Forum van Waarneming.nl

Soortgroepen => Reptielen, amfibieën en vissen => Topic gestart door: tekenaar op maart 13, 2006, 10:53:02 AM

Titel: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: tekenaar op maart 13, 2006, 10:53:02 AM
In dit topic geven de admins aan wanneer soortteksten van vissen, amfibieen en reptielen zijn gewijzigd. Reacties zijn welkom en worden zeker gelezen. De meeste berichten worden na ongeveer een maand verwijderd en commentaar soms eerder, om het overzichtelijk te houden.
Titel: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: tekenaar op mei 09, 2006, 11:27:09 AM
Bij deze een lijst met nieuwe namen. Vet geschreven zijn de nieuwe namen, tussen haakjes staan de synoniemen. Deze lijst is gebaseerd op de volgende bronnen:

Nederlandse namen: Strijbosch, H., A.H.P. Stumpel, R.C.M. Creemers, J.J.C.W. van Delft, A. Groenveld & D. Bauwens, 2005. Standaardlijst voor de Nederlandse namen van de Europese amfibieën en reptielen. RAVON 7(3): 65-72.

Wetenschappelijke namen amfibieen: Vences, M., 2007. The Amphibian Tree of Life: Ideology, Chaos oder Biologische Realitaet. Zeitschrift fuer Feldherpetologie 14: 153-162.

Wetenschappelijke namen reptielen: Euroherp Database (http://nemys.ugent.be/start.asp?group=16)


Kleine watersalamander, Lissotriton vulgaris (http://waarneming.nl/soort.php?id=448&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info) (Triturus vulgaris)
Vinpootsalamander, Lissotriton helveticus (http://waarneming.nl/soort.php?id=456&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info) (zwemvoetsalamander, draadstaartsalamander, Triturus helveticus)
Alpenwatersalamander, Mesotriton alpestris (http://waarneming.nl/soort.php?id=438&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info) (Triturus alpestris)
Kamsalamander, Triturus cristatus (http://waarneming.nl/soort.php?id=447&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info) (Noordelijke kamsalamander, grote watersalamander, Triturus cristatus cristatus)
Italiaanse kamsalamander, Triturus carnifex (http://waarneming.nl/soort.php?id=16589&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info) (Alpenkamsalamander, Triturus cristatus carnifex)
Vuursalamander, Salamandra salamandra (http://waarneming.nl/soort.php?id=458&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)

Vroedmeesterpad, Alytes obstetricans (http://waarneming.nl/soort.php?id=457&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)
Geelbuikvuurpad, Bombina variegata (http://waarneming.nl/soort.php?id=441&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)
Knoflookpad, Pelobates fuscus (http://waarneming.nl/soort.php?id=449&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)
Boomkikker, Hyla arborea (http://waarneming.nl/soort.php?id=439&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)
Gewone pad, Bufo bufo (http://waarneming.nl/soort.php?id=442&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)
Rugstreeppad, Bufo calamita (http://waarneming.nl/soort.php?id=455&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)
(Epidalea calamita)

Bruine kikker, Rana temporaria (http://waarneming.nl/soort.php?id=440&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)
Heikikker, Rana arvalis (http://waarneming.nl/soort.php?id=446&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)
Poelkikker, Pelophylax lessonae (http://waarneming.nl/soort.php?id=453&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)
(kleine groene kikker, Rana lesonae)
Bastaardkikker, Pelophylax klepton esculentus (http://waarneming.nl/soort.php?id=2270&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info) (middelste groene kikker, Rana klepton esculenta)
Meerkikker, Pelophylax ridibundus (http://waarneming.nl/soort.php?id=451&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info) (grote groene kikker, Rana ridibunda)
Groene kikker, Pelophylax spec. (http://waarneming.nl/soort.php?id=444&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info) (Rana esculenta synklepton; Pelophylax esculentus synklepton)
Brulkikker, Lithobates catesbeianus (http://waarneming.nl/soort.php?id=1724&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info) (stierkikker, Rana catesbeiana)

Zandhagedis, Lacerta agilis (http://waarneming.nl/soort.php?id=454&soort=Ringslang&tab=info) (duinhagedis)
Levendbarende hagedis, Zootoca vivipara (http://waarneming.nl/soort.php?id=450&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info) (kleine hagedis, Lacerta vivipara)
Muurhagedis, Podarcis muralis (http://waarneming.nl/soort.php?id=452&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info) (Lacerta muralis)
Hazelworm, Anguis fragilis (http://waarneming.nl/soort.php?id=445&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)

Ringslang, Natrix natrix (http://waarneming.nl/soort.php?id=454&soort=Ringslang&tab=info)
Gladde slang, Coronella austriaca (http://waarneming.nl/soort.php?id=443&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)
Adder, Vipera berus (http://waarneming.nl/soort.php?id=437&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)


Roodwangschildpad, Trachemys scripta elegans (http://waarneming.nl/soort.php?id=1424&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)
Geelbuikschildpad, Trachemys scripta scripta (http://waarneming.nl/soort.php?id=26632&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)
Geelwangschildpad, Trachemys scripta troostii (http://waarneming.nl/soort.php?id=26633&soort=Geelwangschildpad&tab=wn)
Zaagrugschildpad, Graptemys pseudogeographica (http://waarneming.nl/soort.php?id=16694&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)


Dikkopschildpad Caretta caretta (onechte karetschildpad)
Soepschildpad Chelonia mydas (groene zeeschildpad)
Kemps' zeeschildpad Lepidochelys kempi
Lederschildpad, Dermochelys coriacea (http://waarneming.nl/soort.php?id=18417&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=info)
Titel: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: tekenaar op december 28, 2007, 18:53:57 PM
rivierdonderpad aangepast. Er zijn nu 3 "soorten":

- Beekdonderpad

- Rivierdonderpad

- Rivier/beekdonderpad (de oude "soort" nu verzamelsoort voor alle niet verder gedetermineerde donderpadden).

Oude donderpaddenwaarnemingen staan voorlopig allemaal onder de verzamelsoort. Op grond van vindplaats en kenmerken op foto's / beschrijvingen kunnen we t.z.t. een deel van de oude waarnemingen aanpassen.
Titel: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: tekenaar op januari 17, 2008, 12:14:42 PM
Driedoornige stekelbaars opgespitst in:

Driedoornige stekelbaars (algemeen)
Driedoornige stekelbaars (naakte vorm)
Driedoornige stekelbaars (bepantserde vorm)

Redenatie/achtergrondinfo staat hier:

http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=41382 (http://forum.waarneming.nl/forum/index.php?showtopic=41382)
Titel: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: tekenaar op december 19, 2008, 10:41:36 AM
Een kleine wijziging bij Caretta caretta:

De naam "onechte karetschildpad" gewijzigd in "dikkopschildpad", maar de naam "onechte karetschildpad" staat er nog steeds, maar nu als synoniem. M.a.w. met beide namen is de soort terug nu te vinden. Dit is conform de checklist van RAVON.
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: PatrickH op augustus 11, 2009, 23:38:15 PM
Geelwangschildpad, Trachemys scripta troostii moet een exoot zijn ipv Native.

Groet, Patrick
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Wouter van der Ham op april 22, 2012, 16:03:33 PM
Klopt het dat dat Beekforel en Zeeforel allebei variëteit zijn(Ja dat klopt wel), maar dat Beekforel als variëteit staan van 'forel onbepaald' en dat Zeeforel wel als variëteit staat maar van geen een soort?

Mvg,
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: tekenaar op maart 14, 2014, 19:02:36 PM
Probleem hier is dat de gangbare Nederlandse namen slaan op varieteiten die bij meerdere soorten voorkomen. En voor die soorten zijn dan weer wel wetenschappelijke namen, maar geen Nederlandse. Feitelijk zou het dus iets moeten zijn als:

Atlantische forel (nu meest forel), Salmo trutta met als varieteiten:
beekforel
meerforel
zeeforel

Waarbij ik achterwege zou laten de feitelijk ongeldige wetenschappelijke namen van de varieteiten te noemen. De naam forel wordt zowel gebruikt als naam voor de soort Salmo trutta als voor forel onbepaald waaronder een hele reeks van soorten vallen, o.a. regenboogforel die niet nauw verwant is aan Salmo trutta. Ik gebruik zelf liever de naam Atlantische forel voor Salmo trutta, maar dat is niet de naam die op de officiele lijsten van RAVON en de OVB staat.

Het lastige is dat bij de Donauforel (Salmo labrax) ook tenminste een beek- en een meervarieteit te onderscheiden is en er dat in delen van Europa nog een heel aantal geisoleerde beek- en meerpopulaties voorkomen die zo van de andere verschillen dat ze soortstatus verdienen. Bijvoorbeeld de beekforel van het Po-gebied in Italie wordt Salmo cenerinus genoemd en ik heb hier in Slovenie eens een beekforel in handen gehad die een kleurpatroon had van weer een andere soort (maar waarschijnlijk een hybride was).

Juveniele forellen zijn zowieso op grond van uiterlijk niet verder te determineren dan Atlantische forel. Aan de hand van hun uiterlijk is niet op te maken of ze later naar zee trekken of niet. Eenmaal volwassen is die opdeling wel te maken (al zal dat vast niets steeds lukken).

Persoonlijk lijkt me een locatie en een foto belangrijker als de precieze opsplitsing.

Uiteraard heb je helemaal gelijk dat de status van zeeforel dezelfde hoort te zijn als die van beekforel.

Forel onbepaald zou niet gebruikt moeten worden voor de soort Salmo trutta, maar voor Salmo sp. en Oncorhynchus sp. samen. Onder forel onbepaald komt dan ook de zalm te vallen, maar dat lijkt me geen probleem. Mischien nog beter: Forel onbepaald vervangen door zalmachtige onbepaald. In Nederland vallen daaronder dan de geslachten Salmo, Oncorhynchus en Salvelinus, ik denk niet dat vlagzalm veel kans op verwisseling geeft. Maar dan: iemand die de soorten niet heel goed kent ziet een forel in een beekje. Gaat hij die dan correct invoeren als zalmachtige onbepaald of "gevoelsmatig correct" als beekforel terwijl hij best een regenboogforelletje gezien kan hebben?
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Helen Commandeur op mei 20, 2016, 13:25:09 PM
Hello,

According to the comment on my observation http://observado.org/waarneming/view/118748475?_popup=1 nevadensis is a ssp of Timon lepidus.

Regards,
Helen
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Helen Commandeur op juni 02, 2016, 13:59:20 PM
Hello,

The link "Euroherp Database" looks kind of dead.

Is there an 'official' reptiles website that is used for Observado, like the World Bird Names for birds?
I did find this website http://www.reptile-database.org/data/ (http://www.reptile-database.org/data/)

Thnx in advance
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Yenthe van san op juli 26, 2016, 12:08:58 PM
Hallo,
Wij hebben kikkertjes gekocht op mijn werk ze kregen daar de juiste voeding niet en ze wilden ze gewoon laten doodgaan. Er is ons gezegt dat het afrikaanse dwergklauw kikkertjes zijn en dat die in water moeten enzo maar ze plakken altijd in de hoogte zoals het raam en termometer etc. Nu was mijn vraag wie de juiste naam van deze kikkertjes weet zodat wij het juiste voor deze beestjes kunnen doen.
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Jan-Freerk Kloen op oktober 03, 2018, 18:11:06 PM
Gaat de ringslang Natrix natrix binnenkort aangepast worden zodat de gevlekte ringslang Natrix helvetica ingevoerd kan worden? In België en observation.org is dat al een tijdje veranderd.
Groetjes Jan-Freerk
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Rob Koelman op oktober 03, 2018, 20:44:15 PM
Citaat van: Jan-Freerk Kloen op oktober 03, 2018, 18:11:06 PM
Gaat de ringslang Natrix natrix binnenkort aangepast worden zodat de gevlekte ringslang Natrix helvetica ingevoerd kan worden? In België en observation.org is dat al een tijdje veranderd.
Groetjes Jan-Freerk

Nederlandse namen zijn gebaseerd op de Nederlandse situatie.

Voor 'onze ringslang' is het daarom wenselijk om de gebruikelijke naam aan te houden: ringslang. Deze naam dient gelezen ter worden als 'gewone ringslang'. Wel dient de wetenschappelijke naam aangepast te worden naar Natrix helvetica. Voor de andere ringslang in Europa (Natrix natrix) dient dan een andere Nederlandse naam gevonden te worden. Een suggestie is bijvoorbeeld 'oostelijke ringslang'.
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Jan-Freerk Kloen op oktober 03, 2018, 20:50:34 PM
Citaat van: Rob Koelman op oktober 03, 2018, 20:44:15 PM
Citaat van: Jan-Freerk Kloen op oktober 03, 2018, 18:11:06 PM
Gaat de ringslang Natrix natrix binnenkort aangepast worden zodat de gevlekte ringslang Natrix helvetica ingevoerd kan worden? In België en observation.org is dat al een tijdje veranderd.
Groetjes Jan-Freerk

Nederlandse namen zijn gebaseerd op de Nederlandse situatie.

Voor 'onze ringslang' is het daarom wenselijk om de gebruikelijke naam aan te houden: ringslang. Deze naam dient gelezen ter worden als 'gewone ringslang'. Wel dient de wetenschappelijke naam aangepast te worden naar Natrix helvetica. Voor de andere ringslang in Europa (Natrix natrix) dient dan een andere Nederlandse naam gevonden te worden. Een suggestie is bijvoorbeeld 'oostelijke ringslang'.

Hoe het precies wordt aangepast maakt mij niet uit, maar het lijkt me handig om één lijn te trekken met België en wereld. Daar staat N. helvetica nu als gevlekte ringslang.
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Rob Koelman op oktober 03, 2018, 21:01:59 PM
Citaat van: Jan-Freerk Kloen op oktober 03, 2018, 20:50:34 PMHoe het precies wordt aangepast maakt mij niet uit, maar het lijkt me handig om één lijn te trekken met België en wereld. Daar staat N. helvetica nu als gevlekte ringslang.

Hmm, onze zuiderburen als leidinggevend bestempelen bij de Nederlandstalige benaming van soorten...

Denk niet dat je daarvoor 'hier' de handen op elkaar krijgt...  B)
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: marcel234 op oktober 03, 2018, 21:09:45 PM
Citaat van: Jan-Freerk Kloen op oktober 03, 2018, 20:50:34 PM
Hoe het precies wordt aangepast maakt mij niet uit, maar het lijkt me handig om één lijn te trekken met België en wereld. Daar staat N. helvetica nu als gevlekte ringslang.
Lijkt me ook het handigst.
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Rob Koelman op oktober 03, 2018, 21:31:09 PM
Voor de volledigheid:

De Nederlandse naamgeving van soorten is een stuk minder strak geregeld dan de wetenschappelijke naamgeving van soorten.

In Nederland hebben we één soort ringslang, die tot voor kort de wetenschappelijke naam Natrix natrix droeg. Nu blijkt dat er in Europa twee soorten ringslangen voorkomen (naast N. natrix ook N, helvetica), waarbij 'onze ringslang' onder N. helvetica valt.

De Nederlandse naam 'ringslang' is daarbij niet strikt gebonden aan één van beide soorten. Het meest logisch is nu om voor de ringslangen in Nederland (en België) de gebruikelijke naam 'ringslang' aan te houden en de ringslangen elders in Europa - ter onderscheid - een andere naam te geven, bijvoorbeeld de hierboven al genoemde naam 'oostelijke  ringslang'...
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Jan-Freerk Kloen op oktober 03, 2018, 21:46:58 PM
Citaat van: Rob Koelman op oktober 03, 2018, 21:31:09 PM
Voor de volledigheid:

De Nederlandse naamgeving van soorten is een stuk minder strak geregeld dan de wetenschappelijke naamgeving van soorten.

In Nederland hebben we één soort ringslang, die tot voor kort de wetenschappelijke naam Natrix natrix droeg. Nu blijkt dat er in Europa twee soorten ringslangen voorkomen (naast N. natrix ook N, helvetica), waarbij 'onze ringslang' onder N. helvetica valt.

De Nederlandse naam 'ringslang' is daarbij niet strikt gebonden aan één van beide soorten. Het meest logisch is nu om voor de ringslangen in Nederlands (en België) de gebruikelijke naam 'ringslang' aan te houden en de ringslangen elders in Europa - ter onderscheid - een andere naam te geven, bijvoorbeeld de hierboven al genoemde naam 'oostelijke  ringslang'...

Ik snap wat je bedoelt, maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Als je het doet zoals jij voorstelt, wat op zich voor ons logisch klinkt, dan verander je eigenlijk van twee soorten de naam. De ringslang Natrix natrix wordt ringslang Natrix helvetica, en de Natrix natrix krijgt dan een andere Nederlandse naam. Van de Natrix natrix de Nederlandse naam en de N. helvetica krijgt de oude Nederlandse naam van N. natrix.

Je krijgt gegarandeerd verwarring over de naamgeving en welke soort nou welke is (bij de niet-kenners), en we moeten bedenken waarbij de verwarring het minst wordt en wat uiteindelijk het handigst is. Het is sowieso praktisch om één lijn te trekken met observado en België en omdat de N. helvetica daar al als "gevlekte ringslang" te boek staat lijkt me dat het handigst. Anders krijg je daar voor de tweede keer verwarring omdat net iedereen heeft geleerd dat het de gevlekte ringslang is en het dan opeens weer de gewone ringslang is.

Tot slot mijn eigenlijke vraag: zijn er mensen mee bezig om dit daadwerkelijk aan te pakken en aan te passen of is het eigenlijk een beetje in de vergetelheid geraakt?

Groetjes Jan-Freerk
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: grabbelton op oktober 04, 2018, 10:36:57 AM
er bestaat een Nederlandse/Vlaamse commissie die eens in de zoveel jaar bijeenkomt om zich het hoofd te buigen over (nieuwe) Nederlandse namen van de amfibieen en reptielen in Europa. De meest recente namen staan in dit artikel uit 2016 (https://www.ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Publicaties/Tijdschrift/RAVON2016018004.pdf). De Vlamingen hebben daarop vooruitlopend gekozen voor gevlekte ringslang als NL-naam voor Natrix helvetica; Ton Stumpel en ondergetekende opteren in een artikel in RAVON 67 (PDF nog niet vrij te downloaden) voor handhaving van de bekende en ingeburgerde naam ringslang. In een volgend overzicht zal deze commissie vast en zeker de knoop doorhakken over Nederlandse namen voor beide soorten ringslang.

grtz,

ingo
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Jan-Freerk Kloen op oktober 04, 2018, 12:40:02 PM
Citaat van: grabbelton op oktober 04, 2018, 10:36:57 AM
er bestaat een Nederlandse/Vlaamse commissie die eens in de zoveel jaar bijeenkomt om zich het hoofd te buigen over (nieuwe) Nederlandse namen van de amfibieen en reptielen in Europa. De meest recente namen staan in dit artikel uit 2016 (https://www.ravon.nl/Portals/2/Bestanden/Publicaties/Tijdschrift/RAVON2016018004.pdf). De Vlamingen hebben daarop vooruitlopend gekozen voor gevlekte ringslang als NL-naam voor Natrix helvetica; Ton Stumpel en ondergetekende opteren in een artikel in RAVON 67 (PDF nog niet vrij te downloaden) voor handhaving van de bekende en ingeburgerde naam ringslang. In een volgend overzicht zal deze commissie vast en zeker de knoop doorhakken over Nederlandse namen voor beide soorten ringslang.

grtz,

ingo

Dank voor je heldere toelichting Ingo!
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Remon op oktober 05, 2018, 13:29:08 PM
En in aanvulling op het verhaal van Ingo; we zijn daar wel degelijk mee bezig, maar zoals ik op een FB bericht laatst ook reageerde, moeten we eerst zeker weten over welke soort(en) we het in Nederland hebben, voordat we in 1 klap alles omzetten van N. natrix naar N. helvetica. Er zitten hier immers nogal wat dieren van uitheemse oorsprong. Liever in 1x goed aanpassen, dan nu aanpassen en straks nog een keer omdat het niet goed was.
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: peeterke op januari 16, 2019, 17:46:53 PM
Hoi,

kan een admin Cheloniidae / zeeschildpad onbekend opvoeren in de soortenlijst ?


bij voorbaat dank
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: tekenaar op november 01, 2019, 21:08:08 PM
Citaat van: peeterke op januari 16, 2019, 17:46:53 PM
Hoi,

kan een admin Cheloniidae / zeeschildpad onbekend opvoeren in de soortenlijst ?


bij voorbaat dank

Dat kan je hier aanvragen: https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=409429.0

En voor observation hier: https://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=413609.0

Maar volgens mij hebben we al een schildpad onbekend in de lijst.
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Rob Koelman op november 02, 2019, 11:46:05 AM
Citaat van: tekenaar op november 01, 2019, 21:08:08 PMMaar volgens mij hebben we al een schildpad onbekend in de lijst.

Daar vallen ook land- en zoetwaterschildpadden onder. Zeeschildpadden zijn een specifieke subgroep, waarbij het gezien hun zeldzaamheid nuttig is om een waargenomen ongeïdentificeerd individu ook specifiek als zeeschildpad te kunnen benoemen...
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: tekenaar op november 23, 2019, 15:51:02 PM
vrasag maar aan, niets op tegen.
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: peeterke op november 27, 2019, 17:24:37 PM

:huh:

Rare vertraagde discussie, no offence btw.

Ergens eind januari is aan mijn verzoek voldaan.

Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Rob Koelman op november 27, 2019, 17:34:52 PM
Citaat van: peeterke op november 27, 2019, 17:24:37 PMErgens eind januari is aan mijn verzoek voldaan.

:duim:

https://waarneming.nl/soort/view/709366
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: tekenaar op november 27, 2019, 20:27:14 PM
veldseizoen zat ertussen, en de discussie was niet zichtbaar gesloten :) Net als bij het beoordelen van waarnemingen: af en toe kijk je daar eens naar als admin :) Gelukkig is dit geen facebook waar je onbeantwoorde berichten nooit meer terug ziet ...
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Jan-Freerk Kloen op maart 27, 2020, 20:03:29 PM
Citaat van: Jan-Freerk Kloen op oktober 03, 2018, 18:11:06 PM
Gaat de ringslang Natrix natrix binnenkort aangepast worden zodat de gevlekte ringslang Natrix helvetica ingevoerd kan worden? In België en observation.org is dat al een tijdje veranderd.
Groetjes Jan-Freerk

Ik zag dat de naamgeving van de ringslang onlangs is aangepast. Helemaal top!
Het valt me nog wel op dat de automatische validering is overgegaan op de Oostelijke ringslang - Natrix natrix terwijl het in vrijwel alle gevallen om de Gevlekte ringslang - Natrix helvetica zal gaan. Lijkt me handig om dat over te zetten als dat kan of anders in elk geval de automatische validering van Natrix natrix uit te zetten.
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Rob Koelman op maart 27, 2020, 20:14:40 PM
Citaat van: Jan-Freerk Kloen op maart 27, 2020, 20:03:29 PMIk zag dat de naamgeving van de ringslang onlangs is aangepast. Helemaal top!
Het valt me nog wel op dat de automatische validering is overgegaan op de Oostelijke ringslang - Natrix natrix terwijl het in vrijwel alle gevallen om de Gevlekte ringslang - Natrix helvetica zal gaan. Lijkt me handig om dat over te zetten als dat kan of anders in elk geval de automatische validering van Natrix natrix uit te zetten.

terwijl het in vrijwel alle gevallen om de Gevlekte Ringslang - Natrix helvetica zal gaan   B)
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Jan-Freerk Kloen op maart 27, 2020, 20:16:26 PM
Citaat van: Rob Koelman op maart 27, 2020, 20:14:40 PM
Citaat van: Jan-Freerk Kloen op maart 27, 2020, 20:03:29 PMIk zag dat de naamgeving van de ringslang onlangs is aangepast. Helemaal top!
Het valt me nog wel op dat de automatische validering is overgegaan op de Oostelijke ringslang - Natrix natrix terwijl het in vrijwel alle gevallen om de Gevlekte ringslang - Natrix helvetica zal gaan. Lijkt me handig om dat over te zetten als dat kan of anders in elk geval de automatische validering van Natrix natrix uit te zetten.

terwijl het in vrijwel alle gevallen om de Gevlekte Ringslang - Natrix helvetica zal gaan   B)

Ja naja dat beest heeft drie namen tegenwoordig hè ;) Ik ben nu de Belgen gewend die hem al twee jaar als Gevlekte ringslang verkopen. Inmiddels niet meer inderdaad.
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Jan-Freerk Kloen op oktober 05, 2022, 23:33:36 PM
Geen idee of ik bij dit topic goed zit, maar misschien leuk om Alytes almogavarii (https://observation.org/species/1025934/) een Nederlandse naam en zeldzaamheidstatus te geven?

Mijn voorstel: Catalaanse vroedmeesterpad - naar Catalonian Midwife Toad zoals hij al heet op observation.org en in het Spaans ook zoiets - en op zeldzaam (komt alleen in NO-Spanje, Andorra en puntje Frankrijk voor (https://www.iucnredlist.org/species/178592041/194374646).

Groetjes,
Jan-Freerk
Titel: Re: aanpassingen naamgeving en soortbeschrijvingen
Bericht door: Jeroen Hoek op oktober 06, 2022, 00:37:40 AM
moet Blanus cinereus(https://observation.org/species/908749/) dan niet ook van zijn Nederlandse naam voorzien worden (Moorse wormhagedis/zuidwest-Iberische wormhagedis) en een zeldzaamheidsstatus krijgen? Misschien moet deze ook op zeldzaam omdat hij alleen maar in het zuidwesten van het Iberische schiereiland voorkomt?