Observation international

Soortgroepen => Zoogdieren => Topic gestart door: maurice.lahaye op augustus 14, 2014, 21:11:01 pm

Titel: Onderscheid gewone dwergvleermuis versus kleine dwergvleermuis
Bericht door: maurice.lahaye op augustus 14, 2014, 21:11:01 pm
Nuttige info op http://www.natagora.org/files/plecotus-formation/project-pipistrellus-pygmaeus-en.pdf met dank aan de VleGel (Vleermuiswerkgroep Gelderland). Tip: de Vleermuiswerkgroep Gelderland zit ook op facebook.


Maurice
Titel: Re: Onderscheid gewone dwergvleermuis versus kleine dwergvleermuis
Bericht door: Menko Vlaardingerbroek op augustus 26, 2014, 11:44:56 am
Is er iets bekend over het voorkomen van P. pygmaeus in Nederland? Op het kaartje in mijn gids (Twisk e.a., Veldgids Europese zoogdieren) zijn Nederland en Belgie geheel wit, maar ik begrijp dat dat in ieder geval voor Belgie niet meer opgaat.
Titel: Re: Onderscheid gewone dwergvleermuis versus kleine dwergvleermuis
Bericht door: Rob Koelman op augustus 26, 2014, 11:50:41 am
Er zijn momenteel verspreid over Nederland geaccepteerde waarnemingen van kleine dwergvleermuis. Ik schat tot nu toe zo'n 10-15. De meeste waarnemingen betreffen geluidsopnames. Vooral de inzet van Batloggers heeft nieuwe waarnemingen opgeleverd. De soort komt dus vermoedelijk min of meer overal voor in ons land, maar voor zover bekend steeds in zeer lage dichtheden. De aanwezigheid van kraamverblijfplaatsen is (nog) niet vastgesteld, maar deze zijn mogelijk wel aanwezig.

In de nieuwe zoogdieratlas (gepland te verschijnen eind van het jaar) zal een meer up-to-date kaartje staan.

Rob Koelman