Observation international

Soortgroepen => Planten => Algemene informatie over planten => Topic gestart door: markmeijrink op februari 20, 2009, 14:14:51 pm

Titel: Goede boeken over planten
Bericht door: markmeijrink op februari 20, 2009, 14:14:51 pm
Overzicht literatuur planten

Met dit topic tracht ik een overzicht te geven van veel gebruikte en/of handige literatuur met betrekking tot planten en soortgroepen daarbinnen.

voor een overzicht van virtuele determinatiewerken --> klik hier (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=1464.0)

Flora Nederland Determinatiewerken

Meijden, R. van der (2005) Heukels' Flora van Nederland, 23e druk, Nationaal Herbarium Nederland, Universiteit Leiden, Wolters-Noordhoff, Groningen

Beschrijving:
14x20 cm, 684 pag.
Citaat
Dit is hťt standaardwerk over de flora van Nederland. U vindt in ťťn band de meest complete, wetenschappelijk betrouwbare Flora. Met 2.000 soorten - een toename van 8% sinds 1996 - en een schat aan gedetaillerde illustraties. De enige flora die op ruime schaal op veldexecursies wordt getest. In deze geheel vernieuwde 23ste editie zijn de nieuwste evolutionaire inzichten op basis van wereldwijd DNA-onderzoek verwerkt. De herziening is verzorgd door de befaamde Leidse plantdeskundige Ruur van der Meijden, verbonden aan het Nationaal Herbarium Nederland. De nieuwe druk van de befaamde flora ingedeeld naar de nieuwste inzichten. Hierbij is gebruik gemaakt van de modernste technieken zoals genetisch onderzoek. Voor veel mensen zal het even wennen zijn dat de orchideeŽn niet meer helemaal achterin staan als de hoogst ontwikkelde planten, aangezien deze groep reeds vroeg in de evolutie ontstaan is. Hetzelfde geldt voor de grassen en hun verwanten.

Eggelte, Henk (2007) Veldgids Nederlandse Flora 5e herziene druk, KNNV-uitgeverij, Utrecht

Beschrijving:
15x23 cm, 472 pag.
Citaat
De Veldgids Nederlandse Flora heeft in de afgelopen jaren een vaste plek in de markt veroverd. Van deze determinatiegids, die werkt met nieuwe compacte sleutels die de gebruiker handig en snel bij de juiste plant brengen, werden in korte tijd 7000 exemplaren verkocht. Met name op scholen, bij cursussen en beginnende floristen is deze toegankelijke flora zeer in trek. Na 7 jaar was het tijd voor een grondige herziening. In deze 5e druk zijn 160 nieuwe soorten opgenomen en 300 tekeningen toegevoegd, sleutels zijn aangescherpt namen geactualiseerd en meer informatie is opgenomen over voorkomen, grootte en bloeitijd.


Flora Nederland Naslagwerken

Weeda, E. J. et al. (2003) Nederlandse Oecologische Flora 3e druk, IVN/KNNV-uitgeverij, Utrecht

Beschrijving:
boxset: 25x30x16, 1700 pag.
Citaat
Derde druk van een unieke uitgave, waarin de in Nederland in het wild voorkomende planten soort voor soort, op zeer toegankelijke wijze worden beschreven. De auteur, Eddy Weeda, geeft eerst een beschrijving van de plant en noemt met name de verschillen met verwante soorten. Daarnaast geeft hij informatie over verspreidingsgebied, terreintypen waar de plant groeit, andere soorten waarmee de plant vaak samen voorkomt, relaties met dieren, etc. De teksten, samen met de schitterende illustraties en foto's van de Westra's, maken deze uitgave tot een must voor iedereen die iets van planten wil weten.
De vijf delen, samen met het register, worden als complete set in ťťn box aangeboden.

Marijnissen, J. (2000) Flora van de Lage Landen, Tirion uitgevers BV, Baarn

Beschrijving:
18x24 cm, 704 pag.
Citaat
'De Flora van de Lege Landen' is de eerste Nederlandse flora met een zo volledig mogelijk beeld van de wilde planten uit Nederland en Vlaanderen waarbij zoveel mogelijk 'soorten zijn gefotografeerd. Uiteindelijk geven foto's de meest concrete en beste weergave van de werkelijkheid. Door de onbekende plant te vergelijken met de foto's en de encyclopedische informatie is determinatie zeer eenvoudig. Deze 'Flora' is gericht op de beginnende plantenliefhebber. De botanische kenmerken voor determineren zijn eenvoudig en overzichtelijk gehouden. Het boek bevat op overzichtelijke wijze gemiddeld 30 botanische kenmerken per plantensoort. Dit maakt het tot een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die uit liefhebberij of professioneel met de natuur bezig is.

Koning. L., de (1995) De Flora van Nederland van Dr. C.A.J.A. Oudemans; Atlas naar de eerste uitgave van 1859-1862, Atrium, ICOB BV

Beschrijving:
212 pag.
Citaat
halflinnen; met 500 schitterende ill. in kleur, reproducties naar klassieke gravures; 212 p.*De nuttige en instructieve functie van de gravures wordt onderstreept door een nieuwe tekst van Louis de Koning. Met een lijst van Nederlandse en officiŽle namen.

Eggelte, H. (2009) Botanisch woordenboek, Verklaring en vertaling van floristische termen, KNNV uitgeverij, Utrecht

Beschrijving:
14 x 21 cm, 196 pag.
Genaaid gebrocheerd met zwart-wit lijntekeningen
Prijs 19,95, ledenprijs 17,95
ISBN: 978-90-5011-289-5

Citaat
Iedereen die wel eens planten determineert, herkent het probleem. Een flora is een handig hulpmiddel, maar de vele botanische termen maken het vaak tot een lastige puzzeltocht. Wat was ook alweer het verschil tussen een getand en een gekarteld blad? Wat is een hauwtje? En wat is het verschil tussen een tros en een pluim?

Het Botanisch woordenboek is een geÔllustreerd woordenboek dat doeltreffend afrekent met dit probleem. Het geeft van zoín 1500 botanische termen een heldere omschrijving van de betekenis, waar nodig met verwijzingen naar verwante of tegenovergestelde termen. De honderden tekeningen maken visueel duidelijk waar het om gaat. Van de meeste termen is daarnaast de vertaling weergegeven in het Engels, Duits, Frans en Latijn, wat het werken met buitenlandse floraís mogelijk maakt.

Het Botanisch woordenboek is overzichtelijk opgezet. De termen zijn gerangschikt naar ondergrondse delen, stengel en takken, knoppen, bladeren, oppervlaktekenmerken, bloeiwijzen, bloemen, vruchten en zaden. Voor lastige taxa, zoals grassen en zeggen, zijn aparte termenlijsten opgenomen, evenals voor systematiek, floristiek, vegetatiekunde en landschap. Een register achterin het Botanisch woordenboek, met daarin alle Nederlandse en buitenlandse termen, wijst de gebruiker snel naar de juiste plek in het boek.

Het Botanisch woordenboek is een handig hulpmiddel voor enthousiaste plantenliefhebbers en maakt het op naam brengen van planten weer leuk!


Flora Nederland Regionaal/Lokaal

Dijksen, A. (2006) Wilde Planten van Texel volledig herziende editie, Het Open Boek, Texel

Beschrijving:
16x22 cm, 111 pag.
Citaat
Voor de liefhebbers van wilde planten is Texel een klein paradijs. Dat het eiland zoín rijke vegetatie heeft, dankt het vooral aan de grote verscheidenheid aan landschappen. In het midden heb je de Hoge Berg, de lemen kern uit de ijstijd met zijn groene weggetjes, tuinwallen en kolken. Daaromheen liggen de oude en nieuwe polders en vind je sloten, binnendijken en doorbraakpoelen. Het eiland heeft natte en droge duingebieden, buitendijkse kwelders, de Horsmeertjes. En niet te vergeten het honderd jaar geleden op de Westermient aangeplante dennenbos, dat geleidelijk meer een loofbos aan het worden is. Al deze gebieden hebben hun typisch eigen begroeiing. Die staat langs de kust onder invloed van zout of brak bodemwater, wat een bijzondere variatie teweegbrengt van gewone tot zeer zeldzame soorten.

Westhoff, V., et al. (1991) De Plantengroei van de Waddeneilanden, KNNV-uitgeverij, Utrecht

Beschrijving:
417 pag.
niet voorhanden

Douwes, D. (1986) Flora van Doetichem; Veranderingen in de Wilde Flora, Staring instituut/KNNV-uitgeverij, Utrecht

Beschrijving:
19,5x21cm, 310 pag.
niet voorhanden

Linde, B., te, et al. (2003) Atlas van de Flora van Oost-Gelderland, Stichting de Maandag, Ruurlo

Beschrijving:
22,6x28,6 cm, 544 pag.
Citaat
De oostelijke helft van Gelderland is bij veel liefhebbers van de wilde flora goed bekend. Van de bekende natuurgebieden zoals het Korenburgerveen en de Bekendelle bij Winterswijk, Montferland, de Kruisbergsche Bosschen, de Veluwezoom en de Millingerwaard is de flora in diverse publicaties uitgebreid beschreven. Wat er in de minder bekende natuurterreinen, in agrarisch gebied en in de bebouwde gebieden groeit is maar bij een enkeling bekend.

De Flora van Gelderland ten oosten van Apeldoorn en Nijmegen is nu volledig in kaart gebracht. De gegevens zijn door vrijwilligers en professionele onderzoekers in de periode tussen 1989 en 2001 verzameld.

De auteurs, Benno te Linde en Louis-Jan van den Berg, zijn beiden werkzaam als floraonderzoeker in Gelderland. Maar weinig mensen kennen de Oost-Gelderse flora zo goed als zij; ze zijn de afgelopen vijftien jaar vanaf het vroege voorjaar tot ver in de herfst in Ďhet veldí geweest. Doordat hun veldervaringen in de begeleidende teksten doorklinken ontstaat een bijzonder accuraat beeld van ontwikkelingen in de flora van het gebied.

Gesteld kan worden dat Oost-Gelderland, ťťn van de floristisch rijkste gebieden van Nederland, aan sterke veranderingen onderhevig is! Plantensoorten die soms al meer dan een eeuw waren uitgestorven, verschenen in afgegraven terreinen. Uit warme landen afkomstige  plantensoorten groeien tegenwoordig in maÔsakkers en aan rivieroevers. Intussen gaan veel gevoelige soorten achteruit of staan op het punt te verdwijnen.

In totaal zijn 504.251 gegevens verwerkt tot verspreidingskaartjes. De verspreiding van de plantensoorten wordt per vierkante kilometer weergegeven.

Vrijwel alle 1900 plantensoorten die in de negentiende en twintigste eeuw in het onderzochte gebied zijn gevonden komen alfabetisch aan bod. Van  ruim 1100 soorten die in de onderzoeksperiode zijn gevonden wordt een gedetailleerd verspreidingskaartje afgebeeld.

Inleidende hoofdstukken gaan in op de ontwikkelingen en veranderingen in de Oost-Gelderse Flora, het onderzoek naar de verspreiding van wilde planten en de plantengeografische ligging van Oost-Gelderland.


Vegetatiekunde/Plantensociologie Nederland


Schaminťe, J.H.J., et al. (1995)Vegetatie van Nederland deel 1 t/m 5, Opulus press Ab, Leiderdorp

Beschrijving:
29x21,5cm, pag. variŽrend
inhoud ook te bekijken in: SynBioSys Download SynBioSys hier! (http://www.synbiosys.alterra.nl/)Overzicht literatuur OrchideeŽn


Determinatiewerken OrchideeŽn Nederland


Kreutz, C.A.J. (2005) Veldgids Nederlandse OrchideeŽn; 2e volledig gewijzigde druk, Kreutz publishers, Landgraaf

Beschrijving:
16x23 cm, 144 pag.
Citaat
OrchideeŽn hebben een bijna magische klank. Het zijn bloemen die verwonderen. In deze veldgids worden alle soorten die in Nederland voorkomen (en voorkwamen) met een korte soortbeschrijving, hun bloeitijd, de biotoop waarin ze voorkomen en hun verspreiding behandeld. De determinatietabel, de bloemdiagrammen en drie kleurenfoto's per soort, zorgen ervoor dat de afzonderlijke soorten gemakkelijk op naam gebracht kunnen worden. Enkele hoofdstukken beschrijven daarnaast in kort bestek (toegelicht met verscheidene foto's) kenmerken en bijzonderheden van orchideeŽn, ecologie, biotooptypen waarin ze voorkomen, achteruitgang en de bescherming van de Nederlandse soorten.

Deinum, D. (1944) De OrchideeŽn van Nederland; met inleiding van Dr. Jac. P. Thijse, C.V. Allert de Lange, Amsterdam

Beschrijving:
174 pag.
incl. verspreidingsgegevens en soortbeschrijvingen

Landwehr, J. (1977) Wilde OrchideeŽn van Europa; deel 1 & 2, Vereninging tot behoud van Natuurmonumenten, 's Gravenland

Beschrijving:
30x22,5 cm, 575 pag.
Standaardwerk incl. determinatiesleutel, voor de orchideeŽnliefhebber een 'must-have'.


Naslagwerken OrchideeŽn Nederland


Kreutz, C.A.J., et al. (2000) OrchideeŽn van Nederland; Ecologie, Verspreiding, Bedreiging en Beheer, B.J. Seckel, Raalte

Beschrijving:
24,5x32 cm, 512 pag.
Citaat
De aanwezigheid van orchideeŽn in het Nederlandse landschap wordt als een van de belangrijkste graadmeters beschouwd van het natuurbeheer. Het is dan ook van groot belang om de circa 50 orchideeŽn-soorten die in Nederland voorkomen in kaart te brengen. Pas dan kan gericht gewerkt worden aan de bescherming van de soorten en hun leefgebieden, het doel van deze uitgave. Dit boekwerk is geschreven, samengesteld en vormgegeven door twee deskundigen op het gebied van de ecologie, de verspreiding en beheer van deze bijzondere planten. De inleiding van dit lijvige boekwerk is gericht naar het biotooptype (kustgebied, laagveengebied, zandgronden, kalkgebied Zuid-Limburg etc.) waarbij de beschreven soorten op alfabetische volgorde worden besproken. In de beschrijvingen wordt vooral ingegaan op de standplaatseisen en de specifieke verschillen per soort. Middels duidelijke verspreidingskaarten wordt de aanwezigheid van de soorten orchideeŽn en hun natuurlijke hybriden in Nederland aangegeven. Hoewel dit rijk geÔllustreerde boek veel wetenschappelijke informatie bevat zijn de auteurs erin geslaagd de leesbaarheid goed te handhaven. De uitgave verdient het predikaat standaardwerk.
(Biblion recensie, P.H. Redman)

Landwehr, J. (1977) Wilde OrchideeŽn van Europa; deel 1 & 2, Vereninging tot behoud van Natuurmonumenten, 's Gravenland

Beschrijving:
30x22,5 cm, 575 pag.
Standaardwerk incl. determinatiesleutel, voor de orchideeŽnliefhebber een 'must-have'.


- meer volgt binnenkort -

aanvullingen welkom!

aanvulling Peter van der Meer verwerkt

Edit 2012-01-05: Peter van der Meer: De eerste link in dit bericht aangepast (werkte niet meer).
Titel: Begin literatuurlijst planten
Bericht door: petermeer op februari 21, 2009, 23:53:33 pm
Thomas Schauer & Claus Caspari (2007) Nieuwe plantengids voor onderweg, Tirion Natuur

Beschrijving:
Bladzijden: 496 pag.
Type: Paperback
Categorie: Wetenschap - educatief
Richtprijs: Ä 14,95
Taal: Nederlands  
ISBN: 9052106717  

Citaat
Deze prachtige jubileumuitgave beschrijft en toont maar liefst 1150 planten en heesters. De indeling is eenvoudig en praktisch ingericht naar bloemkleur en bouw. Een trefzeker zoeksysteem waarbij botanische voorkennis niet is vereist. De prachtig gedetailleerde aquarellen vergemakkelijken de determinatie en zijn op zich een lust voor het oog. De paginaís zijn voorzien van kleurcodes voor snel opzoeken.
Titel: Determinatieliteratuur
Bericht door: Gretchen op juni 05, 2009, 10:06:53 am
Hallo plantenliefhebbers,

Er is een handige zoekkaart grassen ontwikkeld door The Field Studies Council en het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afd. Algemene Milieu- en Natuurbeleid. De kaart is bewerkt door Vik Casteels van het Natuureducatief Centrum "de Vroente" in Klamthout. De kaart is te bestellen bij de KNNV in Hoorn.
Op de kaart worden 30 algemene grassen afgebeeld en via een sleutel onderscheiden op 7 kenmerken. De kaart is goed bruikbaar naast de Flora van Heukels en andere determinatieliteratuur. Handig is de plastificatie. De kaart kost Euro 3,50.

Margreet.
Titel: Re: Begin literatuurlijst planten
Bericht door: Hinko op juni 05, 2009, 23:06:34 pm
Enkele suggesties:

Atlas van de Nederlandse grassen (Landwehr)

verspreiding:
Atlas van de Nederlandse Flora
Atlas fan de floara fan Frysl‚n (DTE v/d Ploeg)
Flora van Eindhoven

Stinzenplanten:
Stinzenplanten in Frysl‚n (DTE v/d Ploeg)
Stinzenplanten (Bakker/Boeve)

Internationaal:
Flora Helvetica
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: han.endt op juni 07, 2009, 15:32:49 pm
Dr. J. Mennema (1994) Heimans, Heinsius en Thijsse's GeÔllustreerde Flora Van Nederland.

Vergelijkbaar met de Heukels', maar beslaat Nederland, BelgiŽ, Luxemburg en aangrenzend Duitsland en Frankrijk.


M. Blamey en C. Grey Wilson (2003) De GeÔllustreerde Flora.

Noord- en Noordwest-Europa tot Midden-Frankrijk, Finland en geheel Duitsland. Alle soorten (24000). Mooie uitgave met prachtige kleurenplaten. Ook de 'kleine' soorten, zoals bijvoorbeeld bij de rozen en de ogentroosten komen uitgebreid aan bod.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: HPM op juni 07, 2009, 17:02:43 pm
Bob Gibbons & Peter Brough.
Thieme's Atlas wilde bloemen van Europa
(The Hamlyn photographic guide to the wild flowers of Britain en Northern Europe)
('Philip's Wild Flowers of Britain and Northern Europe)
(Der Grosse Kosmos NaturfŁhrer BlŁtenpflanzen)

Vertaling en bewerking Peter Heukels
1900 soorten, 1500 kleurenfoto's, 400 lijntekeningen, 1000 verspreidingskaartjes.

Ik weet niet of de Nederlandse nog in de normale handel is. Ik heb hem al 16 jaar.

--
Herman van der Meer
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Gretchen op juni 08, 2009, 14:24:47 pm
Een leuk boek over de urbane vegetatie, de stadsplanten, is:
Stadsplanten. Veldgids voor de stad van Ton Denters, een uitgave van Fontaine Uitgevers uit 2004. ISBN 90 5956 075 2/NUR 412.

Gerangschikt op kleur; een beschrijving van de 700 soorten planten, met foto's en veel informatie. Met een algemene inleiding over stadsplanten, inclusief "groenbloeiers" als grassen en muurvarens, een paragraaf over stinsenplanten met veel foto's en een 18-tal stadswandelingen door evenveel Nederlandse steden. Met index op Nederlandse en wetenschappelijke namen.

Een erg handig boek voor in de stad, met een aanbeveling van wijlen Ruud van der Meijden, onder meer de redacteur van de laatste drie edities van de Flora van Heukels.

Margreet.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Gretchen op juni 19, 2009, 15:26:04 pm
Naar aanleiding van de vragen van Gerard Bredewold:

wie weet er een goed boek over de Alpen- en PyreneeŽnflora? ;)

Margreet.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: markmeijrink op juni 19, 2009, 16:07:42 pm
Naar aanleiding van de vragen van Gerard Bredewold:

wie weet er een goed boek over de Alpen- en PyreneeŽnflora? ;)

Margreet.

Flora Helvetica moet je een heel eind op weg helpen met als naslag (maar dat is F. helvetica ook eigenlijk) Flora Alpina. Flora Helvetica heeft trouwens wel een sleutel.

M.v.gr. Mark
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: han.endt op juni 19, 2009, 18:50:24 pm
Naar aanleiding van de vragen van Gerard Bredewold:

wie weet er een goed boek over de Alpen- en PyreneeŽnflora? ;)

Margreet.

Bergflora van Europa, C. Grey Wilson en M. Blamey, Tirion Natuur.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Windekind op juni 19, 2009, 21:08:32 pm
Ik mis de driedelige heukels van rond 1910 en de flora neerlandica.

Naar mijn mening: ongeevenaarde topwerken
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Gretchen op juni 19, 2009, 22:27:03 pm
Han en Mark, dank voor de tips. :duim:

Margreet.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: frankw op juni 27, 2009, 17:43:38 pm
De ANWB bomen gids voor Europa is dat ook wat?
http://www.bol.com/nl/p/boeken/bomengids-van-europa/1001004002134477/index.html (http://www.bol.com/nl/p/boeken/bomengids-van-europa/1001004002134477/index.html)

Deze heb ik net besteld om mijn (beperkte) kennis van bomen weer een beetje op te halen..
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: han.endt op juni 27, 2009, 17:58:37 pm
De ANWB bomen gids voor Europa is dat ook wat?
http://www.bol.com/nl/p/boeken/bomengids-van-europa/1001004002134477/index.html (http://www.bol.com/nl/p/boeken/bomengids-van-europa/1001004002134477/index.html)

Deze heb ik net besteld om mijn (beperkte) kennis van bomen weer een beetje op te halen..

Redelijk. Er staan wel ontzettend veel soorten in om mee te beginnen. Soorten die je nimmer zult zien of je moet arboreta gaan afstruinen.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: frankw op juni 27, 2009, 18:29:20 pm
Bedankt voor je reactie, wat zou dan een geschikter boek zijn volgens jouw? Of weet je de naam van een school/studie boek die bijv. gebruikt wordt bij de opleiding bos- en natuurbeheer oid, en die vrij in de handel te krijgen is?
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: han.endt op juni 27, 2009, 18:48:22 pm
Bedankt voor je reactie, wat zou dan een geschikter boek zijn volgens jouw? Of weet je de naam van een school/studie boek die bijv. gebruikt wordt bij de opleiding bos- en natuurbeheer oid, en die vrij in de handel te krijgen is?

Dat ligt er aan. Hoe diep wil je in de materie duiken? Heb je genoeg aan een boek waarmee je de Zomer- en Wintereik of de Zomer- en Winterlinde kunt herkennen of wil je ook de park- en straatbomen op naam kunnen brengen, zoals de zilverlinden, de Krimlinde, de Moeras- en Scharlaken Eik.
Wil je ook sommige cultuurvariŽteiten herkennen?

In mijn tijd was men voor de studie verplicht om de Nederlandse Dendrologie van B.K. Boom (what's in a name?) aan te schaffen en aangezien dit boek nog niet is overtroffen zal dat nog steeds zo zijn.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: frankw op juli 01, 2009, 18:58:18 pm
Bedankt voor je reactie. Ik wil eerst de meest algemene soorten goed onder de knie krijgen, daarna kunnen we altijd nog uitbreiden :duim:
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: han.endt op juli 01, 2009, 19:44:17 pm
Bedankt voor je reactie. Ik wil eerst de meest algemene soorten goed onder de knie krijgen, daarna kunnen we altijd nog uitbreiden :duim:

ANWB Bomengids is zeker geen miskoop. En als je twijfelt dan gooi je het hier in de groep :lol: B). Voor bomen heb ik altijd nog een zwak. Ik heb in een grijs verleden ook nog eens geÔnventariseerd voor de Bomenstichting.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Margreet Kwh op juli 23, 2009, 11:27:26 am
Zoekkaart algemeen voorkomende waterplanten

Nog een handige zoekkaart van fsc en lne, door Richard Orton, Anne Bebbington en John Bebbington, bewerkt door Vic Casteels.

Een uitgave van de Vlaamse overheid, 2007, departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling Milieu-integratie en -subsidiŽringen te Brussel.

Met sleutel. Op 6 panelen worden planten uit verschillende zones gepresenteerd. Met afbeeldingen in kleur en handig geplastificeerd voor gebruik door beginners in het veld.

Gebruik naast een goede flora is ook handig.

Margreet.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: bhendrikx op juli 24, 2009, 08:49:16 am
Sedges of the British Isles, BSBI;  AC Jermy, DA Simpson, MJY Foley and MS Porter

Een must voor de cyperaceae-fanaat.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: bhendrikx op maart 29, 2010, 11:34:22 am
Grasses of the British isles. Cope & Gray. 2009.
 
Goed book met gedetailleerde tekeningen.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: teun.spaans op april 17, 2010, 07:54:02 am
Nog niet volledig, maar wel goed op weg: Alpen flora door Dr. Thomas GŲtz,  http://www.tkgoetz.homepage.t-online.de/alpenflorahome.html (http://www.tkgoetz.homepage.t-online.de/alpenflorahome.html)

De reeds genoemde Flora Helvetica heeft een praktische en handzame determinatie sleutel voor onderweg. Je wilt dan niet het dikke boekwerk meeslepen.

Voor planten boven de 1500-2000 meter vind ik ook Alpenpflanzen, door Oskar Angerer en Thomas Muer, uitgave Ulmer Naturfuherer, ISBN 9 783800 133741 een praktisch werkje voor onderweg. Qua gewicht ook nog goed te doen tijdens lange wandelingen.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: rapunzel op mei 03, 2010, 14:32:49 pm
Geacht forum,

Ik ga binnenkort naar Hongarije. Wie kent er een goede Flora van Hongarije. Ik heb wel de Exkursionsflora von Osterreich, maar die is al van 1994 en qua naamgeving sterk verouderd. Is daar misschien een verbeterde en vernieuwde uitgave van ?

Koos Ballintijn
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: marcel123 op mei 03, 2010, 21:20:23 pm
Ik heb wel de Exkursionsflora von Osterreich, maar die is al van 1994 en qua naamgeving sterk verouderd. Is daar misschien een verbeterde en vernieuwde uitgave van ?
http://www.meijsnatuurboeken.com/Catalogus/Default.aspx?details=2356 (http://www.meijsnatuurboeken.com/Catalogus/Default.aspx?details=2356)
In te zien op de stand van Meijs tijdens de Florondag.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: rapunzel op mei 04, 2010, 20:48:18 pm
Ik heb wel de Exkursionsflora von Osterreich, maar die is al van 1994 en qua naamgeving sterk verouderd. Is daar misschien een verbeterde en vernieuwde uitgave van ?
http://www.meijsnatuurboeken.com/Catalogus/Default.aspx?details=2356 (http://www.meijsnatuurboeken.com/Catalogus/Default.aspx?details=2356)
In te zien op de stand van Meijs tijdens de Florondag.

Dank je, Marcel !

Gr.
Koos
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: WimV op mei 04, 2010, 21:57:34 pm
Hoi Koos,
 
Heb hem gekocht op afgelopen Variadag. Maar niet voor 55 Euro. Meijs had hem sterk afgeprijsd, dus ik kon hem voor de helft meenemen. Hij had nog 1 exemplaar en moest er vanaf, dus ik had mazzel. Flora is prima te gebruiken.
 
Groetjes,
Wim
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: rapunzel op mei 11, 2010, 21:04:04 pm
Hoi Koos,
 
Heb hem gekocht op afgelopen Variadag. Maar niet voor 55 Euro. Meijs had hem sterk afgeprijsd, dus ik kon hem voor de helft meenemen. Hij had nog 1 exemplaar en moest er vanaf, dus ik had mazzel. Flora is prima te gebruiken.
 
Groetjes,
Wim

Hi Wim,

Ik heb hem gemaild, maar nog niets gehoord. Misschien is hij op reis.
Groet,
Koos
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Margreet Kwh op juni 20, 2010, 21:28:06 pm
Tip via Vroege Vogels: http://www.berglinde.nl/downloads/Muurplanten_in_Gelderland_2010.pdf
een rapport over Muurplanten in Gelderland.

Margreet.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: HPM op juni 20, 2010, 22:57:56 pm
Tip via Vroege Vogels: http://www.berglinde.nl/downloads/Muurplanten_in_Gelderland_2010.pdf (http://www.berglinde.nl/downloads/Muurplanten_in_Gelderland_2010.pdf)
een rapport over Muurplanten in Gelderland.

Margreet.

Niet echt een plantenboek natuurljk.
Zie overigens http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=110974.0.html

--
Groeten, Herman van der Meer

Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Traveler op september 18, 2010, 13:54:16 pm
Heeft iemand al de nieuwe KNNV Veldgids Plantengemeenschappen kunnen inkijken of aangeschaft?
 
Met vriendelijke groet,
 
Rutger
 
 
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: woost op september 19, 2010, 15:48:09 pm
ik zweer bij heukels!
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Jan Essink op september 20, 2010, 23:09:47 pm
bedoel je dit: gezien op de site http://www.meijsnatuurboeken.com/Catalogus/Default.aspx?details=2549 (http://www.meijsnatuurboeken.com/Catalogus/Default.aspx?details=2549)
 
     
  Titel[/t] 
Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland
  Auteurs[/t] 
Schaminťe, Joop; Sżkora, KarlŤ; Smits, Nina; Horsthuis Marcel
  Uitgever[/t] 
  Prijs[/t] 
Ä 39,95
  Taal[/t] 
Nederlands;
  Jaar van uitgifte[/t] 
2010 sept.
  ISBN[/t] 
  [/t] 
440 pagina′s

ē de eerste praktische, beknopte gids over plantengemeenschappen ē gebaseerd op de gezaghebbende reeks De vegetatie van Nederland ē een inleiding over de principes en termen in de vegetatiekunde ē heldere determinatiesleutel voor in het veld ē met talloze indexen, tabellen en diagrammen ē met fotoís en verspreidingskaarten ē voor professionals en amateurs Vegetatie komt bijna overal voor, zelfs op een druk belopen plein of in een uiterst droge woestijn. Hoewel er veel vegetatiekundige kennis is, ontbrak tot nu toe een beknopt en praktisch handboek. Met de Veldgids Plantengemeenschappen beschikken we nu over een handzame gids waarmee plantengemeenschappen in het veld kunnen worden herkend. Naast een compacte beschrijving van alle plantengemeenschappen in Nederland Ė van open water en moerassen, graslanden en heiden, kust en binnenlandse pioniermilieus, tot ruigten, bossen en struwelen - bevat de gids een toegankelijke inleiding over termen en begrippen in de vegetatiekunde. Per gemeenschap zijn verspreidingskaartjes, samenvattende tabellen met de belangrijkste soorten en grafieken over standplaats en levensvormen opgenomen. Niet eerder is zoveel informatie over de plantengroei van Nederland in ťťn boek bijeengebracht Het boek bevat determinatiesleutels waarmee de Nederlandse plantengemeenschappen op naam zijn te brengen. De sleutels leiden allereerst tot de juiste klasse, waarna aan de hand van standplaatskenmerken en soortensamenstelling op eenvoudige wijze de plantengemeenschap kan worden bepaald. Een Vogelpootjes-associatie in het grasland is zodoende snel herkend. De Veldgids Plantengemeenschappen bundelt de kennis en jarenlange ervaring van vier Nederlandse vegetatiekundigen. Het is de langverwachte veldgids voor de deskundige, maar door het compacte en overzichtelijke karakter ook een aanrader voor amateurs of studenten aan een groene opleiding Vegetatie komt bijna overal voor, zelfs op een druk belopen plein of in een uiterst droge woestijn. Hoewel er veel vegetatiekundige kennis is, ontbrak tot nu toe een beknopt en praktisch handboek. Met de Veldgids Plantengemeenschappen beschikken we nu over een handzame gids waarmee plantengemeenschappen in het veld kunnen worden herkend. Naast een compacte beschrijving van alle plantengemeenschappen in Nederland Ė van open water en moerassen, graslanden en heiden, kust en binnenlandse pioniermilieus, tot ruigten, bossen en struwelen - bevat de gids een toegankelijke inleiding over termen en begrippen in de vegetatiekunde. Per gemeenschap zijn verspreidingskaartjes, samenvattende tabellen met de belangrijkste soorten en grafieken over standplaats en levensvormen opgenomen. Niet eerder is zoveel informatie over de plantengroei van Nederland in ťťn boek bijeengebracht Het boek bevat determinatiesleutels waarmee de Nederlandse plantengemeenschappen op naam zijn te brengen. De sleutels leiden allereerst tot de juiste klasse, waarna aan de hand van standplaatskenmerken en soortensamenstelling op eenvoudige wijze de plantengemeenschap kan worden bepaald. Een Vogelpootjes-associatie in het grasland is zodoende snel herkend. De Veldgids Plantengemeenschappen bundelt de kennis en jarenlange ervaring van vier Nederlandse vegetatiekundigen. Het is de langverwachte veldgids voor de deskundige, maar door het compacte en overzichtelijke karakter ook een aanrader voor amateurs of studenten aan een groene opleiding.   
     
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: petraw op september 21, 2010, 13:11:38 pm
Beste mensen,
 
Voor de liefhebber misschien een hebbeding voor in de boekenkast. De Flora Europaea nu in 5-delige paperback-uitgave bij Cambridge University Press:
 
http://www.cambridge.org/uk/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521154062 (http://www.cambridge.org/uk/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521154062)
 
Groetjes,
 
Petra
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Traveler op september 21, 2010, 14:08:46 pm
bedoel je dit: gezien op de site http://www.meijsnatuurboeken.com/Catalogus/Default.aspx?details=2549 (http://www.meijsnatuurboeken.com/Catalogus/Default.aspx?details=2549)
 

Inderdaad.  :)
 
Met vriendelijke groet,
 
Rutger
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Rutger Barendse op december 15, 2010, 15:23:08 pm
Boeken over boeken; Floras of the world door Frodin

http://books.google.be/books?id=aMjXCF4rmDUC&printsec=frontcover&dq=floras+of+the+world&hl=nl&ei=184ITaKEHYaCOq3FqM8E&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Natuurlijk hebben ze ons geliefde Europa er uit gelaten op google-books..  :'(
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: wetzels op maart 02, 2011, 13:01:06 pm
Voor nieuwekomers verwilderende planten en garden escapes is de volgende erg nuttig
Rothmaler - Exkursionsflora von Deutschland 5 Krautige Zier- und Nutzpflanzen
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Wouter van der Ham op mei 23, 2011, 20:59:34 pm
Wat is nou een goed boek waar alle algemene planten in staan voor een beginnend plantendetermineerder (Als dat een wordt is?) die niet al tť duur is?
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Jan vH op mei 24, 2011, 07:28:29 am
Wat is nou een goed boek waar alle algemene planten in staan voor een beginnend plantendetermineerder (Als dat een wordt is?) die niet al tť duur is?

Deze (http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/nieuwe-plantengids-voor-onderweg/1001004008485538/index.html)?
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: teun.spaans op juni 02, 2011, 15:20:43 pm
Jan,

een jaar of 5 geleden ben ik zelf begonnen met de Tirion Nieuwe bloemengids, ondertitel de wilde bloemen van noord-west europa, door R. Fitter, A. Fitter en M. Blamey. Die gebruik ik nog steeds graag, en is voldoende om veel van de planten in Nederland en Duitsland te identificeren.
Het boekje heeft ook een aantal nadelen: er zit geen sleutel bij (een serie ja/nee vragen die je stap voor stap naar de juiste plant brengen), je zult op bloemvorm, plaatje en beknopte tekst moeten zoeken. 2e hands is die nog wel te koop, schat ik zo in.

Een betere gids, maar wel verouderd, zijn de geillustreerde Flora's van Nederland door Heimans, Heinsius en Thijsse. Gemakkelijker dan de Heukels, omdat er meer plantenbegrippen staan uitgelegd die je be de determinatie gebruikt.

De Flora van Heukels is nieuw vrij prijzig, maar wel professioneel en behoorlijk up-to-date.

De nieuwe plantengids voor onderweg ken ik helaas niet. Als ik de beschrijving lees, zou ik zelf aan Tirion nieuwe bloemengids de voorkeur geven,omdat je hem gemakkelijk mee wilt nemen. Planten determineren doe je nl altijd ter plaatse: je laat de bloem altijd staan en zo veel mogelijk intact.

Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Harm058 op augustus 09, 2011, 20:54:51 pm
Heeft er ook iemand een goede tip, voor een een goede veldgids voor planten?
 
Echt van 'die moet je hebben!'? zoals de ANWB bij de vogels??
Ik ben nog een beginner, maar wordt steeds enthousiaster!
 
Alvast bedankt!
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Rutger Barendse op augustus 09, 2011, 21:27:07 pm
Wat is nou een goed boek waar alle algemene planten in staan voor een beginnend plantendetermineerder (Als dat een wordt is?) die niet al tť duur is?

Deze (http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/nieuwe-plantengids-voor-onderweg/1001004008485538/index.html)?
Doe die maar niet, op 1 van de weinige pagina's die je in kunt zien op internet staat al 'Schurftkruid' , hetgeen kennelijk een benaming is voor Beemdkroon. Ik krijg ook af en toe vreemde conclusies of vragen van waarnemers die dat boekje gebruiken.

Heeft er ook iemand een goede tip, voor een een goede veldgids voor planten?
 
Echt van 'die moet je hebben!'? zoals de ANWB bij de vogels??
Ik ben nog een beginner, maar wordt steeds enthousiaster!
 
Alvast bedankt!

Dat klassieke boekje; Tirion Nieuwe bloemengids, ondertitel; de wilde bloemen van noord-west europa, door R. Fitter, A. Fitter en M. Blamey is inderdaad ok, zie hierboven.  En er staan meer goede tips.

En dit blijft toch een aanrader. Helaas te zwaar voor in je rugzak;
De GeÔllustreerde Flora, Marjorie Blamey / Christopher Grey-Wilson - 543 pagina's - Tirion Uitgevers. ISBN10: 9052105081 / ISBN13: 9789052105086

Daarna ben je enthousiast genoeg geworden om zoiets als de Heukels' Flora aan te schaffen. Je kunt niet zonder een dergelijke standaardflora als je het serieus wilt doen.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Harm058 op augustus 09, 2011, 21:40:44 pm
@ Rutger
 
Deze bedoel je?
http://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/Tirion+Nieuwe+bloemengids/search/true/searchType/qck/N/8299/Ntk/books_all/index.html (http://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/Tirion+Nieuwe+bloemengids/search/true/searchType/qck/N/8299/Ntk/books_all/index.html)
 
 
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Melchior van Tweel op augustus 13, 2011, 16:26:00 pm
Ja, dat is de beste meeneembare plaatjesgids die er is.
Groet, Melchior
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Harm058 op augustus 13, 2011, 16:31:58 pm
Dank je Melchior!
Ik heb hem  voor dagen terug al besteld....ik zal hem speodig krijgen!
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Rutger Barendse op augustus 13, 2011, 20:29:55 pm
Ah, sorry. Ik was dit topic weer uit het oog verloren. Veel plezier met het boekje. Je kunt er ook een eindje mee over de grens nog een hoop in vinden. Let op de a,b en c's, vaak alleen met  beschrijving. Daar zitten soms hele gewone planten tussen.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Erik Simons op augustus 30, 2011, 14:33:33 pm
heeft iemand tips over flora's van Turkije?

met dit regenweer denk ik eigenlijk alweer aan volgend veldseizoen, waarin waarschijnlijk onder meer een reis naar Izmir eind maart.
ik weet dat er enerzijds een groot boek is met duizenden kleurenfoto's: Gerhard Pils: Flowers of Turkey.
iemand ervaring met dit boek?

en: zijn er buiten die gigantische (11 delige oid) flora, te bestellen voor iets van 2500 euro, nog goede sleutels?

groet en bvbd
Erik Simons
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Datura op september 03, 2011, 11:18:21 am
Buiten de boeken die je noemt (waar ik geen ervaring mee heb, maar wat volgens mij wel de belangrijkste floraboeken specifiek voor Turkije zijn), heb je deze nog: http://www.meijsnatuurboeken.com/Catalogus/Default.aspx?details=2143 (http://www.meijsnatuurboeken.com/Catalogus/Default.aspx?details=2143) Wat een zeer fraai werk is.
En de gebruikelijke middellandse zee floras (m.n. Blamey) zullen wel enigzins bruikbaar zijn.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Erik Simons op september 05, 2011, 07:31:07 am
bedankt!
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Jan Essink op september 05, 2011, 15:19:30 pm
heeft iemand tips over flora's van Turkije?

met dit regenweer denk ik eigenlijk alweer aan volgend veldseizoen, waarin waarschijnlijk onder meer een reis naar Izmir eind maart.
ik weet dat er enerzijds een groot boek is met duizenden kleurenfoto's: Gerhard Pils: Flowers of Turkey.
iemand ervaring met dit boek?


groet en bvbd
Erik Simons
Ik ben in het bezit van dat boek van Pils en kan er redelijk mee overweg. het meet 17 x 23 cm dik 3 cm gewicht 1,5 kg, dus het zou in de koffer passen.
Eind maart is ook het orchideeen seizoen al weer begonnen.
Jan
 
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Margreet Kwh op januari 05, 2012, 17:54:09 pm
De eerste link in het eerste bericht van Marc Meijrink werkt niet.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: ejslootweg op januari 05, 2012, 18:10:05 pm
Die zou moeten verwijzen naar dit topic;

Waarneming.nl > Soortgroepen > Planten > Determinatie planten > Virtuele determinatie informatie (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=1464.0)

groeten, Erik
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Margreet Kwh op januari 05, 2012, 20:59:25 pm
Dank je wel, Erik! Ik heb het inmiddels als "bug" aangemeld.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: petermeer op januari 05, 2012, 21:00:15 pm
... en is inmiddels aangepast.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Margreet Kwh op januari 05, 2012, 21:00:40 pm
Het lijkt hier Overtoom wel :duim:
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: ejslootweg op januari 23, 2012, 22:01:57 pm
Van de Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland is afgelopen jaar de 20e editie verschenen van het deel met de sleutels voor de GefšŖpflanzen. Op deze site staan errata en uitleg: http://www.botanik.uni-halle.de/publikationen/rothmaler/

Waarschuwing; deze flora bevat schrikbarend veel afkortingen, teunisbloemen en havikskruiden.  ;D

groeten, Erik
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: blame op april 22, 2012, 15:37:12 pm

Flora van BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden van de Nationale Plantentuin van Belgie in Meise.

Als ik wikipedia mag geloven is dit het standaardwerk voor de regio, zeg maar "de Heukels" van Belgie en Luxemburg. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Flora_van_Belgie,_het_Groothertogdom_Luxemburg,_Noord-Frankrijk_en_de_aangrenzende_gebieden (http://nl.wikipedia.org/wiki/Flora_van_Belgie,_het_Groothertogdom_Luxemburg,_Noord-Frankrijk_en_de_aangrenzende_gebieden)). Het boekwerk bestaat ook in het Frans. Op bol.com wordt vermeld dat er in mei 2012 een nieuwe Nederlandstalige editie uitkomt.

Kent iemand deze flora uit eigen ervaring? Is het het de bijna 50 euro wel waard?

Groet, Wessel
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: ejslootweg op april 22, 2012, 15:44:24 pm
Ja, prachtige flora. En ook bruikbaar in het noorden van Frankrijk.

groeten, Erik
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: blame op april 22, 2012, 16:42:34 pm
Dank!
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Melchior van Tweel op april 23, 2012, 09:58:32 am
Kent iemand deze flora uit eigen ervaring? Is het het de bijna 50 euro wel waard?
Absoluut!
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Rutger Barendse op april 23, 2012, 10:23:36 am

Flora van BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden van de Nationale Plantentuin van Belgie in Meise.

Als ik wikipedia mag geloven is dit het standaardwerk voor de regio, zeg maar "de Heukels" van Belgie en Luxemburg. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Flora_van_Belgie,_het_Groothertogdom_Luxemburg,_Noord-Frankrijk_en_de_aangrenzende_gebieden (http://nl.wikipedia.org/wiki/Flora_van_Belgie,_het_Groothertogdom_Luxemburg,_Noord-Frankrijk_en_de_aangrenzende_gebieden)). Het boekwerk bestaat ook in het Frans. Op bol.com wordt vermeld dat er in mei 2012 een nieuwe Nederlandstalige editie uitkomt.

Kent iemand deze flora uit eigen ervaring? Is het het de bijna 50 euro wel waard?

Groet, Wessel
Er komt GEEN nieuwe Nederlandstalige editie in 2012, wel een Franstalige. Die was al medio 2011 gepland.  Het is meteen een soortemet afscheid van Jacques Lambinon. Maar ook die Flora is ook zeker 50 euro waard !  De namen staan er ook in het Nederlands (en Duits) bij, maar verder alles in het Frans.

Daarna komt er WEER een Franstalige editie met nieuwere naamgeving en familie-indeling en waarschijnlijk geen uitgebreide behandeling van paardebloemen en bramen meer en dan pas, ik schat tegen 2020, een Nederlandstalige...   Nog even heel veel geduld dus. 

Overigens is de laatste Nederlandstalige editie uit 1998 nog steeds ook de moeite waard.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Margreet Kwh op april 23, 2012, 12:02:36 pm
Rutger, hoe staat het met de bruikbaarheid van de laatste Heimans, Heinsius en Thijsse-Flora?
Ik bedoel Heimans, Heinsius en Thijsse's GeÔllustreerde Flora van Nederland, BelgiŽ en Luxemburg en aangrenzend Duitsland en Frankrijk, door Dr. J.Mennema, de 23e druk, uitgegeven door Versluys BV in Baarn in 1994.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Rutger Barendse op april 23, 2012, 13:27:01 pm
Rutger, hoe staat het met de bruikbaarheid van de laatste Heimans, Heinsius en Thijsse-Flora?
Ik bedoel Heimans, Heinsius en Thijsse's GeÔllustreerde Flora van Nederland, BelgiŽ en Luxemburg en aangrenzend Duitsland en Frankrijk, door Dr. J.Mennema, de 23e druk, uitgegeven door Versluys BV in Baarn in 1994.

Ik heb daar het volgende een keer over geschreven;

Citaat
Geillustreerde Flora van Nederland
Heimans E., Heinsius en Thijsse, bewerkt door J.Mennema, 1993. ISBN 9024918030

De nieuwste druk (23e, 1993) is heel erg anders in keuze van de behandelde soorten dan de eerdere drukken. Het roer is omgegooid en de meerwaarde die het boek had in de eerdere drukken door zijn vele behandelde tuinplanten is weg. Voor sommigen misschien een opluchting. Of de ommezwaai terecht was blijkt misschien uit de verkoopcijfers en de snelheid waarmee een nieuwe druk zal verschijnen. Het gebied dat de flora in deze druk bestrijkt is uitgebreid naar BelgiŽ en Luxemburg en zelfs aangrenzend Duitsland en Frankrijk. Daarmee zijn weer een flink aantal 'inheemse' planten toegevoegd en is de flora een flink eind over de landsgrenzen nog goed bruikbaar. Druk 22 (1983) bevat nog wel 'verbouwde gewassen en een groot aantal sierplanten' iets waar de hoofdbewerker van toen, J. Heimans, pal voor stond. De sleutels in de Geillustreerde Flora van Nederland zijn makkelijker toegankelijk dan de Heukels, maar er is duidelijk ook bij de laatste Heukels verbetering in gekomen. De pentekeningetjes ogen wat rommelig door de vele stijlen, maar ze blijven verhelderend werken. Werd in eerdere drukken elke centimeter papier nog gebruikt om er een tekeningetje in te plaatsen, nu is het net of er heel hard in is gewist. Kennelijk was er geen geld of tijd voor andere (grotere) tekeningen.

aanvulling; Oudere drukken zijn zeker aan te bevelen en ze worden ook veel tweedehands aangeboden. Mijn favoriet is de 21e druk uit 1965 en die zijn vaak voor kleine prijsjes te koop op sites met 2e-hands spullen/boeken.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Margreet Kwh op april 23, 2012, 19:18:18 pm
Dank je wel voor je uitvoerige antwoord, Rutger :duim:
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Rutger Barendse op oktober 01, 2012, 17:30:02 pm
Sinds kort verschijnt Dumortiera (wat dat is? zie de quote hieronder) niet meer in papieren formaat en kun je je gratis abonneren op de digitale versie. Je kunt je dan hier inschrijven; http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/publicationsplanten_dumortieranl.php . Dan krijg je een mailtje als er een nieuw nummer is. Je kunt je ook niet inschrijven en de site af en toe raadplegen.

Dit is de link naar het laatste nummer (PDF); http://www.br.fgov.be/DUMORTIERA/DUM_101/Dum_101.pdf

Citaat
Het botanische tijdschrift DUMORTIERA publiceert bijdragen Ė in het Nederlands, Frans of Engels Ė over de flora en vegetatie van BelgiŽ en de aangrenzende gebieden: vaatplanten, mossen, korstmossen, algen, paddenstoelen. De themaís die aan bod komen omvatten de evolutie van de inheemse en niet-inheemse flora, revisies van moeilijke of miskende groepen, sleutels als aanvulling bij de FLORA VAN BELGIň, resultaten van inventarisaties, korte mededelingen, enz. Elk manuscript wordt voor publicatie door referenten gelezen.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: marcel123 op oktober 24, 2013, 16:10:13 pm
Beste Dumortiera abonnee,

Vandaag is Dumortiera 103 online geplaatst. U kunt de inhoud ervan (en van de nummers 91 tot 102) raadplegen via de Dumortiera website: http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/publicationsplanten_dumortieranl.php (http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/publicationsplanten_dumortieranl.php)
De auteurs die in Dumortiera wensen te publiceren wil ik er ook graag op wijzen dat de auteursrichtlijnen voortaan als pdf beschikbaar zijn op de website.

Met vriendelijke groeten, namens de redactie,
Ivan Hoste, redacteur.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: WimV op oktober 24, 2013, 16:27:31 pm
Ja, met Cotoneasters........Jippie!!
 
Groetjes,
Wim
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: HPM op oktober 26, 2013, 19:58:19 pm
Ja, met Cotoneasters........Jippie!!
 
Groetjes,
Wim

In hoeverre wijkt dat af van wat er in 'Alien Plants of Belgium' staat?
http://alienplantsbelgium.be/content/towards-account-cotoneaster-rosaceae-belgium
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: dirder op december 05, 2013, 16:41:48 pm
Ja, met Cotoneasters........Jippie!!
 
Groetjes,
Wim

In hoeverre wijkt dat af van wat er in 'Alien Plants of Belgium' staat?
http://alienplantsbelgium.be/content/towards-account-cotoneaster-rosaceae-belgium (http://alienplantsbelgium.be/content/towards-account-cotoneaster-rosaceae-belgium)


Niet al te veel, in de sleutel wordt de reeks vermeld waarin deze of gene soort hoort (ik veronderstel conform met de monografie van Fryer & HylmŲ) indien er meerdere soorten uit de reeks bekend zijn en blijkbaar kan je tot op reeksniveau sleutelen. Groeten, Dirk Derdeyn. 
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Oscar op mei 19, 2015, 10:59:39 am
Laat ik 's het perspectief van een hobbyist proberen weer te geven. Mijn biologiestudie ligt ver achter me en destijds lag mijn focus allesbehalve op plantjes, dus ik beschouw mezelf op dit gebied als "iets meer dan een leek die de belangrijkste soorten kent en bij sommige families een beetje de diepte in gaat". Het beoordelen van boeken en sleutels op basis van specialistische kennis kan ik, en zal ik, niet doen.

Heukels: ik heb een haat/liefde verhouding met dat boek. Het is een standaardwerk, volledig, actueel, voorzien van prachtige detail-illustraties, licht en handzaam. Tijdens mijn studie heb ik ermee moeten leren werken, desondanks vind ik het nog steeds een lastig te gebruiken boek. En wat te denken van een criterium als "plant is moeilijk uit de grond te trekken" versus "makkelijk uit de grond te trekken"...? Ik gebruik Heukels zelf vooral voor verificatie achteraf: is dit inderdaad de plant die ik denk dat het is? Ondanks de nadelen kun je eigenlijk niet om Heukels heen. Ik leer er veel van.

Collins Flower Guide Britain/Ireland door Streeter, Hart-Davies, Hardcastle, Cole, Harper, ISBN 978-0-00-718389-0. Dit boek heb ik vorig jaar gekocht tijdens een vakantie in Engeland. Als de Engelse taal geen probleem is, dan is dit een prachtig boek. Bijna alles wat in Nederland groeit staat erin beschreven, incl. varens, wolfsklauwen, grassen, russen en cypergrassen. Alleen lokale dingen zoals Haarlems klokkenspel staan er niet in. Met fraaie kleurenillustraties die zowel een overzicht van de plant tonen als relevante details. Alle soorten worden volledig uitgesleuteld met toegankelijke, goed bruikbare sleutels. Inclusief een goede verklarende woordenlijst. Ik merk dat ik dit boek steeds meer ga gebruiken en vind het een prima alternatief voor Heukels.
Nadeel: gebruikt nog niet de herziene familie-indeling, dus bijv. salomonszegel staat bij de leliefamilie. Gedrukt op dik, fraai, glanzend papier en dus loodzwaar. Zachte en kwetsbare kaft.

Tirion nieuwe plantengids voor onderweg door Schauer & Caspari, ISBN 978-90-5210-671-7. Deze gids zie je nu op veel plekken te koop liggen. Bevat 1150 soorten en is grensoverschrijdend, dus meer een soort basisgids voor Europa met veel voorkomende soorten. Inclusief grasachtigen, bomen en struiken maar zonder varens en wolfsklauwen. De nieuwe familie-indeling wordt nog niet gebruikt. Eigenlijk heb ik dit boek maar om 1 reden gekocht: de werkelijk schitterende tekeningen. Dat zijn kunstwerkjes op zich en je blijft er naar kijken. Voor identificatie gebruik ik het niet: teveel storende afkortingen in de beschrijvingen, teveel ontbrekende soorten.

Tirion nieuwe plantengids door Stichmann en Stichmann-Marny, ISBN 90-5210-385-2. Dit is een al wat ouder boek dat is gebaseerd op foto's, dus geen tekeningen. "Slechts" 900 soorten, dus verre van compleet. Ook bieden de foto's vaak onvoldoende houvast voor een zekere determinatie, omdat er geen details te zien zijn. Ik vind dit boek interessant omdat er bij iedere soort achtergrondinformatie wordt gegeven, variŽrend van waar de naam vandaan komt, tot medicinale toepassingen tot eetbaarheid en ecologische weetjes. Ook mossen, wieren, paddestoelen en grasachtigen komen erin voor. Voor identificatie gebruik ik het niet, maar ik lees er veel in en heb er veel van geleerd.

Bloemengids door Fitter, Fitter en Blamey, ISBN 90-70099-40-3. Dit boek is al vaker genoemd in deze discussie. Ik heb zelf 2 exemplaren van de door Natuurmonumenten uitgegeven versie. Eentje gaat altijd mee naar buiten en staat vol met aantekeningen en krabbels, de andere is reserve. Voor beginnende en enigszins gevorderde hobbyisten, een groep waar ik mezelf ook toe reken, vind ik dit een ideaal boekje. De soorten staan gerangschikt per familie (op basis van de "oude"  familie-indeling) en worden kernachtig maar goed beschreven, zonder storende afkortingen. Aan het begin is een sleutel opgenomen op basis van bloemkleur en -morfologie. Hoewel verre van exact biedt deze sleutel een snelle en intuÔtieve mogelijkheid tot identificatie. Qua volledigheid zijn er keuzes gemaakt: geen grasachtigen, geen wolfsklauwen, geen varens. Maar wat er wťl in staat is redelijk compleet en prima bruikbaar voor Noorwegen, Zweden, Denemarken, Groot BritanniŽ, de Benelux, het voormalige west-Duitsland en noord- en midden-Frankrijk. Ik ga eigenlijk nooit van huis zonder dit boekje, al zegt dat misschien meer over mij dan over het boek :blink: .

Verder ben ik jaren bezig geweest om gebruikte exemplaren van de 5 delen van de Nederlandse Oecologische Flora te vinden, wat uiteindelijk gelukt is. Als naslagwerk van onschatbare waarde en schitterend geÔllustreerd. Koesteren.

Met groet,
Oscar
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: dirder op december 23, 2017, 23:41:15 pm
Dit lijkt me wel het vermelden waard: http://bsbipublicity.blogspot.be/2017/12/new-winter-twig-id-key.html
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: marcel234 op december 23, 2017, 23:52:32 pm
Dit lijkt me wel het vermelden waard: http://bsbipublicity.blogspot.be/2017/12/new-winter-twig-id-key.html
Is deze dan niet beter: https://www.natuurmedia.nl/product/winterflora-bomen-en-struiken-voorintekening-4e-druk/
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Hinko op december 31, 2017, 13:51:47 pm
ik ben nog op zoek naar "hybrid flora of the British Isles". maar deze lijkt niet meer op voorraad. iemand een suggestie waar ik 'em nog kan bestellen? Zijn er misschien meer personen die 'em willen bestellen zodat we evt samen kunnen doen?
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: marcel234 op december 31, 2017, 16:51:06 pm
https://www.nhbs.com/hybrid-flora-of-the-british-isles-book

InStock
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Hinko op januari 02, 2018, 10:47:00 am
https://www.nhbs.com/hybrid-flora-of-the-british-isles-book

InStock
thnx. besteld
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: ransong op maart 03, 2019, 15:55:49 pm
Ik ben al lang op zoek naar het boek "Bergflora van Europa" ISBN 9789052108285 Blamey  384 blz, 2010.
Wat zou ik blij zijn als ik ergens een exemplaar zou kunnen kopen,
Kan iemand me hiermee helpen ? bedankt   geert.ranson@telenet.be
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Rutger Barendse op maart 10, 2019, 11:58:35 am
Ik ben al lang op zoek naar het boek "Bergflora van Europa" ISBN 9789052108285 Blamey  384 blz, 2010.
Wat zou ik blij zijn als ik ergens een exemplaar zou kunnen kopen,
Kan iemand me hiermee helpen ? bedankt   geert.ranson@telenet.be
In het Engels zou dat wel moeten lukken. Alpine Flowers. https://www.abebooks.co.uk/book-search/title/alpine-flowers/author/blamey/

In het Nederlands kennelijk nu niet te vinden, ook niet 2e hands.  Regelmatig blijven zoeken is aan te bevelen.

Nu ik toch iets schrijf. Vrijdag was in  Maastricht de presentatie van de nieuwste boeken van C.A.J. Kreutz: OrchideeŽn van de Benelux.

Twee delen en samen 7,2 kg.

Korte preview(van de florondag): https://www.floron.nl/Portals/1/Plaatjes/FLORON-dag%202018/Corinna%20en%20Karel%20Kreutz%20-%20Orchideeen%20van%20de%20Benelux.pdf

Hoe te bestellen? Mogelijk bij Karel zelf. Zie ook https://www.floron.nl/Portals/1/Programma%20Orchideee%CC%88nboek%20Benelux%208%20maart%202019.pdf?ver=2019-02-19-120115-503

Tot 31 maart goedkoper?

Mijn review:

Citaat
Laat ik ermee beginnen dat het fijne bladerboeken zijn. En nu al iconische werken. Leni Duistermaat kondigde ook een verwijzing naar paginanummers van het boek in de nieuwste Heukels' aan (nu al voor Gorteria, Natuurhistorisch Maandblad, Oecologische Flora, Stadsplanten). Zorg bij het doorbladeren wel voor een vaste ondergrond, zoals een eettafel, want de boeken zijn zelfs voor op schoot nogal zwaar. 3,6 kg per deel. Ik denk dat tweederde, misschien wel driekwart van de twee boeken bestaat uit grote plantenfoto's. Die staan bij de zeer uitgebreide taxabesprekingen. Ik schrijf expres niet 'soortbesprekingen' want elke variatie en ondersoort met enig bestaansrecht is apart besproken. Er is ruime aandacht voor de verspreiding van de taxa per land (Nederland, BelgiŽ (vaak opgedeeld in Vlaanderen en WalloniŽ) en Luxemburg). Ook de uitheemse taxa zijn opgenomen en dat bevalt mij zeer.  Er staat per taxon , tenzij slechts 1 of enkele waarnemingen, een paginagrote verspreidingskaart in het boek. Mij iets te groot. Op de kaart staan ook geen rivieren, steden, grotere wateren afgebeeld, dus de verspreidingskaart geeft eigenlijk meer 'staat daar ergens' weer. Dat kan op een kwart pagina ook. Wat mij ook opviel was het grote lettertype. Ik heb ook al een leesgedeelte in mijn bril, dus mij hoor je niet klagen, maar er is duidelijk op meerdere manieren voor luxe gekozen.

Het meest blijkt dit natuurlijk uit de vele, zeg maar gewoon waanzinnig vele stuk voor stuk mooie foto's.  Soms subliem, maar soms toch ook iets minder. Maar de standaard is hoog, geen discussie daarover. Bij de foto's had ik graag iets meer bijschrift gelezen dan alleen land, plaats en datum. Vaak blijkt uit de tekst wel waarom die foto er bij staat, maar vaak ook niet. De vaak dubbele pagina's met alle dezelfde soort en dat tot 24 uitsnijdingen zijn natuurlijk prachtig en tonen veelal ook kleine verschillen (de variatie), maar het was toch echt wel handig om te weten welke verschillen er dan getoond worden. Soms weet ik het echt niet. Maar het zijn imposante collages, dat zeker.

De index achterin vind ik wat summier. Ik had namelijk graag de kennelijk 50 hybriden die ook in het boek zouden staan willen opzoeken / nazoeken, maar die staan niet in de index vermeld. Waar wel? Op pag. 17 lees ik dat ze bij de soorten staan vermeld of alfabetische volgorde bij de eerste oudersoort. Dit vereist voorkennis en het bevreemdt me dat hier ergens op de 1300 pagina's niet een overzichtje van is gemaakt. Wel gemakkelijk (ook in de index) zijn de vele variaties / ondersoorten te vinden en ze worden, zie eerder, ook apart besproken. De Nederlandse namen voor al deze taxa komen mij wat vreemd over. Dat de nominaatvorm van Ophrys apifera, de var. apifera dus, gewoonweg Bijenorchis zou heten is volgens mij ook een denkfout. Dat is de Nederlandse naam voor Ophrys apifera (als we geen variaties (kunnen) onderscheiden) en laten we dat graag zo houden. Zo heb ik ook weinig met Trolls' bijenorchis als Nederlandse naam (en zo nog een 30-tal voorbeelden) en ik zie het nut er ook niet zo van in. Zonder deze wat gekunstelde namen had ik het ook gelezen. Je kunt  overigens ook het hele onderscheid van ondersoorten en vooral variaties eventueel ter discussie stelllen, maar dat Kreutz de moeite neemt het wel te doen valt in het kader van dit boek (of noem het onderzoek) zeker te prijzen. Als je er iets mee wilt is het tot in de puntjes uitgezocht.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Jan Essink op maart 11, 2019, 17:43:09 pm
Hoe te bestellen? Mogelijk bij Karel zelf. Zie ook https://www.floron.nl/Portals/1/Programma%20Orchideee%CC%88nboek%20Benelux%208%20maart%202019.pdf?ver=2019-02-19-120115-503.

moet je wel snel zijn want het vertrekt a.s. vrijdag voor 2 weken naar IsraŽl

groet,
Jan Essink
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: frkvh op juli 11, 2019, 19:55:37 pm
Kent er iemand een goede (basis) veldgids over schermbloemen? Heb al gezocht, maar nog niets gevonden.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: marcel234 op juli 11, 2019, 21:14:06 pm
veldgids over schermbloemen
https://www.summerfieldbooks.com/umbellifers-of-the-british-isles.~242
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: TeunSpaans op september 14, 2019, 22:14:08 pm
Iemand een goede suggestie voor Burkina Faso?
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: marcel234 op november 26, 2020, 12:23:09 pm

Nu ik toch iets schrijf. Vrijdag was in  Maastricht de presentatie van de nieuwste boeken van C.A.J. Kreutz: OrchideeŽn van de Benelux.

Twee delen en samen 7,2 kg.

Korte preview(van de florondag): https://www.floron.nl/Portals/1/Plaatjes/FLORON-dag%202018/Corinna%20en%20Karel%20Kreutz%20-%20Orchideeen%20van%20de%20Benelux.pdf

Hoe te bestellen? Mogelijk bij Karel zelf. Zie ook https://www.floron.nl/Portals/1/Programma%20Orchideee%CC%88nboek%20Benelux%208%20maart%202019.pdf?ver=2019-02-19-120115-503

Tot 31 maart goedkoper?

Mijn review:

Citaat
Laat ik ermee beginnen dat het fijne bladerboeken zijn. En nu al iconische werken. Leni Duistermaat kondigde ook een verwijzing naar paginanummers van het boek in de nieuwste Heukels' aan (nu al voor Gorteria, Natuurhistorisch Maandblad, Oecologische Flora, Stadsplanten). Zorg bij het doorbladeren wel voor een vaste ondergrond, zoals een eettafel, want de boeken zijn zelfs voor op schoot nogal zwaar. 3,6 kg per deel. Ik denk dat tweederde, misschien wel driekwart van de twee boeken bestaat uit grote plantenfoto's. Die staan bij de zeer uitgebreide taxabesprekingen. Ik schrijf expres niet 'soortbesprekingen' want elke variatie en ondersoort met enig bestaansrecht is apart besproken. Er is ruime aandacht voor de verspreiding van de taxa per land (Nederland, BelgiŽ (vaak opgedeeld in Vlaanderen en WalloniŽ) en Luxemburg). Ook de uitheemse taxa zijn opgenomen en dat bevalt mij zeer.  Er staat per taxon , tenzij slechts 1 of enkele waarnemingen, een paginagrote verspreidingskaart in het boek. Mij iets te groot. Op de kaart staan ook geen rivieren, steden, grotere wateren afgebeeld, dus de verspreidingskaart geeft eigenlijk meer 'staat daar ergens' weer. Dat kan op een kwart pagina ook. Wat mij ook opviel was het grote lettertype. Ik heb ook al een leesgedeelte in mijn bril, dus mij hoor je niet klagen, maar er is duidelijk op meerdere manieren voor luxe gekozen.

Het meest blijkt dit natuurlijk uit de vele, zeg maar gewoon waanzinnig vele stuk voor stuk mooie foto's.  Soms subliem, maar soms toch ook iets minder. Maar de standaard is hoog, geen discussie daarover. Bij de foto's had ik graag iets meer bijschrift gelezen dan alleen land, plaats en datum. Vaak blijkt uit de tekst wel waarom die foto er bij staat, maar vaak ook niet. De vaak dubbele pagina's met alle dezelfde soort en dat tot 24 uitsnijdingen zijn natuurlijk prachtig en tonen veelal ook kleine verschillen (de variatie), maar het was toch echt wel handig om te weten welke verschillen er dan getoond worden. Soms weet ik het echt niet. Maar het zijn imposante collages, dat zeker.

De index achterin vind ik wat summier. Ik had namelijk graag de kennelijk 50 hybriden die ook in het boek zouden staan willen opzoeken / nazoeken, maar die staan niet in de index vermeld. Waar wel? Op pag. 17 lees ik dat ze bij de soorten staan vermeld of alfabetische volgorde bij de eerste oudersoort. Dit vereist voorkennis en het bevreemdt me dat hier ergens op de 1300 pagina's niet een overzichtje van is gemaakt. Wel gemakkelijk (ook in de index) zijn de vele variaties / ondersoorten te vinden en ze worden, zie eerder, ook apart besproken. De Nederlandse namen voor al deze taxa komen mij wat vreemd over. Dat de nominaatvorm van Ophrys apifera, de var. apifera dus, gewoonweg Bijenorchis zou heten is volgens mij ook een denkfout. Dat is de Nederlandse naam voor Ophrys apifera (als we geen variaties (kunnen) onderscheiden) en laten we dat graag zo houden. Zo heb ik ook weinig met Trolls' bijenorchis als Nederlandse naam (en zo nog een 30-tal voorbeelden) en ik zie het nut er ook niet zo van in. Zonder deze wat gekunstelde namen had ik het ook gelezen. Je kunt  overigens ook het hele onderscheid van ondersoorten en vooral variaties eventueel ter discussie stelllen, maar dat Kreutz de moeite neemt het wel te doen valt in het kader van dit boek (of noem het onderzoek) zeker te prijzen. Als je er iets mee wilt is het tot in de puntjes uitgezocht.
Feestdagenactie: OrchideeŽn van de Benelux
De kerstvakantie is nog nooit zo leuk geweest met de 1.300 (!) pagina's dikke tweeluik van orchideeŽndeskundige Karel Kreutz. De OrchideeŽn van de Benelux is compleet met uitgebreide beschrijvingen en verspreidingskaarten en ruim voorzien van fraaie foto's en aquarellen. Speciaal voor de feestdagen kan je jezelf of een ander verblijden met deze twee boeken voor Ä59 ( EXCLUSIEF verzending). Verzendkosten zijn 9,50, totaal 68,50.
Bestellen kan via c.kreutz@naturalis.nl.

Het mailadres werkt overigens niet.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Wouter van der Ham op november 26, 2020, 21:09:55 pm

Nu ik toch iets schrijf. Vrijdag was in  Maastricht de presentatie van de nieuwste boeken van C.A.J. Kreutz: OrchideeŽn van de Benelux.

Twee delen en samen 7,2 kg.

Korte preview(van de florondag): https://www.floron.nl/Portals/1/Plaatjes/FLORON-dag%202018/Corinna%20en%20Karel%20Kreutz%20-%20Orchideeen%20van%20de%20Benelux.pdf

Hoe te bestellen? Mogelijk bij Karel zelf. Zie ook https://www.floron.nl/Portals/1/Programma%20Orchideee%CC%88nboek%20Benelux%208%20maart%202019.pdf?ver=2019-02-19-120115-503

Tot 31 maart goedkoper?

Mijn review:

Citaat
Laat ik ermee beginnen dat het fijne bladerboeken zijn. En nu al iconische werken. Leni Duistermaat kondigde ook een verwijzing naar paginanummers van het boek in de nieuwste Heukels' aan (nu al voor Gorteria, Natuurhistorisch Maandblad, Oecologische Flora, Stadsplanten). Zorg bij het doorbladeren wel voor een vaste ondergrond, zoals een eettafel, want de boeken zijn zelfs voor op schoot nogal zwaar. 3,6 kg per deel. Ik denk dat tweederde, misschien wel driekwart van de twee boeken bestaat uit grote plantenfoto's. Die staan bij de zeer uitgebreide taxabesprekingen. Ik schrijf expres niet 'soortbesprekingen' want elke variatie en ondersoort met enig bestaansrecht is apart besproken. Er is ruime aandacht voor de verspreiding van de taxa per land (Nederland, BelgiŽ (vaak opgedeeld in Vlaanderen en WalloniŽ) en Luxemburg). Ook de uitheemse taxa zijn opgenomen en dat bevalt mij zeer.  Er staat per taxon , tenzij slechts 1 of enkele waarnemingen, een paginagrote verspreidingskaart in het boek. Mij iets te groot. Op de kaart staan ook geen rivieren, steden, grotere wateren afgebeeld, dus de verspreidingskaart geeft eigenlijk meer 'staat daar ergens' weer. Dat kan op een kwart pagina ook. Wat mij ook opviel was het grote lettertype. Ik heb ook al een leesgedeelte in mijn bril, dus mij hoor je niet klagen, maar er is duidelijk op meerdere manieren voor luxe gekozen.

Het meest blijkt dit natuurlijk uit de vele, zeg maar gewoon waanzinnig vele stuk voor stuk mooie foto's.  Soms subliem, maar soms toch ook iets minder. Maar de standaard is hoog, geen discussie daarover. Bij de foto's had ik graag iets meer bijschrift gelezen dan alleen land, plaats en datum. Vaak blijkt uit de tekst wel waarom die foto er bij staat, maar vaak ook niet. De vaak dubbele pagina's met alle dezelfde soort en dat tot 24 uitsnijdingen zijn natuurlijk prachtig en tonen veelal ook kleine verschillen (de variatie), maar het was toch echt wel handig om te weten welke verschillen er dan getoond worden. Soms weet ik het echt niet. Maar het zijn imposante collages, dat zeker.

De index achterin vind ik wat summier. Ik had namelijk graag de kennelijk 50 hybriden die ook in het boek zouden staan willen opzoeken / nazoeken, maar die staan niet in de index vermeld. Waar wel? Op pag. 17 lees ik dat ze bij de soorten staan vermeld of alfabetische volgorde bij de eerste oudersoort. Dit vereist voorkennis en het bevreemdt me dat hier ergens op de 1300 pagina's niet een overzichtje van is gemaakt. Wel gemakkelijk (ook in de index) zijn de vele variaties / ondersoorten te vinden en ze worden, zie eerder, ook apart besproken. De Nederlandse namen voor al deze taxa komen mij wat vreemd over. Dat de nominaatvorm van Ophrys apifera, de var. apifera dus, gewoonweg Bijenorchis zou heten is volgens mij ook een denkfout. Dat is de Nederlandse naam voor Ophrys apifera (als we geen variaties (kunnen) onderscheiden) en laten we dat graag zo houden. Zo heb ik ook weinig met Trolls' bijenorchis als Nederlandse naam (en zo nog een 30-tal voorbeelden) en ik zie het nut er ook niet zo van in. Zonder deze wat gekunstelde namen had ik het ook gelezen. Je kunt  overigens ook het hele onderscheid van ondersoorten en vooral variaties eventueel ter discussie stelllen, maar dat Kreutz de moeite neemt het wel te doen valt in het kader van dit boek (of noem het onderzoek) zeker te prijzen. Als je er iets mee wilt is het tot in de puntjes uitgezocht.
Feestdagenactie: OrchideeŽn van de Benelux
De kerstvakantie is nog nooit zo leuk geweest met de 1.300 (!) pagina's dikke tweeluik van orchideeŽndeskundige Karel Kreutz. De OrchideeŽn van de Benelux is compleet met uitgebreide beschrijvingen en verspreidingskaarten en ruim voorzien van fraaie foto's en aquarellen. Speciaal voor de feestdagen kan je jezelf of een ander verblijden met deze twee boeken voor Ä59 ( EXCLUSIEF verzending). Bestellen kan via c.kreutz@naturalis.nl.

Het mailadres werkt overigens niet.
Marcel, kan het via een andere weg?
Ik zie nu een ander emailadres : karel.kreutz@naturalis.nl
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: peterv op januari 24, 2021, 22:30:26 pm
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2745.13541

Weliswaar geen boek maar een uitgebreid en lezenswaardig artikel over Crataegus laevigata (Tweestijlige meidoorn).
Titel: Carex Europaea 1, 2021
Bericht door: Rutger Barendse op mei 11, 2021, 18:39:30 pm
Van Carex Europaea 1, geschreven door Jacob Koopman verschijnt binnenkort een nieuwe druk. Voorinschrijf mogelijk, zie bijlage

Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Liz Main op mei 19, 2021, 14:23:37 pm
Hopelijk ben ik op de juiste plek om ook even met een vraag binnen te vallen. :blink:


Zijn er goede informatieve boeken en/of gidsen bekend die zich heel specifiek richten op de flora in laagveengebieden? En misschien nog wel specifieker het laagveen in het noorden van NL?

En dan het liefste ook voor de beginnende plantenliefhebber een beetje te begrijpen, hoewel het ook geen kindertaal hoeft te zijn. Ik heb standaard een aantal oude gidsjes met foto's uit de tweedehandswinkel bij me, en daarnaast zijn deze recent aangevuld met de Heukel's Flora van Nederland, waar ik vaak achteraf doorheen pluis omdat ik merk dat ik hem ook nog moet 'leren' te gebruiken.

Maar ik merk dat ik laagveengebieden bijzonder interessant vind en me hier graag veel verder in wil verdiepen.


Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Datura op mei 19, 2021, 16:40:22 pm
Ik weet niet of er iets specifiek voor de Wieden is, maar voor de Hollands-Utrechtse veengebieden kan ik deze aanraden: https://www.bol.com/nl/p/natuur-en-landschap-van-de-vechtstreek/1001004011585615/ (is natuurlijk qua systeem wel enigszins vergelijkbaar met Wieden etc.) wel alleen nog maar antiquarisch aan te komen denk ik.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Rutger Barendse op mei 19, 2021, 18:06:19 pm
Good old 'Wilde Planten' door Westhoff et al.  en in dit geval dan deel 3 is natuurlijk ook perfect leesvoer. Nog steeds voor een prikje tweedehands te koop
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Datura op mei 19, 2021, 18:54:29 pm
Helemaal niet aan gedacht idd, maar daardoor wel aan de verwante serie 'ontdek de ...' die ook een deeltje Noordwest Overijssel heeft. Zie deze advertentie, de serie is zeker voor deze prijs de moeite waard! https://www.marktplaats.nl/a/boeken/overige-boeken/m1684517755-nederlandse-landschappen-in-5-delen-en-register.html
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Liz Main op mei 19, 2021, 19:23:04 pm
Bedankt voor de suggesties, hier kan ik wel wat mee.  :blink:

Overigens, voor de volledigheid, ik maak het mezelf extra moeilijk door me voornamelijk op natte gebieden en moerassen in en rondom Groningen (provincie) te richten, met een zeer sterke voorliefde voor het (voormalige) stroomdal van de Hunze. Maar klopt het als ik aanneem dat er veel overlap/gelijkenissen zullen zijn met bijv. de informatie over de Wieden?

(Wat ik hier persoonlijk vooral heel gaaf/interessant vind is dat het binnen een heel klein gebied van zandbult (hondsrug) naar stroomdal/moeras (hunzedal) naar kleigronden (richting waddenzee) gaat. En de overlap erin.)
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: frkvh op mei 23, 2021, 12:04:16 pm
mijn vriendin heeft het nogal voor distels, vandaar mijn vraag of er goede boeken zijn over distels?
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Rutger Barendse op mei 23, 2021, 16:46:11 pm
https://pureportal.inbo.be/nl/publications/distels-geliefd-gevreesd-gesjareld-zin-en-onzin-van-distelbestrij

De pdf van de presentatie is al leuk.

Onderin

Citaat
Meer informatie Decleer, K. & Leten, M. (1997). De wettelijk verplichte bestrijding van distels in Vlaanderen. Een standpunt van het Instituut voor Natuurbehoud. Rapport I.N. 97/13, Brussel, 1997, 23 pp. + bijlagen (uitverkocht) Cornelis, J. & Hermy, M. (2002). Natuurtechnisch distelbeheer. Rapport i.o.v. AMINAL afd. Algemeen Milieu- en Natuurbeleid. 103 pp. + bijlagen. Cliquet, A. & De Smedt, P. (2002). Over meidoorns en distels : ecologische juweeltjes of doorn in het oog ? Een juridische evaluatie van de wettelijke bestrijdingsplicht van distels en van bacterievuur op meidoorns. Tijdschrift voor Milieurecht 2002 : 394-406. Decleer, K. (2005). Argumentatie voor een wetswijziging t.a.v. de verplichte distelbestrijding in Vlaanderen. Nota voor de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud IN.A.2005.58, 8 pp.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Richardus op juni 14, 2021, 09:55:02 am
Ik twijfel tussen de aanstaande nieuwe druk van Veldgids Nederlandse Flora van Eggelte bij KNNV en Wilde Planten van de Benelux, v/d Meijden e.a., uitg. Plantentuin Meise (https://shopbotanicgarden.be/Wilde-planten-van-de-Benelux-een-veldgids-p-251-c-21_20.html).

Laatstgenoemde werkt met foto's, wat voor mij beter werkt dan tekeningen (Veldgids), maar bespreekt 1300 soorten tov 2000 in de Veldgids van Eggelte. Ga je dan als leek en beginner iets missen?

Daarnaast is bruikbaarheid voor mij belangrijk. Ik ga niet voor niets niet voor de Heukels'; het mag voor mij wat eenvoudiger blijven. Dus de determinatiesleutel is een punt; welk is hierin het meest overzichtelijk en efficiŽnt? Ik vermoed obv andere KNNV veldgidsen de Eggelte? En dan moet ik maar aan de tekeningen wennen?

Dank alvast voor de tips.

Zo is de "Wilde planten van de Benelux" hier ook eens genoemd, miste ik nog in het topic :)

Groet, Richard
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: WimV op juni 14, 2021, 13:01:51 pm
Neem de Rothmaler, flora van Nederland.
Dit zijn tekeningen, maar zeer goed te gebruiken. Ook te verkrijgen bij KNNV

Groetjes,
Wim
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Plantoon op juni 14, 2021, 14:43:08 pm
Of neem de Natuur.flora, daarin zijn meer dan 3500 soorten uitgesleuteld, ook populaire tuinplanten. Bovendien dekt die flora ook BelgiŽ.
Daarin staan nauwelijks tekeningen maar dan is de genoemde Rothmahler een goed aanvulling.
Keuzestress ?
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Richardus op juni 14, 2021, 18:51:39 pm
Nou, zo bouwt er wel keuzestress op! Gaat me zeker niet om "hoe meer hoe beter", vooral om "hoe praktisch bruikbaarder voor een beginner, hoe beter". Dank voor de suggesties, ik zal ze eens bekijken.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: Richardus op juni 22, 2021, 08:35:42 am
Het te verschijnen 12-delige Nova Flora Neerlandica lijkt de moderne vervanging te worden voor Weeda's Nederlandse Oecologische flora. Voor een leek wat prijziger reeks, voor de prof niet te versmaden waarschijnlijk.
Titel: Re: Goede boeken over planten
Bericht door: marcel234 op juni 22, 2021, 11:27:20 am
12-delige Nova Flora Neerlandica
https://www.novafloraneerlandica.nl/voorlopige-indeling-families-en-soorten/

wat prijziger reeks
45 euro p.d.
https://libris.nl/zoek?q=Nova+Flora+Neerlandica&b=