Observation international

Soortgroepen => Zoogdieren => Topic gestart door: kroonp op maart 08, 2006, 16:48:36 pm

Titel: Wilde kat
Bericht door: kroonp op maart 08, 2006, 16:48:36 pm
Op waarneming.nl staan 4 wilde katten gemeld.
Bij sommige daarvan vraag ik mij af of het kloppende waarnemingen zijn.
Maar ik zag net dat daar vandaag commentaar bij gezet is. :duim:

Blijf ik nog zitten met een ander vraag.
Op waarneming.nl staat deze soort als vrij algemeen vermeld. Maar is deze soort in Nederland niet zeldzaam of misschien zelfs zeer zeldzaam?
Ik dacht dat er maar enkele van deze beesten in Nederland leven.  
Titel: Wilde kat
Bericht door: Freek Verkerk op maart 09, 2006, 00:32:56 am
Ik ben het met je eens dat dit soort opmerkingen als "algemeen" nergens op slaan. Of in ieder geval erg onduidelijk zijn.
Mijn idee is om elke soort een kwalificatie te geven afhankelijk van het aantal waarnemingen op onze site,

Het kan nu makkelijk voorkomen dat een soort waar wij geen of weinig waarneminngen van hebben, zoals de wilde kat, dat die als algemeen bekend zijn.

Andere soorten met veel waarnemingen, zoals de moniksgier, kunnen de kwalifiactie ""zeldzaam" hebben.

Het heeft er natuurlijk wel mee te maken dat sommige algemene soorten niet veel worden waargenomen, en sommige zeldzame soorten als de "eland", als ze er eenmaal
zijn wel vaak worden waargenomen.
 B)  
Titel: Wilde kat
Bericht door: kroonp op maart 09, 2006, 09:26:34 am
Citaat
Het kan nu makkelijk voorkomen dat een soort waar wij geen of weinig waarneminngen van hebben, zoals de wilde kat, dat die als algemeen bekend zijn.

Maar de wilde kat is toch juist niet algemeen in Nedeland. Hoogstens een paar rondzwervende individuen. Mijn vraag was dus of die soort niet op zeldzaam of zeer zeldzaam gezet moet worden op waarneming.nl.

Citaat
Mijn idee is om elke soort een kwalificatie te geven afhankelijk van het aantal waarnemingen op onze site

Lijkt mij niet zo handig. Je zegt zelf ook al dat je dan scheve dingen krijgt ;)  
Het aantal en de verspreiding in NL bepaalt of een soort zeldzaam of algemeen is.

 
Titel: Wilde kat
Bericht door: laatvlieger op maart 09, 2006, 10:02:31 am
De wilde kat is inderdaad zeer zeldzaam in Nederland. Hooguit enkele zwervende exemplaren, zover bekend zeker geen populatie.

De zeldzaamheidsklasse (van algemeen naar zeer zeldzaam) zal in de toekomst vast wel veranderen, op het moment is er geen admin voor de zoogdieren.

Aan de andere kant is de wilde kat wel een soort die misschien niet snel opvalt in Nederland. Ik heb in Overijssel vroeger ook wel eens een grote kat langs de weg gevonden die veel kenmerken van een wilde kat vertoonde, maar heb er nooit aan gedacht om hem eens te laten inspecteren. Ik zeg niet dat het er werkelijk eentje was, maar wel dat er waarschijnlijk een heleboel mensen zijn die mogelijke wilde katten nooit zullen doorgeven. 99 % van die gevallen zullen wel allemaal huiskatten of verwilderde huiskatten zijn, maar desondanks bestaat er best de mogelijkheid dat er op dit moment meerdere wilde katten zich in Nederland ophouden. Alleen zul je daar waarschijnlijk nooit achter komen: erg schuw beest, dus zichtwaarnemingen nihil en verkeersslachtoffers zullen de boeken in gaan als huiskat. Daarnaast begraven ze waarschijnlijk ook nog eens hun uitwerpselen.

Lastige beestjes. Ik weet eigenlijk niet of er wel eens gericht onderzoek is gedaan naar het voorkomen van de wilde kat in Nederland. Bijvoorbeeld door het bekijken van verkeersslachtoffers.  
Titel: Wilde kat
Bericht door: tekenaar op maart 09, 2006, 11:14:51 am
de zeldzaamheidsklasse staat als "vrij algemeen" omdat dat de default waarde is en die nog niet is aangepast.  
Titel: Wilde kat
Bericht door: Freek Verkerk op maart 18, 2006, 07:48:30 am
Als je kijkt naar het verspreidingsgebied van de wilde kat loopt de noordelijke grens door Zuid-Nederland. Er komen zeker zwervers zo nu en dan in Nederland. Of ze hier echt territoria hebben zou nog een mooie onderzoeksopdracht zijn.

Waarnemingen zijn een beetje onbetrouwbaar omdat ze natuurlijk snel verward worden met de huiskat. Ook lijken mij hybriden mogelijk.

Door jagers worden of werden ze al snel afgeschoten ook wegens de verwarring met de huiskat.

Nu het genetisch onderzoek beter wordt is het mogelijk sneller te bepalen of het echt om wilde katten gaat. De vraag is hoe interessant het eigenlijk is om het zeker te weten.

Ik ben overigens wel benieuwd naar hoe er onderzocht kan worden of er ergens wilde katten leven, hoe groot die territoria zijn en hoe die territoria bepaald (ontdekt) worden.

De huiskatten lijken me namelijk niet zo territoriaal.  B)  
Titel: Wilde kat
Bericht door: huysse op maart 18, 2006, 09:11:37 am
Citaat
De huiskatten lijken me namelijk niet zo territoriaal.  B)
Verklaar U nader!

Groet,
Marijke
Titel: Wilde kat
Bericht door: Freek Verkerk op maart 19, 2006, 17:19:49 pm
Van lynxen weet ik dat ze een territorium hebben. En dat zijn ook katachtigen.
Huiskatten wonen natuurlijk ergens individueel in een huis, schuur, of zo, maar er zijn ook wel verhalen van katten vrouwtjes die groepen verwilderde katten voeren. Het was me nooit zo opgevallen dat katten een afgegrenst territorium hadden waar ze niet buiten komen en waar ze geen andere katten binnenlaten. Volgens mij lopen er in woonwijken veel katten op hetzelfde terrein. Ook hebben veel mensen meerdere katten die geen familie van elkaar zijn.

Heb jij wel de ervaring dat (huis) katten andere katten uit hun tuin jagen?

En hoe groot zijn dan die territoria?

Volgens mij leven er ook op boerderijen meerdere katten op hetzelfde terrein.

 B)  
Titel: Wilde kat
Bericht door: Els op maart 19, 2006, 20:24:15 pm
Een kat heeft wel degelijk een stuk terrein binnen welke grenzen hij blijft. Nou spreek (schrijf) ik even uit mijn hoofd maar als ik het goed heb heeft een kat een territorium met een doorsnee van 2 km. Ook heeft een kat vaste tijden dat hij naar buiten gaat, om andere katten waarmee hij/zij niet mee op kan schieten te vermijden. Dat je katten ook gezamelijk ziet, komt gewoon omdat ze "vriendjes" zijn, of omdat ze elkaar dulden.

In het geval van het kattenvrouwtje dat de zwerfkatten voert, gaat de honger dan niet boven territorium gevechten?

Wij hadden 2 katers (broers) en als één van de 2 in gevecht was met een andere hier uit de buurt (in onze tuin) rende de andere broer er gelijk op af om te helpen. Er werden echt geen andere poezen of katers in onze tuin geduld.

Els

 
Titel: Wilde kat
Bericht door: tekenaar op maart 19, 2006, 20:26:04 pm
Ik heb drie huiskatten die vrij rondlopen. Min of meer de situatie:

Deze drie (ongecastreerde kater en twee onverwante vrouwtjes, waarvan een gesteriliseerd) accepteren elkaar volkomen. Ze eten samen uit een bakje. Ze zijn een voor een in huis gekomen en telkens duurde het enkele maanden voordat de nieuwkomer geaccepteerd was.

De kater heeft een grote homerange (het hele dorpje van 20 huizen + deel van de velden eromheen). Hij vecht veel met andere katers, momenteel is het nog paartijd dus hij vecht bijna dagelijks. Hierdoor loopt hij constant met verwondingen rond die soms ontsteken. Dat pleit dus voor overlappende homerange en geen exclusief territorium. In het dorp zijn verschillende andere ongecastreerde katers aanwezig. Mijn indruk is echter dat ieder een voorkeursgebied heeft waaruit ze andere katers koste wat kost weren: wel degelijk een territorium dus. Echter, ze respecteren die grenzen niet en daardoor komen ze steeds met elkaar in conflict. Een buurkater hing vorig jaar steeds rond ons huis rond wat bloedige conflicten tot gevolg had. Momenteel is deze kater in een slechte conditie en zie ik hem alleen in een verre uithoek van het dorpje (een eindje bij ons huis vandaan). Het lijkt er dus op dat hij vorig jaar meer durfde (hij was toen in betere conditie) en hij momenteel het territorium van mijn kater mijdt.

De gesteriliseerde poes heeft een heel kleine homerange die zich vrijwel beperkt tot de directe omgeving van mijn huis. Echter, een enkele keer loopt ze achter ons aan het dorp in. Het gevolg is dat ze direct wordt teruggejaagd door andere poezen. Een territorium dus, wat zo te zien vrijwel gelijk is aan de homerange.

De ongesteriliseerde poes heeft een wat grotere homerange die tenminste gedeeltelijk overlapt met die van enkele andere poezen in het dorp. Ook deze poes heeft de neiging achter ons aan te lopen en wanneer ze dan verderop in het dorp komt wordt ook zij door andere poezen teruggejaagd (maar niet door diegenen waarmee haar normale homerange overlapt!).

Dan de verklaring/conclusie: katers zijn veel op zichzelf maar kunnen poezen tolereren als ze veel tijd met ze doorbrengen (b.v. in een huis). Ze hebben een duidelijk territorium en daaromheen een grote homerange. Als ze in goede conditie zijn proberen ze elkaars territoria binnen te dringen.

Poezen kunnen elkaar tolereren als ze vele tijd met elkaar doorgebracht hebben. Feitelijk zijn daar twee 'achtergronden' voor: als ze, zoals in mijn geval, veel tijd samen in een huis dorbrengen, of als ze samen opgroeien/een moeder kind band hebben. Mijn gesteriliseerde poes brengt veel tijd samen door met de andere poes, beide tolereren elkaar volkomen. In het dorp is de 'gesteriliseerde een 'nieuwkomer' zonder verwanten (elders van de straat opgeraapt zwervertje). Haar homerange/territorium overlapt niet met dat van andere poezen. Mijn ongesteriliseerde poes is in het dorp geboren. Haar territorium overlapt behalve met dat van mijn andere poes ook nog met dat van een aantal verwanten (een dochter van vorig jaar, enkele vermoedelijke nestgenoten).

Ergo: huiskatten hebben wel degelijk een territorium wanneer ze veel vrijheid hebben en de dichtheid aan katten niet extreem hoog is (zoals in Nederland). Poezen hebben een territorium wat kan overlappen met dat van andere 'bevriende' poezen maar respecteren de territorium grenzen van 'niet-bevriende' meestal. Katers hebben exclusieve territoria maar respecteren elkaars territoriumgrenzen vaak niet. (Dit klopt overigens ook met ethologisch onderzoek o.a. in nieuw zeeland.)

De territoriumgroote:
mmm. mijn katten krijgen blikjes voer. Ik denk dat die territoriumgroote erg verschillend is en afhangt van voedselaanbod, kat-dichtheid en terreingesteldheid. Voor de kater schat ik de homerange op 1-2 vierkante kilometer, afhankelijk van het jaargetijde en zijn conditie. Echt territorium daarvan: zou ik niet durven zeggen. De poezen: mischien een hectarehok voor de ongesteriliseerde, veel minder voor de gesteriliseerde (30 x 30 meter?).  
Titel: Wilde kat
Bericht door: huysse op maart 19, 2006, 23:24:33 pm
Ik heb het idee dat de territoriumgrootte voor gesteriliseerde en niet gesteriliseerde poezen hetzelfde is en afhangt van het voedselaanbod ter plaatse.
Voor de voortplanting zoeken de katers de poezen op en niet omgekeerd, daarbij kunnen ze hele afstanden afleggen, bij katers zal de grootte van het territorium dus afhangen van wat er te versieren is( voor zover je dat dan een territorium wilt noemen). Daarbij zie je meerdere katers, die meer schijnen te vechten om het recht van de daad zelf dan om het territorium.
Voor gecastreerde katers geldt m.i. hetzelfde als voor poezen.

Groet,
Marijke
Titel: Wilde kat
Bericht door: tekenaar op maart 20, 2006, 13:48:22 pm
volgens mij vechten katers ook wanneer er in geen velden of wegen een poes te bekennen is.  
Titel: Wilde kat
Bericht door: huysse op maart 20, 2006, 16:21:31 pm
Zou best kunnen!
Mijn gegevens zijn ook niet gebaseerd op een uitgebreid onderzoek, net wat ik al zo meemaak met m'n eigen katten! Weet wel dat het aantal verwondingen sterk toeneemt bij katers in de dektijd.
Heb wel het idee dat poezen niet zo ver trekken, ook niet als ze krols zijn. De katers komen vanzelf!
Lijkt me dan ook logischer dat vrouwtjes een uitgesproken territorium hebben dan mannetjes, de vrouwtjes trekken toch niet bij de mannetjes in.
Maar nogmaals. de onderbouwing van dit alles is minimaal.

Groet,
Marijke
Titel: Wilde kat
Bericht door: tekenaar op maart 20, 2006, 16:32:45 pm
Ik heb zelf ook geen onderzoek gedaan aan huiskatten. Wel kan ik onderzoeksliteratuur vergelijken met wat ik zelf observeer aan mijn katten.  
Titel: Wilde kat
Bericht door: huysse op maart 20, 2006, 18:23:59 pm
Bedacht dat ik nog een boekje had van Desmond Morris over katten:

"Wilde en verwilderde katten en boerenkatten kunnen gebieden tot 175 acres bestrijken (2,5 acres in een hectare geloof ik???), mits het gebied zich daartoe leent.De vrouwtjes beperken zich tot ongeveer 15 acres.
In steden zijn deze gebieden veel kleiner o.a door de hoeveelheid katten en  voedsel wat ze meestal wel krijgen en dus niet hoeven te zoeken.
De territoria zijn niet precies afgebakend maar overlappen elkaar voor een groot deel, vooral bij de katers. Dat is mogelijk omdat de katers elkaar  vermijden kunnen door hun markeergedrag. Komen ze elkaar toch tegen dan volgt er dreiggedrag of ze gaan elkaar sowieso uit de weg.
Elk katergebied omvat meerdere poezengebieden zodat ze rond kunnen gaan om te kijken of er iets te versieren valt."

Zou het niet vechten om  precieze grenzen van een territorium ook te maken kunnen hebben met het feit dat ze er gebaat bij zijn om de rust te handhaven met betrekking tot de prooidieren?
Dat is voor vogels misschien anders?

Groet,
Marijke

 
Titel: Wilde kat
Bericht door: Freek Verkerk op maart 23, 2006, 01:00:34 am
Het zou aardig zijn als je aan de hand van sporen, bijvoorbeeld sporen waarmee een territorium worden gemarkeerd, kan zien dat er ergens wilde katten zitten. Maar vanwege de grote verwarring met de huiskat lijkt me dit vrijwel onmogelijk.

Ik ben op zoek naar een methode waarmee je (eenvoudig) kan zien of er ergens wilde katten zitten.

Ik weet van wolven dat ze in Frankrijk een bandje via een versterker afspelen met wolven gehuil, waarna ze luisteren of er een reactie komt. Zo ontdekken / controleren ze de aanwezigheid van deze dieren. Een geweldige methode, maar met wilde katten werkt die (volgens mij) niet.

Ik zoek iets vergelijkbaars. Niet dat ik die ga toepassen, maar gewoon interesse.

Zo nu en dan wordt er een wilde kat in Nederland aangetroffen. eigenlijk steeds toevallig. De vraag is of dit gewoon hun noordelijke grens is vanwege de kou, of dat ze om andere redenen hier niet (zoveel) zijn.

Andere (zoogdier) soorten breiden zich uit, waarom de wilde kat niet?

 B)
Titel: Wilde kat
Bericht door: grunsven op maart 23, 2006, 10:38:39 am
Kan ik kort in zijn, zo'n methode bestaat niet. Ze zijn vrijwel niet te onderscheiden.  
De enige echte mogelijkheden zijn een vondst of vangst. En misschien met DNA technieken vanuit uitwerpselen maar daar ben ik niet zeker van.

Voor zover ik weet zijn er twee betrouwbare waarnemingen, een vondst bij Nijmegen in 1999  (is deze gecontrolleerd?) en een vangst bij Heeze in 2004. Waarbij de laatste door mensen als kitten mee is genomen uit de Vogezen.

Indien het beest bij Nijmegen wel echt is kom ik op 1 waarneming en dan nog van een herintroductie in Duitsland.

Zijn er eigenlijk harde bewijzen voor een historisch voorkomen in Nederland. Vaak wordt er vanuit gegaan dat hij hier vroeger zat mar is dat wel zeker?

Roy


 

 
Titel: Wilde kat
Bericht door: tekenaar op maart 23, 2006, 11:36:46 am
Mmm , een echt goede zichtwaarneming door iemand die ervaring heeft met wilde kat mag m.i. ook. Maar dan moet het wel iemand zijn die heel kritisch is op zijn eigen waarnemingen. (Het is niet zo onmogelijk om een wilde kat te zien te krijgen, maar wel een kwestie van veel geluk. Ik heb zelf twee keer een wilde kat gezien op niet al te grote afstand. Een hiervan heb ik op de foto. Beide keren ben ik 100% zeker (niet in Nederland). Daartegenover staan mischien wel enkele tientallen onzekere waarnemingen die ik niet heb opgeschreven en waarvan verreweg de meeste bruine huiskatten geweest zullen zijn.)

NL is zeker niet erg noordelijk voor wilde kat: hij zit tot hoog in Noorwegen/zweden...  
Titel: Wilde kat
Bericht door: tekenaar op maart 23, 2006, 12:18:53 pm
(http://www.vijvervisinfo.net/plaatjes/temporary/wildcat.jpg)

Lijkt me geen twijfelgeval, toch? (Gefotografeerd in Slovenie.)
Titel: Wilde kat
Bericht door: Freek Verkerk op maart 23, 2006, 19:04:22 pm
Ik dacht dat die twee gevallen die genoemd werden in Nederland vrij zeker waren, maar als het klopt wat je zegt. En daar twijfel ik niet aan. Dan is er eigenlijk geen een goede waarneming in Nederland.

Ik weet niet hoe ver de echt zekere populatie zit. Van kaartjes nam ik eigenlijk aan dat ze in de eifel / ardennen zaten en dan is zuid limburg te doen. Vergelijkbare kleine roofdieren doen het goed (vos, wasbeer, lynx) dus is aannemelijk dat het ook goed gaat met de wilde kat. Waarschijnlijk omdat de jachtdruk iets afneemt.

Hoe doen de marterachtigen het die zijn ook wel vergelijkbaar.

Want waarom zouden de wilde katten hier niet komen? Wat houdt hen tegen als het niet de kou is? Zijn het de huiskatten?

 B)  
Titel: Wilde kat
Bericht door: Corryabbink op maart 24, 2006, 14:24:25 pm
Mochten ze in ons land verschijnen dan zullen dit meestal de jagers zijn. In natuurgebieden maar ook in landbouwgebieden worden de katten doodgeschoten. Zo zijn wij en meerdere buren de katten kwijtgeraakt.

Waarschijnlijker is dat de territoria van de Wilde kat groot genoeg zijn en er door het telkens weer leegvallen ervan geen behoefte is verder te trekken.  
Titel: Wilde kat
Bericht door: Freek Verkerk op maart 24, 2006, 18:50:29 pm
Ik ben er niet zeker van, daarom vraag ik het hier. Ik dacht dat er niet op katten gejaagd mag worden in nederland. misschien vroeger wel, maar met de nieuwe jachtwet mag er nog maar vrij onbeperkt op een kleine groep dieren gejaagd worden en  op de rest alleen met vergunning.

Dat klopt toch?

Dus zijn die jagers illegaal bezig, toch? Stropers zijn het dan.

 :gun:  :gun:  
Titel: Wilde kat
Bericht door: Corryabbink op maart 24, 2006, 19:38:59 pm
Natuurlijk mag er niet op gejaagd worden evenals zoveel niet mag en toch gedaan wordt :o  
Titel: Wilde kat
Bericht door: carel op maart 24, 2006, 21:00:54 pm
Citaat
Natuurlijk mag er niet op gejaagd worden


ben daar maar niet zo zeker van
het gaat om verwilderde katten

http://www.wbesusterengraetheide.com/Verwi...ilderde_kat.htm (http://www.wbesusterengraetheide.com/Verwilderde%20kat/Verwilderde_kat.htm)
Titel: Wilde kat
Bericht door: Corryabbink op maart 24, 2006, 21:44:42 pm
Je hebt gelijk. Wist ik eigenlijk ook wel. Maar wat ik bedoel is dat de jagers ook katten die bij een boerderij horen en op het land lopen of elders in de buurt van hun huis ook doodschieten. Zo zijn mijn katten met halsbandje met belletje enz. ineens spoorloos verdwenen. Meerdere tamme boerderij- of huiskatten is hetzelfde overkomen.
Titel: Wilde kat
Bericht door: carel op maart 24, 2006, 22:32:27 pm
verdenk niet altijd meteen jagers
voliere liefhebbers hebben het ook niet op katten en een bezoekje bij deze op hun voliere heeft menige kat het leven gekost

vroeger mocht men katten schieten als deze meer dan xx aantal meters (ik weet niet meer hoeveel precies) van het kortst bijzijnde huis verwijderd waren.
Deze regel zal inmiddels wel achterhaald zijn,  maar ik weet het niet zeker
Titel: Wilde kat
Bericht door: Hinko op maart 24, 2006, 22:42:52 pm
En je kat kan ook door een Havik of Vos gepakt zijn...
In de achterhoek kun je zelfs aan een Oehoe denken.

Hinko
Titel: Wilde kat
Bericht door: grunsven op maart 24, 2006, 23:58:54 pm
Aan de andere kant is het niet toegestaan je kat overal te laten lopen. Jouw kat mag niet in mijn tuin komen als ik daar geen toestemming voor gegeven heb.
In praktijk hebben de meesten mensen heel weinig over hun kat te zeggen maar het is wel de andere kant van het verhaal.
Titel: Wilde kat
Bericht door: huysse op maart 25, 2006, 00:33:14 am
Maar je mag hem dan nog niet doodschieten.
Trouwens, mijn katten luisteren uitstekend, als het hen uitkomt.

Groet,
Marijke
Titel: Wilde kat
Bericht door: Hinko op maart 25, 2006, 00:55:02 am
Citaat
Jouw kat mag niet in mijn tuin komen als ik daar geen toestemming voor gegeven heb.
:lol: en vogels mogen zeker ook niet in je tuin komen, he? :lol: :lol:  
Titel: Wilde kat
Bericht door: Freek Verkerk op maart 26, 2006, 18:45:10 pm
Citaat
Voor zover ik weet zijn er twee betrouwbare waarnemingen, een vondst bij Nijmegen in 1999  (is deze gecontrolleerd?) en een vangst bij Heeze in 2004. Waarbij de laatste door mensen als kitten mee is genomen uit de Vogezen.

Indien het beest bij Nijmegen wel echt is kom ik op 1 waarneming en dan nog van een herintroductie in Duitsland.

Roy
Die kat uit Nijmegen schijnt ergens op een universitair instituut onderzocht te zijn, dus dat geloof ik wel. Eventueel kan ik het krantebericht nog wel ergens op internet opsporen.
Hoe kom je erbij dat deze afkomstig uit een herintroductie uit Duistland? Dat zou namelijk een paar dingen betekenen:
1. wilde katten worden geherintroduceerd. (zou ook in Nederland kunnen).
2. Dat herintroductie gebied in duitsland is voor katten kennelijk op loopafstand.
3. Er zit op loopafstand van nederland een wilde katten gemeenschap.

Is die herintroductie trouwens gelukt? Kun je een websitevermelden, c.q. via internet controleerbare gegevens. Het is interessant.

Ik las een tijd geleden dat een jager in zwitserland een loslopende hond doodschoot. Bleek het een wolf te zijn! Eindelijk bewijs (toen) dat er wolven in zwitserland voorkwamen.

Maar ook een inzicht in een jagersgewoonte om loslopende honden gewoon af te schieten. Het is mooi volk die jagers; schieten ze alles maar overhoop wat los loopt:

OH, een verwilderde kat, een loslopende hond, een verwilderde zwaan, monikksgier, parkiet, wasbeer etc.

Het kan volgens mij niet; alleen met vergunning.

Volgens mij worden veel katten  trouwens ook slachtoffer van het verkeer.

Verkeerslachtoffers interessant.

 :gun:  :gun:
Titel: Wilde kat
Bericht door: tekenaar op maart 26, 2006, 19:13:13 pm
Citaat
Ik las een tijd geleden dat een jager in zwitserland een loslopende hond doodschoot. Bleek het een wolf te zijn! Eindelijk bewijs (toen) dat er wolven in zwitserland voorkwamen.
Is niet zo vreemd, toch? Loslopende honden worden beschouwd als grote verstoorders van het wild (bedenk dat loslopende honden in veel grotere dichtheden voorkomen dan wolven: veel frequentere verstoring). Daarom geldt in veel Europese landen dat jagers het recht hebben honden te schieten als die honden zich meer dan 50 meter van de dichtstbijzijnde mens (potentiele eigenaar) af bevinden. In de praktijk wordt daar terughoudend mee omgegaan. Bij mij in het dorp liep een labrador vrijwel dagelijks "zichzelf uit te laten" (= te jagen zonder baas). Pas na meer dan een jaar werd hij afgeschoten. Nu baas droevig, maar m.i. was dat afschot terecht. Bovendien is de wettelijke regel bekend. (Ik ben zelf honde - en katte- liefhebber maar vindt wel dat eigenaren verantwoordelijk zijn voor hun huisdier.

Dat een jager een hond en een wolf niet kan onderscheiden is een slechtere zaak. Maar: juist de wolf-achtige honden (sledehonden en als de huisdier gehouden hybride rassen tussen wolf en hond) hebben sterk de neiging zelfstandig te jagen. Bovendien hebben honden met een wolf-achtige bouw waarschijnlijk een grotere kans daadwerkelijk een hert te vangen. En wanneer je dan als jager niet vermoed dat wolven in je omgeving voor zouden kunnen komen... Nee, eerder hulde aan de jager die zijn vergissing bekend durfde maken (sommigen zouden het betreffende dier een stukje onder de grond hebben gestopt en erover gezwegen hebben!).  
Titel: Wilde kat
Bericht door: Freek Verkerk op maart 27, 2006, 00:40:38 am
Ik vind het niet vreemd dat die jagers het onderscheid niet kunnen maken tussen een wolf en een hond. Sommige honden rassen lijken (zeker van afstand) erg op een wolf.

En volgens mij zijn er in Nederland geen loslopende honden die in hun eigen levnsonderhoud voorzien.
Waar het mij om gaat is dat verwilderde huisdieren (zeker honden en katten) toch vaak een baas hebben die erg verdrietig word.

En van echt verwilderde dieren, laten we zeggen zonder baas, tweede generatie en verder (fazanten, konijnen, halsbandparkieten, schildpadden) dan hebben we het dus over exoten; het zijn er teveel; gewoon bij neerleggen, accepteren.

Maar dan hebben we het al niet meer over katten.
Titel: Wilde kat
Bericht door: huysse op maart 27, 2006, 00:46:35 am
Citaat
En volgens mij zijn er in Nederland geen loslopende honden die in hun eigen levnsonderhoud voorzien.


Er is in Aalten een hond gepakt (aangehouden?) die een ree te pakken had!
Nadere details ontbreken.

Groet,
Marijke

En dit gaat dus ook niet over katten
Titel: Wilde kat
Bericht door: tekenaar op maart 27, 2006, 10:36:57 am
Citaat
schildpadden
Er is GEEN tweede generatie van schildpadden in Nederland want succesvolle voortplanting is nog niet geconstateerd (van geen enkele soort).

Verder gaat dit onderwerp erg off-topic en daarom doe ik het op slot. Indien nodig kan het worden vervolgd op 'praat maar raak'.