1e + vroeg 2e kj grote Meeuwen in Nederland

Gestart door Jos Welbedacht, mei 09, 2010, 19:55:07 PM

Vorige topic - Volgende topic

Jos Welbedacht


     
 • Zilvermeeuw

  Juveniel

  - Tertials met opvallende donkerbruine karteltekening.
  - Grote dekveren met opvallende karteltekening.
  - Schouderveren en mantelveren bruin met een vrij lichte karteltekening op een lichte, crèmekleurige basiskleur. 
  - Handpennen donkerbruin tot zwart met een licht, wittopje. Binnenste handpennen grijzig en duidelijk lichter.
  - Weinig contrast tussen bovendelen en onderdelen.
  - donkere snavel.
  - Staart heeft een lichte basis met een donkerbruineeindband. Op de lichte basis is nog veel donkerbruine tekening of strepingzichtbaar.

  1e winter

  - Tertials nog niet geruid maar wel versleten. Dekarteltekening is daarom minder opvallend en soms nauwelijks nog herkenbaar.
  - Grote dekveren zijn ook nog niet geruid en dusversleten. Dit heeft hetzelfde effect als bij de Tertials.
  - Schouderveren en mantelveren worden vroeg geruid, al vanaf laataugustus. De nieuwe veren hebben een grijze basis met een donker bruin ankertjeerop.
  - Handpennen zijn nog juveniel maar versleten.
  - Nog steeds weinig contrast tussen de onderdelen en debovendelen, over het algemeen een iets lichtere kop.
  - De snavel heeft een lichtere basis en is voor de restdonker.
  - Staart onveranderd.
Jos Welbedacht, Groningen
I said you could find me where the Nighthawks fly - dEUS: One advice, Space
 

Jos Welbedacht


     
     
     
 • Kleine Mantelmeeuw

  Juveniel

  - Tertials donker (donkerbruin tot zwartachtig)met een vrij duidelijke lichte rand. Karteltekening is vaak vaag en soms niet terug tezien.
  - Grote dekveren met karteltekening dichterbij hetlichaam. De karteltekening verdwijnt (over het algemeen) naarmate de verenverder van het lichaam afliggen, de buitenste grote dekveren dus. Dezebuitenste grote dekveren hebben soms "slechts" een donker centrum met een witterand. Omdat deze buitenste grote dekveren over het algemeen meer opgevuld zijnwordt de indruk gewekt dat er een soort van driehoekje ontstaat, zoals op defoto.
  - Schouderveren en Mantelveren donker bruin metnauwelijks karteltekening en met een duidelijke witte rand. 
  - Handpennen donkerbruin tot zwart en steken verder uitdan bij Zilvermeeuw. Geen duidelijk contrast tussen de buitenste en debinnenste handpennen als bij Zilvermeeuw.
  - Contrast tussen boven en onderdelen aanwezig, maar nietheel sterk. Kop en buik vaak lichter dan de bovendelen.
  - Snavel zwart en relatief klein of fijn vergeleken metZilvermeeuw en (vooral) Geelpootmeeuw.
  - Staart heeft een witte basis en een zwarte eindband.

  1e winter

  - Tertials nog niet vervangen en dus versleten. De witterand kan hierdoor verdwijnen.
  - Grote dekveren ook nog niet vervangen en dus versleten.Ook hier verdwijnt de tekening enigszins. Over het algemeen is hetdriehoekspatroon wel zichtbaar.
  - Schouderveren en Mantelveren worden laat geruid,meestal op de wintergronden (vnl. in Afrika) maar soms ook enkele veren in hetbroedgebied. De nieuwe veren hebben een vrij donkergrijze basis met eendonkerbruin of haast zwartachtig centrum waarin enigszins een ankertekening tezien is.
  - Handpennen nog niet geruid.
  - Contrast tussen boven- en onderdelen iets groter danbij juveniele vogels.
  - Snavel zwart. Lichte basis komt vrij laat, over hetalgemeen pas rond de 1e zomer. Vergelijk met Zilvermeeuw.
  - Staart is onveranderd. 

Jos Welbedacht, Groningen
I said you could find me where the Nighthawks fly - dEUS: One advice, Space
 

Jos Welbedacht


     
     
     
 • Geelpootmeeuw
  Juveniel
  - Tertials vrij donkerbruin met karteltekening. Dezetekening is echter vaak niet aanwezig. Een lichte rand is zichtbaar bij detoppen van de Tertials.
  - Grote dekveren gekarteld, voornamelijk op de binnenstegrote dekveren. Naar buiten toe (net als bij de Kleine Mantelmeeuw) steedsminder karteltekening waardoor een soort donkere driehoek ontstaat. De tekeningis chocoladebruin op een lichte basis.
  - Schouderveren en Mantelveren chocoladebruin van kleurmet een lichte, beige rand eromheen. Lichte karteling is over het algemeenaanwezig.
  - Handpennen zwart en steken gemiddeld verder uit dan bijZilvermeeuw. Weinig zichtbaar van witte topjes.
  - Contrast tussen de onder- en bovendelen enigszinsaanwezig. De kop is vrij wit met een donker gedeelte rond het oog, wat incontrast staat met de chocoladebruine tekening op de bovendelen.
  - Snavel relatief zwaar en zwart.
  - Staart heeft een witte basis met een duidelijke zwarteeindband. Vaak zit er nog wat donkere tekening boven deze zwarte eindband.

  1e winter

  - Tertials nog niet geruid maar wel versleten. De lichterand wordt slecht zichtbaar waardoor het geheel misschien nog donkerderoverkomt.
  - Grote dekveren nog niet geruid maar wel versleten.Details vervagen maar over het algemeen is er wel wat zichtbaar van hetdriehoekspatroon.
  Schouderveren en Mantelveren worden vroeg geruid, nogeerder dan Zilvermeeuw omdat Geelpootmeeuwen eerder uit het ei kruipen. Dezerui begint al in juli en is soms al klaar eind augustus. Kleine Mantelmeeuwenhebben dan vaak nog geen enkele schouder- of mantelveer geruid.
  - Handpennen nog niet geruid.
  - Contrast tussen de bovendelen en de onderdelen wordtvrij groot omdat de onderdelen geruid worden. Deze nieuwe veren zijn een stuklichter en maken de kop en de buik een stuk witter en contrasteren sterk met debruine vleugels. De zwarte snavel komt door de lichte onderdelen ook incontrast te staan met de kop.
  - Snavel zwart, krijgt een iets lichtere basis.
  - Staart is onveranderd. 

Jos Welbedacht, Groningen
I said you could find me where the Nighthawks fly - dEUS: One advice, Space
 

Jos Welbedacht

#3

     
 • Pontische Meeuw
  Juveniel
  - Tertials vrij donker met relatief veel wit in de toppen.
  - Grote dekveren met karteling maar dit wordt over het algemeen minder naarbuiten toe. Dit geeft een donker driehoekspatroon. Ook de grote dekveren hebbenvrij witte toppen.
  - Mantelveren en Schouderveren zijn vrij licht.
  - Handpennen zijn zwart.
  Contrast tussen de bovendelen en de onderdelen is bestgroot. Pontische Meeuwen hebben een behoorlijk witte buik en kop terwijl devleugels een stuk bruiner zijn.
  - Snavel zwart en erg dun. Wordt nog wel vergeleken meteen potlood omdat de snavel gelijkmatig qua dikte en vrij lang is. Een echtegonyshoek is niet heel duidelijk aanwezig.
  - Staart heeft een witte basis met een opvallende zwarteeindband. Deze band is vrij dik. Boven deze eindband zitten over het algemeennog enkele kleine, zwarte bandjes.

  1e winter

  - Tertials zijn nog niet geruid maar wel versleten. Overhet algemeen blijven de witte toppen wel duidelijk zichtbaar.
  - Grote dekveren zijn nog niet geruid. Door slijtage zijnveel details vervaagd, maar de witte toppen zijn vaak nog zichtbaar.
  - Mantelveren en Schouderveren zijn vroeg geruid enhebben een lichtgrijze basis met een vaag, bruin ankertje.
  - Handpennen zijn nog niet geruid.
  - Contrast tussen de bovendelen en de onderdelen is vrijgroot, vooral vanwege de witte kop en de witte buik tegenover de bruinigevleugels. De Mantel en de Schouders zijn ook vrij licht.
  - Snavel is zwart.
  - Staart is onveranderd.
Jos Welbedacht, Groningen
I said you could find me where the Nighthawks fly - dEUS: One advice, Space
 

Jos Welbedacht

Jos Welbedacht, Groningen
I said you could find me where the Nighthawks fly - dEUS: One advice, Space
 

Jos Welbedacht

Hallo,

Er mag nu gereageerd worden en tips zijn welkom, er moet namelijk nog het één en ander verbeterd worden denk ik. Ik heb ook geen foto's van Geelpootmeeuwen in dit leeftijdsstadium. Daarnaast moet ik nog iets schrijven voor de Grote Mantelmeeuw.

Vriendelijke groeten,
Jos Welbedacht
Jos Welbedacht, Groningen
I said you could find me where the Nighthawks fly - dEUS: One advice, Space
 

Rickschonewille


Jan vH

Inderdaad heel handig, zeker omdat ik vlakbij een plek woon waar veel exemplaren van deze soorten zitten. Met (oude) ANWB wordt dat echt niets. Veel succes met de foto van Geelpootmeeuw en de Grote Mantel.
Jan van Harten
Validator Plantengallen