Orchideeëngebied vernield

Gestart door leonwillems@home.nl, juni 04, 2010, 13:38:47 PM

Vorige topic - Volgende topic

leonwillems@home.nl

 :o  Gisteren in het nieuws in Zuid-Limburg : militairen hebben met een pantservoertuig een foutje gemaakt. In plaats van zich in het voor hen toegestane gebied, aangegeven op kaarten, te begeven zijn ze in het plaatsje Stokhem van koers geraakt. Vervolgens is daarbij een orchideeënweide vernield en zijn ze door diverse heggen gereden.
Defensie heeft de fout erkend en is bereid om de schade te vergoeden aan Staatsbosbeheer.

De lokale politieke partij PPGV heeft hier al schriftelijk vragen over gesteld, maar m.i. bij de verkeerde instantie (gemeente Valkenburg aan de Geul).

(inhoud brief, gericht aan college B & W Valkenburg):
Naar aanleiding van een bericht in "De Limburger"d.d. 3 juni 2010 over het beschadigen van een orchideeëntuin in Stokhem en het vernielen van natuur in Schin op Geul tijdens een militaire oefening door soldaten het volgende;
Blijkbaar is er geen sprake geweest van een goede communicatie met Staatsbosbeheer in deze kwestie. Onze fractie is van mening dat indien de gemeente toestemming geeft voor dit soort activiteiten dit in goed overleg met Staatsbosbeheer dient te gebeuren. Ook zou er sprake moeten zijn van een gedegen communicatie met de gemeente Gulpen-Wittem en/of andere omliggende gemeenten aangaande toestemmingverlening voor militaire oefeningen of andere activiteiten waar de natuur risico loopt beschadigd te worden.
Ons 5 sterren landschap moet geen risico lopen door slechte communicatie en blijkbaar slecht georganiseerde activiteiten waar het nodige toezicht ontbreekt.

Onze vraag is dan ook is het college bereid, alvorens toestemming voor dit soort activiteiten in onze kwetsbare natuur wordt verleend, in de toekomst de communicatie naar Staatsbosbeheer en omliggende gemeenten te optimaliseren?

PPGV


~ Keep a green tree in your heart and perhaps a singing bird will come ~