De lente is uit zijn startblok geschoten!

Gestart door Pim, maart 22, 2005, 20:26:15 PM

Vorige topic - Volgende topic

Pim

Zaterdag 19 maart kreeg ik een verre oom op bezoek die al ruim twintig jaar in het Noorden van Thailand woont. Hij is bioloog en heeft dus beroepshalve een grote interesse voor de natuur. In Thailand vooral gericht op in het wild levende slangen, maar in Nederland genoot hij van de diverse vogels in het Lepelaarplassengebied.

Op diverse plekken waren nog nonnetjes waar te nemen, vooral het mannetje hiervan is mooi met zijn bijzondere lijnenspel op zijn kop en lijf. Als de zon schijnt is de kastanjebruine kop van het vrouwtje ook schitterend. Deze kleine zaagbeksoort zal zich ook langzaam gaan opmaken voor een reis naar zijn broedgebieden.

Voor de Lepelaarhut (zie: http://www.vogelkijkhut.nl) hoorde ik een groene kikker uit volle borst kwaken. Op de plas voornamelijk kuifeenden, maar ook nog een paartje grote zaagbekken. Een vrouwtje havik vloog boven de vele wilgen aan de overkant. Ook nog vijf vrouwtjes brilduiker op een rijtje.

Op het Trekvogelgraslandje nabij het bezoekerscentrum (De Trekvogel) foerageerde een grote zilverreiger, een soort die je in een groot deel van de wereld kunt tegenkomen en ook in Nederland al vele jaren met een grote opmars bezig is. De leukste waarneming deden we vanaf de Vaartsluis, in één van de aanwezige bomen zat de stamgast "de klapekster". Deze vogelsoort trekt meestal terug naar het noorden (of oosten) in april, maar sommige exemplaren zelfs pas in mei. Er zijn gevallen bekend als overzomeraar, maar het is geen broedvogel in Nederland.

Zondag 20 maart nam ik (via Schiphol) de trein naar het Centraal station van Den Haag. Bij het loket kun je met je kortingkaart een routebeschrijving krijgen van een fraaie wandeling door o.a. het duingebied Meijendel (een NS-wandeling). Ik kwam allereerst door het Haagse bos (Staatsbosbeheer), een parkachtig gebied met prachtige oude bomen. Op zondag wel het domein van hardlopers en hondeneigenaars. Op één van de vijvers (of plassen) zwommen ruim vijftig slobeenden. Enkele paartjes luid schreeuwende halsbandparkieten vlogen over. Aan de rand van een sloot foerageerde een waterral tussen de beukennootjes, een aparte verschijning. Deze overwegend schuwe vogel (op enkele stevige winterdagen na) laat zich meestal niet zo op open terrein zien.

Na het Huis ten Bosch (het woonpaleis van Trix), kwam ik langs een weiland waar paartjes (Grote) Canadese ganzen hun geluk beproefden. Een eenzame koperwiek zocht ook naar eten. Aan de overkant van de Bezuidenhoutse weg (gemeente Wassenaar) liep een ooievaar op een voetbalveld te foerageren. Dat soort aparte belevenissen zullen een stuk minder worden als alle sportverenigingen op kunstgras overschakelen. In een sloot zwommen enkele exoten, een vrouwtje krooneend en langs de kant pleisterde een paartje Peposaka eenden, oorspronkelijk meer thuis in Zuid-Amerika. Een nieuwe aanvulling voor mijn exotenlijstje. Ook de exotische halsbandparkieten vlogen over.

Op het Landgoed Clingendael wederom van die Hulkvogels die zo kunnen schreeuwen. De halsbandparkiet breidt zich in razendsnel tempo uit over vooral het westen van het land. Op een keurig gemaaid grasveld foerageerden enkele Indische ganzen met boerenganzen. Het leek hier wel een beetje op een kinderboerderij!

Na een verschrikkelijk gebouw van de NAVO betrad ik het duingebied Meijendel, in beheer bij de NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. (Staatsbosbeheer beheert de Ganzenhoek in het noordwesten van het gebied). Meteen al hoorde ik van beide kanten de groene specht roepen.

Meijendel:
"De duinen van Meijendel behoren tot de belangrijkste kustgebieden van Nederland, met een overwegend open duinlandschap met struweel. Bossen bevinden zich vooral in de grotere duinvalleien, bijv. de vallei Meijendel, Bierlap en Kijfhoek. Het gebied ontvangt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers. Vincent van Gogh heeft er in 1882-83 gewoond. De belangrijkste functies van het gebied zijn: natuurbescherming, drinkwatervoorziening, kustverdediging en recreatie".

Bij het bezoekerscentrum en zeer populair naastgelegen pannenkoekenhuis hoorde ik de derde lachende specht, wederom groen van kleur. De zwarte specht heeft ook een lachende roep, maar deze is duidelijk anders. Aan het einde van de wandeling, vlakbij de Wassenaarse a-sociale woningbouw, zelfs een vierde exemplaar.

Ik kwam langs twee vogelkijkschermen bij de Kijfhoek (zie: http://www.vogelkijkhut.nl), maar hier was zeer weinig te zien. Zelfs de meestal aanwezige krooneenden waren elders. Enkele tjiftjaffen riepen wel veelvuldig. In een boom zat een drietal halsbandparkieten. Ook nog enkele kramsvogels waren vocaal aanwezig.

Te Wassenaar, waar alle vooroordelen die ik erover heb weer werden bevestigd (iedereen loopt in poloshirt, vrouwen hebben allemaal een klein hondje ook wel kuttenlikkertje genoemd en iedereen doet aan hockey of golf.....) stapte ik op de lijnbus naar het Haagse centraalstation.

Thuis aangekomen was mijn vogelbehoefte nog niet geheel bevredigd en ik besloot de Lepelaarplassen te Almere met een bezoek te vereren. Op de plas voor de hut nu meer dan vijftig brilduikers, waarschijnlijk door zondagsverstoring op de Noorderplassen. Een ijsvogel schoot schel piepend de bocht om. Op het Trekvogelveldje zat nog steeds de grote zilverreiger. Bij het Blocq van Kuffeler, een gemaal, zat aan de Markermeerzijde in een struik langs het water een ijsvogel die even later in de volle lengte van de Dashorstdijk wegvloog.
Ook de klapekster zat op bijna dezelfde tak als gisteren.

Maakte je vorige week nog goede sier met een tjiftjaf, nu lijken alle territoria ingenomen en kun je niet meer naar buiten zonder zijn lenteroep te horen!

Maandag 21 maart ging ik op een missie naar de Amsterdamse waterleidingduinen. Ik wilde een damhert (of meerdere) op de foto zetten en sjouwde telescoop en fotocamera mee. Dat is niet lekker wandelen en toen de wind opstak en mijn paardenstaart in mijn gezicht terechtkwam vloekte ik openlijk. Vijf mannetjes damhert op ongeveer 30 meter afstand maakten een hoop goed. Ze keken me aan en hadden medelijden met me, ze poseerden gewillig voor de camera en besloten na enkele minuten weg te rennen.

Tweemaal zag ik in een topje van een struik een mannetje roodborsttapuit zitten. De wind maakte een enigszins aanvaardbare foto onmogelijk. Langs het pad foerageerde een groepje kneutjes, deze had ik al een tijd niet gezien.

Vanuit de vogelkijkhut waren drie wilde zwanen (één juveniel) zeer close-up te spotten. In het gebied verder o.a.: enkele wintertalingen, drie woerden grote zaagbek, een handje vol dodaarzen, enkele overstekende paden, nog twee hinde's damhert en 12 zingende tjiftjaffen.

Op een weiland nabij ingang de Oase tientallen witte kwikstaarten, waaronder minimaal één mannetje adult rouwkwikstaart. Deze laatstgenoemde is vooral aan de overkant van de Noordzee erg algemeen. Er waren er mogelijk meer, maar ik gaf nam de bus naar het station.

Een retourtje Lepelaarplassen leverde weinig vogels op, de grote zilverreiger beviel het goed op zijn stekkie. De klapekster en ijsvogel lieten verstek gaan.
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Pim

#1
Eindelijk mijn eigen domeinnaam:

www.natuurverslaving.nl

Nu nog die irritante reclame eraf en gaan......
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Marianne

Weer een heel goed verslag! Wanneer ga je ze in boekvorm uitgeven?
Ik meen dat serieus, want je hebt een heel prettige manier van schrijven :duim:  
groet,
Marianne Cramer

Pim

:D Bedankt!

Ben al blij dat ik eindelijk een eigen domeinnaam heb en binnenkort ook veel meer ruimte voor foto's en dergelijke!

groetjes,

Pim J.
met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Marianne

Ben benieuwd hoe het dan wordt! De foto die er nu op staat is in ieder gevel heel goed
groet,
Marianne Cramer

thijs

CiteerEindelijk mijn eigen domeinnaam:

www.natuurverslaving.nl

Nu nog die irritante reclame eraf en gaan......
Die domeinnaam had je toch al?
Trouwens wéér een prima verslag :duim:

Thijs
Thijs Udo
VWG Alkmaar