Observation international

Informatie => Observation.org => Topic gestart door: laatvlieger op juli 24, 2008, 15:25:45 pm

Titel: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: laatvlieger op juli 24, 2008, 15:25:45 pm
See below for English!

In Observado kun je waarnemingen kwijt van alle soorten die je ergens op de wereld hebt gedaan. Voor vogels, zoogdieren en libellen zijn vrijwel alle soorten aangemaakt.

Voor veel andere soortgroepen ontbreken nog heel veel soorten. Deze zullen op termijn worden toegevoegd. Mocht je echter op dit moment een waarneming van een soort willen doen en deze niet kunnen vinden in de lijst dan kun je hier een verzoek plaatsen.
Vermeld in je aanvraag a.j.b.:
- de soortgroep (bijv. vogels, planten, zoogdieren)
- de auteursnaam + jaartal van beschrijving (dat is degene die de soort heeft beschreven, bv. Linnaeus, 1758). Let op, de auteursnaam + jaartal staan vaak tussen haakjes; eventuele haakjes graag ook vermelden!
- de familie waartoe je soort behoort (de wetenschappelijke namen van families eindigen op -idae, bv. Syrphidae - zweefvliegen).
Je hoeft geen uitputtende synoniemenlijst te geven; de huidige, courante naam is voldoende. Ook subgenus, subfamilie hoeft niet. Locale namen zijn wel welkom.
Geef het a.j.b. weer als in de onderstaande voorbeelden:
Soortgroep Wantsen en Cicaden
Familie Corixidae
Sigara spec. Fabricius, 1775
Sigara iactans Jansson, 1983
Sigara fossarum (Leach, 1817)
Zodra je verzoek verwerkt is zal je bericht worden verwijderd.

Let op. De wetenschap verandert nogal eens van opvatting en menig veldgids bevat oudere namen. De meeste constante naam is de het laatste aanhangsel van de soortnaam (het epitheton). Bijvoorbeeld. Een oude naam van de Agapad - Bufo marinus. Nieuw is Agapad - Rhinella marina. Veel veldgidsen bevatten nog de oude naam.

Voor planten geef je een link naar de naam op www.theplantlist.org. Het moet een geldende naam (=accepted) zijn daar. Het eventueel bij die plant genoemde synoniem moet niet al in Observado zitten. Als dat wel zo is kun je vragen die naam in Observado aan te passen.

Voor de volgende groepen zijn vrijwel volledige (=wereld) soortenlijsten ingevoerd: vogels (http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=66678), libellen (http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=65790) ,  reptielen (http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=66515),
 luisvliegen (http://fm1.fieldmuseum.org/aa/Files/cdick/Hippoboscidae_Checklist_20dec06.pdf) en zoogdieren. Voor de planten is er een nagenoeg complete lijst van planten in Europa aangevuld met 'accepted' soorten uit theplantlist.

================================================

In Observado, you can submit records of flora and fauna from anywhere in the world. Checklists for birds, mammals and dragonflies are almost complete.

For most other groups such as insects and plants (for indigen plantspecies in Europe the list is almost complete) numerous species still have to be added. In case you are missing one or more species when adding your observations you can submit a request at this thread. Please include: name of the author and year of description (this is the person who has described the species for the first time, e.g. Linnaeus, 1758) and please also include the family name. The scientific familiy names end in -idae, e.g. Syrphidae - hover flies.

As soon as your request has been processed your reply will be deleted.

Please check first if a species is really not on our lists before adding your request to this topic. Science changes its views quite regularly and some field guides contain old names. The most constant name is the epitheton or last part of the speciesname. For example the Cane Toad - Bufo marinus is nowadays Cane Toad- Rhinella marina. Many field guides contain the old name.

If you want a plant added please give a link to the name in www.theplantlist.org.  It has to be an accepted name. If a synonym is given in theplantlist this synonym must not already be in Observado. When that is the case, you can ask to change this name in Observado.

Observado contains for the following orders  alsmost complete (world) checklists: birds (http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=66678), dragonflies (http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=65790) ,  reptiles (http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=66515) and mammals. The list of plants is almost complete for Europe, the accepted species of Theplantlist are also added.
Titel: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: firecrest op januari 29, 2009, 17:58:40 pm
is het mogelijk om
De ondersoort van de Ekster pica pica galliae  toe te voegen?
De ondersoort van de Spaanse Mus Passer hispaniolensis maltae toe te voegen?
De ondersoort van de Kraai Corvus corone sardonius toe te voegen?
De ondersoort van de Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis toe te voegen?
De ondersoort van de Putter Carduelis carduelis tschusii toe te voegen?
De ondersoort van de Gaai Garrulus glandarius albispectus toe te voegen?
De ondersoort van de Roodborsttapuit Saxicola torquata rubicola toe te voegen?
De ondersoort van de Grote Bonte Specht Dendrocopos major italiae toe te voegen?
Titel: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Peter Vercruijsse op januari 30, 2009, 23:17:55 pm
Citaat
Is het mogelijk de Westelijke Struikgaai / Aphelocoma californica op te nemen
Ik zie dat de gesplitste Aphelocoma soorten nu opgenomen zijn waarvoor dank!

De Nederlandse namen zijn echter afwijkend van mijn aanvraag. Daar wil ik toch graag een paar kanttekeningen bij maken.

De species heette voor de split Aphelocoma coerulescens / Scrub-Jay met de Nederlandse naam Struikgaai.

Na de split werden het drie soorten:

1. Aphelocoma californica / Western Scrub-Jay. Deze staat nu in de database als Californische Struikgaai. Echter, de AOU (American Ornithological Union) heeft deze "Western" genoemd omdat de soort in een veel groter gebied voorkomt dan alleen California, noordelijk tot in Washington, zuidelijk tot aan het zuiden van Mexico en oostelijk tot in Texas.

Binnen deze soort zijn er 15 ondersoorten die in twee groepen worden ingedeeld, de californica groep en de woodhousei groep. Dat geeft de tweede reden waarom de AOU hem "Western" heeft genoemd, want ze houden er rekening mee dat die twee groepen van de "Western" in de toekomst mogelijk tot twee soorten gesplitst worden. In dat geval zal de californica groep hoogstwaarschijnlijk California Scrub-Jay gaan heten. Die naam is nu in gebruik voor de belangrijkste ondersoort van de californica groep, de Aphelocoma californica californica.

Het verdient daarom aanbeveling om de AOU redenering te volgen en als Nederlandse naam Westelijke Struikgaai te gebruiken ipv Californische Struikgaai.

2. Aphelocoma insularis / Island Scrub-Jay. Deze staat nu in de database als Santa-Cruzgaai. De soort komt alleen voor op het Californische eiland Santa Cruz. In de beredenering van de naam zegt de AOU dat Santa Cruz Scrub-Jay misleidend is (omdat er nogal wat plaatsen, provincies, rivieren, counties, etc zijn die Santa Cruz heten) en dat de naam Santa Cruz Island Scrub-Jay (die wel correct zou zijn) "awkward" oftewel veel te moeilijk is. Daarom hebben ze voor de verkorte vorm Island Scrub-Jay gekozen.

Dit is een prima redenering, dus verdient het aanbeveling om de soort ook in het Nederlands Eilandstruikgaai te noemen ipv Santa-Cruzgaai (dat "struik" hoort er ook echt bij).

3. Aphelocoma coerulescens / Florida Scrub-Jay.  Deze staat nu in de database als Struikgaai, wat de vroegere naam van de ongesplitste soort is. Om verwarring tussen de niet-gesplitste en gesplitste soort te vermijden heeft de AOU deze soort Florida Scrub-Jay genoemd, een naam die al lang in gebruik was voor de toen nog ondersoort.  Ook hier verdient het aanbeveling de AOU redenering te volgen en de Nederlandse naam Floridastruikgaai te gebruiken.

Het IOC (International Ornithological Congress) volgt de AOU voor deze namen (alleen laten ze het streepje weg tussen Scrub en Jay).

Met vriendelijke groet,
Peter Vercruijsse
Titel: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: garryb op februari 02, 2009, 23:00:31 pm
Groene Fitis  Phylloscopus [trochiloides] nitidus ontbreekt in de vogellijst van Observado. Dit is een valide taxon (soort dan wel ondersoort) opgenomen in alle gangbare veldgidsen, meestal als soort. Voorts graag toevoegen:

Kaukasische Strandleeuwerik Eremophila alpestris penicillata,
Kaukasische Waterpieper Anthus spinoletta coutellii en
Kaukasische Beflijster Turdus torquatus amicorum.
Titel: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: JohanvantBosch op maart 31, 2009, 11:30:32 am
Citaat
Groene Fitis al toegevoegd (als aparte soort).

De andere 3, moeten we binnenkort even naar kijken. De positie van ondersoorten is namelijk nog niet geheel duidelijk binnen Observado. Ik zou er wel voor zijn om in het veld herkenbare ondersoorten toe te voegen, maar blijkbaar ligt het allemaal niet zo eenvoudig.

Garry, zijn deze 3 goed te onderscheiden?
de waterpieper en de strandleeuwerik wel. De beflijster weet ik niet.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: laatvlieger op mei 21, 2009, 10:52:15 am
Oke! Wist dat voor auteursnamen ook nog regeltjes m.b.t. de haakjes zijn (gedoe zeg). Over die ondersoorten. Ik zag dat een trogon die ik Costa Rica inmiddels van soort weer is teruggebracht naar ondersoort. Gaat om de Orange-bellied Trogon die eerst als volle soort werd gezien, maar nu als ondersoort wordt beschouwd van Collared Trogon. Beide zijn makkelijk te onderscheiden en deels gescheiden leefgebieden. Als ik je goed begrijp wil je liever nog niet aan de ondersoorten beginnen. Indien je meer informatie wil over dit geval dan geef maar een seintje.

Groet,
Ralph

Goed herkenbare ondersoorten en zeker als leefgebied gescheiden is, is geen probleem. Die wil ik er zonder problemen inzetten. Graag zelfs!
Prioriteit heeft alleen de soortenlijst.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: laatvlieger op mei 21, 2009, 10:55:47 am
Citaat
Dendroica erithachorides, Mangrove Warbler (Delacour & Jabouille, 1924)

Deze stond er al wel in. Zie:

http://observado.org/soort/edit/155279 (http://observado.org/soort/edit/155279)
Maar hij staat er niet goed in. Het is even de vraag wat we hier mee gaan doen. Van die Mangrove/ Golden Warbler komen verschillende groepen voor, met daarbinnen weer allerlei ondersoorten. Blijkbaar zijn ze niet onderscheidend genoeg om ze soortstatus te geven. Maar qua verenkleed verschillen de drie groepen wel (de ondersoorten zijn geloof ik weer lastig uit elkaar te houden). Complex probleem, dat we niet zomaar op kunnen lossen.

Eigenlijk zijn Mangrove Warbler en Golden Warbler volgens IOC lijst nog één soort. De soortnaam zou moeten zijn: Mangrove Warbler Dendroica petachia
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: rrsmits op mei 21, 2009, 11:14:52 am
Hoi Wouter,

Als ik mij niet vergis is de D. petachia de Yellow Warbler (zo staat deze ook in de IOC versus Clemens lijst). Volgens die lijst is de Mangrove Warbler D. erithachorides. Yellow en Mangrove zijn in Costa Rica goed uit elkaar te houden. In de Clemens lijst worden beide soorten nog tot D. petachia gerekend.

Groet,
Ralph
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Erik van Dijk op mei 22, 2009, 07:29:30 am
Hoi Wouter,

Ik het probleem niet. In de IOC list versie 2.0 staan:

Citaat
Mangrove Warbler   Dendroica erithachorides   LA   coastal MA, w, n SA   

en

Citaat
American Yellow Warbler   Dendroica petechia   NA, MA   widespread   SA

In het veld zijn de mannetjes makkelijk van elkaar te onderscheiden. Ook in Belize waar ik ze zag.

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: laatvlieger op mei 22, 2009, 10:57:55 am
Ik had iets over het hoofd gezien. Maar volgens mij hebben jullie mij ook niet helemaal goed begrepen.
Probleem wat hier speelt, is dat er 3 hoofdgroepen zijn:
De aestiva groep
De petechia groep
en
De erithachorides groep

Elke groep heeft zijn eigen ondersoorten. Deze ondersoorten binnen de groep zijn lastig van elkaar te onderscheiden. De groepen zijn onderling wel goed te onderscheiden. De IOC lijst heeft blijkbaar de keuze gemaakt om de Noord-amerikaanse aestiva groep af te splitsen. De andere twee groepen zitten blijkbaar nog samen onder de naam Mangrove Warbler. 
Blijft het probleem staan dat we met een taxonomische indeling blijven zitten, waar we op het moment niet zoveel mee kunnen:Twee groepen van ondersoorten binnen één soort.


Er is trouwens een 2.1. versie van de IOC lijst uit. Daar is de naam van deze twee anders, dus ook dat zal nog gewijzigd moeten worden.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juli 18, 2009, 15:11:01 pm
Citaat
Hoe werkt het invoeren van buitenlandse plantensoorten eigenlijk?
Veronica nemerosa
Trichophorum alpinum
Silene excapa
Juniperus sibirica
Geum montana (tikfoutje?)
Alnus alnobetulaVoor
Voor het toevoegen van planten gebruik ik Synbiosys om te kijken of de naam toevallig geen synoniem is van wat er wel in staat. http://www.synbiosys.alterra.nl/eu/speciesviewframe.htm.
Het is de voornaamste bron van alle buitenlandse planten in Observado.
Typ de naam in. Indien het in het geel verschijnt kopieer dan het Synbiosysnummer en geef dat in als zoekopdracht. In het rood verschijnt dan de in Synbiosys (en dus in Observado) geldende naam.

Synbiosys is wel vaak uit de lucht helaas. Buiten Europa/Synbiosys gebruik ik IPNI om te controleren of de naam juist is. Ik kan Veronica nemerosa in beide niet vinden. Volgens Synbiosys:
Trichophorum alpinum = Scirpus hudsonianus
Silene excapa = Silene acaulis subsp. bryoides
Juniperus sibirica = Juniperus communis subsp. alpina
Geum montana = Geum montanum

Sesleria disticha; http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=421338-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Ffind_wholeName%3DSesleria%2Bdisticha%26output_format%3Dnormal
Kan toegevoegd worden indien gewenst.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juli 22, 2009, 21:11:36 pm
Voor Observado en voor planten op Europees niveau omdat we alleen aardig compleet zijn voor Europa aan soortenkeuze. Zo staan alle plantensoorten uit de Europese habitatrichtlijn op zeldzaam. In de toekomst komen soorten die zich beperken tot 1 land/eiland (in Europa dus) ook op zeldzaam te staan.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Vincent op juli 23, 2009, 19:05:36 pm
Kon je natuurlijk niet weten, maar vroeg het vooral voor vlinders. Kom net uit Macedonië en verbaas me er dus over dat bijvoorbeeld de Koningspage op zeer zeldzaam staat. Kan me wel bedenken waarom, namelijk omdat hij in Nederland  toen die status heeft gekregen. Soorten die nog nooit in nld of omgeving zijn gezien krijgen volgens mij automatisch de status algemeen. Nou ben ik wel heel erg aan het speculeren, dus misschien kan iemand mij hier antwoord op geven?

Weet het ook niet zeker, maar waarschijnlijk is voor soorten die al in de database stonden inderdaad de zeldzaamheidsklasse overgenomen zoals die in Waarneming.nl stond geregistreerd.

We kunnen de zeldzaamheid registreren per domein en per provincie (voor Obervado is dat een land).
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 12, 2009, 12:24:14 pm
Woestijnsteenuil is een aparte soort geworden: http://www.dutchbirding.nl/content/page/files/websiteMlistupdateABvdB20090513.pdf (http://www.dutchbirding.nl/content/page/files/websiteMlistupdateABvdB20090513.pdf) Athene glaux, Lilith’s Owl. Graag ook meteen de ondersoort Kaspische Steenuil Athene glaux indigena Caspian Little Owl van de Woestijnsteenuil toevoegen.
de soort kan ik op http://www.worldbirdnames.org/n-owls.html niet vinden
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jan Harteman op september 04, 2009, 21:57:59 pm
Ik zou graag de hybride Waterhoen X Meerkoet in kunnen voeren.
Zie http://waarnemingen.be/waarneming/view/44495003
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op september 24, 2009, 22:06:05 pm
Hi,
Missing species:
-Cabbage Tree
-Cordyline australis
-Laxmanniaceae
-Forster, 1786
http://species.wikimedia.org/wiki/Cordyline_australis

Thanks
name, author from; http://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.do
English name and family from E.J. Clement; Alien plants of the BI

Added;
http://observado.org/soort/view/159146
Cabbage-palm - Cordyline australis Hook.f. Agavaceae
Status: Exotic
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hansm op december 16, 2009, 09:04:48 am
Kunnen jullie Icterus gularis ssp. bullockii toevoegen aan de vogellijst? Deze westelijke ondersoort wijkt duidelijk af van de nominaat en wordt trouwens veelal als aparte soort beschouwd (mag van mij ook). Bron o.a. Official California Checklist by the California Bird Records Committee:  http://www.californiabirds.org/ca_list.asp

Hans Mankor
(http://www.californiabirds.org/dot_clea.gif)
(http://www.californiabirds.org/dot_clea.gif)         
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hansm op december 16, 2009, 09:12:09 am
Kunnen jullie ook de volgende ondersoort toevoegen: Colaptes auratus cafer
bron o.a. http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Flicker

groet Hans Mankor
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hansm op december 16, 2009, 10:15:04 am
Ik kom er nog 1 tegen: Junco hyemalis ssp. oreganus bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Oregon_junco#Oregon_Juncos

er staan daar nog meer ondersoorten. De meesten in het veld goed onderscheidbaar.

Groet
Hans Mankor
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: rtlkcbsTokkel1 op december 16, 2009, 12:43:30 pm
Beste Wouter en Johan,
Bij het verwerken van mijn waarnemingen van de Galapagos kwam ik terecht bij de Warbler-Finch - Certhidae olivacea. In deze soort heeft een split plaatsgevonden die ik niet kan terugvinden in Observado.org. De split is wel opgenomen in de IOC-lijst waar jullie je op baseren. De nieuwe soorten zouden moeten zijn 1) Certhidae olivacea ofwel Green Warbler-Finch ook wel genoemd Highland Warbler-Finch en 2) Certhidae fusca ofwel Grey Warbler-Finch ook wel genoemd Lowland Warbler-Finch. De eerste soort komt op o.a. Santa Cruz en San Cristobal voor in de hoger gelegen (wat groenere) bosgedeeltes van de eilanden. De tweede soort zag ik op Espanola en Genovesa in de (niet zo groene) struiken vlak bij het strand. Willen jullie aub de split doorvoeren in Observado. Nederlandse namen moeten dan ook aangepast worden. Als jullie toch bezig neem dan ook de eilanden Genovesa, Champion, Seymour en Baltra op in de plaatsen Database in overleg met de Ecuadorianen want ik zag deze eilanden ook niet in hun Database voorkomen. Zeker Genovesa is een belangrijk eiland.

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 16, 2009, 12:58:21 pm
Hans, voor al jouw aanvragen geldt:
familie en auteur + jaartal  doorgeven
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 16, 2009, 13:13:01 pm
Zou graag de ondersoort europaea toegevoegd worden bij Boomklever?
Had deze namelijk een paar keer in Zweden, heb er ook foto's van.
auteur, jaar ?
engelse en nederlandse naam
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 16, 2009, 13:54:38 pm
Beste Wouter en Johan,
Bij het verwerken van mijn waarnemingen van de Galapagos kwam ik terecht bij de Warbler-Finch - Certhidae olivacea. In deze soort heeft een split plaatsgevonden die ik niet kan terugvinden in Observado.org. De split is wel opgenomen in de IOC-lijst waar jullie je op baseren. De nieuwe soorten zouden moeten zijn 1) Certhidae olivacea ofwel Green Warbler-Finch ook wel genoemd Highland Warbler-Finch en 2) Certhidae fusca ofwel Grey Warbler-Finch ook wel genoemd Lowland Warbler-Finch. De eerste soort komt op o.a. Santa Cruz en San Cristobal voor in de hoger gelegen (wat groenere) bosgedeeltes van de eilanden. De tweede soort zag ik op Espanola en Genovesa in de (niet zo groene) struiken vlak bij het strand. Willen jullie aub de split doorvoeren in Observado. Nederlandse namen moeten dan ook aangepast worden. Als jullie toch bezig neem dan ook de eilanden Genovesa, Champion, Seymour en Baltra op in de plaatsen Database in overleg met de Ecuadorianen want ik zag deze eilanden ook niet in hun Database voorkomen. Zeker Genovesa is een belangrijk eiland.
v.w.b de gebieden http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=55335.new.html#new
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hansm op december 16, 2009, 14:56:43 pm
Hisco,
hierbij de benodigde info

Junco hyemalis ssp. oreganus (J. K. Townsend, 1837) Emberizidae
Junco hyemalis hyemalis (Linnaeus, 1758) Emberizidae

Colaptes auratus cafer  (Gmelin, 1788)  Picidae
Colaptes auratus auratus (Linnaeus, 1758) Picidae

Icterus bullockii (Swainson, 1827) Icteridae (aparte soort volgens http://www.itis.gov/index.html)
komt mij gezaghebbend over.

Groet, Hans
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jeroen Nagtegaal op januari 11, 2010, 23:22:00 pm
Zou graag de ondersoort europaea toegevoegd worden bij Boomklever?
Had deze namelijk een paar keer in Zweden, heb er ook foto's van.
auteur, jaar ?

engelse en nederlandse naam

Geen idee, waar zijn deze eventueel te vinden? De Latijnse naam komt uit de ANWB vogelgids
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op januari 28, 2010, 08:50:46 am
kan het dat de wapiti er nog niet tussenstaat? of kijk ik mis
groet
matthias
Matthias, de wapiti is een ondersoort van het Edelhert
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: nielsyese op januari 28, 2010, 14:52:34 pm
Hallo,
* Myosotis alpestris kan de volgende NL naam krijgen: Alpenvergeet-mij-nietje
Zie hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Alpenvergeet-mij-nietje (http://nl.wikipedia.org/wiki/Alpenvergeet-mij-nietje)

* Allium sativum heet gewoon Knoflook.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op februari 26, 2010, 09:29:47 am
Svp Myotis escalerai toevoegen.
escalerai is een broer van de Franjestaart Myotis nattereri en komt in Iberie en Frankrijk voor, voor zover ik weet is het verschil alléén te zien op basis van DNA analyse. Dat is echter gebeurt met de vangsten die we (VZZ Veldwerkgroep) hebben gedaan deze zomer en dat bleken allemaal escalerai beestjes.
 
Ik zie verschillende namen voorbij komen:
Iberian Natterer's bat is de meest voorkomende
 
Linkjes http://www.eurobats.org/documents/pdf/AC13/AC13_Record_only.pdf (http://www.eurobats.org/documents/pdf/AC13/AC13_Record_only.pdf)
http://www.biani.unige.ch/msg/files/pdf/Ibericos_Stadelmann_etal_ActaProtozool2006.pdf (http://www.biani.unige.ch/msg/files/pdf/Ibericos_Stadelmann_etal_ActaProtozool2006.pdf)

 
In de grote taxonomische registers komt ze nog niet voor volgens mij.
gegevens ontbreken, zie de eerste post
familie, naamgever + jaartal
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: HansP op maart 05, 2010, 22:01:25 pm
Van de Canarische eilanden:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: han.endt op maart 09, 2010, 20:07:01 pm
Kan iemand voor mij de hybride citroen- x balkankwikstaart toevoegen? Gezien in Eilat (3-1995).
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op april 16, 2011, 11:29:39 am
Kan aan waarnemingen.be

Geotomus punctulatus (A. Costa 1847)

worden toegevoegd?

Groep; Wantsen en cicaden

Family: Cydnidae

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=453853
 :right: http://waarnemingen.be/soort/view/210080

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op april 16, 2011, 16:51:35 pm
Kan de volgende dagvlinder worden toegevoegd?
 
familie Lycaenidae
Leptotes marina (Reakirt, 1868)
Marine blue
 
alvast bedankt,
Paul
 :right: http://observado.org/soort/view/210081
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op april 17, 2011, 14:41:59 pm
Nieuwe invoer in database svp; waargenomen in Javea [Alicante], Spanje,  14 april 2011:

Plexippus paykulli (Savigny et Audouin,
http://en.wikipedia.org/wiki/Plexippus_paykulli

m.vr.gr. CMAReinboud
http://observado.org/soort/view/210076   :right:

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: HansJWG op april 21, 2011, 10:53:06 am
Citaat
de soorten staan tot je beschikking op
observado
Hisko, bedankt.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op april 21, 2011, 11:19:44 am
Kan aan de planten familie Sapindaceae

als ondersoort van

Acer saccharum,

Acer saccharum subsp. nigrum (F.Michx.) Desmarais

worden toegevoegd?

voorkomend als incidental in waarnemingen.be

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2616409

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Hans Verdaat op april 21, 2011, 12:28:17 pm
Kan het volgende toegevoegd worden? in Nederlands en Engels:
 
Walvisachtige spec. - Cetacea spec.   
Cetacean spec. - Cetacea spec.
 :right: http://waarneming.nl/soort/view/210102
Baleinwalvis spec. - Mysticeti spec. 
Baleen whale spec. - Mysticeti spec.
 :right: http://waarneming.nl/soort/view/210103 

Vinvis spec. - Balaenopteridae spec. 
Rorqual spec. - Balaenopteridae spec.
 :right: http://waarneming.nl/soort/view/210104

Tandwalvis spec. - Odontoceti spec.
Toothed whale spec. - Odontoceti spec.
 :right: http://waarneming.nl/soort/view/210105

Spitssnuitdolfijn spec. - Ziphiidae spec.
Beaked whale spec. - Ziphiidae spec.
 :right: http://waarneming.nl/soort/view/210106

graag het plaatselijk NL synoniem van Stenella longirostris - langsnuitdolfijn toevoegen:    spinnerdolfijn 
 :right:

 
ondersoort ontbreekt:
Damara Dikdik  -  Madoqua kirkii damarensis
(ondersoort van Kirkdikdik - Madoqua kirkii)
 :right: http://observado.org/soort/view/210107  familie was : Holhoornigen wie is de naamgever?


Alvast bedankt, 
Hans 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op april 21, 2011, 13:30:58 pm
Kan aan de planten familie Sapindaceae

als ondersoort van

Acer saccharum,

Acer saccharum subsp. nigrum (F.Michx.) Desmarais

worden toegevoegd?

voorkomend als incidental in waarnemingen.be

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2616409
de rest regelen kunnen de belgen zelf http://waarnemingen.be/soort/view/210101
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op april 23, 2011, 04:45:29 am
Zou toegevoegd kunnen inzake vlinders/butterflies:

1) Great Southern White, subsp. Ascia monuste virginia (Linnaeus, 1764). Familie Pieridae. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Ascia_monuste
 :right: http://observado.org/soort/view/210204
2) Vitellius Skipper (Choranthus vitellius) (Fanriciuis 1793). Familie Hesperiinae. Zie http://www.eol.org/pages/181838 en http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=778159
 :right: http://observado.org/soort/view/210205
3) Mangrove or Caribbean Buckeye (Junonia evarete) (Stoll, 1782). Familie Nymphalidae. Zie http://www.inra.fr/papillon/papilion/nymphali/texteng/j_evaret.htm
 :right: http://observado.org/soort/view/210206
4) Spotted Oleander Caterpillar Moth (Empyreuma affinis) (Rothschild, 1912). Zie http://www.inra.fr/papillon/arctiid/texteng/e_affini.htm
 :wrong: familie ?

Daarnaast betreft de Mangrove Buckeye (Junonia genoveva), niet geheel juist opgenomen in de database, de meer algemeen aanvaarde naam Tropical Buckeye. Zie http://www.inra.fr/papillon/papilion/nymphali/texteng/j_genove.htm. Dit sluit tevens meer aan met de biotoop aangezien de junonia evarete wel in mangrove voorkomt en de j.genove (ook) meer in shrubland.
 :right:

Bvd,Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op april 23, 2011, 19:47:50 pm
Kan de familie Odiniidae bij de Diptera toegevoegd worden (geen Nederlandse naam) ? Bedankt, Joris
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op april 24, 2011, 04:18:48 am
Mbt reptielen, familie Teiidae:

In de database staat nu "Ameiva plei". De Engelse naam is Anguilla Bank Ameiva; kan deze toegevoegd worden?
 :right:

Sinds 1999 is de St. Maartense ondersoort apart beschreven en erkend. Kan deze "Amieva plei analifera" ook worden toegevoegd (dezelfde Engelse naam; Malhotra & Thorpe 1999, p. 58).
 :right: http://observado.org/soort/view/210207

Bvd,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Peppershrike77 op april 25, 2011, 22:05:59 pm
Hi,

Would it be possible to add the following Mammal subspecies to the list?

-Irish Stoat (Mustela eremina hibernica) Thomas and Barrett-Hamilton, 1895

http://en.wikipedia.org/wiki/Stoat#Subspecies

Endemic to Ireland and the Isle of Man. See also http://observado.org/waarneming/view/53817694

Thanks!
 :wrong: Steven, i can not find the species Mustela eremina
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Peppershrike77 op april 26, 2011, 17:27:21 pm
Sorry, I misspelt the scientific name. It is this species:
 
http://observado.org/soort/view/404 (http://observado.org/soort/view/404)
 
Irish Stoat (Mustela erminea hibernica) Thomas and Barrett-Hamilton, 1895

 :right: http://observado.org/soort/view/210210
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op april 27, 2011, 01:10:43 am
Toevoeging; zou toegevoegd kunnen inzake vlinders/butterflies:

1) Spotted Oleander Caterpillar Moth (Empyreuma affinis) (Rothschild, 1912). Family Erebidae, subfamily of Arctiinae. Zie http://www.inra.fr/papillon/arctiid/texteng/e_affini.htm
 :right: http://observado.org/soort/view/210211

2) Black Witch (Ascalapha odorata). Family Noctuidae, subfamily Catocalinae (Linnaeus, 1758). Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Ascalapha_odorata
 :wrong: http://observado.org/soort/view/156562

Comment mbt de Caribbean of Mangrove Buckeye (J. Evarete). Deze is onjuist geclassificeerd in de familie skipper. Dit moet zijn Nymphalidae.
 :right:


Bvd,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: nielsyese op april 29, 2011, 11:05:55 am
Kunnen worden toegevoegd aan Diptera, Vliegen en muggen de volgende verzamelsoorten:
* Empididae indet. (Linnaeus, 1758)
* Hybotidae indet. (Fallén, 1816)Nu bestaat namelijk alleen de verzamelsoort Empididae en Hybotidae (http://observado.org/soort/view/27274), terwijl de families meestal goed van elkaar te zijn onderscheiden.
 :right: http://observado.org/soort/view/210285
 :wrong: bestaat al http://observado.org/soort/view/82454
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: belle op april 30, 2011, 18:21:15 pm
  Order  Coleoptera (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=10993)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993)
  Suborder  Polyphaga (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11014)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014)
  Infraorder  Cucujiformia (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11025)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025)
  Superfamily  Cleroidea (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11029)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025,11029)
  Family  Cleridae (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11033)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025,11029,11033)
  Subfamily  Clerinae (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=187140)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025,11029,11033,187140)
  Genus  Clerus (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=187053)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025,11029,11033,187140,187053)
  Species  mutillarius  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025,11029,11033,187140,187053,187250)

Graag toevoegen: Clerus mutillarius bij de Kevers.  Bij voorbaat dank!
 :wrong: jaartal/naamgever
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op mei 01, 2011, 03:10:53 am
Wellicht niet wetenschappelijk maar wel handig, tenminste voor mij als leek :)

Kunnen de volgende namen worden toegevoegd?
Black mangrove (Avicennia germinans). Plantae, Acanthaceae
Red mangrove (Rhizophora mangle). Plantae, Rhizophoraceae
 :wrong: White Mangrove (Laguncularia racemosa). Plantae, Combretaceae. Ook de Avicennia marina wordt (eastern) white mangrove genoemd; de L. Racemosa daarom ook wel de western white mangrove
 :wrong: Buttonwood (Conocarpus erectus). Plantae, Combretaceae
 :wrong: = niet gevonden

Bvd,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Bart van Hoogstraten op mei 01, 2011, 11:26:37 am
Hi,

Would it be possible to add the following Mammal subspecies to the list?

-Irish Stoat (Mustela eremina hibernica) Thomas and Barrett-Hamilton, 1895

http://en.wikipedia.org/wiki/Stoat#Subspecies

Endemic to Ireland and the Isle of Man. See also http://observado.org/waarneming/view/53817694

Thanks!
 :wrong: Steven, i can not find the species Mustela eremina
I think he means: Mustela Erminea Hibernica
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/29674/0
http://en.wikipedia.org/wiki/Stoat
The Irish ssp of the Stoat.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op mei 01, 2011, 17:23:03 pm
Ik merk dat de Gulf Fritillary (Agraulis vanillae) in de observado database slechts 1 ondersoort bevat (of eigen bestaat er geen 'Agraulis vanillae'). Dit zijn er vier (familie Heliconiini):
1) Agraulis vanillae vanillae (Linnaeus, 1758). Gulf Fritillary. S Lesser Antilles (St. Lucia, Barbados), Trinidad, N South America, Panama)
:right: http://observado.org/soort/view/210315
2) Agraulis vanillae incarnata (N. Riley, 1926). Gulf Fritillary. SW USA, C & S TX (strays far N) through Central America; Hawaii  :wrong: http://observado.org/soort/view/207847
3) Agraulis vanillae nigrior (Michener, 1942). Gulf Fritillary. SE USA (strays far N)
:right: http://observado.org/soort/view/210316
4) Agraulis vanillae insularis (Maynard, 1889). Gulf Fritillary. Bahamas, West Indies except southern Lesser Antilles
 :right: http://observado.org/soort/view/210317

Zie o.a.:
http://www.inra.fr/papillon/papilion/nymphali/texteng/a_vanill.htm
http://butterfliesofamerica.com/t/Heliconiini_a.htm

Bvd,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op mei 02, 2011, 16:14:49 pm
Excuses, aangezien deze planten al zijn ingevoerd dacht ik dat het al bekend was.

White mangrove, zie o.a.:
http://en.wikipedia.org/wiki/Laguncularia_racemosa
http://florida.plantatlas.usf.edu/Plant.aspx?id=3621
Linnaeus, 1759. Familie Combretaceae
 :wrong: http://observado.org/soort/view/198938 zie http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2338852

Mbt buttonwood, deze heeft inderdaad de meer algemene naam Button Mangrove:
http://en.wikipedia.org/wiki/Conocarpus_erectus
Linneaus, 1753. Familie Combretaceae
 :right: http://observado.org/soort/view/210318

Bvd,
Ronald

Check bij planten altijd http://www.theplantlist.org/
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 02, 2011, 16:20:19 pm
Ronald, voor het toevoegen van soorten verwijs ik naar de eerste post voor de ontbrekende gegevens
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: belle op mei 02, 2011, 22:18:21 pm
  Order  Coleoptera (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=10993)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993)
  Suborder  Polyphaga (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11014)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014)
  Infraorder  Cucujiformia (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11025)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025)
  Superfamily  Cleroidea (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11029)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025,11029)
  Family  Cleridae (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11033)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025,11029,11033)
  Subfamily  Clerinae (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=187140)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025,11029,11033,187140)
  Genus  Clerus (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=187053)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025,11029,11033,187140,187053)
  Species  mutillarius  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025,11029,11033,187140,187053,187250)

Graag toevoegen: Clerus mutillarius bij de Kevers.  Bij voorbaat dank!
 :wrong: jaartal/naamgever

Fabricius 1775
 
Excusez-moi !
 :right: http://observado.org/soort/view/210314
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 03, 2011, 16:32:12 pm
Aan de Kevers graag toevoegen;

Brachycerus balearicus Bedel 1874
Familie: BRACHYCERIDAE

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=186849
 :right: http://observado.org/soort/view/210321

en;
Blaps gigas (Linnaeus 1767)
Familie: Tenebrionidae (Zwartlijven)

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=281163
 :right: http://observado.org/soort/view/210322 ik dacht dat je zou komen helpen ipv mij werk te bezorgen
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 03, 2011, 18:38:08 pm
 ;D

nog 3 dan..

Ontbrekend bij
Bijen, mieren en wespen
Familie: Apidae (Bijen en Hommels);
Chalicodoma sicula (Rossi 1792)
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=231983
 :right: http://observado.org/soort/view/210324

Ontbrekend bij
Wantsen en Cicaden
Familie: Miridae (Blindwantsen)
Capsodes flavomarginatus (Donovan 1798)
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=452203
 :right: http://observado.org/soort/view/210325

Ontbrekend bij
Kevers
Familie: Chrysomelidae (Bladhaantjes)
Timarcha balearica (Gory 1829)
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=242268
 :right: http://observado.org/soort/view/210326
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op mei 04, 2011, 04:37:36 am
Mag de Engelse naam "Gulf Fritillary" nog wel bij de toegevoegde Agraulis vanillae (onder-)soorten worden vermeld?

Bvd,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 04, 2011, 08:04:16 am
Mag de Engelse naam "Gulf Fritillary" nog wel bij de toegevoegde Agraulis vanillae (onder-)soorten worden vermeld?

Bvd,
Ronald
Dat is niet zo handig want dan selecteer je zomaar de verkeerde ondersoort
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op mei 05, 2011, 05:09:13 am
Ook graag nog volgende soort:
   Snowberry clearwing Hemaris diffinis (Boisduval, 1836) Family: Sphingidae (http://www.butterfliesandmoths.org/taxonomy/Sphingidae)  http://www.butterfliesandmoths.org/species/Hemaris-diffinis (http://www.butterfliesandmoths.org/species/Hemaris-diffinis)


 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 05, 2011, 19:43:06 pm
Ok, gecontroleerd en aangepast naar theplantlist.org:

Allium textile A. Nelson & J.F. Macbr. Textile onion Liliaceae
Astragalus missouriensis Nutt. Missouri Milkvetch Fabaceae
Astragalus racemosus Pursh Cream Milkvetch Fabaceae
Orophaca caespitosa (Nutt.) Britton Plains Milkvetch Fabaceae
Comandra umbellata (L.) Nutt. Bastard Toadflax Santalaceae
Ipomopsis congesta (Hook.) V.E. Grant Ballhead Ipomopsis Polemoniaceae
Musineon divaricatum (Pursh) Raf. Leafy Wildparsley Apiaceae
Oenothera caespitosa Nutt. Tufted Evening Primrose Onagraceae
Phlox hoodii Richardson Spiny Phlox Polemoniaceae   
Toxicoscordion venenosum (S.Watson) Rydb. Meadow Deathcamas Liliaceae 
Townsendia exscapa (Richardson) Porter Stemless Townsend Daisy Asteraceae
Lomatium foeniculaceum (Nutt.) J.M. Coult. & Rose Desert Biscuitroot Apiaceae
:right: http://observado.org/soort/view/210376 t/m  http://observado.org/soort/view/210387
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op mei 06, 2011, 02:16:54 am
Beste Admins,

Mag ik van het kwartet Snuitkevers/Curculionidae voor observado.org de volgende:

- Aulacobaris coerulescens (Scopoli 1763) (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=251518) :right: http://observado.org/soort/view/210389

- Pseudocleonus cinereus (Schrank 1781) (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=248591)  :right: http://observado.org/soort/view/210390

Alvast bedankt!

Top Hisko  :duim:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op mei 06, 2011, 07:23:35 am
Nog een algemene plantensoort die nu bloeit in de prairies:
Thermopsis rhombifolia (Nutt. ex Pursh) Nutt. ex Richardson Prairie Thermopsis Fabaceae
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 06, 2011, 10:48:29 am
Nog een algemene plantensoort die nu bloeit in de prairies:
Thermopsis rhombifolia (Nutt. ex Pursh) Nutt. ex Richardson Prairie Thermopsis Fabaceae

 :right: http://observado.org/soort/view/210391
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op mei 06, 2011, 18:11:36 pm
Volgens theplantlist.org vallen sommige Astragalus nu onder het genus Orophaca. De soort Astragalus barrii in observado is nu Orophaca barriae (Barneby) Isely
Volgende soort waargenomen deze week die nog moet worden toegevoegd:
Lomatium orientale J.M. Coult. & Rose Northern Idaho biscuitroot Apiaceae

 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 06, 2011, 21:52:54 pm
Volgens theplantlist.org vallen sommige Astragalus nu onder het genus Orophaca. De soort Astragalus barrii in observado is nu Orophaca barriae (Barneby) Isely
Volgende soort waargenomen deze week die nog moet worden toegevoegd:
Lomatium orientale J.M. Coult. & Rose Northern Idaho biscuitroot Apiaceae

 
:right: voor orophaca en
:right: http://observado.org/soort/view/210394
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: World Birdwatch op mei 07, 2011, 20:16:18 pm
Bij het zoeken naar Itapotihyla langsdorffii kwam ik de Engelse naam ocellated treefrog tegen, wellicht een aanvulling voor observado.org?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op mei 08, 2011, 08:18:46 am
Nog een plantensoort om toe te voegen:
Leucocrinum montanum Nutt. ex A. Gray, Common Starlily, Liliaceae
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 08, 2011, 13:01:40 pm
Nog een plantensoort om toe te voegen:
Leucocrinum montanum Nutt. ex A. Gray, Common Starlily, Liliaceae

:right: http://observado.org/soort/view/210409

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 09, 2011, 08:08:14 am
Kan deze soort in waarnemingen.be worden aangezet ?

 http://waarnemingen.be/soort/view/210083   :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op mei 09, 2011, 17:48:28 pm
Mbt de whimbrel (regenwelp, fam. Scolopacidae, Linneaus 1758) heb ik de volgende opmerkingen:

In de database staan nu:
1) Eurasian Whimbrel - Numenius phaeopus
2) Hudsonian Whimbrel - Numenius hudsonicus
3) Whimbrel - Numenius phaeopus

Volgens bronnen (bijv.avibase: http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp) bestaat een slechts twee whimbrels, waarvan 3 ondersoorten. Ik begrijp dat de Numenius hudsonicus net gesplitst is.

Numenius phaeopus phaeopus - northern Europe, northwestern Asia
Numenius phaeopus variegatus - northeastern Asia
Numenius phaeopus alboaxillaris - central Asia (rare, endangered)

Dat de Numenius Phaeopus nu in de database een Eurasian whimbrel heet is niet juist. Ik merk dat hierdoor veel waarnemingen in de Caribbean nu Eurasian Whimbrels betreffen.... Dit is de Numenius Hudsonicus.

Bvd,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op mei 10, 2011, 05:16:24 am
Kunnen de volgende dagvlinders worden toegevoegd?
 
familie papilionidae
Parides sesotris (Cramer, 1779)
Emerald-patched Cattleheart
 :right: http://observado.org/soort/view/210413

familie pieridae
Kricogonia lyside (Godart, 1819)
Lyside sulphur :right: http://observado.org/soort/view/210414

 
familie Lycaenidae
Electrostrymon joya (Dognin, 1895)
Muted Hairstreak
 
familie Riodinidae
Juditha caucana (Stichel, 1911)
Molpe Metalmark :right: http://observado.org/soort/view/210415

 
familie Nymphalidae
Archaeoprepona demophon Linneaus 1758
One-spotted Prepona :right: http://observado.org/soort/view/210416

 
alvast bedankt,
Paul
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 10, 2011, 08:33:26 am
Mbt de whimbrel (regenwelp, fam. Scolopacidae, Linneaus 1758) heb ik de volgende opmerkingen:

In de database staan nu:
1) Eurasian Whimbrel - Numenius phaeopus
2) Hudsonian Whimbrel - Numenius hudsonicus
3) Whimbrel - Numenius phaeopus

Volgens bronnen (bijv.avibase: http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp) bestaat een slechts twee whimbrels, waarvan 3 ondersoorten. Ik begrijp dat de Numenius hudsonicus net gesplitst is.

Numenius phaeopus phaeopus - northern Europe, northwestern Asia
Numenius phaeopus variegatus - northeastern Asia
Numenius phaeopus alboaxillaris - central Asia (rare, endangered)

Dat de Numenius Phaeopus nu in de database een Eurasian whimbrel heet is niet juist. Ik merk dat hierdoor veel waarnemingen in de Caribbean nu Eurasian Whimbrels betreffen.... Dit is de Numenius Hudsonicus.

Bvd,
Ronald
dit soort gevallen gaarne vermelden in het forum onderdeel http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=65349.0.html
de hudsonicus staat onterecht in de observado db, komt niet voor in de ioc worldbirdlist
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op mei 11, 2011, 20:37:36 pm
Nog enkele planten uit de V.S. om toe te voegen:
 
Nothocalais cuspidata (Pursh) Greene Prairie False Dandelion, Asteraceae
Lesquerella ludoviciana (Nutt.) S. Watson Foothill Bladderpod, Brassicaceae
Toxicoscordion paniculatum (Nutt.) Rydb. Foothill Deathcamas, Liliaceae
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 15, 2011, 11:20:21 am
Nog enkele planten uit de V.S. om toe te voegen:
 
Nothocalais cuspidata (Pursh) Greene Prairie False Dandelion, Asteraceae
Lesquerella ludoviciana (Nutt.) S. Watson Foothill Bladderpod, Brassicaceae
Toxicoscordion paniculatum (Nutt.) Rydb. Foothill Deathcamas, Liliaceae
:right: 66 t/m http://observado.org/soort/view/210468
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op mei 17, 2011, 04:31:22 am
Ik zou graag willen zien dat de sandwich tern (Thalasseus sandvicensis, syn. Sterna sandvicensis), familie Sternidae, het volgende onderscheid in subsoorten zou laten zien.
Met name in de Caribbean zie je twee ondersoorten, zelfs in broedkleed door elkaar (zelfs naast elkaar staand). Inzicht in dit onderscheid lijkt me waardevol.

1) T. s. sandvicensis (Latham, 1787) breeds on the Atlantic and Mediterranean coasts of Europe, and winters off western Africa and Arabia.
2) T. s. acuflavida (Cabot, 1847) breeds on Atlantic coasts of North America, wintering in the Caribbean and further south, and has wandered to Western Europe.
3) T. s. eurygnatha (Saunders 1876) (sometimes treated as a separate species, Cayenne Tern, T. eurygnatha) breeds on the Atlantic coast of South America from Argentina north to the Caribbean, intergrading with T. s. acuflavida in the north of its range. Yellow billed

Bvd,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 17, 2011, 07:23:49 am
Ik zou graag willen zien dat de sandwich tern (Thalasseus sandvicensis, syn. Sterna sandvicensis), familie Sternidae, het volgende onderscheid in subsoorten zou laten zien.
Met name in de Caribbean zie je twee ondersoorten, zelfs in broedkleed door elkaar (zelfs naast elkaar staand). Inzicht in dit onderscheid lijkt me waardevol.

1) T. s. sandvicensis (Latham, 1787) breeds on the Atlantic and Mediterranean coasts of Europe, and winters off western Africa and Arabia.
2) T. s. acuflavida (Cabot, 1847) breeds on Atlantic coasts of North America, wintering in the Caribbean and further south, and has wandered to Western Europe.
3) T. s. eurygnatha (Saunders 1876) (sometimes treated as a separate species, Cayenne Tern, T. eurygnatha) breeds on the Atlantic coast of South America from Argentina north to the Caribbean, intergrading with T. s. acuflavida in the north of its range. Yellow billed

Bvd,
Ronald
Ook in de ioc subspecieslist (draft) http://www.worldbirdnames.org/updates-subspp.html  zie ik die ondersoorten niet staan
Maar jij bedoeld wrsch de Amerikaanse Grote Stern die al eerder afgesplitst was
http://observado.org/search.php?q=Thalasseus&x=0&y=0
Daaraan zijn de ondersoorten toegevoegd
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: laatvlieger op mei 17, 2011, 10:52:34 am
Graag toevoegen de bloedzuiger

Pontobdella muricata Linnaeus, 1758

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=69312
 :wrong: ivm ontbrekende gegevens
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: belle op mei 17, 2011, 15:25:25 pm
Graag toevoegen in groep Vliegen en muggen: Bombylella atra. Staat al wel in waarneming.be.
 
http://waarnemingen.be/soort/photos/157042 (http://waarnemingen.be/soort/photos/157042)
 :right: http://observado.org/soort/view/157042
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: belle op mei 17, 2011, 22:39:27 pm
  Order  Coleoptera (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=10993)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993)
  Suborder  Polyphaga (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11014)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014)
  Infraorder  Cucujiformia (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11025)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025)
  Superfamily  Chrysomeloidea (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11093)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025,11093)
  Family  Cerambycidae (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11094)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025,11093,11094)
  Subfamily  Cerambycinae (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=114456)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025,11093,11094,114456)
  Genus  Chlorophorus (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=114473)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025,11093,11094,114456,114473)
  Species  figuratus  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,10993,11014,11025,11093,11094,114456,114473,114487)
 

Dank voor de snelle afhandeling van Bombylella atra.
 
Graag bovenstaande Chlorophorus figuratus toevoegen in de groep Kevers.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 18, 2011, 07:34:19 am
Tjitjske, http://observado.org/soort/view/210495
maar volgende keer gaarne de gegevens aanleveren zoals in de kop van bovenstaand scherm staat. zodat ik ook de auteur en jaartal heb
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: belle op mei 18, 2011, 07:55:18 am
Sorry Hisko, weer vergeten! Mijn excuses, Tjitske  :-[
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jy_paquet op mei 19, 2011, 14:51:06 pm
Hello

Is it possible to add the plecoptera "Dinocras cephalotes" in the database ?
see : http://www.eol.org/pages/485537
Maybe the plecoptera species should be added ?
Thanks !

Jean-Yves
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 19, 2011, 15:58:28 pm
Hello

Is it possible to add the plecoptera "Dinocras cephalotes" in the database ?
see : http://www.eol.org/pages/485537
Maybe the plecoptera species should be added ?
Thanks !

Jean-Yves
Jean-Yves, it`s already in the db http://observado.org/soort/view/188907 you can set the species alive for belgium yourself
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op mei 23, 2011, 17:05:18 pm
Nog enkele plantensoorten om toe te voegen:
 
Fritillaria atropurpurea Nutt., Spotted Fritillary, Liliaceae
Vicia americana Willd., American Vetch, Fabaceae
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: David Tempelman op mei 23, 2011, 18:04:13 pm
Graag toevoegen de bloedzuiger

Pontobdella muricata Linnaeus, 1758

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=69312 (http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=69312)
 :wrong: ivm ontbrekende gegevens

leuk, een mariene bloedzuiger. spectaculair - ik heb hem alsnog voor je aangemaakt.
 :right:  http://observado.org/soort/view/210542 (http://observado.org/soort/view/210542)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: redmar_woudstra op mei 24, 2011, 19:42:25 pm
Ik mis Brown Agouti, Dasyprocta variegata. Graag toevoegen, bedankt!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op mei 25, 2011, 01:47:23 am
Kunnen de volgende nachtvlinders worden ingevoerd?
 
Familie Arctiidae
Syntomeida epilais
Walker 1854
(zie b.v. http://en.wikipedia.org/wiki/Syntomeida_epilais (http://en.wikipedia.org/wiki/Syntomeida_epilais)) :right: http://observado.org/soort/view/210566

 
Familie Arctiidae
Chrostosoma sp.
Hübner 1819
(zie b.v. http://www.nhm.ac.uk/jdsml/research-curation/research/projects/butmoth/GenusList3.dsml?FAMILY=arctiidae&AUTHORqtype=starts+with&sort=GENUS&SUBTRIBEqtype=starts+with&YEARqtype=equals&beginIndex=330&GENUSqtype=starts+with&TRIBEqtype=starts+with&SUBFAMILYqtype=starts+with&FAMILYqtype=starts+with&searchPageURL=index%2edsml%3fFAMILY%3darctiidae%26AUTHORqtype%3dstarts%2bwith%26sort%3dGENUS%26SUBTRIBEqtype%3dstarts%2bwith%26YEARqtype%3dequals%26beginIndex%3d360%26GENUSqtype%3dstarts%2bwith%26TRIBEqtype%3dstarts%2bwith%26SUBFAMILYqtype%3dstarts%2bwith%26FAMILYqtype%3dstarts%2bwith (http://www.nhm.ac.uk/jdsml/research-curation/research/projects/butmoth/GenusList3.dsml?FAMILY=arctiidae&AUTHORqtype=starts+with&sort=GENUS&SUBTRIBEqtype=starts+with&YEARqtype=equals&beginIndex=330&GENUSqtype=starts+with&TRIBEqtype=starts+with&SUBFAMILYqtype=starts+with&FAMILYqtype=starts+with&searchPageURL=index%2edsml%3fFAMILY%3darctiidae%26AUTHORqtype%3dstarts%2bwith%26sort%3dGENUS%26SUBTRIBEqtype%3dstarts%2bwith%26YEARqtype%3dequals%26beginIndex%3d360%26GENUSqtype%3dstarts%2bwith%26TRIBEqtype%3dstarts%2bwith%26SUBFAMILYqtype%3dstarts%2bwith%26FAMILYqtype%3dstarts%2bwith)) :right: http://observado.org/soort/view/210567

 
alvast bedankt,
Paul
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 25, 2011, 07:50:41 am
Ik mis Brown Agouti, Dasyprocta variegata. Graag toevoegen, bedankt!
ik mis een hoop gegevens om ze in te voeren, lees de eerste post
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Bart van Hoogstraten op mei 25, 2011, 09:59:09 am
Ik mis Brown Agouti, Dasyprocta variegata. Graag toevoegen, bedankt!
ik mis een hoop gegevens om ze in te voeren, lees de eerste post

Lijkt me een interessante waarneming van Redmar voor Observado -> bij het GBIF hebben ze pas 19 records van deze soort:
http://data.gbif.org/species/browse/taxon/14872177

Brown Agouti (Dasyprocta variegata) * Family: Dasyproctidae, * Genus: Dasyprocta, * Phylum: Chordata, * Class: Mammalia, * Order: Rodentia, * Type: Mammal, * Diet: Omnivore

edit -> zo te zien is de variegata algemeen aanvaard als ssp van de punctata: http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/6277/0
Alleen een paar wetenschappers vinden dat het een aparte soort is. Taxonomic Notes:    Includes variegata (Goldman 1913:11); but also see Handley (1976: 56) and Emmons and Feer (1997: 227) who listed variegata as a distinct species.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 25, 2011, 10:29:29 am
volgens mij is dit dezelfde http://observado.org/soort/view/83035
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/6277/0
Bart, zag hetzelfde
Redmar http://observado.org/soort/view/210568
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Bart van Hoogstraten op mei 25, 2011, 10:35:39 am
Maar desondanks wel een primeur voor Observado van Redmar!!!
http://observado.org/soort/view/210568?from=1900-05-18&to=2011-05-25&prov=0&maand=0&os=0
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Leo Nagelkerke op mei 26, 2011, 13:45:40 pm
Beste,
 
Is het mogelijk om de mierenleeuw Acanthaclisis occitanica toe te voegen? Dat is een soorte die ik waarschijnlijk op Menorca heb waargenomen.
 
Groeten,
 
Leo
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 26, 2011, 14:12:24 pm
Beste,
 
Is het mogelijk om de mierenleeuw Acanthaclisis occitanica toe te voegen? Dat is een soorte die ik waarschijnlijk op Menorca heb waargenomen.
 
Groeten,
 
Leo
:wrong:
Leo, kijk even in de eerste post voor de gewenste gegevens
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Leo Nagelkerke op mei 26, 2011, 15:21:48 pm
Beste,
 
Is het mogelijk om de mierenleeuw Acanthaclisis occitanica toe te voegen? Dat is een soorte die ik waarschijnlijk op Menorca heb waargenomen.
 
Groeten,
 
Leo
:wrong:
Leo, kijk even in de eerste post voor de gewenste gegevens

Excuses, vergeten!
 
Acanthaclisis occitanica (Villiers, 1789) Ik zie auteur ook als Villers geschreven, maar ik denk dat dat een fout is.

Familie Myrmeleontidae
 
http://kielo.luomus.fi/laji/?t=Acanthaclisis%20occitanica&l=en (http://kielo.luomus.fi/laji/?t=Acanthaclisis%20occitanica&l=en)
 :right: http://observado.org/soort/view/210569
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: redmar_woudstra op mei 27, 2011, 00:14:57 am
@Bart & Hisko: Dank! Ik kon me al bijna niet voorstellen dat het niet toevallig onder een van de andere agoutis zou vallen. Toch best vaak gezien, ook vast anderen voor mij. Nu nog invoeren ...
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op mei 27, 2011, 05:25:17 am
Please add:
Columella Scrub Hairstreak - Strymon columella - Fabricius, 1793 - Fam.Lycaenidae, Subfam.Theclinae :right: http://observado.org/soort/view/210572

Little Yellow - Pyrisitia lisa euterpe - Ménétriés, 1832 - Fam.Pieridae (subspecies of Pyrisitia lisa)
 :right: http://observado.org/soort/view/210574
Little Yellow - Pyrisitia lisa lisa - Boisduval & Le Conte, 1830 - Fam.Pieridae (subspecies of Pyrisitia lisa)
 :right: http://observado.org/soort/view/210575
Little Yellow - Pyrisitia lisa centralis - Herrich-Schäffer, 1865 - Fam.Pieridae (subspecies of Pyrisitia lisa)
 :right: http://observado.org/soort/view/210576

Ronald

PS. The old name of Pyrisitia lisa is mentioned in the database (Eurema Lisa). This may be treated as a synonym :right:

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 27, 2011, 10:37:16 am
Was nog blijven staan..

Nog enkele plantensoorten om toe te voegen:
 
Fritillaria atropurpurea Nutt., Spotted Fritillary, Liliaceae
Vicia americana Willd., American Vetch, Fabaceae
:right: http://observado.org/soort/view/210579 en http://observado.org/soort/view/210578

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op mei 27, 2011, 15:11:56 pm
Graag toevoegen aan de database:
Disjunct Scrub Hairstreak - Strymon bubastus ponce - W. Comstock & Huntington, 1943 - Family: Lycaenidae; Subfamily: Theclinae

Thanks,
Ronald
 :right: http://observado.org/soort/view/210589
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: EdwinK op mei 28, 2011, 22:19:19 pm
Graag de volgende ontbrekende soort toevoegen :


Auteursnaam + jaartal van beschrijving : Say, 1823
Familie: Carabidae (Loopkevers)
Soort : Cicindela scutellaris
Engelse naam : Festive Tiger Beetle

Betreft waarneming http://observado.org/waarneming/view/53052347 (http://observado.org/waarneming/view/53052347)
 :right: http://observado.org/soort/view/210590
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op mei 29, 2011, 18:15:11 pm
Kan aub worden toegevoegd:

Familie Holocentridae:
Squirrelfish, Holocentrus adscensionis, Osbeck, 1765  :right:
Longspine Squirrelfish, Holocentrus rufus, Walbaum, 1792  :right:
Reef Squirrelfish, Sargocentron coruscum, Poey, 1860  :right:
Longjaw Squirrelfish, Neoniphon marianus, Cuvier, 1829  :right:

Familie Blenniidae
Redlip Blenny, Ophioblennius macclurei, Silvester, 1915  :right:

Familie Ophichthidae
Sharptail Eel, Myrichthys breviceps, Richardson, 1848  :right:


 :wrong: :wrong: Hieronder ook de juiste soortgroep aangeven aub
Orde Decapoda, Familie Nephropidae:
Spotted Spiny Lobster, Panulirus guttatus, Latreille, 1804

Orde Decapoda, Familie Plagusiidae:
Nimble Spray Crab, Percnon gibbesi, H. Milne Edwards, 1853

Familie Sabellidae:
Yellow Fanworm, Notaulax occidentalis, Baird, 1865

Anthozoa, Gorgonacea, familie Pseudopterogorgia:
Caribbean sea plume, Pseudopterogorgia acerosa, Pallas 1766
Slimy sea plume, Pseudopterogorgia americana, Gmelin, 1791
Pseudopterogorgia rigida, Bielschowsky, 1929
Sea plume spp., Pseudopterogorgia spp. (spprten zijn nagenoeg niet te onderscheiden)

Kan hiervan de Engelstalige naam worden ingevuld?
Mollusca, Gastropoda, Familie Ovulidae:
Flamingo tongue snail, Cyphoma gibbosum, Linnaeus, 1758


Trouwens, ik merk dat erg veel vissen niet in de database staan  :huh:. Wellicht kan een download gekregen worden van www.fishbase.org?! Organisaties, duikers en duikscholen kunnen veel bijdragen!

Bvd,
Ronald
 :wrong: zou je bovenstaand ook nog de soortgroep willen aangeven, zijn toch niet allemaal vissen?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op mei 30, 2011, 04:41:05 am
Kan aub worden toegevoegd:

Allen familie Diodontidae, Genus Diodon (Porcupinefishes):  :right:
Pelagic porcupinefish, Diodon eydouxii, Brisout de Barneville, 1846  :right:
Long-spine porcupinefish, Diodon holocanthus, Linnaeus, 1758  :right:
Black-blotched porcupinefish, Diodon liturosus, Shaw, 1804  :right:
Slender-spined porcupine fish, Diodon nicthemerus Cuvier, 1818  :right:

Familie Acanthuridae
Blue Tang, acanthurus coeruleus, Bloch and Schneider, 1801  :right:
Doctorfish Tang, acanthurus chirurgus, Bloch, 1787  :right:
Ocean Surgeon, acanthurus bahianus, Castelnau, 1855  :right:

Familie Pomacentridae:
Yellowtail Damselfish, Microspathodon chrysurus, Cuvier, 1830  :wrong:
Cocoa Damselfish, Stegastes variabilis, Castelnau, 1855  :right:
Beaugregory, Stegastes leucostictus, Müller and Troschel, 1848  :right:

Familie Carangidae:
Bar Jack, Carangoides ruber, Bloch, 1793  :right:

Familie Haemulidae:
Bluestriped Grunt, Haemulon sciurus, Shaw, 1803  :right:
Smallmouth Grunt, Haemulon chrysargyreum, Gunther, 1859  :right:
French Grunt, Haemulon flavolineatum, Desmarest, 1823  :wrong:

Familie Lutjanidae:
Schoolmaster Snapper, Lutjanus apodus, Walbaum, 1792  :right:

Familie Holocentridae:
Blackbar soldierfish, Myripristis jacobus, Cuvier, 1829  :right:

Familie Belonidae:
Redfin needlefish, Strongylura notata notata, Poey, 1860  :right:

Familie Scaridae:
Redfin parrotfish, Sparisoma rubripinne, Bleeker, 1853 (ook bekend als Yellowtail Parrotfish)  :right:
Yellow-tail Parrotfish, Scarus hypselopterus, Valenciennes, 1840  :right:

Bvd,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op mei 30, 2011, 18:29:23 pm
Kan aub worden toegevoegd:

Stam Chordata, Familie Holocentridae:
Squirrelfish, Holocentrus adscensionis, Osbeck, 1765
Longspine Squirrelfish, Holocentrus rufus, Walbaum, 1792
Reef Squirrelfish, Sargocentron coruscum, Poey, 1860
Longjaw Squirrelfish, Neoniphon marianus, Cuvier, 1829

Stam Chordata, Familie Blenniidae
Redlip Blenny, Ophioblennius macclurei, Silvester, 1915

Stam Chordata, Familie Ophichthidae
Sharptail Eel, Myrichthys breviceps, Richardson, 1848

Stam Arthropoda, Onderstam Crustacea, Klasse Malacostraca, Orde Decapoda, Familie Nephropidae:
Spotted Spiny Lobster, Panulirus guttatus, Latreille, 1804

Stam Arthropoda, Onderstam Crustacea, Klasse Malacostraca, Orde Decapoda, Familie Plagusiidae:
Nimble Spray Crab, Percnon gibbesi, H. Milne Edwards, 1853

Stam Annelida, klasse Polychaeta, Orde Canalipalpata, Familie Sabellidae:
Yellow Fanworm, Notaulax occidentalis, Baird, 1865

Stam Cnidaria, klasse Anthozoa, Orde Gorgonacea, familie Pseudopterogorgia:
Caribbean sea plume, Pseudopterogorgia acerosa, Pallas 1766
Slimy sea plume, Pseudopterogorgia americana, Gmelin, 1791
Pseudopterogorgia rigida, Bielschowsky, 1929
Sea plume spp., Pseudopterogorgia spp. (spprten zijn nagenoeg niet te onderscheiden)

Kan hiervan de Engelstalige naam worden ingevuld?
Stam Mollusca, Klasse Gastropoda, Familie Ovulidae:
Flamingo tongue snail, Cyphoma gibbosum, Linnaeus, 1758


Trouwens, ik merk dat erg veel vissen niet in de database staan  :huh:. Wellicht kan een download gekregen worden van www.fishbase.org?! Organisaties, duikers en duikscholen kunnen veel bijdragen!

Bvd,
Ronald
 :wrong: zou je bovenstaand ook nog de soortgroep willen aangeven, zijn toch niet allemaal vissen?

Allen vissen, tenzij orde is aangegeven (Anthozoa, Decapoda). Stam etc is nu aangegeven
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op mei 30, 2011, 18:36:45 pm
Kan aub worden toegevoegd:

Allen familie Diodontidae, Genus Diodon (Porcupinefishes):  :right:
Pelagic porcupinefish, Diodon eydouxii, Brisout de Barneville, 1846  :right:
Long-spine porcupinefish, Diodon holocanthus, Linnaeus, 1758  :right:
Black-blotched porcupinefish, Diodon liturosus, Shaw, 1804  :right:
Slender-spined porcupine fish, Diodon nicthemerus Cuvier, 1818  :right:

Familie Acanthuridae
Blue Tang, acanthurus coeruleus, Bloch and Schneider, 1801  :right:
Doctorfish Tang, acanthurus chirurgus, Bloch, 1787  :right:
Ocean Surgeon, acanthurus bahianus, Castelnau, 1855  :right:

Familie Pomacentridae:
Yellowtail Damselfish, Microspathodon chrysurus, Cuvier, 1830  :wrong:
Cocoa Damselfish, Stegastes variabilis, Castelnau, 1855  :right:
Beaugregory, Stegastes leucostictus, Müller and Troschel, 1848  :right:

Familie Carangidae:
Bar Jack, Carangoides ruber, Bloch, 1793  :right:

Familie Haemulidae:
Bluestriped Grunt, Haemulon sciurus, Shaw, 1803  :right:
Smallmouth Grunt, Haemulon chrysargyreum, Gunther, 1859  :right:
French Grunt, Haemulon flavolineatum, Desmarest, 1823  :wrong:

Familie Lutjanidae:
Schoolmaster Snapper, Lutjanus apodus, Walbaum, 1792  :right:

Familie Holocentridae:
Blackbar soldierfish, Myripristis jacobus, Cuvier, 1829  :right:

Familie Belonidae:
Redfin needlefish, Strongylura notata notata, Poey, 1860  :right:

Familie Scaridae:
Redfin parrotfish, Sparisoma rubripinne, Bleeker, 1853 (ook bekend als Yellowtail Parrotfish)  :right:
Yellow-tail Parrotfish, Scarus hypselopterus, Valenciennes, 1840  :right:

Bvd,
Ronald

Welke informatie is onjuist mbt Yellowtail Damselfish, Microspathodon chrysurus en French Grunt, Haemulon flavolineatum? Beide zijn correct in fishbase, de autoriteit mbt vissen naar ik meen:

http://fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=1122&genusname=Microspathodon&speciesname=chrysurus&AT=Microspathodon+chrysurus&lang=English
http://fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=1135&genusname=Haemulon&speciesname=flavolineatum&AT=Haemulon+flavolineatum&lang=English


Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 30, 2011, 18:38:09 pm
Ze bestaan al
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: belle op mei 31, 2011, 00:19:07 am
Graag deze soort, Calamobius filum invoeren bij de kevers. Staat al wel in wrn.be. http://waarnemingen.be/soort/view/156675 (http://waarnemingen.be/soort/view/156675)
 
Is ook gevonden (recent in Nederland) dus misschien kan hij daar ook gelijk geplaatst worden?
 
Bvd, Tjitske  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietp op mei 31, 2011, 10:36:17 am
Kan deze spin ook in de lijst komen:The giant wood spider
Golden Web Spider
Familie: Nephilidea
Nephila pilipes (Fabricius, 1793)
Synoniem: Nephila maculata  :right: http://observado.org/soort/view/210623
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietp op mei 31, 2011, 13:47:22 pm
Vond nog een paar vlinders en nachtvlinders.
Zouden deze ook geplaatst kunnen worden?

Semi-looper moth
Familie: Noctuidae
Trigonodes hyppasia (Cramer 1779)  :right: http://observado.org/soort/view/210624


Common Five-ring Butterfly
Familie: Nymphalidae
Ypthima argus (Butler 1878)  :right: http://observado.org/soort/view/210630


Blue-banded King Crow
Familie: Nymphalidae
Euploea eunice (Godart 1819)  :right: http://observado.org/soort/view/210631


Familie: Arctiidae
Macrobrochis fukiensis (Daniel, 1952)  :right: http://observado.org/soort/view/210629


Familie: Noctuidae
Macrobrochis gigas (Walker 1854)  :right: http://observado.org/soort/view/210625


Common Mapwing
Familie: Nymphalidae
Cyrestis thyodamas formosana (Fruhstorfer 1898)  :right: http://observado.org/soort/view/210633
 
Clearwing Moth
Familie: Noctuidae
Amata perixanthia (Hampson 1898)  :right: http://observado.org/soort/view/210628


Familie: Geometridae
Tanaoctenia haliaria (Walker, 1861)  :right: http://observado.org/soort/view/210627


Magellan Birdwing
Familie: Papilionidae
Troides magellanus (Felder & Felder, 1862)  :right: http://observado.org/soort/view/210634


Familie: Noctuidae
Erebus gemmans (Guenée, 1852)  :right: http://observado.org/soort/view/210626

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 31, 2011, 14:05:52 pm
piet, zou je om het mij makkelijk te maken, de volgende keer op volgorde van soortgroep en familie willen opgeven
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 01, 2011, 03:45:36 am
Kan svp worden toegevoegd:
Stam Arthropoda, Klasse Arachnida, Orde Araneae, Familie Araneidae:
Silver Argiope, Argiope argentata, Fabricius, 1775 (NL: Zilveren tijgerspin)

Bvd,
Ronald  :wrong: bestaal al http://observado.org/soort/view/105324
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: rapunzel op juni 01, 2011, 15:38:16 pm
Geachte namenbeheerders:

Kan de volgende ondersoort worden toegevoegd:
Linaria verticillata subsp. anticaria (Boiss. & Reut.)

B.v.d.
Koos
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: markmeijrink op juni 01, 2011, 20:17:19 pm
Geachte namenbeheerders:

Kan de volgende ondersoort worden toegevoegd:
Linaria verticillata subsp. anticaria (Boiss. & Reut.)


B.v.d.
Koos


Dag Koos,

zie: http://observado.org/soort/info/210640

ik heb de ondersoort even toegevoegd als synoniem, maar voortaan verdient het voorkeur om ook even een rang hoger of lager te kijke (soort of ondersoortsniveau), vaak staat is het taxon dan al wel, zij het in dit geval als soort, al wel aanwezig,

M.v.gr. Mark
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietp op juni 01, 2011, 21:49:22 pm
Nog een stel uit Taiwan.
Ik hoop dat het op deze manier goed is.


Family: Geometridae
Percnia suffusa (Wileman 1914)
Family: Notodontidae
Phalera flavescens (Bremer & Gery 1852)
Family:   Pieridae
Pieris canidia (Sparrman 1768)
Indian Cabbage White


I
Familie: Noctuidae
Caeneressa diaphana (Kollar, 1844)


Familie: Noctuidae
Nyctemera coleta (Cramer 1781)
Marbled White Moth
Family: Nymphalidae
Idea leuconoe (Erichson 1834)
Paper Kite, Rice Paper, or Large Tree Nymph


Family: Nymphalidae
Parantica melaneus (Cramer 1775)
Chocolate Tiger


Family: Nymphalidae
Euploea eunice hobsoni (Butler 1877)
Purple Milkweed Butterfly


Family: Nymphalidae
Timelaea albescens formosana (Fruhstorfer 1908)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op juni 02, 2011, 01:17:31 am
Kan de volgende dagvlinder worden toegevoegd?
 
Familie Hesperiidae
Antigonus nearchus (Latreille, 1817)
Large Spurwing.
 
Alvast bedankt,
Paul :right: http://observado.org/soort/view/210652

 
p.s. Piet: je moet er bij vermelden of de soorten bij de dagvlinders of nachtvlinders behoren, zodat Hisko niet hoeft op te zoeken dat de families geometridae, notodontidae en noctuidae nachtvlinders zijn en de families pieridae en Nymphalidae dagvlinders.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op juni 03, 2011, 07:59:41 am

Nog een stel uit Taiwan.
Ik hoop dat het op deze manier goed is.


Family: Geometridae
Percnia suffusa (Wileman 1914)
 Family: Notodontidae
Phalera flavescens (Bremer & Gery 1852)
Family:   Pieridae
Pieris canidia (Sparrman 1768)
Indian Cabbage White


I
Familie: Noctuidae
Caeneressa diaphana (Kollar, 1844)


Familie: Noctuidae
Nyctemera coleta (Cramer 1781)
Marbled White Moth
Family: Nymphalidae
Idea leuconoe (Erichson 1834)
Paper Kite, Rice Paper, or Large Tree Nymph


Family: Nymphalidae
Parantica melaneus (Cramer 1775)
Chocolate Tiger


Family: Nymphalidae
Euploea eunice hobsoni (Butler 1877)
Purple Milkweed Butterfly


Family: Nymphalidae
Timelaea albescens formosana (Fruhstorfer 1908)


:wrong: Piet ik heb je vorige keer gevraagd om je soorten per soortgroep en familie te sorteren, dat scheelt een hoop werk. Ook even aangeven onder welke soortgroep ze toegevoegd moeten worden
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 04, 2011, 02:00:11 am
Kan aub worden toegevoegd:

Stam Chordata, Familie Holocentridae:
Squirrelfish, Holocentrus adscensionis, Osbeck, 1765
Longspine Squirrelfish, Holocentrus rufus, Walbaum, 1792
Reef Squirrelfish, Sargocentron coruscum, Poey, 1860
Longjaw Squirrelfish, Neoniphon marianus, Cuvier, 1829

Stam Chordata, Familie Blenniidae
Redlip Blenny, Ophioblennius macclurei, Silvester, 1915

Stam Chordata, Familie Ophichthidae
Sharptail Eel, Myrichthys breviceps, Richardson, 1848

Stam Arthropoda, Onderstam Crustacea, Klasse Malacostraca, Orde Decapoda, Familie Nephropidae:
Spotted Spiny Lobster, Panulirus guttatus, Latreille, 1804

Stam Arthropoda, Onderstam Crustacea, Klasse Malacostraca, Orde Decapoda, Familie Plagusiidae:
Nimble Spray Crab, Percnon gibbesi, H. Milne Edwards, 1853

Stam Annelida, klasse Polychaeta, Orde Canalipalpata, Familie Sabellidae:
Yellow Fanworm, Notaulax occidentalis, Baird, 1865

Stam Cnidaria, klasse Anthozoa, Orde Gorgonacea, familie Pseudopterogorgia:
Caribbean sea plume, Pseudopterogorgia acerosa, Pallas 1766
Slimy sea plume, Pseudopterogorgia americana, Gmelin, 1791
Pseudopterogorgia rigida, Bielschowsky, 1929
Sea plume spp., Pseudopterogorgia spp. (spprten zijn nagenoeg niet te onderscheiden)

Kan hiervan de Engelstalige naam worden ingevuld?
Stam Mollusca, Klasse Gastropoda, Familie Ovulidae:
Flamingo tongue snail, Cyphoma gibbosum, Linnaeus, 1758


Trouwens, ik merk dat erg veel vissen niet in de database staan  :huh:. Wellicht kan een download gekregen worden van www.fishbase.org?! Organisaties, duikers en duikscholen kunnen veel bijdragen!

Bvd,
Ronald
 :wrong: zou je bovenstaand ook nog de soortgroep willen aangeven, zijn toch niet allemaal vissen?

Allen vissen, tenzij orde is aangegeven (Anthozoa, Decapoda). Stam etc is nu aangegeven

Update:
Other Arthropods (Arthropoda)
Stam Arthropoda, Onderstam Crustacea, Klasse Malacostraca, Orde Decapoda, Familie Nephropidae:
Spotted Spiny Lobster, Panulirus guttatus, Latreille, 1804

Other Arthropods (Arthropoda)
Stam Arthropoda, Onderstam Crustacea, Klasse Malacostraca, Orde Decapoda, Familie Plagusiidae:
Nimble Spray Crab, Percnon gibbesi, H. Milne Edwards, 1853  :right: http://observado.org/soort/view/210657

Molluscs and other Invertebrates
Stam Annelida, klasse Polychaeta, Orde Canalipalpata, Familie Sabellidae:
Yellow Fanworm, Notaulax occidentalis, Baird, 1865  :right: http://observado.org/soort/view/210658

Molluscs and other Invertebrates
Kan hiervan de Engelstalige naam worden ingevuld?
Stam Mollusca, Klasse Gastropoda, Familie Ovulidae:
Flamingo tongue snail, Cyphoma gibbosum, Linnaeus, 1758  :right:

Molluscs and other Invertebrates
Stam Cnidaria, klasse Anthozoa, Orde Gorgonacea, familie Pseudopterogorgia:
Caribbean sea plume, Pseudopterogorgia acerosa, Pallas 1766   :right:
Slimy sea plume, Pseudopterogorgia americana, Gmelin, 1791  :right:
Pseudopterogorgia rigida, Bielschowsky, 1929  :right:
Sea plume spp., Pseudopterogorgia spp. (spprten zijn nagenoeg niet te onderscheiden)  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 04, 2011, 02:03:44 am
Kunnen de volgende vissen worden toegevoegd?

Familie Megalopidae
Atlantic tarpon, Megalops atlanticus, Valenciennes, 1847  :right:
Indo-Pacific tarpon, Megalops cyprinoides, Broussonet, 1782  :right:

Familie Pempheridae:
GLASSY SWEEPER, Pempheris schomburgkii, Müller and Troschel, 1848  :right:
DUSKY SWEEPER, Pempheris adusta, Bleeker, 1877  :right:
BRONZE SWEEPER, Pempheris analis, Waite, 1910   :right:
BLACK-EDGED SWEEPER, Pempheris mangula, Cuvier, 1829  :right:

Bvd,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 04, 2011, 02:33:38 am
Mbt Bugs, Plant Lice and Cicadas:
In de database staat:
Acrosternum rubescens als groene stinkbug. Ik ken hiervoor geen bron. Moet deze niet de Acrosternum hilare (Say, 1832) zijn?!

Ivm de vele soorten en de recente nieuw ontdekte, kan de Pentatomidae spp. (unidentified stinkbug) worden toegevoegd?

Bvd,
Ronald
 :right: en  :wrong: http://observado.org/soort/view/210669
dat soort zaken zul je altijd krijgen.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 04, 2011, 04:21:55 am
Mbt bugs:

Kan toegevoegd worden:
Familie Cicadidae, stam Fidicinini:
PUERTO RICAN LOWLAND CICADA, Proarna hilaris (Germar, 1834)

Gezien de literatuur niet veel uitsluitsel biedt en het feit dat deze stam weinig onderzocht is, vraag ik ook om een Proarna spp.

Bvd,
Ronald :right: http://observado.org/soort/view/210670 gaarne de lokale namen opgeven zoals ze ingevuld moeten worden, b.v.d.

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 04, 2011, 04:51:35 am
Mbt butterflies, kan toegevoegd worden:

Familie Hesperiidae:
Long-tailed Skipper, Urbanus proteus domingo (Scudder, 1872). Ondersoort van Urbanus proteus  :right:
Bluish Longtail, Urbanus viterboana (Ehrmann, 1907)  :right:
Bell's Longtail, Urbanus belli (Hayward, 1935)  :right:
Spot-banded Longtail, Urbanus pronta (Evans, 1952)  :right:
Pronus Longtail, Urbanus pronus (Evans, 1952)  :right:
Esmeralda Longtail, Urbanus esmeraldus (Butler, 1877)  :right:
Esma Longtail,
 (EvanUrbanus esmas, 1952)  :right:
Turquoise Longtail,
Urbanus evona
 (Evans, 1952)  :right:
Andean Longtail, Urbanus elmina (Evans, 1952)  :right:
Rare Longtail, Urbanus viridis (H. Freeman, 1970)  :right:
Esta Longtail, Urbanus esta (Evans, 1952)  :right:
Montane Longtail, Urbanus prodicus (E. Bell, 1956)  :right:
Velinus Skipper, Urbanus velinus (Plötz, 1880)  :right:
'Cuban' Dorantes Longtail, Urbanus dorantes santiago (Lucas, 1857)  :right:
'Antillean' Dorantes Longtail, Urbanus dorantes cramptoni (W. Comstock, 1944)  :right:
Dark Longtail, Urbanus obscurus (Hewitson, 1867)  :right:
Brown Longtail, Urbanus procne (Plötz, 1881)  :right:
Plain Longtail, Urbanus simplicius (Stoll, 1790)  :right:
Teleus Longtail, Urbanus teleus (Hübner, 1821)  :right:
White-tailed Longtail, Urbanus doryssus (Swainson, 1831)  :right:
White-tailed Longtail, Urbanus doryssus doryssus (Swainson, 1831)  :right:
White-tailed Longtail, Urbanus doryssus chales (Godman & Salvin, 1893)  :right:
White-capped Longtail, Urbanus trebia (Möschler, 1879)  :right:
Carmelita Longtail, Urbanus carmelita carmelita (Herrich-Schäffer, 1869)  :right:
Green-washed Longtail, Urbanus virescens (Mabille, 1877)  :right:
Great White Longtail, Urbanus chalco (Hübner, 1823)  :right:

Zephodes Duskywing, Ephyriades zephodes (Hübner, [1825])  :right:
Caribbean Duskywing, Ephyriades arcas arcas (Drury, 1773)  :right:
Caribbean Duskywing, Ephyriades arcas philemon (Fabricius, 1775)   :right:
Florida Duskywing, Ephyriades brunnea floridensis (E. Bell & W. Comstock, 1948)  :wrong: eerst de soort aanrijken svp
'Cuban' Florida Duskywing, Ephyriades brunnea brunnea (Herrich-Schäffer, 1865)  :wrong:
'Jamaican' Florida Duskywing, Ephyriades brunnea jamaicensis (Möschler, 1879)  :wrong:
'Lesser Antillean' Florida Duskywing, Ephyriades brunnea dominicensis (E. Bell & W. Comstock, 1948)  :wrong:
Chiriqui Skipper, "Ephyriades" eugramma (Mabille, 1888)  :wrong: deze snap ik niet

Bvd,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 04, 2011, 05:33:18 am
Mbt Other Artropods:

Graag toevoegen:
Familie Scolopendridae:
Amazonian giant centipede, Scolopendra gigantea, Linnaeus, 1758  :right:

En met meer dan 100 moeilijk van elkaar onderscheidende soorten, kan Scolopendra spp. worden aangemaakt?   :right:

Bvd,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 07, 2011, 04:12:54 am
In navolging op eerdere post #367:

Graag toevoegen:
Florida Duskywing, Ephyriades brunnea (Herrich-Schäffer, 1865)
Florida Duskywing, Ephyriades brunnea floridensis (E. Bell & W. Comstock, 1948)
'Cuban' Florida Duskywing, Ephyriades brunnea brunnea (Herrich-Schäffer, 1865) 
'Jamaican' Florida Duskywing, Ephyriades brunnea jamaicensis (Möschler, 1879) 
'Lesser Antillean' Florida Duskywing, Ephyriades brunnea dominicensis (E. Bell & W. Comstock, 1948) 
Chiriqui Skipper, Ephyriades eugramma (Mabille, 1888)

Bvd,
Ronald

Ronald bedankt, die zijn ook toegevoegd  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 07, 2011, 04:20:03 am
In navolging op post 366:

Gezien de literatuur zeer weinig uitsluitsel biedt en het feit dat deze Cicade stam weinig onderzocht is, vraag ik om een Proarna spp. toe te voegen.

Bvd,
Ronald
 :right: http://observado.org/soort/view/210714
Titel: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jan Hartog op juni 07, 2011, 09:27:22 am
Bij de vlinders die in australië voorkomen ontbreekt:
Ulysses Swallowtail Papilio ulysses Papilionidae Linnaeus, 1758   
Kan deze toegevoegd worden
 
Groet Jan
  :right: http://observado.org/soort/view/210716
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 07, 2011, 15:31:23 pm
Mbt post 372: bekende namen zijn (in volgende van use):
Blue Mountain Swallowtail
Blue Mountain Butterfly (syn)

Ulysses Butterfly werd voorheen gebruikt, maar er zijn namelijk meerdere 'ulysses' butterflies, de 'ulysses' stam:
Papilio montrouzieri, Boisduval, 1859
Papilio syfanius, Oberthür, 1886
Papilio ulysses, Linnaeus, 1758
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 08, 2011, 17:38:08 pm
mbt post363:

Volgens mij is niet toegevoegd:
Other Arthropods (Arthropoda)
Stam Arthropoda, Onderstam Crustacea, Klasse Malacostraca, Orde Decapoda, Familie Plagusiidae:
Nimble Spray Crab, Percnon gibbesi, H. Milne Edwards, 1853
 :right: die omissie is rechtgezet http://observado.org/soort/view/210726
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 09, 2011, 02:09:21 am
Mbt Butterflies, Familie Hesperiidae, Subfamilie Pyrginae, graag toevoegen:

Hammock Skipper, Polygonus leo (Gmelin, [1790])
Hammock Skipper, Polygonus leo arizonensis (Skinner, 1911)
Hammock Skipper, Polygonus leo pallida (Röber, 1925)
Hammock Skipper, Polygonus leo histrio (Röber, 1925)
Hammock Skipper, Polygonus leo leo (Gmelin, 1790)
Hammock Skipper, Polygonus leo hagar (Evans, 1952)
Manuel’s Skipper, Polygonus savigny punctus (E. Bell & W. Comstock, 1948)


Deze worden heel vreemd weergeven als "ManuelÂ’s Skipper":
Manuel’s Skipper, Polygonus savigny
Manuel’s Skipper, Polygonus savigny savigny (Latreille, [1824])

Bvd,
Ronald
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 09, 2011, 05:38:48 am
Mbt Moths, Orde Lepidoptera, Familie Crambidae, graag toevoegen:
Synclera chlorophasma (Butler, 1878)
 :right: http://observado.org/soort/view/210734
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Leo Nagelkerke op juni 09, 2011, 22:44:42 pm
Graag toevoegen:
Vissen:
familie: Cyprinidae
soort: Barbus trevelyani Günther, 1877
Engels: Border barb
Afrikaans: Grens-ghieliemientjie
Gevonden in Z-Afrika

http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=6099&genusname=Barbus&speciesname=trevelyani&AT=barbus+trevelyani&lang=English
 :right: http://observado.org/soort/view/210758
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 10, 2011, 02:17:09 am
mbt post363:

Volgens mij is niet toegevoegd:
Other Arthropods (Arthropoda)
Stam Arthropoda, Onderstam Crustacea, Klasse Malacostraca, Orde Decapoda, Familie Plagusiidae:
Nimble Spray Crab, Percnon gibbesi, H. Milne Edwards, 1853
 :right: die omissie is rechtgezet http://observado.org/soort/view/210726

Mag de Engelse naam niet vermeld worden? Bvd
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 10, 2011, 05:48:23 am
Mbt Mollucs, Familie Achatinidae. Kan toegevoegd worden:

East African land snail (Achatina fulica) (Férussac, 1821)

Bvd,
Ronald
 :right: http://observado.org/soort/view/210737
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Hinko op juni 10, 2011, 20:37:45 pm
Kan Cistus creticus L. (planten) toegevoegd worden? http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2723343
alvast bedankt!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Datura op juni 11, 2011, 13:29:12 pm
Kan Cistus creticus L. (planten) toegevoegd worden? http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2723343 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2723343)
alvast bedankt!

Even uitgezocht omdat ik me niet kon voorstellen dat hij niet in de observado-database stond: In de databse staat C. creticus als ondersoort van C. incanus http://observado.org/soort/view/129041 (http://observado.org/soort/view/129041)
Zoals Hinko al aangeeft heeft C. creticus de voorkeur en is C. incanus subsp creticus een synoniem.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juni 11, 2011, 21:38:30 pm
Wil niet chagrijnig doen maar Hinko geeft natuurlijk niets aan. De vraag blijft steeds of men zelf de genoemde synoniemen in theplantlist wil checken op het bestaan in de database van Observado. Dat zijn er in dit geval 22, maar bij de 8ste was je er al. Als dat zo  is kunnen we werken aan een oplossing.

Oplossing 1;  C. incanus subsp. creticus synoniem maken aan de toe te voegen soort Cistus creticus L. Helaas in het huidige systeem geen goede oplossing omdat maar 1 verwijzing mogelijk is; het is of een ondersoort of een synoniem.

Oplossing 2;  C. incanus subsp. creticus wordt  Cistus creticus L.
Cistus creticus subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet moet dan ook worden toegevoegd, blijkt synoniem aan C. tauricus. Ook veranderen.
Cistus incanus subsp. corsicus (Loisel.) Heywood wordt Cistus creticus subsp. corsicus (Loisel.) Greuter & Burdet
Blijft over; Wat te doen met C. incanus en C. incanus subsp. incanus ?

Oplossing 3; we voegen C. creticus toe als synoniem. Het is weliswaar de geldende naam, maar we doen net alsof we dat niet weten.

Oplossing 4; Hinko voert zijn waarneming in onder C. incanus subsp. creticus
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 12, 2011, 04:53:38 am
Mbt vissen kan worden toegevoegd:

Familie Carangidae:
Palometa, Trachinotus goodei, Jordan & Evermann, 1896
Permit, Trachinotus falcatus, Valenciennes, 1833
Florida pompano, Trachinotus carolinus, Linnaeus, 1766

Familie Dasyatidae
Caribbean whiptail stingray, Himantura schmardae (Werner, 1904). Ook bekend als chupare stingray

Familie Pomacentridae:
Longfin Damselfish, Stegastes diencaeus (Jordan & Rutter, 1897)
Dusky Damselfish, Stegastes adustus (Castelnau, 1855)
Threespot Damselfish, Stegastes planifrons (Cuvier, 1830)

Familie Inermiidae
Boga, Inermia vittata (Poey, 1860)

Familie Serranidae:
Tobaccofish, Serranus tabacarius (Cuvier, 1829)

Familie Gobiidae:
Colon goby, Coryphopterus dicrus (Böhlke & Robins, 1960)
Pallid goby, Coryphopterus eidolon (Böhlke & Robins, 1960)
Goldspot Goby, Gnatholepis thompsoni (Jordan, 1904)
Bridled Goby, Coryphopterus glaucofraenum Gill, 1863

Familie Ophichthidae:
Goldspotted Eel, Myrichthys ocellatus (Lesueur, 1825)

Familie Gerreidae:
Yellowfin Mojarra, Gerres cinereus (Walbaum, 1792)

Familie Belonidae
Flat needlefish, Ablennes hians (Valenciennes, 1846)

Familie Hemiramphidae
Ballyhoo, Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 1758)

Familie Haemulidae
Caesar grunt, Haemulon carbonarium (Poey, 1860)
White grunt, Haemulon plumierii (Lacepede, 1801)

Familie Labridae
Puddingwife wrasse, Halichoeres radiatus (Linnaeus, 1758)
Creole wrasse, Clepticus parrae (Bloch and Schneider, 1801)
Rainbow wrasse, Halichoeres pictus (Poey, 1860)

Bvd,
Ronald
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 12, 2011, 05:02:20 am
Vissen. Kan toegevoegd worden mbt Familie Lutjanidae:

Yellow-banded snapper, Lutjanus adetii (Castelnau, 1873).
African red snapper, Lutjanus agennes (Bleeker, 1863)
Brazilian snapper, Lutjanus alexandrei (Moura & Lindeman, 2007)
Ambiguous snapper, Lutjanus ambiguus (Poey, 1860).
Mutton snapper, Lutjanus analis (Cuvier, 1828).
-------
Schoolmaster snapper, Lutjanus apodus (Walbaum, 1792).
Mullet snapper, Lutjanus aratus (Günther, 1864).
Mangrove red snapper or rock salmon, Lutjanus argentimaculatus (Forsskål, 1775).
Yellow snapper, Lutjanus argentiventris (Peters, 1869).
Bengal snapper, Lutjanus bengalensis (Bloch, 1790).
Two-spot banded snapper, Lutjanus biguttatus (Valenciennes, 1830).
Indonesian snapper, Lutjanus bitaeniatus (Valenciennes, 1830).
Two-spot red snapper, Lutjanus bohar (Forsskål, 1775).
Moluccan snapper, Lutjanus boutton (Lacépède, 1802).
Blackfin snapper, Lutjanus buccanella (Cuvier, 1828).
Northern red snapper, Lutjanus campechanus (Poey, 1860).
Spanish flag snapper, Lutjanus carponotatus (Richardson, 1842).
Blueline snapper, Lutjanus coeruleolineatus (Rüppell, 1838).
Colorado snapper, Lutjanus colorado (Jordan & Gilbert, 1882)
Cubera snapper, Lutjanus cyanopterus (Cuvier, 1828).
Checkered snapper, Lutjanus decussatus (Cuvier, 1828).
African brown snapper, Lutjanus dentatus (Duméril, 1861).
Sunbeam snapper, Lutjanus dodecacanthoides (Bleeker, 1854).
Guinea snapper, Lutjanus endecacanthus (Bleeker, 1863)
Crimson snapper, Lutjanus erythropterus (Bloch, 1790)
Golden African snapper, Lutjanus fulgens (Valenciennes, 1830).
Blacktail snapper, Lutjanus fulvus (Forster, 1801).

////////////
vraagje tussen door, dit zijn allemaal soorten die rondom st maarten voorkomen ?

////////////////////////////////////////////////////

Freshwater snapper, Lutjanus fuscescens (Valenciennes, 1830).
Papuan black snapper, Lutjanus goldiei (Macleay, 1882).
Gorean snapper, Lutjanus goreensis (Valenciennes, 1830).
Mangrove snapper, Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758). Ook bekend als Gray Snapper
Yellowfin red snapper, Lutjanus guilcheri (Fourmanoir, 1959)
Spotted rose snapper, Lutjanus guttatus (Steindachner, 1869).
---------------
Golden snapper, Lutjanus inermis (Peters, 1869).
Dog snapper, Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 1801).
John's snapper, Lutjanus johnii (Bloch, 1792).
Jordan's snapper, Lutjanus jordani (Gilbert, 1898).
Bluestripe snapper, Lutjanus kasmira (Forsskål, 1775).
Yellowstreaked snapper, Lutjanus lemniscatus (Valenciennes, 1828).
Lunartail snapper, Lutjanus lunulatus (Park, 1797).
Bigeye snapper, Lutjanus lutjanus (Bloch, 1790)
Indian snapper, Lutjanus madras (Valenciennes, 1831).
--------------
Mahogany snapper, Lutjanus mahogoni (Cuvier, 1828).
Malabar blood snapper, Lutjanus malabaricus (Bloch & Schneider, 1801).
Pygmy snapper, Lutjanus maxweberi (Popta, 1921).
Samoan snapper, Lutjanus mizenkoi (Allen & Talbot, 1985)
Onespot snapper, Lutjanus monostigma (Cuvier, 1828).
Bluestriped snapper, Lutjanus notatus (Cuvier, 1828).
Pacific cubera snapper, Lutjanus novemfasciatus (Gill, 1862)
Spotstripe snapper, Lutjanus ophuysenii (Bleeker, 1860).
Pacific red snapper, Lutjanus peru (Nichols & Murphy, 1922).
Southern red snapper, Lutjanus purpureus (Poey, 1876)
Five-lined snapper, Lutjanus quinquelineatus (Bloch, 1790).
Blubberlip snapper, Lutjanus rivulatus (Cuvier, 1828).
Yellow-lined snapper, Lutjanus rufolineatus (Valenciennes, 1830).
Russell's snapper, Lutjanus russellii (Bleeker, 1849).
Humphead snapper, Lutjanus sanguineus (Cuvier, 1828).
Emperor red snapper, Lutjanus sebae (Cuvier, 1816).
Black-banded snapper, Lutjanus semicinctus (Quoy & Gaimard, 1824)
Star snapper, Lutjanus stellatus Akazaki, 1983.
Lane snapper, Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758).
Timor snapper, Lutjanus timorensis (Quoy & Gaimard, 1824).
Blue and gold snapper, Lutjanus viridis (Valenciennes, 1846).
Brownstripe red snapper, Lutjanus vitta (Quoy & Gaimard, 1824).
Silk snapper, Lutjanus vivanus (Cuvier, 1828).
Midnight snapper, Macolor macularis (Fowler, 1931)

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 12, 2011, 05:03:33 am
Vissen. Kan toegevoegd worden mbt Familie Lutjanidae:

Small toothed jobfish, Aphareus furca (Lacépède, 1801).
Rusty jobfish, Aphareus rutilans (Cuvier, 1830)
Green jobfish, Aprion virescens (Valenciennes, 1830)
Black snapper, Apsilus dentatus (Guichenot, 1853)
African forktail snapper, Apsilus fuscus (Valenciennes, 1830)
Ruby snapper, Etelis carbunculus (Cuvier, 1828)
Flame snapper, Etelis coruscans (Valenciennes, 1862)
Queen snapper, Etelis oculatus (Valenciennes, 1828).
Scarlet snapper, Etelis radiosus (Anderson, 1981)
Mexican barred snapper, Hoplopagrus guentherii (Gill, 1862)
Tang's snapper, Lipocheilus carnolabrum (Chan, 1970).
Japanese snapper, Paracaesio caerulea (Katayama, 1934).
Vanuatu snapper, Paracaesio gonzalesi Fourmanoir & Rivaton, 1979.
Saddle-back snapper, (Paracaesio kusakarii Abe, 1960)
Paracaesio paragrapsimodon (Anderson & Kailola, 1992)
Dirty ordure snapper, Paracaesio sordida (Abe & Shinohara, 1962)
Cocoa snapper, Paracaesio stonei (Raj & Seeto, 1983)
Paracaesio waltervadi (Anderson & Collette, 1992)
Yellowtail blue snapper, Paracaesio xanthura (Bleeker, 1869).
Scalemouth jobfish, Parapristipomoides squamimaxillaris (Kami, 1973).
Slender pinjalo, Pinjalo lewisi Randall (Allen & Anderson, 1987)
Pinjalo, Pinjalo pinjalo (Bleeker, 1850).
Wenchman, Pristipomoides aquilonaris (Goode & Bean, 1896).
Ornate jobfish, Pristipomoides argyrogrammicus (Valenciennes, 1832).
Goldflag jobfish, Pristipomoides auricilla (Jordan, Evermann & Tanaka, 1927).
Crimson jobfish, Pristipomoides filamentosus (Valenciennes, 1830).
Golden eye jobfish, Pristipomoides flavipinnis (Shinohara, 1963)
Slender wenchman, Pristipomoides freemani (Anderson, 1966)
Cardinal snapper, Pristipomoides macrophthalmus (Müller & Troschel, 1848).
Goldbanded jobfish, Pristipomoides multidens (Day, 1871).
Lavender jobfish, Pristipomoides sieboldii (Bleeker, 1854).
Sharptooth jobfish, Pristipomoides typus (Bleeker, 1852)
Oblique-banded snapper, Pristipomoides zonatus (Valenciennes, 1830).
Randall's snapper, Randallichthys filamentosus (Fourmanoir, 1970).
Vermilion snapper, Rhomboplites aurorubens (Cuvier, 1829).
Sailfin snapper, Symphorichthys spilurus (Günther, 1874).
Chinamanfish, Symphorus nematophorus (Bleeker, 1860).
 :right:
ronald als je weer een hele familie aanlevert
doe het dan als onder
Small toothed jobfish;Aphareus furca;(Lacépède, 1801)
Rusty jobfish;Aphareus rutilans;(Cuvier, 1830)
Green jobfish;Aprion virescens;(Valenciennes, 1830)
Black snapper;Apsilus dentatus;(Guichenot, 1853)
African forktail snapper;Apsilus fuscus;(Valenciennes, 1830)
Ruby snapper;Etelis carbunculus;(Cuvier, 1828)
Flame snapper;Etelis coruscans;(Valenciennes, 1862)
Queen snapper;Etelis oculatus;(Valenciennes, 1828)
Scarlet snapper;Etelis radiosus;(Anderson, 1981)
Mexican barred snapper;Hoplopagrus guentherii;(Gill, 1862)
Tang's snapper;Lipocheilus carnolabrum;(Chan, 1970).
Japanese snapper;Paracaesio caerulea;(Katayama, 1934)
Vanuatu snapper;Paracaesio gonzalesi;Fourmanoir & Rivaton, 1979
Saddle-back snapper;Paracaesio kusakarii;Abe, 1960)
;Paracaesio paragrapsimodon;(Anderson & Kailola, 1992)
Dirty ordure snapper;Paracaesio sordida;(Abe & Shinohara, 1962)
Cocoa snapper;Paracaesio stonei;(Raj & Seeto, 1983)
;Paracaesio waltervadi;(Anderson & Collette, 1992)
Yellowtail blue snapper;Paracaesio xanthura;(Bleeker, 1869)
Scalemouth jobfish;Parapristipomoides squamimaxillaris;(Kami, 1973)
Slender pinjalo;Pinjalo lewisi;Randall (Allen & Anderson, 1987)
Pinjalo;Pinjalo pinjalo;(Bleeker, 1850)
Wenchman;Pristipomoides aquilonaris;(Goode & Bean, 1896)
Ornate jobfish;Pristipomoides argyrogrammicus;(Valenciennes, 1832)
Goldflag jobfish;Pristipomoides auricilla;(Jordan, Evermann & Tanaka, 1927)
Crimson jobfish;Pristipomoides filamentosus;(Valenciennes, 1830)
Golden eye jobfish;Pristipomoides flavipinnis;(Shinohara, 1963)
Slender wenchman;Pristipomoides freemani;(Anderson, 1966)
Cardinal snapper;Pristipomoides macrophthalmus;(Müller & Troschel, 1848)
Goldbanded jobfish;Pristipomoides multidens;(Day, 1871)
Lavender jobfish;Pristipomoides sieboldii;(Bleeker, 1854)
Sharptooth jobfish;Pristipomoides typus;(Bleeker, 1852)
Oblique-banded snapper;Pristipomoides zonatus;(Valenciennes, 1830)
Randall's snapper;Randallichthys filamentosus;(Fourmanoir, 1970)
Vermilion snapper;Rhomboplites aurorubens;(Cuvier, 1829)
Sailfin snapper;Symphorichthys spilurus;(Günther, 1874)
Chinamanfish;Symphorus nematophorus;(Bleeker, 1860)

dan kan ik ze geautomatiseerd uploaden
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op juni 12, 2011, 05:43:55 am
Nog enkele planten om toe te voegen, die nu volop beginnen bloeien in de short-grass prairies van de V.S.:
Escobaria missouriensis (Sweet) D.R. Hunt, Missouri Foxtail Cactus, Cactaceae
Gaura coccinea Nutt. ex Pursh Scarlet Beeblossom, Onagraceae
Camelina microcarpa Andrz. ex DC., Littlepod False Flax, Brassicaceae
Alyssum alyssoides (L.) L., Pale Madwort, Brassicaceae
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, Herb Sophia, Brassicaceae
Erigeron pumilus Nutt., Shaggy fleabane, Asteraceae 
Erigeron strigosus Muhl. ex Willd., Prairie Fleabane, Asteraceae 
Cryptantha celosioides (Eastw.) Payson, Buttecandle, Boraginaceae
Yucca glauca Nutt., Soapweed Yucca, Agavaceae
Viola nuttallii Pursh, Nuttall's Violet, Violaceae
Penstemon eriantherus Pursh, Fuzzytongue Penstemon, Scrophulariaceae
Polygala alba Nutt., White Milkwort, Polygalaceae
Tradescantia bracteata Small, Longbract Spiderwort, Commelinaceae
Linum rigidum Pursh, Stiffstem Flax, Linaceae
Calochortus nuttallii Torr. & A. Gray, Sego Lily, Liliaceae
Phlox alyssifolia Greene, Alyssumleaf Phlox, Polemoniaceae
Penstemon glaber Pursh, Sawsepal Penstemon, Scrophulariaceae
Lupinus argenteus Pursh, Silvery Lupine, Fabaceae
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 12, 2011, 06:25:56 am
Kan toegevoegd worden mbt Molluscs and other Invertebrates:

Familie Stichodactylidae:
Sun Anemone, Stichodactyla helianthus (Ellis, 1768)
Heteractis lucida (Duchassaing & Michelotti, 1860)

Familie Actiniidae:
Giant Anemone, Condylactis gigantea (Weinland, 1860)
Warty Sea Anemone, Bunodosoma cavernata (Bosc, 1802)

Familie Phymanthidae:
Epicystis crucifer, Phymanthus crucifer (Le Sueur, 1817)

Familie Aiptasiidae:
Corkscrew Anemone, Bartholomea annulata (Le Sueur, 1817)

Familie Aliciidae:
Lebrunia danae (Duchassaing de Fonbressin & Michelotti, 1860)

Familie Gorgoniidae:
Wide-Mesh Sea Fan, Gorgonia mariae (Bayer, 1961)
Common Sea Fan, Gorgonia ventalina (Linnaeus, 1758)
Venus Sea Fan, Gorgonia flabellum (Linnaeus, 1758)

Familie Zoanthidae
White Encrusting Zoanthid, Palythoa caribaeorum (Duchassaing & Michelotti, 1860)
Mat Zoanthid, Zoanthus pulchellus (Duchassaing & Michelotti, 1860)
 :wrong: nu kunnen we flink achterlopen maar geen van bovenstaande families komt in ons bestand voor.

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 12, 2011, 06:36:32 am
Mbt Molluscs and other Invertebrates:

Familie Diadematidae:
1) Kan de Engelse naam worden toegevoegd:
Diadema antillarum (Philippi, 1845): Long-Spined Urchin
 :right:

2) Wat is niet snap is dat de Diadema paucispinum in de database Long-spined urchin heet. Ik kan hiervoor geen bron vinden; deze soort is veel zelfs minder algemeen dan de D.Antillarum en weinig beschreven (staat zelfs nog niet als soort in de http://www.discoverlife.org).
Zie bijv. http://en.wikipedia.org/wiki/Diadema_(genus). Alleen de D.Antillarum heet Long-Spined Urchin
 :wrong: wat moet ik hiermee

3) Kan toegevoegd worden:
Diadema setosum (Leske, 1778)
Diadema palmeri (Baker, 1967)
 :right:

Bvd,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 12, 2011, 06:50:02 am
Mbt Molluscs and other Invertebrates:

Kan toegevoegd worden:

Familie Echinometridae:
Rock-Boring Urchin, Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758)
Reef Urchin, Echinometra viridis (Agassiz, 1863)
 :right:
Familie Cidaridae:
Slate-Pencil Urchin, Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816)

Familie Toxopneustidae:
Variegated Urchin, Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816) (also named green sea urchin)
West Indian Sea Egg, Tripneustes ventricosus (Lamarck, 1816)

Familie Brissidae:
Red Heart Urchin, Meoma ventricosa (Lamarck, 1816)

Bvd,
Ronald
 :wrong: overige families niet in de database, heb je ook bronnenFamilie Toxopneustidae: familie in observado: Echinodermata
Variegated Urchin, Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816) (also named green sea urchin)
West Indian Sea Egg, Tripneustes ventricosus (Lamarck, 1816)

Familie Brissidae: familie in observado: Echinodermata
Red Heart Urchin, Meoma ventricosa (Lamarck, 1816)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Datura op juni 12, 2011, 10:48:22 am
Wil niet chagrijnig doen maar Hinko geeft natuurlijk niets aan. De vraag blijft steeds of men zelf de genoemde synoniemen in theplantlist wil checken op het bestaan in de database van Observado. Dat zijn er in dit geval 22, maar bij de 8ste was je er al. Als dat zo  is kunnen we werken aan een oplossing.

Oplossing 1;  C. incanus subsp. creticus synoniem maken aan de toe te voegen soort Cistus creticus L. Helaas in het huidige systeem geen goede oplossing omdat maar 1 verwijzing mogelijk is; het is of een ondersoort of een synoniem.

Oplossing 2;  C. incanus subsp. creticus wordt  Cistus creticus L.
Cistus creticus subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet moet dan ook worden toegevoegd, blijkt synoniem aan C. tauricus. Ook veranderen.
Cistus incanus subsp. corsicus (Loisel.) Heywood wordt Cistus creticus subsp. corsicus (Loisel.) Greuter & Burdet
Blijft over; Wat te doen met C. incanus en C. incanus subsp. incanus ?

Oplossing 3; we voegen C. creticus toe als synoniem. Het is weliswaar de geldende naam, maar we doen net alsof we dat niet weten.

Oplossing 4; Hinko voert zijn waarneming in onder C. incanus subsp. creticus

 ;D  Blijft boeiende materie, die naamgevingsissues. Ik denk dat we het er overeens zijn dat in de observado database veel meer van dit soort gevallen staan, aangezien de database is gebaseerd op de verouderde Flora Europaea namen. Net als in The Plant-list (TPL) ook fouten zullen staan en namen die nu wel als goed gezien worden, maar door 'voortschrijdend inzicht' in de toekomst weer (terug) zullen veranderen. Het is ondoenlijk om alle soorten in de observado-database te vergelijken met The Plant-list (en helemaal om alle ontbrekende synoniemen uit TPL ook in observado op te nemen), en aangezien ook TPL fouten bevat, niet wenselijk lijkt me.
 
Volgens mij is het wel zo dat in de database het overoverovergrote deel van de taxa wel aanwezig is (al of niet onder de naar de huidige inzichten geldende naam), iets waar we dik tevreden mee kunnen zijn. Een foutloze database is m.i. een illusie, maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt streven naar zo min mogelijk fouten (naar de huidige inzichten). Met dat streven is niks mis, en daarvoor is ook het 'fouten in naamgeving' topic. En dat is ook wat ik probeer te doen: zie ik een fout (een 'minder goed' zo je wil) dan zoek ik het uit en post het. Het actief op zoek gaan naar fouten is een vrijwel onbegonnen karwei, maar het melden van geconstateerde fouten natuurlijk niet, en daarmee wordt de database wel langzaam beter denk ik.
 
Dan terug naar C. creticus (mijn post was dus ter voorkoming van een extra 'fout', het taxon staat immers al in de database). Vooropgesteld: ik kan prima leven met elke oplossing. In dit geval is er wellicht een mogelijkheid die Rutger nog niet aangeeft, volgens TPL wordt heel Cistus incanus namelijk als synoniem gezien van Cistus creticus, en waarom zou je ondersoorten van een synoniem willen houden in de database? De subsp. corsicus in C. creticus aanmaken lijkt me goed idee aangezien daar al een waarneming van is. Alle andere subspp aanmaken kun je natuurlijk doen, je kunt ook wachten tot er hier een verzoek voor wordt gedaan.
 
Dan (terzijde) nog even over de eerste zin: Wellicht was ik niet duidelijk, Hinko geeft aan dat hij de soort opgezocht heeft in TPL waar de naam als geldig staat.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juni 13, 2011, 00:09:40 am
Wil niet chagrijnig doen maar Hinko geeft natuurlijk niets aan. De vraag blijft steeds of men zelf de genoemde synoniemen in theplantlist wil checken op het bestaan in de database van Observado. Dat zijn er in dit geval 22, maar bij de 8ste was je er al. Als dat zo  is kunnen we werken aan een oplossing.

Oplossing 1;  C. incanus subsp. creticus synoniem maken aan de toe te voegen soort Cistus creticus L. Helaas in het huidige systeem geen goede oplossing omdat maar 1 verwijzing mogelijk is; het is of een ondersoort of een synoniem.

Oplossing 2;  C. incanus subsp. creticus wordt  Cistus creticus L.
Cistus creticus subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet moet dan ook worden toegevoegd, blijkt synoniem aan C. tauricus. Ook veranderen.
Cistus incanus subsp. corsicus (Loisel.) Heywood wordt Cistus creticus subsp. corsicus (Loisel.) Greuter & Burdet
Blijft over; Wat te doen met C. incanus en C. incanus subsp. incanus ?

Oplossing 3; we voegen C. creticus toe als synoniem. Het is weliswaar de geldende naam, maar we doen net alsof we dat niet weten.

Oplossing 4; Hinko voert zijn waarneming in onder C. incanus subsp. creticus

 ;D  Blijft boeiende materie, die naamgevingsissues. Ik denk dat we het er overeens zijn dat in de observado database veel meer van dit soort gevallen staan, aangezien de database is gebaseerd op de verouderde Flora Europaea namen. Net als in The Plant-list (TPL) ook fouten zullen staan en namen die nu wel als goed gezien worden, maar door 'voortschrijdend inzicht' in de toekomst weer (terug) zullen veranderen. Het is ondoenlijk om alle soorten in de observado-database te vergelijken met The Plant-list (en helemaal om alle ontbrekende synoniemen uit TPL ook in observado op te nemen), en aangezien ook TPL fouten bevat, niet wenselijk lijkt me.
 
Volgens mij is het wel zo dat in de database het overoverovergrote deel van de taxa wel aanwezig is (al of niet onder de naar de huidige inzichten geldende naam), iets waar we dik tevreden mee kunnen zijn. Een foutloze database is m.i. een illusie, maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt streven naar zo min mogelijk fouten (naar de huidige inzichten). Met dat streven is niks mis, en daarvoor is ook het 'fouten in naamgeving' topic. En dat is ook wat ik probeer te doen: zie ik een fout (een 'minder goed' zo je wil) dan zoek ik het uit en post het. Het actief op zoek gaan naar fouten is een vrijwel onbegonnen karwei, maar het melden van geconstateerde fouten natuurlijk niet, en daarmee wordt de database wel langzaam beter denk ik.
 
Dan terug naar C. creticus (mijn post was dus ter voorkoming van een extra 'fout', het taxon staat immers al in de database). Vooropgesteld: ik kan prima leven met elke oplossing. In dit geval is er wellicht een mogelijkheid die Rutger nog niet aangeeft, volgens TPL wordt heel Cistus incanus namelijk als synoniem gezien van Cistus creticus, en waarom zou je ondersoorten van een synoniem willen houden in de database? De subsp. corsicus in C. creticus aanmaken lijkt me goed idee aangezien daar al een waarneming van is. Alle andere subspp aanmaken kun je natuurlijk doen, je kunt ook wachten tot er hier een verzoek voor wordt gedaan.
 
Dan (terzijde) nog even over de eerste zin: Wellicht was ik niet duidelijk, Hinko geeft aan dat hij de soort opgezocht heeft in TPL waar de naam als geldig staat.
Laatste zin; een misverstand aan mijn kant.

Niet nog een mogelijkheid !  ;) C. incanus is niet gelijk aan C. creticus volgens mij. Let op de auteursnamen. Ik zou willen adviseren in dit geval mijn oplossing 4 aan te houden. De 'soorten' staan er als zodanig in en zijn terug te vinden. Verbeteringen zijn leuk als alles kan worden opgelost in een groepje maar in dit geval gaan er losse eindjes ontstaan als we gaan 'verbeteren' . Zie oplossing 2. Misschien minder belangrijk; ik persoonlijk wil eigenlijk zo min mogelijk de taxonoom uithangen, want ik ben nog niet eens droog achter de oren in dat opzicht.

@Hisko; Nog veel sterkte met alle verzoeken. Nog even en je doet niets anders meer dan toevoegen van soorten.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 13, 2011, 05:13:11 am
Mbt other Arthropods:

Kan toegevoegd worden:

Familie Majidae
Red-ridged clinging crab, Mithraculus forceps (Milne-Edwards, 1875)
Channel Clinging Crab, Mithrax spinosissimus (Lamarck, 1818)

Bvd,
Ronald
 :wrong: gaarne de 'familie' opgeven zoals bekent in observado
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 13, 2011, 05:39:54 am
Mbt Algae, kan svp toegevoegd worden:

Familie Valoniaceae
Sea pearl, Ventricaria ventricosa (J. Olsen and J. West, 1988)

Bvd,
Ronald
 :right: gaarne de 'familie' opgeven zoals bekent in observado
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: belle op juni 13, 2011, 20:07:47 pm
  Suborder  Heteroptera (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=12786)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,12353,12786)
  Infraorder  Pentatomomorpha (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=12837)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,12353,12786,12837)
  Superfamily  Lygaeoidea (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=12842)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,12353,12786,12837,12842)
  Family  Lygaeidae (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=12843)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,12353,12786,12837,12842,12843)
  Subfamily  Geocorinae (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=453375)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,12353,12786,12837,12842,12843,453375)
  Genus  Geocoris (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=453378)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,12353,12786,12837,12842,12843,453375,453378)
  Subgenus  Piocoris (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=453398)  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,12353,12786,12837,12842,12843,453375,453378,453398)
  Species  erythrocephalus  (http://www.faunaeur.org/images/Afbeelding-2.gif) (http://www.faunaeur.org/taxon_tree.php?id=0,1,54070,2,3,4,12353,12786,12837,12842,12843,453375,453378,453398,453399)

Graag toevoegen bij de soortgroep Wantsen: Geocoris erythrocephalus (Lepeletier & Serville 1825)
 :right: http://observado.org/soort/view/210885
aub geen hele tabellen maar alleen de noodzakelijke gegevens
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Datura op juni 13, 2011, 20:26:33 pm

Niet nog een mogelijkheid !  ;) C. incanus is niet gelijk aan C. creticus volgens mij. Let op de auteursnamen. Ik zou willen adviseren in dit geval mijn oplossing 4 aan te houden. De 'soorten' staan er als zodanig in en zijn terug te vinden. Verbeteringen zijn leuk als alles kan worden opgelost in een groepje maar in dit geval gaan er losse eindjes ontstaan als we gaan 'verbeteren' . Zie oplossing 2. ......

@Hisko; Nog veel sterkte met alle verzoeken. Nog even en je doet niets anders meer dan toevoegen van soorten.

Helemaal mee eens.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juni 13, 2011, 21:12:13 pm
Nog enkele planten om toe te voegen, die nu volop beginnen bloeien in de short-grass prairies van de V.S.:
Escobaria missouriensis (Sweet) D.R. Hunt, Missouri Foxtail Cactus, Cactaceae
Gaura coccinea Nutt. ex Pursh Scarlet Beeblossom, Onagraceae
Camelina microcarpa Andrz. ex DC., Littlepod False Flax, Brassicaceae
Alyssum alyssoides (L.) L., Pale Madwort, Brassicaceae
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, Herb Sophia, Brassicaceae
Erigeron pumilus Nutt., Shaggy fleabane, Asteraceae 
Erigeron strigosus Muhl. ex Willd., Prairie Fleabane, Asteraceae 
Cryptantha celosioides (Eastw.) Payson, Buttecandle, Boraginaceae
Yucca glauca Nutt., Soapweed Yucca, Agavaceae
Viola nuttallii Pursh, Nuttall's Violet, Violaceae
Penstemon eriantherus Pursh, Fuzzytongue Penstemon, Scrophulariaceae
Polygala alba Nutt., White Milkwort, Polygalaceae
Tradescantia bracteata Small, Longbract Spiderwort, Commelinaceae
Linum rigidum Pursh, Stiffstem Flax, Linaceae
Calochortus nuttallii Torr. & A. Gray, Sego Lily, Liliaceae
Phlox alyssifolia Greene, Alyssumleaf Phlox, Polemoniaceae
Penstemon glaber Pursh, Sawsepal Penstemon, Scrophulariaceae
Lupinus argenteus Pursh, Silvery Lupine, Fabaceae
Je checkt toch wel of ze er al in zitten, incl. hun evt. synoniemen? www.theplantlis.org voor de namen en hun synoniemen en http://observado.org voor de database.

Camelina microcarpa, Alyssum alyssoides en Descurainia sophia zaten er al in.

Erigeron strigosus Muhl. ex Willd. = Erigeron annuus subsp. strigosus (Muhl. ex Willd.) Wagenitz http://observado.org/soort/view/117545

 :wrong: Penstemon eriantherus Pursh, Fuzzytongue Penstemon, Scrophulariaceae, uresolved in theplantlist, niet te vinden in USDA

De rest heb ik toegevoegd. Je zult misschien al gemerkt hebben dat ik niets doe met de Amerikaanse namen. Het Amerikaans engels wordt niet gefaciliteerd door Observado, helaas. Er is namelijk een duidelijk verschil met Engels engels. Neem nu bijvoorbeeld  Descurainia sophia (die je toegevoegd wilde hebben) dat in het Amerikaans engels Herb Sophia heet. In het Engels engels is dat Flixweed.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Peppershrike77 op juni 15, 2011, 13:05:26 pm
Hi,

Would it be possible to make the following changes for Rufous-tailed Scrub Robin (http://observado.org/soort/info/1051)?

-Add synonym: Rufous Bush Chat (Most current field guides still use this name)
-Add subspecies: Western Rufous-tailed Scrub-Robin (Erythropygia galactotes galactotes) / Range: Iberia and North Africa
-Add subspecies: Eastern Rufous-tailed Scrub Robin (E. galactotes syriaca) / Range: Greece, Turkey and Middle East

Thanks!


Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op juni 15, 2011, 14:05:08 pm
Hi,

Would it be possible to make the following changes for Rufous-tailed Scrub Robin (http://observado.org/soort/info/1051)?

-Add synonym: Rufous Bush Chat (Most current field guides still use this name)
-Add subspecies: Western Rufous-tailed Scrub-Robin (Erythropygia galactotes galactotes) / Range: Iberia and North Africa
-Add subspecies: Eastern Rufous-tailed Scrub Robin (E. galactotes syriaca) / Range: Greece, Turkey and Middle East

Thanks!
Stephen, the complete subfamily is added as known in the candidate ioc list
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: belle op juni 15, 2011, 15:04:52 pm
:right: http://observado.org/soort/view/210885 (http://observado.org/soort/view/210885)
aub geen hele tabellen maar alleen de noodzakelijke gegevens

OK Hisko, dank voor het aanmaken.  :)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op juni 15, 2011, 18:18:41 pm
Nog enkele planten om toe te voegen, die nu volop beginnen bloeien in de short-grass prairies van de V.S.:
Escobaria missouriensis (Sweet) D.R. Hunt, Missouri Foxtail Cactus, Cactaceae
Gaura coccinea Nutt. ex Pursh Scarlet Beeblossom, Onagraceae
Camelina microcarpa Andrz. ex DC., Littlepod False Flax, Brassicaceae
Alyssum alyssoides (L.) L., Pale Madwort, Brassicaceae
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, Herb Sophia, Brassicaceae
Erigeron pumilus Nutt., Shaggy fleabane, Asteraceae 
Erigeron strigosus Muhl. ex Willd., Prairie Fleabane, Asteraceae 
Cryptantha celosioides (Eastw.) Payson, Buttecandle, Boraginaceae
Yucca glauca Nutt., Soapweed Yucca, Agavaceae
Viola nuttallii Pursh, Nuttall's Violet, Violaceae
Penstemon eriantherus Pursh, Fuzzytongue Penstemon, Scrophulariaceae
Polygala alba Nutt., White Milkwort, Polygalaceae
Tradescantia bracteata Small, Longbract Spiderwort, Commelinaceae
Linum rigidum Pursh, Stiffstem Flax, Linaceae
Calochortus nuttallii Torr. & A. Gray, Sego Lily, Liliaceae
Phlox alyssifolia Greene, Alyssumleaf Phlox, Polemoniaceae
Penstemon glaber Pursh, Sawsepal Penstemon, Scrophulariaceae
Lupinus argenteus Pursh, Silvery Lupine, Fabaceae
Je checkt toch wel of ze er al in zitten, incl. hun evt. synoniemen? www.theplantlis.org (http://www.theplantlis.org/) voor de namen en hun synoniemen en http://observado.org (http://observado.org/) voor de database.

Camelina microcarpa, Alyssum alyssoides en Descurainia sophia zaten er al in.

Erigeron strigosus Muhl. ex Willd. = Erigeron annuus subsp. strigosus (Muhl. ex Willd.) Wagenitz http://observado.org/soort/view/117545 (http://observado.org/soort/view/117545)

 :wrong: Penstemon eriantherus Pursh, Fuzzytongue Penstemon, Scrophulariaceae, uresolved in theplantlist, niet te vinden in USDA

De rest heb ik toegevoegd. Je zult misschien al gemerkt hebben dat ik niets doe met de Amerikaanse namen. Het Amerikaans engels wordt niet gefaciliteerd door Observado, helaas. Er is namelijk een duidelijk verschil met Engels engels. Neem nu bijvoorbeeld  Descurainia sophia (die je toegevoegd wilde hebben) dat in het Amerikaans engels Herb Sophia heet. In het Engels engels is dat Flixweed.

Sorry, was iets te snel geweest. Had er zelf al enkele vantussen gehaald.
Penstemon eriantherus is de huidige naam: http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PEER (http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PEER) Ik zag ook dat deze en nog heel wat andere namen unresolved zijn in TPL, maar dat zal nog even duren en dan zal het nog wel veranderen...
 
Nog eentje vergeten om toe te voegen:
Prunus americana Marsh., American Plum, Rosaceae
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juni 15, 2011, 21:16:45 pm
Nog enkele planten om toe te voegen, die nu volop beginnen bloeien in de short-grass prairies van de V.S.:
Escobaria missouriensis (Sweet) D.R. Hunt, Missouri Foxtail Cactus, Cactaceae
Gaura coccinea Nutt. ex Pursh Scarlet Beeblossom, Onagraceae
Camelina microcarpa Andrz. ex DC., Littlepod False Flax, Brassicaceae
Alyssum alyssoides (L.) L., Pale Madwort, Brassicaceae
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, Herb Sophia, Brassicaceae
Erigeron pumilus Nutt., Shaggy fleabane, Asteraceae 
Erigeron strigosus Muhl. ex Willd., Prairie Fleabane, Asteraceae 
Cryptantha celosioides (Eastw.) Payson, Buttecandle, Boraginaceae
Yucca glauca Nutt., Soapweed Yucca, Agavaceae
Viola nuttallii Pursh, Nuttall's Violet, Violaceae
Penstemon eriantherus Pursh, Fuzzytongue Penstemon, Scrophulariaceae
Polygala alba Nutt., White Milkwort, Polygalaceae
Tradescantia bracteata Small, Longbract Spiderwort, Commelinaceae
Linum rigidum Pursh, Stiffstem Flax, Linaceae
Calochortus nuttallii Torr. & A. Gray, Sego Lily, Liliaceae
Phlox alyssifolia Greene, Alyssumleaf Phlox, Polemoniaceae
Penstemon glaber Pursh, Sawsepal Penstemon, Scrophulariaceae
Lupinus argenteus Pursh, Silvery Lupine, Fabaceae
Je checkt toch wel of ze er al in zitten, incl. hun evt. synoniemen? www.theplantlis.org (http://www.theplantlis.org/) voor de namen en hun synoniemen en http://observado.org (http://observado.org/) voor de database.

Camelina microcarpa, Alyssum alyssoides en Descurainia sophia zaten er al in.

Erigeron strigosus Muhl. ex Willd. = Erigeron annuus subsp. strigosus (Muhl. ex Willd.) Wagenitz http://observado.org/soort/view/117545 (http://observado.org/soort/view/117545)

 :wrong: Penstemon eriantherus Pursh, Fuzzytongue Penstemon, Scrophulariaceae, uresolved in theplantlist, niet te vinden in USDA

De rest heb ik toegevoegd. Je zult misschien al gemerkt hebben dat ik niets doe met de Amerikaanse namen. Het Amerikaans engels wordt niet gefaciliteerd door Observado, helaas. Er is namelijk een duidelijk verschil met Engels engels. Neem nu bijvoorbeeld  Descurainia sophia (die je toegevoegd wilde hebben) dat in het Amerikaans engels Herb Sophia heet. In het Engels engels is dat Flixweed.

Sorry, was iets te snel geweest. Had er zelf al enkele vantussen gehaald.
Penstemon eriantherus is de huidige naam: http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PEER (http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PEER) Ik zag ook dat deze en nog heel wat andere namen unresolved zijn in TPL, maar dat zal nog even duren en dan zal het nog wel veranderen...
 
Nog eentje vergeten om toe te voegen:
Prunus americana Marsh., American Plum, Rosaceae
Penstemon eriantherus en Prunus americana gedaan.  Een linkje naar theplantlist zou me helpen, en wellicht jezelf ook. Ik wordt er wel een beetje moe van. Hoewel de UNI van Missouri aan theplantlist meehelpt, zit theplantlist niet echt op 1 lijn met het inlandse agrarische departement (USDA). Hoe dat mogelijk kan zijn !?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 16, 2011, 01:45:25 am
Mbt other Arthropods:

Kan toegevoegd worden:

Familie Majidae
Red-ridged clinging crab, Mithraculus forceps (Milne-Edwards, 1875)
Channel Clinging Crab, Mithrax spinosissimus (Lamarck, 1818)

Bvd,
Ronald
 :wrong: gaarne de 'familie' opgeven zoals bekent in observado

Ik begrijp de verwarring, maar zie ook de onduidelijkheid: de familie in observado heet Decapoda, echter is dit de orde en niet de familie. Gaat dit goed?

Phylum:   Arthropoda
Subphylum:   Crustacea
Class:   Malacostraca
Order:   Decapoda
Infraorder:   Brachyura
Superfamily:   Majoidea
Family:   Majidae
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 16, 2011, 01:51:09 am
Mbt Algae, kan svp toegevoegd worden:

Familie Valoniaceae
Sea pearl, Ventricaria ventricosa (J. Olsen and J. West, 1988)

Bvd,
Ronald
 :right: gaarne de 'familie' opgeven zoals bekent in observado

Ook hier staat in de database als familie 'algae'. Dit is echter de orde, niet de familie. Is de 'familie' definitie van observado wel juist?

De Ventricaria ventricosa (J. Olsen and J. West, 1988) wordt voorlopig nog beschouwd als een taxonomisch synoniem van Valonia ventricosa (staat al in de databse; J.Agardh 1887), echter is de verwachting dat dit wel een aparte genus wordt.

Kingdom:   Plantae
Phylum:   Chlorophyta
Class:   Chlorophyceae
Order:   Siphonocladales
Family:   Valoniaceae

 :right: http://observado.org/soort/view/210913
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 16, 2011, 02:09:16 am
Volgens mij is nog niet toegevoegd mbt vissen:

Familie Ophichthidae:
Goldspotted Eel, Myrichthys ocellatus (Lesueur, 1825)

En mbt de lijst van snappers, ze komen inderdaad niet allemaal voor in de Carib, maar deze mooie lijst wilde ik jullie niet onthouden. En na twee weken inventariseren zit ik toch al op 7 soorten snappers/grunts...  O0
Mbt de format kan ik ze zo aanleveren dat deze automatisch kunnen worden verwerkt.

Bvd,
Ronald

 :right: http://observado.org/soort/view/210912
hopelijk allemaal met foto

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 16, 2011, 02:33:19 am
Kan toegevoegd worden mbt Molluscs and other Invertebrates:

Familie Stichodactylidae:
Sun Anemone, Stichodactyla helianthus (Ellis, 1768)
Heteractis lucida (Duchassaing & Michelotti, 1860)

Familie Actiniidae:
Giant Anemone, Condylactis gigantea (Weinland, 1860)
Warty Sea Anemone, Bunodosoma cavernata (Bosc, 1802)

Ik volg de algemene classificaties, anders verneem ik graag de definitie van familie volgens de database.

Mvg,
Ronald

Familie Phymanthidae:
Epicystis crucifer, Phymanthus crucifer (Le Sueur, 1817)

Familie Aiptasiidae:
Corkscrew Anemone, Bartholomea annulata (Le Sueur, 1817)

Familie Aliciidae:
Lebrunia danae (Duchassaing de Fonbressin & Michelotti, 1860)

Familie Gorgoniidae:
Wide-Mesh Sea Fan, Gorgonia mariae (Bayer, 1961)
Common Sea Fan, Gorgonia ventalina (Linnaeus, 1758)
Venus Sea Fan, Gorgonia flabellum (Linnaeus, 1758)

Familie Zoanthidae
White Encrusting Zoanthid, Palythoa caribaeorum (Duchassaing & Michelotti, 1860)
Mat Zoanthid, Zoanthus pulchellus (Duchassaing & Michelotti, 1860)
 :wrong: nu kunnen we flink achterlopen maar geen van bovenstaande families komt in ons bestand voor.

Familie Stichodactylidae:
Sun Anemone, Stichodactyla helianthus (Ellis, 1768)
Heteractis lucida (Duchassaing & Michelotti, 1860)
beide:
Kingdom:   Animalia
Phylum:   Cnidaria
Class:   Anthozoa
Order:   Actiniaria
Family:   Stichodactylidae


Familie Actiniidae:
Giant Anemone, Condylactis gigantea (Weinland, 1860)
Warty Sea Anemone, Bunodosoma cavernata (Bosc, 1802)
beide
Kingdom:   Animalia
Phylum:   Cnidaria
Class:   Anthozoa
Subclass:   Hexacorallia
Order:   Actiniaria
Suborder:   Nyantheae
Infraorder:   Thenaria
Family:   Actiniidae


Familie Phymanthidae:
Epicystis crucifer, Phymanthus crucifer (Le Sueur, 1817)
Kingdom:   Animalia
Phylum:   Cnidaria
Class:   Anthozoa
Order:   Actiniaria
Family:   Phymanthidae


Familie Aiptasiidae:
Corkscrew Anemone, Bartholomea annulata (Le Sueur, 1817)
Kingdom   Animalia
Phylum   Cnidaria   
Class           Anthozoa
Subclass   Hexacorallia    
Order           Actiniaria
Suborder   Nyantheae   
Infraorder   Thenaria
Family   Aiptasiidae


Familie Aliciidae:
Lebrunia danae (Duchassaing de Fonbressin & Michelotti, 1860)
Kingdom   Animalia    
Phylum   Cnidaria   
 Class   Anthozoa 
 Subclass   Hexacorallia    
  Order   Actiniaria   
  Suborder   Nyantheae 
  Infraorder   Thenaria 
  Family   AliciidaeFamilie Gorgoniidae:
Wide-Mesh Sea Fan, Gorgonia mariae (Bayer, 1961)
Common Sea Fan, Gorgonia ventalina (Linnaeus, 1758)
Venus Sea Fan, Gorgonia flabellum (Linnaeus, 1758)
alle:
Phylum: Cnidaria
  Class: Anthazoa
    Subclass: Alcyonaria
      Order: Gorgonacea
        Suborder: Holaxonia
          Family: GorgoniidaeFamilie Zoanthidae
White Encrusting Zoanthid, Palythoa caribaeorum (Duchassaing & Michelotti, 1860)
Mat Zoanthid, Zoanthus pulchellus (Duchassaing & Michelotti, 1860)
Kingdom   Animalia
Phylum   Cnidaria
Class    Anthozoa
Subclass   Zoantharia
Order        Zoanthidea
Family   Zoanthidea


 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 16, 2011, 03:44:57 am
Mbt Butterflies, familie Hesperiidae, kan toegevoegd worden:

Purple-washed Skipper;Panoquina lucas;(Fabricius, 1793)
 :right: http://observado.org/soort/view/210899
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op juni 17, 2011, 22:53:28 pm

vandaag lupinus bicolor gezien, deze soort bestaat nog niet. Kan die toegevoegd?

http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-14401

in het Engels bekend als miniature lupine

bedankt
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juni 18, 2011, 23:11:10 pm

vandaag lupinus bicolor gezien, deze soort bestaat nog niet. Kan die toegevoegd?

http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-14401

in het Engels bekend als miniature lupine

bedankt
http://observado.org/soort/view/210927
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op juni 19, 2011, 01:20:56 am
dank je.

Nog eentje:
aquilegia formosa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2644784
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op juni 19, 2011, 01:28:03 am
.. en nog een paar:


***
maianthemum racemosum
oftewel "valse salomonszegel" zoals de naam in het Engels suggereert

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-281247


***
hydrophyllum tenuipes
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2856575


***
trillium ovatum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-290604


***
adiantum aleuticum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-26609167


***
trientalis borealis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2513555

***
vancouveria hexandra
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-3500204

***
iris tenax
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-322468

***
sidalcea neomexicana
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-19601131

***
aruncus sylvester
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27800036
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Johan_N op juni 19, 2011, 09:29:34 am
Ik mis twee landslakken gevonden in Frankrijk:
:right: http://observado.org/soort/view/210937
    :right: http://observado.org/soort/view/210938
[/list]
Johan
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: mdevries op juni 19, 2011, 14:15:32 pm
Kaukasische Strandleeuwerik Eremophila alpestris penicillata,

Komt deze er nog in te staan? Wil hem graag invoeren.
 :right: http://observado.org/soort/view/210936
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op juni 19, 2011, 18:58:31 pm
Enkele soorten dagvlinders, familie Nymphalidae:
Callippe Fritillary, Speyeria callippe (Boisduval, 1852)
Aphrodite Fritillary, Speyeria aphrodite (Fabricius, 1787)
Manitoba Fritillary, Speyeria aphrodite manitoba (F. Chermock & R. Chermock, 1940)
 :right: de vlinders zijn gebeurt
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Roland_Wantia op juni 20, 2011, 17:46:46 pm
Ik zou graag de slijkspringer Boleophthalmus boddartti (Pallas, 1770) toegevoegd zien. De waarneming stamt van 4-2-2010 in Thailand. Zodra de soort is toegevoegd zal ik foto's toevoegen. Engelse naam is Blue-spotted Mudskipper, Nederlandse naam heb ik niet kunnen vinden.
 
Alvast bedankt,
Roland Wantia
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op juni 20, 2011, 17:48:21 pm
Roland veel gegevens ontbreken
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Roland_Wantia op juni 20, 2011, 19:41:46 pm
Hoi hisko,
 
dat weet ik en helemaal onbegrijpelijk is dat niet. Ik heb echt veel waardering voor jullie (monniken)werk. Ik kwam deze link nog tegen op het internet waarin een overzicht wordt gegeven van alle soorten mudskippers: http://www.mudskipper.it/SpeciesList.html (http://www.mudskipper.it/SpeciesList.html).
 
Hartelijke groet,
Roland Wantia
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juni 20, 2011, 21:07:52 pm
.. en nog een paar:


***
maianthemum racemosum
oftewel "valse salomonszegel" zoals de naam in het Engels suggereert

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-281247


***
hydrophyllum tenuipes
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2856575


***
trillium ovatum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-290604


***
adiantum aleuticum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-26609167


***
trientalis borealis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2513555

***
vancouveria hexandra
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-3500204

***
iris tenax
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-322468

***
sidalcea neomexicana
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-19601131

***
aruncus sylvester
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27800036

 :right: zitten erin
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juni 20, 2011, 21:09:01 pm
dank je.

Nog eentje:
aquilegia formosa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2644784

 :right: ook
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op juni 20, 2011, 23:29:37 pm
Lupinus pusillus Pursh, Rusty Lupine, Fabaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-20850 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-20850)
Penstemon grandiflorus Nutt., Large Beardtongue, Scrophulariaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2553446 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2553446)
Delphinium carolinianum Walter, Ranunculaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2759562 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2759562)
Rhus trilobata Nutt., Anacardiaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-1300191 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-1300191)
Cirsium undulatum (Nutt.) Spreng., Compositae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-91822 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-91822)
Psoralea lanceolata Pursh, Fabaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15800 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15800)
Psoralea esculenta Pursh, Fabaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15795 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15795)
Psoralea cuspidata Pursh, Fabaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15790 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15790)
 
Psoralea tenuiflora Pursh (vervangt Psoralidium tenuiflorum volgens USDA in observado)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jvogels op juni 21, 2011, 00:24:46 am
Kan worden toegevoegd:

(onder)
Arthropoda
Arachnida
Orde:  Araneae
Onderorde: Araneomophae
Familie: Lycosidae
Genus: Pardosa

--> Pardosa blanda

Alvast bedankt.
 :right: http://observado.org/soort/view/210962
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op juni 21, 2011, 07:26:31 am
Hoi hisko,
 
dat weet ik en helemaal onbegrijpelijk is dat niet. Ik heb echt veel waardering voor jullie (monniken)werk. Ik kwam deze link nog tegen op het internet waarin een overzicht wordt gegeven van alle soorten mudskippers: http://www.mudskipper.it/SpeciesList.html (http://www.mudskipper.it/SpeciesList.html).
 
Hartelijke groet,
Roland Wantia
roland
Soorgroep:?
Familie ?
naamgever ?
Jaartal ?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Roland_Wantia op juni 21, 2011, 19:44:36 pm
Hoi Hisko,
 
ik ging er eerlijk gezegd vanuit dat ik deze informatie al had overhandigd:
Ik zou graag de slijkspringer Boleophthalmus boddartti (Pallas, 1770) toegevoegd zien. De waarneming stamt van 4-2-2010 in Thailand. Zodra de soort is toegevoegd zal ik foto's toevoegen. Engelse naam is Blue-spotted Mudskipper, Nederlandse naam heb ik niet kunnen vinden.
Soorgroep: Boleophthalmus
Familie ? boddartti
naamgever ?Pallas
Jaartal ? 1770
Indien nog meer informatie gewenst is dan lees ik het wel.
 
Hartelijke groet,
Roland
 
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: aegchwal op juni 21, 2011, 20:35:15 pm
Hoi,

Kan onder Iridaceae, Iris Haynei (Gilboa iris) (Parker 1876) toegevoegd worden bij de planten?
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-321924 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-321924)

Alvast bedankt!

Groeten Bas
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jvogels op juni 21, 2011, 20:58:22 pm
Kan worden toegevoegd:

Phylum:     Arthropoda
Class:     Arachnida
Order:     Araneae
Family:     Gnaphosidae
Genus: Callilepis
Soort: Callilepis schuszteri (Herman, 1879)

dank.
 :right: http://observado.org/soort/view/210984
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jvogels op juni 21, 2011, 21:58:49 pm
en nog eentje:

Class:     Arachnida
Order:     Araneae
Suborder:     Araneomorphae
Family:     Filistatidae
Genus:     Filistata (Latreille, 1810)
Soort: Filistata insidiatrix (Forsskål, 1775)
 :right: http://observado.org/soort/view/210985

't was een leuk weekje in spanje en portugal :)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Roland_Wantia op juni 21, 2011, 22:45:25 pm
Hallo Hisko,
 
Ik realiseerde me dat ik niet de juiste gegevens had ingevuld bij soortgroep en familie en heb daarom voor de zekerheid nog even de volgende gegevens van wikipedia afgehaald:
 
Domain: Eukaryota (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Eukaryota) • Regnum: Animalia (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Animalia) • Phylum: Chordata (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Chordata) • Subphylum: Vertebrata (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Vertebrata) • Infraphylum: Gnathostomata (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Gnathostomata) • Superclassis: Osteichthyes (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Osteichthyes) • Classis: Actinopterygii (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Actinopterygii) • Subclassis: Neopterygii (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Neopterygii) • Infraclassis: Teleostei (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Teleostei) • Superordo: Acanthopterygii (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Acanthopterygii) • Ordo: Perciformes (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Perciformes) • Subordo: Gobioidei (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Gobioidei) • Familia: Gobiidae (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Gobiidae) • Subfamilia: Oxudercinae (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Oxudercinae)Genus: Boleophthalmus Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1837
 
Ik denk dat je hiermee voldoende informatie hebt.
 
Groet,
Roland
 
Hoi Hisko,
 
ik ging er eerlijk gezegd vanuit dat ik deze informatie al had overhandigd:
Ik zou graag de slijkspringer Boleophthalmus boddartti (Pallas, 1770) toegevoegd zien. De waarneming stamt van 4-2-2010 in Thailand. Zodra de soort is toegevoegd zal ik foto's toevoegen. Engelse naam is Blue-spotted Mudskipper, Nederlandse naam heb ik niet kunnen vinden.
Soorgroep: Boleophthalmus
Familie ? boddartti
naamgever ?Pallas
Jaartal ? 1770
Indien nog meer informatie gewenst is dan lees ik het wel.
 
Hartelijke groet,
Roland
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op juni 22, 2011, 07:52:12 am
Hallo Hisko,
 
Ik realiseerde me dat ik niet de juiste gegevens had ingevuld bij soortgroep en familie en heb daarom voor de zekerheid nog even de volgende gegevens van wikipedia afgehaald:
 
Domain: Eukaryota (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Eukaryota) • Regnum: Animalia (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Animalia) • Phylum: Chordata (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Chordata) • Subphylum: Vertebrata (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Vertebrata) • Infraphylum: Gnathostomata (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Gnathostomata) • Superclassis: Osteichthyes (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Osteichthyes) • Classis: Actinopterygii (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Actinopterygii) • Subclassis: Neopterygii (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Neopterygii) • Infraclassis: Teleostei (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Teleostei) • Superordo: Acanthopterygii (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Acanthopterygii) • Ordo: Perciformes (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Perciformes) • Subordo: Gobioidei (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Gobioidei) • Familia: Gobiidae (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Gobiidae) • Subfamilia: Oxudercinae (http://forum.waarneming.nl/wiki/Category:Oxudercinae)Genus: Boleophthalmus Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1837
 
Ik denk dat je hiermee voldoende informatie hebt.
 
Groet,
Roland
 
Hoi Hisko,
 
ik ging er eerlijk gezegd vanuit dat ik deze informatie al had overhandigd:
Ik zou graag de slijkspringer Boleophthalmus boddartti (Pallas, 1770) toegevoegd zien. De waarneming stamt van 4-2-2010 in Thailand. Zodra de soort is toegevoegd zal ik foto's toevoegen. Engelse naam is Blue-spotted Mudskipper, Nederlandse naam heb ik niet kunnen vinden.
Soorgroep: Boleophthalmus
Familie ? boddartti
naamgever ?Pallas
Jaartal ? 1770
Indien nog meer informatie gewenst is dan lees ik het wel.
 
Hartelijke groet,
Roland
Volgende keer graag zo`n lijstje:
Soortgroep : Vissen
Familie : Gobidae
Boleophthalmus boddartti
(Pallas, 1770)
Blue-spotted Mudskipper
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Roland_Wantia op juni 22, 2011, 08:19:04 am
Ha Hisko,
 
is prima. Moet me lukken :) .
 
Groet,
Roland
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op juni 22, 2011, 18:22:27 pm
Kan de volgende Nachtvlinder worden toegevoegd?
 
familie Noctuidae
Euscirrhopterus poeyi
Grote, 1866
 
Alvast bedankt,
Paul
 :right: http://observado.org/soort/view/211107
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: adriaens op juni 23, 2011, 00:13:10 am
Hallo,

zouden volgende ondersoorten van Visdief kunnen toegevoegd worden, ook op de Belgische site waarnemingen.be ?

Soortgroep: Vogels
Familie: Sterns
Soort: Visdief (Sterna hirundo)
Ondersoorten:
S. h. hirundo
S. h. longipennis
(Oostelijke Visdief)
S. h. tibetana

Dank,
Peter
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op juni 23, 2011, 07:45:27 am
Hallo,

zouden volgende ondersoorten van Visdief kunnen toegevoegd worden, ook op de Belgische site waarnemingen.be ?

Soortgroep: Vogels
Familie: Sterns
Soort: Visdief (Sterna hirundo)
Ondersoorten:
S. h. hirundo
S. h. longipennis
(Oostelijke Visdief)
S. h. tibetana

Dank,
Peter
Peter, ik heb ze toegevoegd aan observado, de belgische admins moeten zelf beslissen of ze die ook op waarnemingen.be actief maken
http://waarnemingen.be/search.php?q=Sterna+hirundo&g=0&local=0&sort_lat=0
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 25, 2011, 05:51:46 am
Kan worden toegevoegd in other arthropods:

Familie in observado: Decapoda (Crabs, Lobsters and allies)

1) Familie Portunidae
Ornate Blue Crab;Callinectes ornatus;(Ordway, 1863)
 :right: http://observado.org/soort/view/211143

2) Familie Portunidae
En mag de Callinectes sapidus de naam Atlantic blue crab krijgen?
 :right: http://observado.org/soort/view/26995
3) Familie Gecarcinidae
Blue land crab;Cardisoma guanhumi;(Latreille, 1828)
 :right: http://observado.org/soort/view/211144

Bvd,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op juni 25, 2011, 19:37:35 pm
Lupinus pusillus Pursh, Rusty Lupine, Fabaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-20850 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-20850)
Penstemon grandiflorus Nutt., Large Beardtongue, Scrophulariaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2553446 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2553446)
Delphinium carolinianum Walter, Ranunculaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2759562 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2759562)
Rhus trilobata Nutt., Anacardiaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-1300191 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-1300191)
Cirsium undulatum (Nutt.) Spreng., Compositae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-91822 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-91822)
Psoralea lanceolata Pursh, Fabaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15800 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15800)
Psoralea esculenta Pursh, Fabaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15795 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15795)
Psoralea cuspidata Pursh, Fabaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15790 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15790)
 
Psoralea tenuiflora Pursh (vervangt Psoralidium tenuiflorum volgens USDA in observado)

Kan bovenstaande plantenlijst worden toegevoegd?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op juni 25, 2011, 19:43:40 pm
Graag toevoegen onder familie: Mantodea (Praying Mantises):
Stagmomantis carolina (Linnaeus, 1763), Carolina Mantis
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juni 25, 2011, 20:37:22 pm
Hoi,

Kan onder Iridaceae, Iris Haynei (Gilboa iris) (Parker 1876) toegevoegd worden bij de planten?
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-321924 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-321924)

Alvast bedankt!

Groeten Bas
http://observado.org/soort/view/211130

Lupinus pusillus Pursh, Rusty Lupine, Fabaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-20850 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-20850)
Penstemon grandiflorus Nutt., Large Beardtongue, Scrophulariaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2553446 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2553446)
Delphinium carolinianum Walter, Ranunculaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2759562 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2759562)
Rhus trilobata Nutt., Anacardiaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-1300191 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-1300191)
Cirsium undulatum (Nutt.) Spreng., Compositae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-91822 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-91822)
Psoralea lanceolata Pursh, Fabaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15800 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15800)
Psoralea esculenta Pursh, Fabaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15795 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15795)
Psoralea cuspidata Pursh, Fabaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15790 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15790)
 
Psoralea tenuiflora Pursh (vervangt Psoralidium tenuiflorum volgens USDA in observado)

Kan bovenstaande plantenlijst worden toegevoegd?

Heb je post gemist denk ik.

 :right: t/m http://observado.org/soort/view/211138
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juni 25, 2011, 20:40:24 pm
Had ik zelf nog een verzoek;

Kan Onder de groep Kevers en specifieker de familie snuitkevers http://observado.org/familie/view/188

Dorytomus minutus (Gyllenhal 1836) worden toegevoegd? Ook voor waarnemingen.be

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=250834
 :right: http://observado.org/soort/view/211145
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 26, 2011, 19:36:23 pm
Mbt butterflies, kan worden toegevoegd:

Familie Pieridae:
Banded Yellow;Eurema elathea;(Cramer, 1777)   synoniem: False barred yellow
Banded Yellow;Eurema elathea elathea;(Cramer, 1777)  synoniem: False barred yellow
Banded Yellow;Eurema elathea vitellina;(C. Felder & R. Felder, 1861)  synoniem: False barred yellow

 :right:

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: aegchwal op juni 27, 2011, 08:34:57 am
Ben bang dat ie er mogelijkerwijs doorheen geslopen is, maar
kan onder Iridaceae, Iris Haynei (Gilboa iris) (Parker 1876) toegevoegd worden bij de planten?
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-321924 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-321924)

Alvat bedankt!
 
Groeten Bas

3 posten omhoog
 
Daar had ik inderdaad overheen gekeken: Sorry en bedankt voor het aanmaken!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juni 28, 2011, 00:10:38 am
Had ik zelf nog een verzoek;

Kan Onder de groep Kevers en specifieker de familie snuitkevers http://observado.org/familie/view/188

Dorytomus minutus (Gyllenhal 1836) worden toegevoegd? Ook voor waarnemingen.be

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=250834
 :right: http://observado.org/soort/view/211145
Dank!  http://waarnemingen.be/soort/view/211145 kan deze aangevinkt worden in waarnemingen.be?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op juni 28, 2011, 07:46:37 am
Had ik zelf nog een verzoek;

Kan Onder de groep Kevers en specifieker de familie snuitkevers http://observado.org/familie/view/188

Dorytomus minutus (Gyllenhal 1836) worden toegevoegd? Ook voor waarnemingen.be

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=250834
 :right: http://observado.org/soort/view/211145
Dank!  http://waarnemingen.be/soort/view/211145 kan deze aangevinkt worden in waarnemingen.be?
is goed maar dat kunnen je belgische vrienden ook
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juni 30, 2011, 01:33:04 am
Kan worden toegevoegd mbt vissen:

Nassua grouper;Epinephelus striatus;(Bloch, 1792)
Coney;Cephalopholis fulva;(Linnaeus, 1758)
Red Hind;Epinephelus guttatus;(Linnaeus, 1758)
Graysby;Cephalopholis cruentata;(Lacepède, 1802)

Bvd,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op juni 30, 2011, 02:05:31 am
Kan de volgende dagvlinder worden toegevoegd?
 
Familie Lycaenidae
Ostrinotes keila (Hewitson, 1869)
Keila Hairstreak
 
alvast bedankt,
Paul
 :right: http://observado.org/soort/view/211160
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op juni 30, 2011, 07:21:45 am
Rutger,
dank voor de toevoegingen. Nog meer verzoeken vanwege mijn trip naar Oregon:

***
achlys triphylla
"vanilla leaf"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2617402

***
valeriana samolifolia
synoniem van plectritis congesta, plaatselijk bekend als
"shortspur seablush" en "rosy plectritis"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-33500804

***
Delphinium menziesii
"Menzies' larkspur"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2760052

***
corydalis scouleri
"Scouler's  corydalis"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2739242

***
anemone deltoidea
"columbia windflower"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2638175

***
phacelia heterophylla
"vari-leaf phacelia"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-16200160

***
clintonia uniflora
"bride's bonnet" en ook "queen's cup"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-302695

***
maianthemum stellatum
"Star-flowered (ook wel starry) Solomon's Seal"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-281249

***
cornus canadensis
"Canadian Dwarf Cornel - Canadian Bunchberry - Crackerberry"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-47300

***
purshia tridentate
"Antelope brush"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27801129

***
penstemon fruticosus
"lowbush penstemon"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29201343

***
potentilla glandulosa
"sticky cinquefoil"
dit is volgens theplantlist.org een synoniem van Drymocallis glandulosa,
en dat is
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50099084

***
agoseris aurantiaca
"orange agoseris"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-140203

***
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op juni 30, 2011, 07:40:46 am
Kan worden toegevoegd mbt vissen:

Nassua grouper;Epinephelus striatus;(Bloch, 1792)
Coney;Cephalopholis fulva;(Linnaeus, 1758)
Red Hind;Epinephelus guttatus;(Linnaeus, 1758)
Graysby;Cephalopholis cruentata;(Lacepède, 1802)

Bvd,
Ronald
:wrong: ik mis de families
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Datura op juni 30, 2011, 21:17:34 pm
Kan de volgende Kakkerlak worden toegevoegd:
 
Groep: Insecten overig
Familie: Blattellidae
Soort: Ectobius vittiventris (Costa 1847)
 
Alvast dank!
 :right: http://observado.org/soort/view/211165
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op juli 02, 2011, 12:42:38 pm
Mag onderstaande worden toegevoegd?

Plantae Rubiaceae - Galium lucidum subsp. fruticescens (Cav.) O.Bolòs & Vigo
http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Galium+lucidum+subsp+fruticescens (http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Galium+lucidum+subsp+fruticescens)

alvast bedankt.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: belle op juli 02, 2011, 13:44:33 pm
Graag toevoegen in soortgroep bijen, wespen en mieren:
 
- Chrysis succincta Linnaeus 1767
- Chrysis succincta succinctula Dahlbom 1854
 
familie Chrysididae
 
Bij voorbaat dank!
 :wrong: bestaan al http://observado.org/search.php?q=Chrysis+succincta&x=0&y=0 (http://observado.org/search.php?q=Chrysis+succincta&x=0&y=0)
 
Excusez-moi  :-[
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op juli 02, 2011, 22:10:30 pm
mag onderstaande toegevoegd worden, is in the plantlist nog in bewerking maar staat uiteraard wel in de Flora Iberica
 http://www.floraiberica.es/v.2.0/PHP/cientificos_.php?gen=Linaria&familia (http://www.floraiberica.es/v.2.0/PHP/cientificos_.php?gen=Linaria&familia)= staat ook in de nieuw uitgebrachte Flora vascular de Andalus Oriental Tomo 3 pag 382

Plantae - Scrophulariaceae - Linaria - Linaria verticillata subsp. cuartanensis Bois. Boisseri

alvast bedankt,


 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Hinko op juli 02, 2011, 22:26:44 pm
Kan deze worden toe gevoegd? Cyclamen repandum subsp. peloponnesiacum Grey-Wilson (Planten; Primulaceae).
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2749833

alvast bedankt
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op juli 02, 2011, 23:06:01 pm
Graag toevoegen onder familie: Mantodea (Praying Mantises):
Stagmomantis carolina (Linnaeus, 1763), Carolina Mantis

Bovenstaande graag toevoegen aan overige insecten. Alvast bedankt.
 :right: http://observado.org/soort/view/211194
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op juli 03, 2011, 00:47:17 am
Nog een lijst planten om toe te voegen:
 
Pinus flexilis E. James, Pinaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2562108 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2562108)
Cymopterus terebinthinus (Hook.) Torr. & A.Gray, Apiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2750756 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2750756)
Lomatium dissectum (Nutt.) Mathias & Constance, Apiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2343818 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2343818)
Lomatium triternatum (Pursh) J.M. Coult. & Rose, Apiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-1700928 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-1700928)
Agoseris glauca (Pursh) Raf., Compositae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-135689 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-135689)
Artemisia arbuscula Nutt., Compositae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-76649 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-76649)
Eucephalus elegans Nutt., Compositae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-117127 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-117127)
Allium acuminatum Hook., Amaryllidaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-294896 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-294896)
Eriogonum umbellatum Torr., Polygonaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2796723 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2796723)
Eriogonum cernuum Nutt., Polygonaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2795724 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2795724)
Collinsia parviflora Douglas ex Lindl., Plantaginaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2731115 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2731115)
Eunanus nanus Holz., Scrophulariaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2803099 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2803099)
Purshia tridentata (Pursh) DC., Rosaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27801129 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27801129)
Asclepias speciosa Torr, Apocynaceae (http://www.theplantlist.org/browse/A/Apocynaceae/), http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2655191 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2655191)
Dalea purpurea Vent.,  Leguminosae (http://www.theplantlist.org/browse/A/Leguminosae/), http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15442 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15442)
Symphoricarpos occidentalis Hook., Caprifoliaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2486088 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2486088)
Atriplex canescens (Pursh) Nutt.,  Amaranthaceae (http://www.theplantlist.org/browse/A/Amaranthaceae/), http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2665120 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2665120)
Atriplex nuttallii S.Watson, Amaranthaceae (http://www.theplantlist.org/browse/A/Amaranthaceae/), http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2665560 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2665560)
Delphinium carolinianum subsp. virescens (Nutt.) R.E.Brooks, Ranunculaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2759569 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2759569)
Castilleja angustifolia (Nutt.) G.Don, Orobanchaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2704852 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2704852)
Castilleja angustifolia (Nutt.) G.Don, Orobanchaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2704852 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2704852)

Verder nog volgende aanpassingen volgens TPL:
Pediomelum argophyllum is nu Psoralea argophylla Pursh
Psoralidium tenuiflorum (Pursh) Rydb. is nu Psoralea tenuiflora Pursh
 
Alvast bedankt!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: markmeijrink op juli 04, 2011, 09:27:01 am
Nog een lijst planten om toe te voegen:
 
Pinus flexilis E. James, Pinaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2562108 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2562108)  :right:
Cymopterus terebinthinus (Hook.) Torr. & A.Gray, Apiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2750756 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2750756)  :right:
Lomatium dissectum (Nutt.) Mathias & Constance, Apiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2343818 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2343818) staat al in de database onder http://observado.org/search.php?q=Ferula+dissecta&x=0&y=0
Lomatium triternatum (Pursh) J.M. Coult. & Rose, Apiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-1700928 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-1700928) is niet de geaccepteerde naam volgens ThePlantList, wat is de reden om hiervan af te wijken?
Agoseris glauca (Pursh) Raf., Compositae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-135689 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-135689)  :right:
Artemisia arbuscula Nutt., Compositae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-76649 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-76649) Artemisia tridentata staat al in de database
Eucephalus elegans Nutt., Compositae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-117127 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-117127)  :right:
Allium acuminatum Hook., Amaryllidaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-294896 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-294896)  :right:
Eriogonum umbellatum Torr., Polygonaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2796723 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2796723)  :right:
Eriogonum cernuum Nutt., Polygonaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2795724 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2795724)  :right:
Collinsia parviflora Douglas ex Lindl., Plantaginaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2731115 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2731115)  :right:
Eunanus nanus Holz., Scrophulariaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2803099 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2803099)  :right:
Purshia tridentata (Pursh) DC., Rosaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27801129 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27801129)  :right:
Asclepias speciosa Torr, Apocynaceae (http://www.theplantlist.org/browse/A/Apocynaceae/), http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2655191 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2655191)  :right:
Dalea purpurea Vent.,  Leguminosae (http://www.theplantlist.org/browse/A/Leguminosae/), http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15442 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15442)  :right:
Symphoricarpos occidentalis Hook., Caprifoliaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2486088 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2486088)  :right:
Atriplex canescens (Pursh) Nutt.,  Amaranthaceae (http://www.theplantlist.org/browse/A/Amaranthaceae/), http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2665120 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2665120)  :right:
Atriplex nuttallii S.Watson, Amaranthaceae (http://www.theplantlist.org/browse/A/Amaranthaceae/), http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2665560 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2665560)  :right:
Delphinium carolinianum subsp. virescens (Nutt.) R.E.Brooks, Ranunculaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2759569 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2759569)  :right: overige subsp. ook toegevoegd voor de volledigeheid
Castilleja angustifolia (Nutt.) G.Don, Orobanchaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2704852 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2704852)  :right:
Castilleja angustifolia (Nutt.) G.Don, Orobanchaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2704852 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2704852)   :huh:één keer is genoeg lijkt me  ;D

Verder nog volgende aanpassingen volgens TPL:
Pediomelum argophyllum is nu Psoralea argophylla Pursh
Psoralidium tenuiflorum (Pursh) Rydb. is nu Psoralea tenuiflora Pursh
 
Alvast bedankt!

Zie vermeldingen achter de soorten.

M.v.gr. MArk
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juli 04, 2011, 10:41:45 am
Kan deze worden toe gevoegd? Cyclamen repandum subsp. peloponnesiacum Grey-Wilson (Planten; Primulaceae).
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2749833

alvast bedankt
:right: + nog wat geldende namen; http://observado.org/search.php?q=cyclamen+re&x=8&y=3
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juli 04, 2011, 10:46:24 am
mag onderstaande toegevoegd worden, is in the plantlist nog in bewerking maar staat uiteraard wel in de Flora Iberica
 http://www.floraiberica.es/v.2.0/PHP/cientificos_.php?gen=Linaria&familia (http://www.floraiberica.es/v.2.0/PHP/cientificos_.php?gen=Linaria&familia)= staat ook in de nieuw uitgebrachte Flora vascular de Andalus Oriental Tomo 3 pag 382

Plantae - Scrophulariaceae - Linaria - Linaria verticillata subsp. cuartanensis Bois. Boisseri

alvast bedankt,
welke status heeft deze plant http://observado.org/soort/view/132011 in die flora's?  Linaria lilacina Lange
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op juli 04, 2011, 18:29:05 pm
Nog een lijst planten om toe te voegen:
 
Pinus flexilis E. James, Pinaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2562108 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2562108)  :right:
Cymopterus terebinthinus (Hook.) Torr. & A.Gray, Apiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2750756 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2750756)  :right:
Lomatium dissectum (Nutt.) Mathias & Constance, Apiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2343818 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2343818) staat al in de database onder http://observado.org/search.php?q=Ferula+dissecta&x=0&y=0 (http://observado.org/search.php?q=Ferula+dissecta&x=0&y=0)
Lomatium triternatum (Pursh) J.M. Coult. & Rose, Apiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-1700928 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-1700928) is niet de geaccepteerde naam volgens ThePlantList, wat is de reden om hiervan af te wijken?
Agoseris glauca (Pursh) Raf., Compositae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-135689 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-135689)  :right:
Artemisia arbuscula Nutt., Compositae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-76649 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-76649) Artemisia tridentata staat al in de database
Eucephalus elegans Nutt., Compositae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-117127 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-117127)  :right:
Allium acuminatum Hook., Amaryllidaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-294896 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-294896)  :right:
Eriogonum umbellatum Torr., Polygonaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2796723 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2796723)  :right:
Eriogonum cernuum Nutt., Polygonaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2795724 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2795724)  :right:
Collinsia parviflora Douglas ex Lindl., Plantaginaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2731115 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2731115)  :right:
Eunanus nanus Holz., Scrophulariaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2803099 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2803099)  :right:
Purshia tridentata (Pursh) DC., Rosaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27801129 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27801129)  :right:
Asclepias speciosa Torr, Apocynaceae (http://www.theplantlist.org/browse/A/Apocynaceae/), http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2655191 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2655191)  :right:
Dalea purpurea Vent.,  Leguminosae (http://www.theplantlist.org/browse/A/Leguminosae/), http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15442 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15442)  :right:
Symphoricarpos occidentalis Hook., Caprifoliaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2486088 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2486088)  :right:
Atriplex canescens (Pursh) Nutt.,  Amaranthaceae (http://www.theplantlist.org/browse/A/Amaranthaceae/), http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2665120 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2665120)  :right:
Atriplex nuttallii S.Watson, Amaranthaceae (http://www.theplantlist.org/browse/A/Amaranthaceae/), http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2665560 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2665560)  :right:
Delphinium carolinianum subsp. virescens (Nutt.) R.E.Brooks, Ranunculaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2759569 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2759569)  :right: overige subsp. ook toegevoegd voor de volledigeheid
Castilleja angustifolia (Nutt.) G.Don, Orobanchaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2704852 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2704852)  :right:
Castilleja angustifolia (Nutt.) G.Don, Orobanchaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2704852 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2704852)   ??? één keer is genoeg lijkt me  ;D

Verder nog volgende aanpassingen volgens TPL:
Pediomelum argophyllum is nu Psoralea argophylla Pursh
Psoralidium tenuiflorum (Pursh) Rydb. is nu Psoralea tenuiflora Pursh
 
Alvast bedankt!

Zie vermeldingen achter de soorten.

M.v.gr. MArk

Bedankt Mark! Een hele karwei met al die namen en verschillende plantenlijsten. Er zijn dus toch nog foutjes ingeslopen.
Ik doelde nog op volgende twee soorten:
Cogswellia triternata M.E.Jones, Apiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2730416 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2730416)
Castilleja linariifolia Benth., Orobanchaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2705114 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2705114)
en deze kunnen er ook nog bij:
Erigeron strigosus Muhl. ex Willd., Compositae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-88566 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-88566)
Dalea candida Willd., Leguminosae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16740 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16740)
Dalea enneandra C.Fraser, Leguminosae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16742
Dalea aurea C.Fraser, Leguminosae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15370
Argemone polyanthemos (Fedde) Ownbey, Papaveraceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2650567 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2650567)
Oxytropis lambertii Pursh, Leguminosae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-14639 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-14639)
Hedeoma hispida Pursh, Lamiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-96477 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-96477)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op juli 04, 2011, 21:56:05 pm
mag onderstaande toegevoegd worden, is in the plantlist nog in bewerking maar staat uiteraard wel in de Flora Iberica
 http://www.floraiberica.es/v.2.0/PHP/cientificos_.php?gen=Linaria&familia (http://www.floraiberica.es/v.2.0/PHP/cientificos_.php?gen=Linaria&familia)= staat ook in de nieuw uitgebrachte Flora vascular de Andalus Oriental Tomo 3 pag 382

Plantae - Scrophulariaceae - Linaria - Linaria verticillata subsp. cuartanensis Bois. Boisseri

alvast bedankt,
welke status heeft deze plant http://observado.org/soort/view/132011 (http://observado.org/soort/view/132011) in die flora's?  Linaria lilacina Lange

Hoi Rutger, die lilacina uit 2009 heeft nu een status als 1 van de 4 subsp. van L.verticillata In Flora vascular de Andaluz oriental
Corola amarilla .................................13.1 subsp. verticillata
[Roquedos y pedregales, sobre substrato calizo o siliceo, 100–2500 m (t–o). Granada, Trevenque–Almijara, Velez–Baza, Nevada–Filabres, Alpujarras, Almeria.]
Corola principalmente violacea o de un lila grisaceo, rara vez
amarilla con venas violaceas ..................................................................
13.2 subsp. lilacina (Lange) L. Saez & M.B. Crespo
= Linaria lilacina Lange
[Roquedos y pedregales calizos, 600–1800 m (m–o). Cazorla, Magina, Granada, Guadiana Menor.]
Tallos y hojas glabros, o bien pelosidad confinada a la inflorescencia y base de los tallos
Inflorescencia laxa en la antesis, con el eje glabro; espolon de al
menos la misma longitud que la corola ........................... 13.3 subsp.
cuartanensis (Degen & Hervier) L. Saez & M. B. Crespo
= L. anticaria  subsp. cuartanensis Degen & Hervier
[Roquedos y pedregales calizos, 700–2300 m (m–o). Subbetica. Cazorla)
Inflorescencia densa en la antesis, con el eje peloso; espolon por
lo general mas corto que el resto de la corola .............................
13.4 subsp. anticaria (Boiss. & Reut.) L. Saez & M. B. Crespo = L. anticaria Boiss. & Reut.
[Roquedos calizos, 600–1200 m (m–s). Ronda, Axarquia.]

en ook zo in Flora iberica. http://www.floraiberica.es/v.2.0/PHP/cientificos_.php?gen=Linaria (http://www.floraiberica.es/v.2.0/PHP/cientificos_.php?gen=Linaria)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op juli 05, 2011, 04:28:30 am
Kunnen de volgende insecten worden toegevoegd?
 
nachtvlinders
familie Noctuidae
Selenisa sueroides Guenée, 1852
Pale-edged Selenisa
 :right: http://observado.org/soort/view/211267
 
familie Noctuidae
melipotis perpendicularis Guenée, 1852
 :right: http://observado.org/soort/view/211268
 
dagvlinders
familie pieridae
aphrissa boisduvalii (C. Felder & R. Felder, 1861)
Boisduval's sulphur
 
familie pieridae
Pyrisitia proterpia (Fabricius, 1775)
Tailed Orange
 
familie lycaenidae
cyanophrys amyntor (Cramer, 1775)
Amyntor Greenstreak
 
familie nymphalidaea
Marpesia petreus (Cramer, 1776)
Ruddy Daggerwing
 
familie hesperiidae
antigonus erosus (Hübner, 1812)
Common Spurwing
 
familie hesperiidae
timochares ruptifasciata (Plötz, 1884)
Brown-banded Skipper

alvast bedankt,
Paul
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juli 05, 2011, 09:18:03 am
mag onderstaande toegevoegd worden, is in the plantlist nog in bewerking maar staat uiteraard wel in de Flora Iberica
 http://www.floraiberica.es/v.2.0/PHP/cientificos_.php?gen=Linaria&familia (http://www.floraiberica.es/v.2.0/PHP/cientificos_.php?gen=Linaria&familia)= staat ook in de nieuw uitgebrachte Flora vascular de Andalus Oriental Tomo 3 pag 382

Plantae - Scrophulariaceae - Linaria - Linaria verticillata subsp. cuartanensis Bois. Boisseri

alvast bedankt,
welke status heeft deze plant http://observado.org/soort/view/132011 in die flora's?  Linaria lilacina Lange

Linaria verticillata subsp. cuartanensis Bois. Boisseri toegevoegd.  Ik ben een beetje huiverig voor al die nieuwe dingen want voor je het weet krijg je dit soort zaken; http://observado.org/soort/view/210640 = synoniem van. Ook een ondersoort van, maar dat is niet tegelijkertijd met synoniem aan te geven.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op juli 05, 2011, 12:33:32 pm

Vraag: ik heb nogal wat planten gefotografeerd waarbij ik uitkom op een naam die volgens theplantlist.org
"in review" is. Die namen zitten ook niet in observado. Wat doe ik daarmee?

Verzoeken voor het toevoegen van plantennamen:

***
Clarkia rhomboidea;
"tongue clarkia"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2724710

***
Pterospora andromedea
"pine drops"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-26800015

Deze verzoeken staan ook nog - ben bang dat ze in de vergetelheid raken:


***
achlys triphylla
"vanilla leaf"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2617402

***
valeriana samolifolia
synoniem van plectritis congesta, plaatselijk bekend als
"shortspur seablush" en "rosy plectritis"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-33500804

***
Delphinium menziesii
"Menzies' larkspur"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2760052

***
corydalis scouleri
"Scouler's  corydalis"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2739242

***
anemone deltoidea
"columbia windflower"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2638175

***
phacelia heterophylla
"vari-leaf phacelia"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-16200160

***
clintonia uniflora
"bride's bonnet" en ook "queen's cup"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-302695

***
maianthemum stellatum
"Star-flowered (ook wel starry) Solomon's Seal"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-281249

***
cornus canadensis
"Canadian Dwarf Cornel - Canadian Bunchberry - Crackerberry"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-47300

***
purshia tridentate
"Antelope brush"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27801129

***
penstemon fruticosus
"lowbush penstemon"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29201343

***
potentilla glandulosa
"sticky cinquefoil"
dit is volgens theplantlist.org een synoniem van Drymocallis glandulosa,
en dat is
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50099084

***
agoseris aurantiaca
"orange agoseris"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-140203

***
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op juli 05, 2011, 19:13:40 pm
Weidemeyer's Admiral, Limenitis weidemeyerii W.H. Edwards, 1861 (familie: Nymphalidae)
Strecker's Giant-Skipper, Megathymus streckeri (Skinner, 1895) (familie: Hesperiidae)
Gorgone Checkerspot, Chlosyne gorgone (Hübner, [1810]) (familie: Nymphalidae)
Hackberry Emperor Asterocampa celtis (Boisduval & Leconte, [1835]) (familie: Nymphalidae)

Bron: www.butterfliesandmoths.org (http://www.butterfliesandmoths.org)
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juli 06, 2011, 09:15:02 am

Vraag: ik heb nogal wat planten gefotografeerd waarbij ik uitkom op een naam die volgens theplantlist.org
"in review" is. Die namen zitten ook niet in observado. Wat doe ik daarmee?

Verzoeken voor het toevoegen van plantennamen:

***
Clarkia rhomboidea;
"tongue clarkia"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2724710

***
Pterospora andromedea
"pine drops"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-26800015

Deze verzoeken staan ook nog - ben bang dat ze in de vergetelheid raken:


***
achlys triphylla
"vanilla leaf"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2617402

***
valeriana samolifolia
synoniem van plectritis congesta, plaatselijk bekend als
"shortspur seablush" en "rosy plectritis"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-33500804

***
Delphinium menziesii
"Menzies' larkspur"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2760052

***
corydalis scouleri
"Scouler's  corydalis"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2739242

***
anemone deltoidea
"columbia windflower"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2638175

***
phacelia heterophylla
"vari-leaf phacelia"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-16200160

***
clintonia uniflora
"bride's bonnet" en ook "queen's cup"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-302695

***
maianthemum stellatum
"Star-flowered (ook wel starry) Solomon's Seal"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-281249

***
cornus canadensis
"Canadian Dwarf Cornel - Canadian Bunchberry - Crackerberry"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-47300

***
purshia tridentate
"Antelope brush"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27801129

***
penstemon fruticosus
"lowbush penstemon"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29201343

***
potentilla glandulosa
"sticky cinquefoil"
dit is volgens theplantlist.org een synoniem van Drymocallis glandulosa,
en dat is
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50099084

***
agoseris aurantiaca
"orange agoseris"
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-140203

***
:right:

 :wrong: Purshia tridentata zat er al in.

Het is waarschijnlijk te veel gevraagd om ook de juiste families er bij te zetten. We werken volgens APGIII http://en.wikipedia.org/wiki/APG_III_system
Dat systeem wordt nog niet (overal !) door theplantlist toegepast helaas...  Dus lekker puzzelen.

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op juli 06, 2011, 10:40:10 am
Hallo
Kan de boktor Stenurella septempunctata (Fabricius 1792) Fam: Cerambycidea worden toegevoegd? Nederlandse naam bestaat niet volgens mij.
 :right: http://observado.org/soort/view/211348
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op juli 06, 2011, 12:40:28 pm
Bedankt :duim:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op juli 06, 2011, 13:29:12 pm
Hallo, Zou de soort Otiorhynchus gemmatus (Scopoli, 1763) Familie: Curculionidae kunnen worden toegevoegd bij de kevers ?
 :right: http://observado.org/soort/view/211349
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op juli 06, 2011, 18:49:48 pm

deze vraag viel wellicht niet op tussen de vele verzoeken om nieuwe plantennamen:


Vraag: ik heb nogal wat planten gefotografeerd waarbij ik uitkom op een naam die volgens theplantlist.org
"in review" of "unresolved" is. Die namen zitten ook niet in observado. Wat doe ik daarmee?

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: markmeijrink op juli 06, 2011, 19:42:56 pm

deze vraag viel wellicht niet op tussen de vele verzoeken om nieuwe plantennamen:


Vraag: ik heb nogal wat planten gefotografeerd waarbij ik uitkom op een naam die volgens theplantlist.org
"in review" of "unresolved" is. Die namen zitten ook niet in observado. Wat doe ik daarmee?


Dag Gert-Jan,

ik snap je vraag niet zo goed. Om welke specifieke plantensoorten gaat het? Kun je voorbeelden geven? ThePlantList maar ook andere checklisten doen hun best 'uptodate' te zijn. D.w.z. nieuwe of recentelijk gepubliceerde (nieuwe) soorten of combinaties worden soms tijdelijk in behandeling gezet. Aangezien bij de ThePlantLIst een (peer)review plaatsvindt gaat er dus wat tijd overheen. Over het algemeen lopen deze lijsten een jaar achter, en in sommige gevallen langer. Deze soorten zijn dan in de lijst te vinden als 'in review', 'unresolved' of 'unplaced'. Al hoewel ik bij unresolved vermoedt dat het weleens heel lang kan duren.

M.v.gr. Mark
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op juli 06, 2011, 23:32:11 pm
nog eentje:

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2721778
circaea alpina

in observado zit al wel circaea alpina subsp alpina
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op juli 06, 2011, 23:41:41 pm

deze vraag viel wellicht niet op tussen de vele verzoeken om nieuwe plantennamen:


Vraag: ik heb nogal wat planten gefotografeerd waarbij ik uitkom op een naam die volgens theplantlist.org
"in review" of "unresolved" is. Die namen zitten ook niet in observado. Wat doe ik daarmee?


Dag Gert-Jan,

ik snap je vraag niet zo goed. Om welke specifieke plantensoorten gaat het? Kun je voorbeelden geven? ThePlantList maar ook andere checklisten doen hun best 'uptodate' te zijn. D.w.z. nieuwe of recentelijk gepubliceerde (nieuwe) soorten of combinaties worden soms tijdelijk in behandeling gezet. Aangezien bij de ThePlantLIst een (peer)review plaatsvindt gaat er dus wat tijd overheen. Over het algemeen lopen deze lijsten een jaar achter, en in sommige gevallen langer. Deze soorten zijn dan in de lijst te vinden als 'in review', 'unresolved' of 'unplaced'. Al hoewel ik bij unresolved vermoedt dat het weleens heel lang kan duren.

M.v.gr. Mark

Hier volgen een aantal voorbeelden. In de meeste gevallen komt de naam uit Niehaus & Ripper, A field guide
to pacific states wildflowers. 't Is wel een oude gids zie ik nu, 1976, wellicht dat dat er iets mee van doen heeft??
Verder natuurlijk internet, oa http://plants.usda.gov

phlox diffusa
lomatium triternatum
penstemon davidsonii
Rosa gymnocarpa
Tiarella trifoliata
Nemophila parviflora
penstemon serrulatus
viola sempervirens
berberis nervosa
lonicera ciliosaTitel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juli 07, 2011, 02:11:29 am
Kan worden toegevoegd mbt vissen:

Nassau grouper;Epinephelus striatus;(Bloch, 1792)
Coney;Cephalopholis fulva;(Linnaeus, 1758)
Red Hind;Epinephelus guttatus;(Linnaeus, 1758)
Graysby;Cephalopholis cruentata;(Lacepède, 1802)

Bvd,
Ronald


:wrong: ik mis de families

Sorry, allen: Family Serranidae
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juli 08, 2011, 02:26:24 am
Mbt Molluscs and other Invertebrates:

Kan toegevoegd worden:

Familie Echinometridae:
Rock-Boring Urchin, Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758)
Reef Urchin, Echinometra viridis (Agassiz, 1863)
 :right:
Familie Cidaridae:
Slate-Pencil Urchin, Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816)

Familie Toxopneustidae:
Variegated Urchin, Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816) (also named green sea urchin)
West Indian Sea Egg, Tripneustes ventricosus (Lamarck, 1816)

Familie Brissidae:
Red Heart Urchin, Meoma ventricosa (Lamarck, 1816)

Bvd,
Ronald
 :wrong: overige families niet in de database, heb je ook bronnenFamilie Toxopneustidae: familie in observado: Echinodermata
Variegated Urchin, Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816) (also named green sea urchin)
West Indian Sea Egg, Tripneustes ventricosus (Lamarck, 1816)

Familie Brissidae: familie in observado: Echinodermata
Red Heart Urchin, Meoma ventricosa (Lamarck, 1816)
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juli 08, 2011, 02:33:00 am
zie post 404: volgens mij is nog niet toegevoegd:

Familie Zoanthidae
White Encrusting Zoanthid, Palythoa caribaeorum (Duchassaing & Michelotti, 1860) welles http://observado.org/soort/view/210910
Mat Zoanthid, Zoanthus pulchellus (Duchassaing & Michelotti, 1860) welles http://observado.org/soort/view/210911
Kingdom   Animalia
Phylum   Cnidaria
Class    Anthozoa
Subclass   Zoantharia
Order        Zoanthidea
Family   Zoanthidea
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: margriet op juli 08, 2011, 13:01:34 pm
Hoi,

Ik had bij wantsen en cicaden een vraagje gepost maar ik krijg daar geen reactie..

http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=146913.0

Kan Phyllomorpha laciniata worden toegevoegd?  ( http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&id=378 )

alvast bedankt,
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op juli 08, 2011, 13:30:25 pm
Hoi,

Ik had bij wantsen en cicaden een vraagje gepost maar ik krijg daar geen reactie..

http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=146913.0

Kan Phyllomorpha laciniata worden toegevoegd?  ( http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&id=378 )

alvast bedankt,
:wrong:
als je de benodigge gegevens aanlevert wel
familie, jaartal naamgever en alleen voor observado of ook voor waarneming.nl ?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: margriet op juli 08, 2011, 14:18:11 pm
Volgens mij Phyllomorpha laciniata (Villers, 1789) met familie Coriedae (bron http://www.matramuzeum.hu/e107_files/public/docrep/FOLDESSY_M.PDF )

Maar ik ben echt geen kenner, en heb de informatie gevonden via internet... Is de plek waar ik dit bij het forumonderdeel wantsen en cicaden aankaartte verkeerd? Ik had gehoopt op juist wat taxonomische zekerheid van admin / kenner op het gebied van Wantsen. Of misschien is deze bronvermelding genoeg?

nou ja, kijk maar...voorlopig niet toevoegen is ook geen ramp


Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op juli 08, 2011, 15:02:38 pm
tsja op heel internet 3 hits, dat is niet veel belovend
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op juli 08, 2011, 20:37:20 pm
Hoi Hisko,

tsja op heel internet 3 hits, dat is niet veel belovend
Is een reactie op welke?

Even aanvullend op de aanvraag van Margriet.

Genus Phyllomorpha (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=223102) met twee soorten in Europa:Van die beiden (volgens FE) alleen laciniata in HU.

Plenty hits op internet, alleen had Margriet de familienaam verkeerd gespeld. Moet zijn: Coreidae.

@Margriet: Ik denk dat je dit soort dingen beter gewoon op het "Nederlandse" deel van het forum bij de Wantsen etc aan kunt kaarten. Betwijfel of Berend bijvoorbeeld regelmatig het topic van jouw link bekijkt. En wij vinden het ook allemaal leuk om zulke Wantsjes te zien :)

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: margriet op juli 08, 2011, 20:51:46 pm
Aha, dus het is een ge accepteerde species en benaming.. Leuk!
Plenty hits op internet, alleen had Margriet de familienaam verkeerd gespeld. Moet zijn: Coreidae.

@Margriet: Ik denk dat je dit soort dingen beter gewoon op het "Nederlandse" deel van het forum bij de Wantsen etc aan kunt kaarten. Betwijfel of Berend bijvoorbeeld regelmatig het topic van jouw link bekijkt. En wij vinden het ook allemaal leuk om zulke Wantsjes te zien :)
Haha, moest nu nog 3 keer kijken voor ik zag ie / ei (toch een tikkel lysdectisch misschien?)
Ik zal nog een topic openen met foto in het nederlandse stuk misschien toch beter zodat er niet overheen gekeken wordt. Bedankt!

 :right: http://observado.org/search.php?q=Phyllomorpha&x=0&y=0
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op juli 09, 2011, 04:15:02 am
Kunnen de volgende nachtvlinders uit de familie Noctuidae worden toegevoegd?
 
Eutelia pulcherrima (Grote, 1865)
Beautiful Eutelia
 
Eutelia furcata (Walker, 1865)
Florida eutelia moth
 
Melipotis jucunda (Hübner, 1818)
Merry melipotis moth
 
alvast bedankt,
Paul
 :right: Merry melipotis moth
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op juli 09, 2011, 12:54:04 pm
graag toevoegen aan de planten:

* Balsamorhiza sagittata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-10566
asteraceae familie

* senecio triangularis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-8717

* nuphar lutea subsp. polysepala
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-22600225

* castilleja applegatei
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2704869

* stachys chamissonis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-194917
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juli 10, 2011, 05:24:18 am
Mbt 469 is nog niet toegevoegd:

Familie Toxopneustidae: familie in observado: Echinodermata
West Indian Sea Egg, Tripneustes ventricosus (Lamarck, 1816)
 :right: http://observado.org/soort/view/211370
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Marc Bulte op juli 12, 2011, 14:54:50 pm
Kan Oxytropis podocarpa (A.gray, 1864) (Fabaceae) toegevoegd worden? Ik kan deze of een van de synoniemen niet vinden.

http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-14647

Alvast bedankt!

 :right: http://observado.org/soort/view/211421
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Marc Bulte op juli 12, 2011, 15:47:37 pm
Kan Aspitates orciferaria (Walker, 1863) worden toegevoegd aan de Geometridae? Er bestaan de volgende ondersoorten:

A.o.orciferaria
A.o.churchillensis
A.o.baffinensis
A.o.occidentalis

Alvast bedankt.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op juli 12, 2011, 16:40:09 pm
Marc, gaarne de correcte gegevens aanleveren, zie oudere aanvragen
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Marc Bulte op juli 12, 2011, 18:48:52 pm
Marc, gaarne de correcte gegevens aanleveren, zie oudere aanvragen

Ik heb toch alles aangeleverd? Wetenschappelijke naam, familie, beschrijver en jaar van beschrijving.....wat moet er nog meer bij?

Gr Marc
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juli 13, 2011, 03:43:22 am
Kan Aspitates orciferaria (Walker, 1863) worden toegevoegd aan de Geometridae? Er bestaan de volgende ondersoorten:

A.o.orciferaria
A.o.churchillensis
A.o.baffinensis
A.o.occidentalis

Alvast bedankt.

Namens Marc:

Graag toevoegen voor nachtvlinders (moths), familie Geometridae
Aspitates orciferaria;(Walker, 1863)
Aspitates orciferaria orciferaria;(Walker, 1863)
Aspitates orciferaria churchillensis;(Munroe, 1963)
Aspitates orciferaria baffinensis;(Munroe, 1963)
Aspitates orciferaria occidentalis;(Munroe, 1963)

 :right:

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op juli 13, 2011, 06:06:59 am
Mbt Moths kan aub worden toegevoegd:

Familie Crambidae
Palpita isoscelalis;(Guenée, 1854)

Familie Noctuidae
Melipotis famelica;(Guenée, 1852)

Bvd,
Ronald
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op juli 13, 2011, 08:05:25 am
Graag nog volgende planten toevoegen aan observado:

 Cogswellia triternata M.E.Jones, Apiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2730416 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2730416)
Castilleja linariifolia Benth., Orobanchaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2705114 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2705114)
Dalea candida Willd., Fabaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16740 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16740)
Dalea enneandra C.Fraser, Fabaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16742 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16742)
Dalea aurea C.Fraser, Fabaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15370 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15370)
Argemone polyanthemos (Fedde) Ownbey, Papaveraceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2650567 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2650567)
Oxytropis lambertii Pursh, Fabaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-14639 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-14639)
Hedeoma hispida Pursh, Lamiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-96477 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-96477)

Verder nog volgende aanpassingen volgens TPL:
 Pediomelum argophyllum is nu Psoralea argophylla Pursh
 Psoralidium tenuiflorum (Pursh) Rydb. is nu Psoralea tenuiflora Pursh

Alvast bedankt!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op juli 13, 2011, 08:17:59 am
Marc, gaarne de correcte gegevens aanleveren, zie oudere aanvragen

Ik heb toch alles aangeleverd? Wetenschappelijke naam, familie, beschrijver en jaar van beschrijving.....wat moet er nog meer bij?

Gr Marc
ik heb geen idee over welke soortgroep het gaat
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op juli 13, 2011, 08:23:30 am
In verband met vakanties worden tot 3 augustus geen nieuwe soorten ingevoerd
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: markmeijrink op juli 16, 2011, 09:20:44 am
graag toevoegen aan de planten:

* Balsamorhiza sagittata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-10566
asteraceae familie

* senecio triangularis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-8717

* nuphar lutea subsp. polysepala
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-22600225

* castilleja applegatei
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2704869

* stachys chamissonis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-194917


Dag Gert-Jan,

ik kijk er dit weekend naar.

M.v.gr. Mark
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: markmeijrink op juli 16, 2011, 09:22:28 am
Dag GrusGrus,

Citaat
Bedankt Mark! Een hele karwei met al die namen en verschillende plantenlijsten. Er zijn dus toch nog foutjes ingeslopen.
Ik doelde nog op volgende twee soorten:
Cogswellia triternata M.E.Jones, Apiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2730416
Castilleja linariifolia Benth., Orobanchaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2705114
en deze kunnen er ook nog bij:
Erigeron strigosus Muhl. ex Willd., Compositae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-88566
Dalea candida Willd., Leguminosae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16740
Dalea enneandra C.Fraser, Leguminosae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16742
Dalea aurea C.Fraser, Leguminosae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15370
Argemone polyanthemos (Fedde) Ownbey, Papaveraceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2650567
Oxytropis lambertii Pursh, Leguminosae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-14639
Hedeoma hispida Pursh, Lamiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-96477

ik kijk er dit weekend naar.

M.v.gr. Mark
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Hans Verdaat op juli 17, 2011, 10:39:28 am
Canarische Grote Bonte Specht - Dendrocopos major canariensis
ssp. van Grote Bonte Specht. Komt voor op de Canarische Eilanden.
 :right: http://observado.org/soort/view/211432
Een soort die nog niet helemaal beschreven is en nog geen eigen naam heeft is Dwarf Minke Whale,  http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/2474/0 (http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/2474/0) staat vooralsnog teboek als ssp van Northern Minke Whale.
aub toevoegen: Dwarf Minke Whale - Balaenoptera acutorostrata ssp. 'Dwarf' 
 :wrong: ik zie nog geen toegewezen wetenschappelijke naam
 
Common Minke Whale subsp. acutorostrata - Balaenoptera acutorostrata acutorostrata (http://observado.org/soort/view/80678)   http://observado.org/soort/info/80678 (http://observado.org/soort/info/80678)
aub aanpassen in: Northern Atlantic Minke Whale - Balaenoptera acutorostrata acutorostrata
 :right:

Common Minke Whale - Balaenoptera acutorostrata (http://observado.org/soort/view/7759)   http://observado.org/soort/info/7759 (http://observado.org/soort/info/7759)
Engelse naam aub aanpassen in  Northern Minke Whale - Balaenoptera acutorostrata
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op juli 17, 2011, 17:31:22 pm
Hans dit topic is tijdelijk gesloten zou je daar ook op willen Letten
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Botervlieg op juli 20, 2011, 14:51:08 pm
Hallo allemaal,

Ik schreef het al naar info-at-waarneming.nl maar nu is het slotje van dit topic af dus zet ik het even hier:

Citaat
Ik zag laatst op tv een programma waarin ze het hadden over de giraffe kever.
Ik was benieuwd naar meer foto’s en waar dat beest leeft dus ben op observado gaan zoeken,
maar daar zie ik de soort niet.
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Giraffe_weevil
 
Klopt de naam misschien niet, of staat de soort er echt niet in?
 
Ik denk het laatste want als ik zoek op giraffe is er geen keversoort:
http://observado.org/search.php?q=giraffe&x=0&y=0

Ik weet eerlijk gezegd niet waar ik de rest van de informatie als familienaam en ontdekker zou moeten zoeken.
De wetenschappelijke naam is dus: Trachelophorus giraffa

Hier heb ik wel nog wat gevonden, volgens mij ook de ontdekker Voss, 1929, misschien hebben jullie er iets aan? http://www.eol.org/pages/621154

Groetjes, Marleen
 :wrong: klinkt mij wat vaag
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op juli 20, 2011, 17:24:12 pm
Graag toevoegen aan de categorie Insecten (overig) Mantispa aphavexelte
Orde: Neuroptera (Netvleugeligen)
Familie: Mantispidae
Naamgever + jaartal: U. Aspock & H. Aspock 1994
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=85548 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=85548)
Groetjes Harm
  :right: http://observado.org/soort/view/211433
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: matthijsbroere op juli 28, 2011, 12:55:14 pm
---------->>>>>
Beste,
 
 zou het mogelijk zijn de soort Ventocoris rusticus toe te voegen in
 observado.org (http://observado.org/) (rubriek wantsen) ?
 
 Gegevens (bron : http://eunis.eea.europa.eu/species/247193/general )
 
 Scientific name : Ventocoris rusticus
 Author : (Fabricius, 1781)
 Class : Insecta
 Order : Hemiptera
 Family : Pentatomidae
 Genus : Ventocoris
 
 Vriendelijke groeten en dank bij voorbaat,
 
 Bart
 :right: http://observado.org/soort/view/211434
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ejslootweg op augustus 02, 2011, 22:59:49 pm
Kunnen de volgende Noord-Amerikaanse planten worden toegevoegd aan observado?
Alvast bedankt,
Erik

Green Dragon
Arisaema dracontium (L.) Schott
Araceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-15343

Jack-in-the-Pulpit
Arisaema triphyllum (L.) Schott
Araceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-15737

Black Cohosh
Actaea racemosa L.
Ranunculaceae
(syn. Cimicifuga racemosa (L.) Nutt.)
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2620567

Little Brown Jug
Asarum arifolium Michx.
Aristolochiaceae
(Syn. Hexastylis arifolia (Michx.) Small)
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2654254

Thimbleweed,
Anemone virginiana L.
Ranunculaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2638797

Mayapple
Podophyllum peltatum L.
Berberidaceae
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=107599-1

False nettle
Boehmeria cylindrica (L.) Sw.
Urticaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2678186

Starry campion
Silene stellata (L.) W.T. Aiton
Caryophyllaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-6300517

Reclining St.Andrew's Cross
Hypericum stragulum P.B.Adams & N.Robson
Hypericaceae
http://sweetgum.nybg.org/vh/specimen_list.php?Where=DetFiledAsTaxonLocal+CONTAINS+%27Hypericum+stragulum%27

Swamp Rose Mallow
Hibiscus moscheutos L.
Malvaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-19600983

Spotted wintergreen, Pipsissewa
Chimaphila maculata (L.) Pursh
Ericaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2718270
(in observado, but without vernacular name)

Oakleaf Hydrangea
Hydrangea quercifolia W. Bartram
Hydrangeaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29100401

White Avens
Geum canadense Jacq.
Rosaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27800887

American Ipepac
Porteranthus stipulatus (Muhl. ex Willd.) Britton
Rosaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27801008

Bowman's Root
Porteranthus trifoliatus (L.) Britton
Rosaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27801009

Naked-flowered Tick Trefoil
Desmodium nudiflorum (L.) DC.
Fabaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16779

Flowering Spurge
Euphorbia corollata L.
Euphorbiaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-79114

Woodland agrimony
Agrimonia rostellata Wallr.
Rosaceae
http://bgbm3.bgbm.fu-berlin.de/iopi/gpc/PTaxonDetail.asp?NameCache=Agrimonia%20rostellata&PTRefFk=

Common Golden Alexanders
Zizia aurea (L.) W.D.J. Koch
Apiaceae
http://bgbm3.bgbm.fu-berlin.de/iopi/gpc/PTaxonDetail.asp?NameCache=Zizia%20aurea&PTRefFk=

Mountain Golden Alexanders
Zizia trifoliata (Michx.) Fernald
Apiaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-1701051

Lopseed
Phryma leptostachya L.
Phrymaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-153193

Loomis'Mountain Mint
Pycnanthemum loomisii Nutt.
Lamiaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-171058

Smooth False Foxglove
Aureolaria laevigata (Raf.) Raf.
Orobanchaceae / Scrophulariaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2666399

Squaw root, Cancer root
Conopholis americana (L.) Wallr.
Orobanchaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-23600073

Hairy Ruellia
Ruellia caroliniensis (J.F. Gmel.) Steud.
Acanthaceae
http://bgbm3.bgbm.fu-berlin.de/iopi/gpc/PTaxonDetail.asp?NameCache=Ruellia%20caroliniensis&PTRefFk=


Tall Bellflower
Campanula americana L.
Campanulaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-363928

Mapleleaf Viburnum
Viburnum acerifolium L.
Caprifoliaceae
http://bgbm3.bgbm.fu-berlin.de/iopi/gpc/PTaxonDetail.asp?NameCache=Viburnum%20acerifolium&PTRefFk=

Plantainleaf Pussytoes
Antennaria plantaginifolia (L.) Richardson
Asteraceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-119251

Leafy Elephant's Foot
Elephantopus carolinianus Raeusch.
Asteraceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-41048

Bitterweed
Helenium amarum (Raf.) H. Rock
Asteraceae
http://bgbm3.bgbm.fu-berlin.de/iopi/gpc/PTaxonDetail.asp?NameCache=Helenium%20amarum&PTRefFk=

Whorled Rosinweed
Silphium asteriscus var. trifoliatum (L.) J.A. Clevinger
Asteraceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-59640

Wideleaf Spiderwort
Tradescantia subaspera Ker Gawl.
Commelinaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-270461

Slender Woodoats
Chasmanthium laxum (L.) H.O.Yates
Poaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-404467

River Oats, Indian woodoats, Inland seaoats
Chasmanthium latifolium (Michx.) H.O.Yates
Poaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-404466

Cat greenbriar, Catbrier
Smilax glauca Walter
Smilacaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-289270

Upright Smilax
Smilax ecirrhata (Engelm. ex Kunth) S.Watson
Smilacaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-289233

Dwarf Crested Iris
Iris cristata Aiton
Iridaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-321726

Bottlebrush Grass
Elymus hystrix L.
poaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-25510976

Blue Spikemoss
Selaginella uncinata (Desv. ex Poir.) Spring
Selaginellaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-26602903

 :right:  http://observado.org/soort/view/211483 t/m http://observado.org/soort/view/211520
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ejslootweg op augustus 02, 2011, 23:10:36 pm
En ik had ook nog wat dieren;

Onder wantsen, cicade en bladluizen:

Acanalonia conica (Say, 1830)
family; Acanaloniidae
http://flow.snv.jussieu.fr/cgi-bin/flowsite.pl?page=explorer&db=flow&lang=en&card=species&id=8243

Swamp Cicada
Tibicen tibicen (Linnaeus, 1758)
Syn. Tibicen chloromera (Walker, 1850)
Family: Cicadidae, Subfam: Cicadinae, Tribe: Tibicenini
http://bugguide.net/node/view/6966

En voor Geleedpotigen (overig) een spin;

Spined Micrathena
Micrathena gracilis (Walckenaer, 1805)
Family: Araneidae
http://www.eol.org/pages/1195786

en een miljoenpoot:

North American Millipede
Narceus americanus (Palisot de Beauvois, 1817)
Family: Spirobolidae
http://www.eol.org/pages/310313

groeten, Erik

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op augustus 08, 2011, 09:19:01 am
Kan Oxytropis podocarpa (A.gray, 1864) (Fabaceae) toegevoegd worden? Ik kan deze of een van de synoniemen niet vinden.

http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-14647

Alvast bedankt!
:right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op augustus 08, 2011, 09:30:26 am
 Cogswellia triternata M.E.Jones, Apiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2730416  :wrong: = unresolved
Castilleja linariifolia Benth., Orobanchaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2705114  :right:
Dalea candida Willd., Fabaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16740  :right:
Dalea enneandra C.Fraser, Fabaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16742  :right:
Dalea aurea C.Fraser, Fabaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-15370  :right:
Argemone polyanthemos (Fedde) Ownbey, Papaveraceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2650567  :right:
Oxytropis lambertii Pursh, Fabaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-14639  :right:
Hedeoma hispida Pursh, Lamiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-96477  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op augustus 08, 2011, 09:54:43 am
graag toevoegen aan de planten:

* Balsamorhiza sagittata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-10566
asteraceae familie

* senecio triangularis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-8717

* nuphar lutea subsp. polysepala
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-22600225

* castilleja applegatei
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2704869

* stachys chamissonis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-194917


Dag Gert-Jan,

ik kijk er dit weekend naar.

M.v.gr. Mark

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: fluitenier op augustus 08, 2011, 10:15:28 am
Gelieve toe te voegen aan observado.org, dank bij voorbaat :-) :

BRON : http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=123779

*****************************

Cerocoma schreberi Fabricius 1781

Class : Insecta
Order : Coleoptera
Family : Meloidae
Genus : Cerocoma

******************************
 :right: http://observado.org/soort/view/211521
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: bcreem op augustus 08, 2011, 10:34:06 am
Kunnen volgende dagvlinders (Lycaenidae) worden toegevoegd:
 
1) Satyrium phyllodendri (Elwes, 1882)
 
Elders op internet (eol.org, GBIF) terug te vinden als Strymon phyllodendri Elw.
Volgens Weidenhoffer et al. (2004) 'conspecific' met taxon dat meestal (zie eol.org, GBIF) terug te vinden is als Fixsenia herzi, Fixsen, 1887.
Andere synoniemen die ik vond:
Thecla phyllodendri
Thecla herzi
Satyrium herzi
Strymon herzi
Nordmannia herzi
 
2) Satyrium prunoides (Staudinger, 1887)
 
Elders op internet (eol.org, GBIF) terug te vinden als Strymon prunoides Staudinger 1887 (geen gegevens in GBIF, maar kans lijkt me heel waarschijnlijk dat de data van Fixsenia prunoides (Stag.) ook tot dit taxon behoren)
Andere synoniemen die ik vond:
Thecla prunoides
Nordmannia prunoides
 
Referentie: Z Weidenhoffer, GC Bozano, S Churkin (2004). Guide to the butterflies of the Palearctic region: Lycaenidae part II
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 08, 2011, 11:05:09 am
Beste bcreem ( Berichten ondetekenen met je eigen naar aub)
waar komen de soorten voor ?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: bcreem op augustus 08, 2011, 11:29:55 am
De hoofdmoot van de verspreiding is de Amur (Korea, NE China en ZO Rusland). Ze komen niet voor in europa.
 
Bart
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 08, 2011, 11:52:22 am
Bart, dan zijn ze toegevoegd
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op augustus 08, 2011, 22:45:57 pm
dank voor de toevoegingen.

Ik heb nog een paar verzoeken voor planten in het westelijk deel van de Verenigde Staten.

* Ambrosia chamissonis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-100748

* Eriogonum latifolium
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2796166

* Eriophyllum stoechadifolium
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-78784

* Grindelia hirsutula
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-134411

* Astragalus nuttallii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16319

.. er zullen er nog wel wat bij komen ..  Inderdaad:

* Mimulus aurantiacus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29201072

* Dudleya farinosa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2778952

* Angelica hendersonii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2639101

* Zeltnera muehlenbergii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2470540

* Micromeria douglasii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-127195

* Scrophularia californica
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29201532

 :right:

* Sisyrinchium bellum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-325017

* Lupinus albifrons
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-20788

* Camissoniopsis cheiranthifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2606521

* Ambrosia chamissonis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-100748

* Abronia latifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2610226

* Rhododendron occidentale
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-12300647

* Balsamorhiza deltoidea
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-41573

* Streptanthus diversifolius
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-4102582

* madia elegans
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-103340

* Clarkia dudleyana
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2724675

* Lilium washingtonianum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-280210

* Veratrum californicum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-291216

* Calochortus superbus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-301780

* Helenium bigelovii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-27775

 :right:

* Lupinus stiversii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-20862

* Pellaea mucronata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-26602370

* Cistanthe monosperma
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2723218

* Keckiella breviflora
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29201010

* Sedum obtusatum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-8900049

* Phlox diffusa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2567306

* Apocynum androsaemifolium
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-12804

 :right: to hier toegevoegd.

* Calystegia malacophylla
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-8500626

* Spiraea densiflora
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27800209

* Hosackia crassifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16982

* Boisduvalia densiflora
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2678857

* Linanthus bicolor
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-25800264

* Lilium parvum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-279890

* Dodecatheon jeffreyi
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2773707

* Piperia transversa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-156618

* Piperia dilatata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-156601

* Mimulus cardinalis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29200081

* Ceanothus parvifolius
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2706842

* Lilium kelleyanum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-279928

* Cornus nuttallii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-47451

* Hosackia oblongifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-17057

* Leptosiphon montanus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50338329

* datura wrightii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2757870

* Baileya multiradiata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-7551

* Yucca brevifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-291788

* chilopsis linearis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-320433

* Yucca schidigera
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-309930

* Ferocactus acanthodes
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2808108

* Ferocactus acanthodes
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2808108

* Cylindropuntia acanthocarpa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2750346

* quercus turbinella
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-175590

* Populus fremontii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-28300123

* mirabilis multiflora
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-22500295

* cucurbita foetidissima
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2747138

* Aquilegia chrysantha
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2644712

* Calylophus hartwegii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2694117

* Ottleya wrightii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-39590

* ipomopsis aggregata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-25800208

* agave utahensis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-294296

* Basilima millefolium
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50310961

* Pyrola picta
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-26800026

* Camissoniopsis cheiranthifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2606521

* Abronia umbellata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2610268

* Anemopsis californica
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2638910

* Lotus purshianus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-13010093

* Calystegia macrostegia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-8500620

* Schmaltzia integrifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50126811

* Laurocerasus ilicifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50214922

* Eriogonum grande
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2796026

* Epilobium canum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2790233

* Opuntia oricola
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-5101119

* Amaryllis belladonna
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-298570

* Camissonia strigulosa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2695098

* Kniphofia uvaria
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-279646

* Monardella villosa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-129403

* Navarretia squarrosa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-25800341

* Sidalcea malviflora
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-19601118

* Lotus purshianus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-13010093

* Croton setigerus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-51174

* Erodium brachycarpum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2798149

 :right: pfrrrlllttt !  Ja, poeh, die zitten er in.  Je hebt wel wat dubbel aangevraagd, maar ok.  Zulke lange lijsten doe ik overigens niet echt voor mijn plezier!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op augustus 08, 2011, 23:35:43 pm
Graag toevoegen aan de categorie Nachtvlinders en micro's:
Hypsopygia rubidalis (Denis & Schiffermuller 1775)
Naamgever + jaartal: Denis &  Schiffermuller 1775
Familie: Pyralidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=442525 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=442525)
Bij voorbaat hartelijke dank.
Groetjes Harm
 :right: http://observado.org/soort/view/211526
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op augustus 08, 2011, 23:47:10 pm
Graag toevoegen aan de categorie Insecten (overig):
Perla grandis Rambur 1842
Naamgever en jaartal: Rambur 1842
Orde: Plecoptera
Familie: Perlidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=85922 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=85922)
 :right: http://observado.org/soort/view/211527
en
Perla marginata (Panzer 1799)
Naamgever en jaartal: Panzer 1799
Orde: Plecoptera
Familie: Perlidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=85927 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=85927)
 :right: http://observado.org/soort/view/211528
Bij voorbaat dank.
Groet Harm
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op augustus 08, 2011, 23:50:59 pm
Graag toevoegen aan de categorie Vliegen en muggen:
Exoprosopa italica (Rossi 1794)
Naamgever + jaartal: Rossi 1794
Orde: Diptera
Familie: Bombyliidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130081 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130081)
Bij voorbaat dank!
 :right: http://observado.org/soort/view/211529
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op augustus 09, 2011, 09:06:03 am
mag bij de Familie Lacertidae (Echte hagedissen) worden toegevoegd,

Iberolacerta cyrenii (Muller y Hellmich, 1937)
Spanje, Sra de Gredos
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=214642 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=214642)

voor het geval dat bruikbaar is, nog enkele synoniemen:
Iberolacerta (iberolacerta) cyreni ARRIBAS 1997 (synonym)
Lacerta monticola cyreni Müller 1937 (synonym)
Lacerta (iberolacerta) cyreni CARRANZA 2004 (synonym)


Ik heb hem onder diverse namen proberen te vinden in de soortenlijst maar hij staat er vlgs mij niet bij.
Bij voorbaat dank,
Henk Gremmer

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Datura op augustus 10, 2011, 14:00:13 pm
Kan bij de kevers, familie Scarabaeidae de soort Hoplia argentea (Poda 1761) toegevoegd worden?
 
Alvast dank!
 :right: http://observado.org/soort/view/211543
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 10, 2011, 14:06:42 pm
mag bij de Familie Lacertidae (Echte hagedissen) worden toegevoegd,

Iberolacerta cyrenii (Muller y Hellmich, 1937)
Spanje, Sra de Gredos
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=214642 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=214642)

voor het geval dat bruikbaar is, nog enkele synoniemen:
Iberolacerta (iberolacerta) cyreni ARRIBAS 1997 (synonym)
Lacerta monticola cyreni Müller 1937 (synonym)
Lacerta (iberolacerta) cyreni CARRANZA 2004 (synonym)


Ik heb hem onder diverse namen proberen te vinden in de soortenlijst maar hij staat er vlgs mij niet bij.
Bij voorbaat dank,
Henk Gremmer
Henk , dan zou het een ondersoort van http://observado.org/soort/view/84082  moeten zijn ?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op augustus 10, 2011, 22:37:47 pm
Henk , dan zou het een ondersoort van http://observado.org/soort/view/84082  moeten zijn ?
Uit de synoniemen blijkt dat dit inderdaad in 1937 zo werd gezien, maar dat het beest minstens sinds 1997 (wellicht eerder) een eigen soortstatus heeft ;)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op augustus 11, 2011, 00:32:59 am
Dag Arp en Hisko, ik mag het mis hebben maar uit de beschrijving in FaunEur lees ik het zo, dat de geaccepteerde naam nu moet zijn, Genus: Iberolacerti,  Species: Cyrenii
En dus niet een subsp. van Iberolacerti monticola
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op augustus 11, 2011, 02:43:34 am
Dat zeg ik ;)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 11, 2011, 08:00:49 am
Henk en Arp,
voor zoogdieren en herpeto volg ik de iucn lijst
kunnen jullie daar even zoeken
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op augustus 11, 2011, 17:19:36 pm
Dag Hisko, even een uittrekseltje uit de IUCN list.

Scientific Name:
Iberolacerta cyreni
Species Authority:
(Müller & Helmich, 1937)
Synonym/s:

Lacerta cyreni Müller & Hellmich, 1937
Lacerta cyreni Müller & Helmich, 1937
Lacerta monticola ssp. cyreni Müller & Hellmich, 1937
Taxonomic Notes:
This taxon is considered to be a full species based on evidence from Arribas (1996), Carranza et al. (2004), Crochet et al. (2004), Mayer and Arribas (1996, 2003) and Odierna et al. (1996). It was formerly treated as a subspecies of Iberolacerta monticola. The specific status of this taxon is supported by morphology (Arribas 1996), allozymes (Mayer and Arribas 1996) and mitochondrial DNA (Mayer and Arribas 2003; Carranza et al. 2004a; Crochet et al. 2004). It was formerly included in the genus Lacerta, but is now included in Iberolacerta, following Carranza et al. (2004), and based on evidence from Arribas (1998, 1999), Carranza et al. (2004), Harris et al. (1998) and Mayer and Arribas (2003).
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 12, 2011, 08:38:28 am
zeker http://observado.org/soort/view/211556
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op augustus 12, 2011, 08:48:43 am
Graag toevoegen aan de categorie Kevers:
Larinus (Larinus) latus (Herbst 1783)
Naamgever + jaartal: Herbst  1783
Familie: Curculionidae - Snuitkevers
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=248332 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=248332)
Bij voorbaat dank.
m.v.g. Harm
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 12, 2011, 09:04:21 am
Harm, vergeef mijn onbenulligheid
maar wat betekend (larinus) in Larinus (Larinus) latus ?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: nielsyese op augustus 12, 2011, 11:33:57 am
Harm, vergeef mijn onbenulligheid
maar wat betekend (larinus) in Larinus (Larinus) latus ?
Dit is het subgenus. Dit kan beter worden weggelaten om te voorkomen dat in de toekomst Larinus latus wordt aangevraagd, terwijl deze er dan al in staat, maar onder een andere notatie.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 12, 2011, 11:40:38 am
dus de aangevraagde soort is een ondersoort ?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: nielsyese op augustus 12, 2011, 12:22:27 pm
dus de aangevraagde soort is een ondersoort ?
Nee. Dit komt op hetzelfde neer:

Kevers
Curculionidae (Snuitkevers)
* Larinus latus (Herbst, 1783)

De toevoeging (Larinus) duidt op een groep soorten binnen het geslacht Larinus die sterk op elkaar gelijken. Dit heet een subgenus en zit dus tussen genus/geslacht en soort in.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 12, 2011, 12:25:34 pm
Niels-Jan, bedankt we zijn d`r uit http://observado.org/soort/view/211557
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: mdevries op augustus 14, 2011, 12:55:47 pm
Omdat er op "fouten in naamgeving" nog een slotje zit, post ik het hier maar:
Kan de volgende naamgeving worden aangepast?
Oud --> Nieuw
Kaspische Karekiet --> Kaspische Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus fuscus  Caspian Reed Warbler (heeft dus geen soortstatus meer)
http://observado.org/soort/view/1125?from=1900-08-14&to=2011-08-14&prov=0&maand=0&os=0 (http://observado.org/soort/view/1125?from=1900-08-14&to=2011-08-14&prov=0&maand=0&os=0)
Kaukasustjiftjaf --> Kaukasische Bergtjiftjaf  Phylloscopus lorenzi  Caucasian Mountain Chiffchaf
http://observado.org/soort/view/77255?from=1900-08-14&to=2011-08-14&prov=0&maand=0&os=0 (http://observado.org/soort/view/77255?from=1900-08-14&to=2011-08-14&prov=0&maand=0&os=0)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 14, 2011, 13:29:11 pm
Bron?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: mdevries op augustus 14, 2011, 19:45:13 pm
http://dutchbirding.nl/content/page/files/DBupdateWPchecklistArnoud20110120.pdf (http://dutchbirding.nl/content/page/files/DBupdateWPchecklistArnoud20110120.pdf)

DELETED
DEL 2.9 Caspian Reed Warbler Acrocephalus fuscus Eurasian Reed Warbler A, scirpaceus Leisler et al. 1997; cf Kennerley & Pearson 2010, HBW 11, Procházka et al 2011
http://www.worldbirdnames.org/updates-PS.html (http://www.worldbirdnames.org/updates-PS.html)


Ik zie hem namelijk niet meer in de checlist staan
http://www.worldbirdnames.org/n-warblers.html (http://www.worldbirdnames.org/n-warblers.html)
of loop ik nu op de feiten vooruit?


Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 14, 2011, 22:19:13 pm
Mark als ik het goed lees is het een voorstel.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Sjouke Scholten op augustus 15, 2011, 02:09:28 am
Is het mogelijk om een ondersoort toe te voegen?

Het gaat om de ondersoort van de 'Yellow-tufted Honeyeater' (Lichenostomus melanops cassidix (beter bekend als de Helmeted Honeyeater))
Ik weet niet waar de grens van bedreigd enzovoorts ligt, maar van deze ondersoort zijn nog ongeveer 100 individuen over..
 :right: ja zolang die in de ioc proposed subspecieslist staat http://observado.org/soort/view/211582
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op augustus 15, 2011, 02:45:11 am
Kan svp worden toegevoegd mbt vissen:

Familie Bothidae
Peacock flounder;Bothus mancus;(Broussonet, 1782)
Eyed flounder, Bothus ocellatus (Günther, 1880)

Familie Paralichthyidae
Channel flounder;Syacium micrurum;(Ranzani, 1842)

Familie Labrisomidae
Hairy blenny;Labrisomus nuchipinnis;(Quoy & Gaimard, 1824)

Familie Monacanthidae
Orangespotted filefish;Cantherhines pullus;(Ranzani, 1842)

Familie Tetraodontidae
Caribbean sharpnose-puffer;Canthigaster rostrata;(Bloch, 1786)

Familie Synodontidae
Sand diver;Synodus intermedius;(Spix & Agassiz, 1829)

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op augustus 15, 2011, 02:45:33 am
Kan svp worden toegevoegd mbt Molluscs and other invertibrates:

Familie Sabellidae
Magnificent feather duster;Sabellastarte magnifica;(Shaw, 1800)

Familie in observado: Cephalopoda
Familie Loliginidae
Caribbean Reef Squid;Sepioteuthis sepioidea;(Blainville, 1823)

Familie in observado: Bivalvia
Familie: Ostreidae
Frond Oyster;Dendostrea frons;(Linnaeus, 1758)

Familie in observado: Cnidaria
Familie: Ulmaridae
Moon jellyfish;Aurelia aurita;(Linnaeus, 1758)  :wrong: http://observado.org/soort/view/20160

Familie in observado: Cnidaria
Familie: Pelagiidae
Sea nettle;Chrysaora quinquecirrha;(Desor, 1848)

Familie in observado: Porifera
Familie: Clionaidae
Brown vulcano carpet sponge;Anthosigmella varians;(Duchassaing & Michelotti, 1864)

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op augustus 15, 2011, 02:46:20 am
Kan worden toegevoegd mbt Dagvlinders:
Common Lime Butterfly;Papilio demoleus;(Linnaeus, 1758).    Synoniem: Checkered swallowtail.

Betreft in de Caribbean een invasieve niet-inheemse soort. Kan deze hier standaard op Escape te staan?

Bvd,
Ronald
 :wrong: bestaat al http://observado.org/search.php?q=Papilio+demoleus&x=0&y=0
nee je kunt in observado niet per land aangeven of een soort exotic is
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op augustus 15, 2011, 02:46:51 am
Kan worden toegevoegd mbt Beetles:
Cerambycid Beetle;Trachyderes succinctus;(Linnaeus, 1758)
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op augustus 15, 2011, 02:48:40 am
Kan worden toegevoegd mbt Hymenoptera:

Familie Vespidae
Jack Spaniard;Mischocyttarus mexicanus cubicola;(Richards 1978) ondersoort neem ik aan ? dan eerst de soort aangeven aub  :wrong:

Familie Apidae
Carpenter bee spp.;Xylocopa spp.;(Latreille, 1802). Betreft meer dan 500 soorten en vaak niet te onderscheiden.
 :wrong: bestaat al http://observado.org/soort/view/187144
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: MJE op augustus 15, 2011, 14:32:03 pm
Onder vlinders s.v.p. opnemen:

Marpesia Chiron - Many-banded Daggerwing

Groet, Mark Eising
 :wrong: ivm ontbrekende gegevens
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op augustus 15, 2011, 21:29:59 pm
Kunnen de volgende dagvlinders worden toegevoegd?
 
Familie: Nymphalidae
Libytheana carinenta (Cramer, 1777)
American Snout
 
Hamadryas amphichloe (Boisduval, 1870)
Caribbean Cracker
 
Marpesia eleuchea (Hübner, 1818)
Caribbean Daggerwing
 
Marpesia chiron (Fabricius, 1775)
Many-banded Daggerwing
 
Historis odius (Fabricius, 1775)
Orion Cecropian
 
Calisto herophile (Hübner, 1823)
Cuban Calisto
 
Familie: Hesperiidae
Aguna claxon (Evans, 1952)
Emerald Aguna
 
Astraptes talus (Cramer, 1777)
Green Flasher
 
Astraptes habana (Lucas, 1857)
Frosty Flasher
 
Pyrgus crisia (Herrich-Schäffer, 1865)
Antillean Checkered-skipper
 
Polites baracoa (Lucas, 1857)
Baracoa Skipper

Familie: Papilionidae
Battus devilliers (Godart, 1824)
De Villiers´ Swallowtail
 
Familie: Lycaenidae
Electrostrymon angelia (Hewitson, 1874)
Fulvous Hairstreak

Alvast bedankt,
Paul
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op augustus 15, 2011, 21:31:19 pm
Onder vlinders s.v.p. opnemen:

Marpesia Chiron - Many-banded Daggerwing

Groet, Mark Eising
 :wrong: ivm ontbrekende gegevens

Ik heb die marpesia chiron hierboven maar even aangevraagd (met familienaam en auteur en jaartal).
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op augustus 16, 2011, 05:17:13 am
Kan worden toegevoegd mbt Hymenoptera:

Familie Vespidae
Jack Spaniard;Mischocyttarus mexicanus cubicola;(Richards 1978) ondersoort neem ik aan ? dan eerst de soort aangeven aub  :wrong:

Familie Apidae
Carpenter bee spp.;Xylocopa spp.;(Latreille, 1802). Betreft meer dan 500 soorten en vaak niet te onderscheiden.
 :wrong: bestaat al http://observado.org/soort/view/187144

Toevoeging:
Mischocyttarus mexicanus;(Saussure, 1854)
Jack Spaniard;Mischocyttarus mexicanus cubicola;(Richards 1978)

 :right: dan zijn we weer helemaal bij.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: MJE op augustus 16, 2011, 09:10:33 am
Kan de volgende dagvlinder worden toegevoegd:

Familie: Nymphalidae

Marpesia harmonia (Klug, 1836)
Pale Daggerwing

Alvast bedankt,

Mark Eising
 :right: http://observado.org/soort/view/211619
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: MJE op augustus 16, 2011, 09:54:57 am
Kan de volgende nachtvlinder worden toegevoegd:

Familie: Saturnidae

Rothschildia erycina (Shaw 1797)
Rotschild's Silk Moth

Alvast bedankt,

Mark Eising

 :right: http://observado.org/soort/view/211620
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: nielsyese op augustus 16, 2011, 11:29:14 am
Zou aan de Wantsen, familie Coreidae kunnen worden toegevoegd:
* Centrocoris spec.

C. spiniger en C. variegatus zijn namelijk erg lastig uit elkaar te houden.
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op augustus 16, 2011, 19:50:21 pm
er staat nog een enorme lijst nieuwe plantnamen op mijn verlanglijstje (zie boven) voor
zuidwestelijk USA, maar hier zijn er nog een paar:

* Trifolium obtusiflorum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-11797

* Cirsium andersonii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-40427

* Pycnanthemum californicum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-171038

* Clarkia purpurea ssp. viminea
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2724708

* Hosackia oblongifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-17057

* Mimulus floribundus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29201103

* mimulus cardinalis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29200081

* Monardella lanceolata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-129318

 :right: ik ga ook je andere aanvraag eens langs
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: worldtraveler55 op augustus 20, 2011, 18:54:34 pm
Hallo Hisko

zou je deze vlinder toe kunnen voegen:
Vanessa braziliensis (Moore 1883)
in het engels; Southern Painted Lady
famillie: Nymphalidea

Jan
 :right: http://observado.org/soort/view/211691
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op augustus 20, 2011, 22:09:52 pm
Kan de volgende dagvlinder worden toegevoegd?
 
Familie lycaenidae
Rekoa zebina (Hewitson, 1869)
Zebina Hairstreak
 
Alvast bedankt,
Paul
 :right: http://observado.org/soort/view/211707
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op augustus 21, 2011, 06:18:01 am
Kunnen de volgende 4 dagvlinders ook worden toegevoegd?
 
Familie Nymphalidae
Antirrhea philoctetes (L., 1758)
Northern Antirrhea
 
Familie Hesperiidae
Quasimellana mexicana (E. Bell, 1942)
Mexican Mellana
 
Quasimellana eulogius (Plötz, 1882)
Common Mellana
 
Calpodes ethlius (Stoll, 1782)
Brazilian Skipper
 
Alvast bedankt,
Paul
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: worldtraveler55 op augustus 21, 2011, 10:51:16 am
Ik heb ook nog een plantje.
de link is:

http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-26600695

het betreft:
      Rumohra adiantiformis
locale naam: Seven Week Fern

Jan

 :right: http://observado.org/soort/view/211766
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: worldtraveler55 op augustus 21, 2011, 11:14:32 am
En dan heb ik ook nog een voor de groep:
Mossen en korstmossen:
familie:
Korstmossen:Soort:
Hypotrachyna gondylophora (Hale)


bedankt alvast voor het toevoegen

Jan

 :right: http://observado.org/soort/view/211712
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Grijzezeehond op augustus 21, 2011, 21:09:05 pm
Mag deze er in?

Bijen, wespen en mieren, familie Gewone sluipwespen

Callajoppa cirrogaster (Schrank 1781)

Groeten, Kurt
 :right: http://observado.org/soort/view/211713
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 22, 2011, 08:09:22 am
Hi,

Would it be possible to add the following moth species:

-Ear Moth agg / Amphipoea oculea agg. (http://www.mothsireland.com/species/2360x.htm)
-Common Rustic agg. / Mesapamea secalis agg. (http://www.mothsireland.com/species/2343x.htm)

Both of the above contain several species that are only seperable by disection. All the subspecies listed below are endemic to Ireland. The rarity level is given at the end.

-"Irish" Burren Green (http://observado.org/soort/view/9943) / Calamia tridens occidentalis / Cockayne 1954 /Rare
-"Burren" Irish Annulet (http://observado.org/soort/view/151708) / Odontognophos dumetata hibernica / Forder 1993 / Rare
-"Lough Neagh" Bordered Grey (http://observado.org/soort/view/9639) / Selidosema brunnearia tyronensis / Cockayne, 1948 / Possibly Extinct
-"Irish" Straw Belle (http://observado.org/soort/view/9653) / Aspitates gilvaria burrenensis / Cockayne 1951 / Rare
-"Irish" Bordered Gothic (http://observado.org/soort/view/9962) / Heliophobus reticulata hibernica / Cockayne 1944 / Relatively Common
-"Irish" Marbled Green (http://observado.org/soort/view/9803) / Cryphia muralis westroppi / Cockayne & Williams 1956 /Rare  :wrong:cannot find the species
-"Irish" Least Minor (http://observado.org/soort/view/153222) / Photedes captiuncula tincta / Kane, 1895 / Rare
-"Irish" Sandhill Rustic (http://observado.org/soort/view/153216) / Luperina nickerlii knilli / Boursin 1964 / Rare
-"Irish" Narrow-bordered Five-spot Burnet (http://observado.org/soort/view/26626) / Zygaena lonicerae insularis / Tremewan 1960 / Very Rare
-"Irish" Poplar Lutestring (http://observado.org/soort/view/8687) / Tethea or hibernica / Turner, 1927 / Very Rare (Possibly Extinct)
-"Blasket" Yellow Shell (http://observado.org/soort/view/1679) / Camptogramma bilineata isolata / Kane 1896 / Very Rare
-"Irish" Netted Pug (http://observado.org/soort/view/9734) / Eupithecia venosata plumbea / Huggins 1962 / Rare
- Mere's Pug (http://observado.org/soort/view/8386) / Eupithecia intricata hibernica / Mere 1964 / Very Rare **
-"Irish" Common Pug (http://observado.org/soort/view/9518) / Eupithecia vulgata clarensis / Huggins 1962 / Relatively Common
-"Irish" Latticed Heath (http://observado.org/soort/view/8634) / Chiasmia clathrata hugginsi / Baynes 1959 / Relatively Common

**Mere's Pug is the common name, as opposed to Freyer's Pug (Eupithecia intricata intricata)

Thanks!
All species are added to the database i only do not understand what you want me to do with
-Ear Moth agg / Amphipoea oculea agg. (http://www.mothsireland.com/species/2360x.htm)
-Common Rustic agg. / Mesapamea secalis agg. (http://www.mothsireland.com/species/2343x.htm)

Both of the above contain several species that are only seperable by disection. All the subspecies listed below are endemic to Ireland. The rarity level is given at the end.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 22, 2011, 08:20:44 am
Hallo,

Ik heb een aantal vliegende vissen
Exocoetidae (Vliegende Vissen)eén soort kan ik op naam brengen:
Small-head Flying Fish - Cheilopogon pinnatibarbatus

zou je deze willen toevoegen in de database.

maar een aantal gaat niet lukken (er zijn er 64 soorten)
om ze toch te kunnen melden
wil ik vragen om een spec. aan te maken.

exocoetidae sp. - vliegende vis spec

lijkt me dan een goede keus.

jan

Jan hoe verhoudt deze soort zicht tot jouw aanvraag ? http://observado.org/soort/view/2042
kijk ook even in fishbase
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: worldtraveler55 op augustus 22, 2011, 18:21:15 pm
Hallo,

Ik heb een aantal vliegende vissen
Exocoetidae (Vliegende Vissen)eén soort kan ik op naam brengen:
Small-head Flying Fish - Cheilopogon pinnatibarbatus

zou je deze willen toevoegen in de database.

maar een aantal gaat niet lukken (er zijn er 64 soorten)
om ze toch te kunnen melden
wil ik vragen om een spec. aan te maken.

exocoetidae sp. - vliegende vis spec

lijkt me dan een goede keus.

jan
Jan hoe verhoudt deze soort zicht tot jouw aanvraag ? http://observado.org/soort/view/2042 (http://observado.org/soort/view/2042)
kijk ook even in fishbase


hallo Hisko,

ik heb vandaag het internet nogmaals doorzocht.
de fishbase ;

http://www.fishbase.org

geeft 19 soort- namen voor de Flying Fish
en wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_fish

geeft dus de 64 soorten.

op het internet kan ik geen heldere soorten-beschrijving nog afbeeldingen vinden, die
het mogelijk maken om een juiste naam op deze vissen te plakken.
(ook bij  de door mij van een local verkregen naam kan ik geen beschrijving vinden)

Vandaar mijn conclusie dat een spec. de beste keuze is.

van de ingevoerde Vliegende Vissen op Observado
hebben een aantal in de toelichting de opmerking staan: Vliegende Vis spec.
ik denk dat, omdat dit de enigste keuze is, men voor deze naam kiest.

Mijn advies (hoewel ik ook een leek ben)
is dat de benaming spec. het meest recht doet aan de waarnemingen
(waarbij overigens de foto's bij de waarneming van 15-02-2009 14:14
volgens mij geen vliegende vis weer geeft.

kortom; ik zou alle (ook reeds ingevoerde waarnemingen) de benaming spec. meegeven.

Jan


Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Marcel van kammen op augustus 22, 2011, 19:24:32 pm
Zou je deze soort kunnen toevoegen? een landpissebed genaamd Armadillidium granulatus
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op augustus 23, 2011, 00:16:07 am
Hoi Marcel/Admins

Zou je deze soort kunnen toevoegen? een landpissebed genaamd Armadillidium granulatus
David had hem al aangemaakt: Armadillidium granulatum (http://observado.org/soort/view/211688) - het granulatus (met s) was een slordigheidje van mij, misschien dat je hem daarom niet kon vinden. Sorry.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 23, 2011, 07:58:15 am
Citaat
Mijn advies (hoewel ik ook een leek ben)
is dat de benaming spec. het meest recht doet aan de waarnemingen
(waarbij overigens de foto's bij de waarneming van 15-02-2009 14:14
volgens mij geen vliegende vis weer geeft.

kortom; ik zou alle (ook reeds ingevoerde waarnemingen) de benaming spec. meegeven.
doen we
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: edokreuzen op augustus 23, 2011, 23:17:06 pm
Graag de volgende daas toevoegen.

Familie: Tabanidae.

Philipomyia graeca (Fabricius, 1794)

Met grote dank: Edo.

 :right: http://observado.org/soort/view/211816
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op augustus 24, 2011, 07:16:05 am
Graag nog volgende soorten toevoegen. Alvast bedankt.

Planten:

Gaura mollis E.James, Onagraceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2818189 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2818189)
 Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl., Campanulaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-356951 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-356951)
 Glycyrrhiza lepidota Pursh, Fabaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16848 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16848)
 Orthocarpus luteus Nutt., Scrophulariaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2396258 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2396258)
 Ambrosia psilostachya DC., Asteraceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-97891 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-97891)  :wrong: zat er in
 Verbena bracteata Cav. ex Lag. & Rodr., Verbenaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-212129 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-212129)
 Hedeoma hispida Pursh, Lamiaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-96477 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-96477)  :wrong: zat er in
 Dalea enneandra C.Fraser, Fabaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16742 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16742)  :wrong: zat er in
 Mentzelia decapetala (Pursh ex Sims) Urb., Giant Blazing Star, Magnoliopsida, http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-18900003 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-18900003)
 Allium cernuum Roth, Amaryllidaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-295267 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-295267)
 Eriogonum inflatum Torr, Polygonaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2796102 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2796102)
 
verder :right:

 Vlinders
 Lycaena hyllus (Cramer, 1775), Bronze Copper, Lycaenidae  :right:
 Erynnis persius (Scudder, 1863), Persius Duskywing, Hesperiidae  :right:
 Hesperia ottoe W.H. Edwards, 1866, Ottoe Skipper, Hesperiidae  :right:
 Papilio zelicaon Lucas, 1852, Anise Swallowtail, Papilionidae  :right:
 
 Gallen:

Mordwilkoja vagabunda (Walsh, 1863), Poplar Vagabond Gall Aphid, (Hemiptera, Aphidoidea, Aphididae)  :right:
Pemphigus populitransversus Riley, C.V., 1879, Poplar Petiolegall Aphid (Hemiptera, Aphidoidea, Aphididae)  :right:
Pemphigus populicaulis Fitch, 1859, (Hemiptera, Aphidoidea, Aphididae)  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op augustus 24, 2011, 08:10:13 am
dank voor de toevoegingen.

Ik heb nog een paar verzoeken voor planten in het westelijk deel van de Verenigde Staten.

[....]

Aangepast door Rutger:

 :right: pfrrrlllttt !  Ja, poeh, die zitten er in.  Je hebt wel wat dubbel aangevraagd, maar ok.  Zulke lange lijsten doe ik overigens niet echt voor mijn plezier!

Hartelijk dank!  Excuus voor de dubbele. Ik zal in het vervolg de aanvragen beperken tot, zeg, een stuk of tien per aanvraag.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: bcreem op augustus 24, 2011, 14:49:36 pm
Graag toevoegen aan de Dagvlinders, familie Papilionidae:
 
#soort: Papilio xuthus Linnaeus, 1767 (ref: http://www.biolib.cz/en/taxon/id400405/ (http://www.biolib.cz/en/taxon/id400405/), http://www.eol.org/pages/130925?expertise=middle (http://www.eol.org/pages/130925?expertise=middle))
 
Engels: Citrus Swallowtail, Asian Swallowtail, Xuthus Swallowtail, Chinese Yellow Swallowtail
Duits: Japanischer Schwalbenschwanz
Frans: Machaon asiatique
Spaans: Macaón asiático
 
GBIF: http://data.gbif.org/species/14709887/ (http://data.gbif.org/species/14709887/)
 
Verspreidingsgebied: ik vond verwijzingen naar delen van O-Rusland (maritime province of Siberia), O-China, Taiwan, (zuid- en noord-) Korea, Japan, Myanmar, Taiwan, Vietnam, Guam, Hawaï (geintroduceerd)

 
Alvast bedankt,
 
Bart
 
PS: Bovenstaande is samengesteld uit meerdere bronnen op internet (maar enkele meegegeven).
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 24, 2011, 14:55:23 pm
Bart, mooi aangeleverd http://observado.org/soort/view/211847
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op augustus 24, 2011, 22:43:15 pm
graag nog een paar planten voor zuid-westen van USA:

* Castilleja wightii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2705395  :right:

* Brodiaea elegans
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-301067  :right:

* Asclepias eriocarpa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2654764  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op augustus 25, 2011, 08:39:34 am
Graag toevoegen aan de categorie Wantsen en Cicade:
Cixidia parnassia (Stal 1859)
Naamgever + jaartal: Stal 1859
Familie:Achilidae
Orde: Hemiptera
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=152071 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=152071)
Groetjes Harm
 :right: http://observado.org/soort/view/211872
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Grijzezeehond op augustus 25, 2011, 14:10:02 pm
Mag deze erbij?
Paraplatypeza atra (Meigen 1804)
Groep Vliegen en muggen
Familie Platypezidae (platvoetvliegen?)

Groeten,

Kurt
 :right: http://observado.org/soort/view/211877
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Grijzezeehond op augustus 25, 2011, 14:59:43 pm
Hisko, wil je er ook voor zorgen dat ik de soort kan uploaden in waarneming.be?

K

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 25, 2011, 15:17:03 pm
K,
als je dat volgende keer d`r even bijzet dan regel ik dat gelijk
http://waarnemingen.be/soort/view/211877
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op augustus 25, 2011, 16:42:16 pm
graag nog een paar planten voor zuid-westen van USA:

* Castilleja wightii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2705395  :right:

* Brodiaea elegans
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-301067  :right:

* Asclepias eriocarpa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2654764  :right:


Mooi! Dank. Maar ik ben er nog niet, vrees ik...

Mimulus cardinalis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29200081

Monardella lanceolata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-129318

Mimulus breweri
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2506292

Phacelia egena
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-16200137

Asclepias fascicularis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2654778

Arctostaphylos viscida
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2647450

ps. "clarkia dudleyana." moet zijn "clarkia dudleyana" (dus zonder punt)

 :right: ook de punt.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op augustus 25, 2011, 21:47:09 pm
Graag toevoegen:
Calochortus gunnisonii S.Watson, Liliaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-301694 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-301694)
Castilleja occidentalis Torr., Orobanchaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2705185 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2705185)
Solidago velutina DC., Asteraceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-12327 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-12327)
Hymenoxys grandiflora (Torr. & A.Gray ex Torr. & A.Gray) K.F. Parker, Asteraceae http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-107445 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-107445)
Draba aurea Vahl ex Hornem., Brassicaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2776294 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2776294)
Acomastylis rossii (R. Br.) Greene, Rosaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27800211 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27800211)
Elephantella groenlandica (Retz.) Rydb., Orobanchaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2787504 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2787504) (toch in genus Pedicularis?)
Primula parryi A. Gray, Primulaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-26400186 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-26400186)
Gentianopsis thermalis (Kuntze) H.H. Iltis, Gentianaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2822460 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2822460)
Aconitum columbianum Nutt., Ranunculaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2618552 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2618552)
Aquilegia caerulea E.James, Ranunculaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2644654 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2644654)
Dieteria bigelovii (A.Gray) D.R.Morgan & R.L.Hartm., Asteraceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-93412 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-93412)
Iris missouriensis Nutt., Iridaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-322138 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-322138)
Penstemon virgatus A. Gray, Plantaginaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29202491 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29202491)
Polemonium viscosum Nutt., Polemoniaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2565729 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2565729)
Phacelia sericea (Graham) A. Gray, Boraginaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-16200029 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-16200029)
Bistorta bistortoides (Pursh) Small, Polygonaceae (http://en.wikipedia.org/wiki/Polygonaceae), http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2676772 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2676772)
Corallorhiza maculata (Raf.) Raf., Orchidaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-47047 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-47047)

Nog eens extra gecontroleerd voor dubbele.

 :right: dank voor het checken, er zat er toch nog 1 tussen die er al in zat. Zeg het als het niet lukt met invoeren. Ik doe het allemaal handmatig en dan kan er makkelijk iets fout gaan bij het knippen en plakken.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op augustus 26, 2011, 16:08:18 pm
Graag toevoegen aan de categorie Wantsen, Cicaden en Plantenluizen:
Eysarcoris ventralis (Westwood 1837)
Naamgever + jaartal: Westwood 1837
Familie: Pentatomidae
Orde: Hemiptera
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=454153 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=454153)
Groetjes Harm
 :right: http://observado.org/soort/view/211906
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op augustus 26, 2011, 23:24:30 pm
Ik zou graag toegevoegd zien:
Order Coleoptera, Family Meloidae, Genus Mylabris Species: Mylabris hieracii, is listed as valid name in FaunEur. Mylabris (Mesosulcata) hieracii Graells 1849
 http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=123855 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=123855)
 :right:

Order Coleoptera (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=10993), Infraorder Cucujiformia (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11025), Superfamily Tenebrionoidea (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11067), Family [font=]Oedemeridae[/font], Genus Oedemera (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=124328), species Oedemera simplex
 Accepted name Oedemera (Oedemera) simplex (Linnaeus 1767) Taxonomic status valid
 http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=124393 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=124393)
 :right:

Order Neuroptera (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11815), Family: Myrmyleontidae Genus: Megistopus Species: Megistopus flavicornis
Accepted name Megistopus flavicornis (Rossi 1790) Taxonomic status valid
 http://www.faunaeur.Org/full_results.php?id=85571 (http://www.faunaeur.Org/full_results.php?id=85571) 
 :wrong: welke soortgroep
Henk zou je het mij zo makkelijk mogelijk willen maken en een rijtje produceren zoals http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=55244.msg1031007#msg1031007

 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op augustus 27, 2011, 16:58:45 pm
Graag nog enkele soorten toevoegen

Planten:
Lithophragma parviflorum (Hook.) Nutt., Saxifragaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29100418 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29100418)  :right:
Dodecatheon pulchellum (Raf.) Merr., Primulaceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2773779 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2773779)  :right:
Solidago rigida L., Asteraceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-90277 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-90277)  :right:

Dagvlinders (bron: http://www.butterfliesandmoths.org/ (http://www.butterfliesandmoths.org/)):

Oeneis uhleri
(Reakirt, 1866), Uhler's Arctic, Nymphalidae
Erynnis afranius (Lintner, 1878), Afranius Duskywing, Hesperiidae
Oarisma garita (Reakirt, 1866), Garita Skipperling, Hesperiidae
Hesperia colorado (Scudder, 1874), Western Branded Skipper, Hesperiidae
Hesperia colorado idaho (W. H. Edwards, 1883), Western Branded Skipper, Hesperiidae
Hesperia pahaska Leussler, 1938, Pahaska Skipper, Hesperiidae
Polites peckius (W. Kirby, 1837), Peck's Skipper, Hesperiidae
Polites rhesus (W.H. Edwards, 1878), Rhesus Skipper, Hesperiidae
Polites themistocles (Latreille, [1824]), Tawny-edged Skipper, Hesperiidae
Euphyes vestris (Boisduval, 1852), Dun Skipper, Hesperiidae
Cercyonis oetus (Boisduval,1869), Small Wood Nymph, Nymphalidae
Anthocharis midea (Hübner, [1809]), Falcate Orangetip, Pieridae

Ondersoorten:
Limenitis arthemis arthemis Drury, 1773, White Admiral, Nymphalidae
Limenitis arthemis astyanax (Fabricius, 1775), Red-spotted Purple, Nymphalidae

Alvast bedankt
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op augustus 28, 2011, 00:07:10 am
Is het mogelijk om de volgende soorten toe te voegen:

Soortgroep Vissen:

1. Muraenidae
genus: Rhinomuraena
Rhinomuraena quasita (Garman, 1888)
syn.: R. amboinensis
common name: Ribbon eel, Bladneusmorene
fishbase.org
o.b.v.: http://observado.org/waarneming/view/56447785?_popup=1

2. Muraenidae
genus: Gymnothorax
Gymnothorax favagineus (Bloch&Schneider, 1801)
Common names: Honeycomb moray, Laced moray, Tesselated eel, Leopard eel, Tesselata moray eel, Grote netmurene, Luipaardmurene
o.b.v.: http://observado.org/waarneming/view/56446150

en
genus: Gymnothorax
Gymnothorax meleagris (Shaw, 1795)
Common name: Whitemouth moray, Spotted moray, Guineafowl moray, Parelmurene
o.b.v.: http://observado.org/waarneming/view/56447094?_popup=1


3. Scorpaeninae
genus: Taenianotus
Taenianotus triacanthus (Lacepède, 1802)
Common name: Leaf scorpionfish, Paperfish, Three-spined scorpionfish, Papiervis (Afrikaans), Bladvis
o.b.v.: http://observado.org/waarneming/view/56447276?_popup=1 en
http://observado.org/waarneming/view/56446953?_popup=1

Alvast bedankt.

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op augustus 28, 2011, 01:05:48 am
Is  het mogelijk om de volgende soort toe te voegen aan de soortgroep Vissen:

1. Elasmobranchii (haaien en roggen) (Sharks and rays) > Rajiformes (Skates and rays) > Dasyatidae (Stingrays)   
Himantura uarnak      (Gmelin, 1789)
Common name: Honeycomb stingray, Luipaard pijlstaartrog

o.b.v.: http://observado.org/waarneming/view/56447815?_popup=1

2. Actinopterygii (Straalvinnigen) > Tetraodontiformes (Puffers and filefishes) > Tetraodontidae (Puffers)   
Genus:Arothron
Arothron meleagris   (Anonymous, 1798)
syn.: Tetrodon meleagris
Common name: Guineafowl puffer, Parelhoen kogelvis
o.b.v.: http://observado.org/waarneming/view/56448129?_popup=1
Alvast dank!
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Theo Linders op augustus 28, 2011, 13:14:47 pm
Geen nieuwe soorten, maar wel ondersoorten die nog niet in observado bestaan:

Angola giraffe (G. camelopardis angolensis) (voorkomend in Zambia, Botswana, Namibië en Angola)
Cape giraffe/Kaapse giraffe (G. c. giraffa) (Zuid Afrika)

Afrikaanse wilde kat/African wild cat (Felis sylvestris lybica) (algemeen in Afrika en het midden oosten)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op augustus 29, 2011, 00:55:07 am
Kan voor de soortgroep Vissen de volgende soort worden aangemaakt?

-Actinopterygii (Ray-finned fishes) > Perciformes (Perch-likes) > Carangidae (Jacks and pompanos)   
 Caranx melampygus (Cuvier, 1833)
Common name: Bluefin trevally
o.b.v.: http://observado.org/waarneming/view/56446906?_popup=1

en

-Actinopterygii (Straalvinnigen) > Perciformes (Perch-likes) > Haemulidae (Grunts)   
Plectorhinchus flavomaculatus (Cuvier, 1830)
Common name: Gold-spotted sweetlips, Lemon sweetlips, Lemonfish
o.b.v.: http://observado.org/waarneming/view/56446781

Alvast bedankt!

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 29, 2011, 09:05:48 am
Geen nieuwe soorten, maar wel ondersoorten die nog niet in observado bestaan:

Angola giraffe (G. camelopardis angolensis) (voorkomend in Zambia, Botswana, Namibië en Angola)
Cape giraffe/Kaapse giraffe (G. c. giraffa) (Zuid Afrika)

Afrikaanse wilde kat/African wild cat (Felis sylvestris lybica) (algemeen in Afrika en het midden oosten)
Theo, kun je een verwijzing voor deze soorten vinden op http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Theo Linders op augustus 29, 2011, 12:32:15 pm
Geen nieuwe soorten, maar wel ondersoorten die nog niet in observado bestaan:

Angola giraffe (G. camelopardis angolensis) (voorkomend in Zambia, Botswana, Namibië en Angola)
Cape giraffe/Kaapse giraffe (G. c. giraffa) (Zuid Afrika)

Afrikaanse wilde kat/African wild cat (Felis sylvestris lybica) (algemeen in Afrika en het midden oosten)
Theo, kun je een verwijzing voor deze soorten vinden op http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/search

voor de giraffenondersoorten:
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/9194/0 , in de tekst worden ze niet apart genoemd, op dit kaartje staan ze wel ingetekend:
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/9194/0/rangemap

voor de Felis silvestris lybica:
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/8543/0
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 29, 2011, 12:35:26 pm
Theo, ik wil niet eigenwijs overkomen maar
Citaat
A number of subspecies classifications have been proposed for Giraffe (Ansell 1972, Dagg and Foster 1982, Kingdon 1997, East 1999, Grubb 2005, Ciofolo and Pendu in press). There is considerable uncertainty surrounding the geographic and taxonomic limits of all described subspecies. Furthermore, recent genetic work suggests that several subspecies may even represent distinct species (Brown et al. 2007). Here, only the forms peralta from West Africa, which recent genetic evidence has confirmed is indeed distinct (Hassanin et al. 2007), and rothschildi are assessed at the subspecies level.
lees ik als: we hebben nog wat onenigheid over een aantal ondersoorten.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Bart van Hoogstraten op augustus 29, 2011, 13:04:25 pm
Mij viel op dat de Ringslang op 1 grote hoop gegooid is onder Natrix natrix terwijl die als zodanig eigenlijk niet bestaat maar in 15 ssp's verdeeld zijn die duidelijk in tekening van elkaar te onderscheiden zijn:
- Natrix natrix algirus (fide Sochurek, 1979)
- Natrix natrix calabra (Vanni & Lanza, 1983)
- Spaanse ringslang (Natrix natrix astreptophora) (Seoane 1884)
- Natrix natrix cetti (Nilson & Andrén, 1838)
- Corsicaanse Ringslang (Natrix natrix corsa) (Hecht, 1930)
- Natrix natrix cypriaca (Hecht, 1930)
- Natrix natrix fusca (Catteneo, 1990)
- Natrix natrix gotlandica (Nilson & Andrén, 1838)
- Gevlekte ringslang (Natrix natrix helvetica) (Lacépède, 1789)
- Natrix natrix lanzai (Kramer, 1970)
- Gewone ringslang (Natrix natrix natrix) (Linnaeus, 1758)
- Gestreepte ringslang (Natrix natrix persa) (Pallas, 1814)
- Griekse Ringslang (Natrix natrix schweizeri) (Müller, 1932)
- Russische ringslang (Natrix natrix scutata) (Pallas, 1771)
- Siciliaanse ringslang (Natrix natrix sicula) (Cuvier, 1829)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 29, 2011, 13:45:33 pm
Mij viel op dat de Ringslang op 1 grote hoop gegooid is onder Natrix natrix terwijl die als zodanig eigenlijk niet bestaat maar in 15 ssp's verdeeld zijn die duidelijk in tekening van elkaar te onderscheiden zijn:
- Natrix natrix algirus (fide Sochurek, 1979)
- Natrix natrix calabra (Vanni & Lanza, 1983)
- Spaanse ringslang (Natrix natrix astreptophora) (Seoane 1884)
- Natrix natrix cetti (Nilson & Andrén, 1838)
- Corsicaanse Ringslang (Natrix natrix corsa) (Hecht, 1930)
- Natrix natrix cypriaca (Hecht, 1930)
- Natrix natrix fusca (Catteneo, 1990)
- Natrix natrix gotlandica (Nilson & Andrén, 1838)
- Gevlekte ringslang (Natrix natrix helvetica) (Lacépède, 1789)
- Natrix natrix lanzai (Kramer, 1970)
- Gewone ringslang (Natrix natrix natrix) (Linnaeus, 1758)
- Gestreepte ringslang (Natrix natrix persa) (Pallas, 1814)
- Griekse Ringslang (Natrix natrix schweizeri) (Müller, 1932)
- Russische ringslang (Natrix natrix scutata) (Pallas, 1771)
- Siciliaanse ringslang (Natrix natrix sicula) (Cuvier, 1829)
Bron, gaarne via de http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/14368/0
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: bcreem op augustus 29, 2011, 13:48:25 pm
Hisko,
 
Buiten Europa ontbreken nog heel wat (dag)vlindernamen. Ik vond volgende website met checklijsten in excel formaat.
http://www.ucl.ac.uk/taxome/gbn/ (http://www.ucl.ac.uk/taxome/gbn/)
 
Zit er een mogelijkheid in om dit automatisch te importeren en lijsten aan te vullen? (als je akkoord krijgt van auteur).
Ze lijken me wel niet echt onderhouden en voldoende nagekeken op inconsistenties, maar als al 90% zou goed zitten dan lijkt me dat al een serieuze verbetering met wat er nu is.
 
Bart
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 29, 2011, 13:52:22 pm
Bart, zo even een paar geopend
zit weinig bruikbaars bij wat ingelezen kan worden
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: bcreem op augustus 29, 2011, 14:03:02 pm
En waarom is dat niet bruikbaar? Wat heb je juist nodig opdat het bruikbaar is?
 
Bart
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 29, 2011, 14:23:33 pm
een excell / csv bestand waarin de kolommen niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn
het liefst met op 1 rij familie - genus - species- naamgever+jaartal
maar oude bestanden liever niet, want voor je het weet heeft het beestje weer meerdere namen
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: bcreem op augustus 29, 2011, 15:33:57 pm
goed dan zal ik maar eens een bijdrage doen:
1) een excell / csv bestand waarin de kolommen niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn:
ik zal informeren bij de auteur voor meer info en ineens vragen ivm copyright.
 
2) het liefst met op 1 rij familie - genus - species- naamgever+jaartal:
indien 1ste ok heb ik wel software dat dat in orde kan maken
 
3) maar oude bestanden liever niet, want voor je het weet heeft het beestje weer meerdere namen:
Bwa, zo oud zijn die bestanden nu ook weer niet (2004). Dat beestjes van soortnaam veranderen is het aard van het beestje lijkt me. Als dat een probleem vormt dan mag je stoppen met observado. Voor zover ik kan zien lijkt me dit de meest up to date lijst die je kan krijgen, tenzij er je mensen inhuurt om alle literatuur in het oog te houden. Ik zei het al eerder, als zelfs maar 90% de 'huidige' naam bevat (maar misschien zijn het er 99%), dan zijn we al een stuk verder bij de 100% dan de 10% die nu door ad hoc aanvragen zijn toegevoegd (die ook niet gegarandeerd juist zijn). Die verkeerde namen gaan er dan op lange termijn wel uit zeker via losse meldingen? Beter een verkeerde oude naam die op termijn kan aangepast worden, dan geen naam lijkt me.

Als ik een positief antwoord krijg van de auteur dan zend ik je een filetje in correcte format tegen het einde van de week.
 
Groetjes,
Bart
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 29, 2011, 15:37:33 pm
Bart, prima
als het even kan zonder europese soorten, want anders krijg ik grote ruzie
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op augustus 29, 2011, 20:50:12 pm
Het is alweer tijd voor herfstasters:

Symphyotrichum falcatum (Lindl. ex Lindl.) G.L.Nesom, Asteraceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-45559  :right:
Symphyotrichum ericoides (L.) G.L.Nesom, Asteraceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-21986   :right: synoniem = Heath Aster - Aster ericoides
en zonnebloemen:
Helianthus laevigatus Torr. & A.Gray, Asteraceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-24496  :right:
Helianthus maximiliani Schrad., Asteraceae, http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-31619  :right:

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op augustus 30, 2011, 00:19:16 am
Order Neuroptera (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11815), Family: Myrmyleontidae Genus: Megistopus Species: Megistopus flavicornis
Accepted name Megistopus flavicornis (Rossi 1790) Taxonomic status valid
 http://www.faunaeur.Org/full_results.php?id=85571 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=85571) 
 (http://forum.waarneming.nl/smf/Smileys/classic/MarkWrong.gif) welke soortgroep
Henk zou je het mij zo makkelijk mogelijk willen maken en een rijtje produceren zoals http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=55244.msg1031007#msg1031007 (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=55244.msg1031007#msg1031007)

Dag Hisko, uiteraard zal ik mijn best doen om je het zo makkelijk mogelijk te maken, jullie hebben het al zwaar genoeg.
De Neuroptera zijn toch de Netvleugeligen, gaasvliegen etc. ik hoop dat je er zo uitkomt.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 30, 2011, 07:31:59 am
Henk, vergeef mij maar welke soortgroep zoals bekend in waarneming.nl
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Peppershrike77 op augustus 30, 2011, 14:20:50 pm
Hi,

Would it be possible to add the following moth species:

-Ear Moth agg / Amphipoea oculea agg. (http://www.mothsireland.com/species/2360x.htm (http://www.mothsireland.com/species/2360x.htm))
-Common Rustic agg. / Mesapamea secalis agg. (http://www.mothsireland.com/species/2343x.htm (http://www.mothsireland.com/species/2343x.htm))

Both of the above contain several species that are only seperable by disection. All the subspecies listed below are endemic to Ireland. The rarity level is given at the end.

-"Irish" Burren Green (http://observado.org/soort/view/9943) / Calamia tridens occidentalis / Cockayne 1954 /Rare
-"Burren" Irish Annulet (http://observado.org/soort/view/151708) / Odontognophos dumetata hibernica / Forder 1993 / Rare
-"Lough Neagh" Bordered Grey (http://observado.org/soort/view/9639) / Selidosema brunnearia tyronensis / Cockayne, 1948 / Possibly Extinct
-"Irish" Straw Belle (http://observado.org/soort/view/9653) / Aspitates gilvaria burrenensis / Cockayne 1951 / Rare
-"Irish" Bordered Gothic (http://observado.org/soort/view/9962) / Heliophobus reticulata hibernica / Cockayne 1944 / Relatively Common
-"Irish" Marbled Green (http://observado.org/soort/view/9803) / Cryphia muralis westroppi / Cockayne & Williams 1956 /Rare  :wrong:cannot find the species
-"Irish" Least Minor (http://observado.org/soort/view/153222) / Photedes captiuncula tincta / Kane, 1895 / Rare
-"Irish" Sandhill Rustic (http://observado.org/soort/view/153216) / Luperina nickerlii knilli / Boursin 1964 / Rare
-"Irish" Narrow-bordered Five-spot Burnet (http://observado.org/soort/view/26626) / Zygaena lonicerae insularis / Tremewan 1960 / Very Rare
-"Irish" Poplar Lutestring (http://observado.org/soort/view/8687) / Tethea or hibernica / Turner, 1927 / Very Rare (Possibly Extinct)
-"Blasket" Yellow Shell (http://observado.org/soort/view/1679) / Camptogramma bilineata isolata / Kane 1896 / Very Rare
-"Irish" Netted Pug (http://observado.org/soort/view/9734) / Eupithecia venosata plumbea / Huggins 1962 / Rare
- Mere's Pug (http://observado.org/soort/view/8386) / Eupithecia intricata hibernica / Mere 1964 / Very Rare **
-"Irish" Common Pug (http://observado.org/soort/view/9518) / Eupithecia vulgata clarensis / Huggins 1962 / Relatively Common
-"Irish" Latticed Heath (http://observado.org/soort/view/8634) / Chiasmia clathrata hugginsi / Baynes 1959 / Relatively Common

**Mere's Pug is the common name, as opposed to Freyer's Pug (Eupithecia intricata intricata)

Thanks!
All species are added to the database i only do not understand what you want me to do with
-Ear Moth agg / Amphipoea oculea agg. (http://www.mothsireland.com/species/2360x.htm (http://www.mothsireland.com/species/2360x.htm))
-Common Rustic agg. / Mesapamea secalis agg. (http://www.mothsireland.com/species/2343x.htm (http://www.mothsireland.com/species/2343x.htm))

Both of the above contain several species that are only seperable by disection. All the subspecies listed below are endemic to Ireland. The rarity level is given at the end.


Hi,

Just to add to the database like this species http://observado.org/soort/view/136626

Ear Moth (Amphipoea oculea agg.)
Common Rustic (Mesapameasecalis agg.)

Thanks,

Stephen
ah, ok http://observado.org/soort/view/211956  :right:
this is the othe one ? http://observado.org/soort/view/8426
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Peppershrike77 op augustus 30, 2011, 16:59:31 pm


Thanks,

Stephen
ah, ok http://observado.org/soort/view/211956 (http://observado.org/soort/view/211956)  :right:
this is the othe one ? http://observado.org/soort/view/8426 (http://observado.org/soort/view/8426)

Unfortunately not. Including Mesapamea secalella, there are three species that can only be identified using dissection (ontleding?). The others are M. didyma and M. secalis.

I think it would be better to create Mesapamea secalis agg.

Thanks!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 30, 2011, 17:02:52 pm


Thanks,

Stephen
ah, ok http://observado.org/soort/view/211956 (http://observado.org/soort/view/211956)  :right:
this is the othe one ? http://observado.org/soort/view/8426 (http://observado.org/soort/view/8426)

ok, http://observado.org/soort/view/211959
Unfortunately not. Including Mesapamea secalella, there are three species that can only be identified using dissection (ontleding?). The others are M. didyma and M. secalis.

I think it would be better to create Mesapamea secalis agg.

Thanks!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op augustus 30, 2011, 20:00:28 pm
Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=55244.msg1038652#msg1038652)« Reactie #587 Gepost op: Vandaag om 07:31:59 »
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op augustus 31, 2011, 13:36:30 pm
Graag toevoegen aan de categorie Nachtvlinders en mico's:
Bucculatrix clavenae Klimesch 1950
Naamgever + jaartal: Klimesch 1950
Familie: Bucculatricidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=433493 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=433493)
Groet Harm
 :right: http://observado.org/soort/view/211966
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Theo Linders op augustus 31, 2011, 13:40:16 pm
Theo, ik wil niet eigenwijs overkomen maar
Citaat
A number of subspecies classifications have been proposed for Giraffe (Ansell 1972, Dagg and Foster 1982, Kingdon 1997, East 1999, Grubb 2005, Ciofolo and Pendu in press). There is considerable uncertainty surrounding the geographic and taxonomic limits of all described subspecies. Furthermore, recent genetic work suggests that several subspecies may even represent distinct species (Brown et al. 2007). Here, only the forms peralta from West Africa, which recent genetic evidence has confirmed is indeed distinct (Hassanin et al. 2007), and rothschildi are assessed at the subspecies level.
lees ik als: we hebben nog wat onenigheid over een aantal ondersoorten.

Er is nog een flink wat discussie over de ondersoorten, maar de door mij genoemde ondersoorten worden iig officieel erkend, als is het bij die Angolagiraffe nog de vraag of het misschien wel om 2 verschillende ondersoorten gaat. Maar op dit moment is het nog 1 ondersoort.

 :right: twee giraffen toegevoegd
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op augustus 31, 2011, 13:54:31 pm
Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=55244.msg1038652#msg1038652)« Reactie #587 Gepost op: Vandaag om 07:31:59 »
  • (http://forum.waarneming.nl/smf/Themes/core-wn/images/buttons/quote.gif)Citaat (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?action=post;quote=1038652;topic=55244.570;last_msg=1038919)

  Henk, vergeef mij maar welke soortgroep zoals bekend in waarneming.nl(http://forum.waarneming.nl/smf/Themes/core-wn/images/ip.gif)Gelogd (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?action=helpadmin;help=see_member_ip)Was getekend Hisko de Vries.

  Dag Hisko, ik vergeef je alles maar begrijp je niet helemaal of het zou al moeten zijn? Animalia - Arthropoda - Insecta - Neuroptera (Netvleugeligen) - Myrmeleontidae - Megistopus Megistopus flavicornus
als ik hier ben http://waarneming.nl/index.php en blader in het menu 'recente waarnemingen' dan zie je een rij soortgroepen. Welke moet jouw wens gaan bevatten.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op augustus 31, 2011, 16:33:46 pm
Graag toevoegen aan de categorie Nachtvlinders en micro's:
Phycitodes eliseannae Leraut 2002
Naamgever + jaartal: Leraut 2002
Familie: Pyralidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=441846 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=441846)
Groet Harm
 :right: http://observado.org/soort/view/211973
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op augustus 31, 2011, 17:52:20 pm
als ik hier ben http://waarneming.nl/index.php (http://waarneming.nl/index.php) en blader in het menu 'recente waarnemingen' dan zie je een rij soortgroepen. Welke moet jouw wens gaan bevatten.
Hoi Hisko, er gaat mij een lampje branden, vervul mijn wens aub door hem in de groep (insecta overig) te plaatsen. ik zag dat o.a gaasvliegen daar ook in staan en deze zit in de zelfde orde dus dat moet goed komen zo.
En alvast bedankt voor alle moeite, ook nog voor de vorige.
 :right: http://observado.org/soort/view/212006
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op september 01, 2011, 10:17:35 am
Graag toevoegen aan de categorie Nachtvlinders en micro's:
Dioryctria robiniella (Milliere 1865)
Naamgever + jaartal: Milliere  1865
Familie: Pyralidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=442285 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=442285)
Groet Harm
 :right: http://observado.org/soort/view/212008
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op september 02, 2011, 08:48:58 am
graag nog wat planten voor zuid-west USA:

* Wyethia mollis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-2991

* calochortus leichtlinii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-301708

* penstemon spec.
ik heb een aantal penstemons, maar theplantlist.org zegt:
"Genus Penstemon contains no accepted names." Dan voorlopig penstemon spec?

* Iris hartwegii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-321915

* Silene laciniata subsp. californica
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50262937

* Artemisia rothrockii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-126709

* Prunus fasciculata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27801094

* Larrea tridentata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-34600049

* Stanleya pinnata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-4101005

 :right: penstemon geeft bij mij een rij soorten ; http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Penstemon
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jan Willem op september 02, 2011, 09:37:20 am
Verzoeke toe te voegen, ook aan observado.org:

Carabus spec - Linnaeus, 1758 (Loopkever onbekend)

Wellicht is het mogelijk uit de schrijfwijzen op wrn.nl Schalenbijter, Schallebijter en Schalebijter een keus te maken.

Dank &
 :right: http://observado.org/soort/view/212011
Citaat
Wellicht is het mogelijk uit de schrijfwijzen op wrn.nl Schalenbijter, Schallebijter en Schalebijter een keus te maken.
Wat bedoel je precies

- Dank voor Carabus spec toevoeging, Hisko.
- Antwoord op je vraag: tik op wrn.nl of obs.org Carabus in en je krijgt bij de NL namen de genoemde variatie in schrijfwijzen. Is standaardisatie mogelijk?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: MJE op september 02, 2011, 09:40:44 am
Graag de volgende toevoegen:

Soortgroep: Vlinders
Familie: Nymphalidae

Athyma ranga (Moore, 1857) – Blackvein Sergeant.
 :right: http://observado.org/soort/view/212012
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: MJE op september 02, 2011, 09:50:54 am
Verzoek deze toe te voegen:

Soortgroep: Vlinders
Familie: Lycaenidae

Hypolycaena erylus (Godart 1823) - Common Tit
 :right: http://observado.org/soort/view/212013
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jan Willem op september 02, 2011, 10:42:05 am
Graag toevoegen aan observado.org:

Carabidae (Loopkevers)
Cicindela gallica Brullé 1834
 :right: http://observado.org/soort/view/212014
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op september 02, 2011, 10:46:32 am
Verzoeke toe te voegen, ook aan observado.org:

Carabus spec - Linnaeus, 1758 (Loopkever onbekend)

Wellicht is het mogelijk uit de schrijfwijzen op wrn.nl Schalenbijter, Schallebijter en Schalebijter een keus te maken.

Dank &
 :right: http://observado.org/soort/view/212011
Citaat
Wellicht is het mogelijk uit de schrijfwijzen op wrn.nl Schalenbijter, Schallebijter en Schalebijter een keus te maken.
Wat bedoel je precies

- Dank voor Carabus spec toevoeging, Hisko.
- Antwoord op je vraag: tik op wrn.nl of obs.org Carabus in en je krijgt bij de NL namen de genoemde variatie in schrijfwijzen. Is standaardisatie mogelijk?
ik zie het
wat is de 'aanvaarde' naam?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jan Willem op september 02, 2011, 14:47:26 pm
Ik zie geen duidelijke autoriteit op dit gebied, Hisko. Stel voor de naam uit het Nederl Soortenregister voor het genus Carabus aan te houden: Schalebijters. Curieus dat de Grote Van Dale schallebijter of scharrebijter als spelling geeft.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op september 04, 2011, 22:39:24 pm
Graag toevoegen aan de categorie Nachtvlinders en micro's:
Hypsopygia incarnatalis (Zeller 1847)
Naamgever + jaartal: Zeller 1847
Familie: Pyralidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=442524 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=442524)
Harm
 :right: http://observado.org/soort/view/212017
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op september 05, 2011, 21:40:34 pm
Kan de volgende dagvlinder worden toegevoegd?
 
Familie Hesperiidae
Vettius fantasos (Cramer, 1780)
Fantastic Skipper
 
Alvast bedankt,
Paul
 :right: http://observado.org/soort/view/212024
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op september 06, 2011, 03:01:55 am
En kunnen de volgende dagvlinders worden toegevoegd?
 
Familie Nymphalidae
Eunica monima (Stoll, 1782)
Dingy Purplewing
 
Dryadula phaetusa (Linneaus 1758)
Banded longwing
 
Alvast bedankt
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op september 06, 2011, 10:36:06 am
Graag toevoegen aan de categorie Nachtvlinders en micro's:
Hypsopygia fulvocilialis (Duponchel 1834)
Naamgever + jaartal: Duponchel 1834
Familie: Pyralidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=442523 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=442523)
Groet,
Harm
 :right: http://observado.org/soort/view/212029
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Auratus op september 07, 2011, 08:00:04 am
Graag toevoegen onder "Vliegen en Muggen"
 
Familie: Stratiomyidae
Naam: Hermetia illucens(Linnaeus, 1758)
 
Zie ook: http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=405168 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=405168)

Alvast bedankt
 :right: http://waarneming.nl/soort/view/212036
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op september 07, 2011, 12:32:33 pm
Kan aan de soortgroep Vissen worden toegevoegd:

Actinopterygii (Straalvinnigen) > Perciformes (Perch-likes) > Acanthuridae (Surgeonfishes, tangs, unicornfishes) > Acanthurinae   
Acanthurus leucostrnon (Bennett, 1833)
common name: Powderblue surgeonfish, Powderblue tang, Witborst doktersvis
o.b.v deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/56447135

Alvast bedankt.
 :right: http://observado.org/soort/view/212039
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op september 08, 2011, 01:26:56 am
Kan aan de soortgroep Vissen worden toegevoegd:

Actinopterygii (Straalvinnigen) > Perciformes (Perch-likes) > Acanthuridae (Surgeonfishes, tangs, unicornfishes) > Acanthurinae   
Acanthurus leucostrnon (Bennett, 1833)
common name: Powderblue surgeonfish, Powderblue tang, Witborst doktersvis
o.b.v deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/56447135

Alvast bedankt.
 :right: http://observado.org/soort/view/212039

Sorry, heb een foutje gemaakt, moet zijn: Acanthurus leucosternon
Dank sowieso voor je moeite Hisko!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op september 08, 2011, 07:35:24 am
Kan aan de soortgroep Vissen worden toegevoegd:

Actinopterygii (Straalvinnigen) > Perciformes (Perch-likes) > Acanthuridae (Surgeonfishes, tangs, unicornfishes) > Acanthurinae   
Acanthurus leucostrnon (Bennett, 1833)
common name: Powderblue surgeonfish, Powderblue tang, Witborst doktersvis
o.b.v deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/56447135

Alvast bedankt.
 :right: http://observado.org/soort/view/212039

Sorry, heb een foutje gemaakt, moet zijn: Acanthurus leucosternon
Dank sowieso voor je moeite Hisko!
aangepast
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Reinaerde op september 08, 2011, 21:16:03 pm
Kan de volgende soort worden toegevoegd aan Observado?
 
Soortgroep: Diptera
Familie: Asilidae
Soort:
Neoepitriptus inconstans (Wiedemann 1820)
 
Bron: Fauna Europaea http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=59749 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=59749)
 :right: http://observado.org/soort/view/212105
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Mark Broeckaert op september 09, 2011, 15:54:26 pm
Kan de volgende soort worden toegevoegd aan Observado.org?

Soortgroep: Planten
Familie: Rafflesiaceae
Soort: Rafflesia zollingeriana (Koorders, 1902)

Het betreft: http://observado.org/waarneming/view/56673405 (http://observado.org/waarneming/view/56673405)

Alvast bedankt.

 :wrong: lees de eerste post aangaande planten. = Een linkje naar www.theplantlist.org  en een geldende naam daar.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Mark Broeckaert op september 09, 2011, 17:38:51 pm
Kan de volgende soort worden toegevoegd aan Observado.org?

Soortgroep: Planten
Familie: Nepenthacea
Soort: Nepenthes spectabilis, B.H. Danser (1928)

Het betreft: http://observado.org/waarneming/view/56673683 (http://observado.org/waarneming/view/56673683)

Alvast bedankt.

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jan Zwaaneveld op september 10, 2011, 11:00:43 am
Zou de volgende vlindersoort kunnen worden toegevoegd:
 
Empress Leilia Asterocampa leilia
 
Zie o.m. hier: http://www.butterfliesandmoths.org/species/Asterocampa-leilia (http://www.butterfliesandmoths.org/species/Asterocampa-leilia)
 
Alvast bedankt!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Mark Broeckaert op september 10, 2011, 14:06:12 pm
Kan de volgende soort worden toegevoegd aan Observado.org?

Soortgroep: Planten
Familie: Rafflesiaceae
Soort: Rafflesia zollingeriana (Koorders, 1902)

Het betreft: http://observado.org/waarneming/view/56673405 (http://observado.org/waarneming/view/56673405)

Alvast bedankt.

 :wrong: lees de eerste post aangaande planten. = Een linkje naar www.theplantlist.org (http://www.theplantlist.org)  en een geldende naam daar.

Beste Rutger,

Ik weet niet zeker of ik je goed begrijp, maar ik heb de plant op in de opgegeven link gevonden:
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=707090-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Drafflesia%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dzollingeriana%26output_format%3Dnormal (http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=707090-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Drafflesia%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dzollingeriana%26output_format%3Dnormal)

De juiste notatie moet zijn:
 Rafflesiaceae   Rafflesia zollingeriana Koord. (http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=707090-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Drafflesia%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dzollingeriana%26output_format%3Dnormal) -- Bot. Overz. Rafflesiac. Ned. Ind. 67 (1918).  (IK)
Is dit wat je voor ogen hebt?
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Mark Broeckaert op september 10, 2011, 14:08:07 pm
Kan de volgende soort worden toegevoegd aan Observado.org?

Soortgroep: Planten
Familie: Nepenthacea
Soort: Nepenthes spectabilis, B.H. Danser (1928)

Het betreft: http://observado.org/waarneming/view/56673683 (http://observado.org/waarneming/view/56673683)

Alvast bedankt.

Hetzelde als bij rafflesia zie link onder:
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=603809-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dnepenthes%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dspectabilis%26output_format%3Dnormal (http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=603809-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dnepenthes%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dspectabilis%26output_format%3Dnormal)


De juiste notatie zou moeten zijn:
 Nepenthaceae   Nepenthes spectabilis Danser (http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=603809-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dnepenthes%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dspectabilis%26output_format%3Dnormal) -- Bull. Jard. Bot. Buitenzorg ser. III, ix. 373 (1928).  (IK)
Is dit voldoende?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op september 10, 2011, 21:00:27 pm
Kan de volgende soort worden toegevoegd aan Observado.org?

Soortgroep: Planten
Familie: Rafflesiaceae
Soort: Rafflesia zollingeriana (Koorders, 1902)

Het betreft: http://observado.org/waarneming/view/56673405 (http://observado.org/waarneming/view/56673405)

Alvast bedankt.

 :wrong: lees de eerste post aangaande planten. = Een linkje naar www.theplantlist.org (http://www.theplantlist.org)  en een geldende naam daar.

Beste Rutger,

Ik weet niet zeker of ik je goed begrijp, maar ik heb de plant op in de opgegeven link gevonden:
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=707090-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Drafflesia%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dzollingeriana%26output_format%3Dnormal (http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=707090-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Drafflesia%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dzollingeriana%26output_format%3Dnormal)

De juiste notatie moet zijn:
 Rafflesiaceae   Rafflesia zollingeriana Koord. (http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=707090-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Drafflesia%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dzollingeriana%26output_format%3Dnormal) -- Bot. Overz. Rafflesiac. Ned. Ind. 67 (1918).  (IK)
Is dit wat je voor ogen hebt?
Nee, dat is niet wat ik bedoelde. Je typt je naam in in www.theplantlist.org  Daar komt je naam te staan als deze erin zit. Indien het niet een 'accepted' naam is ga je naar de 'accepted' naam. Die vraag je eventueel aan (ovv. de naam, auteur, familie en met een linkje naar www.theplantlist.org).  De synoniemen die bij die naam staan vermeld moeten niet al in Observado zitten. Dat is te checken door deze 1 voor 1 in Observado op te zoeken.  In het geval van  Rafflesia heel gemakkelijk, want er zitten er bijna geen in.

Ik heb nu voor je de geldende naam toegevoegd; Rafflesia horsfieldii

Die andere plant Nepenthes spectabilis, B.H. Danser (1928) is geen geldende naam. Er zijn wel andere Nephentes geaccepteerd; http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Nepenthes
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op september 10, 2011, 22:35:07 pm
Determinatiesites voor tropische Nudibranch (zeenaaktslakken) zijn schaars, ik weet niet goed waar ik naar moet verwijzen voor een officieel erkende site/databse. Ik heb advies gevraagd aan experts via de webmaster van The slugsite: http://slugsite.tierranet.com/ om mijn Zuid-Afrikaanse nudibranches zo goed mogelijk op naam proberen te krijgen.

Op basis van de determinaties zou ik graag aan de soortgroep Weekdieren de volgende soorten toegevoegd willen:

- Order: NUDIBRANCHIA> Suborder: DORIDINA> Family: Dorididae> Halgerda wasinensis (Eliot, 1904) o.b.v. deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/56446179?_popup=1
- Order: NUDIBRANCHIA> Suborder: DORIDINA> Family: Chromodorididae> Chromodoris magnifica (Quoy & Gaimard, 1832): o.b.v. deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/56446405?_popup=1 , met een vraagteken maar toch
-Chromodoris indet. is beter omdat dit een hele lastige groep is met veel kleurvariaties. Dat zou beter zijn (C. africana ligt bijvoorbeeld ook voor de hand).
-Order: NUDIBRANCHIA> Suborder: DORIDINA> Family: Chromodorididae> Glossodoris pallida (Ruppell & Leuckart, 1828): o.b.v. deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/56446199?_popup=1

Ze zijn nog aardig pittig qua determinatie, die Nudibranch. Maar ik dacht ik probeer het toch ;D
Deze site http://www.naaktslakken.be/ is de moeite waard om bij determinatie links te vermelden, van onze zuiderburen.
Alvast dank voor de moeite
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op september 10, 2011, 23:24:32 pm
ik weet niet goed waar ik naar moet verwijzen voor een officieel erkende site/databse.
Misschien is WoRMS (http://www.marinespecies.org/) bruikbaar?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Reinaerde op september 11, 2011, 01:00:30 am
Kan de volgende soort worden toegevoegd aan Observado?
 
Soortgroep: Diptera
Familie: Asilidae

Soort:
Machimus setibarbus (Loew 1849)
 
Bron: http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=59793 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=59793)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Mark Broeckaert op september 11, 2011, 17:10:12 pm
Kan de volgende soort worden toegevoegd aan Observado.org?

Soortgroep: Planten
Familie: Rafflesiaceae
Soort: Rafflesia zollingeriana (Koorders, 1902)

Het betreft: http://observado.org/waarneming/view/56673405 (http://observado.org/waarneming/view/56673405)

Alvast bedankt.

 :wrong: lees de eerste post aangaande planten. = Een linkje naar www.theplantlist.org (http://www.theplantlist.org)  en een geldende naam daar.

Beste Rutger,

Ik weet niet zeker of ik je goed begrijp, maar ik heb de plant op in de opgegeven link gevonden:
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=707090-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Drafflesia%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dzollingeriana%26output_format%3Dnormal (http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=707090-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Drafflesia%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dzollingeriana%26output_format%3Dnormal)

De juiste notatie moet zijn:
 Rafflesiaceae   Rafflesia zollingeriana Koord. (http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=707090-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Drafflesia%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dzollingeriana%26output_format%3Dnormal) -- Bot. Overz. Rafflesiac. Ned. Ind. 67 (1918).  (IK)
Is dit wat je voor ogen hebt?
Nee, dat is niet wat ik bedoelde. Je typt je naam in in www.theplantlist.org (http://www.theplantlist.org)  Daar komt je naam te staan als deze erin zit. Indien het niet een 'accepted' naam is ga je naar de 'accepted' naam. Die vraag je eventueel aan (ovv. de naam, auteur, familie en met een linkje naar www.theplantlist.org (http://www.theplantlist.org)).  De synoniemen die bij die naam staan vermeld moeten niet al in Observado zitten. Dat is te checken door deze 1 voor 1 in Observado op te zoeken.  In het geval van  Rafflesia heel gemakkelijk, want er zitten er bijna geen in.

Ik heb nu voor je de geldende naam toegevoegd; Rafflesia horsfieldii

Die andere plant Nepenthes spectabilis, B.H. Danser (1928) is geen geldende naam. Er zijn wel andere Nephentes geaccepteerd; http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Nepenthes (http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Nepenthes)
Hoi Rutger

Ik heb de lijst doorgenomen en er zijn maar 2 Nepenthes geclassificeerd als "accpeted": N. mirabilis en N. madagascariensis. De laatste komt alleen op Madagascar voor en de eerstgenoemde komt weliswaar op Sumatra voor, maar de variatie "echinostoma" (die het meest lijkt op "mijn" plant groeit weer alleen op Brunei en Sarawak. Buiten dit is de soort ook nog een lowland species, terwijl de plant die ik heb waargenomen hoog op de Gunung Sibayak groeit.
De enig optie in mijn ogen is de Nepenthes spectabilis, een highland species van Sumatra. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Nepenthes_spectabilis (http://en.wikipedia.org/wiki/Nepenthes_spectabilis)
Probleem nu is dat de soort niet geaccepteerd is. Ik vraag me af hoe het nu verder moet.
- invoeren als Nepenthes sp of
- invoeren als plant onbekend met in de opmerkingen de naam vermelden. (dus eigenlijk laten zoals het nu is).

Graag advies

PS dank voor het aanmaken van Rafflesia horsfieldii. Ik had eerlijk gezegd werkelijk geen idee wat van mij verwacht werd. Nu is alles helder en in de toekomst weet ik wat ik doen moet. Waarvoor dank.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op september 11, 2011, 20:27:16 pm
graag nog wat planten voor zuid-west USA:
....

 :right: penstemon geeft bij mij een rij soorten ; http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Penstemon

Dank je!

je hebt gelijk over die penstemon. Ik weet nu niet meer na welke vraag ik die mededeling van theplantlist kreeg. Maar goed,
die spec is nooit weg voor al die "unresolved" gevallen.

Nog wat:

* Pinus longaeva
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2561804

* Erigeron formosissimus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-85816

* Petradoria pumila
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-36439

* Cryptantha setosissima
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2745736

* Geranium richardsonii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2823963

* Eriogonum racemosum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2796506

* Rosa woodsii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27800169

* Verbena macdougalii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-212456

* Geranium caespitosum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2822966

* Calochortus ambiguus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-301630

* sphaeralcea parvifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-19601186

laatste :wrong: ; zat er in. de rest  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Marc Bulte op september 11, 2011, 20:52:14 pm
Zou de volgende soort toegevoegd kunnen worden bij de Vliegen en Muggen:


Familie: Agromyzidae
Soort: Phytomyza podagrariae (Hering, 1954)


Alvast bedankt!
 :right: http://observado.org/soort/view/206439
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op september 11, 2011, 23:17:57 pm
Kan aan de soortgroep Vissen de volgende soort worden toegevoegd:

Actinopterygii (Straalvinnigen) > Perciformes (Perch-likes) > Apogonidae (Cardinalfishes) > Apogoninae   
Apogon apogonoides (Bleeker, 1856)
Common name: Short-tooth cardinal
o.b.v. deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/56447917?_popup=1

Alvast dank voor de moeite.
 :right: http://observado.org/soort/view/212128
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op september 12, 2011, 21:34:10 pm
graag nog meer planten voor zuid-westen van USA. Zoals beloofd niet teveel planten per verzoek, dus begin ik nu een nieuw verzoek...

* Hymenoxys subintegra
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-119070

* Heterotheca fulcrata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-44961

* Pentaphyllum hippianum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50099486

* Antennaria dimorpha
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-118518

* Astragalus humistratus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-16239

* Lithospermum multiflorum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-4000986

* Lupinus hillii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-14518

* Sphaeralcea parvifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-19601186

* Hazardia detonsa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-139007

* Abronia maritima
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2610230

* Eriogonum parvifolium
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2796437

* Ceanothus integerrimus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2706754

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Douwe van der Ploeg op september 15, 2011, 00:24:15 am
Hoi Hisko,

Ik heb gereageerd in een topic in subforum zoogdieren, waarin je vroeg om de observado lijst voor Europa na te lopen. Nu zag ik net dat dit een oud topic is, en ik weet niet zeker of je deze nog checkt, dus vandaar hier ook even een melding.
http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=146897.msg1048660#msg1048660
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op september 15, 2011, 08:13:07 am
Douwe,
qua zoogdieren probeer ik de iucn lijst te volgen
staan die soorten daar ook in http://www.iucnredlist.org/  ?
zoja en ze komen op observado.org niet voor kun je ze gerust melden in dit topic
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op september 15, 2011, 10:42:18 am
Kan de volgende soort worden toegevoegd aan Observado.org?

Soortgroep: Planten
Familie: Rafflesiaceae
Soort: Rafflesia zollingeriana (Koorders, 1902)

Het betreft: http://observado.org/waarneming/view/56673405 (http://observado.org/waarneming/view/56673405)

Alvast bedankt.

 :wrong: lees de eerste post aangaande planten. = Een linkje naar www.theplantlist.org (http://www.theplantlist.org)  en een geldende naam daar.

Beste Rutger,

Ik weet niet zeker of ik je goed begrijp, maar ik heb de plant op in de opgegeven link gevonden:
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=707090-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Drafflesia%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dzollingeriana%26output_format%3Dnormal (http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=707090-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Drafflesia%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dzollingeriana%26output_format%3Dnormal)

De juiste notatie moet zijn:
 Rafflesiaceae   Rafflesia zollingeriana Koord. (http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=707090-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Drafflesia%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Dzollingeriana%26output_format%3Dnormal) -- Bot. Overz. Rafflesiac. Ned. Ind. 67 (1918).  (IK)
Is dit wat je voor ogen hebt?
Nee, dat is niet wat ik bedoelde. Je typt je naam in in www.theplantlist.org (http://www.theplantlist.org)  Daar komt je naam te staan als deze erin zit. Indien het niet een 'accepted' naam is ga je naar de 'accepted' naam. Die vraag je eventueel aan (ovv. de naam, auteur, familie en met een linkje naar www.theplantlist.org (http://www.theplantlist.org)).  De synoniemen die bij die naam staan vermeld moeten niet al in Observado zitten. Dat is te checken door deze 1 voor 1 in Observado op te zoeken.  In het geval van  Rafflesia heel gemakkelijk, want er zitten er bijna geen in.

Ik heb nu voor je de geldende naam toegevoegd; Rafflesia horsfieldii

Die andere plant Nepenthes spectabilis, B.H. Danser (1928) is geen geldende naam. Er zijn wel andere Nephentes geaccepteerd; http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Nepenthes (http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Nepenthes)
Hoi Rutger

Ik heb de lijst doorgenomen en er zijn maar 2 Nepenthes geclassificeerd als "accpeted": N. mirabilis en N. madagascariensis. De laatste komt alleen op Madagascar voor en de eerstgenoemde komt weliswaar op Sumatra voor, maar de variatie "echinostoma" (die het meest lijkt op "mijn" plant groeit weer alleen op Brunei en Sarawak. Buiten dit is de soort ook nog een lowland species, terwijl de plant die ik heb waargenomen hoog op de Gunung Sibayak groeit.
De enig optie in mijn ogen is de Nepenthes spectabilis, een highland species van Sumatra. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Nepenthes_spectabilis (http://en.wikipedia.org/wiki/Nepenthes_spectabilis)
Probleem nu is dat de soort niet geaccepteerd is. Ik vraag me af hoe het nu verder moet.
- invoeren als Nepenthes sp of
- invoeren als plant onbekend met in de opmerkingen de naam vermelden. (dus eigenlijk laten zoals het nu is).

Graag advies

PS dank voor het aanmaken van Rafflesia horsfieldii. Ik had eerlijk gezegd werkelijk geen idee wat van mij verwacht werd. Nu is alles helder en in de toekomst weet ik wat ik doen moet. Waarvoor dank.
Nu rest mij enkel de soort, Nepenthes spectabilis, B.H. Danser (1928),  toch toe te voegen, omdat theplantlist.org hier aantoonbaar tekort schiet.

http://observado.org/soort/view/212181
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Mark Broeckaert op september 15, 2011, 10:59:37 am
Dank voor alle moeite.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op september 15, 2011, 11:01:50 am
Kan voor waarnemingen.be en meteen Observado

Ichneumon lautatorius Desvignes 1856 worden toegevoegd?

groep Bijen, wespen en mieren
familie Sluipwespen.

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=331804

mijn waarneming, det. C. Thirion. ; http://waarnemingen.be/waarneming/view/56544775

(http://waarnemingen.be/fotonew/2/2562562.jpg)

 :right: http://waarnemingen.be/soort/view/212204

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op september 15, 2011, 11:18:35 am
graag nog meer planten voor zuid-westen van USA. Zoals beloofd niet teveel planten per verzoek, dus begin ik nu een nieuw verzoek...
 :right:

Hartelijk dank, Rutger. Het einde komt in zicht (tijd om de volgende trip te plannen), nog een paar (?):

* Kelloggia galioides
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-105810

* pinus edulis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2561911

* Juniperus osteosperma
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2332725

*  Pyrola picta
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-26800026

 :right: Veel plezier op je volgende trip
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Douwe van der Ploeg op september 15, 2011, 12:58:11 pm
Douwe,
qua zoogdieren probeer ik de iucn lijst te volgen
staan die soorten daar ook in http://www.iucnredlist.org/  ?
zoja en ze komen op observado.org niet voor kun je ze gerust melden in dit topic

Prima, na vergelijking met die lijst dan hier de eersten:

Orde Insectivora

Familie Talpidae:
Balkan mol / Balkan Mole - Talpa stankovici
V. Martino & E. Martino, 1931
Status: Least Concern
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/41485/0

Leventijnse Mol / Levantine Mole - Talpa levantis
Thomas, 1906
Status: Least Concern
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/41482/0

Familie Soricidae:
Iberische bosspitsmuis / Iberian Shrew - Sorex granarius
Miller, 1910
Status: Least Concern
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/29664/0

Kleine dwergspitsmuis / Eurasian Least Shrew - Sorex minutissimus
Zimmerman, 1780
Status: Least Concern
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/29666/0

Zimmermann's spitsmuis / Cretan Shrew - Crocidura zimmermanni
Wettstein, 1953
Status: Vulnerable
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/5588/0
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op september 15, 2011, 16:19:15 pm
Douwe, ik heb de eerste gecheckt maar de soort bestaat al http://observado.org/search.php?q=Talpa+stankovici&x=0&y=0
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Bart van Hoogstraten op september 16, 2011, 14:39:54 pm
Volgens mij kan er een nieuwe Dolfijnensoort toegevoegd worden, de derde Tuimelaar:
Tursiops australis (Charlton-Robb et al., 2011) eng.: Burrunan dolphin
Waarschijnlijk een vet rode; er zijn maar twee populaties bekend, eentje van 100 en eentje van 50.
Hij is onlangs pas ontdekt en gisteren gepubliceerd door de betreffende universiteit (http://www.monash.edu.au/news/show/researcher-discovers-new-dolphin-species-in-victoria) waar dit onderzocht is.
zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Burrunan_dolphin
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op september 16, 2011, 14:44:57 pm
laat ze maar doorkomen http://observado.org/soort/view/212209
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Bart van Hoogstraten op september 16, 2011, 14:50:08 pm
laat ze maar doorkomen http://observado.org/soort/view/212209

Ben benieuwd wie die als primeur binnenhaalt!  ;)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op september 17, 2011, 20:15:35 pm
toch nog wat plant(en) voor zuid-westen van USA, er druppelen er nog wat na...

* Helianthella quinquenervis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-43145

* Caesalpinia pulcherrima
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-949

* Silene lemmonii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-6301037

* swertia radiata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-13800587

* Euphorbia albomarginata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-78255

* correctie: opuntia oricolak moet denk ik opuntia oricola zijn (zonder "k")

bij voorbaat dank voor de moeite

 :right: incl. de verwijdering van de "k"
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: bas.van.schooten op september 18, 2011, 04:48:06 am
  Sta je om 5 uur des ochtends met goede moed kikkers te luisteren kan je ze niet in obsmapp invoeren... wat een baalochtend :P


    Peltophryne lemur - Cope, 1868           
    Amphibia | Anura | Bufonidae           
    Puerto Rican Toad           
       :wrong: http://observado.org/soort/view/204295         
    Rhinella marina - Linnaeus, 1758           
    Amphibia | Anura | Bufonidae           
    Marine Toad           
    Puerto Rico-VI - Introduced           
    IUCN Status: Least Concern 
 :wrong: http://observado.org/soort/view/85322         
               
    Eleutherodactylus antillensis - Reinhardt and Lütken, 1862           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Red-eyed Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Least Concern   
 :right: http://observado.org/soort/view/212221       
               
    Eleutherodactylus brittoni - Schmidt, 1920           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Grass Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Least Concern
 :right: http://observado.org/soort/view/212222           
               
    Eleutherodactylus cochranae - Grant, 1932           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Whistling Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Least Concern   
 :right: http://observado.org/soort/view/212223         
               
    Eleutherodactylus cooki - Grant, 1931           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Cave Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Endangered
 :right: http://observado.org/soort/view/212224           
               
    Eleutherodactylus coqui - Thomas, 1966           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Least Concern 
 :right: http://observado.org/soort/view/212225         
               
    Eleutherodactylus eneidae - Rivero, 1959           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Elegant Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Critically Endangered
  http://observado.org/soort/view/212226         
               
    Eleutherodactylus gryllus - Schmidt, 1920           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Green Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Endangered
http://observado.org/soort/view/212227           
               
    Eleutherodactylus hedricki - Rivero, 1963           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Treehole Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Endangered   
 :right:  http://observado.org/soort/view/212228       
               
    Eleutherodactylus jasperi - Drewry and Jones, 1976           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Golden Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Critically Endangered 
 :right:   http://observado.org/soort/view/212229       
               
    Eleutherodactylus juanariveroi - Rios-López and Thomas, 2007           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Wetland Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Not Assessed           
               
    Eleutherodactylus karlschmidti - Grant, 1931           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Stream Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Critically Endangered
 :right:           
               
    Eleutherodactylus lentus - Cope, 1862           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Virgin Islands Yellow Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Endangered 
 :right:         
               
    Eleutherodactylus locustus - Schmidt, 1920           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Small-eared Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Critically Endangered
 :right:           
               
    Eleutherodactylus monensis - Meerwarth, 1901           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Mona Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Vulnerable   
 :right:         
               
    Eleutherodactylus portoricensis - Schmidt, 1927           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican White-eyed Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Endangered
 :right:           
               
    Eleutherodactylus richmondi - Stejneger, 1904           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Bronze Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Critically Endangered     
 :right:       
               
    Eleutherodactylus schwartzi - Thomas, 1966           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Virgin Islands Khaki Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Endangered
 :right:           
               
    Eleutherodactylus unicolor - Stejneger, 1904           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Elfin Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Critically Endangered 
 :right:         
               
    Eleutherodactylus wightmanae - Schmidt, 1920           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Melodius Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Endangered           
               
    Hyla cinerea - Schneider, 1799           
    Amphibia | Anura | Hylidae           
    Green Treefrog           
    Puerto Rico-VI - Introduced           
    IUCN Status: Least Concern   
 :wrong: http://observado.org/soort/view/202860         
               
    Osteopilus septentrionalis - Duméril and Bibron, 1841           
    Amphibia | Anura | Hylidae           
    Cuban Treefrog           
    Puerto Rico-VI - Not endemic           
    IUCN Status: Least Concern 
 :wrong: http://observado.org/soort/view/199888         
               
    Scinax ruber - Laurenti, 1768           
    Amphibia | Anura | Hylidae           
    Red-snouted Treefrog           
    Puerto Rico-VI - Introduced           
    IUCN Status: Least Concern           
               
 :wrong: http://observado.org/soort/view/205682
    Leptodactylus albilabris - Günther, 1859           
    Amphibia | Anura | Leptodactylidae           
    Puerto Rican Ditch Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Least Concern     
 :wrong: http://observado.org/soort/view/203452       
               
    Lithobates catesbianus - Shaw, 1802           
    Amphibia | Anura | Ranidae           
    Bullfrog           
    Puerto Rico-VI - Introduced           
    IUCN Status: Least Concern           
   
 :right: http://observado.org/soort/view/212240
Bas, wel even je soortenlijst herpeto in obsmapp verversen en denk om de zeldzaamheids instellingen
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Bart van Hoogstraten op september 18, 2011, 12:13:51 pm
  Sta je om 5 uur des ochtends met goede moed kikkers te luisteren kan je ze niet in obsmapp invoeren... wat een baalochtend :P

De endeme Coquís Eleutherodactylidae (de taxonomische indeling is momenteel aan veel verandering onderhevig) lijken inderdaad te ontbreken maar de rest is wel te vinden.

    Peltophryne lemur - Cope, 1868       http://observado.org/soort/info/204295 (http://observado.org/soort/info/204295)   
    Amphibia | Anura | Bufonidae           
    Puerto Rican Toad           
               
    Rhinella marina - Linnaeus, 1758     http://observado.org/soort/info/85322 (http://observado.org/soort/info/85322)     
    Amphibia | Anura | Bufonidae           
    Marine Toad           
    Puerto Rico-VI - Introduced           
    IUCN Status: Least Concern           
               
    Eleutherodactylus antillensis - Reinhardt and Lütken, 1862           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Red-eyed Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Least Concern           
               
    Eleutherodactylus brittoni - Schmidt, 1920           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Grass Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Least Concern           
               
    Eleutherodactylus cochranae - Grant, 1932           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Whistling Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Least Concern           
               
    Eleutherodactylus cooki - Grant, 1931           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Cave Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Endangered           
               
    Eleutherodactylus coqui - Thomas, 1966           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Least Concern           
               
    Eleutherodactylus eneidae - Rivero, 1959           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Elegant Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Critically Endangered           
               
    Eleutherodactylus gryllus - Schmidt, 1920           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Green Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Endangered           
               
    Eleutherodactylus hedricki - Rivero, 1963           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Treehole Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Endangered           
               
    Eleutherodactylus jasperi - Drewry and Jones, 1976           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Golden Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Critically Endangered           
               
    Eleutherodactylus juanariveroi - Rios-López and Thomas, 2007           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Wetland Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Not Assessed           
               
    Eleutherodactylus karlschmidti - Grant, 1931           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Stream Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Critically Endangered           
               
    Eleutherodactylus lentus - Cope, 1862           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Virgin Islands Yellow Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Endangered           
               
    Eleutherodactylus locustus - Schmidt, 1920           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Small-eared Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Critically Endangered           
               
    Eleutherodactylus monensis - Meerwarth, 1901           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Mona Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Vulnerable           
               
    Eleutherodactylus portoricensis - Schmidt, 1927           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican White-eyed Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Endangered           
               
    Eleutherodactylus richmondi - Stejneger, 1904           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Bronze Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Critically Endangered           
               
    Eleutherodactylus schwartzi - Thomas, 1966           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Virgin Islands Khaki Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Endangered           
               
    Eleutherodactylus unicolor - Stejneger, 1904           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Elfin Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Critically Endangered           
               
    Eleutherodactylus wightmanae - Schmidt, 1920           
    Amphibia | Anura | Eleutherodactylidae           
    Puerto Rican Melodius Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Endangered           
               
    Hyla cinerea - Schneider, 1799   http://observado.org/soort/info/202860 (http://observado.org/soort/info/202860)       
    Amphibia | Anura | Hylidae           
    Green Treefrog           
    Puerto Rico-VI - Introduced           
    IUCN Status: Least Concern           
               
    Osteopilus septentrionalis - Duméril and Bibron, 1841   http://observado.org/soort/info/199888 (http://observado.org/soort/info/199888)       
    Amphibia | Anura | Hylidae           
    Cuban Treefrog           
    Puerto Rico-VI - Not endemic           
    IUCN Status: Least Concern           
               
    Scinax ruber - Laurenti, 1768       http://observado.org/soort/info/205682     
    Amphibia | Anura | Hylidae           
    Red-snouted Treefrog           
    Puerto Rico-VI - Introduced           
    IUCN Status: Least Concern           
               
    Leptodactylus albilabris - Günther, 1859    http://observado.org/soort/info/203452 (http://observado.org/soort/info/203452)       
    Amphibia | Anura | Leptodactylidae           
    Puerto Rican Ditch Frog           
    Puerto Rico-VI           
    IUCN Status: Least Concern           
               
    Lithobates catesbianus - Shaw, 1802    http://observado.org/soort/info/1724 (http://observado.org/soort/info/1724)     
    Amphibia | Anura | Ranidae           
    Bullfrog           
    Puerto Rico-VI - Introduced           
    IUCN Status: Least Concern 
         
   
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: caliprobola op september 18, 2011, 12:40:17 pm
Kan de volgende aziatische dagvlinder toegevoegd worden

Ahlbergia frivaldszkyi (Lederer, 1855) (http://www.uniprot.org/taxonomy/596674)

familie Lycaenidae
 :right: http://observado.org/soort/view/212241
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op september 18, 2011, 12:52:00 pm
Hallo
Kan de plantensoort Scrophularia juratensis (Schleich ex. Weydler) worden toegevoegd?
Familie Scrophulariaceae
Genus Scrophularia
 Het is al opgelost S. Canina spp hoppii

 :right: zet ik er een vinkje onder  ;)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op september 19, 2011, 07:16:43 am
Yellow-shouldered Blackbird - Agelaius xanthomus
Deze zit niet in mijn obsmapp app voor android  heb de engelse lijst voor observado gedownload... Maar ik vind hem wel op observado...?
moet je binnen de soortgroepinstellingen ook aangeven dat je zeldzame soorten wilt zien in de soortenlijst, zulke vragen gaarne in het juiste forum onderdeel stellen, b.v.d.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op september 19, 2011, 19:53:23 pm
toch nog wat plant(en) voor zuid-westen van USA, er druppelen er nog wat na...

Rutger,  en nog een paar (als je nu maar niet gaat mopperen dat je liever alle
aanvragen tegelijk krijgt ...). Zo nu en dan vind ik nog een naam voor planten
die ik eerst niet thuis kon brengen...

* Scutellaria mexicana
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-189363

* Eriogonum heermannii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2796045

* Opuntia basilaris
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-5100054

* Rhus aromatica subsp. trilobata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50117973

* Ephedra nevadensis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-332996

* Cylindropuntia ramosissima
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2750437

* Acacia greggii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-10249

* Lessingia nemaclada
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-83054

* Wyethia angustifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-34894

* Chlorogalum pomeridianum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-302172

 :right: ja, ik word al een mopperkont.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op september 20, 2011, 02:13:25 am
Graag toevoegen mbt dagvlinders, familie Hesperiidae:

Zestos Skipper;Epargyreus zestos;(Geyer, 1832)
subspecies:
Epargyreus zestos zestos;(Geyer, 1832)
Epargyreus zestos inaguarum;(Clench & Bjorndal, 1980)

Bvd,
Ronald
 :right: http://observado.org/search.php?q=Epargyreus+zestos&x=0&y=0
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: MLANG op september 20, 2011, 21:59:16 pm
Kan de volgende kikker toegevoegd worden?
 
Pelophylax perezi -Perez's Frog
 
 
                                    Dank, Gr. M.           
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op september 21, 2011, 07:43:24 am
Kan de volgende kikker toegevoegd worden?
 
Pelophylax perezi -Perez's Frog
 
 
                                    Dank, Gr. M.           
:wrong: bestaat al http://observado.org/soort/view/80757
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Marc Bulte op september 22, 2011, 13:54:11 pm
Kan bij de Vliegen & Muggen de volgende worden toegevoegd:

Familie: Agromyzidae (Mineervliegen)
Soort: Liriomyza sonchi (Hendel, 1931)

http://bladmineerders.nl/minersf/dipteramin/liriomyza/sonchi/sonchi.htm

Alvast bedankt!
 :right: http://observado.org/soort/view/157185

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op september 23, 2011, 23:12:52 pm
graag toevoegen van de volgende planten, westen van de VS. Dit zijn allemaal gevallen die
niet als geaccepteerd in theplantlist zijn opgenomen. Ik geef wel een url voor de bladzijde
op usda.gov.

bij voorbaat al weer hartelijk dank voor de moeite!

* Prunus ilicifolia subsp. lyonii
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PRILL
Prunus ilicifolia is een synoniem voor Laurocerasus ilicifolia
Laurocerasus ilicifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50214922

* purshia stansburyana
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PUST
als synoniem wordt genoemd:
Purshia mexicana (D. Don) Henrickson var. stansburiana (Torr.) S.L. Welsh
purshia mexicana is accepted op theplantlist
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50004413

* Oenothera coronopifolia
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=OECO2

* Potentilla gracilis
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=POGR9

* Orthocarpus purpureoalbus
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=ORPU2

* draperia systyla
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=DRSY

* Chamaebatia foliolosa
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=CHFO

* Heuchera micrantha
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=HEMI7

* Pellaea bridgesii
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PEBR5

* Penstemon newberryi
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PENE3

* Polygonum paronychia
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=POPA7

* polemonium carneum
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=POCA4

* Penstemon procerus
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PEPR2

* phlox diffusa
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PHDI3

* lomatium triternatum
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=LOTR2

* penstemon davidsonii
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PEDA2

* Rosa gymnocarpa
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=ROGY

* Tiarella trifoliata
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=TITR

* Nemophila parviflora
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=NEPA

* penstemon serrulatus
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PESE5
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: worldtraveler55 op september 25, 2011, 10:02:38 am
hallo

kunnne jullie een krab toevoegen bij de
Decapoda (Krabben, Kreeften en aanverwante groepen)Johngarthia lagostoma (H. Milne Edwards, 1837)

Ik kan geen betere naam vinden dan:  Landcrab (=landkrab)

Hij is gevonden op Ascension,
zo gauw hij toegevoegd is zal ik h'm melden (met foto etc)

Jan
 :right: http://observado.org/soort/view/212299
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op september 30, 2011, 02:25:59 am
Kan svp toegevoegd worden:

Insects (other)
Family: Heteronemiidae
Clonistria annulipes;(Rehn & Hebard, 1938)
Clonistria bartholomaea;(Stål, 1875)
Clonistria bicoloripes;(Rehn & Hebard, 1938)
Clonistria calamus;(Fabricius, 1793)
Clonistria chilensis;(Redtenbacher, 1908)
Clonistria comis (Bates, 1865)
Clonistria exornata;(Redtenbacher, 1908)
Clonistria fauna (Westwood, 1859)
Clonistria gerstaeckeri;(Redtenbacher, 1908)
Clonistria guadeloupensis;(Redtenbacher, 1908)
Clonistria guatemalensis;(Redtenbacher, 1908)
Clonistria haita;(Westwood, 1859)
Clonistria latebricola;(Rehn & Hebard, 1938)
Clonistria linearis;(Drury, 1773)
Clonistria monticola;(Rehn & Hebard, 1938)
Clonistria sanctaeluciae;(Redtenbacher, 1908)
Clonistria simplicitarsis;(Gray, 1835)
Clonistria tenuis;(Westwood, 1859)
Clonistria xenia;(Redtenbacher, 1908)
Clonistria spp.;(Drury, 1773)
 :right: http://observado.org/search.php?q=Clonistria&x=0&y=0
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op september 30, 2011, 04:46:37 am
Kan worden toegevoegd mbt vogels, familie Scolopacidae:

De ondersoorten van de short-billed dowitcher:
Limnodromus griseus griseus;(Gmelin, 1789)
Limnodromus griseus hendersoni;(Gmelin, 1789)
Limnodromus griseus caurinus;(Gmelin, 1789)

Bvd,
Ronald

 :right: http://observado.org/search.php?q=Limnodromus+griseus&x=0&y=0
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op oktober 02, 2011, 03:06:01 am
Kunnen de volgende nachtvlinders worden toegevoegd?
 
familie Sphingidae
Manduca sexta Butler, 1877
Carolina Sphinx
 
Xylophanes tersa (Linnaeus, 1771)
Tersa Sphinx Moth
 
Xylophanes pluto (Fabricius, 1777)
 
familie Arctiidae
Psilopleura vittata (Walker, 1865)
 
Horama oedippus Boisduval, 1870
 
familie Noctuidae
Diphthera festiva Fabricius, 1775
Hieroglyphic Moth
 
alvast bedankt,
Paul
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op oktober 02, 2011, 22:20:35 pm
En kan de volgende nachtvlinder worden toegevoegd?
 
Familie Sphingidae
Agrius cingulata (Fabricius, 1775)
Pink-spotted Hawkmoth
 
Alvast bedankt,
Paul
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jy_paquet op oktober 05, 2011, 15:56:17 pm
Hello,

Can you add the following insect species in observado & co ?
Thank you very much,

Ordre    Hemiptera
 Famille    Tibicinidae
Name;
Cicadetta montana

 :wrong: already exists http://observado.org/soort/view/157059
 
 Ordre : Plecoptera
 Famille : Perlidae

name: Dinocras cephalotes

 :wrong: already exists http://observado.org/soort/view/188907
thanks !
Best wishes,
Jean-Yves

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jy_paquet op oktober 05, 2011, 16:23:15 pm
Thanks Hisko,

Ok, it's in observado.org, but how can I make it available in observations.be ?
Thanks

Jean-Yves
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 05, 2011, 16:28:11 pm
well you are a belgian admin
so find the species with http://waarnemingen.be/search.php?q=&g=0&local=0&sort_lat=0
click on the speciesname
select on the right side of this screen 'modifier'
select under 'Paramètres locaux' behind validation 'native'
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Mark Lammers op oktober 07, 2011, 00:42:33 am
Ik weet niet zo goed waar ik deze vraag/opmerking moet maken, dus ik probeer het hier.

Ik probeerde zojuist de soort Idaea dilutaria (een nachtvlinder, familie spanners) in te voeren op waarnemingen.be, maar daar staat hij niet in de lijst. Kijk ik echter op observado.org, dan staat hij er wel tussen. Maar omdat ik de soort in België gezien heb (waar hij zeer zeldzaam is), hoort hij daar ook in de lijst te staan. Kan deze soort daar toegevoegd worden?

Alvast bedankt!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 07, 2011, 07:20:31 am
Ik weet niet zo goed waar ik deze vraag/opmerking moet maken, dus ik probeer het hier.

Ik probeerde zojuist de soort Idaea dilutaria (een nachtvlinder, familie spanners) in te voeren op waarnemingen.be, maar daar staat hij niet in de lijst. Kijk ik echter op observado.org, dan staat hij er wel tussen. Maar omdat ik de soort in België gezien heb (waar hij zeer zeldzaam is), hoort hij daar ook in de lijst te staan. Kan deze soort daar toegevoegd worden?

Alvast bedankt!
Mark, kan ik ook regelen http://waarnemingen.be/soort/view/106889  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Mark Lammers op oktober 07, 2011, 17:08:21 pm
Ik weet niet zo goed waar ik deze vraag/opmerking moet maken, dus ik probeer het hier.

Ik probeerde zojuist de soort Idaea dilutaria (een nachtvlinder, familie spanners) in te voeren op waarnemingen.be, maar daar staat hij niet in de lijst. Kijk ik echter op observado.org, dan staat hij er wel tussen. Maar omdat ik de soort in België gezien heb (waar hij zeer zeldzaam is), hoort hij daar ook in de lijst te staan. Kan deze soort daar toegevoegd worden?

Alvast bedankt!
Mark, kan ik ook regelen http://waarnemingen.be/soort/view/106889 (http://waarnemingen.be/soort/view/106889)  :right:
Bedankt!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: nielsyese op oktober 08, 2011, 16:34:10 pm
Kan aan de Vliegen en muggen worden toegevoegd:
Familie Tephritidae
* Bactrocera oleae (Gmelin, 1790)

 :right: http://observado.org/soort/view/212555
Familie Muscidae
* Helina clara (Meigen, 1826)
 :right: http://observado.org/soort/view/212556
Bedankt!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: BJHM Possen op oktober 08, 2011, 17:34:30 pm
Het lukt mij niet om Lepturobosca virens in te voeren. Kan het zijn dat deze soort ontbreekt?

Coleoptera
Cerambycidae
Lepturobosca Mulsant, 1839
Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758)

Met vriendelijke groet,

Boy Possen
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op oktober 08, 2011, 19:24:10 pm
Kunnen de volgende dagvlinders worden toegevoegd?
 
familie papilionidae
Parides montezuma (Westwood, 1842)
Montezuma's Cattleheart
 
familie riodinidae
Anteros carausius Westwood, 1851
Carousing Anteros
 
Emesis mandana (Cramer, 1780)
Great Emesis
 
Emesis emesia (Hewitson, 1867)
Curve-winged Emesis
 
Familie Nymphalidae
Adelpha basiloides (H. Bates, 1865)
Spot-celled Sister
 
Cissia pompilia (C. Felder & R. Felder, 1867)
Plain Satyr
 
Familie Hesperiidae
Chioides zilpa (Butler, 1872)
Zilpa Longtail
 
Gorgythion begga (Prittwitz, 1868)
Variegated Skipper
 
Heliopetes alana (Reakirt, 1868)
Alana White-Skipper
 
Alvast bedankt,
Paul
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Lbird op oktober 09, 2011, 12:40:14 pm
Twee van volgende 3 staan in Observado:

Nemoptera bipennis (http://en.wikipedia.org/wiki/Nemoptera_bipennis) (Illiger, 1812), syn. Nemoptera lusitanica (Leach, 1815) - Spanje, Portugal, Frankrijk
[/size]Nemoptera coa (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemoptera_coa&action=edit&redlink=1) (Linnaeus (http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus), 1758) - Griekenland, Bulgarije, Turkije, Macedonie
[/size]Nemoptera sinuata (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemoptera_sinuata&action=edit&redlink=1) Olivier, 1811 - Griekenland
[/size]
[/size]Sinuata ontbreekt, blijkbaar de soort die o.a. op Lesbos voor komt, voor zover ik het heb kunnen natrekken op het internet. Maar hoor graag als het anders is.
[/size]


Graag Bastaardlibel - Thread-winged Lacewing - Nemoptera sinuata toevoegen (Olivier, 1811)
Familie: Nemopteridae


Groet,
Albert Vrielink
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 10, 2011, 08:11:45 am
Het lukt mij niet om Lepturobosca virens in te voeren. Kan het zijn dat deze soort ontbreekt?

Coleoptera
Cerambycidae
Lepturobosca Mulsant, 1839
Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758)

Met vriendelijke groet,

Boy Possen
Boy, kijk eens naar de andere voorbeelden, ik zie niet eens over welke soortgroep het gaat
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 10, 2011, 08:41:38 am
Twee van volgende 3 staan in Observado:

Nemoptera bipennis (http://en.wikipedia.org/wiki/Nemoptera_bipennis) (Illiger, 1812), syn. Nemoptera lusitanica (Leach, 1815) - Spanje, Portugal, Frankrijk
[/size]Nemoptera coa (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemoptera_coa&action=edit&redlink=1) (Linnaeus (http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus), 1758) - Griekenland, Bulgarije, Turkije, Macedonie
[/size]Nemoptera sinuata (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemoptera_sinuata&action=edit&redlink=1) Olivier, 1811 - Griekenland
[/size]
[/size]Sinuata ontbreekt, blijkbaar de soort die o.a. op Lesbos voor komt, voor zover ik het heb kunnen natrekken op het internet. Maar hoor graag als het anders is.
[/size]


Graag Bastaardlibel - Thread-winged Lacewing - Nemoptera sinuata toevoegen (Olivier, 1811)
Familie: Nemopteridae


Groet,
Albert Vrielink

Albert, heb je hier ook bronnen van
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: edokreuzen op oktober 10, 2011, 14:22:01 pm

Gaarne toevoegen bij Cicaden: Tosena albata. Voor nadere toelichting/onderbouwing → http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=166129.new;topicseen#new

Mvg: Edo.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 10, 2011, 14:24:55 pm

Gaarne toevoegen bij Cicaden: Tosena albata. Voor nadere toelichting/onderbouwing → http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=166129.new;topicseen#new

Mvg: Edo.
Edo, kijk eens bij de snel verwerkte voorbeelden voor de benodigde info
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: edokreuzen op oktober 10, 2011, 14:38:27 pm

Hisko, Precies daarom heb ik de betreffende link in mijn mail toegevoegd. Want daar staat mijns inziens meer dan genoeg info voor de verdere onderbouwing in  :huh:.

Mvg: Edo.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 10, 2011, 14:54:29 pm
Edo, maar ik wil het hier in een keurig rijtje hebben, zodat het simpel is terug te zoeken
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: edokreuzen op oktober 10, 2011, 15:07:58 pm
Beste Hisko,

Is dit dan niet een uitmuntend rijtje, zoals "Arp" alias "Pudding4brains" dit heeft aangeleverd? Zie de door hem geproduceerde link: http://zipcodezoo.com/Animals/T/Tosena_albata/ en verder: Cicadidae, Tibiceninae, Tosenini: Tosena albata, Distant, 1878.

Met hartelijke groet: Edo.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 10, 2011, 15:19:59 pm
vb:
Kunnen de volgende dagvlinders worden toegevoegd?
 
familie papilionidae
Parides montezuma (Westwood, 1842)
Montezuma's Cattleheart
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: nick w op oktober 10, 2011, 16:14:31 pm
kan deze worden toegevoegd bij de planten:

 Familie :   Cyperaceae; 
soort: Cyperus eragrostis  Lam. ( Lamarck), 1791. (Synoniem is C. vegetus Willdenow.)
Bleek cypergras (Pale Galingale; Tall Flatsedge),
 
Bedankt, en groet,
Nick W
 
ps meer info http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=39920 (http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=39920)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jan Zwaaneveld op oktober 10, 2011, 17:04:58 pm
Kan de volgende dagvlinder worden toegevoegd aan observado:
 
Soortgroep: dagvlinders
Familie: Nymphalidae
Subfamilie: Apaturinae
Soort: Empress Leilia
Asterocampa leilia (W.H. Edwards, 1874)
 Link voor extra info: http://www.butterfliesandmoths.org/species/Asterocampa-leilia (http://www.butterfliesandmoths.org/species/Asterocampa-leilia)   Alvast bedankt!
 :right: http://observado.org/soort/view/212566
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op oktober 10, 2011, 17:24:21 pm
Hallo saampies,

@Edo:
Hisko, Precies daarom heb ik de betreffende link in mijn mail toegevoegd. Want daar staat mijns inziens meer dan genoeg info voor de verdere onderbouwing in  :huh:.
Hisko begrijpt wel wat je bedoelt, maar ze hebben erg veel werk en verlangen daarom dat je het hier in dit topic overzichtelijk voor ze aanlevert. Vandaar dat ik je naar de top van dit draadje (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=55244.0) verlinkt had, waar enige uitleg staat ;)

@Hisko/andere taxonomist,

Gaarne aanmaken op observado in de familie Cicadidae (Zangcicaden) (http://waarneming.nl/familie/view/10787)::right: http://observado.org/soort/view/212571
Note: Ik ben geen Cicadenspecialist en sites als ITIS en EOL lijken deze in het geheel niet te kennen, maar zijn wellicht ook niet compleet (erg op VS georienteerd). Geen garantie dat er niet een keer een naam veranderd zal moeten worden, maar voorlopig lijken de namen/auteurs plausibel zoals hier voorgesteld.

Edith zegt: Correctie: Auteur voor albata is ZONDER HAAKJES. Zie originele beschrijving (http://www.biodiversitylibrary.org/page/12552370) van de soort (reeds als Tosena albata)

Bedankt weer Hisko  :duim:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: edokreuzen op oktober 10, 2011, 18:05:40 pm

Allerbeste Pudding4brains,

Bedankt voor jouw nadere ondersteuning plus verdere tekst & uitleg :duim:.

Met hartelijke groet (ook aan Hisko uiteraard): Edo.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op oktober 11, 2011, 20:50:52 pm
Hallo,
Kan de vissoort Gobius bucchichii - Gestreepte grondel worden toegevoegd?
Steindachner 1870
Fam: Gobiidae
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bucchich's_goby (http://en.wikipedia.org/wiki/Bucchich's_goby)
BVD


 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pieter Stolwijk op oktober 12, 2011, 17:15:07 pm
Kan de volgende soort aangemaakt worden?

Order:     Coleoptera
Familie:     Cerambycidae
Subfamiie:     Prioninae
Genus:     Prionoplus
Species: Prionoplus reticularis
White, 1843
Engels: Huhu Beetle
Endeem van Nieuw-Zeeland.

Hartelijk dank.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Lbird op oktober 12, 2011, 22:03:42 pm
Twee van volgende 3 staan in Observado:

Nemoptera bipennis (http://en.wikipedia.org/wiki/Nemoptera_bipennis) (Illiger, 1812), syn. Nemoptera lusitanica (Leach, 1815) - Spanje, Portugal, Frankrijk
Nemoptera coa (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemoptera_coa&action=edit&redlink=1) (Linnaeus (http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus), 1758) - Griekenland, Bulgarije, Turkije, Macedonie
Nemoptera sinuata (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemoptera_sinuata&action=edit&redlink=1) Olivier, 1811 - Griekenland
dan is het rijtje compleet http://observado.org/search.php?q=Nemoptera+&x=0&y=0
ik werd even van mijn apropos gehaald door de opmerking over een libel

Sinuata ontbreekt, blijkbaar de soort die o.a. op Lesbos voor komt, voor zover ik het heb kunnen natrekken op het internet. Maar hoor graag als het anders is.Graag Bastaardlibel - Thread-winged Lacewing - Nemoptera sinuata toevoegen (Olivier, 1811)
Familie: Nemopteridae


Groet,
Albert Vrielink

Albert, heb je hier ook bronnen van


Hisko, bedoel je zoiets: http://en.wikipedia.org/wiki/Nemoptera (http://en.wikipedia.org/wiki/Nemoptera)


Groeten, Albert
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op oktober 13, 2011, 05:58:02 am
Kunnen de volgende 2 dagvlinders worden toegevoegd?
 
Familie Lycaenidae
Evenus regalis (Cramer, 1775)
Regal Hairstreak
 
Familie Hesperiidae
Atarnes sallei (C. Felder & R. Felder, 1867)
Orange-spotted Skipper
 
Alvast bedankt,
Paul
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ringneck op oktober 13, 2011, 13:01:19 pm
Beste Mensen,

Veel endemische vlinders van de Dominicaanse Republiek zijn niet in te voeren op observado.org Hoe komt dat?

Hier zijn 2 voorbeelden welke niet te vinden zijn in de database:

Foto 1: Saona Ringlet

Foto 2: Doxocopa thoe

MVG,
Robert
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 13, 2011, 13:27:46 pm
Rob, als ze nog nooit aangevraagd zijn zullen ze ook nooit zichtbaar worden
zie het voorbeeld van Paul Hoekstra voor de aan te leveren gegevens.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: nick w op oktober 13, 2011, 17:12:24 pm
kan deze worden toegevoegd bij de planten:

 Familie :   Cyperaceae; 
soort: Cyperus eragrostis  Lam. ( Lamarck), 1791. (Synoniem is C. vegetus Willdenow.)
Bleek cypergras (Pale Galingale; Tall Flatsedge),
 
Bedankt, en groet,
Nick W
 
Hisko wat mis je hier nog?
 
Bedankt, en groet,
Nick W
 
ps meer info http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=39920 (http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=39920)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op oktober 13, 2011, 17:19:30 pm
kan deze worden toegevoegd bij de planten:

 Familie :   Cyperaceae; 
soort: Cyperus eragrostis  Lam. ( Lamarck), 1791. (Synoniem is C. vegetus Willdenow.)
Bleek cypergras (Pale Galingale; Tall Flatsedge),
 
Bedankt, en groet,
Nick W
 
Hisko wat mis je hier nog?
 
Bedankt, en groet,
Nick W
 
ps meer info http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=39920 (http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=39920)

Hoi Nick,
 
Als het goed is staan alle europese planten al in de database.
 
Cyperus eragrostis staat er dus ook al in: http://observado.org/soort/view/9166 (http://observado.org/soort/view/9166)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: nick w op oktober 13, 2011, 22:29:05 pm
dank je wel Paul, hij wilde niet bovenkomen bij mij...
 
Groet,
Nick W
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: tarsiger op oktober 14, 2011, 13:50:59 pm
Graag volgende nachtvlinder (Canada) toevoegen:

Familie Noctuidae
White Underwing, Catocala relicta Walker, [1858]

Alvast bedankt,
Simon Feys
 :right: http://observado.org/soort/view/212607
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op oktober 14, 2011, 23:25:55 pm
Kunnen de volgende dagvlinders worden toegevoegd?
 
Familie Hesperiidae
Polythrix asine (Hewitson, 1867)
Asine Longtail
 
Polythrix caunus (Herrich-Schäffer, 1869)
Four-spotted Longtail
 
Codatractus spec. Lindsey, 1921
Unidentified Mottled-Skipper

 
Alvast bedankt,
Paul
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op oktober 15, 2011, 23:19:16 pm
Kan de soort schelp Conus mediterraneus worden toegevoegd?
(H wass in Bruguière 1792) Familie: Conidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Conus_mediterraneus (http://en.wikipedia.org/wiki/Conus_mediterraneus)
Alvast bedankt
 :right: http://observado.org/soort/view/212651
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op oktober 16, 2011, 20:40:43 pm
Hallo
In Observado ontbreekt de vissoort : aidablennius sphynx ( Valenciennes 1836) Fam: Blenniidae
Engelse naam: Sphinx blenny.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sphinx_blenny (http://en.wikipedia.org/wiki/Sphinx_blenny)
Zou die toegevoegd kunnen worden?
BVD
 :right: http://observado.org/soort/view/212652
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op oktober 16, 2011, 22:49:07 pm
Hallo,
De schelp Cerithium vulgatum (Bruguiere 1792) - Gewone spitshoren ontbreekt in Observado.
Fam: Cerithiidae
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cerithium_vulgatum (http://nl.wikipedia.org/wiki/Cerithium_vulgatum)
Gaarne toevoegen BVD
 :right: http://observado.org/soort/view/212653
 
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op oktober 17, 2011, 19:25:27 pm
Graag nog volgende soorten toevoegen:

Monarda fistulosa L., Lamiaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-129185 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-129185)
 :right:

Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L.Nesom, Asteraceae,
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-77464 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-77464)

 :wrong:

Erynnis baptisiae (Forbes, 1936), Wild Indigo Duskywing, Hesperiidae
http://www.butterfliesandmoths.org/species/Erynnis-baptisiae (http://www.butterfliesandmoths.org/species/Erynnis-baptisiae)

De Engelse naam Red-spotted Purple staat nog niet bij de ondersoort Limenitis arthemis astyanax (http://observado.org/soort/view/211934)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op oktober 17, 2011, 21:14:53 pm
Deze vissoort graag toevoegen Serranus scriba- Schriftbaars
Familie: Seranidae (zaag of zeebaarsen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schriftbaars (http://nl.wikipedia.org/wiki/Schriftbaars)
BVD
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op oktober 18, 2011, 10:20:40 am
Graag nog volgende soorten toevoegen:

Monarda fistulosa L., Lamiaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-129185 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-129185)

Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L.Nesom, Asteraceae,
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-77464 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-77464)

Erynnis baptisiae (Forbes, 1936), Wild Indigo Duskywing, Hesperiidae
http://www.butterfliesandmoths.org/species/Erynnis-baptisiae (http://www.butterfliesandmoths.org/species/Erynnis-baptisiae)

De Engelse naam Red-spotted Purple staat nog niet bij de ondersoort Limenitis arthemis astyanax (http://observado.org/soort/view/211934)

 :right: Monarda fistulosa L., Lamiaceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-129185 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-129185)

 :wrong: Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L.Nesom, Asteraceae,
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-77464 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-77464)
Je kunt dit kwijt onder het synoniem; Aster pilosus ; http://observado.org/soort/view/138678

de rest is beest/dier
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op oktober 18, 2011, 10:39:50 am
graag toevoegen van de volgende planten, westen van de VS. Dit zijn allemaal gevallen die
niet als geaccepteerd in theplantlist zijn opgenomen. Ik geef wel een url voor de bladzijde
op usda.gov.

bij voorbaat al weer hartelijk dank voor de moeite!

* Prunus ilicifolia subsp. lyonii
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PRILL
Prunus ilicifolia is een synoniem voor Laurocerasus ilicifolia
Laurocerasus ilicifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50214922

* purshia stansburyana
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PUST
als synoniem wordt genoemd:
Purshia mexicana (D. Don) Henrickson var. stansburiana (Torr.) S.L. Welsh
purshia mexicana is accepted op theplantlist
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50004413

* Oenothera coronopifolia
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=OECO2

* Potentilla gracilis
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=POGR9

* Orthocarpus purpureoalbus
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=ORPU2

* draperia systyla
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=DRSY

* Chamaebatia foliolosa
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=CHFO

* Heuchera micrantha
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=HEMI7

* Pellaea bridgesii
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PEBR5

* Penstemon newberryi
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PENE3

* Polygonum paronychia
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=POPA7

* polemonium carneum
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=POCA4

* Penstemon procerus
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PEPR2

* phlox diffusa
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PHDI3

* lomatium triternatum
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=LOTR2

* penstemon davidsonii
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PEDA2

* Rosa gymnocarpa
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=ROGY

* Tiarella trifoliata
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=TITR

* Nemophila parviflora
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=NEPA

* penstemon serrulatus
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PESE5

2 zaten er inmiddels al in, de rest toegevoegd. Sorry voor het lange wachten. Het is er nu pas weer voor ;-)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op oktober 18, 2011, 12:57:22 pm
graag toevoegen van de volgende planten, westen van de VS. Dit zijn allemaal gevallen die
niet als geaccepteerd in theplantlist zijn opgenomen. Ik geef wel een url voor de bladzijde
op usda.gov.

...


2 zaten er inmiddels al in, de rest toegevoegd. Sorry voor het lange wachten. Het is er nu pas weer voor ;-)

Hartelijk dank. Ik had er nog een paar over het hoofd gezien. Dus als het binnenkort nog eens een dagje regent:

* Penstemon laetus
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PELA7

* Phacelia californica
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PHCA

* Lithospermum ruderale
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=LIRU4

* Viola sempervirens
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=VISE3

* Berberis nervosa = mahonia nervosa
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=MANE2

* lonicera ciliosa
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=LOCI3

Voor een waarneming in Tenerife ontbreekt ook
* polycarpaea latifolia
Komt onder deze naam bijvoorbeeld voor in het boek van Bramwell&Bramwell,
Wild Flowers of the Canary Islands.
Soort is unresolved op theplantlist, maar wordt bijvoorbeeld hier genoemd:
http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=6111B71E-7103-41D1-87A2-D0FD4F91CCF4
Waarneming:
http://observado.org/waarneming/view/61431032bij voorbaat dank!


allen  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 19, 2011, 08:27:31 am
Deze vissoort graag toevoegen Serranus scriba- Schriftbaars
Familie: Seranidae (zaag of zeebaarsen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schriftbaars (http://nl.wikipedia.org/wiki/Schriftbaars)
BVD
Cora, zou je volgende keer bij een vis aanvraag de gegevens van fishbase.org willen aanleveren, b.v.d.
http://observado.org/soort/view/212694
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op oktober 19, 2011, 12:29:29 pm
Zou de vissoort Symphodus tinca (Linnaeus, 1758) kunnen worden toegevoegd?
FAM: Actinopterygii- straalvinnigen
http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?id=1708&lang=dutch (http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?id=1708&lang=dutch)
Ik kon deze site niet inderdaad handig :duim:
 :right: http://observado.org/soort/view/212695 (fam-> Labridae)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op oktober 19, 2011, 12:44:05 pm
De schelp Arca Barbata ( Linnaeus, 1758) Ontbreekt in Observado. Ik kan niet zoveel informatie vinden. Bij de ene site is het Arca Barbata bij de andere Barbata Barbata
Fam: Arcidae. Kan je hier wat mee?
 :right: http://observado.org/soort/view/212696
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op oktober 19, 2011, 14:51:55 pm
Hallo
In Observado ontbreekt de vissoort : aidablennius sphynx ( Valenciennes 1836) Fam: Blenniidae
Engelse naam: Sphinx blenny.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sphinx_blenny (http://en.wikipedia.org/wiki/Sphinx_blenny)
Zou die toegevoegd kunnen worden?
BVD
 (http://forum.waarneming.nl/smf/Smileys/classic/MarkRight.gif) http://observado.org/soort/view/212652 (http://observado.org/soort/view/212652)   Het lukt niet om deze soort in te voeren als je bij vissoorten deze bovenstaande naam wil kiezen krijg je hem niet te zien ???  http://www.fishbase.org/summary/Aidablennius-sphynx.html (http://www.fishbase.org/summary/Aidablennius-sphynx.html) hier de gegevens van fishbase.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 19, 2011, 14:53:06 pm
nu wel
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op oktober 19, 2011, 15:47:35 pm
nu wel
bedankt :duim:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op oktober 19, 2011, 21:23:41 pm
Hallo,
De schelp Haliotis lamellosa (Lamarck 1822) ontbreekt. Gaarne toevoegen BVD
Fam: Gastropoda (slakken)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeoren (http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeoren)
 :right: http://observado.org/soort/view/212697
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 21, 2011, 08:09:09 am
Dismorphia spio (Godart (http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Baptiste_Godart&action=edit&redlink=1), 1824)
Antillea pelops (Drury (http://nl.wikipedia.org/wiki/Dru_Drury), 1773)
Calisto nubila (Lathy, 1899)

Vlinders in puerto rico...
Bas, ik mis nogal wat gegevens, gaar in je bericht plaatsen
ter zijde heb je ooit mijn email gekregen over validatie caribische vogels?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op oktober 21, 2011, 20:20:51 pm
De vissoort Chromis Chromis (Linnaeus 1758) gaarne toevoegen.
Fam: Pomacentridae
http://www.fishbase.org/summary/Chromis-chromis.html (http://www.fishbase.org/summary/Chromis-chromis.html)
Bedankt!
 :right: http://observado.org/soort/view/212781
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pieter Stolwijk op oktober 22, 2011, 15:09:44 pm
Herplaatsing:

Kan de volgende soort aangemaakt worden?

Order:     Coleoptera
Familie:     Cerambycidae
Subfamiie:     Prioninae
Genus:     Prionoplus
Species: Prionoplus reticularis
White, 1843
Engels: Huhu Beetle
Endeem van Nieuw-Zeeland.

Hartelijk dank.
 :right: http://observado.org/soort/view/212782
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: SamuelDeRycke op oktober 22, 2011, 18:17:02 pm
Hallo

Ik denk dat de vlinder  Spot Swordtail - Graphium nomius (Esper 1793) (http://en.wikipedia.org/wiki/Graphium_nomius) ontbreekt, of is deze onder een andere naam in het systeem te vinden ?

Mvg
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op oktober 22, 2011, 23:19:08 pm
Graag toevoegen aan de groep van de Kevers:
-Anthaxia (Anthaxia) fulgurans (Schrank 1789)
Naamgever + jaartal: Schrank 1789
Familie: Buprestidae - Prachtkevers
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=101318 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=101318)
  :right: http://observado.org/soort/view/212783
en
-Stictoleptura fontenayi (Mulsant 1839)
Naamgever + jaartal: Mulsant 1839
Familie: Cerambycidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=114934 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=114934)
Groetjes,
Harm
 :right: http://observado.org/soort/view/212784
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op oktober 23, 2011, 05:06:24 am
Kunnen de volgende dagvlinders worden toegevoegd?
 
familie Hesperiidae
Typhedanus ampyx (Godman & Salvin, 1893)
Gold-tufted Skipper
 
Familie Lycaeniidae
Arawacus sito (Boisduval, 1836)
Fine-lined Hairstreak
 
Panthiades bathildes (C. Felder & R. Felder, 1865)
Zebra-striped Hairstreak
 
familie riodinidae
Theope eupolis Schaus, 1890
Veracruzan Theope

alvast bedankt,
Paul
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Thijs Fijen op oktober 23, 2011, 09:43:06 am
Kan de volgende slak worden toegevoegd aan de weekdieren, Arionidae:
Arion obesoductus, Reischütz 1973 (http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/species?id=4342)
Voorkomen: Czech Republic to NE Italy and SW Germany, daar vrij algemeen. Elders zeldzaam-zeer zeldzaam
 :right: http://observado.org/soort/view/212789
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op oktober 23, 2011, 16:27:29 pm
Can the following fish be added?

Family Gerreidae
Silver Jenny;Eucinostomus gula; (Quoy & Girard, 1824)

Thanks,
Ronald
 :right: http://observado.org/soort/view/212790
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op oktober 23, 2011, 19:57:14 pm
Graag toevoegen aan de categorie Insecten (overig):
-Hemerobius (Hemerobius) nitidulus Fabricius 1777
Naamgever + jaartal: Fabricius + 1777
Familie: Hemerobiidae
Orde : Neuroptera
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=85502 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=85502)
Groetjes,
Harm
 :right: http://observado.org/soort/view/212791
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op oktober 23, 2011, 20:28:35 pm
Can be added for birds, family New World Warblers (Parulidae):

No species, but a hybrid:
Blue-winged Warbler × Golden-winged Warbler;Vermivora cyanoptera x Vermivora chrysoptera

I'm not sure what more info is needed for a hybrid.

Thanks,
Ronald
 :right: http://observado.org/soort/view/212792
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op oktober 23, 2011, 23:02:59 pm
Kunnen de volgende dagvlinders van de familie Hesperiidae worden toegevoegd?
 
Nisoniades rubescens (Möschler, 1877)
Purplish Tufted-Skipper
 
Staphylus vulgata (Möschler, 1879)
Golden-snouted Sootywing
 
Chiomara mithrax (Möschler, 1879)
Mithrax Duskywing
 
Alvast bedankt,
Paul
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 24, 2011, 07:50:21 am
Familie: PIERIDAE
Dismorphia spio (Godart (http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Baptiste_Godart&action=edit&redlink=1), 1824) Familie: NYMPHAlIDEA
Antillea pelops (Drury (http://nl.wikipedia.org/wiki/Dru_Drury), 1773)
Calisto nubila
(Lathy, 1899)
Vlinders in puerto rico...

Magliophis stahli - Stejneger, 1904
 Reptilia | Squamata | Dipsadidae
 Puerto Rican Racerlet
Puerto Rico
 IUCN Status: (http://www.iucnredlist.org/) Not Assessed

Borikenophis portoricensis - Reinhardt and Lütken, 1862
 Reptilia | Squamata | Dipsadidae
 Puerto Rican Racer
Puerto Rico
 IUCN Status: (http://www.iucnredlist.org/) Not Assessed

Slangen

bas zou je dit rijtje even correct willen opdelen
dus binnen soortgroep en familie, ik snap d`r niets van, zie overige voorbeelden
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 24, 2011, 07:53:28 am
Hallo

Ik denk dat de vlinder  Spot Swordtail - Graphium nomius (Esper 1793) (http://en.wikipedia.org/wiki/Graphium_nomius) ontbreekt, of is deze onder een andere naam in het systeem te vinden ?

Mvg
:wrong: gaarne gegevens correct doorgeven zie overige voorbeelden
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op oktober 25, 2011, 16:22:24 pm
Graag toevoegen aan de categorie Kevers:
-Lampyris raymondi  Mulsant & Rey 1859
Naamgever + jaartal; Mulsant & Rey 1859
Familie: Lampyridae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=120581 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=120581)
Groetjes,
Harm
 :right: http://observado.org/soort/view/212837
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op oktober 25, 2011, 16:35:39 pm
graag nog een plant toevoegen:

* Malephora crocea
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-702608

en kan er wellicht ook een verzamelsoort
* aeonium spec
worden toegevoegd? Ik heb een aantal niet-bloeiende exemplaren die ik niet verder op naam krijg.

dank,

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 26, 2011, 14:28:05 pm
Kan het Dagvlinder witje

Pieridae
Pieris canidia (Sparnman, 1767)

Toegevoegd worden?

http://www.euroleps.ch/seiten/s_art.php?art=pier_canidia


Alvast bedankt,
Arnold
Arnold http://observado.org/soort/view/212886  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: SamuelDeRycke op oktober 26, 2011, 19:24:56 pm
Ik denk dat de vlinder  Spot Swordtail - Graphium nomius (Esper 1793) (http://en.wikipedia.org/wiki/Graphium_nomius) ontbreekt, of is deze onder een andere naam in het systeem te vinden ?
:wrong: gaarne gegevens correct doorgeven zie overige voorbeelden

Sorry. Is het zo goed :

Dagvlinders:
Papilionidae: Spot Swordtail , Graphium nomius (Esper, 1799)  (via funet staat er 1799, op wikipedia staat er 1793)


Is er voor dagvlinders ook een internationale lijst waar jullie je op baseren die ik op voorhand kan raadplegen en naar verwijzen, zoals dit vermeld word voor bvb planten en vissen?  Ik heb een reeks vlinderwaarnemingen uit Indië die ik wil invoeren en verwacht dat er nog soorten gaan zijn die nog niet in de database zitten. Zou graag ook een beetje bijdragen aan het mooi systeem  van observado/waarnemingen.

Mvg
Samuel


Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 27, 2011, 07:45:03 am
Ik denk dat de vlinder  Spot Swordtail - Graphium nomius (Esper 1793) (http://en.wikipedia.org/wiki/Graphium_nomius) ontbreekt, of is deze onder een andere naam in het systeem te vinden ?
:wrong: gaarne gegevens correct doorgeven zie overige voorbeelden

Sorry. Is het zo goed :

Dagvlinders:
Papilionidae: Spot Swordtail , Graphium nomius (Esper, 1799)  (via funet staat er 1799, op wikipedia staat er 1793)


Is er voor dagvlinders ook een internationale lijst waar jullie je op baseren die ik op voorhand kan raadplegen en naar verwijzen, zoals dit vermeld word voor bvb planten en vissen?  Ik heb een reeks vlinderwaarnemingen uit Indië die ik wil invoeren en verwacht dat er nog soorten gaan zijn die nog niet in de database zitten. Zou graag ook een beetje bijdragen aan het mooi systeem  van observado/waarnemingen.

Mvg
Samuel
:right: Heel goed http://observado.org/soort/view/212899
Voor europa houden we ons aan 1 lijst daar buiten is het al snel grijs gebied
ik geloof niet dat een uptodate dagvlinder lijst van de hele wereld bestaat die downloadbaar is een bestand waar we wat mee kunnen.
gescheiden kolommen met familie, wet.naam, naamgever+jaartal
hier staan b.v. alle afrikaanse dagvlinders http://abdb-africa.org/
maar je kunt ze niet in een mooi csv lijst downloaden

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: SamuelDeRycke op oktober 28, 2011, 01:26:59 am
gescheiden kolommen met familie, wet.naam, naamgever+jaartal
hier staan b.v. alle afrikaanse dagvlinders http://abdb-africa.org/
maar je kunt ze niet in een mooi csv lijst downloaden

Ik heb even een script gemaakt waarmee ik hun Systematic list (pdf) ben afgegaan : http://natuurpracht.vps14.com/data/abdb-africa.cvs
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 28, 2011, 07:35:57 am
beste sdry( wat is je naam?)
dat is goed werk alleen staan volgens mij 9000 soorten in hun bestand en jouw csv telt er 608.
zou je dat voor het hele bestand kunnen doen ? b.v.d.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op oktober 28, 2011, 09:50:44 am
Graag toevoegen aan de categorie Sprinkhanen en krekels:
-Arcyptera (Pararcyptera) kheili Azam 1900
Naamgever + jaartal: Azam + 1900
Familie: Acrididae
Orde: Orthoptera - Sprinkhanen
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=402624 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=402624)
Groetjes,
Harm
 :right: http://observado.org/soort/view/212903
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op oktober 28, 2011, 11:09:13 am
Graag toevoegen aan de categorie Vliegen en muggen:
-Bombylius (Bombylius) analis Olivier 1789
Naamgever + jaartal: Olivier + 1789
Familie: Bombyliidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130303 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130303)
Groetjes,
Harm
 :right: http://observado.org/soort/view/212906
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: worldtraveler55 op oktober 29, 2011, 18:02:29 pm
Hallo

Ik heb een torenvalk van de KaapVerdië,
Omdat hij niet voorkomt in de database als zelfstandige soort, heb ik
hem gemeld als ondersoort.
Erik merkt op dat het een split is en als zelfstandige soort door gaat.
deze bestaat echter niet.
Kunnen jullie even overleggen en/of de soort toevoegen
het betreft:

Lesser Cape Verde Kestrel (Falco neglectus) Schlegel, 1873

en dit is m'n waarneming

http://cape_verde.observado.org/waarneming/view/61114491


Jan
 :right: en dit is de ondersoort die ik voor je aangemaakt heb http://observado.org/soort/view/232609
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jvogels op oktober 30, 2011, 17:19:23 pm
Kan worden toegevoegd:

Araneae
Lycosidae (wolfspinnen)
Pardosa mixta (Kulczyn'ski, 1887)

 :right: http://observado.org/soort/view/232610
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: worldtraveler55 op oktober 30, 2011, 17:52:45 pm
Hallo hisko,

ik ben met een clean-up bezig,
en loop nu de wat moeilijker soorten door.
vandaar nog een verzoek.
Ik heb een plantje vanaf Ascension
zou je die willen toevoegen
Euphorbia origanoidesde engelse/locale naam is: Ascension spurgehttp://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-81252

Jan

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op oktober 30, 2011, 22:04:07 pm
Kunnen de volgende soorten worden toegevoegd?
 
Nachtvlinders
Familie Arctiidae
Composia fidelissima Herrich-Schäffer, 1866
Faithful Beauty
 
Eudesmia praxis (Druce, 1894)
 
Cosmosoma teuthras (Walker, 1854)
 
Gymnelia ethodaea Druce, 1889
 
Familie saturniidae
Rothschildia lebeau (Guérin-Méneville, 1868)

Kevers
familie coccinellidae
Azya orbigera Mulsant, 1850
 
Alvast bedankt
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jack_windig op oktober 30, 2011, 23:09:19 pm
Kan bij nachtvlinders familie Noctuidae de soort
Caradrina montana BREMER, 1861
worden toegevoegd?


Alvast bedankt.
 :right: http://observado.org/soort/view/232616
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op oktober 31, 2011, 07:14:04 am
Hallo

ik zou willen vragen of jullie een paar vissen willen toevoegen:
ik heb ze nagekeken in de fishbase.

1) Black triggerfish    Melichthys niger   (Bloch, 1786)
   hoort bij de familie
Balistidae (Trekkervissen)

2)
Keeltail Needlefish            Platybelone argalus trachura   (Valenciennes, 1846)
    hoort bij de familie van de
Belonidae (Gepen)

Jan

Jan heb je deze gecheckt bij http://fishbase.org ?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: EdwinK op oktober 31, 2011, 08:25:15 am
Graag de volgende ontbrekende soorten toevoegen :

PLANTEN
Auteursnaam + jaartal van beschrijving : Ortega, 1798
Familie: Solanaceae
Soort : Solanum violaceum
Engelse naam : ?

http://observado.org/waarneming/view/61433659 (http://observado.org/waarneming/view/61433659)
 :right:

DAGVLINDERS
Auteursnaam + jaartal van beschrijving : Cramer, 1775
Familie: Papilionidae (grote pages)
Soort : Papilio polymnestor
Engelse naam : Blue Mormon
 :right: http://observado.org/soort/view/232621

http://observado.org/waarneming/view/61433621 (http://observado.org/waarneming/view/61433621)

NACHTVLINDERS
Auteursnaam + jaartal van beschrijving : Stoll, 1782
Familie: Arctiidae (beervlinders)
Soort : Amata cyssea
Engelse naam : ?
 :right: http://observado.org/soort/view/232622
http://observado.org/waarneming/view/61433620 (http://observado.org/waarneming/view/61433620)

PLANTEN
Auteursnaam + jaartal van beschrijving : Palisot de Beauvois, 1805
Familie: Bignoniaceae
Soort : Spathodea campanulata
Engelse naam : African Tulip Tree

http://observado.org/waarneming/view/61433625 (http://observado.org/waarneming/view/61433625)
 :right:

Alvast bedankt,
Vriendelijke groeten,
Edwin
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Erik van Dijk op november 01, 2011, 21:56:35 pm
Kevers:

Vesperus bolivari
[/size][/size]Oliveira, 1893 (http://eol.org/pages/348343/entries/33446239/overview)[/size][/size][/font]
 :wrong: familie?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: worldtraveler55 op november 02, 2011, 08:40:44 am
Hallo

ik zou willen vragen of jullie een paar vissen willen toevoegen:
ik heb ze nagekeken in de fishbase.

1) Black triggerfish    Melichthys niger   (Bloch, 1786)
   hoort bij de familie
Balistidae (Trekkervissen)

2)
Keeltail Needlefish            Platybelone argalus trachura   (Valenciennes, 1846)
    hoort bij de familie van de
Belonidae (Gepen)

Jan

Jan heb je deze gecheckt bij http://fishbase.org (http://fishbase.org) ?


hallo Hisko,
ja ik heb beiden gecheckt.

jan
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op november 02, 2011, 08:45:13 am
Hallo hisko,

ik ben met een clean-up bezig,
en loop nu de wat moeilijker soorten door.
vandaar nog een verzoek.
Ik heb een plantje vanaf Ascension
zou je die willen toevoegen
Euphorbia origanoidesde engelse/locale naam is: Ascension spurgehttp://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-81252

Jan

 :right:  http://observado.org/soort/view/232645
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op november 02, 2011, 08:57:30 am
graag toevoegen van de volgende planten, westen van de VS. Dit zijn allemaal gevallen die
niet als geaccepteerd in theplantlist zijn opgenomen. Ik geef wel een url voor de bladzijde
op usda.gov.

...


2 zaten er inmiddels al in, de rest toegevoegd. Sorry voor het lange wachten. Het is er nu pas weer voor ;-)

Hartelijk dank. Ik had er nog een paar over het hoofd gezien. Dus als het binnenkort nog eens een dagje regent:

* Penstemon laetus
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PELA7

* Phacelia californica
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=PHCA

* Lithospermum ruderale
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=LIRU4

* Viola sempervirens
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=VISE3

* Berberis nervosa = mahonia nervosa
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=MANE2

* lonicera ciliosa
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=LOCI3

Voor een waarneming in Tenerife ontbreekt ook
* polycarpaea latifolia
Komt onder deze naam bijvoorbeeld voor in het boek van Bramwell&Bramwell,
Wild Flowers of the Canary Islands.
Soort is unresolved op theplantlist, maar wordt bijvoorbeeld hier genoemd:
http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=6111B71E-7103-41D1-87A2-D0FD4F91CCF4
Waarneming:
http://observado.org/waarneming/view/61431032bij voorbaat dank!

:right: toegevoegd
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op november 02, 2011, 09:00:16 am
graag nog een plant toevoegen:

* Malephora crocea
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-702608

en kan er wellicht ook een verzamelsoort
* aeonium spec
worden toegevoegd? Ik heb een aantal niet-bloeiende exemplaren die ik niet verder op naam krijg.

dank,

:right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: worldtraveler55 op november 02, 2011, 09:16:31 am
Hallo

in de catagorie:
Mossen en korstmossen:
familie korstmossen

heb ik nog een aanvulling:

Golden hair lichen - Teloschistes flavicans 

zouden jullie die ook toe kunnen voegen

Jan
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 02, 2011, 09:27:18 am
Hallo

in de catagorie:
Mossen en korstmossen:
familie korstmossen

heb ik nog een aanvulling:

Golden hair lichen - Teloschistes flavicans 

zouden jullie die ook toe kunnen voegen

Jan
:right: http://observado.org/soort/view/232657 wat is auteur en jaartal
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: worldtraveler55 op november 02, 2011, 10:59:06 am
Hallo

in de catagorie:
Mossen en korstmossen:
familie korstmossen

heb ik nog een aanvulling:

Golden hair lichen - Teloschistes flavicans 

zouden jullie die ook toe kunnen voegen

Jan
:right: http://observado.org/soort/view/232657 (http://observado.org/soort/view/232657) wat is auteur en jaartal


Sorry,
dat ik dat vergeten was
enig zoekwerk levert op:

Teloschistes flavicans (Sw.) Norman 1853 (http://eol.org/pages/195713/entries/34769092/overview)

Jan
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: worldtraveler55 op november 02, 2011, 11:01:41 am
Hisko

we hebben nog weer een visje kunnen determineren:

Dwarf mullet - Mugil curvidens  ( Valenciennes, 1836)

Ik heb hem opgezocht in de fishbase

wilje die weer toevoegen


Jan
                  
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 02, 2011, 11:10:54 am
jan familie vergeten
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ger Klaus op november 02, 2011, 19:43:44 pm
Hallo,
kunnen de volgende gallen worden toegevoegd:
Andricus coriarius, (HTG.) Buhr 1964/65 :5466
Andricus caputmedusae, (HTG.) Buhr 1964/65 :5539
Andricus truncicolus, (GIRAUD 1859)
Synophrus politus (HTG.) Buhr 1964/65 :5561

mvg Ger

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op november 02, 2011, 21:30:27 pm
graag nog een plant toevoegen:
...
:right:

Rutger, al weer hartelijk dank. Vanwege de donkere avonden lukt het zo nu en dan nog weer wat foto's van de zomer op naam te brengen. Daarom graag:

* Eriogonum arborescens
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2795624

* Heteromeles salicifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50051850

* Malacothrix saxatilis var. implicata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-54138

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: worldtraveler55 op november 04, 2011, 15:41:01 pm
Halo,

ik heb ook nog een paddenstoeltje kunnen benoemen

familie : Agaricaceae
naam: Agaricus deserticola (G. Moreno, Esqueda & Lizárraga)

zou je die weer willen toevoegen

Jan
 :right: http://observado.org/soort/view/232670
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: worldtraveler55 op november 04, 2011, 15:58:52 pm
Hisko

we hebben nog weer een visje kunnen determineren:

Dwarf mullet - Mugil curvidens  ( Valenciennes, 1836)

Ik heb hem opgezocht in de fishbase

wilje die weer toevoegen


Jan
                 
 

hisko
klopt de familie vergeten
ik dacht er later aan,
maar had niet eerder tijd om te reageren,
sorry

Mugilidae (Harders of Harderachtigen)jan  :right:hallo hisko

ik zie dat er iets is misgegaan;
hij is nu toegevoegd aan de familie
 Acanthuridae (Dokter- of Eenhoornvissen) (http://observado.org/familie/view/10484)

i.p.v. aan de harderachtigen

Jan
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 04, 2011, 16:05:25 pm
zeursnor, maar  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: SamuelDeRycke op november 04, 2011, 18:29:49 pm
Zouden deze soorten er bij kunnen ?

Dagvlinders:

Nymphalidae: Acraea violae (Fabricius, 1793) Tawny Coster
Nymphalidae: Mycalesis oculus (Marshall, 1880) Red-Disc Bushbrown
Nymphalidae: Parantica nilgiriensis (Moore, 1877) Nilgiri Tiger
Nymphalidae: Junonia lemonias (Linnaeus, 1758) Lemon Pansy

Lycaenidae: Zizina otis (Fabricius, 1787) Common Grass Blue/Lesser Grass Blue
Lycaenidae: Loxura atymnus (Stoll, [1780]) Yamfly
Lycaenidae: Discolampa ethion (Westwood, 1851) Banded Blue Pierrot
Lycaenidae : Prosotas dubiosa (Semper, [1879]) Tailess Lineblue
Lycaenidae : Prosotas dubiosa indica (Evans, [1925])
Lycaenidae : Cigaritis vulcanus (Fabricius, 1775) Common Silverline

Hesperiidae: Oriens goloides (Moore, 1877)
Hesperiidae: Borbo cinnara (Wallace, 1866) Rice Swift

Papilionidae: Troides minos (Cramer, [1779]) Southern Birdwing

Dank bij voorbaat
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 07, 2011, 07:32:19 am
Zouden deze soorten er bij kunnen ?

Dagvlinders:

Nymphalidae: Acraea violae (Fabricius, 1793) Tawny Coster
Nymphalidae: Mycalesis oculus (Marshall, 1880) Red-Disc Bushbrown
Nymphalidae: Parantica nilgiriensis (Moore, 1877) Nilgiri Tiger
Nymphalidae: Junonia lemonias (Linnaeus, 1758) Lemon Pansy

Lycaenidae: Zizina otis (Fabricius, 1787) Common Grass Blue/Lesser Grass Blue
Lycaenidae: Loxura atymnus (Stoll, [1780]) Yamfly
Lycaenidae: Discolampa ethion (Westwood, 1851) Banded Blue Pierrot
Lycaenidae : Prosotas dubiosa (Semper, [1879]) Tailess Lineblue
Lycaenidae : Prosotas dubiosa indica (Evans, [1925])
Lycaenidae : Cigaritis vulcanus (Fabricius, 1775) Common Silverline

Hesperiidae: Oriens goloides (Moore, 1877)
Hesperiidae: Borbo cinnara (Wallace, 1866) Rice Swift

Papilionidae: Troides minos (Cramer, [1779]) Southern Birdwing

Dank bij voorbaat
Beste S (gaarne je berichten ondertekenen met je eigen naam, kun je instellen in je profiel)
de soorten zijn toegevoegd zonder de engelse naam, ik heb de indruk dat engelse namen wel eens voor meerdere verschillende soorten worden gebruikt
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op november 09, 2011, 00:28:56 am
Kunnen de volgende dagvlinders worden toegevoegd?
 
Familie Nymphalidae
Anartia amathea (Linneaus, 1758)
Red Peacock
 
Cepheuptychia glaucina (H. Bates, 1864)
Dirty-blue Satyr
 
Familie hesperiidae
Aguna metophis (Latreille, 1824)
Long-tailed Aguna
 
Astraptes fulgerator (Walch, 1775)
Two-barred Flasher
 
Spathilepia clonius (Cramer, 1775)
Falcate Skipper
 
Morys valda Evans, 1955
Valda Skipper
 
alvast bedankt
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jan Willem op november 09, 2011, 11:23:31 am
Verzoeke toe te voegen de Loopkever:
Familie Carabidae
Cicindela gallica, Brulé 1834
 :wrong: http://observado.org/soort/view/212014 bestaat al
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Datura op november 09, 2011, 13:56:36 pm
Kunnen de volgende 2 mossen worden toegevoegd?
 
Familie Pseudolepicoleaceae - Wimpertjesmosfamilie (ook een nieuwe familie voor observado)
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. - Wimpertjesmos (= officiele nederlandse naam, soort komt in Belgie voor)
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-35184839 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-35184839)
 
Familie Aneuraceae:
Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. - Handmoerasvorkje
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-35185932 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-35185932)
 
Alvast dank!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 09, 2011, 14:30:49 pm
kim, ik check deze soorten eerst even bij de BLWG.een aantal  soorten is van naam veranderd en moeten we die niet via een achterdeurtje opnieuw binnen krijgen
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Datura op november 09, 2011, 14:51:05 pm
Prima, het zijn soorten die wel in de Beknopte mosflora staan, maar (nog) niet in Nederland gevonden zijn (ik vond ze in Zwitserland).
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op november 09, 2011, 15:10:17 pm
Verzoeke toe te voegen de Loopkever:
Familie Carabidae
Cicindela gallica, Brulé 1834
 :wrong: http://observado.org/soort/view/212014 (http://observado.org/soort/view/212014) bestaat al
Zou natuurlijk wel handiger zijn als hij in de Carabidae (Loopkevers) zou staan ipv de Cerambycidae (Boktorren).
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 09, 2011, 15:13:41 pm
Verzoeke toe te voegen de Loopkever:
Familie Carabidae
Cicindela gallica, Brulé 1834
 :wrong: http://observado.org/soort/view/212014 (http://observado.org/soort/view/212014) bestaat al
Zou natuurlijk wel handiger zijn als hij in de Carabidae (Loopkevers) zou staan ipv de Cerambycidae (Boktorren).
dat kan altijd, maar maakt voor het invoerscherm niet veel uit
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: SamuelDeRycke op november 09, 2011, 22:34:10 pm
Kunnen deze erbij ?

Dagvlinders:
   Nymphalidae: Orsotriaena medus (Fabricius, 1775) Nigger  :wrong: bestaat al
   Nymphalidae: Kallima spec(Doubleday [1849]) Oakleaf Butterflies
   Nymphalidae: Kallima inachus (Boisduval, 1846) Orange/Indian Oakleaf
   Nymphalidae: Euthalia aconthea (Cramer, [1777]) Common Baron   
   Papilionidae: Atrophaneura aristolochiae (Fabricius, 1775) Common Rose
   Pieridae: Hebomoia glaucippe (Linnaeus, 1758) Great Orange Tip
   Pieridae: Leptosia nina (Fabricius, 1793) Psyche
 :right:

 Reptielen
   Colubridae : Ptyas mucosus (Linnaeus, 1758) Indian Rat Snake
 :right:


Dank bij voorbaat,
Samuel
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 10, 2011, 12:31:40 pm
Kunnen de volgende 2 mossen worden toegevoegd?
 
Familie Pseudolepicoleaceae - Wimpertjesmosfamilie (ook een nieuwe familie voor observado)
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. - Wimpertjesmos (= officiele nederlandse naam, soort komt in Belgie voor)
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-35184839 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-35184839)
 
Familie Aneuraceae:
Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. - Handmoerasvorkje
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-35185932 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-35185932)
 
Alvast dank!
:right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Datura op november 10, 2011, 13:01:50 pm
Dank Hisko! Ingevoerd en fotos bij Handmoerasvorkje geplaatst :)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op november 10, 2011, 13:22:52 pm
Graag de soort tellina planata toevoegen bij de weekdieren.
http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/species?id=2295 (http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/species?id=2295)
Bedankt :duim:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 10, 2011, 13:29:26 pm
Graag de soort tellina planata toevoegen bij de weekdieren.
http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/species?id=2295 (http://www.animalbase.uni-goettingen.de/zooweb/servlet/AnimalBase/home/species?id=2295)
Bedankt :duim:
familie  :wrong:
naamgever  :wrong:
jaartal  :wrong:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op november 10, 2011, 21:19:20 pm
Weekdieren: Tellina planata
Linnaeus,  1758
Fam: Tellinidae
Ik dacht het staat duidelijk in het overzicht wat bijgevoegd is vandaar :angel:
BVD
 :right: http://observado.org/soort/view/232809
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ger Klaus op november 11, 2011, 15:36:59 pm
Hallo,
kunnen de volgende gallen worden toegevoegd:
Andricus truncicolus, (GIRAUD 1859) Buhr 1964/1965
Andricus insanus (Westwood 1837)
Andricus lucidus (HTG.) Buhr 1964/1965
Forda marginata KOCH HOUARD (1908)

mvg Ger
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op november 11, 2011, 21:29:44 pm
Hallo,
kunnen de volgende gallen worden toegevoegd:
Andricus truncicolus, (GIRAUD 1859) Buhr 1964/1965
Andricus insanus (Westwood 1837)
Andricus lucidus (HTG.) Buhr 1964/1965
Forda marginata KOCH HOUARD (1908)

mvg Ger
 :right:
LET OP!!

Gallen is niet gelijk aan Galwespen

Bijvoorbeeld die

Forda marginata KOCH HOUARD (1908)
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=55275

hoort bij de Aphididae (Bladluizen).

Ik zag al eerder een verzoek voor het toevoegen van Gallen en het bevreemdde me daar ook al dat Hisko niet vroeg om de familie  B)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Erik van Dijk op november 12, 2011, 08:13:13 am


Myoporum laetum G. Forst.
 (family Scrophulariaceae (http://www.theplantlist.org/browse/A/Scrophulariaceae/)).


 is an accepted (http://www.theplantlist.org/about/#accepted) nameThis name is the accepted (http://www.theplantlist.org/about/#accepted) name of a species in the genus Myoporum (http://www.theplantlist.org/browse/A/Scrophulariaceae/Myoporum/) (family Scrophulariaceae (http://www.theplantlist.org/browse/A/Scrophulariaceae/)).
The record derives from Tropicos (http://www.theplantlist.org/about/#tropicos) which reports it as an accepted (http://www.theplantlist.org/about/#accepted) name (record 21600002 (http://www.tropicos.org/Name/21600002)) with original publication details: Fl. Ins. Austr. 44 44 1786.
Full publication details for this name can be found in IPNI: urn:lsid:ipni.org:names:585291-1 (http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=585291-1).

http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-21600002 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-21600002)

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op november 12, 2011, 11:22:32 am
graag nog een plant toevoegen:
...


Rutger, al weer hartelijk dank. Vanwege de donkere avonden lukt het zo nu en dan nog weer wat foto's van de zomer op naam te brengen. Daarom graag:

* Eriogonum arborescens
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2795624

* Heteromeles salicifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50051850

* Malacothrix saxatilis var. implicata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-54138 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Kees van Bochove op november 13, 2011, 13:38:59 pm
Ik zou graag in kunnen voeren:
Argia spec  :wrong: bestaat al
(Coenagrionidae)
(Rambur, 1842)

Hetaerine spec  :right: http://observado.org/soort/view/232943
(Hagen, 1853)
(Calopterygidae)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op november 15, 2011, 04:27:44 am
Please add this fish:

Brown chromis;Chromis multilineata;(Guichenot, 1853)

Thanks,
Ronald
 :right: http://observado.org/soort/view/232954 please supply family name next time
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op november 16, 2011, 19:31:29 pm
Graag nog toevoegen voor zuidwesten van USA:

planten

* Stephanomeria tenuifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-117708

al weer bij voorbaat dank
GJ

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Gilles San Martin op november 16, 2011, 21:43:42 pm
Hello

I think that there is an error in the name of the following species :
http://observations.be/soort/view/8964

The real name is Sospita vigintiguttata instead of Sospita gigintipunctata (this name doesn't exist)
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=230371

Cheers
Gilles
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: SamuelDeRycke op november 17, 2011, 00:20:10 am
Dagvlinders:
   Nymphalidae: Orsotriaena medus (Fabricius, 1775) Nigger  :wrong: bestaat al
   Nymphalidae: Kallima spec(Doubleday [1849]) Oakleaf Butterflies
   Nymphalidae: Kallima inachus (Boisduval, 1846) Orange/Indian Oakleaf

   Nymphalidae: Euthalia aconthea (Cramer, [1777]) Common Baron   
   Papilionidae: Atrophaneura aristolochiae (Fabricius, 1775) Common Rose
   Pieridae: Hebomoia glaucippe (Linnaeus, 1758) Great Orange Tip
   Pieridae: Leptosia nina (Fabricius, 1793) Psyche
 :right:

Kan het zijn dat ik onderstaande toch niet vind, of dat ze niet onder dagvlinders gezet zijn ? lukt me niet om ze als soort te zien als ik een waarneming wil ingeven.

Nymphalidae: Kallima spec(Doubleday [1849]) Oakleaf Butterflies
Nymphalidae: Kallima inachus (Boisduval, 1846) Orange/Indian Oakleaf

Mvg,
Samuel
Raar, maar nu wel http://observado.org/search.php?q=kallima&g=4&local=0&local=1&sort_lat=0  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 17, 2011, 07:24:29 am
Hello

I think that there is an error in the name of the following species :
http://observations.be/soort/view/8964

The real name is Sospita vigintiguttata instead of Sospita gigintipunctata (this name doesn't exist)
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=230371

Cheers
Gilles
Giles you are absolutely right, the name is corrected  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: HansJWG op november 17, 2011, 10:33:43 am
Beste admins,
graag toevoegen
vissen,
Reuzen koraalklimmer, Cirrhitus pinnulatus, Stocky hawkfish
Cirrhitidae, Forster,1801.    :duim:
 :right: 
Zwarte doktervis, Acanthurus gahhm,
Acanthurinae, Forsskal, 1775.  :duim:
 :right: 
Chevron koraalvlinder, Chaetodon trifascialis,
Chaetodontidae, Quoy&Gaimand, 1825. :duim:
 :right: 
Bultkop papagaaivis, Bolbometopon muricatum,
Scarinae, Valenciennes, 1840.
 :right: alleen de laatste bestaat al http://observado.org/soort/view/186724 (http://observado.org/soort/view/186724)  :duim: :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op november 17, 2011, 11:10:39 am
Hallo, Zou de landslak Ena montana (Draparnaud,1801) Fam: Enidae (slakken)
kunnen worden toegevoegd ? BVD
http://nlbif.eti.uva.nl/nmr/detail.php?taal=nl&naam=%2A&type=s&start=0&display=25&sort=sd&start=109703&display=25&nr=109710 (http://nlbif.eti.uva.nl/nmr/detail.php?taal=nl&naam=%2A&type=s&start=0&display=25&sort=sd&start=109703&display=25&nr=109710)
 :right: http://observado.org/soort/view/233020
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: HansJWG op november 17, 2011, 13:19:31 pm
 
Graag toevoegen
Weekdieren en ongewervelden,
Geelvlekplatworm, Thysanozoon nigropapillosum,
Platyhelminthes: Pseudocerotida, Hyman, 1959
 :right: http://observado.org/soort/view/233023 (http://observado.org/soort/view/233023)                    :duim: :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op november 18, 2011, 03:32:07 am
Can be added for Moths:
Family: Arctiidae
Ornate Moth;Utetheisa ornatrix;(Linnaeus, 1758)

Thanks,
Ronald
 :right: http://observado.org/soort/view/233034
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: HansJWG op november 18, 2011, 20:24:11 pm
Beste admins, graag toevoegen
geleedpotigen,
Anemoonpoetsgarnaal, Periclimenes longicarpus.
Palaemonidae, Bruce & Svoboda, 1983.
plaatje; http://observado.org/waarneming/view/61808821 (http://observado.org/waarneming/view/61808821)
 :right: http://observado.org/soort/view/233060 (http://observado.org/soort/view/233060)                                 :duim: :right:
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op november 19, 2011, 23:05:30 pm
Can please be added for birds:

Family: Coots
Hybrid Caribbean Coot x American Coot (Fulica caribaea x Fulica americana)

What other information is required?

Thanks,
Ronald
 :right: http://observado.org/soort/view/233061
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op november 20, 2011, 19:00:28 pm
Can please be added for Fish:

Family Labridae
Slippery dick;Halichoeres bivittatus;(Bloch, 1769)

Thanks,
Ronald
 :right: http://observado.org/soort/view/233062
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jvdwinden op november 21, 2011, 23:19:52 pm
Please add the two following large moths
 
A.
1. Saturniidae (http://en.wikipedia.org/wiki/Saturniidae)
2. species: Antheraea larissa ridleyi
3. Westwood 1847
 :wrong: is dit een ondersoort ? zoja dan ook de gegevens van de soort aanleveren
 
B.
1. Saturniidae (http://en.wikipedia.org/wiki/Saturniidae)
2. Bunaea alcinoe  Cabbage tree emperor moth
3. Stoll 1780
 :right: http://observado.org/soort/view/233100
 
dank, Jan van der Winden
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op november 22, 2011, 01:07:28 am
Gaarne voor de Vlinders/Lepidoptera in de familie Pieridae (witjes) (http://observado.org/familie/view/265) minimaal de volgende twee:

Grass Yellow indet. - Eurema spec.  geslacht gepubliceerd door Hübner, 1819  (referentie voor alle soorten: Markku Savela - funet.fi (http://ftp.ipv6.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/pieridae/coliadinae/eurema/index.html))
 :right: http://observado.org/soort/view/233101

Three Spot Grass Yellow - Eurema blanda (Boisduval, 1836)
 :right: http://observado.org/soort/view/233102

Naar wens/tijd alvast de volgende soorten voor Indonesië:

Eurema ada (Distant & Pryer, 1887)
Eurema alitha (C. & R. Felder, 1862)
Eurema andersoni (Moore, 1886)   (Anderson's Grass Yellow)
Eurema beatrix (Toxopeus, 1939)
Eurema candida (Stoll, [1782])
Eurema celebensis (Wallace, 1867)
Eurema lacteola (Distant, 1886)
Eurema laeta (Boisduval, 1836)
Eurema lombokiana (Fruhstorfer, 1897)
Eurema mentawiensis Corbet, 1942
Eurema puella (Boisduval, 1832)
Eurema sari (Horsfield, [1829])   (Chocolate Grass Yellow)
Eurema simulatrix (Semper, 1891)
Eurema tilaha (Horsfield, [1829])
Eurema nicevillei (Butler, 1898)
Eurema timorensis Shirôzu & Yata, 1977
Eurema tominia (Vollenhoven, 1865)
 :right: http://observado.org/search.php?q=eurema&g=4&local=0&local=1&sort_lat=0
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: MJE op november 22, 2011, 09:40:53 am
Mooi Arp!

De ondersoorten van Eurema blanda doen we t.z.t.!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 22, 2011, 09:42:58 am
Mark en Arp
bestaat op het net niet een lijstje met de benodigde gegevens die ik simpel kan 'rippen'
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: MJE op november 22, 2011, 09:53:28 am
Hi Hisko,

Er zijn 19 ondersoorten van E. blanda. Het is ongelooflijk moeilijk om de uiterlijke verschillen daar tussen te zien. Voor zover we nu hebben kunnen nagaan zijn er alleen rangeverschillen, maar in hoeverre die 100% betrouwbaar zijn, weten we (nog) niet.

Het heeft volgens mij nog geen zin om die op te nemen, want daar zal vrij weinig mee kunnen worden gedaan.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 22, 2011, 10:05:28 am
Mark, ik bedoel 'alle ' dagvlindersoorten van azie
vorige maand heb ik alle dagvlindersoorten van afrika geladen
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: MJE op november 22, 2011, 10:18:55 am
Azie heeft zo ongelooflijk veel vlinders. Kijk eens op:

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Butterflies_and_moths_of_Asia
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 22, 2011, 11:06:09 am
die wiki lijsten laten zich niet rippen ( door mij)
deze is geimporteerd http://indiabiodiversity.org/content/checklist-butterflies-india
mooi alle gegevens op 1 rij, daar kun je wat mee
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: charles op november 22, 2011, 13:15:08 pm
Dag Hisko,
 
deze bladbidsprinkhaan kan ik niet invoeren.
 
betreft deze
 
   
Kingdom:Animalia (http://en.wikipedia.org/wiki/Animal)
Phylum:Arthropoda (http://en.wikipedia.org/wiki/Arthropod)
Class:Insecta (http://en.wikipedia.org/wiki/Insect)
Order:Mantodea (http://en.wikipedia.org/wiki/Mantodea)
Family:Mantidae (http://en.wikipedia.org/wiki/Mantidae)
Genus:Choeradodis
Serville (http://en.wikipedia.org/wiki/Serville), 1831
fam; Mantidae
genus; Choeradodis
Serville 1831
 
Dank Charles
   
Kingdom:Animalia (http://en.wikipedia.org/wiki/Animal)
Phylum:Arthropoda (http://en.wikipedia.org/wiki/Arthropod)
Class:Insecta (http://en.wikipedia.org/wiki/Insect)
Order:Mantodea (http://en.wikipedia.org/wiki/Mantodea)
Family:Mantidae (http://en.wikipedia.org/wiki/Mantidae)
Genus:Choeradodis
Serville (http://en.wikipedia.org/wiki/Serville), 1831
Kingdom:Animalia (http://en.wikipedia.org/wiki/Animal)
Phylum:Arthropoda (http://en.wikipedia.org/wiki/Arthropod)
Class:Insecta (http://en.wikipedia.org/wiki/Insect)
Order:Mantodea (http://en.wikipedia.org/wiki/Mantodea)
Family:Mantidae (http://en.wikipedia.org/wiki/Mantidae)
Genus:Choeradodis
Serville (http://en.wikipedia.org/wiki/Serville), 1831
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op november 22, 2011, 13:24:07 pm
die wiki lijsten laten zich niet rippen ( door mij)
De site van Markku Savela (http://ftp.ipv6.funet.fi/pub/sci/bio/life/intro.html) is volgens mij uit een database gegenereerd (?)

Vanaf pagina's voor onderfamilies zijn in elk geval "spec"/verzamelsoorten voor alle genera wel eenvoudig te rippen (voorbeeld (http://ftp.ipv6.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/hesperioidea/hesperiidae/pyrginae/index.html). 

Ook de opmaak van genus-pagina's is bijvoorbeeld (http://ftp.ipv6.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/hesperioidea/hesperiidae/pyrginae/entheus/index.html) tamelijk consistent (eerste naam onder de HR). Je kunt per script natuurlijk vanaf de hoofdpagina voor lepidoptra (http://ftp.ipv6.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/index.html) via de links de boom aflopen. Niet triviaal, maar ook niet onmogelijk.

Anderzijds is het wellicht veel makkelijker om hem gewoon te vragen (http://ftp.ipv6.funet.fi/cgi-bin/life/mail/moth/iki/fi/lolf2007?kf@phh.0jsc-2ch.org) een geschikte query voor je aan te leveren  ;D

Kan hij bij ons buurten voor foto's met een vrije licentie ;)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 22, 2011, 13:31:13 pm
Dag Hisko,
 
deze bladbidsprinkhaan kan ik niet invoeren.
 
betreft deze
 
   
Kingdom:Animalia (http://en.wikipedia.org/wiki/Animal)
Phylum:Arthropoda (http://en.wikipedia.org/wiki/Arthropod)
Class:Insecta (http://en.wikipedia.org/wiki/Insect)
Order:Mantodea (http://en.wikipedia.org/wiki/Mantodea)
Family:Mantidae (http://en.wikipedia.org/wiki/Mantidae)
Genus:Choeradodis
Serville (http://en.wikipedia.org/wiki/Serville), 1831
fam; Mantidae
genus; Choeradodis
Serville 1831
 
Dank Charles
   
Kingdom:Animalia (http://en.wikipedia.org/wiki/Animal)
Phylum:Arthropoda (http://en.wikipedia.org/wiki/Arthropod)
Class:Insecta (http://en.wikipedia.org/wiki/Insect)
Order:Mantodea (http://en.wikipedia.org/wiki/Mantodea)
Family:Mantidae (http://en.wikipedia.org/wiki/Mantidae)
Genus:Choeradodis
Serville (http://en.wikipedia.org/wiki/Serville), 1831
Kingdom:Animalia (http://en.wikipedia.org/wiki/Animal)
Phylum:Arthropoda (http://en.wikipedia.org/wiki/Arthropod)
Class:Insecta (http://en.wikipedia.org/wiki/Insect)
Order:Mantodea (http://en.wikipedia.org/wiki/Mantodea)
Family:Mantidae (http://en.wikipedia.org/wiki/Mantidae)
Genus:Choeradodis
Serville (http://en.wikipedia.org/wiki/Serville), 1831
Charles dat zijn een hoop gegevens maar wat is nu de soortnaam ?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: charles op november 22, 2011, 13:41:11 pm
Ja vergeten he   :angel: !
 
 Choeradodis rhombicollis bij deze.
 
en ik weet niet hoe het komt maar ik had het e.e.a. gekopieerd maar kreeg niets te zien na het plakken.
 
Groet Charles
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 22, 2011, 13:41:54 pm
die wiki lijsten laten zich niet rippen ( door mij)
De site van Markku Savela (http://ftp.ipv6.funet.fi/pub/sci/bio/life/intro.html) is volgens mij uit een database gegenereerd (?)

Vanaf pagina's voor onderfamilies zijn in elk geval "spec"/verzamelsoorten voor alle genera wel eenvoudig te rippen (voorbeeld (http://ftp.ipv6.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/hesperioidea/hesperiidae/pyrginae/index.html). 

Ook de opmaak van genus-pagina's is bijvoorbeeld (http://ftp.ipv6.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/hesperioidea/hesperiidae/pyrginae/entheus/index.html) tamelijk consistent (eerste naam onder de HR). Je kunt per script natuurlijk vanaf de hoofdpagina voor lepidoptra (http://ftp.ipv6.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/index.html) via de links de boom aflopen. Niet triviaal, maar ook niet onmogelijk.

Anderzijds is het wellicht veel makkelijker om hem gewoon te vragen (http://ftp.ipv6.funet.fi/cgi-bin/life/mail/moth/iki/fi/lolf2007?kf@phh.0jsc-2ch.org) een geschikte query voor je aan te leveren  ;D

Kan hij bij ons buurten voor foto's met een vrije licentie ;)
veel te ingewikkeld, de pagina moet simpel met excell zijn te laden
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 22, 2011, 13:44:49 pm
Ja vergeten he   :angel: !
 
 Choeradodis rhombicollis bij deze.
 
en ik weet niet hoe het komt maar ik had het e.e.a. gekopieerd maar kreeg niets te zien na het plakken.
 
Groet Charles
Charles volgende keer volstaan een paar simpele regels
soortgroep : insecten overig
familie : mantodea
naam  : Choeradodis rhombicollis
auteur : Serville, 1831
dan krijg je dit
http://observado.org/soort/view/234707
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jvdwinden op november 22, 2011, 19:20:49 pm
See previous (yesterday) request for this large moth species:
 
1. saturniidae
 
2. species and subspecies, source: http://www.saturnia.de/Research/Sat-Phil.html (http://www.saturnia.de/Research/Sat-Phil.html)  and wikipedia
 
 
Antheraea (Antheraea) larissa (Westwood, 1847) [size=-2](see footnote 1) (http://www.saturnia.de/Research/Sat-Phil.html#1)[/size][/sup]
  :right: http://observado.org/search.php?q=Antheraea+larissa&x=0&y=0
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jvdwinden op november 22, 2011, 22:07:47 pm
and please add:
 
order : orthoptera (grasshoppers)
 
tribe:  Phymateini (http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=38769)
subtribe Zonocerina (http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=75097)
 
species: Zonocerus variegatus (Linnaeus, 1758)
 
source: http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=39261 (http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=39261)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jvdwinden op november 22, 2011, 22:10:54 pm
o sorry, die sprinkhaan zit al in het bestand! komt omdat ie ook onder Zonocera en variegata bekend staat.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 23, 2011, 08:04:12 am
o sorry, die sprinkhaan zit al in het bestand! komt omdat ie ook onder Zonocera en variegata bekend staat.
ok
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: arnoldwijker op november 24, 2011, 18:42:24 pm
Hallo

Graag toevoegen aan de nachtvlinder uilen Noctuidae

Xanthia tunicata  (Graeser, 1890)

Dank!
 :right: http://observado.org/soort/view/234778
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op november 25, 2011, 05:23:33 am
Kunnen de volgende dagvlinders worden toegevoegd?
 
Familie Hesperiidae
Paches polla (Mabille, 1888)
Polla Blue-Skipper
 
Paches loxus (Westwood, 1852)
Glorious Blue-Skipper
 
Systasea pulverulenta (R. Felder, 1869)
Texas Powdered-Skipper
 
Alvast bedankt
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Thijs Fijen op november 25, 2011, 14:14:23 pm
Kan de ondersoort van Bonte Vliegenvanger de Iberische Vliegenvanger worden toegevoegd:
Iberische Vliegenvanger, Ficedula hypoleuca iberiae, Iberian Pied Flycatcher (http://www.dutchbirding.nl/content/page/files/DBupdateWPchecklistArnoud20110813.pdf)
si  :right: http://observado.org/search.php?q=Ficedula+hypoleuca&x=0&y=0

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Thijs Fijen op november 25, 2011, 14:27:57 pm
Mag ie ook een Nederlandse naam krijgen?
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Thijs Fijen op november 25, 2011, 14:34:29 pm
Thanks maar weer.

Hier staat trouwens de Nederlandse naam niet vermeld: http://observado.org/soort/view/234784.

De Bonte Vliegenvanger is trouwens beschreven door (Pallas, 1764) (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=66F7EC4B09F42223)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 25, 2011, 14:37:51 pm
Cache mijn beste
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Thijs Fijen op november 25, 2011, 14:42:35 pm
Dat dacht ik al, dank u!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op november 25, 2011, 17:50:20 pm
Kunnen de volgende 2 dagvlinders worden toegevoegd?
 
Familie Nymphalidae
Taygetis thamyra (Cramer, 1779)
Thamyra satyr
 
Taygetis virgilia (Cramer, 1776)
Stub-tailed Satyr
 
Alvast bedankt
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op november 26, 2011, 15:41:24 pm
Voorlopig maar even alleen deze voor de Lepidoptera, familie Nachtpauwogen (Saturniidae) (http://observado.org/familie/view/1510)

Antheraea sp. Hübner, 1819
Antheraea imperator Watson, 1913  (ref: U. & L. Paukstadt (http://wildsilkmoth-indonesia.com/pic/jaaimp.html))

Attacus sp. Linnaeus, 1767
Attacus inopinatus Jurriaanse & Lindemans, 1920 (ref: U. & L. Paukstadt (http://wildsilkmoth-indonesia.com/pic/leaino.html))

Over de refs.: De site van Markku Savela is voor Attacus (http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/bombycoidea/saturniidae/saturniinae/attacus/index.html) en Antheraea (http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/bombycoidea/saturniidae/saturniinae/antheraea/index.html) kennelijk nogal incompleet. Ulrich en Laela Paukstadt zijn publucerende experts voor de Saturniidae in het gebied.
 :right:

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op november 26, 2011, 16:31:32 pm
Please add:

Order: Lepidoptera (moths)
Family: Erebidae Noctuidae
Melipotis fasciolaris;(Hübner, 1823)

Thanks,
Ronald
 :right: http://observado.org/soort/view/234804
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op november 26, 2011, 17:32:33 pm
Please add:

Order: Pisces (fish)

Family: Scaridae
Striped parrotfish;Scarus iseri;(Bloch, 1789)
 :right:
Family: Mugilidae
White mullet;Mugil curema;(Linnaeus, 1758)
 :right:
Striped mullet;Mugil cephalus;(Linnaeus, 1758)
 :wrong: already exists

Thanks,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jpvanleeuwen op november 27, 2011, 23:08:49 pm
Hello,

Could the following Australian frog species be added to the list?

Familie Myobatrachidae
Subfamilie Limnodynastinae
Eastern Banjo Frog    Limnodynastes dumerilii (Peters, 1863)
Long-thumbed Frog    Limnodynastes fletcheri (Boulenger, 1888)
Striped Marsh Frog   Limnodynastes peronii (Duméril and Bibron, 1841)
Sudell's Frog    Neobatrachus sudelli (Lamb, 1911)
Crucifix Toad    Notaden bennettii (Günther, 1873)

Thanks,
Jeroen

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Melchior van Tweel op november 28, 2011, 12:27:14 pm
Graag toevoegen aan de lijst voor observado:
Groep: Mossen en Korstmossen
Familie: Pannariaceae
Soort: Degelia cyanoloma (Schaer.) H.H. Blom & L. Lindblom 2010 
http://observado.org/waarneming/view/56506453 (http://observado.org/waarneming/view/56506453)
http://www.mycobank.org/MycoTaxo.aspx?Link=T&Rec=534541 (http://www.mycobank.org/MycoTaxo.aspx?Link=T&Rec=534541)
 :right: http://observado.org/soort/view/234813
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op november 28, 2011, 15:19:45 pm
Wellicht zou ik me er niet mee moeten bemoeien, want ik weet niks van vlinders, maar ...
Citaat
Order: Lepidoptera (moths)
Family: Erebidae Noctuidae
Melipotis fasciolaris;(Hübner, 1823)
 :right: http://observado.org/soort/view/234804
Zahiri et al. (2010:p.6,tbl.1) plaatsen Melipotis weldegelijk in de Erebidae (en verder Catocalinae, Melipotini).

Hun nieuwe classificatie schijnt breed geaccepteerd te worden (?), maar is idd nog niet overal "verwerkt", o.a. helaas op de site van Markku Savela (funet) nog niet.

Edit: Fauna Europaea (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=431650) heeft het al wel ingevoerd zie ik. NLSrt (http://www.nederlandsesoorten.nl/nsr/concept/0AHCYFCHTEHQ) nog niet ?

De nieuwe indeling in de Erebidae betreft ook de voormalige Arctiidae, Lymantriidae etc etc (nu onderfamilies ~nae in de Erebidae), hetgeen ook invloed heeft op Europese taxa op waarneming.nl

Zahiri, R.; Kitching, I.J.; Lafontaine, J.D.; Mutanen, M.; Kaila, L.; Holloway, J.D.; Wahlberg, N. (2010) A new molecular phylogeny offers hope for a stable family level classification of the Noctuoidea (Lepidoptera). - Zoologica Scripta, 2010, pp.1-16. PDF (http://www.actias.de/pdf/molecular%20phylogeny%20of%20noctuoidea.pdf)

Wellicht moeten de vlinderadmins daar een beslissing over nemen?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op november 28, 2011, 15:51:25 pm
Arp, iets minder kleurgebruik en meer puntsgewijs maakt het wel leesbaarder
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op november 28, 2011, 18:01:56 pm
De soort Forda marginata is onder de galwespen toegevoegd zoals Rutger reeds meldde. Deze hoort onder Hemiptera (cicaden, wantsen en plantenluizen) en de familie Aphididae (Bladluizen)

Hallo,
kunnen de volgende gallen worden toegevoegd:
Andricus truncicolus, (GIRAUD 1859) Buhr 1964/1965
Andricus insanus (Westwood 1837)
Andricus lucidus (HTG.) Buhr 1964/1965
Forda marginata KOCH HOUARD (1908)

mvg Ger
 :right:
LET OP!!

Gallen is niet gelijk aan Galwespen

Bijvoorbeeld die

Forda marginata KOCH HOUARD (1908)
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=55275 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=55275)

hoort bij de Aphididae (Bladluizen).

Ik zag al eerder een verzoek voor het toevoegen van Gallen en het bevreemdde me daar ook al dat Hisko niet vroeg om de familie  8)
:right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op november 28, 2011, 22:27:45 pm
Graag volgende soorten toevoegen onder Orthoptera, familie Mantodea (Bidsprinkhanen):
Litaneutria longipennis Beier, 1929
Litaneutria minor Scudder, 1872
Litaneutria skinneri Rehn, 1907
 :right: http://observado.org/search.php?q=Litaneutria&x=0&y=0
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pieter Van Dorsselaer op november 29, 2011, 12:38:44 pm
Graag toevoegen:
Entomophthora spec.: verzamelsoort van schimmels
(Entomophtora cf. muscae, Entomophtora cf. forficulae)
 
Groeten,
Pieter
:right: http://observado.org/soort/view/234827
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Edwin Schuller op november 29, 2011, 23:05:45 pm
Siphlophis compressus (DAUDIN, 1803)
Fam. Colubridae, Onderfam. Dipsadinae (Slangen)
Tropical Flat Snake (NL naam kan ik niet vinden)

Synoniemen (IUCN):
Coluber compressus
Tripanurgos compressus
 :wrong: bestaat al http://observado.org/soort/view/103238
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jpvanleeuwen op november 29, 2011, 23:54:30 pm
Hello,

Could the following Tanzanian frog species be added to the list?

Family Arthroleptidae
Ahl's Squeaker    Arthroleptis affinis Ahl, 1939
Arthroleptis sp.

FamilyArthroleptidae
Subfamily Leptopelinae
Big-eyed Tree Frog, Leptopelis vermiculatus (Boulenger, 1909)
Parker’s Forest Treefrog, Leptopelis parkeri (Barbour & Loveridge, 1928)
Barbour's Treefrog, Leptopelis barbouri (Ahl, 1929)
Brown-backed Tree Frog, Leptopelis flavomaculatus (Günther, 1864)

Family Microhylidae
Probreviceps macrodactylus (Nieden, 1926).
Callulina kreffti Nieden, 1911.

Thanks,
Jeroen
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: BramtK op december 01, 2011, 13:30:29 pm
Edit: Elaphe anomala zit kennelijk niet als zodanig in het soortenbestand.

Moet die toegevoegd worden? Zo ja, dan maak ik een melding in het Missing species topic.

 
Kan bij de familie Colubridae (Gladde slangen) de Amoerslang Elaphe anomala worden toegevoegd?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 01, 2011, 13:55:36 pm
Edit: Elaphe anomala zit kennelijk niet als zodanig in het soortenbestand.

Moet die toegevoegd worden? Zo ja, dan maak ik een melding in het Missing species topic.

 
Kan bij de familie Colubridae (Gladde slangen) de Amoerslang Elaphe anomala worden toegevoegd?
naamgever, jaartal bron ?  :wrong:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: BramtK op december 01, 2011, 14:14:37 pm
BOULENGER, 1916

http://www.ratsnakefoundation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=61:elaphe-anomala&catid=6:asian-ratsnakes&Itemid=12 (http://www.ratsnakefoundation.org/index.php?option=com_content&view=article&id=61:elaphe-anomala&catid=6:asian-ratsnakes&Itemid=12)
http://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Elaphe&species=anomala (http://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Elaphe&species=anomala)

 :right: http://observado.org/soort/info/234859
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Kiewiet op december 02, 2011, 10:05:34 am
De volgende gedetermineerde vlindersoorten mis ik in Observado:

mormoonvlinder (Great Mormon)
Papilion memnon, Lineus 1758
ondersoort ab phoenis
& ondersoort coereleus
Papilionidae

Papilion demoleus, Lineus 1758
Papilonidae

Altrophaneura varuna, White 1868 Familie
Papilionidae

Jungle glory Thaumantis diores, Doubleday 1845
Nymphalidae

Leopard Lacewing Cetrosia cyane, Drury 1773
Nimphalidea

Culcula panterinarina, Bremer & Grey 1855
Of: Biston panterinaria?
Geometridae
 
Met familie nu! :rolleye: Valt erg tegen al die namen als je half woordblind bent... :-\ ;)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 02, 2011, 10:07:30 am
Theo, zou je ook de families willen toevoegen zoals bekend in observado ? zie http://observado.org/waarnemingen_all_v1.php?groep=4 keuzebox achter 'familiy'
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Kiewiet op december 02, 2011, 11:03:58 am
Ze staan er nu bij Hisko. :blink:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 02, 2011, 11:21:45 am
Theo, alleen nu moet je ze nog een keer langslopen
want in dit genus is de gebruikelijke naam papilio zie http://observado.org/search.php?q=Papilio&g=4&local=0&local=1&sort_lat=0
en de eerste aanvraag bestaat al
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Kiewiet op december 02, 2011, 12:51:44 pm
Mijn dank is weer groot, Hisko.

Dan ga ik aan de slag en zal opletten / m'n best doen met die papilionsoorten.

Edit:
Geen één van bovenstaande namen krijg ik ingevoerd.
doe ik iets fout?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 02, 2011, 13:15:31 pm
Papilion memnon --> http://observado.org/soort/view/106720
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op december 02, 2011, 14:32:30 pm
@ Theo : Correcte spelling is helaas redelijk cruciaal om dingen terug te kunnen vinden - erg lastig als je woordblind bent kan ik me voorstellen. Dit is deels ook de reden dat je reeds bestaande soorten op observado niet terug kon vinden. Ik doe hier even een poging om jouw aanvraag zo bij te werken dat Hisko er meer mee kan:
 
De volgende gedetermineerde vlindersoorten mis ik in Observado:

Familie Papilonidae:

?? Theo geeft als Nederlandse naam voor Papilio memnon "Mormoonvlinder". Deze is via google slechts een paar keer terug te vinden en dan als "Grote Mormoonvlinder", hetgeen een (slechte?) vertaling van de Engelse naam lijkt ?

?? Papilio memnon, Lineus 1758 ondersoort ab phoenis
Ik kom tegen:
 • + Papilio memnon agenor ♀-ab. phoenix; Rothschild, 1895
 • - Papilio phoenix Distant, 1885 => Synoniem van Papilio memnon agenor Linnaeus, 1768
 • - Papilio memnon f. phoeniciana Strand, 1916 => Synoniem van Papilio memnon agenor Linnaeus, 1768
Het is onduidelijk of je één van deze bedoelt, want jouw waarnemingen kwamen uit Nepal, toch? Deze allemaal niet(!)\
Als het toch één van deze moet zijn dan stelik  voor onderstaande soort aan te maken en eventuele aberatie/forma in de opmerkingen te zetten:
Fam: Papilionidae
Papilio memnon agenor Linnaeus, 1768 (ref. funet (http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/papilionidae/papilioninae/papilio/index.html))

?? Papilio memnon, Lineus 1758 ondersoort coereleus
Ik kom alleen tegen: Papilio euchenor subcoerulea Rothschild, 1915 (van Dampier Island - ref. funet (http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/papilionidae/papilioninae/papilio/index.html)).
Bedoel je die, of toch wat anders?
In elk geval ontbreekt in observado dan de hoofdsoort ook:
Fam: Papilionidae
Papilio euchenor Guérin-Méneville, 1829 (ref. funet (http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/papilionidae/papilioninae/papilio/index.html))

?? Papilio demoleus, Lineus 1758
- en: Lime Butterfly
Bestaat al (Limoenvlinder - Papilio demoleus (http://observado.org/soort/info/106718)), maar Theo voegt een nieuwe variant voor een Engeles naam toe. Tot nu toe: "Lemon Butterfly" en "Common Lime"

?? Altrophaneura varuna, White 1868
Correct gespeld bestaat deze al (http://observado.org/soort/view/233707), maar Theo voegt wel een Engelse naam toe. Ook is de auteursnaam momenteel verkeerd - moet tussen haken! (Origineel: Papilio varuna White, 1842).
Moet dus zijn:
Fam: Papilionidae
Common Batwing - Atrophaneura varuna (White, 1842) (ref. funet (http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/papilionidae/papilioninae/atrophaneura/index.html)/wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Atrophaneura)

?? Jungle glory Thaumantis diores, Doubleday 1845
Is correct:
Fam: Nymphalidae
Jungleglory - Thaumantis diores Doubleday, 1845 (ref. funet (http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/nymphalidae/morphinae/thaumantis/index.html))

?? Leopard Lacewing Cetrosia cyane, Drury 1773
Afgezien van spelfout bestaat Cethosia cyane (http://observado.org/soort/info/234091) al, maar weer zonder Engelse naam. Auteur, jaartal en haken okay.
Eventueel alleen toevoegen: (en) "Leopard Lacewing"


?? Culcula panterinarina, Bremer & Grey 1855 Of: Biston panterinaria?
Vreemd afgezien van de spelfout in de soortnaam geeft Savela (funet) het geslacht Culcula in het geheel niet. Wel geeft hij Biston, maar daarin geen soort panterinaria. Wel kom ik de soort op andere plekken tegen.
Fam: Geometridae
Culcula panterinaria Bremer & Grey, 1855 (ref. zipcodezoo (http://zipcodezoo.com/Animals/C/Culcula_panterinaria/)/ala.org.au (http://bie.ala.org.au/species/urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:df89a4cc-29c1-102b-9a4a-00304854f820:ac2010))

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 02, 2011, 14:34:58 pm
Arp, we komen d`r wel.
Zouden jullie samen , als het eindresultaat bekend is, de aanvragen kort en krachtig kunnen plaatsen ? b.v.d.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Edwin Schuller op december 02, 2011, 15:15:33 pm
Ik kan de Rafflesia Arnoldii niet vinden in Obversado. Ik gok dat hij nog niet bestaat, dus:

Familie Rafflesiaceae
Rafflesia arnoldii (Robert Brown, 1821)

Gezien http://nl.wikipedia.org/wiki/Rafflesia_arnoldii (http://nl.wikipedia.org/wiki/Rafflesia_arnoldii) en http://en.wikipedia.org/wiki/Rafflesia_arnoldii (http://en.wikipedia.org/wiki/Rafflesia_arnoldii) gok ik dat hij lichtrood of donkerrood wordt...
 :wrong: soortgroep?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op december 02, 2011, 15:36:55 pm
Speciaal voor Theo:

Een aantal soorten kun je reeds nu al invoeren - je moet alleen op de goede spelling letten.

Kijk nog even naar de probleemgevallen voor jouw identificaties. Zie boven.

Voor een aantal soorten moet Hisko eerst nog de soort aanmaken. Zie hieronder.


Speciaal voor Hisko:

(Ik weet dat je niet van kleuren houdt, maar de blauwe regels onderaan elke aanvraag geven weer wat het moet worden)
 
Correctie/Toevoegen:
Papilio memnon (http://observado.org/soort/view/106720): desgewenst(?) NL: "Grote Mormoonvlinder"

Limoenvlinder - Papilio demoleus (http://observado.org/soort/info/106718)): desgewenst(?) EN: "Lime Butterfly"

Atrophaneura varuna (White, 1842) (ref. funet (http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/papilionidae/papilioninae/atrophaneura/index.html)/wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Atrophaneura)) Corectie: Haken om naam!;  Toevoegen EN: "Common Batwing" 

Cethosia cyane (http://observado.org/soort/info/234091) - Toevoegen EN: "Leopard Lacewing"

Nieuwe soorten:

Fam. Papilionidae:
Papilio memnon agenor Linnaeus, 1768 (ref. funet (http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/papilionidae/papilioninae/papilio/index.html))

Fam. Papilionidae:
Papilio euchenor Guérin-Méneville, 1829 (ref. funet (http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/papilionidae/papilioninae/papilio/index.html))

Fam. Nymphalidae:
Jungleglory - Thaumantis diores Doubleday, 1845 (ref. funet (http://www.nic.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/ditrysia/papilionoidea/nymphalidae/morphinae/thaumantis/index.html))

Fam. Geometridae:
Culcula panterinaria Bremer & Grey, 1855 (ref. zipcodezoo (http://zipcodezoo.com/Animals/C/Culcula_panterinaria/)/ala.org.au (http://bie.ala.org.au/species/urn:lsid:catalogueoflife.org:taxon:df89a4cc-29c1-102b-9a4a-00304854f820:ac2010))

Bovendien:
Kun je dit soort lijstjes (http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/butmoth/search/GenusList3.dsml?searchPageURL=index.dsml&SUPERFAMIL=PAPILIONOIDEA&FAMILYqtype=starts+with&FAMILY=Papilionidae&SUBFAMILYqtype=starts+with&SUBFAMILY=&TRIBEqtype=starts+with&TRIBE=&SUBTRIBEqtype=starts+with&SUBTRIBE=&GENUSqtype=starts+with&GENUS=&AUTHORqtype=starts+with&AUTHOR=&YEARqtype=equals&YEAR=&sort=GENUS) rippen en voor elk genus een "spec." aanmaken? Of moet je het als één lange lijst hebben?

Ik ga niet handmatig langslopen voor welke in zo'n lijst al een verzamelsoort bestaat op observado. Dus dat moet je zelf met een paar queries scripten of een openbaar toegankelijke interface aanbieden waarmee zulke dingen efficiënt kunnen worden opgevraagd (naam + verzamelsoort + (spec. OR sp. OR indet OR onbekend OR ... ??? ) )
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 02, 2011, 15:47:03 pm
arp, wijzigingen aanvullingen uitgevoerd
dit zijn de specs http://observado.org/soortenlijst.php?q=spec&g=4&f=0&z=1&p=0&sound=0&sort_lat=0
ik kan altijd een keertje een query draaien op genus
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op december 02, 2011, 16:46:50 pm
dit zijn de specs http://observado.org/soortenlijst.php?q=spec&g=4&f=0&z=1&p=0&sound=0&sort_lat=0
Dat ik zo "spec" danwel "sp" danwel "indet" danwel "onbekend" etc kan opsporen begrijp ik - en dan door de pagina's heen bladeren en vergelijken met pagina's aan te leveren lijst. Maar ik bedoelde het meer vanaf de andere kant en dan geautomatiseerd:

Stel ik rip een lijst in één of ander aanleverbaar formaat ergens vandaan (heb je een specificatie? CSV? Scheidingsteken? Welke velden moet je minimaal hebben?). Is er dan een methode om met een script door de lijst te lopen en voor elke Genusnaam spec. in de aan te leveren lijst een script te laten controleren of daar al een verzamelsoort met de Genusnaam en één van de op wrn gebruikte toevoegingen voor bestaat.  Een soortvan IfExist-functie met genoemde randvoorwaarden.

En concreet dus: Kun je wat met de lijsten zoals opvraagbaar op de NHM-website? Of moeten ze omgebouwd?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 02, 2011, 16:56:21 pm
arp , het probleem waar je tegen aan gaat lopen is de familie
tenzij je lijsten per familie genereerd
ik heb  genoeg aan
wet. naam;familie_nr;
in een csv, ik neem aan dat geen auteurs nodig zijn voor verzamelsoorten
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: meint mulder op december 02, 2011, 17:04:06 pm
Verzoek:
Kan deze spin ingevoerd worden onder de naam:
acantholycósa norvegica sudetica ?

(C.L.Koch )

Familie: Lycosidae.

Met vr. gr. Meint Mulder

Edit (Arp): Let op spelling: Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) - zie FE (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=351599)

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op december 02, 2011, 17:04:50 pm
wet. naam;familie_nr;
Familie moet (observado)nummer zijn? Naam lukt niet? Laat maar, zoveel families zijn er niet, dat doe ik wel met zoek-en-vervang. Vind het belangrijker dat die "spec." soorten er komen - is een groot gemis bij het invoeren van groepen/regio's waar een mens niet goed mee bekend is.

Auteurnaam voor geslacht is op zich niet verkeerd vind ik, tenzij je er geen ruimte/plek voor hebt. Auteur, jaartal en eventuele haken alles in één veld naar ik aanneem?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: meint mulder op december 02, 2011, 17:46:29 pm
Kan de naam acnatholycósa norvegica sudetica
toegevoegd worden?
C.L. Koch 1875
Familie: Lycosidae

Met vr. gr. Meint Mulder
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op december 02, 2011, 19:09:18 pm
Hallo Meint,
Kan de naam acnatholycósa norvegica sudetica
toegevoegd worden?
C.L. Koch 1875
Familie: Lycosidae
Prachtige spin :) Je had hem hierboven al aangevraagd en ik heb daar voor Hisko de berichtje in jouw bericht achter gelaten zodat hij de juiste spelling en auteursnaam bij de hand heeft (de auteur is L. Koch (http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Carl_Christian_Koch), de genoemde C.L. Koch (http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Koch) was in 1875 al 18 jaar overleden ;) )
Correct is dus:
Familie Lycosidae (Wolfspinnen) (http://observado.org/familie/view/10573) (obsnr.10573)
Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) - zie FE (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=351599)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Kiewiet op december 02, 2011, 20:35:13 pm
Beste Hisko/Arp,

Het is gelukt, culcula, jungle glory, atro-dinges, cetrosia lukte nadat ik opnieuw heb ingelogd en taal/tikfouten met jullie hulp kon traceren. :duim:

Toen bleef ik nog op de papilio's hangen.
Die lijst verschijnt nog immer incompleet >>>onderste stuk van het alfabet mist eraf als ik via het nieuwe-waarneming-beeld de soortenlijst probeer.

Toen probeerde ik Papilio demoleus via het naam-wijzingen-beeld en daar kreeg ik zowaar de complete alfabetische papilio lijst wel te zien. :duim:

Doch toen ontbrak P. demoleus er nog steeds...
Als laatste limoenvlinder geprobeerd, ---Arp, dank voor die tip!!--- en daar verscheen de demoleus mét Nederlandse naam erbij.  :duim:

Ik weet niet of dat lijstnaamlengteuvel bij iedereen zo is bij de nieuwe waarneming invoering, zo ja dan kan daar misschien 'technisch' naar gekeken worden.

Voor de P. demoleus, Limoenvlinder is misschien een toevoeging in de latijnse lijst een verbetering voor wie de Nederlandse naam niet gebruikt/kent.

In ieder geval heel veel dank voor alle moeite. :duim:

Kan ik nu nog iets voor jullie betekenen?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: colossus op december 02, 2011, 23:26:19 pm
Mag de Armoured Ground Cricket, Acanthoplus longipes (Bradyporidae), uit zuidelijk Afrika worden toegevoegd aan de "Sprinkhanen en krekels"!
Ik ben zeker geen expert, dus misschien dat ik iets over het hoofd zie.

Hartelijk dank,
Kees Kuijper
 :right: http://observado.org/soort/view/234873 volgende keer nog even auteur en jaartal aanleveren
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Edwin Schuller op december 03, 2011, 11:58:53 am
Familie Rafflesiaceae
Rafflesia arnoldii (Robert Brown, 1821)
Synoniem Rafflesia titan Jack

Gezien http://nl.wikipedia.org/wiki/Rafflesia_arnoldii (http://nl.wikipedia.org/wiki/Rafflesia_arnoldii) en http://en.wikipedia.org/wiki/Rafflesia_arnoldii (http://en.wikipedia.org/wiki/Rafflesia_arnoldii) gok ik dat hij lichtrood of donkerrood wordt...

Hij staat op plantlist.org: http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2869157 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2869157)
Angiosperms
   Rafflesiaceae
       Rafflesia
           Rafflesia arnoldii R.Br.

In de inleidende post staat overigens niet dat de soortgroep vermeld moet worden...
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op december 03, 2011, 13:49:50 pm
Familie Rafflesiaceae
Rafflesia arnoldii (Robert Brown, 1821)
Synoniem Rafflesia titan Jack

Gezien http://nl.wikipedia.org/wiki/Rafflesia_arnoldii (http://nl.wikipedia.org/wiki/Rafflesia_arnoldii) en http://en.wikipedia.org/wiki/Rafflesia_arnoldii (http://en.wikipedia.org/wiki/Rafflesia_arnoldii) gok ik dat hij lichtrood of donkerrood wordt...

Hij staat op plantlist.org: http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2869157 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2869157)
Angiosperms
   Rafflesiaceae
       Rafflesia
           Rafflesia arnoldii R.Br.

In de inleidende post staat overigens niet dat de soortgroep vermeld moet worden...

 :right: http://observado.org/soort/view/234872

Heb ik de eerste post ook maar direct aangepast.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 05, 2011, 07:32:13 am
Verzoek:
Kan deze spin ingevoerd worden onder de naam:
acantholycósa norvegica sudetica ?

(C.L.Koch )

Familie: Lycosidae.

Met vr. gr. Meint Mulder

Edit (Arp): Let op spelling: Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) - zie FE (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=351599)
:wrong: ik neem aan dat dit een ondersoort is ? dan ook gaarne de soort aanleveren
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 05, 2011, 07:34:39 am
Beste Hisko/Arp,

Het is gelukt, culcula, jungle glory, atro-dinges, cetrosia lukte nadat ik opnieuw heb ingelogd en taal/tikfouten met jullie hulp kon traceren. :duim:

Toen bleef ik nog op de papilio's hangen.
Die lijst verschijnt nog immer incompleet >>>onderste stuk van het alfabet mist eraf als ik via het nieuwe-waarneming-beeld de soortenlijst probeer.

Toen probeerde ik Papilio demoleus via het naam-wijzingen-beeld en daar kreeg ik zowaar de complete alfabetische papilio lijst wel te zien. :duim:

Doch toen ontbrak P. demoleus er nog steeds...
Als laatste limoenvlinder geprobeerd, ---Arp, dank voor die tip!!--- en daar verscheen de demoleus mét Nederlandse naam erbij.  :duim:

Ik weet niet of dat lijstnaamlengteuvel bij iedereen zo is bij de nieuwe waarneming invoering, zo ja dan kan daar misschien 'technisch' naar gekeken worden.

Voor de P. demoleus, Limoenvlinder is misschien een toevoeging in de latijnse lijst een verbetering voor wie de Nederlandse naam niet gebruikt/kent.

In ieder geval heel veel dank voor alle moeite. :duim:

Kan ik nu nog iets voor jullie betekenen?
Theo, in het invoerscherm zoveel mogleijk het onderscheidend gedeelte van de naam gebruiken
in jouw geval tik je demole in en zie de soort komt gelijk in beeld.
Bij gebruik van nl en eng naam is het wel afhankelijk in welke taal observado ingesteld is bij jouw
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Gert Veurink op december 05, 2011, 09:42:50 am
graag toevoegen aan nachtvlinders:
 
Macroglossum trochilus
African Humming Bird Moth
Sphingidae
Hübner 1823
 
thnx!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 05, 2011, 09:57:26 am
graag toevoegen aan nachtvlinders:
 
Macroglossum trochilus
African Humming Bird Moth
Sphingidae
Hübner 1823
 
thnx!
Gert, klopt de familie wel ?
http://observado.org/soort/view/234880  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Gert Veurink op december 05, 2011, 10:33:19 am
ja, net als onze kolibrievlinder (ook een Macroglossum, dit is de afrikaanse variant) valt-ie onder de pijlstaarten --> sphingidae
 
zie http://observado.org/soort/info/760 (http://observado.org/soort/info/760)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 05, 2011, 11:25:37 am
ok Gert.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: colossus op december 05, 2011, 22:38:24 pm
Mag de Armoured Ground Cricket, Acanthoplus longipes (Bradyporidae), uit zuidelijk Afrika worden toegevoegd aan de "Sprinkhanen en krekels"!
Ik ben zeker geen expert, dus misschien dat ik iets over het hoofd zie.

Hartelijk dank,
Kees Kuijper
 :right: http://observado.org/soort/view/234873 volgende keer nog even auteur en jaartal aanleveren

Doe ik voortaan Hisko. Bedankt voor de toevoeging.
Kees
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op december 06, 2011, 06:18:50 am
Kunnen de volgende 3 dagvlinders worden toegevoegd?
 
familie riodinidae
Emesis liodes Godman & Salvin, 1886
Liodes Emesis
 
Detritivora barnesi (J. Hall & Harvey, 2001)
Barnes' Metalmark
 
familie Nymphalidae
Cissia similis (Butler, 1867)
One-pupil Satyr

Alvast bedankt
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: GeraldDriessens op december 06, 2011, 10:17:56 am
Hoi,

Kan op waarnemingen.be de hybride Wilde Eend x Nijlgans geactiveerd worden?
voor waarneming http://waarnemingen.be/waarneming/view/51200631?_popup=1

gr, Gerald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 06, 2011, 10:40:59 am
Hoi,

Kan op waarnemingen.be de hybride Wilde Eend x Nijlgans geactiveerd worden?
voor waarneming http://waarnemingen.be/waarneming/view/51200631?_popup=1

gr, Gerald

invoeren en afschieten http://waarnemingen.be/soort/view/234890
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: bas.van.schooten op december 06, 2011, 14:48:20 pm
Vlinders in puerto rico...
Familie: PIERIDAE
Dismorphia spio (Godart (http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Baptiste_Godart&action=edit&redlink=1), 1824)
Familie: NYMPHAlIDEA
Antillea pelops (Drury (http://nl.wikipedia.org/wiki/Dru_Drury), 1773)
Calisto nubila
(Lathy, 1899)

Slangen
Reptilia | Squamata | Dipsadidae
Magliophis stahli - Stejneger, 1904
Puerto Rican Racerlet
Puerto Rico
 IUCN Status: (http://www.iucnredlist.org/) Not Assessed
Borikenophis portoricensis - Reinhardt and Lütken, 1862
 Puerto Rican Racer
Puerto Rico
 IUCN Status: (http://www.iucnredlist.org/) Not Assessed  :wrong: http://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Borikenophis&species=portoricensis -> http://observado.org/soort/view/96449


voor de anderen  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: worldturngreen op december 07, 2011, 16:42:29 pm
Hallo,

Zou het mogelijk zijn om volgende mierensoorten (familie formicidae) toe te voegen:

Proceratium numidicum (Santschi 1912):

Santschi, 1912f: 172, figs. 1, 2 (w.q.) TUNISIA. Senior synonym of normandi: Brown, 1974a: 82. See also: Brown, 1958g: 334; Brown, 1980b: 343; Baroni Urbani & De Andrad, 2003: 363.

Pyramica baudueri (emery 1875):

Epitritus baudueri Emery, 1875a: 76 (w.) FRANCE. [Also described as new by Emery, 1875b: 474.] André, 1883b: 403 (q.); Medina, 1892: 70 (m.); Emery, 1916b: 204 (w.m.). Combination in Strumigenys: Emery, 1887b: 468 (footnote); in S. (Trichoscapa): Santschi, 1913b: 258 (in key); in S. (Cephaloxys): Emery, 1916b: 204; in Smithistruma: Brown, 1948e: 105; in Strumigenys: Baroni Urbani, 1998: 163; in Pyramica: Bolton, 1999: 1673. Senior synonym of normandi: Emery, 1924d: 323. See also: Menozzi, 1928a: 128; Brown, 1953g: 131; Bolton, 2000: 294.

Crematogaster ionia:

Crematogaster scutellaris var. ionia Forel, 1911d: 340 (w.q.) TURKEY. Combination in C. (Acrocoelia): Emery, 1922e: 144; in C. (Crematogaster): Bolton, 1995b: 166. Raised to species: Agosti & Collingwood, 1987a: 54.

Camponotus lateralis (Olivier 1792):

ateralis. Formica lateralis Olivier, 1792: 497 (q.) FRANCE. Mayr, 1853b: 103 (s.w.m.); Hauschteck, 1962: 219 (k.). Combination in Camponotus: Mayr, 1861: 36; in C. (Orthonotomyrmex): Forel, 1913d: 436; in C. (Myrmentoma): Forel, 1912i: 92; Emery, 1925b: 120. Senior synonym of melanogastes, bicolor: Mayr, 1853b: 102; of axillaris: Mayr, 1855: 322; of pallidinervis: Mayr, 1863: 399; of hemipsila: Forel, 1894d: 5; of armouri (and its junior synonyn balearis): Collingwood, 1978: 73; of kosswigi: Radchenko, 1997b: 706. See also: Bondroit, 1918: 78; Emery, 1924a: 68; Finzi, 1930d: 318; Stitz, 1939: 254; Bernard, 1967: 344; Baroni Urbani, 1971c: 191; Kutter, 1977c: 207; Atanassov & Dlussky, 1992: 225; Radchenko, 1996b: 1197 (key). Current subspecies: nominal plus cypridis, ebneri, purius, rhodius.

Cataglyphis nodus (brullé 1832):

....hier vind ik op Antweb niet meer info.

Cataglyphis aenecens (Nylander 1849)

aenescens. Formica aenescens Nylander, 1849: 37 (w.q.m.) RUSSIA. Combination in Tapinoma: Smith, F. 1858b: 56; in Myrmecocystus: Emery & Forel, 1879: 449; in Cataglyphis: Mayr, 1861: 45; Müller, 1923: 149; in C. (Monocombus): Santschi, 1929b: 35. Junior synonym of cursor: Mayr, 1861: 45. Revived from synonymy: Emery & Forel, 1879: 449. Subspecies of cursor: Emery, 1906d: 47; Wheeler, W.M. & Mann, 1916: 173; Santschi, 1921a: 116; Karavaiev, 1924: 301; Santschi, 1929b: 35; Karavaiev, 1936: 263. Revived status as species: Pisarski, 1967: 416; Tarbinsky, 1976: 203; Arnol'di & Dlussky, 1978: 554; Dlussky & Zabelin, 1985: 239; Agosti, 1990b: 1480; Atanassov & Dlussky, 1992: 294. Senior synonym of caspius: Karavaiev, 1910b: 18; Lomnicki, 1925a: 160; of jakobsoni and material of the unavailable name flavigastra referred here: Dlussky, Soyunov & Zabelin, 1990: 149; of aterrima, chatkalensis, georgica, rockingeri, tancrei and material of the unavailable names maeotica, kuenlunensis referred here: Radchenko, 1997c: 436. See also: Radchenko, 2007: 36.

Camponotus truncatus (Spinola 1808):

Formica truncata Spinola, 1808: 244 (q.) ITALY. Forel, 1874: 45 (s.w.); Mayr, 1861: 38 (w.q.); Emery, 1916b: 235 (m., in key). Combination in Colobopsis: Mayr, 1861: 38; in Camponotus (Colobopsis): Forel, 1893b: 435. Senior synonym of fuscipes: Emery & Forel, 1879: 449; Forel, 1915d: 73. See also: Kutter, 1977c: 207.

Liometopum microcephalum (Panzer 1798):

 Formica microcephala Panzer, 1798: no. 1652 (m.) AUSTRIA. Mayr, 1861: 39 (w.q.). Combination in Liometopum: Mayr, 1861: 39. Senior synonym of austriaca: Mayr, 1861: 39. See also: Baroni Urbani, 1971c: 158; Atanassov & Dlussky, 1992: 189; Shattuck, 1994: 129; Del Toro, et al. 2009: 325.


Taxonomie komt van de antweb site en volgt Barry Bolton 2011

met vriendelijke groeten

Kevin GielenTitel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 07, 2011, 16:57:15 pm
Kevin, ze zijn toegevoegd.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Leo Nagelkerke op december 07, 2011, 22:01:37 pm
Beste, kennelijk hebben vissen een lage prioriteit. Daarom mijn verzoek nogmaals geplaatst:

Graag toevoegen: Vissen, Perciformes, Cichlidae, Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) Mozambique tilapia. Te vinden op Fishbase: http://www.fishbase.org/summary/Oreochromis-mossambicus.html (http://www.fishbase.org/summary/Oreochromis-mossambicus.html)


Mijn eigen waarneming op:http://observado.org/waarneming/view/61983382 (http://observado.org/waarneming/view/61983382)


Ook graag erbij: Nijltilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) (http://www.fishbase.org/summary/Oreochromis-niloticus+niloticus.html (http://www.fishbase.org/summary/Oreochromis-niloticus+niloticus.html))


Evenals de endemische ondersoort van de Nijltilapia uit het Tanameer Oreochromis niloticus tana Seyoum & Kornfield 1992  http://fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=50143&genusname=Oreochromis&speciesname=niloticus+tana&AT=oreochromis+niloticus+tana&lang=English (http://fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=50143&genusname=Oreochromis&speciesname=niloticus+tana&AT=oreochromis+niloticus+tana&lang=English)


Groeten,


Leo
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 08, 2011, 07:25:29 am
Beste, kennelijk hebben vissen een lage prioriteit. Daarom mijn verzoek nogmaals geplaatst:

Graag toevoegen: Vissen, Perciformes, Cichlidae, Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) Mozambique tilapia. Te vinden op Fishbase: http://www.fishbase.org/summary/Oreochromis-mossambicus.html (http://www.fishbase.org/summary/Oreochromis-mossambicus.html)


Mijn eigen waarneming op:http://observado.org/waarneming/view/61983382 (http://observado.org/waarneming/view/61983382)


Ook graag erbij: Nijltilapia Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) (http://www.fishbase.org/summary/Oreochromis-niloticus+niloticus.html (http://www.fishbase.org/summary/Oreochromis-niloticus+niloticus.html))


Evenals de endemische ondersoort van de Nijltilapia uit het Tanameer Oreochromis niloticus tana Seyoum & Kornfield 1992  http://fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=50143&genusname=Oreochromis&speciesname=niloticus+tana&AT=oreochromis+niloticus+tana&lang=English (http://fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=50143&genusname=Oreochromis&speciesname=niloticus+tana&AT=oreochromis+niloticus+tana&lang=English)


Groeten,


Leo
leo, die moet mij ontgaan zijn  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: meint mulder op december 08, 2011, 18:07:35 pm
Is het mogelijk alsnog de naam Acantholycósa norvegica sudetica
bij de spinachtigen toe te voegen?
Soort: spinachtigen
Familie:  ondersoort van de wolfspinnen( Lycosidae.)
Geslacht: acantholycosa
Auteur:  C.L. Koch, 1875

Met vr.gr. Meint Mulder
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Micha op december 08, 2011, 19:12:39 pm
Ik zou graag Crotaphytus bicinctores willen toevoegen.
 
Synonym: Great Basin collared lizard, Black collared Lizard 
Familie: Iguanidae
Gattung: Crotaphytidae (Collared Lizards)
Species:  Crotaphytus bicinctores Smith & Tanner 1972
Smith and Tanner, 1972 - Great Basin Nat., Vol. 32, p. 27
from Original Description Citations for the Reptiles and Amphibians of North America (http://ebeltz.net/herps/od-dex.html) © Ellin Beltz
 :right: http://observado.org/soort/view/234922


 
Met vriendelijke groeten,
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Datura op december 09, 2011, 11:26:18 am
Kan aan de groep Mossen en de korstmossen het volgende rijtje (allen korstmossen) toegevoegd worden?
 
Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & A. Thell
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=362115 (http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=362115)
 
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt & A. Thell
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=362114 (http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=362114)
 
Solorina crocea (L.) Ach.
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=405270 (http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=405270)
 
Letharia vulpina (L.) Hue
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=393671 (http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=393671)
 
Fulgensia bracteata (Hoffm.) Räsänen
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=120034 (http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=120034)
 
Stereocaulon alpinum Laurer
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=405923 (http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=405923)
 
Vulpicida tubulosus (Schaer.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=359345 (http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=359345)
 
Alvast dank!
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Datura op december 09, 2011, 17:36:12 pm
Dank Hisko! Helaas was ik er nog één vergeten, dus ook maar meteen nog wat oudere collecties uit Noorwegen erbij gehaald. Kun je de volgende korstmossen nog toevoegen:
 
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer.
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=406896 (http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=406896)
 
Cetraria ericetorum Opiz
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=344824 (http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=344824)
 
Nephroma arcticum (L.) Torss.
http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=395846 (http://www.indexfungorum.org/Names/NamesRecord.asp?RecordID=395846)
 
Nogmaals dank!
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op december 11, 2011, 18:57:39 pm
Aub nog wat planten voor zuidwesten van Verenigde Staten:

* Cirsium occidentale var. californicum
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=CIOCC4

* Mimulus bolanderi
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=MIBO3

* Artemisia pycnocephala
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-29566

 :right: zie opm elders.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Henk Soepenberg op december 13, 2011, 11:03:34 am
Verzoek:
Kan deze spin ingevoerd worden onder de naam:
acantholycósa norvegica sudetica ?

(C.L.Koch )

Familie: Lycosidae.

Met vr. gr. Meint Mulder

Edit (Arp): Let op spelling: Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) - zie FE (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=351599)
:wrong: ik neem aan dat dit een ondersoort is ? dan ook gaarne de soort aanleveren

Hisko, Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) is een ondersoort van Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872)   

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=351598
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 13, 2011, 11:27:34 am
Verzoek:
Kan deze spin ingevoerd worden onder de naam:
acantholycósa norvegica sudetica ?

(C.L.Koch )

Familie: Lycosidae.

Met vr. gr. Meint Mulder

Edit (Arp): Let op spelling: Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) - zie FE (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=351599)
:wrong: ik neem aan dat dit een ondersoort is ? dan ook gaarne de soort aanleveren

Hisko, Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) is een ondersoort van Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872)   

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=351598
:right: dan is het gezinnetje compleet http://observado.org/soort/view/234966
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Henk Soepenberg op december 13, 2011, 14:22:55 pm
Verzoek:
Kan deze spin ingevoerd worden onder de naam:
acantholycósa norvegica sudetica ?

(C.L.Koch )

Familie: Lycosidae.

Met vr. gr. Meint Mulder

Edit (Arp): Let op spelling: Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) - zie FE (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=351599)
:wrong: ik neem aan dat dit een ondersoort is ? dan ook gaarne de soort aanleveren

Hisko, Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) is een ondersoort van Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872)   

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=351598
:right: dan is het gezinnetje compleet http://observado.org/soort/view/234966

Hisko, zou je nog even auteursnaam + jaartal bij norvegica sudetica (http://observado.org/soort/view/234966) willen wijzigen/toevoegen?
Zoals ook al hierboven door Arp aangegeven moet dit zijn: (L. Koch, 1875)
Met dank natuurlijk!  :blink:
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: MJE op december 13, 2011, 14:43:23 pm
Beste Hisko,

Ik zag bij de diverse familienamen van de motten dat de Erebidae er nog niet bij staan en dat de Arctiidae nog wel staan vermeld. De Arctiidae zijn kortgeleden door uitgebreid DNA onderzoek samengevoegd met de grote nachtvlinderfamilie Erebidae. De familienaam vervalt daarom tot subfamilienaam (Arctiinae) en de subfamilies tot tribus (Lithosiini).
Wil je e.e.a. overeenkomstig aanpassen?

Kun je voorts de volgende motten toevoegen:

Meroctena dichocrosialis (Hampson, 1899)
Crambidae, Pyraustinae

Asura septemmaculata (Heylaerts 1891)
Erebidae - Arctiinae

Barsine cuneonotatus (Walker, 1855)
Erebidae - Arctiinae

Heortia vitessoides (Moore, 1885)
Crambidae - Odontiinae

Oeonistis altica (Linnaeus, 1768)
Arctiidae - Lithosiinae

Miresa bracteata (Walker, 1880)
Limacodidae - Limacodinae

Creatonotos transiens sundana (Nakamura, 1976)
Erebidae - Arctiinae

Perina nuda (Fabricius, 1787)
Erebidae - Lymantriinae

Alvast bedankt!
Zodra ze er op staan, zal ik mijn foto's er bij plaatsen.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 13, 2011, 14:54:21 pm
Mark, ik win eerst even advies in
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: MJE op december 13, 2011, 15:00:44 pm
Prima Hisko. Als het over de nieuwe familie-omschrijving gaat, kan ik je alvast berichten dat het op diverse webpagina's staat en dat ik erover met Rob de Vries contact heb gehad. Hij heeft e.e.a. ook bevestigd.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 13, 2011, 15:02:07 pm
Mark, ik geloof je gelijk maar zulke samenvoegingen doe ik nooit zonder 'onze' specialisten te raadplegen.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: MJE op december 13, 2011, 17:46:52 pm
Dat begrijp ik, Hisko, en daar heb je helemaal gelijk in. :duim:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: meint mulder op december 18, 2011, 12:39:09 pm
Sorry, dat ik zo "gerommeld" heb bij mijn aanvraag !
"k Moet nog wennen aan de gang van zaken.
Hartelijk dank voor alles.
Gr. Meint
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jan Hartog op december 18, 2011, 16:37:57 pm
Butterflies Ausralia
 
Amethyst Hairstreak [/size]Jalmenus icilius [/i][/size]Hewitson, [1865][/size]  [/color]Family Lycaenidae [/size][/color][/size]Subfamily Theclinae[/color]
 [/size]Silver-spotted Ochre [/color][/b][/size]Trapezites argenteoornatus [/color][/i][/size](Hewitson, 1868) [/size]Family Hesperiidae [/color][/size][/color][/size]Subfamily Trapezitinae[/color][/size]
 [/size]Saltbush Blue [/color][/b][/size]Theclinesthes serpentata [/color][/i][/size](Herrich-Schäffer, 1869)[/size] Family Lycaenidae [/color][/size][/color][/size]Subfamily Polyommatinae[/color]
 [/size]Marbled Xenica [/color][/b][/size]Geitoneura klugii [/color][/i][/size](Guérin-Méneville, [1830])[/size]  [/color]Family Nymphalidae [/size][/color][/size]Subfamily Satyrinae[/color]
[/size]Jan Hartog[/color]
 
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op december 18, 2011, 20:03:47 pm
 Graag nog volgende korstmossen toevoegen:

Buellia   spuria  (Schaerer) Anz, Sunken button lichen     
Buellia   stillingiana  J. Steiner, Common button lichen
Caloplaca cerina  (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.,   Gray-rimmed firedot lichen         
Caloplaca    feracissima   H. Magn., Sidewalk firedot lichen 
Candelariella  efflorescens   R.C. Harris & W.R. Buck, Powdery goldspeck lichen
Lecanora  allophana  Nyl.,  Brown-eyed rim-lichen
Lecanora  strobilina  (Spreng.) Kieffer,   Mealy rim-lichen               
Pertusaria  paratuberculifera  Dibben,   Spotted wart lichen       
Pertusaria  plittiana  Erichsen, Rock wart lichen               
Pertusaria  subpertusa Brodo,    Mesa wart lichen             
Porpidia    albocaerulescens    (Wulfen) Hertel & Knoph,    Smoky-eye boulder lichen           
Pyrenula  pseudobufonia (Rehm) R.C. Harris, Eastern pox lichen       
Cetrelia   chicitae  (W.L. Culb.) W.L. Culb. & C.F. Culb., Sea storm lichen             
Cetrelia  olivetorum    (Nyl.) W.L. Culb. & C.F. Culb.,       Sea storm lichen               
Dermatocarpon  luridum (With.) J.R. Laundon                Streamside stippleback
Flavoparmelia baltimorensis  (Gyel. & Foriss) Hale   Rock greenshield lichen               
Myelochroa  aurulenta    (Tuck.) Elix & Hale         Powdery axil-bristle lichen         
Parmelia   squarrosa  Hale            Bottlebrush shield lichen             
Parmotrema   crinitum (Ach.) M. Choisy               Salted ruffle lichen         
Parmotrema   hypotropum  (Nyl.) Hale     Southern  powdered ruffle lichen           
Physcia americana  G. Merr.         Powdery rosette lichen
Physcia millegrana Degel.           Mealy rosette lichen     
Physconia  detersa  (Nyl.) Poelt                Bottle frost lichen           
Punctelia   rudecta  (Ach.) Krog               Rough speckled shield lichen     
Xanthoparmelia  cumberlandia  (Gyel.) Hale   Cumberland rock-shield               
Cladonia  cristatella  Tuck.           British soldiers   
Cladonia  ochrochlora Flörke        Smooth-footed powderhorn     
Cladonia  petrophila  R.C. Harris, 1992          Rock-loving cladonia     
Cladonia pleurota   (Flörke) Schaerer             Red-fruited pixie-cup     
Usnea  strigosa   (Ach.) Eaton             Bushy beard lichen         
 

Bron: Brodo, I.M, S.D. Sharnoff and S. Sharnoff. 2001. Lichens of North America. Yale University.
 :right: wel een rotklus door de vele spaties in de wetenschappelijke naam
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op december 18, 2011, 22:50:42 pm
Graag toevoegen aan de categorie Geleedpotigen (overig):
-Nuctenea silvicultrix (C.L. Koch 1835)
Naamgever + jaartal: C.L. Koch + 1835
Familie: Araneidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=348526

en
-Opilio ruzickai Silhavy 1938
Naamgever + jaartal: Silhavy + 1938
Familie: Phalangiidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=278653

en
Odiellus lendli (Soerensen, 1894)
Naamgever + jaartal: Soerensen + 1894
Familie: Phalangiidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=278746

Groet,
Harm
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op december 19, 2011, 05:48:25 am
Kunnen de volgende dagvlinders worden toegevoegd?
 
familie papilionidae
Papilio anchisiades Esper, 1788
Ruby-spotted Swallowtail
 
familie riodinidae
Eurybia lycisca Westwood, 1851
Blue-winged Eurybia
 
familie Nymphalidae
Tithorea tarricina Hewitson, 1858
Cream-spotted Tigerwing
 
Hypanartia dione (Latreille, 1813)
Banded mapwing
 
Lucinia sida Hübner, 1823
Caribbean Banner

familie Hesperiidae
Mylon pelopidas (Fabricius, 1793)
Pale Mylon
 
Urbanus tanna Evans, 1952
Tanna Longtail
 
Xenophanes tryxus (Cramer, 1780)
Glassy-winged Skipper
 
Synapte malitiosa (Herrich-Schäffer, 1865)
Caribbean Faceted-Skipper
 
Alvast bedankt,
Paul
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 19, 2011, 07:35:13 am
Butterflies Ausralia
 
Amethyst Hairstreak [/size]Jalmenus icilius [/i][/size]Hewitson, [1865][/size]  [/color]Family Lycaenidae [/size][/color][/size]Subfamily Theclinae[/color]
 [/size]Silver-spotted Ochre [/color][/b][/size]Trapezites argenteoornatus [/color][/i][/size](Hewitson, 1868) [/size]Family Hesperiidae [/color][/size][/color][/size]Subfamily Trapezitinae[/color][/size]
 [/size]Saltbush Blue [/color][/b][/size]Theclinesthes serpentata [/color][/i][/size](Herrich-Schäffer, 1869)[/size] Family Lycaenidae [/color][/size][/color][/size]Subfamily Polyommatinae[/color]
 [/size]Marbled Xenica [/color][/b][/size]Geitoneura klugii [/color][/i][/size](Guérin-Méneville, [1830])[/size]  [/color]Family Nymphalidae [/size][/color][/size]Subfamily Satyrinae[/color]
[/size]Jan Hartog[/color]
:right: volgende keer aub zonder al die opmaak
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: charles op december 19, 2011, 09:19:40 am
graag toevoegen bij de dagvlinders
 
  Family: Nymphalidae (http://www.butterfliesandmoths.org/taxonomy/Nymphalidae) Subfamily: Nymphalinae   Anthanassa drusilla Felder 1861   Dank Charles
 :right: http://observado.org/soort/view/235067
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: charles op december 21, 2011, 13:22:16 pm
Graag toevoegen bij de nachtvlinders
 
Maar je moet me wel even helpen, er staat dit boven de soort
 
 
Microsema asteria (Druce 1892)[/t][/t]
   species
 
 
Unique identifier
Gynopteryx asteria Druce 1892[]
[/t]
Original name
Gynopteryx asteria Druce 1892
[/t]
  Gynopteryx asteria is ook de vlinder die ingevoerd moet worden.
 
Groet Charles
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 21, 2011, 13:46:02 pm
Charles, doe even een link naar de site waar dat staat
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: charles op december 21, 2011, 17:16:40 pm
Dag Hisko,
 
dit is de link.
 
http://www.taxapad.com/local.php?taxonidLC=82879466 (http://www.taxapad.com/local.php?taxonidLC=82879466)
 
Groet Charles
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 22, 2011, 07:34:03 am
 :right: http://observado.org/soort/view/235084
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op december 22, 2011, 13:27:39 pm
Bedankt voor het toevoegen van de vorige soortenlijst. Hierbij nog enkele aanvullingen (zonder overbodige spaties deze keer):

Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis.
Platismatia tuckermanii (Oakes)  Culb. & C. Culb
Parmotrema subtinctorium (Zahlbr.) Hale

Bron: Brodo, I.M, S.D. Sharnoff and S. Sharnoff. 2001. Lichens of North America. Yale University
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op december 22, 2011, 14:22:21 pm
Mag deze erbij (+actief voor België)
Groep: Geleedpotigen (overig)
Familie: Collembola (Springstaarten)
Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin, 1788) (http://www.nederlandsesoorten.nl/nsr/concept/0AHCYSI01595)
(http://www.nederlandsesoorten.nl/nsr/concept/0AHCYSI01595 (http://www.nederlandsesoorten.nl/nsr/concept/0AHCYSI01595))
Bedankt, Joris
 :right: http://waarnemingen.be/soort/view/235088
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Mark27 op december 24, 2011, 16:56:04 pm
Zou je volgende soort kunnen toevoegen:
 
 
Family: (http://www.beetle-diversity.com/node/7402)Chrysomelidae (http://www.beetle-diversity.com/node/7120?root=family&taxon=6409)
Subfamily: (http://www.beetle-diversity.com/node/7401)Cassidinae (http://www.beetle-diversity.com/node/7120?root=subfamily&taxon=6409)
Genus: (http://www.beetle-diversity.com/node/7400)Aspidomorpha (http://www.beetle-diversity.com/node/7120?root=genus&taxon=6409)
Species: (http://www.beetle-diversity.com/node/7121?root=species_epitheton) Aspidomorpha miliaris (Fabricius, 1775)
 
(http://www.beetle-diversity.com/node/6409 (http://www.beetle-diversity.com/node/6409))
 
Ik heb waarneming + foto vanaf het eiland Flores in Indonesië.
 
ALvast bedankt.
 
Mark Schellekens
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op december 24, 2011, 16:57:40 pm
http://observado.org/soort/view/235103
verder de broek ophouden tot 2-1-2012
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Mark27 op december 24, 2011, 17:22:11 pm
Bedankt en fijne dagen!! Ik zal alles opsparen tot het nieuwe jaar.....
 
Mark
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op december 27, 2011, 11:46:45 am
Graag de schelp toevoegen. Columbella rustica (linnaeus,1758) Fam: Columbellinae Klasse: Gastropoda
http://en.wikipedia.org/wiki/Columbella_rustica (http://en.wikipedia.org/wiki/Columbella_rustica)
BVD :duim:
 :right: http://observado.org/soort/view/235178
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op december 27, 2011, 14:54:11 pm
HERHALING VERZOEK van 18-12-2011:
Graag toevoegen aan de categorie Geleedpotigen (overig):
-Nuctenea silvicultrix (C.L. Koch 1835)
Naamgever + jaartal: C.L. Koch + 1835
Familie: Araneidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=348526

en
-Opilio ruzickai Silhavy 1938
Naamgever + jaartal: Silhavy + 1938
Familie: Phalangiidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=278653

en
Odiellus lendli (Soerensen, 1894)
Naamgever + jaartal: Soerensen + 1894
Familie: Phalangiidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=278746

Groet,
Harm :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op december 27, 2011, 15:26:06 pm
Aub nog wat planten voor zuidwesten van Verenigde Staten:

* Cirsium occidentale var. californicum
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=CIOCC4

 :right: http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-88545  Carduus occidentalis Nutt.  http://observado.org/soort/view/235149

* Mimulus bolanderi
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=MIBO3

 :right: http://observado.org/soort/view/235150

* Artemisia pycnocephala
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-29566

 :right: http://observado.org/soort/view/235151

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jan Willem op december 28, 2011, 08:33:06 am
Verzoeke toe te voegen:

Soortgroep Vliegen en muggen
Familie Tachinidae
Thelaira nigripes (Fabricius, 1794)

Bij voorbaat hartelijk dank,  :wrong: bestaat al http://observado.org/soort/view/20562
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Erik van Dijk op december 28, 2011, 08:46:11 am
Onderstaand een aantal soorten die ik Iguazu gespot heb en die ontbreken. De bron is http://www.butterfliesofamerica.com/L/All.htm (http://www.butterfliesofamerica.com/L/All.htm)
Bij de opmerking soort is al aangemaakt is de soort al aangemaakt, maar niet de ondersoort.
   
Naam species
Familia Papilionidae
Protesilaus leucosilaus (J. Zikán, 1937)
Heraclides thoas brasiliensis (rothschild & Jordan, 1906)Thoas Swallowtail
Familia Nymphalidae
Adelpha lycorias lycorias (Godart, [1824])Pink-banded Sister
Anartia amathea roeselia (Eschscholtz, 1821)Brown Peacock
Caligo illioneus pampeiro H. Fruhstorfer, 1904Illioneus Giant Owl
Callicore hydaspes (drury, 1782)-1Hydaspes Eighty-eight
Danaus erippus (Cramer, 1775) Southern Monarch
Diaethria candrena candrena (Godart, [1824])Candrena Eighty-eight
Diaethria clymena janeira (C. Felder, 1862)soort is al aangemaakt
Dione juno juno (Cramer, 1779)Juno Longwing / Silverspotted butterfly
Doxocopa agathina vacuna (Godart, [1824])Agathina Emperor
Doxocopa kallina (Staudinger, 1886)Kallina Emperor
Doxocopa laurentia laurentia (Godart, [1824])soort is al aangemaakt
Doxocopa linda mileta (Boisduval, 1870)Linda Emperor
Eresia lansdorfi (Godart, 1819)Lansdorf's Crescent
Hamadryas feronia feronia (Linnaeus, 1758)Variable Cracker
Hamadryas fornax fornax (Hübner, [1823])Orange Cracker
Historis odius dious Lamas, 1995soort is al aangemaakt
Hypanartia bella (J.C. Fabricius, 1793)Bella Mapwing
Mylon maimon (Fabricius, 1775)Common Mylon
Philaethria wernickei (J.K.M. Röber, 1906)
Marpesia chiron marius (Cramer, 1779)soort is al aangemaakt
Familia Hesperiidae
Epargyreus clavicornis clavicornis (Herrich-Schäffer, 1869
Passova passova practa Evans, 1951Passova Firetip
Familia Lycaenidae
Dynamine tithia tithia (Hübner, [1823])Tithian Sailor
Dynamine coenus coenus (Fabricius, 1793)Coenus Sailor
Ectima thecla thecla (Fabricius, 1796)Thecla Banner
Enos thara (Hewitson, 1867)Thara Hairstreak
 
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op december 28, 2011, 16:02:25 pm
Graag toevoegen mbt vissen:

Familie Kyphosidae - Chubs (Lacepède, 1802)
Bermuda chub;Kyphosus sectator;(Linnaeus, 1758)
Yellow chub;Kyphosus incisor;(Cuvier, 1831)
Chub spp.;Kyphosus spp.

Familie Haemulidae (Grunts)
Tomtate grunt;H. aurolineatum;(Cuvier, 1830)

Familie Serranidae
Greater soapfish;Rypticus saponaceus;(Bloch & Schneider, 1801)

Familie Labridae
Spanish hogfish;Bodianus rufus;(Linnaeus, 1758)

Familie Ostraciidae
Acanthostracion guineensis;(Bleeker, 1865)
Island cowfish;Acanthostracion notacanthus;(Bleeker, 1863)
Honeycomb cowfish;Acanthostracion polygonius;(Poey, 1876)
Scrawled cowfish;Acanthostracion quadricornis;(Linnaeus, 1758)
Spotted trunkfish;Lactophrys bicaudalis;(Linnaeus, 1758)
Buffalo trunkfish;Lactophrys trigonus;(Linnaeus, 1758)


Bvd,
Ronald
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op december 29, 2011, 02:24:12 am
Graag toevoegen mbt Arthropoda/Crustaceans:

Family Decapoda:
Blue-Legged Hermit Crab;Clibanarius tricolor;(Gibbes, 1850)

Family Stomatopoda (Latreille, 1817) (= orde)
False mantis shrimp;Pseudosquilla ciliata;(Fabricius, 1787)


Bvd,
Ronald
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Erik van Dijk op december 30, 2011, 11:06:34 am
Nachtvlinder
Family:Arctiidae (http://en.wikipedia.org/wiki/Arctiidae)
Phaloe cruenta (Hübner, 1823)


:right: http://observado.org/soort/view/235317
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op december 30, 2011, 18:19:30 pm
 Bij de soortgroep algen & wieren, mag deze erbij (en actief voor Be):
"Euglenophyceae indet." verzamelsoort in de familie Euglenophyceae (Oogwieren), Geen auteur.
 
 en deze: "Beggiatoa spec." Verzamelsoort, geen auteur
ook bij de algen & wieren, familie "alg", hoewel het een bacterie is (en deze soort: http://observado.org/soort/view/192021 (http://observado.org/soort/view/192021) staat er al in).
 
Misschien dat de soortgroep best "Algen, wieren, en eencelligen" wordt ?
 
 En bij de geleedpotigen, familie Copepoda (Eenoogkreeftjes):
 Eucyclops (Eucyclops) serrulatus (Fischer 1851)
 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=237725 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=237725))
 
 Bedankt,
 Joris
 
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op december 30, 2011, 20:25:06 pm
Graag nog volgende plantensoort toevoegen:
Symplocarpus foetidus (L.) Salisb. ex W.Barton, Araceae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-198911
 :right: http://observado.org/soort/view/235196
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op januari 02, 2012, 02:46:15 am
Kan onder de soortgroep Bijen, Wespen en Mieren de volgende soort aangemaakt worden:

Hemipepsis tamisieri (Guérin, 1848) op basis van deze waarneming http://observado.org/waarneming/view/62352980?_popup=1
Alvast dank.

Pietsje:
Om volledig aan te geven, betreft:
Orde Hymenoptera
Familie Pompilidae
Hemipepsis tamisieri;(Guérin, 1848)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 02, 2012, 09:13:19 am
Kan onder de soortgroep Vliegen en Muggen de volgende soort worden aangemaakt:

Platystomatidae (Signal flies)
Bromophila caffra (Macquart, 1846)
Dichromyia caffra (syn.)

op basis van deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62371409?_popup=1

alvast dank!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 02, 2012, 09:37:20 am
Kan onder de soortgroep Bijen, wespen en mieren de volgende soort aangemaakt worden:

Hymenoptera
Pompilidae
Batozonellus fuliginosus (Klug, 1834)

op basis van deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62370335?_popup=1
alvast bedankt.
 :right: http://observado.org/soort/view/235324
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op januari 02, 2012, 09:58:33 am
Kan onder de soortgroep Bijen, Wespen en Mieren de volgende soort aangemaakt worden:

Hemipepsis tamisieri (Guérin, 1848) op basis van deze waarneming http://observado.org/waarneming/view/62352980?_popup=1
Alvast dank.

Pietsje:
Om volledig aan te geven, betreft:
Orde Hymenoptera
Familie Pompilidae
Hemipepsis tamisieri;(Guérin, 1848)
:right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op januari 02, 2012, 10:00:23 am
Kan onder de soortgroep Vliegen en Muggen de volgende soort worden aangemaakt:

Platystomatidae (Signal flies)
Bromophila caffra (Macquart, 1846)
Dichromyia caffra (syn.)

op basis van deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62371409?_popup=1

alvast dank!
:wrong:
pietsje, welke familie in observado ? checken via http://observado.org/waarnemingen_all_v1.php?groep=17
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ria.vogels op januari 02, 2012, 14:51:45 pm
Een verzoek om de volgende vlinders toe te voegen aan de Observado lijst. Ik heb gelet op de haakjes al dan niet rond de namen.
1. Smooth-banded Sister, ook Cytherea Sister genaamd
Lepidoptera, Nymphalidae, Adelpha cytherea, Frustorfer 1915.
2. Sara Heliconia
Heliconiinae, Nymphalidae, Heliconiini, Heliconius sara, (Fabricius, 1793)
3. True Cattleheart, ook wel Pink-checked Cattleheart genaamd
Lepidoptera, Papilionidae, Troidini, Parides eurimedes, (Stoll, 1782)
4. Trailside Skipper, ook wel Trailside Underskipper genaamd
Lepidoptera, Hesperiidae, Anthoptus epictetus, (Fabricius, 1793)
5. Orange-patched Crescent
Lepidoptera, Nymphalidae, Phyciodes drusilla, (C. & R. Felder)
6. Rusty-spotted Satyr
Satyrinae, Nymphalidae, Cissia labe, (Butler)
7. Tiger Mimic-white
Lepidoptera, Pieridae, Dismorphia amphione, (Cramer, 1779)
8. Cloud forest Mimic-white, ook Crisia Mimic-white genaamd
Lepidoptera, Pieridae, Dismorphia crisia lubina, Butler 1872
 
Bij voorbaat dank.
 
 :right: 1 t/m 7
 :wrong: 8 eerst de gegevens van de soort aanleveren
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ria.vogels op januari 02, 2012, 15:01:04 pm
Nog een verzoek voor aanvullingen. Nu voor de anthropods.
1. Large forest-floor Millipede, ook wel Python Millipede, of Schoolbus Millipede genoemd
Nyssodesmus python, (Peters, 1864)
2. Wandering Spider, Spaans: Arana errante
Ctenidae (Kamspinnen), Cupiennius coccineus, Frederick Octavius Pickard-Cambridge, 1901
 
Bij voorbaat dank.
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ria.vogels op januari 02, 2012, 17:46:52 pm
 
Wat mis ik dan bij deze soort? Ik begrijp het niet.
8. Cloud forest Mimic-white, ook Crisia Mimic-white genaamd
Lepidoptera, Pieridae, Dismorphia crisia lubina, Butler 1872
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ria.vogels op januari 02, 2012, 17:48:51 pm
Nog een verzoek voor een vlinder:
Approximate flat
Hesperiidae, Pyrginae, Celaenorrhinini, Celaenorrhinus approximatus, R. Williams & E. Bell, 1940.
Nog bedankt voor de snelle aanvullingen van de aanvraag eerder vandaag.
 :right: http://observado.org/soort/view/235348
graag gedaan
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Erik van Dijk op januari 02, 2012, 22:44:04 pm
Dank voor de nieuwe soorten.  :duim:


Nog drie die ik vergeten was:


Family: Papilionidae
Parides anchises nephalion (Godart, 1819)  :wrong: geen gegevens van de soort

Family: Pieridae
Eurema deva deva (doubleday, 1847)  :right: http://observado.org/soort/view/235350

Familiy: Nymphalidae
Ypthimoides [n. sp.] // Deze soort is wel bekend maar nog niet wetenschappelijk beschreven. Dus geen naam
 :wrong: hoe ga ik dat invoeren ?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op januari 03, 2012, 08:26:32 am

Wat mis ik dan bij deze soort? Ik begrijp het niet.
8. Cloud forest Mimic-white, ook Crisia Mimic-white genaamd
Lepidoptera, Pieridae, Dismorphia crisia lubina, Butler 1872
Ria, de soort die je aanvraagt is een ondersoort dan moet ik eerst de soort invoeren Dismorphia crisia daarvan heb ik geen gegevens
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: MJE op januari 03, 2012, 20:19:10 pm
Beste Hisko,

Ik zag bij de diverse familienamen van de motten dat de Erebidae er nog niet bij staan en dat de Arctiidae nog wel staan vermeld. De Arctiidae zijn kortgeleden door uitgebreid DNA onderzoek samengevoegd met de grote nachtvlinderfamilie Erebidae. De familienaam vervalt daarom tot subfamilienaam (Arctiinae) en de subfamilies tot tribus (Lithosiini).
Wil je e.e.a. overeenkomstig aanpassen?

Kun je voorts de volgende motten toevoegen:

Meroctena dichocrosialis (Hampson, 1899)
Crambidae, Pyraustinae

Asura septemmaculata (Heylaerts 1891)
Erebidae - Arctiinae

Barsine cuneonotatus (Walker, 1855)
Erebidae - Arctiinae

Heortia vitessoides (Moore, 1885)
Crambidae - Odontiinae

Oeonistis altica (Linnaeus, 1768)
Arctiidae - Lithosiinae

Miresa bracteata (Walker, 1880)
Limacodidae - Limacodinae

Creatonotos transiens sundana (Nakamura, 1976)
Erebidae - Arctiinae

Perina nuda (Fabricius, 1787)
Erebidae - Lymantriinae

Alvast bedankt!
Zodra ze er op staan, zal ik mijn foto's er bij plaatsen.

Hisko,

Is hier nog naar gekeken?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ria.vogels op januari 03, 2012, 21:25:58 pm
Oh, nu snap ik het.
Bij deze de aanvulling:
8. Cloud forest Mimic-white, ook Crisia Mimic-white genaamd
Lepidoptera, Pieridae, Dismorphia, Hübner, 1816
                                    Dismorphia crisia (Drury, 1782)
                                    Dismorphia crisia lubina, Butler 1872
 :duim: http://observado.org/soort/view/235365

 
Titel: Nieuwe soorten Indonesie
Bericht door: Mark27 op januari 03, 2012, 23:10:05 pm
Graag deze soorten toevoegen in de database. Wil ze gaan plaatsen met foto`s op Observado.
Bij voorbaat dank! Mark
 
Dagvlinders:
Euploea phaenareta  (Moore 1883)
Family: Nymphalidae  Subfamily: Danainae

Junonia hedonia (Linnaeus, 1764)
Family: Nymphalidae  Subfamily: Nymphalinae

Yphtima aphnius  (Godart, [1824]
Family: Nymphalidae  Subfamily: Satyrinae

Cyrestis nais  (Wallace, 1869)
Family: Nymphalidae  Subfamily: Cyrestinae
 
Vliegen:
Sarcophaga lekebai (Shinonaga, Satoshi. 2004)
Diptera, Sarcophagidae, Sarcophaginae

Kevers:
Mylabris pustulata (Thunberg, 1821)
Familie: Meloidae

Sagra buqueti  (Lesson, 1831)
Order: Coleoptera; Family: Chrysomelidae
 
Oryctes rhinoceros   (Linnaeus, 1758)
Scarabaeidae , Dynastinae
  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ria.vogels op januari 03, 2012, 23:34:45 pm
Nog een paar verzoeken om plaatsing in de lijst:
1. Vlinders
Perrhybris pamela alethina
Pierinae, Pierini, Perrhybris, Hübner, [1819]
Soort: Perrhybris pamela (Stoll, 1780)
Ondersoort: Perrhybris pamela alethina (A. Butler, 1872)
 
2. Voor de categorie: Insects, other
Peruvian Shield Mantis, in Costa Rica Leaf-mimicking Mantis genaamd
Mantodea, Mantidae, Choeradodis, Choeradodis rhombicollis, Latreille 1833

1  :right:
2  :wrong: bestaat al http://observado.org/soort/view/234707
 
Bij voorbaat dank,
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op januari 04, 2012, 08:56:19 am
Beste Hisko,

Ik zag bij de diverse familienamen van de motten dat de Erebidae er nog niet bij staan en dat de Arctiidae nog wel staan vermeld. De Arctiidae zijn kortgeleden door uitgebreid DNA onderzoek samengevoegd met de grote nachtvlinderfamilie Erebidae. De familienaam vervalt daarom tot subfamilienaam (Arctiinae) en de subfamilies tot tribus (Lithosiini).
Wil je e.e.a. overeenkomstig aanpassen?

Kun je voorts de volgende motten toevoegen:

Meroctena dichocrosialis (Hampson, 1899)
Crambidae, Pyraustinae

Asura septemmaculata (Heylaerts 1891)
Erebidae - Arctiinae

Barsine cuneonotatus (Walker, 1855)
Erebidae - Arctiinae

Heortia vitessoides (Moore, 1885)
Crambidae - Odontiinae

Oeonistis altica (Linnaeus, 1768)
Arctiidae - Lithosiinae

Miresa bracteata (Walker, 1880)
Limacodidae - Limacodinae

Creatonotos transiens sundana (Nakamura, 1976)
Erebidae - Arctiinae

Perina nuda (Fabricius, 1787)
Erebidae - Lymantriinae

Alvast bedankt!
Zodra ze er op staan, zal ik mijn foto's er bij plaatsen.

Hisko,

Is hier nog naar gekeken?
nu wel
 :wrong: Creatonotos transiens sundana (Nakamura, 1976)
Erebidae - Arctiinae gegevens soort missen
overigen  :right: verzoek om de aanvragen op volgorde van familie te zetten, is voor mij minder werk bij invoeren. b.v.d.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jorgen op januari 04, 2012, 09:26:56 am
Volgens de world catalog of symphyta is het taxon Elinora een subgenus van Tenthredo. Kunnen bij de soortgroep Bijen, wespen & mieren, familie Tenthredinidae de volgende synoniemen aangepast worden?

Tenthredo koehleri als geldige soort, Elinora koehleri en Blankia koehleri als synoniem (deze laatste mag samengevoegd worden)
http://observado.org/soort/info/185810 (http://observado.org/soort/info/185810)

Tenthredo baetica is geldig, Elinora baetica een synoniem.
http://observado.org/soort/info/185803 (http://observado.org/soort/info/185803)

Tenthredo flaveola Gmelin, 1790 is geldig (nieuw aan te maken), Elinora flaveola een synoniem
http://observado.org/soort/view/185804 (http://observado.org/soort/view/185804)

Elinora dominiquei mag samengevoegd worden met Tenthredo baetica dominiquei.
http://observado.org/soort/view/153772 (http://observado.org/soort/view/153772)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op januari 04, 2012, 09:34:23 am
jorgen, zou je deze wijze willen hanteren met links
http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=57476.msg1108896#msg1108896
ook graag in dat onderdeel
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 04, 2012, 10:39:02 am
Kan onder de soortgroep Vliegen en Muggen de volgende soort worden aangemaakt:

Platystomatidae (Signal flies)
Bromophila caffra (Macquart, 1846)
Dichromyia caffra (syn.)

op basis van deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62371409?_popup=1

alvast dank!


Ik kom niet verder dan Platystomatidae (staat ook in de lijst) en zie boven. Is dat niet genoeg? ZO nee, dan zou ik niet weten welke familie.
:wrong:
pietsje, welke familie in observado ? checken via http://observado.org/waarnemingen_all_v1.php?groep=17
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op januari 04, 2012, 10:52:03 am
Kan onder de soortgroep Vliegen en Muggen de volgende soort worden aangemaakt:

Platystomatidae (Signal flies)
Bromophila caffra (Macquart, 1846)
Dichromyia caffra (syn.)

op basis van deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62371409?_popup=1

alvast dank!


Ik kom niet verder dan Platystomatidae (staat ook in de lijst) en zie boven. Is dat niet genoeg? ZO nee, dan zou ik niet weten welke familie.
:wrong:
pietsje, welke familie in observado ? checken via http://observado.org/waarnemingen_all_v1.php?groep=17
:right: http://observado.org/soort/view/235377
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op januari 04, 2012, 21:50:41 pm
Tot ik wat beter ben in deze beesten determineren, mag erbij:
Groep: "Weekdieren en ander ongewervelden"
Familie: "Rotatoria (Rotifers)" [http://observado.org/familie/view/10330]
Soort: "Rotatoria indet." Geen auteur
en Actief voor België graag.

Eveneens
Groep: "Weekdieren en ander ongewervelden"
Familie TE CREEËREN: "Ciliata (Wimperdiertjes)"
Soort: "Ciliata indet." Geen auteur
en Actief voor België graag.

en
Groep: "Weekdieren en ander ongewervelden"
Familie: "Arcellinidae (Schaalamoeben)" [http://observado.org/familie/view/10983]
Soort: "Arcella vulgaris" Ehrenberg, 1832
en Actief voor België graag.
 
Bedankt, Joris
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op januari 05, 2012, 00:25:03 am
En:
Groep: "Algen en Wieren"
Familie: "Bacillariophyceae (Diatomeeën of Kiezelwieren)" [http://observado.org/familie/view/10607]
Soort: "Bacillariophyceae indet."; nederlandse naam "Diatomee onbekend" Geen auteur
en weerom Actief voor België graag.
 :right: http://waarnemingen.be/soort/view/237720
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jorgen op januari 05, 2012, 09:34:56 am
jorgen, zou je deze wijze willen hanteren met links
http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=57476.msg1108896#msg1108896
ook graag in dat onderdeel
Is gebeurd.

Graag nog activeren in observado:
Brachythops flavens
slordig  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jorgen op januari 05, 2012, 10:16:05 am
Graag nog activeren in observado:
Brachythops flavens
slordig  :right:
Ik had te vlug op verzenden geklikt en de rest (met link) erna nog toegevoegd. Deze moeten dan ook nog geactiveerd worden.

Pachyprotasis antennata   http://observado.org/soort/view/153786
Pachyprotasis simulans    http://observado.org/soort/view/153787
Pachyprotasis variegata     http://observado.org/soort/view/153788
Perineura rubi     http://observado.org/soort/view/153789
Siobla sturmi     http://observado.org/soort/view/153986
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ria.vogels op januari 05, 2012, 22:12:00 pm
Graag nog de volgende dagvlinders toevoegen:
1. Celerio sister, Adelpha serpa celerio
Nymphalidae, Limenitidanae, Limenitidini Behr, 1864
                                               Adelpha s. serpa (J.P.A.D. Boisduval, 1836)
                                              Adelpha serpa celerio (H. Bates, 1864)
 
2. Tailed Sulphur, Phoebis neocrypis virgo
Papilionidae, Pieridae, Coliadinae Swainson, 1821
                                     Phoebis neocrypis (Hübner, [1823])
                                     Phoebis neocrypis virgo (Butler, 1870)
 
3. Cream-banded Checkerspot, Chlosyne melanarge
Nymphalidae, Nymphalinae, Melitaeini, Chlosyne melanarge  (H. Bates, 1864)
 
4. Melantho Tigerwing, Thyridia psidii melantho
Nymphalidae, Danainae, Ithomiini, Thyridia psidii (Linnaeus 1758)
                                                          Thyridia psidii melantho H. Bates, 1866
 
En een wielwebspin voor de categorie other arthropods:
Arrow-shape Micrathena
Arthropoda, Arachnida, Araneae, Araneidae, Micrathena sexspinosa (Carl Wilhelm Hahn, 1822)
 
Bij voorbaat dank,
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ria.vogels op januari 06, 2012, 13:13:48 pm
Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat ik verschillende Blue Morphos heb gezien. De soort en ondersoorten staan nog niet in de lijst.
Mogen die er ook bij? Het gaat om de categorie dagvlinders:
Nymphalidae, Stayrinae, Morphini
1. Ondersoort van Morpho helenor: Morpho helenor narcissus Staudinger, 1887
2. Soort: Morpho menelaus Linnaeus, 1758
3. Ondersoort: Morpho menelaus amathonte Deyrolle, 1860
Bij voorbaat dank
 
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op januari 07, 2012, 10:08:38 am
Toevoegen:
In soortgroep "Algen en wieren"
Familie: "Chrysophyta (Goudwieren)"
Verzamelsoort: "Synura spec." Geen auteur
En actief voor België.
 :right: http://waarnemingen.be/soort/view/237780
 
Alle Synura soorten staan nog in de algemene "familie" "Algen" ipv de juiste groep "Chrysophyta (Goudwieren)" (wat weliswaar een phyllum is). Gelieve te verplaatsen:
http://observado.org/soort/view/194253 (http://observado.org/soort/view/194253)
http://observado.org/soort/view/194254 (http://observado.org/soort/view/194254)
http://observado.org/soort/view/194255 (http://observado.org/soort/view/194255)
http://observado.org/soort/view/194256 (http://observado.org/soort/view/194256)
http://observado.org/soort/view/194257 (http://observado.org/soort/view/194257)
http://observado.org/soort/view/194258 (http://observado.org/soort/view/194258)
-> alle naar "Chrysophyta (Goudwieren)"
  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 07, 2012, 19:35:40 pm
Kan aan de Nachtvlinders/Moths de volgende nachtvlinder worden toegevoegd:
Lepidoptera; Noctuidae; Sphingomorpha
Familie: Sphingomorpha
Sphingomorpha chlorea (Cramer, 1777)
Sundowner Moth/Banana Hawk

Op basis van deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62500890?_popup=1
Alvast dank!

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Erik van Dijk op januari 08, 2012, 08:41:52 am
    Planten:
Bromeliaceae
Bromelia antiacantha
Bertoloni 1824
 
 
Araceae
Philodendron bipinnatifidum
Schott 1837


Araceae
Caladium bicolor
Vent. (1801)

 :right: graag de volgende keer ook op te zoeken op www.theplantlist.org
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Erik van Dijk op januari 09, 2012, 17:27:15 pm
Plant:
 Melastomataceae
Leandra australis
(Cham.) Cogn.

see http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-20300693 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-20300693)


 :right: met dank voor de link
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: worldturngreen op januari 09, 2012, 18:16:20 pm
hallo,

Is het mogelijk om Camponotus tergestinus toe te voegen in Observado?

met vriendelijke groeten

Kevin Gielen


Results for the species Camponotus tergestinus Müller:
Classified in: Vespoidea: Formicidae: Formicinae: Camponotini: Camponotus
Status of name: Valid, Original name/combination
Date of description: 1921
Described by: Müller, page(s) 46.
Citation of original description:
Müller, G. 1921. Due nuove formiche della regione adriatica. Bolletino della Societa Adriatica di Scienze Naturali 27: 46-49.
Synonyms of valid name:
The valid name and its synonyms have been cited as:
Camponotus (Myrmentoma) tergestinus Müller
Camponotus tergestinus Müller
Base reference(s) for the family Formicidae:
Bolton 1995
 :right: http://observado.org/soort/view/238123
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Erik van Dijk op januari 09, 2012, 19:21:20 pm
Plant:
Begoniaceae (http://species.wikimedia.org/wiki/Begoniaceae)
Begonia villosa
Klotzsch 1854

 :wrong:  wel toegevoegd Begonia hirtella Link  http://observado.org/soort/view/239025 ook na te zien op http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-361859
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op januari 10, 2012, 02:10:14 am
Kan de volgende dagvlinder worden toegevoegd?
 
Familie Hesperiidae
Typhedanus undulatus (Hewitson, 1867)
Mottled longtail
 
Alvast bedankt,
Paul
 :right: http://observado.org/soort/view/238124
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op januari 10, 2012, 03:18:01 am
Kan de volgende dagvlinder ook toegevoegd worden?
 
Familie Lycaenidae
Rekoa palegon (Cramer, 1780)
Gold-bordered Hairstreak
 
Alvast bedankt,
Paul
 :right: http://observado.org/soort/view/238125
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: MJE op januari 10, 2012, 09:52:59 am
Beste Hisko,

Ik zag bij de diverse familienamen van de motten dat de Erebidae er nog niet bij staan en dat de Arctiidae nog wel staan vermeld. De Arctiidae zijn kortgeleden door uitgebreid DNA onderzoek samengevoegd met de grote nachtvlinderfamilie Erebidae. De familienaam vervalt daarom tot subfamilienaam (Arctiinae) en de subfamilies tot tribus (Lithosiini).
Wil je e.e.a. overeenkomstig aanpassen?

Kun je voorts de volgende motten toevoegen:

Meroctena dichocrosialis (Hampson, 1899)
Crambidae, Pyraustinae

Asura septemmaculata (Heylaerts 1891)
Erebidae - Arctiinae

Barsine cuneonotatus (Walker, 1855)
Erebidae - Arctiinae

Heortia vitessoides (Moore, 1885)
Crambidae - Odontiinae

Oeonistis altica (Linnaeus, 1768)
Arctiidae - Lithosiinae

Miresa bracteata (Walker, 1880)
Limacodidae - Limacodinae

Creatonotos transiens sundana (Nakamura, 1976)
Erebidae - Arctiinae

Perina nuda (Fabricius, 1787)
Erebidae - Lymantriinae

Alvast bedankt!
Zodra ze er op staan, zal ik mijn foto's er bij plaatsen.

Hisko,

Is hier nog naar gekeken?
nu wel
 :wrong: Creatonotos transiens sundana (Nakamura, 1976)
Erebidae - Arctiinae gegevens soort missen
overigen  :right: verzoek om de aanvragen op volgorde van familie te zetten, is voor mij minder werk bij invoeren. b.v.d.

Begrijp ik goed dat je nog even wacht met aanvaarding van de familie split van de Erebidae - Artiinae? Prima natuurlijk, dan is de lijst van de andere families als volgt:

Heortia vitessoides (Moore, 1885)
Crambidae - Odontiinae

Meroctena dichocrosialis (Hampson, 1899)
Crambidae, Pyraustinae

Perina nuda (Fabricius, 1787)
Erebidae - Lymantriinae

Miresa bracteata (Walker, 1880)
Limacodidae - Limacodinae


Zodra ze er op staan, zal ik mijn foto's er bij plaatsen.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op januari 10, 2012, 11:08:30 am
Citaat
Begrijp ik goed dat je nog even wacht met aanvaarding van de familie split van de Erebidae - Artiinae? Prima natuurlijk, dan is de lijst van de andere families als volgt:

Heortia vitessoides (Moore, 1885)
Crambidae - Odontiinae

Meroctena dichocrosialis (Hampson, 1899)
Crambidae, Pyraustinae

Perina nuda (Fabricius, 1787)
Erebidae - Lymantriinae

Miresa bracteata (Walker, 1880)
Limacodidae - Limacodinae

Klopt, al bovenstaande soorten bestaan al
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op januari 11, 2012, 00:14:00 am
Toevoegen:
Groep: "Weekdieren en andere ongewervelden"
Nieuwe Familie: "Cyphoderiidae"
Soort: Cyphoderia ampulla (Ehrenberg, 1840)
en actief voor België graag.
http://sn2000.taxonomy.nl/Main/Classification/127942.htm (http://sn2000.taxonomy.nl/Main/Classification/127942.htm)
 :right: http://waarnemingen.be/soort/view/238137
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op januari 11, 2012, 20:08:50 pm
graag toevoegen aan planten:


* Limonium tuberculatum
Deze is "unresolved" op theplantlist.org, maar wordt wel genoemd in Bramwell & Bramwell - Wild Flowers of the Canary Islands, en ook bijvoorbeeld op deze site:
http://www.floradecanarias.com/limonium_tuberculatum.html

voor deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62586338

 :right:  staat ook in Hohenester en Wells

* heliotropium bacciferum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2843806

 :right:

* Suaeda mollis
Ook al "unresolved" op theplantlist.org, maar opnieuw wel genoemd in Bramwell & Bramwell, en ook op de floradecanarias.com site:
http://www.floradecanarias.com/suaeda_mollis.html

voor deze waarneming:
http://observado.org/waarneming/view/62586009

 :wrong:  volgens in Hohenester en Wells synoniem aan S. vermiculata
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 11, 2012, 21:24:24 pm
Zou onder de Moths (Nachtvlinders en micro's) de volgende soort aangemaakt kunnen worden:

Noctuidae: Catocalinae
Cyligramma latona
naam: Cream-striped Owl
status: common

op basis van deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62548570
Alvast dank!
 :right: http://observado.org/soort/view/238143
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op januari 11, 2012, 21:32:32 pm
Kunnen de volgende nachtvlinders worden toegevoegd?
 
Familie Noctuidae
Perasia garnoti (Guenée, 1852)
 
Familie Pyralidae
Diaphania nitidalis (Stoll in Cramer & Stoll, 1781)
 
Alvast bedankt,
Paul
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 11, 2012, 22:55:51 pm
Kan onder Kevers de volgende soort aangemaakt worden:

Cetoniidae > Cyrtothyrea > Cyrtothyrea marginalis (Swartz, 1817)

Synonyms: Cetonia adspersa; Cetonia guttata; Leucocelis marginicollis; Leucocelis natalica
Common dotted fruit chafer

o.b.v. deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62558403
Ik denk common.
Alvast bedankt.
 :right: http://observado.org/soort/view/238146
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 11, 2012, 23:22:28 pm
Kan onder de soortgroep Kevers de volgende soort aangemaakt worden:

Tenebrionidae
Dichta incantatoris (White-legged Toktokkie)
jaartal en naamgever kan ik nergens vinden.
Op basis van deze waarnemingen: http://observado.org/waarneming/view/62548701?_popup=1 en http://observado.org/waarneming/view/62278924
Alvast bedankt
 :right: http://observado.org/soort/view/238147
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: tarsiger op januari 11, 2012, 23:28:27 pm
Kunnen volgende soorten toegevoegd worden?

Nachtvlinders - Noctuidae - Catocalinae - Anisoneura aluco (Fabricius, 1775)?
Nachtvlinders - Arctiidae - Barsine gratiosa?

Alvast bedankt,
Simon Feys
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 13, 2012, 13:47:50 pm
Kan onder de soortgroep Nachtvlinders en micro's de volgende soort aangemaakt worden:

Familie Lymantriidae (?)
Knappetra fasciata  (Walker,1855)
Naam: Banded Euproctis
o.b.v. deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62548601?_popup=1
Of een passende verzamelsoortnaam als bijvoorbeeld: Euproctis indet.
Alvast dank.
 :right: http://observado.org/soort/view/239028
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 13, 2012, 13:52:58 pm
Kan onder de soortgroep Beetles de volgende soort aangemaakt worden:

Coccinellidae
Cheilomenes lunata (Fabricius, 1775)
Lunate ladybird (Common)
o.b.v. deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62267480?_popup=1

alvast dank!
 :right: http://observado.org/soort/view/239029
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 13, 2012, 14:06:14 pm
Kan onder de soortgroep Sprinkhanen en krekels (en Mantidae!)de volgende soort worden aangemaakt:
Family: Mantidae
Sub-Family: Mantinae
Genus: Mantini
Species: Omomantis zebrata (Charpentier, 1843)
(Zebra Mantid)
o.b.v. deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62353294?_popup=1
Alvast dank!
 :right: http://observado.org/soort/view/239030 ( soortgroep insecten overig !)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 13, 2012, 14:10:20 pm
Kan onder Sprinkhanen en Krekels de volgende soort aangemaakt worden:
subfamily Pseudophyllinae Burmeister, 1838
tribe Cymatomerini Brunner von Wattenwyl, 1895
genus Cymatomera (Schaum, 1853)
species Cymatomera denticollis (Schaum, 1853)
Naam: Bark Katydid
Common? or relatively common?
op basis van deze waarneming:  http://observado.org/waarneming/view/62352864?_popup=1
Alvast dank!
 :right: http://observado.org/soort/view/239031
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 13, 2012, 14:35:52 pm
Kan onder de soortgroep Beetles de volgende soort aangemaakt kunnen worden:

Suborder: Polyphaga () - Emery, 1886 - a genus of Blister Beetles (Meloidae)
Superfamily: Cantharoidea ()
Family: Lycidae ()
Genus: Lycus ()
Specific name: trabeatus - (Guerin)
Scientific name: - Lycus trabeatus (Guerin)
Naam: Tailed Net-winged Beetle
Ik denk Common, ik heb ze veel gezien.
o.b.v. deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62603086

Misschien dan ook gelijk maar Lycus melanurus aanmaken (Hook-winged Net-winged Beetle)?

 :right: http://observado.org/soort/view/239032
Pietsje probeer alleen de echt benodigde gegevens te vermelden
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op januari 13, 2012, 16:19:55 pm
dank voor de laatste toevoegingen!

Graag nog een plant toevoegen.

* lotus arinagensis

wordt wel genoemd op http://www.floradecanarias.com/lotus_arinagensis.html.
Antoon de Rycke meldt dat het deze soort is. Theplantlist kent deze helemaal niet.
Kun je hier iets mee?

Het gaat om deze waarneming:
http://observado.org/waarneming/view/62598733

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op januari 13, 2012, 17:42:13 pm
dank voor de laatste toevoegingen!

Graag nog een plant toevoegen.

* lotus arinagensis

wordt wel genoemd op http://www.floradecanarias.com/lotus_arinagensis.html.
Antoon de Rycke meldt dat het deze soort is. Theplantlist kent deze helemaal niet.
Kun je hier iets mee?

Het gaat om deze waarneming:
http://observado.org/waarneming/view/62598733

?? deze toch ? http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-40543
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op januari 13, 2012, 19:27:02 pm
dank voor de laatste toevoegingen!

Graag nog een plant toevoegen.

* lotus arinagensis

wordt wel genoemd op http://www.floradecanarias.com/lotus_arinagensis.html.
Antoon de Rycke meldt dat het deze soort is. Theplantlist kent deze helemaal niet.
Kun je hier iets mee?

Het gaat om deze waarneming:
http://observado.org/waarneming/view/62598733

?? deze toch ? http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-40543

Ik word al een beetje dement blijkbaar, maar des te beter als hij er gewoon in staat.

Sorry voor de verwarring, deze dus inderdaad!

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op januari 13, 2012, 23:02:01 pm
en nog een paar planten voor Gran Canaria

* Sclerophylax arnottii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29607539
voor http://observado.org/waarneming/view/62611442

 :right:

* Asteriscus graveolens subsp. stenophyllus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-70512
voor http://observado.org/waarneming/view/62611532

 :right:

* Suaeda mollis
"unresolved" alweer op theplantlist.org
wel bv hier http://www.floradecanarias.com/suaeda_mollis.html
en in Bramwell&Bramwell als "sueda mollis"
voor http://observado.org/waarneming/view/62586009

 :wrong: die vroeg je eerder ook al;

Citaat
* Suaeda mollis
Ook al "unresolved" op theplantlist.org, maar opnieuw wel genoemd in Bramwell & Bramwell, en ook op de floradecanarias.com site:
http://www.floradecanarias.com/suaeda_mollis.html

voor deze waarneming:
http://observado.org/waarneming/view/62586009

   volgens in Hohenester en Wells synoniem aan S. vermiculata
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op januari 14, 2012, 20:15:53 pm
Rutger, hartelijk dank en excuus voor de onoplettendheid!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op januari 14, 2012, 21:20:04 pm
Hmm, eerste een kleine correctie. Eencelligen zijn taxonomisch nogal chaotisch en omvangrijk en wellicht is het geen goed plan om die op familie nivo in observado te zetten.
Daarom, indien mogelijk, in de groep "Weekdieren en ander ongewervelden"
- veranderen:  "Cyphoderiidae" (http://observado.org/familie/view/11243 (http://observado.org/familie/view/11243)) veranderen in "Cercozoa" - sorry hiervoor.
En in deze familie toevoegen: 
Verzamelsoort: "Euglypha spec." Geen auteur.
 
Bedankt, Joris
 :right: http://observado.org/soort/view/239041
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 14, 2012, 22:13:54 pm
Zou aan de soortgroep Moths de volgende soort aangemaakt kunnen worden:

Lasiocampidae +
Eucraera +
Eucraera salammbo (Vuillot, 1893)
(Naam: Salammbo)
O.b.v. deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62320712?_popup=1

Alvast dank.
 :right: http://observado.org/soort/view/239042
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 14, 2012, 22:43:49 pm
Kan aan de soortgroep Moths/Nachtvlinders en micro's de volgende soort aangemaakt worden:

Noctuoidea +
Arctiidae +
Thyretes +
Thyretes caffra (Wallengren, 1863)
Naam: Bar Maiden
ik denk Common

en dan misschien ook Thyretes indet. als het deze toch niet precies is? Er bestaan 12 soorten Thyretes.
O.b.v. deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62321147?_popup=1
 :right: beide toegevoegd
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op januari 14, 2012, 23:06:57 pm

ps. nog een vraag voor RutgerB

Citaat
* Suaeda mollis
   volgens in Hohenester en Wells synoniem aan S. vermiculata


wat bedoel je precies met "Hohenester en Wells"? Kan deze referentie niet vinden.

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 14, 2012, 23:21:23 pm
Kan aan de soortgroep Bijen, wespen &mieren de volgende soort worden toegevoegd:

Vespoidea +
Eumenidae +
Synagris +
Synagris analis Saussure, 1852

Op basis van deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62355585?_popup=1
Alvast dank.
 :wrong: bestaat al http://observado.org/soort/view/239037
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ria.vogels op januari 15, 2012, 13:06:26 pm
Kunnen de volgende soorten aan Observado worden toegevoegd?
Bij de Other arthopods:
1. Tarantula, Sericopelma melanotarsa Carlos E. Valerio, 1980
Arachnida, Araneae, Theraphosidae (vogelspinnen), Sericopelma melanotarsa
 :right:
 
Bij de Sprinkhanen en krekels:
Onder: Orthoptera, Ensifera, Tettigoniidea, Tettigoniidae   Kraus, 1902
 :wrong: van dit rijtje snap ik niets
2. Cone-headed katydid (ook: Rhinoceros spear-bearer)
Conocephalinae  Burmeister, 1838,  Copiphora rhinoceros Picted, 1888
 :right:
3. Leaf-winged katydid (ook: False leaf katydid)
Phaneropterinae  Burmeister, 1838, Orophus Saussure, 1859, Orophus tessallatus (Saussure, 1861)
 :right:
 
Bij de Bugs:
4. Leaf-footed bug, ook wel Flag-wing bug
Hemiptera, Coreidae, Leptoglossus zonatus   Dallas, 1852
 :right:
 
Bij voorbaat dank,
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op januari 15, 2012, 14:26:47 pm
In de groep "Weekdieren en andere ongewervelden"
Familie: "Nematoda" http://observado.org/familie/view/338 (http://observado.org/familie/view/338)
Toevoegen verzamelsoort "Nematoda indet." geen auteur.
Bedankt, Joris
 :right: http://observado.org/soort/view/239049
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Datura op januari 15, 2012, 18:16:10 pm
Kunnen aan de groep Mossen en Korstmossen de volgende mossen worden toegevoegd:
 
Familie: Lepidoziaceae
Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Trevis.
 
Familie: Jungermanniaceae
Jungermannia atrovirens Dumort. Nederlandse naam: Beekoortjesmos (Volgens Siebel & During)
 
Alvast dank!
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op januari 16, 2012, 14:44:40 pm

ps. nog een vraag voor RutgerB

Citaat
* Suaeda mollis
   volgens in Hohenester en Wells synoniem aan S. vermiculata


wat bedoel je precies met "Hohenester en Wells"? Kan deze referentie niet vinden.
Moet Welss zijn zie ik nu

Interne link (veel te duur aangeboden boek overigens...)
http://astore.amazon.de/waarnemingnl-21/detail/3800134667
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hjsmit1 op januari 16, 2012, 16:09:50 pm
Geachte redactie
Wilt u bij de nachtvlinders
Sphingidae , Hyles tithymali deserticola (Staudinger, 1901)
Noctuidae , Anarta sodae ( Rambur, 1829 )
Toevoegen?
Bij voorbaat dank  Henk Smit
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op januari 16, 2012, 16:15:30 pm
Geachte redactie
Wilt u bij de nachtvlinders
Sphingidae , Hyles tithymali deserticola (Staudinger, 1901)
Noctuidae , Anarta sodae ( Rambur, 1829 )
Toevoegen?
Bij voorbaat dank  Henk Smit
:wrong:
Henk smit, dit rijtje is mij te onduidelijk
Soortgroep: Nachtvlinderd
Familie : ?
Naamgever + jaartal:  ( Rambur, 1829 )
Wet. naam : ?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: laatvlieger op januari 17, 2012, 21:29:35 pm
http://observado.org/soort/view/105124
Heeft geen familie toegekend gekregen.
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 18, 2012, 01:49:43 am
Kan onder de soortgroep Planten de volgende soort worden aangemaakt:

genus Lagerstroemia in the family Lythraceae
Ik heb geen verwijzing naar de officiële naamgever, alleen dit: http://en.wikipedia.org/wiki/Lagerstroemia

 :right: http://observado.org/soort/view/239079

Lagerstroemia indica (Crape myrtle, Crepe myrtle)
Het betreft een escape die blijkbaar in de Zuid-Afrikaanse bushveld goed gedijt.

 :right: http://observado.org/soort/view/239078

O.b.v. deze waarneming:  http://observado.org/waarneming/view/62682291?_popup=1
Zie ook forumtopic: http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=173841.0

Alvast dank!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ria.vogels op januari 18, 2012, 14:03:45 pm
In mijn archief kwam ik nog een paar waarnemingen tegen van soorten die niet op Observado vermeld staan.
Bij de categorie Kevers:
1. Ehrenbergi's Jewel Beetle, Julodis ehrenbergii olivieri
Coleoptera, Buprestidae (Jewel beetles), Julodis ehrenbergii  Laporte & Gory, 1835
                                                                  Julodis ehrenbergii olivieri  Laporte & Gory, 1835
 
2. Long-horned Beetle, Morimus funereus
Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Phrissomini, Morimus funereus  Mulsant, 1863
 
Bij voorbaat dank
 
P.S. Het niet te snappen rijtje bij mijn vorige verzoek doet er niet toe. De soorten waar ik om vroeg zijn op de goede plaats terechtgekomen.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op januari 18, 2012, 14:17:25 pm
Ria, dat zal ik je even uitleggen aan de hand van je vorige post
Citaat
1. Ehrenbergi's Jewel Beetle, Julodis ehrenbergii olivieri
Coleoptera, Buprestidae (Jewel beetles), Julodis ehrenbergii  Laporte & Gory, 1835
                                                                  Julodis ehrenbergii olivieri  Laporte & Gory, 1835
soortgroep moet ik raden uit de naam Ehrenbergi's Jewel Beetle maar zou zomaar foutgegokt kunnen zijn
de familie ?  welke zou het zijn Coleoptera ? ik kijken in http://observado.org/familie/all?diergroep=16 nee bestaat niet wat zou ria dan met de familie bedoelen
 Buprestidae ? weer zoeken in http://observado.org/familie/all?diergroep=16
ja bingo, twee zoekakties te veel
zou ria nu een ondersoort bedoelen ? eerst maar even doorlezen, ja blijkbaar ze geeft het niet aan maar verderop zie ik de naam terug komen
als bovenstaande zo genoteerd was:
Soortgroep kevers
familie Buprestidae
wet naam: Julodis ehrenbergii
auteur Laporte & Gory, 1835

met als ondersoort
wet naam: Julodis ehrenbergii olivieri
auteur Laporte & Gory, 1835

was ik in 1/5 van de tijd klaar geweest
b.v.d.
 :right: http://observado.org/soort/view/239062
http://observado.org/soort/view/239063

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ria.vogels op januari 18, 2012, 14:45:17 pm
Hisko,
Het is me nu duidelijk.
Ik dacht dat je de hele boomstructuur nodig had. Een volgende keer zal ik het beter aanleveren.
In ieder geval weer bedankt.
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op januari 18, 2012, 14:48:02 pm
Ria, je moet zo denken 'ik moet het uitleggen aan een taxonomische onbenul dus zo simpel mogelijk aanleveren'
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pietsje op januari 18, 2012, 14:48:42 pm
Kan onder de soortgroep Other arthropods de volgende soort aangemaakt worden:

Class: Diplopoda
Order: Spirostreptida
Family: Spirostreptidae
Genus: Archispirostreptus
Species: Archispirostreptus gigas (Peters, 1855)
Common name: African giant black millipede, Shongololo

o.b.v. deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62541537?_popup=1 (en vele anderen, het beestje is algemeen in ZUid-Afrika)
Alvast dank
 :right: http://observado.org/soort/view/239064
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: caliprobola op januari 18, 2012, 16:04:03 pm
Kan Idea iasonia toegevoegd worden

Soortgroep: dagvlinders
Soort: Idea iasonia
Auteur: (Westwood, 1848)
Familie: Nymphalidae
Engelse naam: Ceylon Tree-nymph
Link: IUCN (http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/10782/0)

Endeem voor Sri Lanka.
 :right: mooi opgegeven http://observado.org/soort/view/239065
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op januari 22, 2012, 00:57:14 am
Graag toevoegen mbt 'Molluscs en other invertibrates':

'familie' Cnidaria:
Bent sea rod;Plexaura flexuosa;(Lamouroux, 1821)
Doughnut sea rod;Eunicea fusca;(Duchassaing & Michelotti, 1860)
Orange spiny sea rod;Muricea elongata;(Lamouroux, 1821)
Black sea rod;Plexaura homomalla;(Esper, 1792)
Giant slit-pore sea rod;Plexaurella nutans;(Duchassaing & Michelotti, 1860)
Porous sea rod spp.;Pseudoplexaura spp.;(Wright & Studer, 1889)

Bvd,
Ronald
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op januari 22, 2012, 02:51:47 am
Graag toevoegen mbt vissen:

Familie Pomacanthidae
Rock beauty;Holacanthus tricolor;(Bloch, 1795)

Familie Hemiramphidae
Balao halfbeak;Hemiramphus balao;(Lesueur, 1821)

Familie Haemulidae
Spanish grunt;Haemulon macrostomum;(Günther, 1859)

Familie Labridae
Clown wrasse;Halichoeres maculipinna;(Müller & Troschel, 1848)

Familie Monacanthidae
American whitespotted filefish;Cantherhines macrocerus;(Hollard, 1853)

Bvd,
Ronald
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op januari 22, 2012, 14:38:52 pm
Kan onder de soortgroep Planten de volgende soort worden aangemaakt:

genus Lagerstroemia in the family Lythraceae
Ik heb geen verwijzing naar de officiële naamgever, alleen dit: http://en.wikipedia.org/wiki/Lagerstroemia

 :right: http://observado.org/soort/view/239079

Lagerstroemia indica (Crape myrtle, Crepe myrtle)
Het betreft een escape die blijkbaar in de Zuid-Afrikaanse bushveld goed gedijt.

 :right: http://observado.org/soort/view/239078

O.b.v. deze waarneming:  http://observado.org/waarneming/view/62682291?_popup=1
Zie ook forumtopic: http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=173841.0

Alvast dank!

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op januari 22, 2012, 19:04:47 pm
graag toevoegen bij planten:

voor Oregon USA
* chimaphila menziesii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2718273
voor deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62757048

* anemone oregana
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2638543
voor: http://observado.org/waarneming/view/62759161

voor Gran Canaria
* Simmondsia chinensis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-4900022
wellicht voor: http://observado.org/waarneming/view/62611377


al vast weer bedankt

 :right: ook weer een nieuwe familie . Simmondsiaceae spec. http://observado.org/soort/view/239115
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op januari 23, 2012, 19:47:46 pm
graag nog enkele planten voor USA Oregon

* Plagiobothrys tenellus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2413157
voor: http://observado.org/waarneming/view/62769937

* Antennaria rosea
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-124034
voor: http://observado.org/waarneming/view/62770763

* Triteleia grandiflora
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-290473
voor: http://observado.org/waarneming/view/62770862

* Hemizonella minima
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-42920
http://observado.org/waarneming/view/62771045

* Syrmatium decumbens
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-17039
http://observado.org/waarneming/view/62771138

* Agoseris elata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-32085
http://observado.org/waarneming/view/62771591

* Elmera racemosa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2787719
http://observado.org/waarneming/view/62772205


 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op januari 24, 2012, 09:11:31 am
dank, nog een eentje bij planten:

* Trifolium longipes
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-20444
voor onzekere http://observado.org/waarneming/view/62772082

 :right: http://observado.org/soort/view/239127
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op januari 24, 2012, 15:33:12 pm
alweer dank, nieuwe site gevonden waardoor ik zo nu en dan weer wat van
mijn reis naar Oregon (USA) kan benoemen... Deze site:
http://www.pnwflowers.com/

nog een paar dus:

* Trautvetteria caroliniensis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27100859
http://observado.org/waarneming/view/62778333

* Lathyrus polyphyllus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-19828
http://observado.org/waarneming/view/62778880

* Cerinthodes paniculatum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2712599
http://observado.org/waarneming/view/62779041

* Mimulus alsinoides
unresolved op theplantlist
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=MIAL3
voor http://observado.org/waarneming/view/62779205

* Cardamine angulata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2699431
http://observado.org/waarneming/view/62779308

* Marah oreganus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2373181
http://observado.org/waarneming/view/55228475

* Ceanothus sanguineus
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2706886
http://observado.org/waarneming/view/55515523

* Antennaria racemosa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-121066
http://observado.org/waarneming/view/55515752

 :right: usda was even niet beschikbaar, maar ik geloof je  ;)

bedankt!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: bcreem op januari 25, 2012, 13:23:43 pm
Graag toevoegen aan de Dagvlinders, familie Papilionidae:
 
Papilio maackii Ménétriés, 1859 (ref: http://www.biolib.cz/en/taxon/id400327/ (http://www.biolib.cz/en/taxon/id400327/), http://eol.org/pages/130807/overview (http://eol.org/pages/130807/overview))
 
GBIF: http://data.gbif.org/species/1938168/ (http://data.gbif.org/species/1938168/)
 
Verspreidingsgebied: China, Korea, Japan, (oost) Rusland
Voor referentie: een specialist van deze groep is Adam Cotton (mede auteur van o.a. http://www.omnesartes.com/index.php?main_page=product_info&cPath=21&products_id=100 (http://www.omnesartes.com/index.php?main_page=product_info&cPath=21&products_id=100)). Dit is volgens hem op dit moment de gekende lijst van ondersoorten:
ssp. kitawakii Shimogôri & Fujioka, 1997
ssp. syfanius Oberthür, 1886
ssp. shimogorii Fujioka, 1997
ssp. albosyfanius Shimogôri & Fujioka, 1997
ssp. han (Yoshino, 1997)
ssp. maackii Ménétriés, 1859

(zie http://insectnet.proboards.com/index.cgi?board=favorites&action=display&thread=1680#ixzz1kTIrPQoQ)
 
Alvast bedankt,
 
Bart
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: SamuelDeRycke op januari 26, 2012, 16:30:13 pm
Kunnen volgende toegevoegd worden aan de soortgroep Insecten ?

Familie: Eremiaphilidae

Eremiaphila spec LEFEBVRE, 1835

Eremiaphila ammonita  UVAROV, 1933
Eremiaphila andresi  WERNER, 1910
Eremiaphila anubis  LEFEBVRE, 1835
Eremiaphila arabica  SAUSSURE, 1871
Eremiaphila aristidis  LUCAS 1880
Eremiaphila audouini  LEFEBVRE1835

Eremiaphila barbara  BRISOUT, 1854
Eremiaphila berndstiewi  STIEWE, 2004
Eremiaphila bifasciata  CHOPARD, 1940
Eremiaphila bovei  LEFEBVRE, 1835
Eremiaphila braueri  KRAUSS, 1902
Eremiaphila brevipennis  SAUSSURE, 1871

Eremiaphila brunneri  WERNER, 1905
Eremiaphila cairina  GIGLIO-TOS, 1917
Eremiaphila cerisy  LEFEBVRE, 1835
Eremiaphila collenettei  BEIER, 1930
Eremiaphila cordofan  WERNER, 1907
Eremiaphila cycloptera  UVAROV, 1939
Eremiaphila dagi DOGANLAR, 2007
Eremiaphila dentata  SAUSSURE, 1871
Eremiaphila denticollis denticollis  LUCAS, 1855
Eremiaphila denticollis var. tunetana (WERNER, 1904)
Eremiaphila foureaui  BOLIVAR, 1905
Eremiaphila fraseri  UVAROV, 1921
Eremiaphila genei  LEFEBVRE, 1835
Eremiaphila gigas  BEIER, 1930
Eremiaphila hebraica  LEFEBRE, 1835
Eremiaphila hedenborgii  STÅL, 1871
Eremiaphila heluanensis  (WERNER, 1904)
Eremiaphila hralili  LEFEBVRE, 1835
Eremiaphila irridipennis  MUKHERJEE & HAZRA, 1985
Eremiaphila khamsin  LEFEBVRE, 1835
Eremiaphila kheych  LEFEBVRE, 1835
Eremiaphila klunzingeri  WERNER, 1906
Eremiaphila laeviceps  CHOPARD, 1934
Eremiaphila lefebvrii  (BURMEISTER, 1838)
Eremiaphila luxor  LEFEBVRE, 1835
Eremiaphila maculipennis  CHOPARD, 1940
Eremiaphila monodi  CHOPARD, 1941
Eremiaphila moreti moeti  BOLIVAR, 1886
Eremiaphila moreti var. maculata  MORALES, 1947
Eremiaphila murati  CHOPARD, 1940
Eremiaphila mzabi  CHOPARD, 1941
Eremiaphila nilotica  SAUSSURE, 1871
Eremiaphila nova  GIGLIO-TOS, 1917
Eremiaphila numida  SAUSSURE, 18712
Eremiaphila persica persica  WERNER, 1905
Eremiaphila persica sjostedti  WERNER, 1930
Eremiaphila petiti  LEFEBVRE, 1835
Eremiaphila pierrei  CHOPARD, 1954
Eremiaphila pyramidum  (WERNER, 1904)
Eremiaphila rectangulata  CHOPARD, 1941
Eremiaphila reticulata  CHOPARD, 1941
Eremiaphila rohlfsi  WERNER; 1905
Eremiaphila rotundipennis  KIRBY, 1904
Eremiaphila rufipennis  UVAROV, 1929
Eremiaphila rufula  CHOPARD, 1941
Eremiaphila savignyi  LEFEBVRE, 1838
Eremiaphila somalica  REHN, 1901
Eremiaphila spinulosa  KRAUSS, 1893
Eremiaphila tuberculifera  CHOPARD, 1941
Eremiaphila turica  WESTWOOD, 1889
Eremiaphila typhon  LEFEBVRE, 1835
Eremiaphila uvarovi  BODENHEIMER, 1933
Eremiaphila voltaensis  SJÖSTEDT, 1930
Eremiaphila werneri  GIGLIO-TOS, 1917
Eremiaphila wettsteini  WERNER,  1918
Eremiaphila yemenita  UVAROV, 1939
Eremiaphila zetterstedti  LEFEBVRE, 1835
Eremiaphila zolotarevskyi  CHOPARD, 1940

Bedankt,
Samuel De Rycke
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op januari 26, 2012, 16:33:06 pm
Samuel, komt de familie wel voor in observado ? ik kan hem niet vinden bij soortgroep insecten overig
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: caliprobola op januari 26, 2012, 16:45:50 pm
Dat komt misschien omdat de taxonomische Orde Mantodea (http://observado.org/soortenlijst.php?q=&g=6&f=10864&z=1&p=0&sound=0&sort_lat=0) waaronder deze Familie hoort op observado onder de familie staat.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op januari 26, 2012, 16:48:00 pm
ah okay
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: SamuelDeRycke op januari 26, 2012, 16:52:31 pm
Dat heb ik eigenlijk niet gecontroleerd, ik vermoed van niet. Orde: Mantodea

De auteur van de familie vind ik niet terug. De info komt van : http://mantodea.speciesfile.org/HomePage.aspx

familie Eremiaphilidae: http://mantodea.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=11
genus Eremiaphila: http://mantodea.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=179

edit:
bedankt

Mvg,
Samuel De Rycke
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Violet (en Remco) op januari 26, 2012, 19:40:42 pm
Zou de volgende verzamelsoort in Observado kunnen worden aangemaakt?
 
In de groep "Kevers"
Familie: "Scarabaeidae (Bladsprietkevers, Meikevers en Mestkevers)
Toevoegen verzamelsoort "Anisoplia spec." geen auteur.

Zie eventueel topic http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=174354.0 (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=174354.0)
 
Ik hoop dat dit voldoende info is, anders hoor ik het graag.
 
Bij voorbaat dank!
 :right: http://observado.org/soort/view/239262
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op januari 26, 2012, 20:57:49 pm
nog een plant:

* Saxifraga rufidula
ingewikkelde keten van synoniemen die allemaal unresolved zijn op theplantlist
wel op usda: http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=SARU7
voor deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/62807895

 :right: http://observado.org/soort/view/239190
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op januari 26, 2012, 21:57:43 pm
dank, en nog een paar ....

* Lathyrus lanszwertii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-19818
voor deze: http://observado.org/waarneming/view/55515981

* Adenocaulon bicolor
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-5236
voor: http://observado.org/waarneming/view/56430740

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Hans Verdaat op januari 28, 2012, 19:53:23 pm
Kunnen de ondersoorten van de Mountain Zebra toegevoegd worden aan observado?
Familie: Equidae
Geslacht: Equus
Kaapse Bergzebra - Cape Mountain Zebra - Equus zebra zebra
Hartmanns Bergzebra - Hartmann’s Mountain Zebra - Equus zebra hartmannae

Dank,
Hans
 :right: volgende keer gaarne alle gegevens aanleveren zoals naamgever en jaartal
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op januari 29, 2012, 03:13:30 am
Kan de volgende kever worden toegevoegd?


Familie Cerambycidae
Lagocheirus araneiformis (Linnaeus, 1767) (http://eol.org/pages/2662699/entries/36598838/overview)


Alvast bedankt,
Paul
 :right: http://observado.org/soort/view/239299
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jvdlaan op januari 30, 2012, 16:11:17 pm
De Kaapverdische Buizerd, Socotra Buizerd en Northern Harrier C hudsonius staan nog niet in de lijst. Wel al als aparte soorten in versie 2.11 van WorldBirdList.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op januari 30, 2012, 16:21:16 pm
De Kaapverdische Buizerd, Socotra Buizerd en Northern Harrier C hudsonius staan nog niet in de lijst. Wel al als aparte soorten in versie 2.11 van WorldBirdList.
de hudsonius heb ik kunnen destilleren uit dit verder vage bericht
voor de andere soort gaarne even de juiste gegevens oplepelen zie bovenstaande aanvragen
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rob Gordijn op januari 30, 2012, 16:47:09 pm
Northern Harrier - Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
Socotra Buzzard - Buteo socotraensis (Porter & Kirwan, 2010)
Cape Verde Buzzard - Buteo bannermani Swann, 1919


Natuurlijk allen binnen Accipitridae


(volgen uit update 2.10, 2.8, 2.10)
Een korte steekproef leert dat een groot deel van de updates van de laatste tijd niet zijn verwerkt.
http://www.worldbirdnames.org/updates-spp.html (http://www.worldbirdnames.org/updates-spp.html)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op januari 30, 2012, 16:52:51 pm
dat klopt, vanwege het rumoer rondom wat kwikstaarten enzo
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rob Gordijn op januari 30, 2012, 17:04:30 pm
Die kwikstaarten zijn nog nooit in een update terecht gekomen.


Alle recente wijzigingen hebben geen raakvlak met de Nederlandse lijst (al waren we er bijna met de kiekendief ;) ).


Ik kan me voorstellen dat jullie met die (botsen met de Nederlandse lijst) wijzigingen nog wachten/langer de tijd nodig hebben. Maar als je je database enigszins up-to-date wilt houden zou ik toch elk kwartaal de wijzigingen die worden gepubliceerd gewoon verwerken. (en dan niet alleen soorten, maar ook naamgeving etc.).
Ter illustratie: nu gaan admins achter [size=78%]http://observado.org/waarneming/view/61811816 (http://observado.org/waarneming/view/61811816)[/size] dit soort waarnemingen aan. Stond blijkbaar goed, nu op aanschrijven van admin gewijzigd in een soort die niet meer op de IOC-lijst staat.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Erik van Dijk op januari 30, 2012, 21:10:31 pm
Soorten:
Boraginaceae
Echium glomeratum
Poir.
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2784128 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2784128)


Lamiaceae
Phlomis armeniaca
Willd.
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-152125 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-152125)


Asteraceae
Centaurea drabifolia
Sm.
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-127474 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-127474)


Brassicaceae
Iberis carnosa
Willd.
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2859735 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2859735)


Asparagaceae
Ornithogallum nivale
Boiss.
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-283561 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-283561)


Leguminosae
Retama raetam
(Forssk.) Webb
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-8466 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-8466)

http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-13062624 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-13062624)
Kennelijk zijn ze het niet eens daar.
 :right: Ik hem dan maar als synoniem toegevoegd http://observado.org/soort/view/239331 (http://observado.org/soort/view/239331)


Astereceae
Centaurea albonitensis
Turrill
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-86062 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-86062)


Geraniaceae
Erodium cedrorum
Schott
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2798164 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2798164)


Polygonaceae
Persicaria alpina
(All.) H.Gross
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2571978 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2571978)
Soorten met verkeerde naam taxum in database:
muscari racemosum hoort neglectum te zijn volgens the plant list
 :wrong: ik kan geen Muscari racemosum vinden. Mogelijk heb ik eerder al aangepast, want het komt me bekend voor.

Astragalus hypoglottis  hoort purpureus te zijn volgens the plant list
 :wrong: Astragalus hypoglottis  kan ik niet vinden in Observado. Werk je met een oude lijst?


Status onbekend:
Saponaria kotschyi
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2484865 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2484865)
 :wrong: dan heb ik graag een andere betrouwbare referentie.

Plantaginaceae
Veronica davisii
M.A.Fisch.
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2453779 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2453779)
 :wrong: zie boven

Astereceae
Onopordum carduchorum
Bornm. & Beauverd
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-141593 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-141593)
 :wrong: zie boven


Deze soorten worden beschreven in Flowers of turkey door G. Pils.


rest   :right: :right: :right: :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op januari 30, 2012, 21:23:59 pm
nog een plant:

Agnorhiza elata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-77678
voor: http://observado.org/waarneming/view/62873421

 :right: http://observado.org/soort/view/239330
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arno van Stipdonk op januari 31, 2012, 19:21:23 pm
Een wants voor Frankrijk:  "Adelphocoris vandalicus"
http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=174699.0 (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=174699.0)
http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=117867.msg781813#msg781813 (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=117867.msg781813#msg781813)
Alvast bedankt. :wrong: ontbrekende gegevens zie voorbeelden hier boven
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arno van Stipdonk op februari 01, 2012, 18:58:49 pm
Toevoeging bovenstaande bericht:

Family: Miridae
subfamily Mirinae
species: Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1790)


http://www.discoverlife.org/20/q?search=Adelphocoris+vandalicus (http://www.discoverlife.org/20/q?search=Adelphocoris+vandalicus)
 :right: http://waarneming.nl/soort/view/239335
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: HansJWG op februari 02, 2012, 11:39:06 am
Graag aanmaken,
 
Vissen,   Syngnathidae, 
Schultz zeenaald  -   Corythoichthys schultzi  - (Guilded pipefish)
Herald, 1953 http://observado.org/waarneming/view/40079898 (http://observado.org/waarneming/view/40079898)
 :right: http://observado.org/soort/view/239340

thanks, done
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: laatvlieger op februari 02, 2012, 12:51:36 pm
Vissen
Pterois miles   (Bennett, 1828)
Devil Firefish
http://fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=7797&genusname=Pterois&speciesname=miles&AT=Pterois+miles&lang=Dutch

Actinopterygii (Straalvinnigen) > Scorpaeniformes (Scorpionfishes and flatheads) > Scorpaenidae (Scorpionfishes or rockfishes) > Pteroinae

 :right: http://observado.org/soort/view/239342
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: HansJWG op februari 02, 2012, 13:09:43 pm
In het nederlands, Indische koraalduivel (Pterois miles)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op februari 03, 2012, 03:36:49 am
Kunnen de volgende dagvlinders worden toegevoegd?
 
Familie Lycaenidae
Cyanophrys goodsoni (Clench, 1946)
Goodson's Greenstreak
 
Familie Riodinidae
Rhetus arcius (Linneaus 1763)
Long-tailed Metalmark
 
Alvast bedankt,
Paul
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jvdwinden op februari 04, 2012, 09:22:20 am
Graag de volgende soort hagedis toevoegen (afsplitsing van P. hispanicus):
 
Lacertidae
 
Podarcis Liolepis   - Catalonian Wall Lizard
 
Boulenger (1905)
 
Bronnen:
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Podarcis (http://en.wikipedia.org/wiki/Podarcis)
 
http://www.mapress.com/zootaxa/2010/f/z02500p068f.pdf (http://www.mapress.com/zootaxa/2010/f/z02500p068f.pdf)
 :right: http://observado.org/soort/view/239370
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: TLeitch op februari 04, 2012, 12:23:56 pm
G'day Wouter,

Apologies for the long list, but could you please add the following species from Australia?

Lepidoptera:
Southern Grass Skipper, Toxidia andersoni Kirby 1893, Hesperiidae
Imperial Jezebel, Delias harpalyce Donovan 1805, Pieridae
Orange Alpine Xenica, Oreixenica correae Olliff 1890, Nymphalidae
Saunders' Case Moth, Metura elongatus Saunders 1847, Psychidae
Vine Moth, Phalaenoides tristifica Hübner 1818, Noctuidae
 
Coleoptera:
Plague Soldier Beetle, Chauliognathus lugubris Fabricius 1801, Cantharidae

Arachnida:
Golden Orb Weaver, Nephila edulis, Labillardière 1799, Nephilidae
Triangular Crab Spider, Arkys walckenaeri Simon 1879, Araneidae
Red-back Spider, Latrodectus hasseltii Thorell 1870 (already listed, but without a common name)

Fishes:
Southern Short-finned Eel, Anguilla australis Richardson 1841, Anguillidae
Australian Long-finned Eel, Anguilla reinhardtii Steindachner 1867, Anguillidae
Eastern School Whiting, Sillago flindersi McKay 1985, Sillaginidae
Black Bream, Acanthopagrus butcheri Munro 1949, Sparidae
Eastern Kelpfish, Chironemus marmoratus Günther 1860, Chironemidae
Luderick, Girella tricuspidata Quoy & Gaimard 1824, Kyphosidae
Spotted Gummy Shark, Mustelus antarcticus Günther 1870, Triakidae

Decapoda:
Light-blue Soldier Crab, Mictyris longicarpus Latreille 1806, Mictyridae
Dark-blue Soldier Crab, Mictyris platycheles H.Milne Edwards 1852, Mictyridae
Swift-footed Rock Crab, Leptograpsus variegatus Fabricius 1793, Grapsidae
Mottled Shore Crab, Paragrapsus laevis Dana 1851, Grapsidae
Sowrie Crab, Plagusia glabra Dana 1852, Plagusiidae
Red Bait Crab, Plagusia chabrus Linnaeus 1758, Plagusiidae
Semaphore Crab, Heloecius cordiformis H.Milne Edwards 1837, Ocypodidae
Sand Crab, Ovalipes australiensis Stephenson & Rees 1968, Portunidae
Smooth-handed Crab, Pilumnopeus serratifrons Kinahan 1856, Pilumnidae
Smooth Pebble Crab, Bellidilia laevis Bell 1855, Leucosiidae
Thorn-legged Crab, Actaea peronii H.Milne Edwards 1834, Anthidae

Also, I would like to mention that in south-eastern Australia, Domesticated Dogs (Canis lupus familiaris Linnaeus 1758) have become naturalised and often hybridise with Dingoes (Canis lupus dingo F.A.A. Meyer 1793). Both domestic-looking Dogs and Dog-Dingo hybrids are seen in the wild. Would it be possible to list both the Domesticated Dog and Dingo x Domesticated Dog? Or perhaps simply Canis lupus sp?

Greetings,
Tamara

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Erik van Dijk op februari 05, 2012, 14:22:55 pm
   
Lamiaceae
Scutellaria cypria
Rech.f.
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-189042 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-189042)
Compositae
Centaurea drabifolia
Sm.
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-127474 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-127474)
Adiantaceae
Adiantopsis radiata
(L.) Fée
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-26606577
Selaginellaceae
Selaginella trisulcata
Aspl.
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-26613062
Euphorbiaceae
Euphorbia kotschyana
Fenzl
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-80451
Crassulaceae
Aeonium x mascaense
Bramwell
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2623609 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2623609)
Fabaceae (http://en.wikipedia.org/wiki/Fabaceae)
Bauhinia spec.

 :right: laatste (Bauhina spec.) zat er al in.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Auratus op februari 05, 2012, 16:57:13 pm
Graag toevoegen onder "Vliegen en Muggen"

Familie: Bombyliidae
Naam: Thyridanthrax perspicillaris (Loew, 1869)

Zie ook: http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130165 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130165)
 :right: http://observado.org/soort/view/239400
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op februari 06, 2012, 13:37:41 pm
Can be added:

Fish
Family: Priacanthidae

Glasseye snapper;Priacanthus cruentatus;(Lacepède, 1801)

 :right: http://observado.org/soort/view/239401
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op februari 07, 2012, 00:48:38 am
Kunnen de volgende soorten worden toegevoegd?
 
kevers
familie Scarabaeidae

Cotinis mutabilis Gory & Percheron, 1883
 
familie Carabidae
Calosoma aurocinctum Chaudoir, 1850
 
familie coccinellidae
Olla v-nigrum (Mulsant, 1866)
 
familie cerambycidae
Plinthocoelium suaveolens (Linneaus, 1768)
 
spinnen (overige geleedpotigen)
familie Oxyopidae
Peucetia viridans (Hentz, 1832)
 
alvast bedankt
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op februari 07, 2012, 18:49:20 pm
graag nog wat planten voor westkust USA:

* Heterotheca grandiflora
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-29542
voor http://observado.org/waarneming/view/63052168

* Phacelia ramosissima
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2530422
voor http://observado.org/waarneming/view/63054307

bvd

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ria.vogels op februari 07, 2012, 21:09:27 pm
Kan de volgende soort worden toegevoegd:
Soortgroep: vlinders
familie: Haeterini
soort, wetenschappelijke naam: Cithaerias pireta pireta
Engelse naam: Rusted Clearwing-Satyr
auteur: Stoll, 1780
 
Bij voorbaat dank,
 :right: http://observado.org/soort/view/239419 nymphalidae bedoelde je neem ik aan
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jorgen op februari 08, 2012, 09:50:32 am
Soortgroep: Kevers
Familie: Coccinellidae
Soort: Hippodamia notata
Auteur: (Laicharting, 1781)
 :right: http://observado.org/soort/view/239470
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Gert Veurink op februari 08, 2012, 22:08:00 pm
Graag toevoegen:Soortgroep: geleedpotigen
Familie : Diplapoda
Soort: Trigoniulus macropygus, Engels : giant flameleg millipede
Auteur: Silvestri
Jaar: 1897
 :right: http://observado.org/soort/view/239472 (http://observado.org/soort/view/239472)
 
thnx: http://observado.org/waarneming/view/63069305 (http://observado.org/waarneming/view/63069305)

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Hans Verdaat op februari 10, 2012, 12:51:16 pm
Graag toevoegen:
 
Soortgroep: weekdieren en overige ongewervelde
family: Ommastrephidae
Soort: Ommastrephes bartramii
Engels:  neon flying squid  (speudoniem = red flying squid)
auteur: Lesueur (http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Alexandre_Lesueur), 1821
http://en.wikipedia.org/wiki/Ommastrephes_bartramii (http://en.wikipedia.org/wiki/Ommastrephes_bartramii)
 
Dank, Hans
 :right: http://observado.org/soort/view/239476
 
ps: als ik het goed zie zijn de meeste pijlinktvis soorten nog niet toegevoegd, http://en.wikipedia.org/wiki/Ommastrephidae (http://en.wikipedia.org/wiki/Ommastrephidae)
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jorgen op februari 10, 2012, 14:38:03 pm
Soortgroep: Insecten (overig)
Familie: Blattellidae
Soort: Capraiellus panzeri
Auteur: (Stephens, 1835)
 :right: http://observado.org/soort/view/239478
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op februari 10, 2012, 20:03:08 pm
graag nog wat planten toevoegen, USA:

* Campanula parryi
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-365435
voor deze waarneming http://observado.org/waarneming/view/63095573

* Ribes cereum
unresolved op theplantlist
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=RICE
voor deze waarneming http://observado.org/waarneming/view/63096130

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Gert Veurink op februari 11, 2012, 09:02:57 am
Graag toevoegen:


Dagvlinder: Zethera pimplea
Familie: Nymphalidae
Auteur: Erichson
Jaar: 1834


En


Dagvlinder: Eurema sarilata
Familie: Pieridae
Auteur: Semper
Jaar: 1891
 :wrong: familie ?

Edit: familie toegevoegd
 :right:
 
thnx Hisko
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op februari 11, 2012, 19:19:11 pm
graag nog wat planten voor USA...

* Frasera speciosa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2814360
voor deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/63113050

* Gayophytum diffusum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2818477

en graag ook gayophytum spec.

* Tridophyllum bienne
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50099434

* Viola nephrophylla
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-33800028

* Frankenia salina
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2814279

* Clarkia unguiculata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2724731

* Chaenactis douglasii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-142027

* Mimulus layneae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29201125

* Dudleya caespitosa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2778922
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op februari 11, 2012, 19:29:51 pm
please add for fish:
Family Dasyatidae
Atlantic stingray;Dasyatis sabina;(Lesueur, 1824)
 :right: http://observado.org/soort/view/239501
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Lenze Hofstee op februari 11, 2012, 19:39:18 pm
Kan de Common remora (Remora remora, Linnaeus 1758) worden toegevoegd?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Lenze Hofstee op februari 11, 2012, 19:48:31 pm
De Remora is een vis, fam. Echeneidae.

Alvast dank,
Lenze.
 :right: http://observado.org/soort/view/239502
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Lenze Hofstee op februari 11, 2012, 20:47:33 pm
Eveneens aub toevoegen bij de vissen, in taxon Rhinobatos, de Blackchin Guitarfish (Rhinobatos cemiculus, Geoffroy Saint-Hilaire, 1817).
 :right: http://observado.org/soort/view/239503
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Lenze Hofstee op februari 11, 2012, 23:26:19 pm
Om ze te kunnen invoeren graag deze west-afrikaanse weekdieren toevoegen aan Observado:

Tax. Pugilina: Pugilina morio (Linnaeus 1758)
Tax. Cymbium: Cymbium pepo (Lightfoot, 1786), African Neptune Volute
Tax. Cymbium: Cymbium tritonis (Broderip, 1830)
Tax. Conus: Conus pulcher (Lightfoot 1786), Butterfly cone
Tax. Trochidae: Gibbula senegalensis (Menke, 1853)
Tax. Gibberula: Gibberula miliaria (Linnaeus, 1758)
Gastropoda: Bulla adansoni (R.A. Philippi, 1847)
Tax. Turritella: Turritella torulosa (Kiener, 1844)
Tax. Hexapex: Hexaplex angularis (Lamarck, 1822) Angular murex
Tax. Diplodonta: Diplodonta diaphana (Gmelin, 1791)
Tax. Veneridae: Venerupis dura (Gmelin 1791) - wordt ook Paphia dura genoemd
Tax. Dentalium: Dentalium congoensis (Plate, 1908)
Tax. Arcidae: Anadara senilis (Linnaeus 1758), West African Bloody cockle
Lucinidae: Loripes lucinalis (Lamarck, 1818)

Alvast dank!
Lenze.
 :wrong: Lenze zou je hier de families bij willen vermelden
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pieter Stolwijk op februari 12, 2012, 13:18:28 pm
Dagvlinders

Pieridae
Tatochila Butler 1870
Tatochila theodice Boisduval 1832, Spaans: Lechera común / Lechera patagónica

Nymphalidae
Vanessa terpsichore Philipi 1859, Spaans: Mariposa colorada / Dama patagónica; Engels: Chilean lady
Vanessa carye Hübner 1812, Spaans: Dama cuatro ojos / Doncella manchada
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: steenl op februari 13, 2012, 21:29:48 pm
Conform IOC List. Een aanpassing naar aanleiding bezoek Bali.

Greater Flameback is gesplitst. http://observado.org/soort/view/70744

       
Chrysocolaptes
lucidusBuff-spotted FlamebackORec, s Philippines
haematribonLuzon FlamebackORn Philippines
xanthocephalusYellow-faced FlamebackORwc Philippines
erythrocephalusRed-headed FlamebackORPalawan and other w Philippine Is.
strictusJavan FlamebackORe Java,  Bali and the Kangean Is.  (n of Bali)
guttacristatusGreater FlamebackEU, ORIndia, Himalayas east to Malay Peninsula, Greater Sundas
 
Ik stel voor om de waarnemingen van Greater Flameback in Observado te wijzigen naar guttacristatus.

Groet,
Lennaert

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op februari 14, 2012, 02:23:19 am
please add for fish:
Family Sciaenidae
Highhat;Equetus acuminatus;(Bloch & Schneider, 1801)
 :right: http://observado.org/soort/view/239514
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op februari 14, 2012, 07:28:12 am
Conform IOC List. Een aanpassing naar aanleiding bezoek Bali.

Greater Flameback is gesplitst. http://observado.org/soort/view/70744

       
Chrysocolaptes
lucidusBuff-spotted FlamebackORec, s Philippines
haematribonLuzon FlamebackORn Philippines
xanthocephalusYellow-faced FlamebackORwc Philippines
erythrocephalusRed-headed FlamebackORPalawan and other w Philippine Is.
strictusJavan FlamebackORe Java,  Bali and the Kangean Is.  (n of Bali)
guttacristatusGreater FlamebackEU, ORIndia, Himalayas east to Malay Peninsula, Greater Sundas
 
Ik stel voor om de waarnemingen van Greater Flameback in Observado te wijzigen naar guttacristatus.

Groet,
Lennaert
de soorten zijn toegevoegd
maarr
Citaat
Ik stel voor om de waarnemingen van Greater Flameback in Observado te wijzigen naar guttacristatus.
snap ik niet helemaal
http://observado.org/search.php?q=greater+flameback&g=0&local=0&local=1&sort_lat=0&lang=en
zijn beide door jouw aangevraagd waarbij lucidus al in het systeem voorkwam
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Lenze Hofstee op februari 14, 2012, 18:53:40 pm
Tax. Pugilina: Pugilina morio (Linnaeus 1758)
Tax. Cymbium: Cymbium pepo (Lightfoot, 1786), African Neptune Volute
Tax. Cymbium: Cymbium tritonis (Broderip, 1830)
Tax. Conus: Conus pulcher (Lightfoot 1786), Butterfly cone
Tax. Trochidae: Gibbula senegalensis (Menke, 1853)
Tax. Gibberula: Gibberula miliaria (Linnaeus, 1758)
Gastropoda: Bulla adansoni (R.A. Philippi, 1847)
Tax. Turritella: Turritella torulosa (Kiener, 1844)
Tax. Hexapex: Hexaplex angularis (Lamarck, 1822) Angular murex
Tax. Diplodonta: Diplodonta diaphana (Gmelin, 1791)
Tax. Veneridae: Venerupis dura (Gmelin 1791) - wordt ook Paphia dura genoemd
Tax. Dentalium: Dentalium congoensis (Plate, 1908)
Tax. Arcidae: Anadara senilis (Linnaeus 1758), West African Bloody cockle
Lucinidae: Loripes lucinalis (Lamarck, 1818)

Dit zijn de bijbehorende familienamen:

Pugilina = fam. Melongenidae
Cymbium (2x) = fam. Volutidae
Conus = fam. Conidae
Gibbula = fam. Trochidae
Gibberula = fam. Cystiscidae
Bulla = fam. Bullidae
Turritella = fam. Turritellidae
Hexaplex = fam. Muricidae
Diplodonta = fam. Ungulinidae
Venerupis = fam. Veneridae
Dentalium = fam. Dentaliidae
Anadara = fam. Arcidae
Loripes = fam. Lucinidae.

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: steenl op februari 14, 2012, 20:17:04 pm
Citaat
snap ik niet helemaal
http://observado.org/search.php?q=greater+flameback&g=0&local=0&local=1&sort_lat=0&lang=en (http://observado.org/search.php?q=greater+flameback&g=0&local=0&local=1&sort_lat=0&lang=en)
zijn beide door jouw aangevraagd waarbij lucidus al in het systeem voorkwam

Nu staan alle waarnemingen onder lucidus Buff-spotted Flameback. Maar deze soort komt alleen voor op de Philippijnen.
Meeste waarnemingen zullen deze zijn
guttacristatusGreater Flameback
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op februari 14, 2012, 23:37:29 pm
In de groep: "Weekdieren en overige ongewervelden"
Familie: "Ciliata" - http://observado.org/familie/view/11242 (http://observado.org/familie/view/11242)
 
Toevoegen de volgende verzamelsoorten:
Oxytricha spec.
Stylonychia spec.
Histriculus spec.
Urostyla spec.
Uroleptus spec.
Uroleptopsis spec.
Balladyna spec.
Pseudourostyla spec.
Urostylina spec.
Chaetospira spec.
Engelmanniella spec.
Amphisiella spec.
Paraurostyla spec.
Hypotrichidium spec.
Spiretella spec.
Stichotricha spec.
Strongylidium spec.
Psilotricha spec.
Oxytricha spec.
Stylonychia spec.
Steinia spec.
Urosoma spec.
Urosomoides spec.
Gonostomum spec.
Lembadion spec.
Stokesia spec.
Disematostoma spec.
Frontoniella spec.
Frontonia spec.
Urocentrum spec.
Neobursaridium spec.
Paramecium spec.
 
En de soort: Oxytricha lanceolata - auteur: Shibuya, 1930

Bedankt,
 
Joris
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: steenl op februari 15, 2012, 12:43:31 pm
http://observado.org/soort/view/106768 is weer een ondersoort geworden.
Graag aanpassen
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op februari 15, 2012, 13:04:18 pm
http://observado.org/soort/view/106768 is weer een ondersoort geworden.
Graag aanpassen
waarvan ?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: steenl op februari 15, 2012, 17:38:11 pm
deze http://observado.org/soort/view/115 (http://observado.org/soort/view/115)

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: RoyKleukers op februari 16, 2012, 09:02:13 am
Graag twee verzamelsoorten aanmaken bij Sprinkhanen en krekels:
 
Phaneroptera spec. (familie Phaneropteridae)
 
Aiolopus spec. (familie Acrididae)
 
Bij voorbaat dank,
 
Roy
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pieter Stolwijk op februari 16, 2012, 17:27:06 pm
Dagvlinders

Familie: Nymphalidae
(Satyrinae)
Genus: Cosmosatyrus C. Felder & R. Felder 1867
Soort: Cosmosatyrus leptoneuroides C. Felder & R. Felder 1867. Engels: Leptoneuroides Satyr; Spaans: Sátiro del Coiron.
----------
Familie: Nymphalidae
(Argynnini)
Genus: Yramea Reuss 1920
Soort: Yramea cytheris D. Drury 1773. Engels: Yramea fritillary; Spaans: Doncella común / Mariposa pintada
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pieter Stolwijk op februari 18, 2012, 14:56:14 pm
Dagvlinders

Pieridae

Colias vauthieri Guérin-Méneville 1830. Engels: Alfalfa Sulphur
 :right: http://observado.org/soort/view/239594
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ria.vogels op februari 19, 2012, 19:26:38 pm
Hoi,
Mogen de volgende skippers worden toegevoegd aan de dagvlinders?
Familie: Hesperiidae (Skippers)
Vettius coryna  Hewitson, 1866
Vettius coryna conka   Evans, 1955
Engels: Silver-plated Skipper
 
Vettius coryna argentus  H. Freeman, 1969
Engels: 'Chiapan' Silver-plated Skipper
 
Bij voorbaat dank,
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op februari 19, 2012, 20:51:32 pm
In de groep: "Weekdieren en overige ongewervelden"
Familie: "Ciliata" - http://observado.org/familie/view/11242 (http://observado.org/familie/view/11242)
Toevoegen: Paruroleptus musculus (Kahl 1932)
(bron: Global Names Index)
Bedankt, joris
 :right: http://observado.org/soort/view/239585
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Lenze Hofstee op februari 19, 2012, 23:30:15 pm
Graag toevoegen de volgende westafrikaanse planten:
 
Fam. Paniceae, Panicum turgidum Forssk.
Fam. Fabaceae, Crotalaria saharae Coss.
Fam. Fabaceae, Acacia raddiana (Savi) Brenan (Tree of Ténéré, Arbre de Ténéré)
Fam. Acanthaceae, Avicenna africana, Palinot de Beauvois (Black mangrove)
Fam. Capparaceae, Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poiret (Aizen)
Fam. Zygophyllaceae, Zygophyllum waterloti Moire
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op februari 20, 2012, 02:16:52 am
Please add these fish species:

Family Scombridae
Wahoo;Acanthocybium solandri;(Cuvier, 1832)

Family: Sparidae
Pluma porgy;Calamus pennatula;(Guichenot, 1868)

Family Haemulidae
Black margate;Anisotremus surinamensis   ;(Bloch, 1791)

Family Serranidae
Harlequin Bass;Serranus tigrinus;(Bloch, 1790)

Family Scaridae
Blue parrotfish;Scarus coeruleus;(Edwards, 1771)

Family  :wrong:
Hogfish;Lachnolaimus maximus;(Walbaum, 1792)

Family Holocentridae
Dusky squirrelfish;Sargocentron vexillarium;(Poey, 1860)
Deepwater squirrelfish;Sargocentron bullisi;(Woods, 1955)

Family Priacanthidae
Atlantiigeyc be;Priacanthus arenatus;(Cuvier, 1829)

Bvd,
Ronald
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Lenze Hofstee op februari 20, 2012, 22:38:33 pm
Dit zijn de bij m'n vorige verzoek behorende Plantlist-links:

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-430705 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-430705)
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-5506 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-5506)
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-638 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-638)
(Avicennia africana blijkt synoniem met Avicennia germinans, die er al in zit)
http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Boscia+senegalensis (http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Boscia+senegalensis)
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2469713 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2469713)

Klopt het dat ik bij planten noch hier, noch in EOL de hele naam van de naamgever + jaartal tegenkom?  Moet ik daarvoor elders zoeken?
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op februari 21, 2012, 00:25:55 am
Dit zijn de bij m'n vorige verzoek behorende Plantlist-links:

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-430705 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-430705)
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-5506 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-5506)
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-638 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-638)
(Avicennia africana blijkt synoniem met Avicennia germinans, die er al in zit)
http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Boscia+senegalensis (http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Boscia+senegalensis)
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2469713 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2469713)

Klopt het dat ik bij planten noch hier, noch in EOL de hele naam van de naamgever + jaartal tegenkom?  Moet ik daarvoor elders zoeken?
Bij planten staat vrijwel altijd geen jaartal vermeld, dus dat heb ik ook niet nodig. Het is wel de bedoeling dat het een "accepted name" is. Bij de laatste is dat niet het geval. Je kunt dan een andere betrouwbare bron noemen/zoeken, bijvoorbeeld de standaardflora van waar je de soort zag.
Titel: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado Imperial Hairstreak
Bericht door: Jan Hartog op februari 21, 2012, 10:52:40 am
Hallo
Ik heb destijds bij de aanvraag een verwisseling gemaakt :
Hierdoor staat Imperial Hairstreak  met een foutieve latijnse naam en ontdekker
De volgende namen zijn juist:
Jalmenus ictinus  Stencilled Hairstreak Hewitson [1865] LycaenidaeJalmenus evagoras Imperial Hairstreak Donovan [1805] Lycaenidae Sorry voor het ongemak Jan Hartog
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado Imperial Hairstreak
Bericht door: hiskodevries op februari 21, 2012, 11:09:17 am
Hallo
Ik heb destijds bij de aanvraag een verwisseling gemaakt :
Hierdoor staat Imperial Hairstreak  met een foutieve latijnse naam en ontdekker
De volgende namen zijn juist:
Jalmenus ictinus  Stencilled Hairstreak Hewitson [1865] LycaenidaeJalmenus evagoras Imperial Hairstreak Donovan [1805] Lycaenidae Sorry voor het ongemak Jan Hartog
die tweede kan ik niet vinden http://observado.org/search.php?q=Jalmenus&g=0&local=0&sort_lat=0
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jan Hartog op februari 21, 2012, 11:32:26 am
Hallo Hisko


De tweede is na wijziging eerste een nieuwe:


Jalmenus evagoras - Imperial Hairstreak -  Donovan [1805] Lycaenidae
[/size]
[/size]
[/size]zie ook  [/size]http://observado.org/waarneming/view/63208366
[/size]
[/size]Groet Jan
 :right: http://observado.org/soort/view/239612
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op februari 21, 2012, 12:24:01 pm
Please add these fish species:


Family  :wrong:
Hogfish;Lachnolaimus maximus;(Walbaum, 1792)

Family = Labridae

Bvd,
Ronald


Family = Labridae
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op februari 21, 2012, 12:26:56 pm
Please add these fish species:


Family Serranidae
Harlequin Bass;Serranus tigrinus;(Bloch, 1790)

lijkt niet te zijn toegevoegd?

Bvd,
Ronald

alleen de engelse naam niet
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op februari 22, 2012, 05:10:15 am
PLease add for butterflies:
Family Pieridae
Tropical white;Appias drusilla;(Cramer, 1777)
Appias drusilla drusilla;(Cramer, 1777)
Appias drusilla castalia;(Fabricius, 1793)
Appias drusilla poeyi;(Butler, 1872)
Appias drusilla neumoegenii;(Skinner, 1894)
Appias drusilla monomorpha;(Hall, 1936)
Appias drusilla boydi;(Comstock, 1943)
Appias drusilla comstocki;(Dillon, 1947)
Appias drusilla tenuis;(Lamas, 1981)
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op februari 22, 2012, 05:12:47 am
Please add these fish species:


Family Serranidae
Harlequin Bass;Serranus tigrinus;(Bloch, 1790)

lijkt niet te zijn toegevoegd?

Bvd,
Ronald

alleen de engelse naam niet

Hi Hisko, waarom van deze soort niet en van de ander gevraagde soorten wel?

Bvd,
Ronald
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op februari 23, 2012, 08:01:41 am
vergeten
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: gertjanvannoord op februari 23, 2012, 18:47:38 pm
op de vorige bladzijde staan nog meer wensen van mij,

Citaat
graag nog wat planten voor USA...

* Frasera speciosa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2814360
voor deze waarneming: http://observado.org/waarneming/view/63113050

* Gayophytum diffusum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2818477

en graag ook gayophytum spec.

* Tridophyllum bienne
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50099434

* Viola nephrophylla
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-33800028

* Frankenia salina
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2814279

* Clarkia unguiculata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2724731

* Chaenactis douglasii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-142027

* Mimulus layneae
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-29201125

* Dudleya caespitosa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2778922

inmiddels graag
nog enkele planten voor de USA:

* Frangula californica
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2814050

* Garrya flavescens
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-246727

* Ceanothus fendleri
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2706693

* Penstemon palmeri
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=pepa8

* Asclepias asperula
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2654604

* Holocarpha heermannii
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-107361

* Agastache urticifolia
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-4499

* Potentilla fusca
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50099790

* Grindelia squarrosa
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-87994

* Erigeron breweri
http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-91289

* Navarretia dichotoma
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-50100660

* Moehringia macrophylla
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-6300178

* Euonymus occidentalis
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2803520

* Eriogonum fasciculatum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2795941

* Syrmatium glabrum
http://www.theplantlist.org/tpl/record/ild-17123

* Ligusticum porteri
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=LIPO

* Eremogone fendleri
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2792078

* Atriplex leucophylla
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2665447

* Krascheninnikovia lanata
http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-7202583

* Thamnosma montana
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=THMO

bij voorbaat dank

Opm Rutger; even wachten nog, ik ben bezig met ALLE plantensoorten uit Noord-Amerika en deze staan er dan vast tussen
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Lbird op februari 23, 2012, 21:28:00 pm
Geldig volgens IOC lijst: http://observado.org/soort/view/194631 (http://observado.org/soort/view/194631)
Ondersoort van Australian Ringneck: http://observado.org/soort/view/71452 (http://observado.org/soort/view/71452) Komt in ieder geval niet in IOC lijst voor.
Mallee Ringneck is volgens de IOC lijst ook een ondersoort van Australian Ringneck: http://observado.org/soort/view/71453 (http://observado.org/soort/view/71453) 


Australian Ringneck heeft al met al 4 ondersoorten:
zonarius ofwel Port Lincoln Ringneck
semitorquatus ofwel Twenty-eight Parrot
barnardi ofwel Mallee Ringneck
macgillivrayi ofwel Cloncurry Ringneck


Voorstel wijziging:
http://observado.org/soort/view/194631 (http://observado.org/soort/view/194631) alleen familienaam wijzigen van Platycerus in Barnardius conform IOC. Men moet vervolgens zelf maar bepalen tot welke ondersoort zijn of haar waarneming hoort.
http://observado.org/soort/view/71452 (http://observado.org/soort/view/71452)  wijzigen in Port Lincoln Ringneck - Barnardius zonarius zonarius

http://observado.org/soort/view/71453 (http://observado.org/soort/view/71453)  wijzigen in Mallee Ringneck - Barnardius zonarius barnardi
En 2 ondersoorten toevoegen:

Twenty-eight Parrot - Barnardius zonarius semitorguatus
Cloncurry Ringneck - Barnardius zonarius macgillivrayi

Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Ringneck (http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Ringneck)
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op februari 23, 2012, 22:58:01 pm
 Weerom, in de groep: "Weekdieren en overige ongewervelden"
Familie: "Ciliata" - http://observado.org/familie/view/11242 (http://observado.org/familie/view/11242)
Toevoegen de volgende verzamelsoorten:
Coleps spec.
Aspidisca spec.
Litonotus spec.
En de volgende soorten:
Coleps spetai Foissner, 1984
Coleps hirtus (O.F. Müller, 1786) Nitzsch, 1817
Coleps nolandi Kahl, 1930
Aspidisca cicada O. F. Müller, 1786
Aspidisca turrita (Ehrenberg, 1831) Claparede & Lachmann, 1858
Aspidisca lynceus Müller, 1773
Litonotus lamella (Ehrenberg, 1838) Schewiakoff, 1896
Litonotus fusidens (Kahl, 1926)
Litonotus cygnus (Müller, 1773)
 
 
(Bronnen,
http://de.wikipedia.org/wiki/Tonnentierchen (http://de.wikipedia.org/wiki/Tonnentierchen),
Foissner W., Berger H. (1996): A user-friendly guide to the ciliates (Protozoa, Ciliophora) commonly used by hydrobiologists as bioindicators in rivers, lakes, and waste waters, with notes on their ecology. - Freshwater Biology 35: 375-482.
Eol.org)
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Ronald Pieters op februari 24, 2012, 01:09:23 am
Please add these fish species:

Family Labridae
Hogfish;Lachnolaimus maximus;(Walbaum, 1792)

Family Carcharhinidae
Caribbean reef shark;Carcharhinus perezii;(Poey, 1876)

Family Carangidae
Yellow jack;Carangoides bartholomaei;(Cuvier, 1833)

Family Pomacentridae
Yellowfin chromis;Chromis flavicauda;(Günther, 1880)
Blue chromis;Chromis cyanea;(Poey, 1860)

Family Serranidae
Rock hind;Epinephelus adscensionis;(Osbeck, 1765)
Red grouper;Epinephelus morio;(Valenciennes, 1828)
Misty grouper;Epinephelus mystacinus;(Poey, 1852)
Snowy grouper;Epinephelus niveatus;(Valenciennes, 1828)
Scamp grouper;Mycteroperca phenax;(Jordan & Swain, 1884)
Tiger grouper;Mycteroperca tigris;(Valenciennes, 1833)
Venezuelan grouper;Mycteroperca cidi;(Cervigón, 1966)
Yellowfin grouper;Mycteroperca venenosa;(Linnaeus, 1758)
Gag grouper;Mycteroperca microlepis;(Goode and Bean, 1879)

Family Scaridae
Redband parrotfish;Sparisoma aurofrenatum;(Valenciennes, 1840)

Family Gobiidae
Sharknose goby;Elacatinus evelynae;(Böhlke and Robins, 1968)
Greenbanded goby;Elacatinus multifasciatus;(Steindachner, 1876)

Family Labrisomidae
Saddled blenny;Malacoctenus triangulatus;(Springer, 1959)

Family Mullidae
Red goatfish;Mullus auratus;(Jordan & Gilbert, 1882)

Bvd,
Ronald
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op februari 25, 2012, 21:58:01 pm
En nog, in de groep: "Weekdieren en overige ongewervelden"
Familie: "Ciliata" - http://observado.org/familie/view/11242 (http://observado.org/familie/view/11242)
Toevoegen de volgende soorten:
Nassulopsis elegans (Ehrenberg,1833) 
Nassula ornata Ehrenberg, 1833   
Nassula picta (Greef, 1888)   
Nassula tumida (Maskell, 1887)
Obertrumia aurea Ehrenberg, 1833 (N)
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: JohanvantBosch op februari 26, 2012, 11:56:41 am
Kan de volgende soort toegevoegd worden?

Mesoleptobasis elongata
Garrison & von Ellenrieder, 2009

Odonata, zygoptera, coenagrionidae
 :right: http://observado.org/soort/view/239985
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: PeterCollaerts op februari 27, 2012, 10:52:30 am
Hallo,

is het mogelijk om volgende soort toe te voegen?
Soortgroep: Vlinders
Familie: Lycaenidae
Genus: Chilades
Soort: Chilades pandava of Plains Cupid

Groeten,

Peter

 :right: http://observado.org/soort/view/239986
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: jva op februari 29, 2012, 08:33:13 am
Graag opnemen aub:

Soort: Welwitschia (Welwitschia mirabilis) (Hook. f. 1862)
Rijk:     Plantae (Planten)

Stam:   Embryophyta (Landplanten)
Klasse: Spermatopsida (Zaadplanten)
Clade:  Naaktzadigen
Orde:   Gnetales
Familie: Welwitschiaceae
Geslacht: Welwitschia

http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Welwitschia+mirabilis

én

Soort:    Kokerboom (Aloe dichotoma) (Masson 1776)
Rijk:     Plantae (Planten)
Stam:   Embryophyta (Landplanten)
Klasse: Spermatopsida (Zaadplanten)
Clade:  Bedektzadigen
Clade:  Eenzaadlobbigen
Orde:   Asparagales
Familie: Asphodelaceae (Affodilfamilie)
Geslacht: Aloe (Aloë)

http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Aloe+dichotoma


Dank!

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op februari 29, 2012, 10:56:46 am
Toe te voegen, in de groep groenalgen (soortgroep: Algen en wieren)
http://observado.org/familie/view/10587 (http://observado.org/familie/view/10587)
De verzamelsoort: Zygnema spec.
 :wrong: kun je mij ook nog de 'familie' melden waar ik hem aan kan koppelen zoals bekend in observado.org

En bij "weekdieren en andere ongewervelden,
Familie: "Ciliata" - http://observado.org/familie/view/11242 (http://observado.org/familie/view/11242)
Spirostomum (http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/Images/Ciliophora/Spirostomum/index.html) teres
Claparède & Lachmann, 1859
 :right: http://observado.org/soort/view/240002
Bedankt, Joris
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: PeterCollaerts op februari 29, 2012, 12:18:41 pm
Hallo,

graag toevoegen.

1.
Soortgroep: Vlinders
Familie: Hesperiidae
Genus: Parnara
Soort: Continental Swift / Parnara Ganga (Evans, 1937)
 :right:

2.
Soortgroep: Vlinders
Familie: Nymphalidae
Genus: Ypthima
Soort: Ypthima chinensis (Leech, 1892)
 :right:

3.
Soortgroep: Vlinders
Family: Danaidae
Genus: Euploea
Soort: Euploea tulliola
 :wrong: die familie kennen we niet

Bedankt alvast,

Peter
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op februari 29, 2012, 15:52:29 pm
Toe te voegen, in de groep groenalgen (soortgroep: Algen en wieren)
http://observado.org/familie/view/10587 (http://observado.org/familie/view/10587)
De verzamelsoort: Zygnema spec.
 :wrong: kun je mij ook nog de 'familie' melden waar ik hem aan kan koppelen zoals bekend in observado.org
Sorry tipfoutje
Toe te voegen, in de familie "Chlorophyta (groenwieren)" (soortgroep: Algen en wieren)
http://observado.org/familie/view/10587 (http://observado.org/familie/view/10587)
De verzamelsoort: Zygnema spec.
 :right: http://observado.org/soort/view/240005
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: caliprobola op februari 29, 2012, 16:30:08 pm
3.
Soortgroep: Vlinders
Family: Danaidae
Genus: Euploea
Soort: Euploea tulliola
 :wrong: die familie kennen we niet

Bedankt alvast,

Peter
Familie Danaidae (monarchvlinders) wordt tegenwoordig (en op observado) onder de naam Danainae gezien als een subfamilie van de Nymphalidae.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op februari 29, 2012, 16:39:38 pm
Pieter, zover zijn we bij vlinders nog niet http://observado.org/famtree.php?id=264&expand=0
maar de soort  is toegevoegd
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: caliprobola op februari 29, 2012, 20:02:55 pm
Dat weet ik, ik wou gewoon aangeven onder welke familie de soort thuishoort en ook de reden waarom dit zo is (in die zin was mijn zinsconstructie misschien wat ongelukkig... op observado vind je inderdaad de subfamilienaam niet terug).
Trouwens een leuk nieuw gegeven, die family tree  ;D , had ik onlangs eens opgemerkt door op het groene plusje te drukken naast de familienaam.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op maart 01, 2012, 07:26:20 am
ja dat is zeker leuk. Je ziet ook dat die de afgelopen weken steeds uitgebreider wordt. Die van kevers is b.v. al klaar.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op maart 02, 2012, 15:38:43 pm
Hallo,

Mag ik svp de volgende soort Wants (Heteroptera):

Fam: Acanthosomatidae (http://observado.org/familie/view/1509)
Soort: Sinopla perpunctatus Signoret, 1864


Refs:
Forum topic (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=176355.msg1136364#msg1136364)

Faúndez, E. I. 2009. Sinopla perpunctatus Signoret, 1864 or Sinopla perpunctata Signoret, 1864? A problematic name for a South American shield bug (Hemiptera: Heteroptera: Acanthosomatidae). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa 44: 553-554.

Faúndez, E. I. and G. A. Osorio. 2010. New data on the biology of Sinopla perpunctatus Signoret, 1864 (Hemiptera: Heteroptera: Acanthosomatidae). Boletín de Biodiversidad de Chile 3: 24-31.


Alvast bedankt
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op maart 02, 2012, 15:40:16 pm
tuurlijk  :right: http://observado.org/soort/view/240056
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: maarten1023 op maart 04, 2012, 12:09:05 pm
Is het mogelijk om de Zonocerus Elegans te laten opnemen? =>Thunberg, 1815

Eukaria
-  Animalia
- -  Arthropoda
- - -  Insecta
- - - - - -  Sprinkhanen en krekels
- - - - - - -  Caelifera
- - - - - - - -  Acridoidea
- - - - - - - - -  Pyrgomorphidae
- - - - - - - - - - Zonocerus

genus Zonocerus Stål, 1873
    species elegans (Thunberg, 1815)
        subspecies angolensis Kevan, 1972
        subspecies elegans (Thunberg, 1815)
    species variegatus (Linnaeus, 1758)
        subspecies brachyptera Giglio-Tos, 1908
        subspecies variegatus (Linnaeus, 1758)


(http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=38892)

Voor het idee:

http://observado.org/fotonew/7/2252957.jpg

Alvast bedankt!
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op maart 04, 2012, 12:27:30 pm
In de groep: "Weekdieren en overige ongewervelden"
Familie: "Ciliata" - http://observado.org/familie/view/11242 (http://observado.org/familie/view/11242)
Toevoegen:

Verzamel soort:
Colpidium spec.
 
Soort:
Climacostomum virens (Ehrenberg, 1933)

Bedankt, Joris
 :right:
 
Climacostomum virens  http://observado.org/soort/view/240090 (http://observado.org/soort/view/240090) staat nu als "verzamelsoort", maar moet soort zijn. Kan dat verbeterd worden? Joris
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op maart 08, 2012, 07:52:01 am
In de groep: "Weekdieren en overige ongewervelden"
Familie: "Ciliata" - http://observado.org/familie/view/11242 (http://observado.org/familie/view/11242)
Toevoegen:

Verzamel soort:
Colpidium spec.
 
Soort:
Climacostomum virens (Ehrenberg, 1933)

Bedankt, Joris
 :right:
 
Climacostomum virens  http://observado.org/soort/view/240090 (http://observado.org/soort/view/240090) staat nu als "verzamelsoort", maar moet soort zijn. Kan dat verbeterd worden? Joris
zeker
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Mark Broeckaert op maart 08, 2012, 22:19:41 pm
Kan de volgende soort worden toegevoegd aan observado.org?

Groep: Planten
Familie: Selaginellaceae
Soort: Selaginella willdenowii (Desv. ex Poir.) Baker

zie http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-26602910 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/tro-26602910)
Het betreft waarneming: http://observado.org/waarneming/view/63588734 (http://observado.org/waarneming/view/63588734)

bij voorbaat dank.

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Pieter Stolwijk op maart 09, 2012, 19:27:02 pm
Dagvlinders
Pieridae
Tatochila autodice J.Hübner 1818

 :right: http://observado.org/soort/view/240176
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Mark Broeckaert op maart 09, 2012, 20:07:29 pm
Kunnen de volgende soorten worden toegevoegd aan Observado.org:

1.
Groep: Planten
Familie: Zingiberaceae
Soort: Zingiber spectabile Griff.

zie: http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-273408 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-273408)
Het betreft waarneming: http://observado.org/waarneming/view/63588831 (http://observado.org/waarneming/view/63588831)

2.
Groep: Planten
Familie: Araliaceae
Soort: Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis.

zie: http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-207622 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-207622)
Het betreft waarneming: http://observado.org/waarneming/view/63588787 (http://observado.org/waarneming/view/63588787)

Alvast bedankt voor de moeite.

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Mark Broeckaert op maart 09, 2012, 20:14:28 pm
Kan de volgende soort worden toegevoegd:

Groep: Paddenstoelen
Familie: Phallaceaea
Soort: Phallus indusiatus Vent. 1798

Het betreft waarneming: http://observado.org/waarneming/view/63588623 (http://observado.org/waarneming/view/63588623)

Alvast bedankt voor de moeite.
 :right: http://observado.org/soort/view/240177
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Mark Broeckaert op maart 09, 2012, 20:33:06 pm
Kan de volgende soort worden toegevoegd?

Groep: Kevers
Familie: Scarabaeidae
Subfamilie: Dynastinae
Soort: Xylotrupes gideon, Linnaeus, 1767
Engelse naam: Siamese rhinoceros beetle

Het betreft waarneming: http://observado.org/waarneming/view/63589073 (http://observado.org/waarneming/view/63589073)

Alvast bedankt.
 :right: http://observado.org/soort/view/240178
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Thijs Fijen op maart 11, 2012, 20:08:35 pm
Gaarne toevoegen (voorbereiding zomervakantie Pyreneeën):
Callicrania belarrensis
Orthoptera [order]

    Ensifera [subordo]
        Tettigonioidea [superfamilia]
            Bradyporidae [family]
                Ephippigerinae [subfamily]
                    Callicrania  Bolívar, 1898 [genus]
                        Callicrania [subgenus]
                            Callicrania belarrensis Barat, 2007 [species]

Callicrania denticulata (http://www.ortheur.org/get?site=orthoptera&view=orthoptera&page_alias=conceptcard&cid=000OE0016451 (http://www.ortheur.org/get?site=orthoptera&view=orthoptera&page_alias=conceptcard&cid=000OE0016451))Callicrania denticulata Barat, 2007 (http://www.ortheur.org/get?site=orthoptera&view=orthoptera&page_alias=conceptcard&cid=000OE0016451)zelfde boom als hierboven

Ephippiger diurnus
(http://osf2.orthoptera.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1709 (http://osf2.orthoptera.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1709))
    Ensifera [subordo]
         Tettigonioidea [superfamilia]
             Bradyporidae [family]
                 Ephippigerinae [subfamily]
Ephippiger [genus]
Ephippiger diurnus Dufour, 1841


Oedipoda coerulea (http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=51555 (http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=51555))
Orthoptera [order]
suborder Caelifera (http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=3)
superfamily Acridoidea (http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=6) MacLeay, 1821
family Acrididae (http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=3207) MacLeay, 1821
subfamily Oedipodinae (http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=36767) Walker, 1871
tribe Oedipodini (http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=42098) Walker, 1871
genus Oedipoda (http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=42099) Latreille, 1829
species Oedipoda coerulea Saussure, 1884

Omocestus navasi (http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=47236 (http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=47236))Orthoptera (http://www.ortheur.org/get?site=orthoptera&view=orthoptera&page_alias=conceptcard&cid=000OE0017396) [order]
Caelifera (http://www.ortheur.org/get?site=orthoptera&view=orthoptera&page_alias=conceptcard&cid=000OE0017411) [subordo]
Acridoidea (http://www.ortheur.org/get?site=orthoptera&view=orthoptera&page_alias=conceptcard&cid=000OE0017416) [superfamilia]
Acrididae (http://www.ortheur.org/get?site=orthoptera&view=orthoptera&page_alias=conceptcard&cid=000OE0017417) [family]
Gomphocerinae (http://www.ortheur.org/get?site=orthoptera&view=orthoptera&page_alias=conceptcard&cid=000OE0017434) [subfamily]
Omocestus Bolívar, 1878 (http://www.ortheur.org/get?site=orthoptera&view=orthoptera&page_alias=conceptcard&cid=000OE0016270) [genus]
Omocestus navasi Bolívar, 1908


Thanks :D
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op maart 12, 2012, 07:10:49 am
Thijs, daar wacht ik mee. als het goed is krijg ik binnenkort een update van de europese  sprinkhanen
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Thijs Fijen op maart 12, 2012, 08:37:59 am
Ah oke, zoiets verwachtte ik al. Er waren ook nog een paar genusen veranderd zag ik.
Vraagje: blijven de favorietenlijsten dan wel hetzelfde (zeg maar: soort-id blijft hetzelfde)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op maart 12, 2012, 08:39:42 am
nee, die zal niet bijgewerkt worden, daar vallen dus soorten uit.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Thijs Fijen op maart 12, 2012, 08:53:07 am
Oke, dan loop ik die tzt weer na. Dank je voor de info!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Peppershrike77 op maart 12, 2012, 13:34:29 pm
Missing species from the Moths group:

The Engrailed, Ectropis bistortata - Goeze, 1781 (http://ukmoths.org.uk/show.php?id=124) :right: http://observado.org/soort/view/240179
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: caliprobola op maart 12, 2012, 23:13:31 pm
Missing species from the Moths group:

The Engrailed, Ectropis bistortata - Goeze, 1781 (http://ukmoths.org.uk/show.php?id=124 (http://ukmoths.org.uk/show.php?id=124)) :right: http://observado.org/soort/view/240179 (http://observado.org/soort/view/240179)
According to Fauna Europaea Ectropis bistortata is a synonym of Ectropis crepuscularia: http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=445706 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=445706)
I don't know if there is a possibility to make E. bistortata synonym of E. crepuscularia and keep it as a seperate species in the local UK and Irish species list?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op maart 14, 2012, 16:16:35 pm
Mag deze familie van de "Vliegen en muggen" erbij: "Phaeomyiidae" - geen nederlandse of engelse naam. Joris
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op maart 14, 2012, 16:26:11 pm
Mag deze familie van de "Vliegen en muggen" erbij: "Phaeomyiidae" - geen nederlandse of engelse naam. Joris
  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Anne Hueber † op maart 16, 2012, 00:02:28 am
Graag toevoegen:

Soortgroep: Libellen
Familie: Gomphidae
Soort: Paragomphus sabicus (Pinhey, 1950)
 :right: http://observado.org/soort/view/240203
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: TLeitch op maart 18, 2012, 14:00:36 pm
G'day Wouter,

Could you please add the following taxa from Australia?

Spotted Marsh Frog (Limnodynastes tasmaniensis) Günther 1858 (Myobatrachidae)

Leaf-curling Spider (Phonognatha graeffei) Keyserling 1865 (Tetragnathidae)
Christmas Spider (Austracantha minax) Thorell 1859 (Araneidae)
Huntsman Spider (Isopeda sp.) L.Koch 1875 (Sparassidae)
Enamelled Spider (Araneus bradleyi) Keyserling 1887 (Araneidae)
Hypoblemum albovittatum, Keyserling 1882 (Salticidae)
Red and Black Spider (Novodamus nodatus) Karsch 1878 (Nicodamidae)
Huntsman Spider (Neosparassus diana) L.Koch 1875 (Sparassidae)

Solander’s Brown (Heteronympha solandri) Waterhouse 1904 (Nymphalidae)
Common Anthelid (Anthela acuta), Walker 1855 (Anthelidae)
Small Alpine Xenica (Oreixenica latialis) Waterhouse & Lyell 1914 (Nymphalidae)
She-oak Moth (Pernattia exposita) Lewin 1805 (Lasiocampidae)
Gumleaf Skeletoniser (Uraba lugens) Walker 1863 (Noctuidae)
Abantiades hyalinatus, Herrich-Schäffer 1853 (Hepialidae)
Triangular Moth (Epidesmia chilonaria) Herrich-Schäffer 1855 (Geometridae)
Striped Xenica (Oreixenica kershawi) Miskin 1876 (Nymphalidae)
Amata sp. Fabricius 1807 (Arctiidae)

Gumleaf Grasshoppers (Goniaea sp.) Stål 1873 (Acrididae)
Australian Grass Pyrgomorph (Atractomorpha australis) J.A.G. Rehn 1907 (Pyrgomorphidae)

Austrolestes sp. (Lestidae) Tillyard 1913

Perga sp. (Pergidae) Leach 1817

Also, Bassiana duperreyi (Three-lined Skink) (Scincidae) which is currently listed in Observado, has been split into 2 species: Acritoscincus duperreyi (Eastern Three-lined Skink) and Acritoscincus trilineatus (Western Three-Lined Skink) both J.E. Gray 1838.

Imperial Hairstreak (Jalmenus evagoras) is currently listed as Jalmenus ictinus, however ictinus is actually the Stencilled Hairstreak.

Thanks very much!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: TLeitch op maart 18, 2012, 14:18:09 pm
And a couple more...

Starfish Fungus (Aseroë rubra) Labill. 1800 (Phallaceae)
Gold Tufts (Cyptotrama asprata) (Berk.) Redhead & Ginns 1980 (Physalacriaceae)
Rhubarb Bolete (Boletellus obscurecoccineus) (Höhn.) Singer 1945 (Boletaceae)

Large Duck Orchid (Caleana major) R.Br. (Orchidaceae) http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-30576

Cheers,
Tamara
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Hans Verdaat op maart 18, 2012, 20:19:17 pm
Hybride Amerikaanse Wintertaling x Wintertaling - Anas carolinensis x Anas crecca
n.a.v.: http://observado.org/waarneming/view/63546346 (http://observado.org/waarneming/view/63546346)
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op maart 18, 2012, 20:50:01 pm
Hybride Amerikaanse Wintertaling x Wintertaling - Anas carolinensis x Anas crecca
n.a.v.: http://observado.org/waarneming/view/63546346 (http://observado.org/waarneming/view/63546346)
hybrid duck
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op maart 19, 2012, 07:26:37 am
G'day Wouter,

Could you please add the following taxa from Australia?

Spotted Marsh Frog (Limnodynastes tasmaniensis) Günther 1858 (Myobatrachidae)

Leaf-curling Spider (Phonognatha graeffei) Keyserling 1865 (Tetragnathidae)
Christmas Spider (Austracantha minax) Thorell 1859 (Araneidae)
Huntsman Spider (Isopeda sp.) L.Koch 1875 (Sparassidae)
Enamelled Spider (Araneus bradleyi) Keyserling 1887 (Araneidae)
Hypoblemum albovittatum, Keyserling 1882 (Salticidae)
Red and Black Spider (Novodamus nodatus) Karsch 1878 (Nicodamidae)
Huntsman Spider (Neosparassus diana) L.Koch 1875 (Sparassidae)

Solander’s Brown (Heteronympha solandri) Waterhouse 1904 (Nymphalidae)  :right:
Common Anthelid (Anthela acuta), Walker 1855 (Anthelidae)
Small Alpine Xenica (Oreixenica latialis) Waterhouse & Lyell 1914 (Nymphalidae)
She-oak Moth (Pernattia exposita) Lewin 1805 (Lasiocampidae)
Gumleaf Skeletoniser (Uraba lugens) Walker 1863 (Noctuidae)
Abantiades hyalinatus, Herrich-Schäffer 1853 (Hepialidae)
Triangular Moth (Epidesmia chilonaria) Herrich-Schäffer 1855 (Geometridae)
Striped Xenica (Oreixenica kershawi) Miskin 1876 (Nymphalidae)
Amata sp. Fabricius 1807 (Arctiidae)

Gumleaf Grasshoppers (Goniaea sp.) Stål 1873 (Acrididae)
Australian Grass Pyrgomorph (Atractomorpha australis) J.A.G. Rehn 1907 (Pyrgomorphidae)

Austrolestes sp. (Lestidae) Tillyard 1913

Perga sp. (Pergidae) Leach 1817

Also, Bassiana duperreyi (Three-lined Skink) (Scincidae) which is currently listed in Observado, has been split into 2 species: Acritoscincus duperreyi (Eastern Three-lined Skink) and Acritoscincus trilineatus (Western Three-Lined Skink) both J.E. Gray 1838.

Imperial Hairstreak (Jalmenus evagoras) is currently listed as Jalmenus ictinus, however ictinus is actually the Stencilled Hairstreak.

Thanks very much!
Tamara, could you please give the species group for your species ?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: TLeitch op maart 19, 2012, 07:50:15 am
REPTILES & AMPHIBIANS:

Spotted Marsh Frog (Limnodynastes tasmaniensis) Günther 1858 (Myobatrachidae)  :right:

Three-lined Skink Bassiana duperreyi (Scincidae) which is currently listed in Observado, has been split into 2 species: Eastern Three-lined Skink Acritoscincus duperreyi and Western Three-lined Skink Acritoscincus trilineatus , both J.E. Gray 1838.

OTHER ARTHROPODS (ARTHROPODA):

Leaf-curling Spider (Phonognatha graeffei) Keyserling 1865 (Tetragnathidae)  :right:
Christmas Spider (Austracantha minax) Thorell 1859 (Araneidae)  :right:
(Isopeda sp.) L.Koch 1875 (Sparassidae)  :right:
Enamelled Spider (Araneus bradleyi) Keyserling 1887 (Araneidae)  :right:
Hypoblemum albovittatum, Keyserling 1882 (Salticidae)  :right:
Red and Black Spider (Novodamus nodatus) Karsch 1878 (Nicodamidae)  :right:
(Neosparassus diana) L.Koch 1875 (Sparassidae)  :right:

BUTTERFLIES:

Solander’s Brown (Heteronympha solandri) Waterhouse 1904 (Nymphalidae)  :right:
Small Alpine Xenica (Oreixenica latialis) Waterhouse & Lyell 1914 (Nymphalidae)  :right:
Striped Xenica (Oreixenica kershawi) Miskin 1876 (Nymphalidae)  :right:

Imperial Hairstreak (Jalmenus evagoras) is currently listed as Jalmenus ictinus, however ictinus is actually the Stencilled Hairstreak.
 :wrong: What is your source ?

MOTHS:

Common Anthelid (Anthela acuta), Walker 1855 (Anthelidae)  :right:
She-oak Moth (Pernattia exposita) Lewin 1805 (Lasiocampidae)  :right:
Gumleaf Skeletoniser (Uraba lugens) Walker 1863 (Noctuidae)  :right:
Abantiades hyalinatus, Herrich-Schäffer 1853 (Hepialidae)  :right:
Triangular Moth (Epidesmia chilonaria) Herrich-Schäffer 1855 (Geometridae)  :right:
Amata sp. Fabricius 1807 (Arctiidae)  :right:

LOCUSTS & CRICKETS (ORTHOPTERA):

Gumleaf Grasshoppers (Goniaea sp.) Stål 1873 (Acrididae)  :right:
Australian Grass Pyrgomorph (Atractomorpha australis) J.A.G. Rehn 1907 (Pyrgomorphidae)  :right:

DRAGONFLIES:

Austrolestes spec. (Lestidae) Tillyard 1913  :right:

HYMENOPTERA:

Perga sp. (Pergidae) Leach 1817  :right:

MUSHROOMS:

Starfish Fungus (Aseroë rubra) Labill. 1800 (Phallaceae)  :right:
Gold Tufts (Cyptotrama asprata) (Berk.) Redhead & Ginns 1980 (Physalacriaceae)  :right:
Rhubarb Bolete (Boletellus obscurecoccineus) (Höhn.) Singer 1945 (Boletaceae)  :right:

PLANTS:

Large Duck Orchid (Caleana major) R.Br. (Orchidaceae)
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-30576   :right: http://observado.org/soort/view/240235
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: TLeitch op maart 19, 2012, 12:24:24 pm
Imperial Hairstreak Jalmenus evagoras is currently listed in Observado as Jalmenus ictinus, however ictinus is actually the Stencilled Hairstreak.
*Source: Braby, M. F. 2004 Complete Field Guide to Butterflies of Australia. CSIRO Publishing Australia. ISBN 0643090274

Three-lined Skink Bassiana duperreyi (Scincidae) which is currently listed in Observado, has been split into 2 species: Eastern Three-lined Skink Acritoscincus duperreyi and Western Three-lined Skink Acritoscincus trilineatus , both J.E. Gray 1838.
*Source: Wilson, S. and Swan, G. 2010. A Complete Guide to Reptiles of Australia (3rd Ed.), New Holland Publishers (Australia) Pty Ltd. ISBN 9781877069765
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op maart 19, 2012, 13:21:51 pm
Imperial Hairstreak Jalmenus evagoras is currently listed in Observado as Jalmenus ictinus, however ictinus is actually the Stencilled Hairstreak.
*Source: Braby, M. F. 2004 Complete Field Guide to Butterflies of Australia. CSIRO Publishing Australia. ISBN 0643090274
http://observado.org/search.php?q=Jalmenus&g=0&local=0&local=1&sort_lat=0
i do not see the errors
Imperial Hairstreak - Jalmenus evagoras
Stencilled Hairstreak - Jalmenus ictinus
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op maart 19, 2012, 13:25:37 pm
Citaat
Three-lined Skink Bassiana duperreyi (Scincidae) which is currently listed in Observado, has been split into 2 species: Eastern Three-lined Skink Acritoscincus duperreyi and Western Three-lined Skink Acritoscincus trilineatus , both J.E. Gray 1838.
*Source: Wilson, S. and Swan, G. 2010. A Complete Guide to Reptiles of Australia (3rd Ed.), New Holland Publishers (Australia) Pty Ltd. ISBN 9781877069765
:right: If you modify this observation to the correct species http://observado.org/soort/view/97424?from=2000-03-19&to=2012-03-19&prov=0&maand=0&rows=20&os=0
i can delete http://observado.org/soort/view/97424
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op maart 23, 2012, 06:00:20 am
Kan bij de overige geleedpotigen de volgende spin worden toegevoegd?
 
familie Theraphosidae
Brachypelma vagans (Ausserer, 1875)
Op wikipedia heet die Mexicaanse Roodrompvogelspin, maar ik weet niet of dat een officiële naam is.
 
Alvast bedankt,
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op maart 23, 2012, 06:56:44 am
Kan bij de overige geleedpotigen de volgende spin worden toegevoegd?
 
familie Theraphosidae
Brachypelma vagans (Ausserer, 1875)
Op wikipedia heet die Mexicaanse Roodrompvogelspin, maar ik weet niet of dat een officiële naam is.
 
Alvast bedankt,
:right: http://observado.org/soort/view/240260 beestje hoeft niet perse een naam te hebben
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Joris Menten op maart 31, 2012, 23:31:56 pm
Gelieve in de familie: "Ciliata" - http://observado.org/familie/view/11242 (http://observado.org/familie/view/11242) - soortgroep "Weekdieren en andere ongewervelden"
Toe te voegen:

Verzamel soort:
Stentor spec.
En de soorten:
Stentor polymorphus (Müller, 1773) Ehrenberg, 1838
Stentor niger (Müller, 1773) Ehrenberg 1831
Stentor muelleri (Bory St. Vincent, 1824) Ehrenberg, 1838
Stentor coeruleus Ehrenberg, 1830
Stentor roeselii Ehrenberg, 1835
Stentor igneus Ehrenberg, 1838
 
Bedankt, Joris
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Mark Broeckaert op april 01, 2012, 15:59:13 pm
Kan de volgende verzamelsoort (sprinkhaan) worden aangemaakt?

Familie: Acrididae
Subfamilie: Catantopinae
Stam: Trauliini
Soort: Traulia sp. Stål, 1873

Het betreft waarneming: http://observado.org/waarneming/view/63557587 (http://observado.org/waarneming/view/63557587)

zie ook: http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=45028 (http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=45028)
 :right: http://observado.org/soort/view/240328
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op april 02, 2012, 05:36:07 am
Gaarne toevoegen als verzamelsoorten onder "Sprinkhanen en krekels" :

In familie: Gryllotalpidae (Veenmollen) (http://observado.org/familie/view/1459)

Verzamelsoort: Gryllotalpidae spec.
Verzamelsoort: Gryllotalpa spec. Latreille, 1802
Verzamelsoort: Neocurtilla spec. Kirby, 1906
Verzamelsoort: Scapteriscus spec. Scudder, 1868

Ref: ITIS (http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=657616)
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Luc Verhelst op april 03, 2012, 23:23:51 pm
Beste,

Is het mogelijk om 'Heriaeus hirtus' te activeren?
Gegevens:
Geleedpotigen (overige)
Spinnen
Thomisidae (krabspinnen)
Heriaeus hirtus (Latreille; 1819)
Minstens 1 waarneming: http://observado.org/waarneming/view/49086692
Volgens Bellmann mogelijk te verwisselen met Heriaeus graminicola, ware het niet dat H. hirtus enkel in het Middellandse Zeegebied voorkomt, H. graminicola noordelijker

Met vriendelijke groeten,

Luc Verhelst
 :right: http://observado.org/soort/view/240350
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: florisbrekelmans op april 11, 2012, 21:21:20 pm
Hoi,
Zouden de volgende sprinkhanen kunnen worden toegevoegd aan de database van Observado?
- Anonconotus ghilianii
- Anonconotus mercantouri
- Anonconotus occidentalis
Groet,
Floris Brekelmans
 
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op april 12, 2012, 07:22:23 am
Hoi,
Zouden de volgende sprinkhanen kunnen worden toegevoegd aan de database van Observado?
- Anonconotus ghilianii
- Anonconotus mercantouri
- Anonconotus occidentalis
Groet,
Floris Brekelmans
zeker, als alle gegevens meegeleverd worden, zie eerste post
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: EPomp op april 14, 2012, 20:31:16 pm
Zou de volgende vlinder kunnen worden toegevoegd:
Nymphalis californica (in het engels california tortoiseshell)
(Boisduval, 1852)
Familie: nymphalidae
Bedankt, Erik
 :right: http://observado.org/soort/view/240429
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: caliprobola op april 15, 2012, 13:19:35 pm
Bij de soortgroep "Vliegen en muggen" onder de familie Nemestrinidae: http://observado.org/familie/view/11172 (http://observado.org/familie/view/11172)

Nemestrinus perezii Dufour 1850: http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130559 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130559)

Nemestrinus aegyptiacus Wiedemann 1828: http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130553 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130553)

Nemestrinus ariasi Lichtwardt 1912: http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130554 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130554)

Nemestrinus ater Olivier 1810: http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130555 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130555)

Nemestrinus caucasicus (Fischer 1806): http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130556 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130556)

Nemestrinus graecus Lichtwardt 1907: http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130557 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130557)

Nemestrinus nigrovillosus Lichtwardt 1909: http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130558 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130558)

Nemestrinus reticulatus Latreille 1802: http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130560 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130560)

Allen Zuid-Europese soorten waarvan de larven leven als parasiet in sprinkhanen. Van de eerste had ik graag een waarneming (http://observado.org/waarneming/view/64429355) toegevoegd, de rest van het genus heb ik even meegenomen voor de volledigheid.
 :right:

Van harte bedankt voor de immer snelle service!!!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hansm op april 17, 2012, 09:40:28 am
In de plantenlijst ontbreekt de gewone ondersoort van Carex curvula: Carex curvula ssp. curvula
Carex curvula ssp. rosea is wel al opgenomen


Groet, Hans Mankor

 :right: http://observado.org/soort/view/240606
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Peppershrike77 op april 17, 2012, 11:34:08 am
Missing species in the Algae group:

Nostoc commune, Vaucher ex Bornet & Flahault 1888 (http://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=24479)

Also known as: Fallen Star, Star Jelly and Witches' Butter in English.   :right: http://observado.org/soort/view/240446
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op april 17, 2012, 21:40:05 pm
Ik zou graag de volgende toegevoegd hebben.

Order: Coleoptera
Family: Carabidae
Genus: Cicindela
Cicindela maroccana Fabricius, 1801

Op het forum besproken en als zodanig goedgekeurd.

mvg. Henk Gremmer
 :right: http://observado.org/soort/view/240461
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: rapunzel op april 18, 2012, 23:20:43 pm
Kan de plantensoort Cochlidiosperma trichadena (Jord. & Fourr.) Govaerts
worden aangemaakt ?
Bij voorbaat dank.
Koos

 :right: http://observado.org/soort/view/240480
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: nick w op april 19, 2012, 21:15:32 pm
Mag ik voor de (insecten-)orde der Mantodea, familie Mantidae, geslacht Tenodera (Burmeister, 1838) de toevoeging 'Tenodera sp.'? Ik ben er nog niet achter welke soorten buiten T. sinensis er bestaan, en heb voor de mijne de verzekering gekregen dat die zonder meer detail niet nader op naam te brengen zal zijn.
 
Bedankt, en groet,
Nick W
 :right: http://observado.org/soort/view/240482
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op april 20, 2012, 05:46:18 am
Aanvullend op Nick hierboven ...

Let op: Er wordt verschillend gedacht over het niveau (= sub/super/orde) van één en ander. De Mantodea (wrnfam:10864 (http://observado.org/familie/view/10864)) zijn op Fauna Europaea een onderorde van de orde Dictyoptera, maar volgens veel toonaangevende bronnen zijn de Dictyoptera een superorde en de Mantodea een orde.

Lood om oud ijzer, als de volgorde maar klopt.


Classis: Insecta
(Super)Ordo: Dictyoptera
(Sub)Ordo: Mantodea

Voor de volledigheid een aantal soorten erbij - maak svp minimaal de verzamelsoorten aan.

Bron: Ehrmann, R. (2002) Mantodea


Fam: Mantidae
Subfam: Mantinae
Tribus: Polyspilotini
Genus: Tenodera Burmeister, 1838
Verzamelsoort: Tenodera spec. Burmeister, 1838
Soorten:
Tenodera angustipennis Saussure, 1869
Tenodera aridifolia (Stoll, 1813)
Tenodera australasiae (Leach, 1814)
Tenodera blanchardi Giglio-Tos, 1912
Tenodera brevicollis Beier, 1933
Tenodera caudafissilis Wang, 1992
Tenodera costalis (Blanchard, 1853)
Tenodera fasciata(Oliver, 1792)
Tenodera philippina Beier, 1929
Tenodera rungsi Uvarov, 1935
Tenodera sinensis Saussure, 1871
Tenodera stoetzneri Werner, 1929
Tenodera superstitiosa (Fabricius, 1781)
Ondersoort Tenodera superstitiosa superstitiosa (Fabricius, 1781)
Ondersoort Tenodera superstitiosa madagascarensis Saussure & Zehntner 1895


Fam: Mantidae
Subfam: Paramantinae
Tribus Paramantini
Genus: Hierodula Burmeister, 1838

Verzamelsoort: Hierodula spec. Burmeister, 1838
Soorten:
... 104 soorten ... ander keertje  :rolleyes:


Fam: Hymenopodidae
Subfam: Hymenopodinae
Tribus: Hymenopodini
Genus: Creobroter Serville, 1839

Verzamelsoort Creobroter spec. Serville, 1839
Soorten:
Creobroter apicalis Saussure, 1869
Creobroter celebensis Werner, 1930
Creobroter discifera (Serville, 1839)
Creobroter elongata Beier, 1929
Creobroter episcopalis Stal, 1877
Creobroter fasciatus Werner, 1927
Creobroter fuscoareatus Saussure, 1870
Creobroter gemmatus (Stoll, 1813)
Creobroter granulicollis Saussure, 1870
Creobroter insolitus Beier, 1942
Creobroter jiangxiensis Zheng, 1988
Creobroter labuanae Hebard, 1920
Creobroter laevicollis (Saussure, 1870)
Creobroter medanus Giglio-Tos, 1915
Creobroter meleagris Stal, 1877
Creobroter nebulosa Zheng, 1988
Creobroter pictipennis Wood-Mason, 1878
Creobroter signifer (Walker, 1895)
Creobroter sumatranus (De Haan, 1842)
Creobroter urbanus (Fabricius, 1775)
Creobroter vitripennis Beier, 1933

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: mcbud op april 20, 2012, 09:53:16 am
Graag toevoegen aan de groep planten Buitenland:

Plectranthus neochilus Schltr
fam: Lamiaceae
synonymen:
Coleus neochilus (Schltr.) Codd
Coleus schinzii Gürke
This name is the accepted name of a species in the genus Plectranthus
Full publication details for this name can be found in IPNI: urn:lsid:ipni.org:names:454585-1

ref: http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-158340
ZIE: http://observado.org/waarneming/view/64526557 (http://observado.org/waarneming/view/64526557)

dank, marc

 :right: http://observado.org/soort/view/240552
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: rapunzel op april 20, 2012, 12:43:58 pm
Kan de plantensoort Cochlidiosperma trichadena (Jord. & Fourr.) Govaerts
worden aangemaakt ?
Bij voorbaat dank.
Koos

 :right: http://observado.org/soort/view/240480 (http://observado.org/soort/view/240480)
Bedankt !
Koos
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op april 20, 2012, 17:29:08 pm
Ha Hisko,

Geweldig dat je meteen alle soorten hebt meegepakt  :duim:

Eén kleine "maar" ... het zijn allemaal Mantodea (wrnfam:10864 (http://observado.org/familie/view/10864)), maar de toegevoegde Creobroter (verzamel)soorten zitten officieel in een andere familie, dus niet in de Mantidae (http://observado.org/familie/view/12267), maar in de (nieuw aan te maken?) Hymenopodidae :

Fam: Hymenopodidae
Subfam: Hymenopodinae
Tribus: Hymenopodini
Genus: Creobroter Serville, 1839
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op april 21, 2012, 21:46:41 pm
Bedankt Hisko voor het toevoegen van Cicindela maroccana Fabricius, 1801

Zou ook Order Coleoptera
Infraorder Scarabaeiformia
Family Rutelidae
Genus Hoplia Species bilineata tegevoegd kunnen worden?

Via het forum voorgesteld door Toon.

mvg. Henk Gremmer
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 22, 2012, 11:22:01 am
Aan de Vanga-collectie (http://observado.org/familie/view/1375) ontbreekt er eentje:
Hypositta perdita (http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/106006256/0) (status: possibly extinct)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ejslootweg op april 22, 2012, 22:55:45 pm
Kunnen de volgende schimmels worden toegevoegd aan waarneming/observado?

Synchytrium anemones (DC.) Woronin
familie: Synchytriaceae
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=224845

Uromyces rumicis (Schumach.) G. Winter
familie: Pucciniaceae
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=208977

Peronospora ficariae (NEES v. ESENB.) TUL. 
familie: Peronosporaceae
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=232726

Puccinia aegopodii (Schumach.) Link
familie: Pucciniaceae
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=230543

alvast bedankt,
Erik
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op april 23, 2012, 07:37:00 am
Ha Hisko,

Geweldig dat je meteen alle soorten hebt meegepakt  :duim:

Eén kleine "maar" ... het zijn allemaal Mantodea (wrnfam:10864 (http://observado.org/familie/view/10864)), maar de toegevoegde Creobroter (verzamel)soorten zitten officieel in een andere familie, dus niet in de Mantidae (http://observado.org/familie/view/12267), maar in de (nieuw aan te maken?) Hymenopodidae :

Fam: Hymenopodidae
Subfam: Hymenopodinae
Tribus: Hymenopodini
Genus: Creobroter Serville, 1839
Arp
waar plaats ik die familie onder http://observado.org/famtree.php?id=11453&expand=1
iemand heeft bij al die suborder VERW toegevoegd, dus hoe zit die boom in elkaar ?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op april 23, 2012, 07:37:34 am
Aan de Vanga-collectie (http://observado.org/familie/view/1375) ontbreekt er eentje:
Hypositta perdita (http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/106006256/0) (status: possibly extinct)
IOC Worlbirdlist ?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op april 23, 2012, 07:50:18 am
Kunnen de volgende schimmels worden toegevoegd aan waarneming/observado?

Synchytrium anemones (DC.) Woronin
familie: Synchytriaceae
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=224845

Uromyces rumicis (Schumach.) G. Winter
familie: Pucciniaceae
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=208977

Peronospora ficariae (NEES v. ESENB.) TUL. 
familie: Peronosporaceae
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=232726

Puccinia aegopodii (Schumach.) Link
familie: Pucciniaceae
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=230543

alvast bedankt,
Erik
De helft bestond al in observado erik,  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op april 23, 2012, 09:06:15 am
Graag Forda riccobonii (De Stefani, 1899) toevoegen bij familie Aphididae (Bladluizen) (http://observado.org/familie/view/10808)
Alvast bedankt, Jelle
 :right: http://observado.org/soort/view/240579
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op april 23, 2012, 15:32:33 pm
Bedankt. Graag ook Brachynemurus abdominalis (Say, 1823) toevoegen aan familie: Myrmeleontidae (http://observado.org/familie/view/10763)

Jelle
 :wrong: soortgroep
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: JRoosma op april 23, 2012, 17:38:42 pm
Kan arend spec toegevoegd worden?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op april 24, 2012, 08:14:55 am
Kan arend spec toegevoegd worden?
met welk doel ? Arend is geen groep van soorten. Dan krijg je aquila spec,Haliaeetus spec etc
in de meeste gevallen zul je vast aan een soort denken en kun je die met vraagteken invoeren
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op april 24, 2012, 15:11:16 pm
Eén kleine "maar" ... het zijn allemaal Mantodea (wrnfam:10864 (http://observado.org/familie/view/10864)), maar de toegevoegde Creobroter (verzamel)soorten zitten officieel in een andere familie, dus niet in de Mantidae (http://observado.org/familie/view/12267), maar in de (nieuw aan te maken?) Hymenopodidae :

Fam: Hymenopodidae
Subfam: Hymenopodinae
Tribus: Hymenopodini
Genus: Creobroter Serville, 1839
Arp
waar plaats ik die familie onder http://observado.org/famtree.php?id=11453&expand=1
iemand heeft bij al die suborder VERW toegevoegd, dus hoe zit die boom in elkaar ?
Citaat
- - - - - -  Dictyoptera [Order][135]
- - - - - - - - -  Isoptera (Termites) [Family][2]
- - - - - - - - -  Mantodea (Praying Mantises) [Family][84]
- - - - - - - - -  Blattodea [Family][1]
- - - - - - - - -  Mantidae [Family][34]
- - - - - - -  BlattodeaVERW [Suborder][12]
- - - - - - - - -  Blatellidae [Family][7]
- - - - - - - - -  Blattidae [Family][4]
- - - - - - - - -  Blaberidae [Family][1]
- - - - - - -  IsopteraVERW [Suborder][2]
- - - - - - - - -  Rhinotermitidae [Family][2]
- - - - - - -  MantodeaVERW [Suborder][0]
Zoals wel vaker (helaas) zijn er wat verschillende inzichten. Er zijn twee "problemen":Niveau Dictyoptera:
Van oudsher wordt deze groep als orde gezien. Door diverse verschuivingen zou het inderdaad niet raar zijn er ondertussen een superorde van te maken, zodat Mantodea en Blattodea volwaardige ordes kunnen worden.

Feit: Fauna Europaea (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11907) en Nlsrt (http://www.nederlandsesoorten.nl/nsr/concept/0AHCXIYJLXTQ) voeren de groep nog als orde (note: Nlsrt noemt dit "Kakkerlakken", maar levert voor NL ook geen Mantodea en Isoptera). Ik stel voor dat we die maar gehoorzaam volgen, ook al lijkt de stand van de wetenschap inmiddels iets doorgeschoven. Als zij bijwerken kunnen wij ook weer volgen.

Positie van Isoptera (termieten)
Recent (nou ja) genetisch onderzoek toont aan dat de termieten in feite afgeleide kakkerlakken zijn. Het is één van de redenen om van de Blattodea een orde te willen maken en dus de Dictyoptera een superorde.

Fauna Europaea (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11907) heeft ze echter nog als onderorde van de Dictyoptera, terwijl ITIS (http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=563890) ze als volwaardige orde naast de Dictyoptera zet (sic!) - zij noemen de kakkerlakken overigens Blattaria, wat je ook regelmatig tegenkomt.

Het spul is nogal "in beweging" c.q. discutabel.

Ik stel voor dat we maar gewoon FE volgen - dat is wel een "ouderwetse" indeling, maar biedt vooralsnog wel het voordeel dat deze ook nog aansluit bij veel gangbare literatuur.

De opmerkingen VERW zullen misschien aangebracht zijn op basis van recente inzichten, maar zoals het er nu staat (stel dat je de VERW-indicaties blind uit zou voeren) kan het ook absoluut niet.

Ik stel dit voor:
Citaat
- - - - - -  Dictyoptera [Order]
- - - - - - -  Blattodea (Cockroaches)[Suborder]
- - - - - - - - -  Blatellidae [Family]
- - - - - - - - -  Blattidae [Family]
- - - - - - - - -  Blaberidae [Family]
- - - - - - -  Isoptera (Termites)[Suborder]
- - - - - - - - -  Rhinotermitidae [Family]
- - - - - - -  Mantodea (Praying Mantises)[Suborder]
- - - - - - - - -  Mantidae [Family]
- - - - - - - - -  Hymenopodidae [Family]

Dat is op basis van wat er nu (kennelijk) aanwezig, c.q. voorgesteld was, maar er moeten dan natuurlijk meer families worden aangemaakt. Kan ik later voor je aanleveren - moet nu weg.

Let op: Veel beesten/soorten zullen nu nog in een "Familie" zitten die de naam van één van de (onder)ordes draagt en moeten tzt dus verhuizen naar de daadwerkelijke familie.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op april 24, 2012, 15:18:42 pm
Arp, volgens mij kun jij dat helemaal zelf, dus....
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: nick w op april 24, 2012, 19:34:06 pm
Mag ik van de Oorwurmen deze:
orde Dermaptera, familie Forficulidae, subfamilie Neolobphorinae, genus Eudohrnia (Burr 1907), soort Eudohrnia metallica (Dohrn 1985). Synoniem E. pubescens/Sondax pubescens (Liu, 1946).
 
Bedankt, en groet,
Nick W
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: ejslootweg op april 24, 2012, 23:50:21 pm
het lukt me nog niet om mijn waarneming van deze naam te voorzien;

Fungi.

Synchytrium anemones (DC.) Woronin
familie: Synchytriaceae
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=224845

kan het zijn dat hij op niet voorkomend in Duitsland staat of iets dergelijks?

groeten, Erik
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op april 25, 2012, 04:18:10 am
Arp, volgens mij kun jij dat helemaal zelf, dus....
  :huh:
Heb ik wat gemist? Zou het helemaal prima vinden om zelf te doen, maar volgens mij kan ik op observado helemaal niets en zou ik dit op wrn ook niet kunnen (moet je daar niet "taxonoom" voor zijn?)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op april 25, 2012, 05:21:52 am
Kan de volgende kikker worden toegevoegd?


familie eleutherodactylidae
Eleutherodactylus alfredi (Boulenger, 1898)


Alvast bedankt,
Paul
 :right: http://observado.org/soort/view/240604
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op april 25, 2012, 07:07:40 am
Arp, volgens mij kun jij dat helemaal zelf, dus....
  :huh:
Heb ik wat gemist? Zou het helemaal prima vinden om zelf te doen, maar volgens mij kan ik op observado helemaal niets en zou ik dit op wrn ook niet kunnen (moet je daar niet "taxonoom" voor zijn?)
neem via de email even contact met mij op
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op april 25, 2012, 07:08:33 am
Mag ik van de Oorwurmen deze:
orde Dermaptera, familie Forficulidae, subfamilie Neolobphorinae, genus Eudohrnia (Burr 1907), soort Eudohrnia metallica (Dohrn 1985). Synoniem E. pubescens/Sondax pubescens (Liu, 1946).
 
Bedankt, en groet,
Nick W
:wrong: soortgroep?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op april 25, 2012, 13:30:01 pm
orde Dermaptera, familie Forficulidae, subfamilie Neolobphorinae, genus Eudohrnia (Burr 1907), soort Eudohrnia metallica (Dohrn 1985). Synoniem E. pubescens/Sondax pubescens (Liu, 1946).
:wrong: soortgroep?
Soortgroep: Insecten overige
Wrn familie Forficulidae http://observado.org/familie/view/10951
 :right: http://observado.org/soort/view/240605
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: JohanvantBosch op april 27, 2012, 12:24:42 pm
Bij de Klapekster staan diverse ondersoorten, maar niet de nominaat. Kan de ondersoort Lanius excubitor excubitor Linnaeus, 1758 worden toegevoegd?

 :right: http://observado.org/soort/view/240609
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op mei 02, 2012, 04:56:16 am
Kan de volgende nachtvlinder worden toegevoegd?
 
Familie Sphingidae
Isognathus rimosa (Grote, 1865)
English: Rimosus Sphinx
 
alvast bedankt
 :right: http://observado.org/soort/view/240699
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Yeronimo op mei 03, 2012, 17:56:52 pm
Graag toevoegen aan kevers:
Mecynorrhina ugandensis Moser, 1907 (subfamilie Cetoniinae) (Ook in Nederland aangetroffen als escape vandaag)

Status heb ik eigenlijk geen idee van, maar volgens mij wel algemeen. In Nederland wordt ermee gekweekt.

Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Mecynorrhina_ugandensis (http://en.wikipedia.org/wiki/Mecynorrhina_ugandensis)
 :right: http://waarneming.nl/soort/view/240702
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 04, 2012, 07:55:46 am
Citaat
Papilionidae
Parides anchises nephalion (Godart, 1819)
English: Anchises Cattleheart  ontbrekende gegevens van de soortWat ontbreekt dan? :rolleye:

de Parides anchises
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op mei 04, 2012, 22:10:49 pm
Mag Cerinthe gymnandra toegevoegd worden?
Cerinthe gymnandra Gasp.
Classification
 • Kingdom: Plantae (http://data.gbif.org/species/109495245)
 • Family: Boraginaceae (http://data.gbif.org/species/109495311)
 • Species: Cerinthe gymnandra
Record URLurn:lsid:ipni.org:names:113815-1

mvg. Henk Gremmer
 
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 05, 2012, 16:10:09 pm
Mag Cerinthe gymnandra toegevoegd worden?
Cerinthe gymnandra Gasp.
Classification
 • Kingdom: Plantae (http://data.gbif.org/species/109495245)
 • Family: Boraginaceae (http://data.gbif.org/species/109495311)
 • Species: Cerinthe gymnandra
Record URLurn:lsid:ipni.org:names:113815-1

mvg. Henk Gremmer
 
 

lees ook de eerste post

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2712573

eventueel kan ik de ondersoort toevoegen dus. Of je zet het gewoon onder Cerinthe major.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op mei 06, 2012, 18:01:50 pm
eventueel kan ik de ondersoort toevoegen dus. Of je zet het gewoon onder Cerinthe major.

Dag Rutger,
wat mij betreft, ik geef er de voorkeur aan om The Plantlist te volgen en er een subsp. van C major van te maken.
mvg Henk
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op mei 06, 2012, 21:36:46 pm
Graag toevoegen aan de categorie Nachtvlinders en micro's:
Isturgia murinaria (Denis & Schiffermuller 1775)
Naamgever + jaartal: Denis & Schiffermuller + 1775
Familie: Geometridae - Spanners
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=446274
Groet,
Harm Alberts
 :right: http://observado.org/soort/view/240736
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: nielsyese op mei 08, 2012, 19:17:11 pm
Graag toevoegen aan de Vliegen en muggen:
Familie Bolitophilidae
* Bolitophila spinigera (Edwards, 1925)
 :right: http://observado.org/soort/view/240744
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op mei 08, 2012, 20:48:44 pm
Kunnen de volgende nachtvlinders worden toegevoegd?
 
Familie Erebidae
Hypercompe caudata (Walker, 1855)
 
Familie Erebidae
Estigmene acrea (Drury, 1773)
 
Familie Erebidae
Eupseudosoma agramma Hamspon, 1901

Alvast bedankt,
Paul
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Johan_N op mei 08, 2012, 22:46:26 pm
Graag Asplenium anceps Buch (1825) toevoegen (Planten - Aspleniaceae)


Waarneming: http://observado.org/waarneming/view/68110800


Alvast bedankt.


Johan
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: HansJWG op mei 10, 2012, 11:30:26 am
Graag toevoegen, weekdieren en overige ongewervelden; paarse zeewaaier, Gorgonia ventalina
familie, Gorgoniidae, Linnaeus 1758.
 :right: http://observado.org/soort/view/240748
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Hans Verdaat op mei 10, 2012, 11:33:29 am
Kan deze loopkever aan observado toegevoegd worden? Nieuwe voor het NL overzeese gebied Saba:
 
Selenophorus chalybeus
Dejean, 1829
 
Class:  Insecta
Order: Coleoptera
Suborder:      Adephaga
Family:         Carabidae
Genus:          Selenophorus
http://observado.org/soort/view/240749  :right:
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Erik Simons op mei 11, 2012, 20:15:34 pm
Corydalis ophiocarpa Hook.f. & Thomson http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2739047 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2739047)
http://waarneming.nl/waarneming/view/68322087 (http://waarneming.nl/waarneming/view/68322087)

 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 12, 2012, 14:05:33 pm
Graag Asplenium anceps Buch (1825) toevoegen (Planten - Aspleniaceae)


Waarneming: http://observado.org/waarneming/view/68110800


Alvast bedankt.


Johan
http://observado.org/soort/view/240758  Onder drie verschillende auteursnamen gevonden. Ik vertrouw die van Press en Short het hardste.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 12, 2012, 14:09:14 pm
eventueel kan ik de ondersoort toevoegen dus. Of je zet het gewoon onder Cerinthe major.

Dag Rutger,
wat mij betreft, ik geef er de voorkeur aan om The Plantlist te volgen en er een subsp. van C major van te maken.
mvg Henk
:right: http://observado.org/soort/view/240759
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op mei 16, 2012, 15:50:41 pm
Kan bij de Kevers, sectie Prachtkevers (Buprestidae) aan Chalcophora mariana als
ssp. Chalcophora mariana massiliensis (Villers, 1789). en de
ssp intermedia worden toegevoegd?  Accessed through: Fauna Europaea at http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=101717 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=101717)

zie antwoord van Beetlestitch. "zeer zeker geen chrysobothris maar wel chalcophora mariana ssp massilienis deze subspec over bijna heel spanje portugal en de balearen. in het noorden de ssp intermedia. groeten toon."
mvg. Henk Gremmer
  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Danoz1977 op mei 16, 2012, 19:04:12 pm
Zou de volgende pijlstaartvlinder kunnen worden toegevoegd in Observado:

Rethera komarovi (CHRISTOPH, 1885)

Ik heb deze soort gezien in Bulgarije en is gedetermineerd via het forum, zie:

http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=183855.0;topicseen

http://www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki.pl?Rethera_Komarovi

http://observado.org/waarneming/view/68116217

Alvast dank,
groet Daan
 :right: http://observado.org/soort/view/240838
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op mei 20, 2012, 14:01:51 pm
Mag bij Planten, Erodium, worden toegevoegd, Erodium primulaceum (Lange) Welw. ex Lange is an accepted (http://www.theplantlist.org/about/#accepted) name. vlgs The Plantlist
was voorheen een subsp. van Erodium cicutarium, is blijkbaar tegenwoordig kleine zelfstandige.
mvg. Henk Gremmer

 :right: http://observado.org/soort/view/240864
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op mei 20, 2012, 14:07:37 pm
Bij Planten is Leontodon hispidula tegenwoordig ingedeeld als Scorzoneroides.
Scorzoneroides hispidula (Delile) Greuter & Talaverais an accepted (http://www.theplantlist.org/about/#accepted) name.
als het niet teveel moeite is en er geen bezwaren zijn, mogelijk wijzigen?
mvg. Henk Gremmer

 :wrong: Ik wil daar liever niet aan wijzigen omdat de soort dan onvindbaar wordt voor mensen die niet de laatste ontwikkelingen volgen. Zolals ik bijvoorbeeld.. Ik kan het oplossen met synoniemen, maar ook dat doe ik liever niet, omdat dat niet lekker werkt in het systeem. Je kunt het natuurlijk gewoon onder Leontodon hispidula invoeren. In de meeste flora's ook onder die naam te vinden.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: belle op mei 21, 2012, 13:19:09 pm
Graag toevoegen:

Soortgroep: Paddenstoelen
Auteursnaam + jaartal  (Alb. & Schwein.) G. Deml & Prillinger 1991 -
Familie: Microbotryomycetidae
Soort: Microbotryum scorzonerae

Hartelijk dank bij voorbaat!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 21, 2012, 13:31:02 pm
Graag toevoegen:

Soortgroep: Paddenstoelen
Auteursnaam + jaartal  (Alb. & Schwein.) G. Deml & Prillinger 1991 -
Familie: Microbotryomycetidae
Soort: Microbotryum scorzonerae

Hartelijk dank bij voorbaat!
Deze familie bestaat nog niet in observado dus heb ik nog even de bovenliggende niveaus nodig http://observado.org/famtree.php?id=11246&expand=1
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: belle op mei 21, 2012, 13:37:01 pm
1. Fungi (http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Link=T&TableKey=14682616000000067&Rec=92334&Fields=All)2. Basidiomycota (http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Link=T&TableKey=14682616000000067&Rec=92345&Fields=All)3. Pucciniomycotina (http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Link=T&TableKey=14682616000000067&Rec=431018&Fields=All)4. Microbotryomycetes (http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Link=T&TableKey=14682616000000067&Rec=431127&Fields=All)5. Microbotryomycetidae (http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Link=T&TableKey=14682616000000067&Rec=431015&Fields=All)6. Microbotryales (http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Link=T&TableKey=14682616000000067&Rec=92481&Fields=All)7. Microbotryaceae (http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Link=T&TableKey=14682616000000067&Rec=92940&Fields=All)8. Microbotryum (http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Link=T&TableKey=14682616000000067&Rec=56927&Fields=All) Hallo Hisko, er staan al wel enkele soorten Microbotryum in observado: staat bij familie roesten en branden: bv http://observado.org/soort/view/157336 (http://observado.org/soort/view/157336)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 21, 2012, 13:42:11 pm
aan een lijstje met 'willekeurige' namen heb ik niets, ik moet de bovenliggende orde hebben, 1 naam dus
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: belle op mei 21, 2012, 13:48:49 pm
Dat zou dan Microbotryomycetes moeten zijn. Het stond op de website fraai onder elkaar, maar zo is het wat onduidelijk. Ik hoop dat het nu klopt.  :)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 21, 2012, 14:07:51 pm
Tjitske, dit is de boom die we hebben van fungi  http://observado.org/famtree.php?id=11246&expand=1
daar moet jouw familie ergens tussen passen
als de orde ook niet voorkomt dan ook even aangeven onder welk phylum de orde moet komen
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: belle op mei 21, 2012, 14:30:46 pm
Op basis van de website globalspecies (http://globalspecies.org/ntaxa/1776202 (http://globalspecies.org/ntaxa/1776202)) zou ik het zo invoeren:
BASIDIOMYCOTA
- Microbotryomycetes (Class)
-- Microbotryales (Order)
--- Microbotryaceae (Familie)
---- Microbotryum
------Microbotryum scorzonerae
Maar ik snap niet waar die andere Microbotryum-soorten zitten (er staan er toch 4 in de observado-lijst)?
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 21, 2012, 15:03:13 pm
 :right: http://observado.org/soort/view/240850
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: belle op mei 21, 2012, 15:12:20 pm
 :duim: 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op mei 26, 2012, 18:12:57 pm
Mag bij planten worden toegevoegd Senecio cineraria DC.is an accepted (http://www.theplantlist.org/about/#accepted) name  http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-132841 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-132841)

In de soortenlijst staat wel een synoniem,
Senecio bicolor subsp. cinerariaOndersoortNative0 kmPlantenAsteraceae (http://observado.org/familie/view/10719) maar bv niet als ondersoort van wat.
mvg. Henk Gremmer
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op mei 26, 2012, 19:02:11 pm
Mag bij planten worden toegevoegd.  Sideritis perez larae (Borja) Rosello, Stübing & Perisis an accepted (http://www.theplantlist.org/about/#accepted) name   http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-191550 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-191550)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Arp op mei 27, 2012, 11:36:02 am
Hallo, mag ik de volgende soort voor observado:

Groep: Insecten (overig)
"Familie" sensu wrn: Raphidioptera (Kameelhalsvliegen) (http://observado.org/familie/view/1171)  (=orde)
Familie taxonomich: Raphidiidae
Soort: Venustoraphidia nigricollis (Albarda 1891)

Ref: Fauna Europaea (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=88079)
 :right: http://observado.org/soort/view/240890
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 27, 2012, 17:56:46 pm
Mag bij planten worden toegevoegd Senecio cineraria DC.is an accepted (http://www.theplantlist.org/about/#accepted) name  http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-132841 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/gcc-132841)

In de soortenlijst staat wel een synoniem,
Senecio bicolor subsp. cinerariaOndersoortNative0 kmPlantenAsteraceae (http://observado.org/familie/view/10719) maar bv niet als ondersoort van wat.
mvg. Henk Gremmer
Beste Henk,
Dit staat er in de kop van Senecio bicolor subsp. cineraria;

Citaat
Senecio bicolor subsp. cineraria (DC.) Chater
Familie: Asteraceae   Status: Native, Ondersoort van Senecio bicolor   Zeldzaamheid: Vrij algemeen

Dus wel duidelijk van wat. Overigens is alles in de nieuwste Heukels Jacobaea genoemd uit die groep van de kruiskruiden;  http://observado.org/soort/view/9242

Citaat
Cineraria - Jacobaea maritima Pelser & Meijden
Familie: Asteraceae   Status: Native, Soort   Zeldzaamheid: Vrij algemeen
Ook bekend als: Zilverkruiskruid, Senecio bicolor
Synoniem: Senecio bicolor

Daarmee moet het toch lukken..
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 27, 2012, 18:02:10 pm
Mag bij planten worden toegevoegd.  Sideritis perez larae (Borja) Rosello, Stübing & Perisis an accepted (http://www.theplantlist.org/about/#accepted) name   http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-191550 (http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-191550)
= http://observado.org/soort/view/122260

ref. http://www.floraiberica.es/eng/PHP/cientificos2.php?gen=Sideritis&espe=arborescens&infrank=_&infra=_&autabre=Salzm.+ex+Benth.&familia=Labiatae
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: peterv op mei 27, 2012, 22:09:31 pm
Graag toevoegen:
Rubus griesiae H.E. Weber
http://data.gbif.org/species/2998238 (http://data.gbif.org/species/2998238)
groet, Peter
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: peterv op mei 28, 2012, 22:01:46 pm
En nog een braam, graag toevoegen bij de planten
Rubus phoenicacanthus A.Beek
http://data.gbif.org/species/2998271/ (http://data.gbif.org/species/2998271/)
dank, Peter
 
 
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 28, 2012, 22:31:39 pm
Peter,
GBIF gebruiken we niet als referentie.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: peterv op mei 29, 2012, 20:16:46 pm
Beste Rutger,
Deze staan niet in die andere lijst (theplantlist) maar wel gek dat bijvoorbeeld R.phoenicacanthus in de vorige Heukels kon worden uitgesleuteld en ook een Florbasenummer heeft (5296) maar nu nergens ingevoerd kan worden. Vandaar dat ik een andere referentie aangaf waarin beide wel als geaccepteerde namen zijn te vinden. Bovendien worden GBIF data in Observado gebruikt voor  verspreidingskaarten, dus leek het mij wel een behoorlijke referentie.
groet, Peter
 
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 30, 2012, 07:17:05 am
gbif, zit heel vaak op het verkeerde spoor.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op mei 30, 2012, 14:25:51 pm
Beste Rutger,
Deze staan niet in die andere lijst (theplantlist) maar wel gek dat bijvoorbeeld R.phoenicacanthus in de vorige Heukels kon worden uitgesleuteld en ook een Florbasenummer heeft (5296) maar nu nergens ingevoerd kan worden. Vandaar dat ik een andere referentie aangaf waarin beide wel als geaccepteerde namen zijn te vinden. Bovendien worden GBIF data in Observado gebruikt voor  verspreidingskaarten, dus leek het mij wel een behoorlijke referentie.
groet, Peter
Je kan beter een standaardwerk op het gebied van bramen citeren. Of een standaardflora uit Duitsland bijvoorbeeld. GBIF is net als Observado een 'volger', dus kan niet als referentie dienen.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: WijnandvB op mei 30, 2012, 23:28:52 pm
Dag mensen.
Kan voor deze waarneming: Endemische vissoort Fuerteventura (zie forum vandaag) de soortnaam worden aangemaakt.
Het betreft deze waarneming:
http://observado.org/waarneming/view/68110353

De soort is door Gerard Visser van Blijdorp gedetermineerd.

Mvrgr, Wijnand.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 31, 2012, 07:10:32 am
Dag mensen.
Kan voor deze waarneming: Endemische vissoort Fuerteventura (zie forum vandaag) de soortnaam worden aangemaakt.
Het betreft deze waarneming:
http://observado.org/waarneming/view/68110353

De soort is door Gerard Visser van Blijdorp gedetermineerd.

Mvrgr, Wijnand.
:wrong: dan heb ik wel de gegevens nodig, zie eerste post
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: WijnandvB op mei 31, 2012, 08:38:05 am
Bij deze:

Soortgroep: Vissen
Familie: Gobiidae

Mauligobius maderensis (Valanciennes 1837)

Zie ook: http://species-identification.org/species.php?species_group=fnam&id=1629

Hopelijk voldoende gegevens, Hisko.
Dit is de eerste melding die ik doe.

Mvrgr, Wijnand.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 31, 2012, 08:41:29 am
Wijnand, kun je nog even checken of die in http://fishbase.org voorkomt
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: WijnandvB op mei 31, 2012, 09:11:37 am
Dag Hisko.

De soort komt inderdaad op die website voor.
Zie: http://fishbase.org/Country/CountrySpeciesSummary.php?c_code=724A&id=9967

Mvrgr, Wijnand.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 31, 2012, 09:14:17 am
Wijnand, bedankt voor je geduld http://observado.org/soort/view/240906
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: WijnandvB op mei 31, 2012, 09:19:52 am
Hier was geen geduld voor nodig hoor, Hisko. Ik vind het hartstikke vlot gaan.

Kan ik mijn waarneming nu ook onder de juiste naam verwerken? Ik neem aan van wel want het zal een kwestie zijn van het aanpassen van de soortnaam van fish spec in de juiste. Klopt dat?

Mvrgr, Wijnand.
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op mei 31, 2012, 09:27:38 am
zo is het, via wijzig waarneming
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: WijnandvB op mei 31, 2012, 09:43:14 am
Is gebeurd.
Leuk!
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: peterv op mei 31, 2012, 19:03:30 pm
Beste Rutger,
Dank voor jouw tip.
Rubus phoenicacanthus (Beek) is te vinden in: Gustav Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa Band IV, Teil 2a (pag 528).
R. griesiae (Weber) moet ik nog eventjes verder zoeken, ik trof deze nog wel aan op http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=64D512C5-BCFA-4D05-AC2C-125BFE483ADF (http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=64D512C5-BCFA-4D05-AC2C-125BFE483ADF) maar ik weet niet of dat een bruikbare referentie is.
vriendelijke groet, Peter
 
 
 
 
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Peppershrike77 op juni 01, 2012, 20:16:20 pm
A missing Lizard species:

Long Fringe-fingered Lizard (Acanthodactylus longipes), Boulenger 1918

http://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Acanthodactylus&species=longipes

 :wrong: already exists http://observado.org/soort/view/83720
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Rutger Barendse op juni 03, 2012, 09:25:26 am
Beste Rutger,
Dank voor jouw tip.
Rubus phoenicacanthus (Beek) is te vinden in: Gustav Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa Band IV, Teil 2a (pag 528).
R. griesiae (Weber) moet ik nog eventjes verder zoeken, ik trof deze nog wel aan op http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=64D512C5-BCFA-4D05-AC2C-125BFE483ADF (http://www.eu-nomen.eu/portal/taxon.php?GUID=64D512C5-BCFA-4D05-AC2C-125BFE483ADF) maar ik weet niet of dat een bruikbare referentie is.
vriendelijke groet, Peter
PESI is ok.

toegevoegd;
Rubus phoenicacanthus (Beek)  http://observado.org/soort/view/240914
R. griesiae (Weber)  http://observado.org/soort/view/240915
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op juni 06, 2012, 19:07:01 pm
Kunnen de volgende vliegen worden toegevoegd?
 
Familia Asilidae
Eccritosia zamon (Townsend, 1895)
Diogmites spec.

Familie Syrphidae
Palpada spec.
Familie Tephritidae
Anastrepha spec.
 
Alvast bedankt

  :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: nielsyese op juni 09, 2012, 12:12:39 pm
Kan aan de Vliegen en muggen worden toegevoegd:
Familie Bombyliidae
* Bombylisoma unicolor (Loew, 1855)
 :right: http://observado.org/soort/view/240941
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: stefanhageman op juni 09, 2012, 16:57:53 pm
Kunnen aan de Amerikaanse Voseekhoorn (Fox Squirrel) de volgende ondersoorten worden toegevoegd? In het foto-overzicht zitten in ieder geval al heel wat foto's van de verschillende ondersoorten.


Hoofdsoort: Fox Squirrel, Sciurus nigerSoortgroep: Zoogdieren
Familie: Sciuridae
Linnaeus, 1758
Eastern Fox Squirrel, S. n. vulpinus


Soortgroep: Zoogdieren
Familie: Sciuridae
Linnaeus, 1758
Delta Fox Squirrel, S. n. subauratus

Soortgroep: Zoogdieren
Familie: Sciuridae

[size=78%]Linnaeus, 1758
[/size]Sherman's Fox Squirrel, S. n. shermani

Soortgroep: Zoogdieren
Familie: Sciuridae

[size=78%]Linnaeus, 1758
[/size]Western Fox Squirrel, S. n. rufiventer

Soortgroep: Zoogdieren
Familie: Sciuridae

[size=78%]Linnaeus, 1758
[/size]Pineywoods Fox Squirrel, S. n. ludovicianus

Soortgroep: Zoogdieren
Familie: Sciuridae

[size=78%]Linnaeus, 1758
[/size]Texas Fox Squirrel, S. n. limitis

Soortgroep: Zoogdieren
Familie: Sciuridae

[size=78%]Linnaeus, 1758
[/size]Upland Fox Squirrel, S. n. bachmani


Soortgroep: Zoogdieren
Familie: Sciuridae
Linnaeus, 1758
Big Cypress Fox Squirrel, S. n. avicinnia


Soortgroep: Zoogdieren
Familie: Sciuridae
Linnaeus, 1758
Southern Fox Squirrel, S. n. niger
 :right: http://observado.org/search.php?q=Sciurus+niger&x=0&y=0
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op juni 11, 2012, 17:36:37 pm
mag bij de kevers worden ingevoerd, Hoplia bilineata Fabricius 1801.
Citaat. alle 3 hoplia bilineata. groeten Toon.
mvg. Henk
:right: http://observado.org/soort/view/240951 volgende keer ook de familie vermelden svp
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op juni 11, 2012, 17:40:43 pm
mag bij de spinnen (geleedporigen (overig)) worden ingevoerd Eusparassus dufouri.(Simon 1903)
Citaat: Het is geen Salticidae maar wel een Sparassidae, met naam Eusparassus dufouri. Pierre55
mvg. Henk
 :right: http://observado.org/soort/view/240952
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op juni 11, 2012, 20:32:17 pm
Graag toevoegen aan de categorie Kevers:
Brachycerus muricatus Olivier 1790
Naamgever + jaartal: Olivier + 1790
Familie: Brachyceridae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=186877
Groet,
Harm
 :right: http://observado.org/soort/view/240953
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op juni 13, 2012, 14:27:03 pm
Kan de anemoonsoort Aulactinia verrucosa (Pennant,1777) Familie: actiniidae Ned. naam edelsteenanemoon
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=100815 (http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=100815)
BVD
 :right: http://observado.org/soort/view/240962
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op juni 13, 2012, 17:07:17 pm
Graag toevoegen aan de categorie vliegen en muggen:
Bombylius trichurus Pallas 1818
Naamgever + jaartal: Pallas + 1818
Familie: Bombyliidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=130338
Groet,
Harm
 :right: http://observado.org/soort/view/240963
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op juni 14, 2012, 10:17:28 am
Graag toevoegen aan de categorie Bijen,wespen en mieren:
Chrysura refulgens (Spinola 1806)
Naamgever + jaartal: Spinola + 1806
Familie: Chrysididae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=78872
 :right: http://observado.org/soort/view/240965
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op juni 14, 2012, 14:58:18 pm
Graag bijvoegen bij Kevers  Labidostomis (Labidostomis) taxicornis (Fabricius 1792)
Family;  Chrysomelidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=241149 (http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=241149)

 :right: http://observado.org/soort/view/240966
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: cora op juni 14, 2012, 20:59:50 pm
Hallo,
Graag de soort Dilsea carnosa (Schmidel) Kuntze (1898) Is een roodwier.
                          Fam: Dumontiaceae  http://en.wikipedia.org/wiki/Dilsea_carnosa (http://en.wikipedia.org/wiki/Dilsea_carnosa)
Er is verder niet zoveel over te vinden BVD
 :right: http://observado.org/soort/view/240969
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: spanjool op juni 14, 2012, 21:12:11 pm
graag toevoegen bij nachtvlinders, Scopula  beckeraria (Lederer 1853)
Familie; Geometridae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=444379
 :right: http://observado.org/soort/view/240968
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Harm digitaal op juni 16, 2012, 22:12:17 pm
Graag toevoegen aan de categorie geleedpotigen (overig):
Evarcha jucunda (Lucas 1846)
Naamgever + jaartal: Lucas + 1846
Familie: Salticidae
http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=352632
 :right: http://observado.org/soort/view/240973
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op juni 17, 2012, 19:27:54 pm
Kan de volgende keverslak (weekdieren) worden toegevoegd?


familie: Polyplacophora
Acanthopleura granulata (Gmelin, 1791)
West Indian Fuzzy Chiton


alvast bedankt

Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op juni 17, 2012, 19:57:38 pm
Kunnen de volgende vliegen worden toegevoegd?


familie Tabanidae
Chrysops scalaratus Bellardi, 1859


familie Bombyliidae
Hemipenthes curta (Loew, 1869)


familie Asilidae
Efferia spec.


alvast bedankt
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op juni 18, 2012, 03:03:21 am
Kunnen de volgende schelpen (weekdieren) worden toegevoegd?


familie Neritidae
Nerita versicolor Gmelin, 1791
Four-tooth nerite


Nerita peloronta Linneaus, 1758
Bleeding tooth


familie Strombidae
Strombus raninus Gmelin, 1791
Hawk-wing Conch


alvast bedankt
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op juni 18, 2012, 21:45:09 pm
Kunnen de volgende schelpen (weekdieren) worden toegevoegd?
 
Familie buccinidae
Busycon sinistrum Hollster, 1958

Familie strombidae
Strombus costatus Gmelin, 1791

Familie Fissurellidae (familia bestaat nog niet in observado, dus anders maar indelen in de klasse Gastropoda)
Fissurella barbadensis (Gmelin, 1791)
 
Lucapina spec.

Familie Calyptraeidae (familie bestaat nog niet in observado, de klasse gastropoda staat wel in observado).
Crucibulum auricula (Gmelin, 1791)

Familie Neritidae
Nerita tessellata Gmelin, 1791
Checkered Nerite
 
Puperita pupa (Linnaeus, 1767)
 
alvast bedankt
 :right:
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: Jelle op juni 21, 2012, 00:01:51 am
Kan volgende soort bij de nachtvlinders worden toegevoegd:

Juanita Sphinx Mot
Proserpinus juanita (Strecker, 1877)
familie Sphingidae
 :right: http://observado.org/soort/view/240991
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op juni 22, 2012, 05:18:30 am
Kan de volgende keverslak (weekdieren) worden toegevoegd?


familie: Polyplacophora
Acanthopleura granulata (Gmelin, 1791)
West Indian Fuzzy Chiton


alvast bedankt

Is deze post over het hoofd gezien? Zo niet, mijn excuses. Zo wel, alvast bedankt voor het toevoegen. Dan kan ik deze waarneming een naam geven: http://observado.org/waarneming/view/69219185 (http://observado.org/waarneming/view/69219185)
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op juni 22, 2012, 05:37:36 am
Kunnen de volgende weekdieren worden toegevoegd?
 
Familie Fasciolariidae (familie bestaat nog niet in observado, de klasse gastropoda staat wel in observado).
Fasciolaria tulipa Linnaeus, 1758
True Tulip
 
Familie Bullidae
Bulla occidentalis A.Adams, 1850
West Indian Bubble

Familie Triviidae (familie bestaat nog niet in observado, de klasse gastropoda staat wel in observado).
Pusula pediculus (Linnaeus, 1758)
 
Familie Littorinidae (familie bestaat nog niet in observado, de klasse gastropoda staat wel in observado).
Cenchritis muricatus (Linnaeus, 1758)
 
Familie Anomiidae (familie bestaat nog niet in observado, de klasse Bivalvia staat wel in observado).
Anomia simplex Orbigny, 1842
 
alvast bedankt
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: hiskodevries op juni 22, 2012, 07:16:52 am
Paul die weekdieren zijn toegevoegd.
als een familie niet bestaat kan ik die toevoegen zodra ik de bovenliggende gegevens weet die wel in observado bekent zijn (class of anders order)
zie http://observado.org/famtree.php?id=11288&expand=1
Titel: Re: Missing Species/Ontbrekende soorten in Observado
Bericht door: paulhoekstra op juni 22, 2012, 21:03:41 pm
Paul die weekdieren zijn toegevoegd.
als een familie niet bestaat kan ik die toevoegen zodra ik de bovenliggende gegevens weet die wel in observado bekent zijn (class of anders order)
zie http://observado.org/famtree.php?id=11288&expand=1 (http://observado.org/famtree.php?id=11288&expand=1)

De taxonomische indeling van de gastropode slakken is een puinhoop de laatste 10 jaar door enkele moleculaire onderzoeken. In observado staan voor de gastropode slakken enkele ordes van de indeling van meer dan 10 jaar geleden. Mij lijkt het het handigst om de indeling te volgen die op W.o.r.m.s staat: http://www.marinespecies.org (http://www.marinespecies.org/) op deze pagina gebruiken ze wel de nieuwste taxonomische indeling. Maar met deze nieuwe indeling moeten er ook nieuwe ordes worden aangemaakt.

Zie hieronder families die ik graag toegevoegd wil zien. De dikgedrukte namen staan al in observado.org, ikweet niet of je ook de subklasses, infraordes en superfamilies wil toevoegen of alleen de ordes en families? De ordes Littorinimorpha en Neogastropoda behoorde in de oude indeling tot de orde Sorbeoconcha, die al wel in observado staat. Misschien moet je maar even overleggen met de weekdieradminnen of je de nieuwe ordes wil toevoegen, of alleen de oude ordes aanhoudt?
Onder de familienaam zet ik de soorten neer die bij de betreffende familie behoren en daar dus naar kunnen worden verplaatst.