Waarneming.nl

Informatie => Gerelateerde sites => Natuurverstoord.nl => Topic gestart door: A. Soeting op augustus 30, 2013, 18:00:46 pm

Titel: Slechte ontwikkelingen De Punt van Goeree.Grevelingen.
Bericht door: A. Soeting op augustus 30, 2013, 18:00:46 pm
Wij zijn Zondag naar de Punt van Goeree geweest en zijn ons werkelijk rotgeschrokken van de slechte ontwikkelingen die daar gaande zijn. Er zijn voor veel geld smalle verhoogde betonpaden aangelegd. Wel een aantal kilometers niet om aan te zien. Zonde van het geld. Wat is er mis met een bospad? Daarnaast worden er recreaties woningen aangeboden. Die moeten nog gebouwd worden. Met de recessie zal het nog wel even duren maar kennelijk heeft de gemeente Ouddorp de bouwvergunningen verleend. Daarnaast is er dwars over een deel van de punt zomaar een zanddijk neergelegd. Het doel hiervan is niet duidelijk. De betonpaden gaan via betontrappen over de dijk heen, waarna ze in een nieuw aangelegd duinmeertje (Waar ik wel blij mee ben)
een meter onderwater in grote betonblokken via een haakse bocht aansluiten op een volgend smal betonpad.
Op die dijk zijn 2 grote betonnen ringen geplaatst, gevuld met grind. Wat heeft dat voor zin. Geldverspilling.
Als hier recreatiewoningen komen is een groot deel van het strand niet meer vrij toegankelijk, verdwijnen de veldjes met orchideen, parnassia, bitterling en nog veel meer zeldzame planten, flora en fauna. Op Birdpix en Nederpix zie ik regelmatig prachtige natuurfoto's van de Punt. Dit stuk is in beheer bij het Grevelingenschap. Wat mij nog meer steekt is dat ook ons geld in dit nutteloze en lelijke beton is verdwenen. Omdat wij een zeilboot in Brouwershaven hebben, zijn wij verplicht om jaarlijks een bedrag aan dit Grevelingenschap te betalen. Daarnaast worden de voorzieningen voor natuurliefhebbers niet goed onderhouden. De vogelkijkhut is momenteel niet bruikbaar. Er staat zoveel riet voor dat het water niet meer is te zien.
Is dit nog te stoppen. Ik hoop het. Helaas wordt ook deze rubriek niet veel meer gelezen. Dit is pas het 2de bericht dit jaar.

Lida Soeting
Titel: Re: Slechte ontwikkelingen De Punt van Goeree.Grevelingen.
Bericht door: A. Soeting op augustus 30, 2013, 18:05:21 pm
Vervolg foto's Het paste er niet allemaal op
Titel: Re: Slechte ontwikkelingen De Punt van Goeree.Grevelingen.
Bericht door: J.W. Jonker op november 03, 2013, 20:35:24 pm
Dag Lida
Neem een contact op met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), of KNNV afdeling Voorne, wellicht hebben ze een hobbyist die gespecialiseerd is in bezwaarschriften tegen dit soort projecten.
Of met Hart voor Natuur, bestaande uit: De 12Landschappen, De Natuur- en Milieufederaties, De Vlinderstichting, European Invertabrate Survey-Nederland (EIS), FLORON, Goois Natuurreservaat, Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM) Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), Landschapsbeheer Nederland, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Nederlandse Bond voor Natuurstudie (NJN), RAVON, SOVON Vogelonderzoek, Staatsbosbeheer, Stichting Anemoon, Stichting Duinbehoud, Stichting Natuur en Milieu, IVN, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Zoogdiervereniging. Ik kan me niet voorstellen dat al deze mensen zonder slag of stoot deze bouwplannen accepteren. Er is niet alleen sprake van recreatiewoningen maar ook van een hotel, dat er gebouwd gaat worden (zie gemeentewebsite van Goeree)
Je kunt bezwaar maken tegen verleende bouwvergunningen, vragen om milieu effect rapportages, of een beroep doen op de Natuurbeschermingswet, en / of de Flora en Faunawet.
In ‘t-Harde, gemeente Elburg ging (uiteindelijk) een rondweg niet door vanwege het feit dat beschermde vogels precies op het geplande tracé hun nesten bouwden in de te kappen bomen. Waarom zou in Goeree een hotel dan wel gebouwd mogen worden op plaatsen waar beschermde planten het loodje moeten leggen?
Jammer dat ik dit stuk in augustus j.l. niet gelezen heb.
Vriendelijke groeten
Jan Willem Jonker
Titel: Re: Slechte ontwikkelingen De Punt van Goeree.Grevelingen.
Bericht door: A. Soeting op september 26, 2016, 20:33:36 pm
Helaas Hier staan nu 99 bungalows en een restaurant. Alle natuur moest wijken voor mensen die Eurotekens in hun hoofd hebben. De diverse orchideeen zijn voorgoed weg evenals de parnassia, geelhartje, winterbitterling, rondbladig wintergroen. In het vergraven zand staat nu alleen helm. 2 weken geleden zijn we hierdoor gelopen, eind augustus dus. 5 huisjes van de 99 verhuurd. Hier kwamen altijd veel mensen naar het strand dat hier lag. Nu is het prive. Ook op de tot dit jaar algemeen toegankelijke steiger voor plus-minus 8 boten staat een bord verboden te meren.  De foto van het aanzicht rechts is gebouwd op de plek waar een bos is gekapt.
De huisjes worden verhuurd door Oasis en het plan is om voor de oever eilandjes op te spuiten verbonden met bruggetjes met op elk eiland een vakantiewoning. Hoeveel weet ik niet. Slecht voor de zeezoogdieren, vogels en vissen. Ik zet hier 3 foto's bij van het aanzicht. Ik hoop dat de aktie van Natuurmonumenten dit plan en nog meer slechte plannen voor de kust, grevelingen en natuur helpt voorkomen.

Lida
Titel: Re: Slechte ontwikkelingen De Punt van Goeree.Grevelingen.
Bericht door: A. Soeting op september 26, 2016, 20:34:50 pm
Volgende foto's