Lijkentoer in de OVP.

Gestart door Pim, maart 19, 2005, 18:44:36 PM

Vorige topic - Volgende topic

Pim

Diverse weermannen en vrouwen hadden ons aan het begin van deze week lekker gemaakt met een boterzacht lenteweer dit weekend. Na vandaag luister ik niet meer naar deze fantasten, maar kijk ik nog liever in de Enkhuizer almanak.

Op station Lelystad werd ik opgepikt door twee geestverwanten per auto. We reden via de Torenvalkweg naar de Oostvaardersplassen. We keken nog uit naar bonte kraaien, maar zagen slechts kauwtjes en de reguliere zwarte kraaien op de weilanden. Langs de bosrand foerageerden vier reeën op een akker.

Bij de Oostvaardersplassen aangekomen reden we direct door naar het Bovenwater (een recreatieplas tegen de Oostvaardersdijk aan). Hier zagen we o.a. drie rosse stekelstaarten, waarvan één vrouwtje. Deze exoot is altijd veelvuldig aanwezig in deze plas. Het mannetje heeft een mooie blauwe snavel. Verder de gebruikelijke nonnetjes, nog even van ze genieten want voor je het weet zijn ze noordwaarts vertrokken. Ook o.a. slobeenden, krakeenden en brilduikers. Enkele grutto's vlogen roepend over. De ingrediënten voor een mooie lentedag waren dus wel aanwezig, maar het weer bleef een beetje achter. De Poolwind leek toch meer op de voorgrond dan de zwakkere stroming vanuit het Middellandse zeegebied.

We maakten een korte rondwandeling naar de vogelkijkhut De grauwe gans. Onderweg zagen we de eerste edelherten, vele bomen waren vakkundig afgeschaafd door de hongerige dieren. Een waterral gilde vanuit het rietveld en zal zich voorlopig niet meer makkelijk laten zien. Vanuit de vogelhut (zie: www.vogelkijkhut.nl) zagen we honderden slobeenden (350-400 exemplaren) en ook nog een vijftal brilduikers. Het water was erg ruig en je kon ook niet makkelijk de horizon afturen door de vochtige lucht. Vele aalscholvers hadden alleen nog oog voor hun nestbouw en voortplanting.

Bij het bezoekerscentrum konden mijn medevogelaars hun cafeïneverslaving goed botvieren terwijl ik boven de Keersluisplas een machtige zeearend ontdekte. Op het zandeilandje voor de hut zaten zes watersnippen. We maakten vervolgens een rondwandeling (4-5 km) door het gebied. Een tjiftjaf liet zich éénmaal duidelijk horen, maar verkoos vervolgens de stilte na zijn lange reis. In een boomtop zat een mooie klapekster, deze dook even weg uit beeld en kwam terug met waarschijnlijk een kleine muis in zijn snavel. In het riet zaten enkele mannetjes rietgors.

Op het open veld stond een groepje edelherten om een redelijk vers kadaver van een soortgenoot. Deze winter eist een hoge tol onder de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het voedsel is erg schaars en niet erg voedzaam, de zwakkere dieren vallen dus soms gewoon dood neer. Het is een vervelend gezicht, maar ook een natuurlijk proces. Veel mensen snappen niet dat het gebied geen kinderboerderij is, ze staan al te ver weg van de natuur.
Staatsbosbeheer houdt wel nog de gehele maand het Fluitbos te Almere dicht waar de mannetjes edelhert in grote hoeveelheden zitten. Dit om de dieren geen onnodige stress te laten ervaren.


Persbericht Staatsbosbeheer:
"In verband met de barre weersomstandigheden heeft Staatsbosbeheer dit weekend besloten het Fluitbos bij Almere tijdelijk voor het publiek te sluiten. In dit bos zoeken de edelherten uit de Oostvaardersplassen dekking tegen het winterse weer. De dieren die door de dikke sneeuwlaag moeilijk aan voedsel kunnen komen hebben in deze periode al hun reserves nodig. Wandelaars die van de winterse natuur willen genieten zorgen in deze omstandigheden voor onnodige verontrusting van de herten. Door het steeds weer moeten vluchten krijgen de herten niet de gelegenheid hun bloedsomloop in de spaarstand te zetten en zij kunnen daardoor plotseling sterven.
Bijvoeren van de in kuddes levende dieren is niet mogelijk, omdat dit grote sociale onrust binnen de kudde teweegbrengt, waardoor de dieren juist eerder dood zouden gaan. Om onnodig lijden te voorkomen heeft Staatsbosbeheer extra surveillance ingesteld en zijn er dagelijks meerdere boswachters in het veld. Ook is er als het nodig is een dierenarts paraat.
De paarden eten in deze tijd bast van bomen en struiken en schoffelen wortels en planten onder de sneeuw vandaan. In hun kielzorg volgen de runderen en vogels om te profiteren van het vrijkomende voedsel.

Het is overigens niet de eerste keer dat de kuddes van de Oostvaardersplassen geconfronteerd worden met koude en sneeuw. De dieren zijn over het algemeen goed bestand tegen de winterse kou. Wel vallen er in dit soort periodes, als onderdeel van de natuurlijke selectie, veel zwakke dieren af. In normale winters is dat tussen de tien tot 15 procent. Door de onverwacht strenge winter verwacht Staatsbosbeheer dat er dit jaar meer dieren zullen sterven. De dieren krijgen echter geen kans om te lijden, omdat er voor die tijd wordt ingegrepen.
Staatsbosbeheer doodt slechts die dieren, die door hun gedrag aangeven dat zij het leven in de kudde hebben opgegeven en zoeken naar een plek om te sterven. Deze methode van beheer is het afgelopen najaar aanbevolen door de Wetenschappelijke Adviescommissie Oostvaardersplassen en werd goed bevonden door het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Een deel van de dode herten is voedsel voor de aanwezige zeearenden, raven en vossen.
Staatsbosbeheer kiest nadrukkelijk voor een zo natuurlijk mogelijke vorm van stervensbegeleiding, waarbij de natuur het voor het zeggen heeft en kiest niet voor preventief afschieten, zoals dat elders in ons land met wilde varkens, herten reeën en ganzen plaats vindt.
De toekomst van de kuddes in de Oostvaardersplassen is niet in gevaar. Zo werden er in het afgelopen jaar liefst 400 hertenkalveren geboren. Ook de aantallen runderen en paarden zijn ruim voldoende om te overleven
". (Bron: Staatsbosbeheer).

We zagen onderweg nog enkele kadavers en ook skeletten die schoon waren tot op het bot met dank aan zeearenden, raven, vossen, kevers e.a. In een rietveld lag een dood Heckrund. Ook waren enkele edelherten zo verzwakt dat ze zwalkten op hun poten. Vanuit de vogelhut De Zeearend was een enorme groep brandganzen te aanschouwen, hiertussen een zeer opvallende Ross gans, mogelijk hetzelfde exemplaar als in 2004. Ook zagen we op diverse plekken grote zilverreigers.

Het Oostvaardersveld lag er erg verlaten bij, wel een foeragerende grote zilverreiger langs een slootje. Vanaf de kleine praambult hadden we een significant beter zicht op de duizenden brandganzen. Ook met matig weer is een bezoek aan het gebied best de moeite waard.


met vriendelijke groet,

Pim Julsing

natuurverslaving.nl

Marianne

groet,
Marianne Cramer

boogey55

#2
Goedgekeurd, enne . .  bedankt voor het plaatsen van de foto (en zo) op je site.
Groet, Pim Frijling
Wolvega

thijs

Gezellig, al die dooie beesten <_<
Verder weer leuk om te lezen :duim:

Thijs
Thijs Udo
VWG Alkmaar