Onderscheid gewone dwergvleermuis versus kleine dwergvleermuis

Gestart door maurice.lahaye, augustus 14, 2014, 21:11:01 PM

Vorige topic - Volgende topic

maurice.lahaye

Nuttige info op http://www.natagora.org/files/plecotus-formation/project-pipistrellus-pygmaeus-en.pdf met dank aan de VleGel (Vleermuiswerkgroep Gelderland). Tip: de Vleermuiswerkgroep Gelderland zit ook op facebook.


Maurice
2015 is het jaar van de das! www.zoogdiervanhetjaar.nl

Menko Vlaardingerbroek

Is er iets bekend over het voorkomen van P. pygmaeus in Nederland? Op het kaartje in mijn gids (Twisk e.a., Veldgids Europese zoogdieren) zijn Nederland en Belgie geheel wit, maar ik begrijp dat dat in ieder geval voor Belgie niet meer opgaat.
Vriendelijke groet,
Menko Vlaardingerbroek

Rob Koelman

#2
Er zijn momenteel verspreid over Nederland geaccepteerde waarnemingen van kleine dwergvleermuis. Ik schat tot nu toe zo'n 10-15. De meeste waarnemingen betreffen geluidsopnames. Vooral de inzet van Batloggers heeft nieuwe waarnemingen opgeleverd. De soort komt dus vermoedelijk min of meer overal voor in ons land, maar voor zover bekend steeds in zeer lage dichtheden. De aanwezigheid van kraamverblijfplaatsen is (nog) niet vastgesteld, maar deze zijn mogelijk wel aanwezig.

In de nieuwe zoogdieratlas (gepland te verschijnen eind van het jaar) zal een meer up-to-date kaartje staan.

Rob Koelman
Met vriendelijke groet, Rob