gelijk in hebt Jan.

Voorbeeld;
In de Lopikwaard worden nauwelijks vossen ingevoerd (1 vos sinds 2000). Terwijl ik weet dat jagers de afgelopen 5 jaar zeker 2 vossen hebben gedood in het gedeelte tussen IJsselstein en Lopik.

Zoals ik al vaker hier schreef. Menig jager weet denk ik beter wat er speelt in zijn jacht velden als ons natuurliefhebbers. Vinden van Vossen, Reeën of zelfs Dassen is voor hen dan ook geen enkel probleem. Met alle (soms nare) gevolgen van dien. Neemt niet weg dat invoer van sommige soorten best met wat terughoudendheid mag hier op Waarneming.nl (bijv Das, waarbij dat al vrij goed gebeurd).
Dit is niet alleen om de jagers niet op ideeën te brengen, maar ook om nest/burcht toerisme te voorkomen.
Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)

jfbouwmeester

Voor die Dassen vind ik dat ook juist. Teveel wrn.nl druk is ook niet goed.

Jan Bouwmeester
jfbOUWMEESTER

jfbouwmeester

"Edit; ach, ik zie het al, je linkt op je website naar de website van Paul Bouwmeester. Dat verklaart alles. Toch fijn voor de jagers dat er toch nog mensen zijn die in hun sprookjes geloven."

Beste Norman, aan deze reactie merk ik dat jij genoeg aan een vooroordeel hebt en die website totaal niet hebt gelezen. Want was dat wel het geval geweest dan had je geweten dat mijn achternaamgenoot totaal niet in sprookjes gelooft en heel realistisch is.

Jan Bouwmeester ;)
jfbOUWMEESTER

HPM

Het aantal waarnemingen van Vossen dat zichtbaar wordt ingevoerd zit al jaren tussen de 3000 en 4000 en het aantal uurhokken waaruit ze worden gemeld schommelt rond de 700.
Zijn die waarnemers nou zo slim of zijn die jagers zo dom?
Herman van der Meer

Johan Helmus

#26
Ik zou willen adviseren om burchten sowieso ten alle tijden onder embargo in te voeren op deze website. verder zou ik waarnemingen van vossen in Friesland (en andere provincies waar de vos vogelvrij is verklaard voor de heksenjacht) vervaagd of onder embargo invoeren.

Volgens mij getuigt het van grote naïviteit om te veronderstellen dat er geen jagers zullen zijn die dankbaar gebruik zullen willen maken van het informatieaanbod dat deze website biedt.
Groeten, Johan Helmus

jfbouwmeester


"of zijn die jagers zo dom?"
"Dat laatste dus. :duim:"

Zijn we niet een beetje een vijandbeeld aan het creëren? :'(

Jan Bouwmeester
jfbOUWMEESTER

jfbouwmeester

"De dieren kunnen niet spreken. of zich verdedigen tegen de mens. Dus iemand moet voor ze opkomen. Ik ben zo'n iemand."

Dat wil nog niet zeggen dat je geen vijandbeeld aan het creëren ben onder de mensen.

Onder jagers zijn ook sociale mensen en ook vast wel minder sociale.

Jan Bouwmeester ;)
jfbOUWMEESTER

jeroenroelofsen

Citaat van: Johan Helmus op januari 27, 2015, 18:10:36 PM
Volgens mij getuigt het van grote naïviteit om te veronderstellen dat er geen jagers zullen zijn die dankbaar gebruik zullen willen maken van het informatieaanbod dat deze website biedt.
Volgens mij is er ook niemand die dat beweert. Zoals mijn voorbeeld al aangaf (voor de lopikerwaard), jagers weten ook buiten waarneming.nl echt zelf de vossen ook wel te vinden.

Citaat van: jfbouwmeester op januari 27, 2015, 21:36:22 PM
Dat wil nog niet zeggen dat je geen vijandbeeld aan het creëren ben onder de mensen.

Onder jagers zijn ook sociale mensen en ook vast wel minder sociale.

Jan Bouwmeester ;)

Het is bij jagers net als bij bijv twitchen, helaas worden de uitwassen breed uitgemeten. Terwijl er ook 100en gevallen zijn waarbij eigenlijk gewoon alles goed/volgens het boekje gaat.
Met vriendelijke groet
Jeroen Roelofsen
Mijn waarnemingen
Mijn website
Recente blog; Zuidpier IJmuiden
Nieuwe vogel soorten; Zeekoet, Kleine Rietgans, Strandleeuwerik, Waterral, Witgatje   (185 totaal)