Observation international

Overige natuuronderwerpen => Exoten => Topic gestart door: Wiebe Lammers op januari 16, 2009, 09:34:11 am

Titel: Team Invasieve Exoten opgericht
Bericht door: Wiebe Lammers op januari 16, 2009, 09:34:11 am
Nieuwsbericht LNV | 12-01-2009
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=1...s_item_id=23979 (http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1645847&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_id=23979)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het Team Invasieve Exoten opgericht. Dit team speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van het beleid tegen invasieve exoten.

De 'Beleidsnota Invasieve Exoten' van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beschrijft het Nederlandse beleid voor invasieve exoten. Bij de uitvoering van dit beleid speelt het Team Invasieve Exoten een belangrijke rol. Het team adviseert LNV over de (potentiŰle) schadelijkheid van invasieve exoten in Nederland en over de mogelijkheden om dat te voorkomen. Hierbij maakt het team gebruik van een (internationaal) netwerk van deskundigen. Deze deskundigen signaleren nieuwe exoten in Nederland en voeren risicoanalyses uit.

Het team is ondergebracht bij de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen.

Schadelijk
Een exoot is een plant, dier, of ander organisme, dat van nature niet in een gebied voorkomt. Door menselijk handelen kan een exoot hier bewust of onbewust worden ge´ntroduceerd. Het merendeel van deze exoten vormt geen probleem. Maar in een aantal gevallen ontwikkelen de populaties van deze planten of dieren zich explosief. Deze zogenaamde invasieve exoten kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Ze kunnen inheemse soorten wegconcurreren, opeten, infecteren of zich ermee vermengen en ecosystemen veranderen. Exoten vormen op deze manier wereldwijd een bedreiging voor de biodiversiteit. Daarnaast zijn er invasieve exoten die gezondheidsproblemen bij mensen of economische schade kunnen veroorzaken.

Met de oprichting van het Team Invasieve Exoten geeft LNV invulling aan het oorspronkelijke voornemen voor het oprichten van een Co÷rdinerend Orgaan Invasieve Exoten.

Voor meer informatie zie http://www.minlnv.nl/invasieve-exoten (http://www.minlnv.nl/invasieve-exoten)  

Met vriendelijke groet,
Wiebe Lammers
Team Invasieve Exoten
Titel: Team Invasieve Exoten opgericht
Bericht door: grutto op januari 18, 2009, 19:17:55 pm
Een goede zaak dat dit team er op dit moment staat.

Vergeet niet enige vrijblijvendheid weg te nemen zodat ook landelijk eventuele maatregelen uitgevoerd gaat worden.
Tevens van uit Den Haag aansturen en niet provinciaal.

Succes met dit werk.


Groet,

Grutto