Stand van zaken grote grazers OVP

Gestart door wimtegels, februari 15, 2010, 20:56:27 PM

Vorige topic - Volgende topic

wimtegels

Onderstaande informatie vers binnen van LNV.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

veldman

Helaas zijn de cijfers niet uitgesplitst naar leeftijd.

wimtegels

Ik heb de tabel gewoon geknipt uit een pdf. Ik moet de cijfers nog even overnemen in een exel tabel en wat simpele berekeningen uitvoeren. Zal kijken of ik dat strak even kan doen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Als we de aantallen van de rote grazers per 1 januari 2005 tot 2009 in een grafiek zetten, dan zien we een tamelijk stabiel bestand van heckrunderen en konikspaarden.
De edelherten geven een totaal ander beeld. redelijk stabiel in 2005 en 2006, dan bijna een verdubbeling van de populatie in twee jaar tijd, en een sterke afname in 2009 van 590 dieren.
De populatie edelherten lijkt zich nog niet gestabiliseerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Hieronder de tabellen per soort op 1 januari en op 1 mei. Ik moet daarbij wel de volgende kanttekening maken. De stand per 1 mei is berekend door de sterfgevallen tot 1 mei van dat jaar af te trekken van het bestand op 1 januari. Hierbij is dus geen rekening gehouden met de aanwas van jonge dieren in die periode. Ik heb hierover geen cijfers. Gezien de groei van de soorten tussen 31 mei en 1 januari van het daaropvolgende jaar zullen de meeste jongen echter na 1 mei geboren worden.
Opvallend is dat er bij de edelherten tussen 1 mei 2008 en 1 januari 2009 nog sprake is van een afname terwijl er bij die soort in het jaar daarvoor in dezelfde periode een zeer sterke toename was.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

In onderstaande tabel de sterfte per jaar in de periode 1 januari 1 mei als procentueel aandeel van de populatie van 1 januari.

Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

#6
Dan nu de laatste tabel. Hierin staan de totaal aantal dieren uit de groep heckrunderen konikspaarden en edelherten in de periode 1 januari vergeleken met de cijfers van alleen heckrunderen en konikspaarden. In het laatste geval valt het redelijk stabiele aantal van de sterfte op met uitzondering van de lage sterfte in 2008.

De cijfers tonen verder aan dat de natuurlijke mortualiteit voldoende is voor een flinke roedel wolven. Zwakke dieren zullen dan waarschijnlijk wel in een andere periode van het jaar sterven wat een grote invloed op de vegetatie kan hebben.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels


diertjesvriend

ik vind de aantallen gestorven dieren onder de 1 jaar wel erg hoog ten aanzien van de nieuw geboren dieren per jaar!
waarom zo'n hoogte sterfte onder veulens en kalveren, daar is toch weinig natuurlijks aan?

ik begrijp ook niet dat ze er nog steeds voor kiezen niet bij te voeren (op centrale plekken door de boswachter), maar een deel van de dieren in de winter te laten versterven (honger, voedseltekort, ze kunnen niet trekken zoals ze in het echte wild wel zouden doen).
waarom niet net als in duitsland bij de Dülmener Wildings jaarlijks de hele groep bij elkaar jagen en de nieuwe mannelijke dieren er tussenuit vangen.
het overschot aan runderen kan dan voor het vlees (mooi biologisch vlees) weg, voor het overschot aan paarden zijn ook verschillende opties te verzinnen (opfok, slacht, doden om als voer te dieren voor de leeuwen in een dierentuin).

ik weet dat het al deels gebeurd, maar waarom niet meer beheerd?
maybe best wel off topic, maar toch.

Gov Pavlicek

#9
1 mannetje kan weet ik hoeveel vrouwtjes dekken. Als je dus met name de vrouwtjes schiet (waar ik principieel problemen mee heb) bereik je veel meer. 10 mannetjes en 1 vrouwtje (voorbeeld) levert 1-2 kalfjes op, 1 mannetje en 10 vrouwtjes potentieel 20.
OVP: zal wel al 1000 keer izjn geschreven maar ik zie heel het natuurlijke er niet van in. ZOnder wolf of Lynx, laat staan beer, krijg je een luilekkerland voor grote grazers. Met een hek erom. Mooi tuintje van behoorlijk formaat denk ik dan.
Dhr. Vera wilde wel wolven, maar dat werd door onze deskundige CDA politici meteen getorpedeerd. Benieuwd wat men met de wolf doet mocht ie toch uit Duitsland NL binnenkomen.

Gras

In "De Levende natuur" van een paar jaar gelden stond een artikel over reproductie zijn wilde zwijnen. Als je alleen de mannelijke dieren weghaalt, blijft de zwijnestand hoog. (Heb je volgend jaar weer wat te schieten.)
De hoeveelheid mast was ook van belang, veel voer in de winter=veel biggen.
Uiteindelijk werd aangegeven dat er grofweg drie beheersopties vergeleken kunnen worden:
1. je  kunt of met enorm veel energie een lage zwijnestand bereiken. Om dat ene zwijntje dat je nog moet schieten te kunnen vinden ben je wel even zoet.
2. Of je kunt een hele hoge stand accepteren. Dan hoef je alleen na hele goede mastjaren het veld in om de stand terug te brengen. Hoger en ziektes doen de rest. Zeer weinig inspanning, dezelfde aantallen geschoten zwijnen als bij de eerste beheersmogelijkheid.
3. Of je kunt een "middenstand" willen. Daarbij moet je redelijk veel inspanning plegen, maar daarvoor ook enorm veel zwijnen schieten. Vooral dus als je alleen de beren schiet (in het najaar), de zeugen hebben dan bovendien meer eten over en werpen in het voorjaar gewoon hun biggen.

Voor andere dieren zal de hoeveelheid voer anders uitwerken. De uitkomsten van zo'n model zullen ook afhangen van de gemiddelde levensduur van de dieren, hoe het aantal jongen varieert met de hoeveelheid voer, of er ziektes zijn die hoge standen terugbrengen etc. Bijeendrijven en een deel er uithalen kan natuurlijk ook. En dan nog bijvoeren, zieke dieren behandelen.

Hebben we het eigenlijk over natuur of over een biofarm? Dit is gewoon boeren in natuurgebieden. Ik vind het best wel lastig. De beesten kunnen niet weg. Bijvoeren brengt voedingsstoffen het natuurgebied in waardoor het extra verruigd. Op stal zetten?

Met vriendelijke groet,

Ria Glas

wimtegels

Of je in Nederland van natuur kunt praten blijft een vraagstuk van definitie. Sommige systemen worden langzaamaan natuurlijker. De OVP zijn een verhaal apart. Wil je daar terug naar de natuur, dan moet het IJselmaar weer Zuiderzee worden. Los hiervan kun je verdedigen dat er in de OVP weer deels natuurlijke processen plaatsvinden. Die zijn echter niet compleet zonder grote predatoren.
Verder is de hongerdood ook een natuurlijk proces. De aanwezigheid van bereikbaar voedsel is een belangrijke beperkende factor voor iedere populatie. Maar sommige natuurlijke processen worden door de mens nauwelijks als aanvaardbaar geacht............
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

Freek Verkerk

Die aantallen van de edelherten in de cijfers van Wim kloppen niet voor 2008. In het eerste spreadsheet heeft hij het over 2000 dieren en even verderop over bijna 3000. Ik denk dat die 2000 het juiste is.


Verder is opvallend dat nu de OVP kennelijk vol zit want de stijgende aantallen zijn verdwenen. Ik neem aan dat nu de onderlinge verhoudingen gaan wijzigen. Dat de ene soort groeit ten koste van de andere.


In eerste instantie lijkt het Konikpaard de race te gaan winnen. Ten koste van de Heckrunderen.


Ik ben trouwens voor de introductie van ook Damherten. Dit om de diversiteit te vergroten.


Later eventueel ook Wildzwijn en eekhoorn.
Natuurlijk gegroet
Freek Verkerk

wimtegels

Er lijkt inderdaad iets fout te zijn gegaan met het importeren van de tabel naar de spreadsheet. Ik zit nu niet achter mijn eigen computer, maar ik zal morgen een en ander nog eens goed nakijken.

Over het damhert heb ik mijn twijfels, maar het wilde zwijn zou zeker een enorme toevoeging zijn.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

veldman'k Heb de getallen van SBB 'ns op een rijtje gezet.


Wat blijkt: de sterftecijfers van mei 2009-jan-2010 is precies hetzelfde als het aantal geboortes van jan 2009 tot mei 2009. Dat wel heel toevallig! Maak ik een fout of klopt er iets niet aan de cijfers van SBB?

wimtegels

In die periode geen geboorte. Dan is de groei het negatief. Een groei van -141 komt overeen met een sterfte van 141.

Zal overigens straks mij eigen tabellen nog eens goed nakijken en verbeteren.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

veldman

Wim, kijk er nog eens goed naar. "de sterftecijfers van mei 2009-jan-2010 is precies hetzelfde als het aantal geboortes van jan 2009 tot mei 2009". Is toch wel heel onwaarschijnlijk?? Groei van de kuddes kan niet zonder geboortes in de OVP, toch?

wimtegels

Je hebt gelijk! Dat kan niet kloppen. Moet er echt eens aan gaan puzzelen. Anders moeten we maar even opheldering vragen.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

veldman

Let op:


stand edelherten 1-1-2009 minus totale sterfte 2009 = 2327 - 655 = 1672


1672 plus geboortes edelherten 2009 = 1672 + 500 = 2172.


Alleen, er is een probleem:
als je het sterftecijfer van jan-mei 2009 (nl. 574) vergelijkt met het jaarcijfer van 655, dan hou je een verschil over: 655-574=81.


Kijk je naar de geboortes van edelherten in 2009 (nl 500) en je vergelijkt met de groei tussen mei 2009 en januari 2010 (nl. 419), dan heb je er weer 81 over.


En dan kun je afvragen: hoe je aan de groeicijfers tussen mei en januari? Simpel: De groei tussen januari en mei is -574, nl het sterftecijfer. Het verschil tussen januari 2010 en januari 2009 = 2172 - 2327 = -155. Dan zijn er dus tussen mei 2009 en januari 419 edelherten bijgekomen, geboren dus. Maar als je dit vergelijkt met het aantal geboortes in heel 2009 (nl. 500) dan hou je er 81 over.

veldman

Wie heeft trouwens sterfte-/geboortecijfers van grote grazers in de afrikaanse natuurparken? 'k Ben erg benieuwd of meneer Vera gelijk heeft als-ie zegt dat zo'n 25% sterfte door honger natuurlijk is.

wimtegels

Citaat van: veldman op maart 11, 2010, 15:58:23 PM
Wie heeft trouwens sterfte-/geboortecijfers van grote grazers in de afrikaanse natuurparken? 'k Ben erg benieuwd of meneer Vera gelijk heeft als-ie zegt dat zo'n 25% sterfte door honger natuurlijk is.

Alhoewel ik me in veel beweringen van meneer Vera kan vinden vind ik deze bewering toch erg kort door de bocht.
Ik denk dat we in doodsoorzaken vaak te simpel denken. Het sterven is vaak niet te wijten aan een enkele oorzaak, maar een combinatie van.
In aanwezigheid van grote predatoren maken door honger verzwakte dieren minder kans te overleven tot er weer voldoende voedsel aanwezig is. Maar ook parasieten worden gemakkelijker fataal bij zwakte door voedselgebrek. Is dit sterven door honger?

Verder vrees ik dat de achterliggende gedachte in discussies over de dood in de natuur vaak het sendiment over een verschrikkelijke dood mee speelt. De natuur is niet zachtzinnig. Er zijn vele vormen van verschrikkelijk sterven. Het niet accepteren daarvan impliceert het niet accepteren van de natuur.

Hebben we grote predatoren uitsluitend nodig om een vermeend zachte euthanasie uit te voeren?
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels


veldman

Dat wel weer een sentimenteel verhaal worden.... Maar goed...ik zal kijken.

'k Heb ondertussen een artikel gevonden over populatie dynamiek in de Serengeti. Moet alleen 35 dollar betalen :-(

wimtegels

Citaat van: diertjesvriend op maart 11, 2010, 16:12:12 PM
straks op één vandaag! (om 17.50 - 18.40 uur)

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/35738/oostvaardersplassen_oernatuur_of_mislukt_natuurpark_

Als ik de reacties hier lees krijg ik het een beetje benauwd. Het sentiment druipt er vanaf. Ik ben blij dat het CDA gaat kijken............
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

wimtegels

Citaat van: veldman op maart 11, 2010, 16:17:19 PM
Dat wel weer een sentimenteel verhaal worden.... Maar goed...ik zal kijken.

'k Heb ondertussen een artikel gevonden over populatie dynamiek in de Serengeti. Moet alleen 35 dollar betalen :-(

Ben ook wel benieuwd. Daar zullen ook wel dieren sterven door dorst. Moet onze waterprins er maar naar toe. In de voetsporen van zijn opa.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

veldman

Inmiddels ben ik er wel achter dat het sterftepercentage dat Vera noemt m.b.t de Serengeti weing te maken heeft met voedseltekort, maar eerder met sterfte onder jonge dieren, predatie, zieke en zwakke dieren die van uitputting (niet door honger) sterven.

joostheeremans

Wel een erg sentimenteel stuk, ik kreeg even de indruk dat Wakker Nederland reeds tot het publieke bestel was doorgedrongen. Wanneer een boer, een jager en een CDA'er over dierenwelzijn beginnen weet je dat je op je hoede moet zijn. Ik kreeg bij alle drie sterk het idee dat ze de betekenis van zielig per abuis met zonde hadden verwisseld.
MvG Joost Heeremans- Do geese see god ?-

veldman

#27
Mortality
Specific data on mortality are based on 667 observed dead or dying animals. We
observed 425 of these and the remainder were drawn from records, reports, and first-hand accounts of others. The cause of mortality was unknown in 36 per cent of these observations, but was determined in 64 per cent. Data on total losses are determined indirectly from periodic counts and determinations of population composition.
Mortality is extremely difficult to document in the study area because of the large numbers of predators and scavengers. We have timed vultures eating various wild animals, and found that vultures alone can reduce a 140-lb gazelle to bones in 7 minutes, and a full-grown wildebeest in 15 minutes. The bones, if fresh, usually are dispersed in a matter of minutes by jackals, hyenas, and marabou storks. Hyenas are capable of breaking the femur of a giraffe in their powerful jaws, and they make short work of the bones and most of the skulls of wildebeests. Rodents, ants, and other invertebrates also do their part, so that it is unusual to obtain direct data on mortality in any way other than observing the actual death of the animal involved.The primary causes of known mortality are disease, predation, and accidents (Fig. 16). A breakdown of the observed predators involved is presented in Fig. 17. These figures refer mostly to adult wildebeests. Hyenas are also an important predator on newborn calves, but since they eat the little animals whole, skull and all, it was not possible to document such a kill unless we witnessed it. Adult Mortality—The primary known cause of adult mortality is predation. On the basis of our aerial and ground counts, we estimated that there are around 700 lions in the Serengeti-Mara region. We estimated that an individual lion would account for about 35 prey animals a year, on the basis of 2 kills a week for an average pride of 3 animals."

The wildebeest in Western Masailand, East Africa  Door Lee Merriam Talbot,Martha H. Talbot.
Dit is een stukje dat ik vond in een boek uit 1963.

Figuur 16 moet ik even beschrijven: 16,2% accidents, 36,5% predation, 47,3 disease

over ongelukken:
Most accidents occur when the very large herds move off open grassland into the wooded country, before the massed herds have dispersed into small groups and spread throughout a large area. The herds of thousands crowd through gulleys and over rough terrain, knocking down or pushing over smaller trees in their path. In the process many animals break legs or horns and presumably get trampled. Every such herd we have observed has had numbers of crippled animals struggling behind it. Most of these animals have one or more broken legs.

wimtegels

Ik heb met ontzetting naar de documentaire gekeken. En niet omdat er dieren sterven. Maar wel omdat het de indruk gaf van de bruut Vera tegen de rest van de wereld, althans Nederland.
Ik vrees dat we binnenkort een petitie moeten starten om de (bijna) natuurlijke processen in de OVP in stand te houden.
Als de politiek niet echt in de gaten krijgt dat Nederland ook inwoners heeft die wel achter de natuurlijke processen staan, dan ben ik bang dat het unieke karakter van de OVP snel verdwenen is.
Met vriendelijke groet,

Wim Tegels

veldman

Citaat van: joostheeremans op maart 11, 2010, 19:21:00 PM
Wanneer een boer, een jager en een CDA'er over dierenwelzijn beginnen weet je dat je op je hoede moet zijn.
Wanneer Frans Vera begint te praten moet je ook op de je hoede zijn.

Vreemd trouwens dat gestorven herten/runderen met een container worden afgevoerd...ik dacht dat SBB deze biomassa in ook wel achter zou laten in de natuurlijke omgeving.