Carmen boven de Oostvaardersplassen.

Gestart door Pim, maart 31, 2005, 21:43:27 PM

Vorige topic - Volgende topic

Pim

Vanmorgen zat ik om 8.00 uur op de fiets op weg naar enkele fraaie natuurgebieden "om de hoek".  Vanaf het startpunt was ik krap twee kilometer onderweg toen nabij de Noorderplassen (Almere) mijn band plat was. Op de velgen reed ik slingerend naar huis. Op mijn reservefiets ondernam ik een tweede poging.

De Noorderplassen bood nog plek aan tenminste 14 brilduikers, enkele exemplaren waren aan het baltsen met de kop in de nek. Vanuit diverse richtingen klonken de herkenbare liedjes van de tjiftjaf en fitis. Een grote bonte specht roffelde er lustig op los. Vanaf de Trekvogelplas zag ik nabij de Vaartsluis een klapekster in een boom zitten. Ben benieuwd wanneer deze fraaie vogel vertrekt, de vele muizen hier stelt hem voor een dilemma, maar waarschijnlijk zal de voortplantingsdrift het te zijner tijd winnen.

Bij de Lepelaarplassen lag een boom languit in het water, deze was door bevers door midden geknaagd. Deze schuwe dieren laten zich zelden zien. Wel zag ik in een slootje een muskusrat. Vanuit het riet klonk de opgewonden triller van een paartje dodaars. Vanuit de vogelkijkhut (zie: www.vogelkijkhut.nl) was weinig schokkends te beleven.  Erg jammer dat het Flevolands landschap eind maart zo rigoureus aan het kappen is geslagen langs het altijd zo vogelrijke pad naar de hut, een aparte vorm van werkverschaffing? Langs de Oostvaardersdijk had ik enkele nieuwe lentegasten: twee roepende (insectachtig geluid) snorren en een zeer aanwezige rietzanger. Op twee plekken maakte een blauwborst zijn opvallende vlucht, ze waren tevens fraai te zien. Twee kleine groepjes baardmannetjes vlogen boven het riet. Op de natte graslanden foerageerde slechts een eenzame grote zilverreiger, wellicht waren de andere vogels wat traag vandaag. In een boom zaten twee mannetjes kneu en een groep kleurrijke distelvinken (putters). Op de Kwelplas bijna vijftig pijlstaarten en een enkel nonnetje.

Vervolgens langs de gevangenis en de lelijke kassencomplexen naar het Jan van den Boschpad gefietst, de zuidelijke kant van de Oostvaardersplassen te Almere. Onderweg nog een mannetje zwarte roodstaart in een boom, een vogel met een voorkeur voor lelijke plekken (bouwlocaties e.d.). In het Fluitbos (Staatsbosbeheer) zaten twee mannetjes zwartkop vriendelijk naast elkaar alsof er helemaal geen machtsstrijd om de wijfjes aan de gang is. Op de centrale uitkijkheuvel van het Jan van den Boschpad zette ik mijn telescoop neer, de wind was nog niet vriendelijk te noemen, maar best nog fris. Boven het riet vlogen in ieder geval acht verschillende exemplaren bruine kiekendief. EĆ©nmaal een vrouwtje blauwe kiekendief (hagelwitte stuit) en later het grijsblauwe mannetje welke ik veel minder tegenkom. Als je het gebied afkeek zag je veel kadavers van met name edelherten die deze winter niet aan hun nageslacht kunnen navertellen. Op een moddervlakte lag een puntgaaf skelet met gewei en al. Langs het water lagen diverse losse geweien waarvan de eigenaar wellicht nog in leven is. Een zwaar vermagerd Heckrund kwam water drinken. Aan de overkant van het water liepen diverse vossen, eentje hurkte om de zoveel meter om een geurspoor af te geven. In totaal telde ik in het gebied zes vossen, eentje lag ruim vier uur op een open vlakte als een bolletje wol te slapen, maar bewees toch in leven te zijn door uiteindelijk aan zijn kop te krabben.

Een sperwer zat ver in een struik en later vloog er eentje op slechts twintig meter afstand langs het riet. De hele tijd zaten aan de horizon in een kale boom twee zeearenden, later bleek een subadult en een tweede jaars. Samen met twee andere vogelaars zagen we om circa 13.15 uur een bakbeest aan de hemel vliegen, de opvliegende ganzen en watervogels attendeerden ons op zijn aanwezigheid. Impulsief en geconditioneerd dachten we aan een zeearend, maar de twee exemplaren zaten nog braaf in hun boom. We kregen de vogel goed in de kijker en wat bleek, het was de dappere dame "Carmen", een Monniksgier uit Frankrijk.

"Het betreft een vogel uit Zuid Frankrijk, waar in een uitloper van de Alpen enkele adulte vogels zijn uitgezet. Deze vogel, een adult vrouwtje genaamd "Carmen", is waarschijnlijk in het wild geboren en gevonden in de Spaanse Extremadura en op 2 februari 2005 weer losgelaten in Frankrijk. het betreft derhalve mogelijk officieel de derde 'wilde' voor de Nederlandse lijst (indien aanvaard)! De vogel is voorzien van blauwe kleurring aan de rechterpoot met witte inscriptie "CX" alsmede 4 wit gemerkte handpennen aan de linkervleugel waarbij er 1 tussenuit was en twee afgebroken" (Bron: www.birdpix.nl)

Carmen zag er enigszins gehavend uit, maar dat deed niks af aan haar majestueuze voorkomen. Ze vloog samen met een ooievaar en twee haviken, deze werden gedegradeerd tot spreeuwen. De vogel liet zich drie kwartier van alle kanten bekijken, zelfs de kop was scherp te zien, en vervolgens raakte ze even uit beeld. Om 14.30 waren de zeearenden samen met Carmen aan het cirkelen boven het gebied. Tja een niet alledaags ritueel in Flevoland. Na een half uur en nog enkele gelukkige vogelaars verdween ze richting de spoorlijn uit beeld.

Vanaf circa 14.45 uur liet de Monniksgier zich niet meer zien. Wel zag ik overige aardigheden. Twee lepelaars foerageerden in het ondiepe water, al eerder had ik drie keer een lepelaar in de verte zien overvliegen. De grote zilverreigers vlogen over vanuit diverse windrichtingen en vele exemplaren foerageerden binnen het gebied (>12) en ook een kleine zilverreiger. Tussen de eenden ook drie zomertalingen, twee woerden. Een mannetje smelleken kwam aanvliegen en ging bovenin een boom zitten. Later kreeg ik een roofvogel in mijn telescoopbeeld die in een groep kieviten dook (in de lucht), het was een mannetje slechtvalk. Een kleine vos (vlinder) vloog langs de heuvel en een blauwborst besloot dat het nu warm genoeg was om zijn liedje te starten. Ook nog vijf grote zaagbekken, minimaal tien kemphanen en enkele bonte strandlopers. Op zeer geringe afstand vloog een groep brandganzen over met de Ross Gans in hun gelederen. Veel leuker dan dat witte stipje vorige week vanaf de Grote praambult. Op de heenweg naar de heuvel hoorde ik de roerdomp hoempen en bij mijn vertrek vele uren later hoorde ik vanaf de andere kant van het fietspad een tweede exemplaar, het geluid droeg zeker een kilometer. Zeven overvliegende zwarte ruiters wil ik ook niet onbesproken laten.

Op de terugweg zag ik in het Fluitbos een zevende vos een pad oversteken (wat een fantastisch mooi dier om trots op te zijn.....!!). Na vele trapperomwentelingen was ik weer bij de Lepelaarplassen waar ik nog een ijsvogel zag wegvliegen. Het was me het dagje wel....!
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Jord

CiteerHet was me het dagje wel....!
Dat lijkt me een mooie samenvatting maar ook een vorstelijk understatement.
En dat allemaal met dat mooie weer!
Pim, ik ben een tikkie jaloers maar dat schijnt menselijk te zijn!
Goed verhaal!
Jord Ingenbleek

www.waarneminghoorn.nl

thijs

Prachtig verslag van een prachtige dag met een even zo mooie lijst.
Beetje van slag door de Monniksgier? Twee Putters in een boom, samen met een groepje Putters ;)

Thijs
Thijs Udo
VWG Alkmaar

Pim

met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl