Observation international

Soortgroepen => Planten => Topic gestart door: nielseimers op april 30, 2020, 15:25:53 pm

Titel: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op april 30, 2020, 15:25:53 pm
Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Dit forum topic is bedoeld om beginnende floristen te helpen met het herkennen van aanplant, inzaai en verwildering. Het is belangrijk om dit goed te documenteren bij elke individuele waarneming. Nieuwe waarnemers zijn vaak geen floristen en zijn hier meestal niet van op de hoogte. Dit forum topic is opgezet om hen ondersteuning te bieden bij het goed documenteren van hun waarnemingen.
Titel: Waarom is het belangrijk om dit onderscheid te maken?
Bericht door: nielseimers op april 30, 2020, 15:26:05 pm
Waarom is het belangrijk om dit onderscheid te maken?

Het op naam brengen van planten is erg leuk, maar daar houd het niet mee op, daar begint het juist allemaal mee. Waarneming.nl is niet alleen een notitieboekje voor de waarnemers, maar tevens een hoogwaardig invoerportaal. Je brengt je waarneming op naam, voert deze in en de validator kijkt of de determinatie correct is of nog correctie nodig heeft. Als de soortnaam klopt, wordt de waarneming gevalideerd en gaat de waarneming naar de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna). Hier worden jouw waarnemingen voor diverse onderzoeken gebruikt:


Deze zaken zijn erg belangrijk, maar jouw waarnemingen zijn alleen bruikbaar als deze correct gedocumenteerd zijn. Zo zijn Wilde kievitsbloem en Bolderik wettelijk beschermde soorten, maar tevens zeer populaire tuinplanten die geregeld aangeplant en ingezaaid worden. Als deze planten vruchten maken met rijpe zaden, kunnen deze planten zich spontaan gaan verspreiden. Vanaf dat moment spreek je van verwildering. Het is belangrijk dat dit goed geregistreerd wordt, want anders zou men zo maar de conclusie trekken dat Bolderik een algemene soort is, terwijl de soort uiterst zeldzaam is in het wild.
Titel: Welke mogelijkheden zijn er en waar kies ik voor?
Bericht door: nielseimers op april 30, 2020, 15:26:17 pm
Welke mogelijkheden zijn er en waar kies ik voor?
Om aan te geven hoe jouw plant op de betreffende locatie terecht gekomen is, heb je onder activiteit diverse keuzes.


Ben je overtuigd dat je met een niet-wilde groeiplek te maken hebt, maar weet je niet hoe de plant er gekomen is, dan kies je er voor om “ontsnapt” aan te vinken. Dit woord dekt de lading niet goed, maar het is de verzamelnaam voor planten die buiten hun wilde biotoop en buiten hun wilde verspreidingsgebied voorkomen.
Titel: Hoe geef ik dit aan bij mijn waarnemingen?
Bericht door: nielseimers op april 30, 2020, 15:26:39 pm
Hoe geef ik dit aan bij mijn waarnemingen?

Met je mobiele app:
Veel nieuwe waarnemers werken in het veld met de mobiele app ObsIdentify. Deze werkt erg goed om de soort vast te stellen, maar met deze app kan je niet selecteren of er sprake is van aanplant, inzaai, verwildering of aanvoer. Ons dringend advies is dan ook om deze app niet te gebruiken om je waarnemingen mee in te voeren. Gebruiks ObsMapp (voor Android telefoons) of iObs (voor iPhones), daarin kan je alle informatie kwijt die noodzakelijk is. De herkenningssoftware zit ook in deze apps ingebouwd, dus je gaat er allemaal op vooruit. Onder “gedrag” kan je selectereren hoe de plant hier terecht gekomen is.

Op je computer:
Je kan er ook voor kiezen om je waarnemingen aan te passen nadat je ze hebt geüpload naar waarneming.nl. Zodra je upload verwerkt is (dit duurt meestal enkele minuten), kan je de waarnemingen op de website terugvinden. Als je een van je waarnemingen opent, zie je rechtsbovenin je waarneming de blauwe knop “Opties”. Klik hier op en kies vervolgens voor “Bewerk”. Als je dit nog niet eerder gedaan hebt, zul je eerst het vakje “Details” aan moeten vinken. Er verschijnen dan wat aanvullende mogelijkheden om je waarneming extra te documenteren, waaronder Activiteit, waarbij je kan aangegeven hoe de plant er terecht gekomen is.
Titel: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op april 30, 2020, 15:26:59 pm
Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Als je eenmaal wat gewend bent met het gebruik van waarneming.nl en de vorige drie stappen allemaal begrijpt, dan komt de moeilijkste stap: het herkennen van aanplant, inzaai en verwildering. Dit is voor beginnende waarnemers uiterst lastig, zowel inheemse soorten (wild voorkomende planten) als uitheemse planten (niet-wilde planten) kunnen aangeplant worden en spontaan vestigen. Gelukkig word je door een heel team deskundige validatoren geholpen om hier de juiste keuzes in te maken. Toch zijn er wat methoden om zelf uit te zoeken of je te maken hebt met niet-wilde planten.

Het biotoop
Wees extra kritisch op plekken waar veel aangeplant en ingezaaid wordt. Denk hierbij aan privé-tuinen, gemeentelijke groenstroken, stadsparken, moestuinen, akkers, kasteeltuinen en botanische tuinen. Heb je weinig ervaring in het herkennen van aanplant en inzaai, vermijd deze biotopen dan zo veel mogelijk. Probeer je eerst te richten op “onkruiden” of natuurgebieden als bossen, heides, de duinen, uiterwaarden, oevers en weilanden.

De soorten
Heb je te maken met een uitheemse soort, dan is de kans groot dat deze ooit aangeplant is, wees hier dus extra kritisch. Ook inheemse soorten worden geregeld aangeplant en ingezaaid. Denk hierbij aan ingezaaide Bolderik in jouw moestuin, aangeplante Zomereiken in jouw straat en zeer zeldzame soorten als Amandelwolfsmelk en Knikkend nagelkruid die geregeld aangeplant worden in privé-tuinen. Rechtsbovenin je waarneming zie je of je waargenomen soort inheems is of uitheems (dit wordt “Incidental import” genoemd). Heb je een inheemse soort gevonden, maar twijfel je of de soort wild voorkomt op de plek waar je die gevonden hebt, dan kan je diverse floraboeken raadplegen om te kijken of het biotoop overeenkomt. Zo komt Lelietje-van-dalen alleen voor in bossen (dus niet in open biotopen) en zo komt Amandelwolfsmelk alleen voor in bronbossen in Zuid-Limburg. Heb je geen floraboeken, dan adviseer ik om dit aan te schaffen. Je kan informatie over het natuurlijke biotoop ook op diverse websites raadplegen, zoals verspreidingsatlas.nl.
Titel: Waarom zien wij liever geen waarnemingen van aanplant?
Bericht door: nielseimers op april 30, 2020, 15:29:35 pm
Waarom zien wij liever geen waarnemingen van aanplant?
Traditionele floristen (waartoe de validatoren ook behoren) melden geen aanplant, dat is de richtlijn waar professionale floristen zich altijd aan gehouden hebben. Het geeft voor hen vaak ergernis om te zien dat er door nieuwe waarnemers zo veel aanplant gemeld wordt. Dit is niet alleen gevoelsmatig, er zijn ook diverse andere redenen om aanplant niet te melden op waarneming.nl.

Wij beseffen dat dit laatste onderdeel een gevoelig onderwerp is en dat er ook argumenten zijn om aanplant wél te melden. Toch zouden we jullie enorm dankbaar zijn als jullie aanplant negeren en je alleen richt op wilde en verwilderde planten. Dan kunnen we iedereen zo veel mogelijk helpen met het op naam brengen en valideren van waarnemingen.

Namens het team der plantenvalidatoren
Bedankt voor jullie inzet en begrip
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Rien Ondersteijn op april 30, 2020, 18:51:32 pm
Ik ben benieuwd...
[  ;). Zou het niet scherper mogen Niels door gewoon te zeggen : 'aanplant etc is absoluut niet welkom hier' ?
zonder gedecideerd te zijn ben ik bang dat weinigen er zich iets van aantrekken].Áls ze dit al lezen..?
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op april 30, 2020, 19:40:39 pm
Dag Rien :blink: Dat is een begrijpelijke reactie, liever willen we inderdaad geen aanplant zien. We gaan waarnemers echter nergens toe verplichten. Het zijn voornamelijk nieuwe waarnemers die zich niet goed bewust zijn dat het melden van aanplant niet gewenst is. We gaan daarom proberen om waarnemers bewust maken van de situatie en dat gaan we vanaf heden actiever doen door nieuwe waarnemers actief naar dit forum topic te verwijzen wanneer we waarnemingen van aanplant tegenkomen. Dit gaan we doen via het forum, via waarnemingen, via de website en via een nieuwsbrief. We hopen hiermee de hoeveelheid waarnemingen van aanplant in de toekomst te reduceren.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Ans Gorter op april 30, 2020, 19:42:26 pm
Niels, het is een heel goed verhaal, helder en zeer volledig,  en ik hoop dat het tot de gewenste resultaten leidt.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Rien Ondersteijn op april 30, 2020, 20:33:50 pm
Niels : ik haal er uit dat nieuwe waarnemers bij élke invoering [tot een bepaald aantal ?] éerst direct naar jouw Topic worden gestuurd ? ?
[en/of andere kanalen ?]
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op april 30, 2020, 20:42:07 pm
Wij verwijzen waarnemers naar het forum topic zodra wij zien dat een waarnemer aanplant meldt, zonder dit correct te gedocumenteerd te hebben.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Jeanette den Herder op mei 08, 2020, 10:35:10 am
Commentaar van een waarnemer:  Aangeplant. Status heb ik aangepast maar erg ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen! Heb allerlei planten in de tuin gedetermineerd mbv ObsIdentify, zou handig zijn als ze dan niet “als wild” worden ingevoerd. Moet nu alles handmatig aanpassen...
Tja, wat moet je nu als goed bedoelende admin.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Jeanette den Herder op mei 08, 2020, 10:59:48 am
Heb niet het idee, dat dit soort waarnemers werkelijk begrijpen wat de bedoeling van Waarneming.nl is. Heb het idee, dat ze het louter als hun eigen aantekeningenlijst zien.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Giel van der Pluijm op mei 08, 2020, 11:19:01 am
Da's wel een goeie, met name in deze "verveel"ende coronatijd zoeken mensen hun heil op een paar meter afstand van hun woning. Misschien zou er een aanpassing in waarneming.nl kunnen komen met een soort van persoonlijke , aangeplante, verwilderde, uitgezaaide, aangevoerde, etc. etc. lijst, waarbij dit soort waarnemingen niet langer gevalideerd hoeven te worden, met een knop "validatie niet nodig". 
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op mei 08, 2020, 13:06:36 pm
Dat is inderdaad een oplossing die we aangedragen hebben voor de probleem. Op dit moment gaan we nog op zoek naar een oplossing binnen het bestaande systeem, maar er wordt op dit moment niet uitgesloten dat we deze methode in de toekomst wel gaan gebruiken.

Binnenkort gaan we een maand een nieuwe methode gebruiken, maar dat moet nog even beter uitgewerkt worden voordat we er aan beginnen.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Jeanette den Herder op mei 08, 2020, 20:17:54 pm
Ik heb het idee, dat veel van de aangeplante waarnemingen afkomstig zijn van mensen die nooit op het Forum zullen kijken. Sommigen hebben ook nog hun email-notificaties uitgezet, waardoor het sowieso lastig wordt hen te bereiken.
Voorbeeld van een commentaar:
Beste Jeannette,

Bent u validator o.i.d.?
Ik heb nergens vermeld dat dit wild zou zijn. Is het de bedoeling alleen flora in het wild te uploaden met de app? Het is mijn intentie enkel het neurale netwerk te verbeteren met foto's. Is dat ook mogelijk? Delen van waarnemingen heb ik daarom bewust uitgezet.
Ik kan de activiteit ook niet aanpassen vanuit dit menu overigens. Kunt u een toelichting geven op correct gebruik?
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op mei 08, 2020, 21:05:53 pm
Daar heb je volledig gelijk in. Deze conclusie hebben we ook met Hisko getrokken. Het zijn dan ook vooral de nieuwe waarnemers die veel aanplant melden.

Het goed informeren van deze waarnemers, al voordat zij een account aanmaken, via de website, via een nieuwsbrief, via de mobiele app en via commentaar vanuit validatoren gaat op den duur de hoeveelheid meldingen van aanplant verminderen. Heel veel meer kunnen we niet betekenen. Probeer daarom waarnemers zo veel mogelijk naar dit forum topic te verwijzen bij het melden van aanplant. Elke waarnemer die we op deze manier bereiken is mooi meegenomen.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Rien Ondersteijn op mei 08, 2020, 21:35:35 pm
Gewoon wat strenger optreden zou ik voorstellen  :police:
Bij aanmelding een waarschuwing dat als iemand vaak aanplant meldt hij/zij wordt uitgesloten.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op mei 08, 2020, 21:41:27 pm
Waarnemers zijn gewoon niet op de hoogte dat dit niet de bedoeling is. Je hebt en behoorlijke basiskennis van planten nodig om aanplant te herkennen. We willen nieuwe waarnemers de kans geven om deze kennis eigen te maken en aanplant te leren herkennen.

Er komt binnenkort een iets andere aanpak vanuit de validatoren, maar we gaan waarnemers niet weigeren of waarnemingen verwijderen. De nieuwe aanpak richt zich meer op communicatie naar de waarnemer en het wel of niet accepteren van waarnemingen in de databank. Dit wordt nog uitgewerkt.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Suus69 op mei 20, 2020, 12:39:30 pm
Hmmm, ja, ik ben zo'n nieuwe waarnemer die het waagde om aanplant in te voeren en werd daar goed en opbouwend op gewezen door Niels. Dank Niels! En sorry voor de vermoeienissen. Ik ben nu onderwezen, maar dat is nogal veel gevraagd: om elke nieuwe waarnemer toe te moeten spreken. Nou ben ik toevallig ook een doorgewinterde databasebouwer, -beheerder en administratief leidinggevende. Mijn credo is altijd: als teveel gebruikers het te vaak niet snappen, dan valt er wat te verbeteren aan het systeem. Door aanplant als optie te geven, wordt de suggestie gewekt dat dat normale en verwachtte invoer is. Met mijn andere petje van IVN op juich ik bovendien in tijden van Corona het ontdekken van plant en dier in eigen tuin en straatje toe. En er is voor zover ik weet geen betere herkenningssoftware dan deze. Om niet aan eigen succes ten onder te gaan en de doelen scherp voor ogen te houden lijkt mij de oplossing vooral inderdaad te zitten in het wel blijven aanbieden van de mogelijkheid om aanplant in te voeren maar het achter de schermen uit te splitsen. Vooralsnog vooral om de validatoren van wilde planten te kunnen vrijwaren van het moeten valideren van aanplant. Maar het uitsplitsen opent natuurlijk ook de mogelijkheid om de software en database ook juist actief te gaan gebruiken voor het op naam en in kaart brengen van cultivars met bijvoorbeeld een team aan validatoren uit de tuinders- en kwekershoek. Het is maar een idee. Vrees niet, ik zal mijn tuinplantjes determinatie pogingen voorlopig maar niet meer opslaan. ;-)
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op mei 20, 2020, 12:44:21 pm
Dat is inderdaad waar momenteel aan gewerkt wordt :blink:
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: bramquist op mei 21, 2020, 07:17:51 am
Dat het erg lastig is inzaai te herkennen is wel duidelijk

Onderstaande waarneming is goedgekeurd, maar hier is een paar jaar geleden een akkerrand ingezaaid met e.e.a.

https://waarneming.nl/observation/191858658/

Moeten waarnemingen op deze locatie van deze akker nog altijd als inzaai beschouwd worden?
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op mei 21, 2020, 08:41:05 am
Akkerkruiden zijn een lastige groep, ze worden vaak zo massaal uitgezaaid dat we niet goed weten waar ze nu wild voorkomen en waar ze ingezaaid zijn. Bij sommige van deze soorten beschouwen we ze als wild wanneer het biotoop (een akker) klopt, maar bij de zeldzamere soorten zien we ze toch liever op activiteit ingezaaid staan.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: JosB op mei 21, 2020, 19:11:29 pm
In deze discussie past wellicht ook hoe om te gaan met stinzenplanten tav introductie/aanplant, verwildering en inburgering. Bakker en Boeve gaan in hun boek Stinzenplanten (1985) uitvoerig op in.

Een ander punt is idd of wel gevraagd kan worden aan de waarnemer aan te geven welke plant natuurlijk is en welke niet (ook niet mogelijk met de nieuwe Obsidentify-app): wat te doen met dijkgraslanden, wegbermen, en omgevingen van bijenbiotoopjes; en de activiteiten van waterschappen, staatsbosbeheer, natuurmonumenten (vlinderbiotopen) en gemeenten (met de al vermelde bijen - biodiversiteitbiotopen).
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op mei 21, 2020, 21:11:23 pm
Daar heb je volledig gelijk in. Het is voor nieuwe (en zelfs voor ervaren) waarnemers erg lastig om dit te herkennen. Toch is het belangrijk dat dit toch wel in goede banen geleid wordt, want anders zit zodadelijk de hele database vol met planten uit privé-tuinen. Wij kunnen als validator een hoop afleiden, maar ook voor ons is dat niet altijd mogelijk. Wat wel belangrijk is, is dat we vanaf begin af aan waarnemers vragen om mee te denken en alert te zijn op zaken als inzaai en aanplant. Na enkele opmerkingen vauit validatoren, leren waarnemers dit toch wel gauw herkennen. Dat is voorlopig het enige wat wij kunnen betekenen. Er komen wel andere oplossingen aan die vooral voor de validatoren erg fijn zullen zijn. Maar dat wordt nog uitgewerkt.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Martijn van Sluijs op juni 12, 2020, 10:58:14 am
Allereerst: hartelijk bedankt voor deze duidelijke toelichting. Dit topic lijkt me erg verhelderend voor de (startende) enthousiaste waarnemer. Het lijkt mij voor zowel de validator als de waarnemer belangrijk om in deze zo min mogelijk grijs gebied over te houden. Zo heeft de waarnemer een richtlijn om naar te kijken, wat een deel van de ‘fouten’ kan voorkomen, maar heeft de validator ook een duidelijke poot om op te staan in de commentaarregels. Ik ben de afgelopen maanden (ook als beginner :blink:) tegen een paar dingen aangelopen, die ik hier (nog) niet uitgewerkt/opgenomen zie. Hieronder een uitwerking daarvan. Voor de overzichtelijkheid heb ik het in drie punten opgesplitst.

---

1. Tot nu toe heb ik mij grotendeels onthouden van het invoeren van bomen en struiken, met de volgende reden. ‘Oerbossen’ in strikte zin hebben we hier niet in Nederland. Dit betekent echter niet dat alles import is. Op ieder moment zijn er wel stukken bos en natuur geweest in Nederland waar de inheemse soorten zich hebben weten te handhaven, en vervolgens weer hebben weten te verspreiden. Een soort (minder extreme) vorm van refugia.

Het overgrote deel van de Nederlandse natuur is ergens in de afgelopen 300 jaar, en vrijwel zeker ergens de afgelopen 2000 jaar, aangelegd en/of aangeplant, ofwel spontaan ontstaan en al dan niet beheerd. Op wat voor manier en met wat voor soortensamenstelling was uiteraard afhankelijk van het doel, de tijdsperiode en de locatie. Er zijn hierdoor grofweg drie groepen bomen en struiken te onderscheiden in Nederland. Aanplant, afstammelingen van aanplant (in strikte zin verwildering, ongeacht hoeveel generaties, alhoewel dat op den duur overvloeit naar ‘inheems’), en soorten die in meer absolute zin inheems zijn, en zich als een soort eilandhoppers door de geschiedenis hebben weten te handhaven.

Nu is aanplant vaak goed te herkennen. De bomen langs de kant van de weg zijn een eitje. Met enige achtergrondkennis zijn de dennenakkers van de vastgelegde stuifzanden er ook nog eenvoudig uit te halen. Of bijvoorbeeld de percelen met perfecte rasterstructuren. Bij de echt oude eikenbossen op de Veluwe wordt dit bijvoorbeeld al een ander verhaal. Dan wordt onderscheid tussen aanplant en inheems al een wat grijzer gebied. Laat staan hoe moeilijk het vaak is om verwildering van aanplant te onderscheiden van puur inheemse soorten. Is de eikenzaailing in het gras onder de parkboom een verwildering? En de eikenzaailing in het eeuwenoude (maar wellicht wel aangeplante) eikenbos? En hoe zit het met de zaailing waarbij de bron zowel aanplant als wild kan zijn?

Wat wordt hier gehanteerd? Een leeftijd van een gebied/bos? Een aantal generaties? Wordt dit overgelaten aan het eigen inzicht van de waarnemer? En is dit beleid consequent per validator?

---

2. ‘Incidental imports’ worden wel besproken, mis ik hier toch wat afbakening. Per definitie zijn dit soorten die hier niet binnen hun natuurlijke verspreiding voorkomen. Veel waarnemingen van soorten met de ‘Incidental import’ status zie ik zonder ‘escape’ goedgekeurd staan. Zodoende hanteer ik zelf de volgende werkwijze (NB: dit geldt alleen voor niet inheemse soorten): ik zoek om een waarneming binnen een redelijke afstand naar een verwilderingsbron. Vind ik die, dan gaat de waarneming op ‘verwilderd’. Deze krijgt dan natuurlijk ook automatisch de ‘escape’ status. Vermoed ik aanplant, dan zet ik de waarneming niet online. Is beiden niet het geval, dan laat ik de plant op ‘ter plaatse’ staan (zonder ‘escape’ dus).

Nu wil het desondanks nog wel eens voorkomen dat ik alsnog gevraagd word om de soort op ‘escape’ te zetten. Hoe zit dit? Moet ik nu wel altijd ‘escape’ aandrukken bij ‘Incidental import’ omdat de soort buiten de natuurlijke verspreiding voorkomt, of is mijn huidige handelswijze juist, omdat de soort per definitie al een ‘escape’ is?

In het geval dat het eerste waar is, en ‘Incidental import’ per definitie een ‘escape’ is (bij planten dan toch), waarom is dit niet geautomatiseerd?

---

3. In de tekst wordt het voorbeeld van Amandelwolfsmelk aangehaald, die alleen van nature voorkomt in bronbossen in Zuid-Limburg. Dit soort situaties, waarbij een soort een specifiek afgebakend gebied met natuurlijk voorkomen heeft, komt wel vaker voor. Hier zie ik vanuit mijn opleiding (GIS) wel een oplossing in. Een oplossing die volgens mij minder tijd kost dan hij oplevert.

Voor iedere soort waarbij dit geldt kan een gebied worden afgebakend; hiervoor kan grotendeels de software van het creëren van een ‘normaal’ gebied op waarneming.nl worden gebruikt. Op het moment dat de betreffende soort wordt ingevoerd op een locatie buiten dat gebied, kan vervolgens ofwel automatisch de soort op ‘escape’ worden gezet (met een uitleg in de reacties, en verwijzing naar dit topic), ofwel een automatische reactie worden gecreëerd met een vriendelijk verzoek om de verwilderingsstatus van de waarneming te wijzigen, met specifieke informatie over het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort, eventueel zelfs met bronverwijzing. De tekst hoeft tenslotte maar één keer worden opgezet, dus deze kan best wat dieper op de zaak in gaan.

Zowel de optie met automatische ‘escape’-status, als de optie met alleen een automatische opmerking levert volgens mij tijdswinst voor de validatoren. Waarnemingen die duidelijk verwilderd zijn, maar bínnen het natuurlijke verspreidingsgebied kunnen dan natuurlijk alsnog door de validator afzonderlijk worden becommentarieerd.

Het mooie hiervan is dat het ook mogelijk is om deze ‘oplossing’ met terugwerkende kracht uit te laten voeren. Dit zou iets anders kunnen verhelpen waar ik zo nu en dan tegen aanloop. Wanneer per abuis toch een fotowaarneming (of meerdere) van zo’n soort buiten de natuurlijke verspreiding gevalideerd wordt, heeft/hebben deze de potentie om hierna met een soort domino effect automatische validaties van waarnemingen zonder fotobewijs (en ook zonder ‘escape’ status!) in gang te zetten, waardoor de soort onbedoeld vaker begint te verschijnen in inheemse ‘soorten gezien’ lijsten voor een gebied, of een gebied ernaast, met automatische validatie (Voor de (beginnende) gebruiker suggererend dat dit correct is, waardoor een nieuwe waarneming, met foto, ook niet op ‘escape’ wordt gezet. Er staat immers een (al dan niet automatisch) goedgekeurde waarneming zónder escape in het gebied, dus er is geen reden om te denken dat dit niet correct is.).

Aanvullend hierop, automatische validatie op basis van locatie zou via deze methode ook uit kunnen worden gezet buiten het gebied van natuurlijk voorkomen, eventueel tevens met terugwerkende kracht.

---

Voor alle drie de gevallen geldt: ik weet niet of ze al eerder aangehaald of behandeld zijn. Zo ja, heb ik dat nog niet kunnen vinden. Dan heb ik het liever een tweede keer naar voren gebracht dan helemaal niet. Mocht dit wel zo zijn, dan volstaat wat mij betreft een linkje naar dat topic waar het al eerder behandeld is, en lijkt me een uitgebreide uitleg niet nodig :blink:.

Mvg,
Martijn van Sluijs
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Observer op juni 21, 2020, 12:51:13 pm
Beste Niels en mede-validatoren,

Bedankt voor dit uitgebreide en heldere verhaal. Dit is precies waar ik naar op zoek was als beginnende waarnemer.

Wel heb ik nog een suggestie: is het een idee om een speciaal topic (of misschien zelfs forum) te starten waar (beginnende) waarnemers een specifieke plek kunnen opgeven met de vraag of er daar bijvoorbeeld is ingezaaid of niet? Daar kan dan eventueel door betrokken gemeentemedewerkers of zo op gereageerd worden.

Zelf zit ik nu ook met zo’n vraag: sinds het begin van de corona tijd heb ik nu mijn vaste wandelroute rond mijn woonwijk (Amsterdam Nieuw-Sloten).
Zie de bijlage voor deze route.
Dit is een route van zo’n 6 km, en het gaat grotendeels over vrij liggende wandelpaden door groenstroken. Ook gaat het door het natuurpark Vrije Geer.
Ik geniet op dit moment volop van de vele bloeiende planten die daar staan (en trouwens ook van de vogels en andere dieren).
Het lijkt mij dat er daar geen probleem is met de biodiversiteit (of heb ik dat mis?).

Maar ik heb geen idee of dit nu allemaal aangelegde en ingezaaide natuur is, of dat de begroeiing (grotendeels) natuurlijk is ontstaan?
Tot nu toe voer ik mijn waarnemingen van planten daar in als "ter plaatse". Is dit juist?
Wie kan mij dat vertellen?

Alvast bedankt,
Ed
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op juni 21, 2020, 19:51:41 pm
Ik heb even naar je waarnemingen gekeken in dat gebied en dat zijn allemaal wilde plantensoorten. Dus ga zo lekker door. Dit forum topic is vooral bedoeld om waarnemers bewust te maken dat zij aangeplante planten in tuinen en gemeenteperkjes en dergelijke niet moeten melden. Als je dit toch een keer verkeerd inschat, dan krijg je het wel te horen van de validatoren.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Flo op juni 21, 2020, 20:18:11 pm
Ik heb even naar je waarnemingen gekeken in dat gebied en dat zijn allemaal wilde plantensoorten. Dus ga zo lekker door. Dit forum topic is vooral bedoeld om waarnemers bewust te maken dat zij aangeplante planten in tuinen en gemeenteperkjes en dergelijke niet moeten melden. Als je dit toch een keer verkeerd inschat, dan krijg je het wel te horen van de validatoren.

Wat als je twijfelt of het niet aangeplante bomen zijn die (vermoedelijk) komen van wel aangeplante bomen?

Ik heb recent een paar bomen toegevoegd en ze op aangeplant gezet omdat de kans er in zit dat ze inderdaad aangeplant zijn, al is het niet zeker.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op juni 21, 2020, 20:29:39 pm
Bomen in het stedelijk gebied zijn nagenoeg allemaal aangeplant. Bomen kan je beter buiten het stedelijk gebied bekijken. Bij twijfel voor de zekerheid aangeplant selecteren, lijkt mij prima. Als ze toch wild lijken te zijn, zal de validator dit corrigeren. We valideren aangeplante bomen overigens gewoon (mits het niet al te exotische soorten zijn), maar enige terughoudendheid in het melden van dergelijke aanplant wordt altijd gewaardeerd.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Flo op juni 21, 2020, 20:31:56 pm
Bomen in het stedelijk gebied zijn nagenoeg allemaal aangeplant. Bomen kan je beter buiten het stedelijk gebied bekijken. Bij twijfel voor de zekerheid aangeplant selecteren, lijkt mij prima. Als ze toch wild lijken te zijn, zal de validator dit corrigeren. We valideren aangeplante bomen overigens gewoon (mits het niet al te exotische soorten zijn), maar enige terughoudendheid in het melden van dergelijke aanplant wordt altijd gewaardeerd.
Een bijkomende vraag: ik plaats regelmatig foto's van vb. gallen, mijten of andere insecten die op bepaalde planten leven. Om meer duidelijkheid te schetsen, neem ik ook foto's van deze (soms aangeplante) planten. Of is dit iets dat dan ook afgeraden wordt? Of hoe moet ik dit doen?
Voorlopig blijf ik de foto's van de insecten posten en link ik deze aan de aangeplante planten, dit is dus ok?
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op juni 21, 2020, 20:36:08 pm
Je kan bij een waarneming altijd aangeven wat de waardplant is. Als je twijfelt over de waardplant, kan je er voor kiezen om deze onder activiteit "aangeplant" te melden. Als het een inheemse of frequent aangeplante uitheemse boom of struik betreft, zal deze gevalideerd worden. Als het iets exotisch is of overduidelijk aangeplant is in een tuin/gemeenteperk, zal de waarneming afgekeurd worden. Je kan er ook voor kiezen om de waardplant waarneming na afloop te verwijderen of simpelweg op het forum te vragen met welke waardplant je te maken hebt. Je mag alles melden (mits onder activiteit "aangeplant" indien het geval), maar bij exotische soorten wordt de waarneming niet gevalideerd.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Observer op juni 21, 2020, 22:47:01 pm
Ik heb even naar je waarnemingen gekeken in dat gebied en dat zijn allemaal wilde plantensoorten. Dus ga zo lekker door. Dit forum topic is vooral bedoeld om waarnemers bewust te maken dat zij aangeplante planten in tuinen en gemeenteperkjes en dergelijke niet moeten melden. Als je dit toch een keer verkeerd inschat, dan krijg je het wel te horen van de validatoren.
Bedankt voor je antwoord Niels.
Maar ik meende te hebben begrepen dat wilde soorten toch ook ingezaaid kunnen zijn, dus daar ging het me specifiek om.
Die wandelroute van mij gaat voor een deel ook door parkachtig landschap, waar ongetwijfeld de meeste grote planten aangeplant zijn, maar is het dan zeker dat dat niet voor de kleinere wilde soorten geldt?
Dus om aan te kunnen geven of de door mij waargenomen wilde plantensoorten “Ter plaatse” of “Ingezaaid” zijn moet ik dan toch weten of er in die specifieke omgeving is ingezaaid of niet?
Of begrijp ik het toch nog niet goed?
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op juni 21, 2020, 23:08:44 pm
Je begrijpt het helemaal goed. Maar maak je geen zorgen, we kijken met je mee en adviseren je waar nodig.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Observer op juni 21, 2020, 23:16:35 pm
OK, bedankt Niels.  :duim:
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Jeroen Hoek op oktober 15, 2020, 08:20:58 am
ik wist niet waar ik het anders moet plaatsen, een 'foutieve determinaties' is er volgens mij niet, maar bij deze waarneming lijkt mij de locatie onjuist:
https://waarneming.nl/observation/196554216/
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op oktober 15, 2020, 08:39:02 am
Bedankt Jeroen, ik heb het opgepakt :duim:

Eventuele volgende meldingen mogen in dit forum topic geplaatst worden:
https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,1571.0.html (https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,1571.0.html)

Je kan op twee andere manieren contact zoeken met de waarnemer en validatoren.

Op de oude website:
https://oudeversie.waarneming.nl/
Klik rechtsboven onder Contact op "Rapporteer een (mogelijk) foute determinatie"

Op de nieuwe website:
Klik op de blauwe knop "Opties" en vervolgens op "E-mail waarnemer".
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: rapunzel op oktober 15, 2020, 12:11:23 pm
Gewoon wat strenger optreden zou ik voorstellen  :police:
Bij aanmelding een waarschuwing dat als iemand vaak aanplant meldt hij/zij wordt uitgesloten.
Wanneer in mijn gemeente wilde soorten aangeplant/ingezaaid worden, al of niet gebiedseigen, geef ik die, zeker wanneer niet gebiedseigen,  juist wel door voor de statistiek.
M.vr.gr.
Koos
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Jeroen Hoek op oktober 16, 2020, 16:39:22 pm
Bedankt Jeroen, ik heb het opgepakt :duim:

Eventuele volgende meldingen mogen in dit forum topic geplaatst worden:
https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,1571.0.html (https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,1571.0.html)

Je kan op twee andere manieren contact zoeken met de waarnemer en validatoren.

Op de oude website:
https://oudeversie.waarneming.nl/
Klik rechtsboven onder Contact op "Rapporteer een (mogelijk) foute determinatie"

Op de nieuwe website:
Klik op de blauwe knop "Opties" en vervolgens op "E-mail waarnemer".
bedankt!  :blink: ik zal de volgende keer als ik zoiets zie, het in het andere topic zetten.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: zakdrager op april 23, 2021, 04:53:34 am
Allereerst mijn complimenten over dit topic, Niels. Echt knap hoe helder en tegelijk steeds vriendelijk jij communiceert.

Ik ben dus ook zo'n beginnende waarnemer qua planten. Normaliter kijk ik hoofdzakelijk naar insecten (van oorsprong vooral vlinders maar nu breder). Door al die koude nachten vliegt er echter weinig. Omdat ik ook wel wat meer van planten en schimmels wil weten ben ik daar op gaan focussen de laatste weken. Dus waarneming.nl en m.n. de beeldherkenningssoftware (inclusief de reactie van de validator) vervult voor mij als het om planten gaat de rol van opleidingsinstituut waar ik heel dankbaar voor ben. Verder is nog relevant dat ik jarenlang ook qua insecten vrijwel niks heb ingevoerd op waarneming.nl omdat ik al ca 30 jaar mijn eigen database heb (met achterstanden) maar daar veel kritiek op kreeg van de fanbase als ik op het forum om hulp bij determinaties vroeg van groepen waar ik zelf minder in thuis ben. Dus sinds vorig jaar ben ik overstag en ook maar gebruiker van en leverancier voor waarneming.nl geworden. (De discussie voert te ver om verder uit leggen.) En nu dus ook planten.

Als ik dan reflecteer op mijn eigen rol en kennispositie bij de verschillende groepen is de conclusie helder. Soms weet ik er zelf de ballen van en bij andere groepen  (mn vlinderfamilies) behoor ik tot de (semi-)experts. Bij die verschillende posities hoort een heel verschillende kijk op wenselijk gedrag. Als beginner bij bepaalde groepen wil ik niks anders dan thuis raken in een groep en op weg geholpen worden. De waarnemingen van planten die ik plaats, en zeker de determinaties die ik daar zelf aan hang m.b.v. de software, zijn een aanbod aan waarneming.nl dat ik zelf niet op waarde kan schatten. Want ik heb daarvoor de kennis nog lang niet.

Bij de groepen waar ik wel verstand van heb, keek ik heel anders naar waarnemingen die langs kwamen (ook voordat waarneming.nl/internet bestond, in NEV-verband). Daar zaten natuurlijk de meest onwaarschijnlijke waarnemingen tussen van overduidelijke beginners die er aandacht voor vroegen in een context met hoofdzakelijk goed ingevoerde mensen. Daar konden die beginners dus weinig aan doen, iedereen is ooit een beginner, maar een beetje irritant was het wel.

Ik heb destijds bedacht (vanuit mijn redelijk ingevoerde positie) en die gedachte komt nu weer op (vanuit mijn beginnerspositie bij planten) dat voor dit soort kwesties eigenlijk maar één oplossing is namelijk mensen indelen in een kennisklassensysteem en daar verschillende protocollen op zetten. Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar hun kennis is niet gelijk. Ik heb gewoon niet of nauwelijks verstand van planten en ook geen enkele moeite om dat te erkennen.

Ongetwijfeld zitten er haken en ogen aan dit idee vooral omdat kennis niet altijd gelijk op loopt met zelfkennis maar het alternatief is dat je door heldere communicatie en overtuiging moet proberen al die beginners te bereiken (wat niet lukt) en ze ervan bewust te maken dat het doel is wilde planten in beeld te krijgen en daar zijn ze lang niet altijd al aan toe. Mijzelf incluis want ik vind het ook wel leuk om te weten welke boomsoorten er aangeplant zijn op het naastgelegen kerkhof of wat er in mijn tuin bloeit.

Groet, Henk


 

Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op april 23, 2021, 09:08:47 am
Dag Henk,

Wat een uitgebreide reactie en bedankt voor je positieve feedback. Wat betreft jouw suggestie, om waarnemers in te delen in kennis-klasses, daar gaat waarneming.nl niet in mee, maar de validatoren (onwust) al wel. Wanneer wij merken dat een waarnemer de meest rare soortnamen van NIA overneemt met slechte en weinig foto's, besluiten we vaak om deze direct te wijzigen zonder toelichting. Wanneer iemand duidelijk zijn best heeft gedaan, meerdere foto's maakt en probeert te determineren, dan gaan we die persoon helpen met de determinatie. En wanneer een gevorderde florist een determinatiefout maakt, dan krijgt die billenkoek.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Rien Ondersteijn op april 23, 2021, 19:56:13 pm
 :police:   

Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: zakdrager op april 24, 2021, 03:57:34 am
Wat betreft jouw suggestie, om waarnemers in te delen in kennis-klasses, daar gaat waarneming.nl niet in mee, maar de validatoren (onwust) al wel.

Dat kan ik me goed voorstellen. Ik kom hier misschien nog op terug omdat ik hier allerlei ideeën bij heb maar het overbrengen daarvan vereist nog wat meer denkwerk.

Groet, Henk
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Liz Main op mei 21, 2021, 18:45:56 pm
Wat een helder topic en als toch nog wel beginnend waarnemer heb ik hier veel aan. Dank Niels! Je hebt me al eerder eens op weg geholpen en ook vanuit mij alleen maar prettige ervaringen wat dat betreft.  :duim:


Ik kwam bij dit topic omdat ik wat in verwarring was nadat ik een stukje braakliggend terrein had 'onderzocht' afgelopen week. Ik kom er dagelijks voorbij en het is dicht bij huis, en ik was nu toch wel nieuwsgierig naar wat daar zoal groeide en bloeide. Hiervan heb ik de waarnemingen ingevoerd met hoofdzakelijk de verrmelding dat het ofwel om aanplant of verwildering gaat omdat ik sterk vermoed dat dit stuk ooit aan een tuin heeft gelegen of vroeger deels een stukje tuin is geweest. Heel vroeger (midden 20ste eeuw) was dit deel langs het winschoterdiep een rijtje van arbeiderswoningen maar dat is inmiddels al heel lang verleden tijd (volgens omwonenden ongeveer 15 tot 20 jaar nu). Twee huizen zijn nog overgebleven, een deel is omgezet tot parkeerterrein, en de rest ligt braak en wordt niet beheerd of gebruikt. Voor wie het interessant vind, zo zag het er heel vroeger uit: https://historischarchief.midden-groningen.nl/collectie/beelden/beelden-view/detail/d202777e-0b70-11e5-a8be-cfef91e0c6ac/media/86ce44de-852f-757f-69f4-2135c4620e35?mode=detail&view=horizontal&q=winschoterweg%20waterhuizen&rows=1&page=2


Nu zijn de meeste waarnemingen hiervan goedgekeurd, alleen eentje werd afgekeurd. Daaruit ontstond dan ook mijn verwarring.
De afgekeurde waarneming betreft een tulp die onder de reuzenberenklauw groeide: https://waarneming.nl/observation/214359183/
Maar deze werd bijvoorbeeld wel goedgekeurd: https://waarneming.nl/observation/214359025/ en https://waarneming.nl/observation/214358078/

Nu vind ik het niet erg als ik hier een denkfout heb gemaakt en accepteer het volledig als blijkt dat het eigenlijk ook niet zo handig is om dergelijke stukken in kaart te brengen. Maar omdat er zowel wel als niet werd geaccepteerd is het voor mij een beetje onduidelijk waar de grens ligt.

En misschien goed om erbij te vermelden: voor mij ging het er vooral om dat ik nieuwsgierig ben naar welke planten het na al die jaren nog steeds weten vol te houden, maar ook om een notitie te maken zodat ik over een aantal jaren mogelijk kan zien welke toch 'verdwijnen' en welke juist uitbreiden. Dit is een persoonlijke interesse, en wat betreft hetgeen Niels al schreef kan het natuurlijk heel goed zijn dat dit niet echt de bedoeling is van de website. En ik wil dan ook niet de stoorzender zijn die (hoewel goedbedoeld) de database komt vervuilen. Dus als dit niet de bedoeling was dan haal ik de waarnemingen net zo lief er ook weer af.  ;)


Afsluitend alleen maar dank voor het werk van de validatoren, ik maak nog steeds vaak missers maar met de hulp van jullie merk ik dat ik gestaag steeds vaker zelf een plant weet te herkennen of in ieder geval in het uitzoeken van het bijbehorende naampje langzaamaan beter weet waar ik naar moet kijken. Ik hoop dan ook nog veel te blijven leren.


Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Rob Koelman op mei 21, 2021, 19:00:00 pm
...

De afgekeurde waarneming betreft een tulp die onder de reuzenberenklauw groeide: https://waarneming.nl/observation/214359183/ ...

Nu vind ik het niet erg als ik hier een denkfout heb gemaakt en accepteer het volledig als blijkt dat het eigenlijk ook niet zo handig is om dergelijke stukken in kaart te brengen. Maar omdat er zowel wel als niet werd geaccepteerd is het voor mij een beetje onduidelijk waar de grens ligt.

En misschien goed om erbij te vermelden: voor mij ging het er vooral om dat ik nieuwsgierig ben naar welke planten het na al die jaren nog steeds weten vol te houden, maar ook om een notitie te maken zodat ik over een aantal jaren mogelijk kan zien welke toch 'verdwijnen' en welke juist uitbreiden. Dit is een persoonlijke interesse, en wat betreft hetgeen Niels al schreef kan het natuurlijk heel goed zijn dat dit niet echt de bedoeling is van de website. En ik wil dan ook niet de stoorzender zijn die (hoewel goedbedoeld) de database komt vervuilen. Dus als dit niet de bedoeling was dan haal ik de waarnemingen net zo lief er ook weer af.  ;)

Wellicht moet je deze tulp invoeren als 'verwilderd'. Nu staat ie gemeld als 'aangeplant', en het is idd niet de bedoeling aanplant in te voeren. Bij die andere twee waarnemingen die je noemt heb je wel de term 'verwilderd' gebruikt.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Liz Main op mei 21, 2021, 19:13:16 pm

Wellicht moet je deze tulp invoeren als 'verwilderd'. Nu staat ie gemeld als 'aangeplant', en het is idd niet de bedoeling aanplant in te voeren. Bij die andere twee waarnemingen die je noemt heb je wel de term 'verwilderd' gebruikt.
Dat vroeg ik mij inderdaad ook af haha. Ik weet nog dat ik hier sterk twijfelde en uiteindelijk voor aanplant koos omdat ik meende gelezen te hebben dat dit voor bijv. bomen/struiken maar ook bolgewassen gewenst was in dit topic: https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,44968.0.html

Maar nu kan ik dat er niet meer in terug vinden dus ik vermoed dat mijn hoofd een aantal zaken door de war gehaald heeft. Maar weet niet of het wat voorbarig is om de waarneming nu al aan te passen of even af te wachten tot ik weet of het eigenlijk wel de bedoeling is haha. Wil ook niet opdringerig overkomen met 'm'n tulp'. (Houd zelf helemaal niet zo van tulpen, je zult ze in ieder geval niet op ons perceel vinden haha).
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op mei 21, 2021, 19:18:40 pm
Het is al verholpen allemaal ;) Het blijft lastig in te schatten vanaf luchtfoto.

Tip voor een volgende twijfelgeval: Maak een foto van de plant in haar omgeving. Dan is het voor de validatoren ook beter in te schatten.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Liz Main op mei 22, 2021, 08:50:40 am
Het is al verholpen allemaal ;) Het blijft lastig in te schatten vanaf luchtfoto.

Tip voor een volgende twijfelgeval: Maak een foto van de plant in haar omgeving. Dan is het voor de validatoren ook beter in te schatten.
Dankjewel voor het oplossen Niels en ik kan mezelf wel voor mn hoofd slaan dat ik daar zelf niet aan had gedacht. Helemaal omdat ik tijdens het wandelen daar wel aan had gedacht haha.  :rolleye: Dus voor de correctheid en de volledigheid een fotootje toegevoegd! https://waarneming.nl/observation/214359183/

Voor de volledigheid: in deze situaties is het dus het beste om voor verwilderd te kiezen tenzij het echt gewoon om aanplant gaat (zoals een boom en niet de zaailing ervan)?
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op mei 22, 2021, 09:06:48 am
Het is niet noodzakelijk om voor verwilderd te kiezen, maar je geeft wel een duidelijk signaal aan de validator dat je er over nagedacht hebt :blink: Dat maakt het voor ons ook weer gemakkelijker.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Liz Main op mei 22, 2021, 09:11:19 am
Het is niet noodzakelijk om voor verwilderd te kiezen, maar je geeft wel een duidelijk signaal aan de validator dat je er over nagedacht hebt :blink: Dat maakt het voor ons ook weer gemakkelijker.
En dat lijkt mij alleen maar wenselijk.  ;)

 :duim:
Titel: Over obsidentify versus obsmap
Bericht door: Jens Verwaerde op mei 24, 2021, 13:08:51 pm
Tijdens het opzoeken over aanplantingen op dit forum, botste ik op een post van Nies Eimers, die stelt (zie hieronder) dat "ons dringend advies [is] om deze app [obsidentify] niet te gebruiken om je waarnemingen mee in te voeren".
Ik begrijp de argumentatie, maar het is voor een gewoon gebruiker als ikzelf, die ook nog eens les geeft over obsmap en obsidentify erg lastig om hier iets zinvol mee aan te vangen.
Ik lees hier immers een rechtstreekse afkeuring van het gebruik van obsidentify als verzamelplek voor waarnemingen.

Nét nu ik, pas beginnend gebruiker van obsidentify, eens wat testen wilde draaien door soorten die ik ken te laten determineren via obsidentify en ze vervolgens te laten doorzenden naar waarnemingen.be. Ik heb m.a.w. bewust fluitenkruid, gewone hoornbloem, madelief en wat weet ik al niet gedetermineerd met obsidentify om deze gegevens dan vervolgens via datzelfde programma te laten opnemen in waarnemingen.be.

Nu lezen dat obsidentify wordt afgeraden (om blijkbaar terechte redenen) om gegevens in waarnemingen.be (of .nl) in te voeren is wel érg verwarrend.

Hier zag ik dus zeer graag en zeer dringend beter overleg tussen de makers en onderhouders van beide apps.

Als men, zoals ik merk, reclame maakt voor het gebruik van obsidentify (hetgeen ik toejuich), dan is het contraproductief om plots ergens te moeten lezen dat dat programma niet goed is om waarnemingen in te voeren.
Hoe geef ik dit aan bij mijn waarnemingen?

Met je mobiele app:
Veel nieuwe waarnemers werken in het veld met de mobiele app ObsIdentify. Deze werkt erg goed om de soort vast te stellen, maar met deze app kan je niet selecteren of er sprake is van aanplant, inzaai, verwildering of aanvoer. Ons dringend advies is dan ook om deze app niet te gebruiken om je waarnemingen mee in te voeren. Gebruiks ObsMapp (voor Android telefoons) of iObs (voor iPhones), daarin kan je alle informatie kwijt die noodzakelijk is. De herkenningssoftware zit ook in deze apps ingebouwd, dus je gaat er allemaal op vooruit. Onder “gedrag” kan je selectereren hoe de plant hier terecht gekomen is.

Op je computer:
Je kan er ook voor kiezen om je waarnemingen aan te passen nadat je ze hebt geüpload naar waarneming.nl. Zodra je upload verwerkt is (dit duurt meestal enkele minuten), kan je de waarnemingen op de website terugvinden. Als je een van je waarnemingen opent, zie je rechtsbovenin je waarneming de blauwe knop “Opties”. Klik hier op en kies vervolgens voor “Bewerk”. Als je dit nog niet eerder gedaan hebt, zul je eerst het vakje “Details” aan moeten vinken. Er verschijnen dan wat aanvullende mogelijkheden om je waarneming extra te documenteren, waaronder Activiteit, waarbij je kan aangegeven hoe de plant er terecht gekomen is.
Titel: Re: Over obsidentify versus obsmap
Bericht door: Jeroen Willemsen op mei 24, 2021, 13:55:09 pm
Beste Jens,

Ik kan je gerust stellen: hierover wordt achter de schermen veel gesproken. Zoals je zelf terecht signaleert is er een zeker spanningveld tussen enerzijds de behoefte om het determineren van soorten zo laagdrempelig mogelijk te maken (en op die manier meer mensen voor natuur te interesseren) en anderzijds de database te vullen met betrouwbare en goed gedocumenteerde waarnemingen.

Obsidentify is ontwikkeld voor het eerste doel. In de kleine lettertjes van deze app staat de oproep om geen tuinplanten in te sturen. De praktijk is dat veel gebruikers dat ofwel niet lezen ofwel het snel vergeten. En zo komen er helaas toch allerlei minder gewenste waarnemingen door naar onze database. Obsidentify roept de gebruiker op om geen foto’s van niet-wilde planten in te sturen. Maar er is op zichzelf natuurlijk niks mis met het gebruik van Obsidentify om wilde soorten in te voeren (zoals jij hebt gedaan met fluitenkruid, gewone hoornbloem, enz). Graag zelfs!

Echter, waarnemingen winnen aan betekenis naarmate de waarnemer meer informatie aan de waarneming toevoegt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het aangeven van inzaaien/aanplant/verwildering, maar ook informatie over aantallen, levensstadia en telmethodes. Die informatie kan je met Obsidentify niet aanleveren. Als je dit soort informatie wél aan je waarneming wilt toevoegen, dan kan je beter gebruik maken van ObsMapp of iObs. Het nadeel is dan dat je geen identificatie-met-één-druk-op-de-knop meer hebt. Maar ook deze apps kan je soorten laten herkennen. De herkenningssoftware is gelijk aan die van Obsidentify. Met een beetje meer inspanning verrijk je in ObsMapp/iObs je waarneming op een -naar mijn mening- nog altijd heel makkelijke en intuïtieve manier.

De keuze voor een bepaalde app is natuurlijk aan de gebruiker. Een logische redenatie zou kunnen zijn dat beginnende waarnemers starten met Obsidentify en na een tijdje, naarmate ze zekerder zijn over de juistheid van hun determinaties of als ze meer gewicht aan hun waarnemingen willen toekennen, overstappen op ObsMapp/iObs. Daar is nog een extra argument voor: Ik begrijp van waarnemers dat het in Obsidentify niet mogelijk is om de soort aan te passen. In ObsMapp/iObs kan je er als gebruiker voor kiezen om de voorgestelde determinatie wel of niet over te nemen. Een ervaren gebruiker kan op die manier identificatiefouten direct herstellen.

Kortom: voor elke doelgroep is er een geschikte app. Ik hoop dat je deze info kunt gebruiken in je les over de apps. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, dan kan je die altijd kwijt op het forum. Er zijn aparte topics voor
Obsmapp: https://forum.waarneming.nl/index.php/board,166.0.html
iObs: https://forum.waarneming.nl/index.php/board,203.0.html
Obsidentify: https://forum.waarneming.nl/index.php/board,220.0.html

Met vriendelijke groeten,
Jeroen,
Plantenvalidator.


Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Maakun op mei 24, 2021, 13:59:02 pm
Ik vind de andere apps veel onhandiger in gebruik, dus ik gebruik altijd Obsidentify, maar je kan dan als je weer thuis bent lekker achter de laptop alle ontbrekende gegevens nog aanvullen en ook kijken of de GPS wel de juiste locatie heeft gebruikt.

Sterker nog, ik voer welleens dingen in via Obsidentify die ik heb verzameld en thuis gedetermineerd, maar dat gaat sneller via de app dan een foto maken, overzetten naar de laptop en dan via de browser invoeren :)
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op mei 24, 2021, 14:25:13 pm
Dat heb je mooi verwoord Jeroen :blink:

Aanvullende redenen waarom ik afraad om ObsIdentify te gebruiken is dat er toch wel echt wat gebreken aan de app zitten. De locatie wordt bijvoorbeeld vaker dan bij ObsMapp/iObs verkeerd of onnauwkeurig geregistreerd. Dit betekent dat er een onjuist verspreidingsbeeld van een soort gegenereerd wordt. Bovendien kan je als validator ook een stuk lastiger de determinatie en het wild/niet wild beoordelen.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Liz Main op mei 24, 2021, 14:52:21 pm

Aanvullende redenen waarom ik afraad om ObsIdentify te gebruiken is dat er toch wel echt wat gebreken aan de app zitten. De locatie wordt bijvoorbeeld veel vaker dan bij ObsMapp/iObs verkeerd of onnauwkeurig geregistreerd. Dit betekent dat er een onjuist verspreidingsbeeld van een soort gegenereerd wordt. Bovendien kan je als validator ook een stuk lastiger de determinatie en het wild/niet wild beoordelen.
Exact dat is de reden dat ik na een vluchtige kennismaking met de app meteen weer overgestapt ben naar het gebruik van achteraf invoeren op de website. Ook kan ik dan veel makkelijker zelf wat puzzelen en zoeken om te zien of ik het wel eens ben met de identifier.

Nu bezit ik ook geen smartphone, dus via de website is voor mij ook vaak de enige optie. Maar als ik samen met mijn vriend wandel kan ik zijn smartphone gebruiken, en even leek me dat een handige bijkomstigheid. Maar ik vond het persoonlijk helemaal niks, laat staan dat de helft van de waarnemingen echt totaal ergens anders werden geplaats (tot in Tilburg aan toe, wij liepen in Groningen).

Achteraf heb ik die bijgesteld, maar dan had ik het net zo goed handmatig in kunnen voeren. Vind ik dus ook eigenlijk prettiger, heb het idee dat ik er meer van leer door zelf ook even te lezen en te zoeken, en daarnaast is het ook veel uitgebreider. Plantenboekjes en kop thee erbij, prima bezigheid, zeker met het huidige natte weer.  ;D

De enige manier waarop ik af en toe zijn telefoon nog steel om de app te gebruiken is vaak in de tuin, bij plantjes/beestjes/paddestoelen, om te zien wat hij suggereert. Maar vaak zijn het dan de toch al wat lastigere soorten en omdat je niet echt prettig kunt zoeken merk ik dat ik dat ook steeds minder doe.

Enfin, even een duit in het zakje van een beginnend waarnemer die graag wil leren hoe je de plantjes herkent en niet alleen een namenlijstje genereert (want dat laatste is heel eerlijk gezegd hoe de app voor mij voelt).
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Jeroen Willemsen op mei 24, 2021, 15:27:25 pm
Ik heb inmiddels van gebruikers ook al de volgende truc voorbij horen komen:
1) Je zet Obsidentify op je telefoon maar geeft in de app geen gebruikersnaam in. De identificatie van soorten werkt dan prima, maar de waarnemingen worden niet geüpload. Op die manier kan je naar hartelust crocussen, tulpen en kerria’s fotograferen en op naam brengen, zonder dat je daarmee de database vertroebelt. Dit is zeg maar voor de spielerei.
2) Voor de “echte” waarnemingen (d.w.z. die van wilde soorten) gebruik je ObsMapp/iObs, waarin je een gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingevuld. Tijdens een wandeling buiten je tuin registreer je dan alle waarnemingen. Eventueel kan je daarna als je thuis bent onder het genot van een kop thee –dat is speciaal voor Liz– je waarnemingen nog even nalopen en als dat nodig is corrigeren. Daarna druk je op “uploaden” en alles wordt meteen doorgestuurd. De validatoren kunnen je vervolgens heel efficiënt helpen met de soorten waar je bijvoorbeeld niet helemaal zeker van bent (daar moet je dus “onzeker” bij aanvinken in de app!).

Op die manier biedt ObsMapp/iObs meer gemak dan een opschrijfboekje; een pluspunt is sowieso de automatische en meestal behoorlijk nauwkeurige plaatsbepaling.

Groet,
Jeroen.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: natuurliek op juni 02, 2021, 11:22:25 am
In diverse Facebookgroepen en andere fora wordt ObsIdentify aangeraden als plantherkenningsapp. Meer informatie staat er niet bij, ook niet als je de app downloadt en gaat gebruiken. Wat mij betreft niet meer dan logisch dat er véél tuinplanten in Waarneming belanden, als je als Obsidentifygebruiker niet beter weet.

Is jullie (tijdelijke) oplossing dat 'ontsnapt' niet uitgevinkt kan worden als ik 'aanplant' heb gekozen?

En het is mij nog niet helemaal duidelijk  wanneer ik voor verwildering mag kiezen: als een inheemse wilde plant (vorig jaar aangeplant) zich uitgezaaid heeft bijvoorbeeld?
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op juni 02, 2021, 11:38:03 am
In diverse Facebookgroepen en andere fora wordt ObsIdentify aangeraden als plantherkenningsapp. Meer informatie staat er niet bij, ook niet als je de app downloadt en gaat gebruiken. Wat mij betreft niet meer dan logisch dat er véél tuinplanten in Waarneming belanden, als je als Obsidentifygebruiker niet beter weet.
Klopt, dat is zeker niet raar, maar wel erg vervelend.

Is jullie (tijdelijke) oplossing dat 'ontsnapt' niet uitgevinkt kan worden als ik 'aanplant' heb gekozen?
Dit snap ik niet.

En het is mij nog niet helemaal duidelijk  wanneer ik voor verwildering mag kiezen: als een inheemse wilde plant (vorig jaar aangeplant) zich uitgezaaid heeft bijvoorbeeld?
We geven het inderdaad aan bij inheemse planten. Dit doen we wanneer de soort wordt waargenomen buiten haar natuurlijke biotoop en/of historisch verspreidingsgebied.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: natuurliek op juni 02, 2021, 11:53:27 am
Is jullie (tijdelijke) oplossing dat 'ontsnapt' niet uitgevinkt kan worden als ik 'aanplant' heb gekozen?
Dit snap ik niet.

Toen ik nog niet wist dat aangeplant niet gewenst wordt, voerde ik gisteren in:
  Paarse morgenster - Tragopogon porrifolius   1 bloeiend, aangeplant
  Rapunzelklokje - Campanula rapunculus   1 bloeiend, aangeplant

Na het opslaan kwam er 'Ontsnapt' bij te staan, zonder dat ik dat aangevinkt heb. Bewerken en uitvinken heeft geen zin, het blijft gekoppeld aan de soort lijkt het. Vandaar mijn idee dat soortnaam+aangeplant oplevert dat er automatisch 'Ontsnapt' bij komt te staan.
Toen dacht ik: misschien voorkomt die optie 'Ontsnapt' ook dat de waarneming op de verspreidingskaart komt, dan is dat een prima oplossing natuurlijk.

Zag zojuist dat deze ook de status Ontsnapt heeft gekregen:
  Vrouwenmantel spec. - Alchemilla spec.   1 in knop, verwilderd, veldwaarneming

En het is mij nog niet helemaal duidelijk  wanneer ik voor verwildering mag kiezen: als een inheemse wilde plant (vorig jaar aangeplant) zich uitgezaaid heeft bijvoorbeeld?
We geven het inderdaad aan bij inheemse planten. Dit doen we wanneer de soort wordt waargenomen buiten haar natuurlijke biotoop en/of historisch verspreidingsgebied.

Dank, ik ga m'n best doen om het correct in te voeren.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op juni 02, 2021, 11:57:50 am
Na het opslaan kwam er 'Ontsnapt' bij te staan, zonder dat ik dat aangevinkt heb.

Dat klopt, "ontsnapt" of "escape" is de verzamelterm voor niet-wild. Wanneer een plant op aangeplant, ingezaaid, aangevoerd of verwilderd staat, komt de waarneming tevens op ontsnapt te staan.
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Rien Ondersteijn op juni 02, 2021, 15:47:32 pm
We ontsnappen er niet aan ,dat Waarn.nl onze waarnemingen soms ongevraagd aanpast... ;)
[en sóms ook terecht...]
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: hiskodevries op juni 14, 2021, 15:00:44 pm
Dat heb je mooi verwoord Jeroen :blink:

Aanvullende redenen waarom ik afraad om ObsIdentify te gebruiken is dat er toch wel echt wat gebreken aan de app zitten. De locatie wordt bijvoorbeeld vaker dan bij ObsMapp/iObs verkeerd of onnauwkeurig geregistreerd. Dit betekent dat er een onjuist verspreidingsbeeld van een soort gegenereerd wordt. Bovendien kan je als validator ook een stuk lastiger de determinatie en het wild/niet wild beoordelen.
nee dat is niet zo, de precisie kan onbekend zijn. dat is wat anders. Dat blijft een moeilijk technisch verhaal, maar smartphone waarnemingen met onbekende precisie zijn meestal erg precies
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Martijn van Sluijs op juni 14, 2021, 20:09:24 pm
Ik denk dat we dat moeilijke technische verhaal best aan kunnen. Dat technische verhaal uitleggen is ook de beste manier om de twijfels (/vermoedens) in één keer weg te kunnen nemen. Ik ben persoonlijk vooral geïnteresseerd in de data/redenering/aannames waarop deze conclusie gebaseerd is:

smartphone waarnemingen met onbekende precisie zijn meestal erg precies
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Rob Koelman op juni 14, 2021, 20:14:54 pm
Ik denk dat we dat moeilijke technische verhaal best aan kunnen. Dat technische verhaal uitleggen is ook de beste manier om de twijfels (/vermoedens) in één keer weg te kunnen nemen.

 :duim:

Veel antwoorden op kritische vragen over bijvoorbeeld ObsIdentify of het nieuwe invoersysteem worden afgedaan met 'l*lverhalen' die de oorspronkelijke vraag ontwijken, ontkennen of bagatelliseren... Tijd voor antwoorden die wel eens echt ingaan op de gestelde vraag!
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Maakun op juni 15, 2021, 14:29:59 pm
Er staan al meerdere discussies op het juiste subforum over hoe Obsidentify aan de coördinaten komt (uit metadata van je foto) en hoe smartphones die metadata exact genereren.
Bijvoorbeeld https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,470782.0.html
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Tom Damm op april 02, 2022, 11:52:42 am
3. In de tekst wordt het voorbeeld van Amandelwolfsmelk aangehaald, die alleen van nature voorkomt in bronbossen in Zuid-Limburg. Dit soort situaties, waarbij een soort een specifiek afgebakend gebied met natuurlijk voorkomen heeft, komt wel vaker voor. Hier zie ik vanuit mijn opleiding (GIS) wel een oplossing in. Een oplossing die volgens mij minder tijd kost dan hij oplevert.

Voor iedere soort waarbij dit geldt kan een gebied worden afgebakend; hiervoor kan grotendeels de software van het creëren van een ‘normaal’ gebied op waarneming.nl worden gebruikt. Op het moment dat de betreffende soort wordt ingevoerd op een locatie buiten dat gebied, kan vervolgens ofwel automatisch de soort op ‘escape’ worden gezet (met een uitleg in de reacties, en verwijzing naar dit topic), ofwel een automatische reactie worden gecreëerd met een vriendelijk verzoek om de verwilderingsstatus van de waarneming te wijzigen, met specifieke informatie over het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort, eventueel zelfs met bronverwijzing. De tekst hoeft tenslotte maar één keer worden opgezet, dus deze kan best wat dieper op de zaak in gaan.

Zowel de optie met automatische ‘escape’-status, als de optie met alleen een automatische opmerking levert volgens mij tijdswinst voor de validatoren. Waarnemingen die duidelijk verwilderd zijn, maar bínnen het natuurlijke verspreidingsgebied kunnen dan natuurlijk alsnog door de validator afzonderlijk worden becommentarieerd.

Het mooie hiervan is dat het ook mogelijk is om deze ‘oplossing’ met terugwerkende kracht uit te laten voeren. Dit zou iets anders kunnen verhelpen waar ik zo nu en dan tegen aanloop. Wanneer per abuis toch een fotowaarneming (of meerdere) van zo’n soort buiten de natuurlijke verspreiding gevalideerd wordt, heeft/hebben deze de potentie om hierna met een soort domino effect automatische validaties van waarnemingen zonder fotobewijs (en ook zonder ‘escape’ status!) in gang te zetten, waardoor de soort onbedoeld vaker begint te verschijnen in inheemse ‘soorten gezien’ lijsten voor een gebied, of een gebied ernaast, met automatische validatie (Voor de (beginnende) gebruiker suggererend dat dit correct is, waardoor een nieuwe waarneming, met foto, ook niet op ‘escape’ wordt gezet. Er staat immers een (al dan niet automatisch) goedgekeurde waarneming zónder escape in het gebied, dus er is geen reden om te denken dat dit niet correct is.).

Aanvullend hierop, automatische validatie op basis van locatie zou via deze methode ook uit kunnen worden gezet buiten het gebied van natuurlijk voorkomen, eventueel tevens met terugwerkende kracht.

Mvg,
Martijn van Sluijs

Dit lijkt mij een uitstekende optie die veel ruis kan verminderen. Staat dit al in de planning?

Groet, Tom
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Jan Mudde op juni 08, 2022, 09:53:13 am
Geen idee waar ik het anders kan melden maar de onderstaande waarnemingen komen allen uit een nieuwbouwwijk waar op grote schaal is ingezaaid met inheemse soorten. Dus geen wild voorkomen. Er zullen nog wel meer invoeren volgen heb ik het sterke vermoeden.
https://waarneming.nl/observation/244558206/
https://waarneming.nl/observation/244558066/
https://waarneming.nl/observation/244559930/

Ik heb de waarnemer zelf al een e-mail gestuurd met het verzoek de waarnemingen aan te passen naar "inzaai", geen idee of hij ze aan zal passen.

Grtz, Jan Mudde
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: nielseimers op juni 08, 2022, 10:14:54 am
De waarnemer heeft ze reeds op ingezaaid gezet :duim:
Titel: Re: Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Bericht door: Jan Mudde op juni 08, 2022, 10:47:59 am
De waarnemer heeft ze reeds op ingezaaid gezet :duim:

Dat is in deze tijd dan weer heel fijn om te merken, dat er nieuwe ObsIdentify-invoerders zijn die wel reageren en wel serieus zijn. Geeft de burger weer een beetje moed!

Grtz, Jan