Waarneming.nl

Overige natuuronderwerpen => Ethiek en wetgeving => Topic gestart door: HPM op september 27, 2014, 17:42:11 pm

Titel: Pech
Bericht door: HPM op september 27, 2014, 17:42:11 pm
Op de ZDF zag ik vanmiddag een reportage over een leuk probleem.
Het ging om een stadsuitbreidingsgebied bij Leipzig. Een stuk van 10 hectare hebben ze zo lang braak laten liggen dat het veranderd is in bos. Omdat de bomen ouder zijn dan tien jaar mogen ze ze niet zonder vergunning kappen en zullen ze ook voor een vervangend bos van dezelfde oppervlakte in de buurt moeten zorgen. Dat wordt niet eerlijk gevonden. Ik vind het wel leuk.
Titel: Re: Pech
Bericht door: Johan Helmus op september 29, 2014, 08:53:04 am
 ;D
Titel: Re: Pech
Bericht door: Lanjouwrob op oktober 03, 2014, 19:42:07 pm
Dat is de schuld van gemeente Leipzig, niet van mij. Maar eigenlijk ben ik er wel blij mee :P

Groetjes Rutger(12 jaar)
Titel: Re: Pech
Bericht door: jva op november 06, 2014, 23:16:37 pm
Zo werkt de Boswet in NL in feite ook. Zelfs een Kerstbomenplantage te lang laten doorgroeien is vergunningsplichtig en moet in beginsel worden gecompenseerd.
Titel: Re: Pech
Bericht door: Rob Koelman op november 08, 2014, 19:53:35 pm
Grote kans dat ze nu ergens anders een bestaand stuk natuurterrein gaan inplanten met bomen ter compensatie van de bomen die ze nu gaan kappen... Dus of je daar nou blij van moet worden...
Titel: Re: Pech
Bericht door: Vincent de Lenne op december 31, 2014, 14:01:54 pm
In Nederland zie je ook vaak dat braakliggende terreinen angstvallig ''kaal'' worden gehouden om vestiging van eventuele beschermde soorten of bosvorming te voorkomen, terwijl juist deze braakliggende terreintjes vaak van belang zijn voor veel soorten die het steeds moeilijker hebben. Ik denk dat als we hier iets praktischer mee om zouden (kunnen) gaan, er juist meer soorten soorten zouden profiteren van deze (tijdelijke) natuurterreintjes. De gemeente Leipzig zal er de volgende keer wel voor zorgen dat soortgelijke terreintjes ''glad'' gehouden worden.
Titel: Re: Pech
Bericht door: peterv op december 31, 2014, 22:00:25 pm
Dit gaat veranderen in de nieuwe wet natuurbescherming die nu bij de 2e kamer ligt. Uit de toelichting van die wet:

11. Geen herbeplantingsplicht houtige biomassaplantages
In hoofdstuk 4 van het wetsvoorstel is het beschermingsregime voor houtopstanden
geregeld. Overeenkomstig de huidige Boswet wordt de kern van de
voorgestelde regeling gevormd door de plicht tot het melden van houtkap, de
plicht tot herbeplanting na houtkap en de mogelijkheid tot opleggen van een
kapverbod (voorgestelde artikelen 4.2 en 4.3). Een aantal categorieën van houtopstanden
is in het voorgestelde artikel 4.1 uitgezonderd, waaronder kerstbomen,
fruitbomen en kweekgoed, omdat die naar hun aard niet geschikt zijn voor
het voorgestelde beschermingsregime.
Voorgesteld wordt om ook zogeheten houtige biomassaplantages van het beschermingsregime
uit te zonderen (onderdeel AJ; voorgesteld artikel 4.1, onderdeel
h, nieuw). Met de opbrengst van deze plantages kan worden voorzien in de
actuele stijgende vraag naar houtige biomassa voor duurzame energieopwekking
en voor de ‘biobased economy’. Dat is wenselijk, gelet op de keuze van het kabinet
voor een realistische, ambitieuze groene groeistrategie.38 De productie van
houtige biomassa is mogelijk in combinatie met andere functies op terreinen,
bijvoorbeeld tijdelijke natuurontwikkeling op verontreinigde terreinen, oude vuilnisbelten,
baggerdepots, braakliggende (bouw-)terreinen, ongebruikte wegtracé’s
of op pluimveeuitlopen. Ook is productie mogelijk in ecologische verbindingszones,
waterretentiegebieden of groene bufferzones tussen intensieve
landbouw en natuur, of plaatsen die niet geschikt zijn voor de productie van
voedsel- en voedergewassen. Aangezien houtige biomassa niet rendabel is als
landbouwgewas, ligt het niet in de rede dat zij zal worden geproduceerd op
landbouwgrond.
Houtige biomassaplantages hebben naar hun aard een tijdelijk karakter, anders
dan de op grond van dit wetsvoorstel beschermde permanente houtopstanden.
De voorgestelde herbeplantingsplicht zou op voorhand een onwenselijk belemmerend
effect hebben op de oprichting van houtige biomassaplantages, omdat
dan na de oogst hoe dan ook opnieuw zou moeten worden geplant. Om die reden
voorziet de nota van wijziging in een uitzondering op de herbeplantingsplicht
voor deze plantages.