Forum van Waarneming.nl

Soortgroepen => Vogels => De Frisse Blik => Topic gestart door: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 12:26:49 PM

Titel: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 12:26:49 PM
Ik ben soms verbaasd over de afkortingen die er links en rechts gebruikt worden voor vogelnamen en soms moet ik even nadenken of navragen wat er nu weer bedoeld wordt.
Lijkt me leuk om er eens een overzichtje van te maken. Graag jullie aanvullingen!

(Tjee, het gaat hard met die lijst!) Volgens mij staan er inmiddels al dubbele in. Iemand zin om met een copy-paste handeling de dubbele eruit te halen (en ze op alfabetsiche volgorde te zetten  ;) )?

-Habapa (Halsbandparkiet);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Wikrutap (Witkruintapuit, door mezelf verzonnen nav Robotap)
-Boertjes (Boerenzwaluwen);
-Pimpeltjes (Pimpelmezen);
-Kooltjes (Koolmezen);
-GP-tjes (Graspiepers (LET OP dus GEEN GOUDPLEVIER!!!);
-Grapjes (Graspiepers);
-Kwik (Kwikstaart);
-Tjif (Tjiftjaf);
-Kar (Karekiet);
-Grobo (Grote Bonte Specht);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Zillie (zilverreiger);
-Stovje (stormvogeltje);
-Miza (middelst zaagbek);
-Kraan (kraanvogel);
-Alie (aalscholver);
-Grote Zillie (Grote Zilverreiger);
-Kleine Zillie (Kleine Zilverreiger);
-Grote Bur of Grote Burry (Grote Burgemeester);
-Kleine Bur of Kleine Burry (Kleine Burgemeester);
-Kiek (Kiekendief);
-Visa (Visarend);
-Zwoi of Zwarte Ooi (Zwarte Ooievaar);
-Kranen of Kraantjes (Kraanvogels);
-Leeuw (Leeuwerik);
-Kortsnavel (Kortsnavelboomkruiper);
-Drietenen of Drieteentjes (Drieteenstrandloper);
-Bontjes (Bonte Strandlopers);
-Ali (Aalscholver);
-Ooi (Ooievaar)
-Kollen of Kollies (Kolganzen);
-Brandjes (Brandganzen);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-RPB (Ruigpootbuizerd);
-Klein Mantel (Kleine Mantelmeeuw);
-Grote Mantel (Grote Mantelmeeuw);
-Vlieg (Vliegenvanger);
-Blako (Bladkoning);
-Eurokan (Europese Kanarie);
-Fitjif (Samenvoeging van Dombo's als ze het verschil tussen een Fitis en Tjiftjaf niet hebben kunnen waarnemen);
-Fitjafluiter (Min of meer hetzelfde alleen voor nog grotere Dombo's  ;D );
-Nellie (Nijlgans);
-Veldje (Veldleeuwerik);
-Euro (Europese Kanarie);
-Amigo (Amerikaanse Goudplevier);
-Zoto (Zomertortel);
-Tuto (Turkse Tortel);
-Zipl (Zilverplevier);
-Rabo ( Raddes Boszanger);
-Brubo (Bruine Boszanger);
-Pabo (Pallas' Boszanger);
-Sibopie (Siberische Boompieper);
-Bontbek (Bontbekplevier);
-Zwartje (Zwarte Zee-eend);
-Gent (Jan-van-Gent);
-Nosto (Noordse Stormvogel);
-A/Z (Alk/Zeekoet);
-Giertje (Gierzwaluw);
-Huisje (Huiszwaluw);
-Wita (Wintertaling);
-Stovje (Ander woord voor Stormvogeltje);
-Zillie (Nader te specificeren zilverreiger (meestal Grote);
-Pijl (Nader te specificeren pijlstormvogel);
-Jan óf Gent (Jan-van-Gent);
-Zwooi (Zwarte Ooievaar);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-Grapje (Graspieper);
-Steltje (Nader te specificeren steltloper);
-Acro (Nader te specificeren 'riet'zanger (Acrocephalus);
-Grote Burrie (Grote Burgemeester);
-Noordse Dief (Nog ongedetermineerde stern, Noordse stern of Visdief);
-AZ'je (Ongedetermineerde alk, meestal Alk of Zeekoet);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Noor (Noordse stern);
-Phyllo (Nader te specificeren loofzanger (Phylloscopus);   
-Zwibis (Zwarte Ibis);
-Nona (Noordse Nachtegaal);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Alie (Aalscholver);
-Boertje (Boerenzwaluw);
-Oever (Oeverzwaluw);
-Kiek (Nader te specificeren kiekendief (Circus);
-Wita (Wintertaling);
-AmWita (Amerikaanse Wintertaling);
-Zwartje (Zwarte zee-eend);
-Kraan (Kraanvogel);
-Trapgans (Grote trap);
-ZiPl, GoPl, inclusief variaties als; BoPl, KlPl, MoPl, StrPl, KiPl, HePl enz. : resp. Zilverplevier, Goudplevier, Bontbekplevier, Kleine Plevier, Morinelplevier, Strandplevier, Killdeerplevier en Herdersplevier);
-Zwam (Zwartkopmeeuw);
-Cach en Micha (Pontische meeuw (naar lat. naam: cachinnans) en Geelpootmeeuw (naar lat. naam: michahellis);
-Pabo (Palestijnse Bosuil);
-Kwik (Kwikstaart, vaak alba of yarrellii);
-Blar (Blauwe Reiger);
-Turel (Tureluur);
-Zipel (Zilverplevier);
-Gopl (Goudplevier);
-Zwam (Zwartkopmeeuw);
-AZ'tje (alk/zeekoet);
-Nostofo (Noordse Stormvogel);
-Pijl (Pijlstormvogel);
-Jan (Jan-van-Gent);
-Blar (Blauwe Reiger);
-Zwibis (Zwarte Ibis);
-Wita (Wintertaling);
-Zwartje (Zwarte Zee-eend);
-ral (Waterral);
-Bontje (Bonte Strandloper);
-Frapo (Franjepoot);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-Noordse dief (Visdief/Noordse Stern);
-Papduiker (Papegaaiduiker);
-Tuto (Turkse Tortel);
-Zoto (Zomertortel);
-Grobo (Grote Bonte Specht);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Sibopi (Siberische Boompieper);
-GGK (Grote Gele Kwik);
-Nona (Noordse Nachtegaal);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Kram (Kramsvogel);
-Sibsprink (Siberische Sprinkhaanzanger);
-Klekar (Kleine Karekiet);
-Pabo (Palla's Boszanger);
-Zwakra (Zwarte Kraai);
-Barm (Barmsijs);
-Rotjes (Rotgans);
-PaHoZu (Palestijnse Honingzuiger);
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Robert V.T op april 05, 2011, 12:49:02 PM
-Zillie (zilverreiger)
-Stovje (stormvogeltje)
-Miza (middelst zaagbek)
-Kraan (kraanvogel)
-Alie (aalscholver)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Theovanv op april 05, 2011, 12:58:17 PM
Wij noemen op de telpost Graspiepers Grapies,

Grote Zilverreiger - Grote Zillie
Kleine Zilverreiger - Kleine Zillie
Grote Burgemeester - Grote Bur of Grote Burry
Kleine Burgemeester - Kleine Bur of Kleine Burry
Kiekendief - Kiek
Visarend - Visa
Zwarte Ooievaar - Zwoi of Zwarte Ooi
Kraanvogels - Kranen of Kraantjes
Leeuwerik - Leeuw
Kortsnavelboomkruiper - Kortsnavel
Drieteenstrandloper - Drietenen of Drieteentjes
Bonte Strandlopers - Bontjes
Aalscholver- Ali
Ooievaar - Ooi
Kolganzen - Kollen of Kollies
Brandganzen - Brandjes
Middelste Zaagbek - Miza
Ruigpootbuizerd - RPB
Kleine Mantelmeeuw - Klein Mantel
Grote Mantelmeeuw - Grote Mantel
Vliegenvanger - Vlieg
Bladkoning - Blako
Europese Kanarie - Eurokan

Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Margreet Kwh op april 05, 2011, 12:59:52 PM
Een leuke vind ik ook: Fitjif, voor Fitis + Tjiftjaf.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 13:04:20 PM
Citaat van: MarKoHu op april 05, 2011, 12:59:52 PM
Een leuke vind ik ook: Fitjif, voor Fitis + Tjiftjaf.

HAHA -> zo heb ik er voor mezelf nog eentje verzonnen als het me te snel gaat: Fitjafluiter!  ;D ;D ;D
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: frankneijts op april 05, 2011, 13:04:56 PM
Nellie (Nijlgans)
Veldje (Veldleeuwerik)
Euro (Europese Kanarie)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bas vd Burg op april 05, 2011, 13:14:21 PM
Amigo (Amerikaanse Goudplevier)
Zoto (Zomertortel)
Tuto (Turkse Tortel)
Zipl (Zilverplevier)
Rabo ( Raddes Boszanger)
Brubo (Bruine Boszanger)
Pabo (Pallas' Boszanger)
Sibopie (Siberische Boompieper)
Bontbek (Bontbekplevier)
Zwartje (Zwarte Zee-eend)
Gent (Jan-van-Gent)
Nosto (Noordse Stormvogel)
A/Z (Alk/Zeekoet)
Giertje (Gierzwaluw)
Huisje (Huiszwaluw)
Wita (Wintertaling)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bas vd Burg op april 05, 2011, 13:18:42 PM
En hier staan ook nog wat afkortingen (veelal wel genoemd in dit topic):
http://www.freewebs.com/hoaxbirders/begrippenenafkortingen.htm (http://www.freewebs.com/hoaxbirders/begrippenenafkortingen.htm)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: firecrest op april 05, 2011, 13:19:52 PM
Zipel - Zilverplevier
Gopl - Goudplevier
Zwam - Zwartkopmeeuw
AZ'tje = alk/zeekoet
Nostofo = Noordse Stormvogel
Pijl = Pijlstormvogel
Jan = Jan-van-Gent
Blar = Blauwe Reiger
Zwibis = Zwarte Ibis
Wita = Wintertaling
Zwartje = Zwarte Zee-eend
ral = Waterral
Bontje = Bonte Strandloper
Frapo = Franjepoot
Miza = Middelste Zaagbek
Noordse dief = Visdief/Noordse Stern
Papduiker = Papegaaiduiker
Tuto = Turkse Tortel
Zoto = Zomertortel
Grobo = Grote Bonte Specht
Mibo = Middelste Bonte Specht
Sibopi = Siberische Boompieper
GGK = Grote Gele Kwik
Nona = Noordse Nachtegaal
Robotap = Roodborsttapuit
Kram = Kramsvogel
Sibsprink = Siberische Sprinkhaanzanger
Klekar = Kleine Karekiet
Pabo = Palla's Boszanger
Zwakra = Zwarte Kraai
Barm = Barmsijs

Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 13:36:54 PM
-Pabo (Palestijnse Bosuil)  :huh:  :rolleye: :rolleye: :rolleye: Vast zeer gevaarlijk om in de buurt van te komen  ;)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bas vd Burg op april 05, 2011, 14:36:10 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 13:36:54 PM
-Pabo (Palestijnse Bosuil)  ??? :rolleye: :rolleye: :rolleye: Vast zeer gevaarlijk om in de buurt van te komen  ;)

Da's nu een typische hoaxbirders-actie al zeg ik het zelf ;D ;D

@Bart: ik zou wel de dubbele afkortingen een beetje uit de lijst verwijderen, dit voor de overzichtelijkheid  :duim:
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: ArjenDrost op april 05, 2011, 14:38:25 PM
Rotjes - Rotgans
PaHoZu - Palestijnse Honingzuiger (niet erg nuttig hier, maar toch ;-) )
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 14:44:53 PM
Citaat van: Bas vd Burg op april 05, 2011, 14:36:10 PM
@Bart: ik zou wel de dubbele afkortingen een beetje uit de lijst verwijderen, dit voor de overzichtelijkheid  :duim:

Ik ben nog op zoek naar een vrijwilliger die dat wil doen...  ;) (en of ie ook even de handel op alfabet zet).
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: ArjenDrost op april 05, 2011, 14:50:21 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 14:44:53 PM

Ik ben nog op zoek naar een vrijwilliger die dat wil doen...  ;) (en of ie ook even de handel op alfabet zet).

Ben bezig
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: petermeer op april 05, 2011, 14:50:32 PM
Ajb.

A/Z, AZ'je (Ongedetermineerde alk, meestal Alk of Zeekoet);
Acro (Nader te specificeren 'riet'zanger (Acrocephalus);
Ali, Alie (Aalscholver);
AmWita (Amerikaanse Wintertaling);
Amigo (Amerikaanse Goudplevier);
Barm (Barmsijs);
Blako (Bladkoning);
Blar (Blauwe Reiger);
Boertje (Boerenzwaluw);
Bontbek (Bontbekplevier);
Bontje (Bonte Strandloper);
Brandjes (Brandganzen);
Brubo (Bruine Boszanger);
Cach en Micha (Pontische meeuw (naar lat. naam: cachinnans) en Geelpootmeeuw (naar lat. naam: michahellis);
Drietenen of Drieteentjes (Drieteenstrandloper);
Euro, Eurokan  (Europese Kanarie);
Fitjafluiter (Min of meer hetzelfde alleen voor nog grotere Dombo's  ;D );
Fitjif (Samenvoeging van Dombo's als ze het verschil tussen een Fitis en Tjiftjaf niet hebben kunnen waarnemen);
Frapo (Franjepoot);
GGK (Grote Gele Kwik);
GP-tjes (Graspiepers (LET OP dus GEEN GOUDPLEVIER!!!);
Gent (Jan-van-Gent);
Giertje (Gierzwaluw);
Gopl (Goudplevier);
Grapje (Graspieper);
Grobo (Grote Bonte Specht);
Grote Bur, Grote Burry, Grote Burrie (Grote Burgemeester);
Grote Mantel (Grote Mantelmeeuw);
Grote Zillie (Grote Zilverreiger);
Habapa (Halsbandparkiet);
Huisje (Huiszwaluw);
Jan óf Gent (Jan-van-Gent);
Kar (Karekiet);
Kiek (Nader te specificeren kiekendief (Circus);
Klein Mantel (Kleine Mantelmeeuw);
Kleine Bur of Kleine Burry (Kleine Burgemeester);
Kleine Zillie (Kleine Zilverreiger);
Klekar (Kleine Karekiet);
Kollen of Kollies (Kolganzen);
Kooltjes (Koolmezen);
Kortsnavel (Kortsnavelboomkruiper);
Kraan, Kranen of Kraantjes  (kraanvogel(s));
Kram (Kramsvogel);
Kwik (Kwikstaart, vaak alba of yarrellii);
Leeuw (Leeuwerik);
Mibo (Middelste Bonte Specht);
Miza (middelst zaagbek);
Nellie (Nijlgans);
Nona (Noordse Nachtegaal);
Noor (Noordse stern);
Noordse dief (Nog ongedetermineerde stern, Noordse stern of Visdief);
Nosto (Noordse Stormvogel);
Nostofo (Noordse Stormvogel);
Oever (Oeverzwaluw);
Ooi (Ooievaar)
PaHoZu (Palestijnse Honingzuiger);
Pabo (Pallas' Boszanger of Palestijnse Bosuil);
Papduiker (Papegaaiduiker);
Phyllo (Nader te specificeren loofzanger (Phylloscopus);   
Pijl (Nader te specificeren pijlstormvogel);
Pimpeltjes (Pimpelmezen);
RPB (Ruigpootbuizerd);
Rabo ( Raddes Boszanger);
Ral (Waterral);
Robotap (Roodborsttapuit);
Rotjes (Rotgans);
Sibopi (Siberische Boompieper);
Sibsprink (Siberische Sprinkhaanzanger);
Steltje (Nader te specificeren steltloper);
Stovje (Ander woord voor Stormvogeltje);
Tjif (Tjiftjaf);
Trapgans (Grote trap);
Turel (Tureluur);
Tuto (Turkse Tortel);
Veldje (Veldleeuwerik);
Visa (Visarend);
Vlieg (Vliegenvanger);
Wikrutap (Witkruintapuit, door mezelf verzonnen nav Robotap)
Wita (Wintertaling);
ZiPl, GoPl, inclusief variaties als; BoPl, KlPl, MoPl, StrPl, KiPl, HePl enz. : resp. Zilverplevier, Goudplevier, Bontbekplevier, Kleine Plevier, Morinelplevier, Strandplevier, Killdeerplevier en Herdersplevier);
Zillie (Nader te specificeren zilverreiger (meestal Grote);
Zipel (Zilverplevier);
Zipl (Zilverplevier);
Zoto (Zomertortel);
Zwakra (Zwarte Kraai);
Zwam (Zwartkopmeeuw);
Zwartje (Zwarte zee-eend);
Zwibis (Zwarte Ibis);
Zwoi, Zwooi  of Zwarte Ooi (Zwarte Ooievaar);
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jarinka op april 05, 2011, 14:51:30 PM
Ben ermee bezig, Bart ;)
Edit: hmm, zie net dat Peter al een lijst heeft geplaatst.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: ArjenDrost op april 05, 2011, 14:54:41 PM
Mmmm, met 3 mensen tegelijk werken is niet handig ;)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jarinka op april 05, 2011, 15:08:02 PM
Voor de liefhebber: deze lijst in tabelvorm in een Word-bestand.
Sommige termen heb ik nog wat meer samengevoegd (bv. Grapje of Grappie   Graspieper). Ik zal vanmiddag/vanavond overleggen met Stijn of de lijst ook op de site van DFB kan komen :)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 15:29:33 PM
Citaat van: Jarinka op april 05, 2011, 15:08:02 PM
Voor de liefhebber: deze lijst in tabelvorm in een Word-bestand.
Sommige termen heb ik nog wat meer samengevoegd (bv. Grapje of Grappie   Graspieper). Ik zal vanmiddag/vanavond overleggen met Stijn of de lijst ook op de site van DFB kan komen :)

Wat goe-hoed! Maar ik ben bang dat er wellicht nog aanvullingen gaan binnendruppelen, straks na het warme eten...
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: firecrest op april 05, 2011, 15:33:02 PM
Citaat van: ArjenDrost op april 05, 2011, 14:38:25 PM
PaHoZu - Palestijnse Honingzuiger (niet erg nuttig hier, maar toch ;-) )
Tja, als we zo gaan spelen.
motje - motmot (http://observado.org/familie/view/1356)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jarinka op april 05, 2011, 15:36:53 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 15:29:33 PM
Citaat van: Jarinka op april 05, 2011, 15:08:02 PM
Voor de liefhebber: deze lijst in tabelvorm in een Word-bestand.
Sommige termen heb ik nog wat meer samengevoegd (bv. Grapje of Grappie   Graspieper). Ik zal vanmiddag/vanavond overleggen met Stijn of de lijst ook op de site van DFB kan komen :)

Wat goe-hoed! Maar ik ben bang dat er wellicht nog aanvullingen gaan binnendruppelen, straks na het warme eten...
Geen probleem, daarom heet deze V1 ;) Vanavond maak ik een V2, en daarna zal het meeste wel zijn binnengedruppeld.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 15:38:51 PM
Citaat van: firecrest op april 05, 2011, 15:33:02 PM
Citaat van: ArjenDrost op april 05, 2011, 14:38:25 PM
PaHoZu - Palestijnse Honingzuiger (niet erg nuttig hier, maar toch ;-) )
Tja, als we zo gaan spelen.
motje - motmot (http://observado.org/familie/view/1356)

Haha -> Mijn vogelgids en zijn gidsvrienden in Gambia noemen the Common Bulbul (Grauwe Buulbuul), "Fucking Bulbul"!  ;D (niet zozeer een afkorting maar wel een grappige locale bijnaam).
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: petermeer op april 05, 2011, 15:57:23 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 15:38:51 PMHaha -> Mijn vogelgids en zijn gidsvrienden in Gambia noemen the Common Bulbul (Grauwe Buulbuul), "Fucking Bulbul"!  ;D (niet zozeer een afkorting maar wel een grappige locale bijnaam).
Foei Bart, kuis je taal.  ;)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: firecrest op april 05, 2011, 16:05:02 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 15:38:51 PM
Citaat van: firecrest op april 05, 2011, 15:33:02 PM
Citaat van: ArjenDrost op april 05, 2011, 14:38:25 PM
PaHoZu - Palestijnse Honingzuiger (niet erg nuttig hier, maar toch ;-) )
Tja, als we zo gaan spelen.
motje - motmot (http://observado.org/familie/view/1356)

Haha -> Mijn vogelgids en zijn gidsvrienden in Gambia noemen the Common Bulbul (Grauwe Buulbuul), "Fucking Bulbul"!  ;D (niet zozeer een afkorting maar wel een grappige locale bijnaam).
En zit daar ook nog een reden achter? :P
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bas vd Burg op april 05, 2011, 16:06:20 PM
Ik zou trouwens "Pabo" (afkorting voor Palestijnse Bosuil) weglaten, deze afkorting voor deze soort zal je niet heel erg vaak op het forum tegen gaan komen ;D ;D

En hierbij nog wat andere afkortingen:
- Sibtjif (Siberische Tjiftjaf)
- Ibtjif (Iberische Tjiftjaf)
- Kuifali (Kuifaalscholver)
- stovje (met kleine letter "s", aanduiding voor een stormvogeltje waarvan de determinatie nog niet helemaal rond is, meestal als dit wordt geroepen denken anderen dat er dus een Stormvogeltje aankomt, niet te vaak gebruiken dus  ;D ;D )
- Grote Gele (Grote Gele Kwikstaart)
- jager (aanduiding voor jager spec)

En dan natuurlijk nog de vele andere "afkortingen" zoals Witte Kwik, Rouwkwik, Gele Kwik, Noordse Kwik, Engelse Kwik, Noordse Pijl, Grauwe Pijl, Vale Pijl, Groenpoot, Temminck, Krombek, enz enz enz

Overigens heb je nog de afkortingen die worden gebruikt bij broedvogelkartering, zie bijlage 5 van http://www.sovon.nl/pdf/Handleiding_Broedvogels_2011.pdf (http://www.sovon.nl/pdf/Handleiding_Broedvogels_2011.pdf) Echter, deze afkortingen zal je volgens mij niet zo heel vaak tegenkomen op het forum vermoed ik.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: JohanvantBosch op april 05, 2011, 16:09:07 PM
Ik zie Vaaltje er nog niet tussen staan: Vaal Stormvogeltje

EDIT:
Klever - Boomklever
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 16:10:39 PM
Citaat van: firecrest op april 05, 2011, 16:05:02 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 15:38:51 PM
Citaat van: firecrest op april 05, 2011, 15:33:02 PM
Citaat van: ArjenDrost op april 05, 2011, 14:38:25 PM
PaHoZu - Palestijnse Honingzuiger (niet erg nuttig hier, maar toch ;-) )
Tja, als we zo gaan spelen.
motje - motmot (http://observado.org/familie/view/1356)

Haha -> Mijn vogelgids en zijn gidsvrienden in Gambia noemen the Common Bulbul (Grauwe Buulbuul), "Fucking Bulbul"!  ;D (niet zozeer een afkorting maar wel een grappige locale bijnaam).
En zit daar ook nog een reden achter? :P

Beestje is bijzonder dominant op andere soorten, onderling ook heel erg competitief, heel erg luidruchtig en erg talrijk (in bebouwd gebied althans). Als je op afstand een vogeltje ziet en je pakt je kiekert heb je meer dan 50% kans dat het een "Fucking Bulbul" is...
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 16:17:32 PM
Citaat van: petermeer op april 05, 2011, 15:57:23 PM
Foei Bart, kuis je taal.  ;)

Mwoah, Vincent is er toch niet, kunnen we lekker keten  ;)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jan vH op april 05, 2011, 16:18:01 PM
Soepje: Soepeend (of -gans).
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 16:36:51 PM
Citaat van: petermeer op april 05, 2011, 14:50:32 PM
Ajb.

Wat is Ajb?  :P
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: petermeer op april 05, 2011, 16:37:59 PM
Alsjeblieft.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 16:39:18 PM
Citaat van: petermeer op april 05, 2011, 16:37:59 PM
Alsjeblieft.

Oh sorry, da's inderdaad niet zo netjes van me -> Wat is Ajb. alsjeblieft?  ;)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: snwja3 op april 05, 2011, 16:41:40 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 16:36:51 PM
Citaat van: petermeer op april 05, 2011, 14:50:32 PM
Ajb.

Wat is Ajb?  :P

Ja Bart, wij zijn nog opgevoed met 'aub'.  ;)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: frankneijts op april 05, 2011, 18:20:41 PM
Eén van de mooiste is, dacht ik, nog niet langs gekomen: Dwali(e) = Dwergaalscholver....
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: JeroenBes op april 05, 2011, 18:30:58 PM
Ik heb deze volgens mij nog niet langs zien komen:
Misschien niet zo vaak voorkomend, maar wel eens gehoord onder vogelaars.
 
Tova - Torenvalk.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Stijn E. op april 05, 2011, 18:39:28 PM
Great work Bart! Die gaan we inderdaad op de site zetten wat mij betreft, samen met nog vele andere afkortingen en begrippen. Als het even lukt hebben we vanavond ook een eerste versie op de site, die dus ook nog aangepast kan worden....  :blink:
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 18:48:01 PM
Citaat van: Stijn Eikelboom op april 05, 2011, 18:39:28 PM
Great work Bart! Die gaan we inderdaad op de site zetten wat mij betreft, samen met nog vele andere afkortingen en begrippen. Als het even lukt hebben we vanavond ook een eerste versie op de site, die dus ook nog aangepast kan worden....  :blink:

Okay Stijn, super! (Ik ben inmiddels wel even het overzicht kwijt qua aanvullingen etc. Jarinka?).
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jarinka op april 05, 2011, 19:09:53 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 18:48:01 PM(Ik ben inmiddels wel even het overzicht kwijt qua aanvullingen etc. Jarinka?).
Wees gerust ;)

- Sibtjif (Siberische Tjiftjaf)
- Ibtjif (Iberische Tjiftjaf)
- Kuifali (Kuifaalscholver)
- stovje (met kleine letter "s", aanduiding voor een stormvogeltje waarvan de determinatie nog niet helemaal rond is, meestal als dit wordt geroepen denken anderen dat er dus een Stormvogeltje aankomt, niet te vaak gebruiken dus  ;D ;D )
- Grote Gele (Grote Gele Kwikstaart)
- jager (aanduiding voor jager spec)
- Soepje: Soepeend (of -gans).
- Vaaltje (Vaal Stormvogeltje
- Klever (Boomklever)
- Dwali(e) = Dwergaalscholver
- Tova (Torenvalk)

Dat ga ik zometeen toevoegen aan de lijst, nu eerst verder leren voor mijn toets biologie.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: smoely op april 05, 2011, 22:01:29 PM
Staat Grol= Grote lijster er al bij?
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: JohanvantBosch op april 05, 2011, 22:11:54 PM
Andere voor Torenvalk is TV.
Schollie - Scholekster
Vugo - Vuurgoudhaan
Wiko - Winterkoning
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: wolbert op april 05, 2011, 22:14:43 PM
En natuurlijk Kleibo(s), voor Kleine bonte specht.
Bova, Boomvalk
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Maarten Sluijter op april 06, 2011, 08:01:22 AM
Citaat van: smoely op april 05, 2011, 22:01:29 PM
Staat Grol= Grote lijster er al bij?

Ik gebruik altijd GroLij.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: firecrest op april 06, 2011, 08:04:27 AM
Brubo en Nobo staan er nog niet tussen! ;)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jarinka op april 06, 2011, 08:15:51 AM
Citaat van: firecrest op april 06, 2011, 08:04:27 AM
Brubo en Nobo staan er nog niet tussen! ;)
Brubo al wel, maar Nobo (Noordse Boszanger?) nog niet. Die gaat ook op m'n V2-lijstje ;)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Ben Gaxiola op april 06, 2011, 10:47:09 AM
Boriza (Bosrietzanger)
Pim(metje) (Pimpelmees)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: EdwinK op april 06, 2011, 14:27:34 PM
Bb (Blauwborst)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 06, 2011, 15:27:00 PM
"LBJ" mag natuurlijk ook niet ontbreken! (int. vogelaars-term voor een nog nader te determineren onopvallend klein vogeltje, meestal in zuidelijk Afrika -> "Little Brown Job"). (Er is zelfs een speciaal LBJ-boekwerk om ze beter te kunnen identificeren: http://www.amazon.com/gp/product/images/1868725529/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books )
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Douwe van der Ploeg op april 06, 2011, 15:28:24 PM
BV - Boomvalk
SV - Slechtvalk
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: petermeer op april 06, 2011, 15:42:47 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 06, 2011, 15:27:00 PM
"LBJ" mag natuurlijk ook niet ontbreken! (int. vogelaars-term voor een nog nader te determineren onopvallend klein vogeltje...
Analoog daaraan een KBV-tje (Klein bruin vogeltje).
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Stijn E. op april 06, 2011, 16:17:18 PM
Blijster voor Beflijster komt ineens in me op. Stond die er al bij?
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 06, 2011, 16:38:24 PM
Een overzicht van vogelaars-termen lijkt me ook ideaal (ik weet bijvoorbeeld nu nog steeds niet wat "dippen" is...  :P ).
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: firecrest op april 06, 2011, 16:51:46 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 06, 2011, 16:38:24 PM
Een overzicht van vogelaars-termen lijkt me ook ideaal (ik weet bijvoorbeeld nu nog steeds niet wat "dippen" is...  :P ).
Dippen - Naar een zeldzame soort gaan en hem niet zien
Twitchen - naar een zeldzame soort gaan en hem wel zien
;)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Thijs Fijen op april 06, 2011, 17:01:34 PM
Hoeft niet eens een zeldzame soort te zijn hoor. Als je maar ergens naar toe gaat waarvan je weet dat de vogel er zit/zat
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Thijs Fijen op april 06, 2011, 17:04:49 PM
BTW deze lijst met vogelaars termen is al aardig uitgebreid: http://www.freewebs.com/hoaxbirders/begrippenenafkortingen.htm
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 06, 2011, 17:15:52 PM
Citaat van: Thijs Fijen op april 06, 2011, 17:04:49 PM
BTW deze lijst met vogelaars termen is al aardig uitgebreid: http://www.freewebs.com/hoaxbirders/begrippenenafkortingen.htm

En nog ge-update ook nog met "de dappere 30"!  ;D
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jarinka op april 06, 2011, 21:13:44 PM
En hier versie 2!
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 06, 2011, 21:27:38 PM
Citaat van: Jarinka op april 06, 2011, 21:13:44 PM
En hier versie 2!

Wat goed! En we zijn al aan het 3de A4-tje! Hoe ging je Biologie-tentamen trouwens vandaag (uiteindelijk een stuk belangrijker...)?
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jarinka op april 06, 2011, 21:40:54 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 06, 2011, 21:27:38 PMHoe ging je Biologie-tentamen trouwens vandaag (uiteindelijk een stuk belangrijker...)?
Geen tentamen, maar een gewone toets. En hij ging verbazingwekkend goed :D
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Robertmeer op april 06, 2011, 21:43:28 PM
Nog een: Nijlo (Nijlgans) en GBS (Grote Bonte Specht)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: frankneijts op april 06, 2011, 23:22:35 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 06, 2011, 15:27:00 PM
"LBJ" mag natuurlijk ook niet ontbreken! (int. vogelaars-term voor een nog nader te determineren onopvallend klein vogeltje, meestal in zuidelijk Afrika -> "Little Brown Job"). (Er is zelfs een speciaal LBJ-boekwerk om ze beter te kunnen identificeren: http://www.amazon.com/gp/product/images/1868725529/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books (http://www.amazon.com/gp/product/images/1868725529/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books) )

De afkorting L(ittle) B(rown) J(ob) is werd (ook) gebruikt door de Amerikaanse vogelaar/vogelschilder Roger Tory Peterson. Hij kwam tegen 1950 naar Europa om met de Britten Mountfort en Hollom aan de gids te gaan werken die uiteindelijk zijn naam zou krijgen. Daarbij stuitte hij op al die kleine, lastig uit elkaar te houden. onbestemd gekleurde zangertjes die hij moest leren kennen en schilderen en waar nogal wat tijd in ging zitten.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Gert Veurink op april 06, 2011, 23:41:49 PM
cmf! => cosmic mindf#ck voor de echte mega's

en is kbv-tje (nl voor lbj) al langs gekomen?

zwazeko voor zwarte zeekoet is een tijdje in zwang geweest bij de brouwersdamvogel meen ik

ik heb ook ooit es een topic gehad over vogels die een voornaam hadden, Carmen, Frank de Grote (burgemeester) en zo, kun je ook nog meenemen op een regenachtige dag
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jarinka op april 07, 2011, 08:11:15 AM
KBV staat er al in. CMF en Zwazeko staan op het toevoeglijstje.

Och, voornamen bij vogels... Stijn en ik hebben dat een poosje gedaan. Kees was een 1kj Zilvermeeuw met gebroken poten, Bert was een Tureluur met een raar kleed waardoor hij op een zeldzame soort leek (Kees en Bert waren allebei op Texel), alle Kuifmezen heten Litz (omdat hun kop dezelfde vorm heeft als de piramide van Austerlitz), en alle Klapeksters heten Lunt (is Noors voor 'van het bos'). De naam van de Witvleugelstern bij delta Schuitenbeek ben ik inmiddels weer vergeten, maar volgens mij heette die Klaas.
't Is compleet nutteloos om vogels een naam te geven, maar toen was het wel grappig :P
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: frankmeer op april 07, 2011, 09:33:43 AM
Streep - Gestreepte Strandloper
Pont - Pontische Meeuw
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Guus Peterse op april 07, 2011, 09:53:28 AM
Sibstreep al genoemd?
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jarinka op april 07, 2011, 16:48:35 PM
Citaat van: guusp op april 07, 2011, 09:53:28 AM
Sibstreep al genoemd?
Welke soort is dat?
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 07, 2011, 16:52:42 PM
Citaat van: Jarinka op april 07, 2011, 16:48:35 PM
Citaat van: guusp op april 07, 2011, 09:53:28 AM
Sibstreep al genoemd?
Welke soort is dat?

Volgens mij hybride Gestreepte Strandloper X Siberische Strandloper (zeer zeldzaam!!! ;) ).
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Guus Peterse op april 07, 2011, 17:05:03 PM
Sibstreep is Siberische strandloper die vroeger Siberische gestreepte strandloper heette en daaraan nog deze afkorting te danken heeft.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 07, 2011, 17:07:43 PM
Citaat van: guusp op april 07, 2011, 17:05:03 PM
Sibstreep is Siberische strandloper die vroeger Siberische gestreepte strandloper heette en daaraan nog deze afkorting te danken heeft.

Dan hoort ie zeker op de lijst thuis! (voor de ouwe l*llen   ;D ) (mag ik [48] gerust zeggen  ;) ).
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jarinka op april 07, 2011, 17:13:29 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 07, 2011, 17:07:43 PMDan hoort ie zeker op de lijst thuis! (voor de ouwe l*llen   ;D ) (mag ik [48] gerust zeggen  ;) ).
Kuis wederom je taalgebruik ;) Anders wordt Vincent heeeeuuul boos als hij weer thuis is ;D

Als ik genoeg afkortingen heb, zal ik V3 maken. Waarschijnlijk wordt dat zondag.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 08, 2011, 19:13:08 PM
Kwam deze tegen vandaag bij Zeldzaamheden (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=32490.10350.html#lastPost) -> "Vaaltje". Geen flauw idee wat voor vale ermee bedoelt wordt maar dat zal weldra blijken...
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jan vH op april 08, 2011, 19:26:01 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 08, 2011, 19:13:08 PM
Kwam deze tegen vandaag bij Zeldzaamheden (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=32490.10350.html#lastPost) -> "Vaaltje". Geen flauw idee wat voor vale ermee bedoelt wordt maar dat zal weldra blijken...
Vaal stormvogeltje (http://www.lauwersmeer.com/php/wnmain.php?soort=vandaag&aantal=0&maand=&jaar=&taal=nl). Staat trouwens ook al in de lijst.  ;)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: colossus op april 08, 2011, 19:48:53 PM
Pontische Meeuw noemen wij een Pont.

Bij Zwolle hebben we ook het Poelsnipveld en het Veldleeuwerikenveld. Maar dat is off-topic. ;D
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 08, 2011, 20:06:42 PM
Citaat van: Jan vH op april 08, 2011, 19:26:01 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 08, 2011, 19:13:08 PM
Kwam deze tegen vandaag bij Zeldzaamheden (http://forum.waarneming.nl/smf/index.php?topic=32490.10350.html#lastPost) -> "Vaaltje". Geen flauw idee wat voor vale ermee bedoelt wordt maar dat zal weldra blijken...
Vaal stormvogeltje (http://www.lauwersmeer.com/php/wnmain.php?soort=vandaag&aantal=0&maand=&jaar=&taal=nl). Staat trouwens ook al in de lijst.  ;)

Klopt, zag hem staan in de V2.doc -> Begint een leuke lijst te worden al! (veul langer dan ik dacht dat ie zou worden, wat een afkortingen allemaal!  :rolleye: )
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 10, 2011, 19:13:39 PM
Kwam bij determinatie deze nog tegen van Theo: "Twijfeltje" -> waarschijnlijk een afkorting voor "Aves indet."
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Margreet Kwh op april 11, 2011, 11:32:13 AM
Naar analogie van de doorloopplant (NJN, via André Schulten) is er misschien ook een doorloopvogel?
D.w.z. een vogel die je niet op naam kunt brengen.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jarinka op april 11, 2011, 17:41:14 PM
Doorloopvogel lijkt me niet nodig. Planten en paddenstoelen blijven wel zitten, dus daar kies je er bewust voor om door te lopen. Vogels vliegen vaak zelf al weg.

Wat is een Tjerkje? 't Is wel handig om, behalve de afkorting, ook de volledige naam te noemen bij een nieuwe afkorting.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bernd-Jan op april 11, 2011, 17:43:27 PM
Een Tjerkje is de friese naam voor Tureluur, niet echt een afkorting...
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jarinka op april 11, 2011, 17:46:27 PM
Citaat van: Bernd-Jan op april 11, 2011, 17:43:27 PM
Een Tjerkje is de friese naam voor Tureluur, niet echt een afkorting...
Heb je je vorige bericht verwijderd? Die staat er opeens niet meer.
Wordt Tjerkje in het veld veel gebruikt? Anders heeft het m.i. niet zoveel zin om hem toe te voegen.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: firecrest op april 11, 2011, 17:47:57 PM
Citaat van: Jarinka op april 11, 2011, 17:46:27 PM
Citaat van: Bernd-Jan op april 11, 2011, 17:43:27 PM
Een Tjerkje is de friese naam voor Tureluur, niet echt een afkorting...
Heb je je vorige bericht verwijderd? Die staat er opeens niet meer.
Wordt Tjerkje in het veld veel gebruikt? Anders heeft het m.i. niet zoveel zin om hem toe te voegen.
Meer iets voor vogelnamen in verschillende dialecten  ;)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: nielsyese op april 12, 2011, 12:07:49 PM
Citaat van: firecrest op april 11, 2011, 17:47:57 PM
Citaat van: Jarinka op april 11, 2011, 17:46:27 PM
Citaat van: Bernd-Jan op april 11, 2011, 17:43:27 PM
Een Tjerkje is de friese naam voor Tureluur, niet echt een afkorting...
Heb je je vorige bericht verwijderd? Die staat er opeens niet meer.
Wordt Tjerkje in het veld veel gebruikt? Anders heeft het m.i. niet zoveel zin om hem toe te voegen.
Meer iets voor vogelnamen in verschillende dialecten  ;)
Dan kan ik wel een poosje doorgaan. :) Afkortingen voor vogels gebruik ik nauwelijks. De leukste vogelnaam in het Zeeuws vind ik 'poelepetaone', dat zeggen wij tegen parelhoenders. Niet wild, maar toch. ;D
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 12, 2011, 12:15:30 PM
Citaat van: nielsyese op april 12, 2011, 12:07:49 PM
De leukste vogelnaam in het Zeeuws vind ik 'poelepetaone', dat zeggen wij tegen parelhoenders. Niet wild, maar toch. ;D

"Poelepetaat" is een Nederlandse verbastering van het Franse woord voor parelhoen "poule pintade". zie ook Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Parelhoenders).
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: nielsyese op april 12, 2011, 13:27:02 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 12, 2011, 12:15:30 PM
Citaat van: nielsyese op april 12, 2011, 12:07:49 PM
De leukste vogelnaam in het Zeeuws vind ik 'poelepetaone', dat zeggen wij tegen parelhoenders. Niet wild, maar toch. ;D

"Poelepetaat" is een Nederlandse verbastering van het Franse woord voor parelhoen "poule pintade". zie ook Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Parelhoenders).
Leuk! Ik wist wel dat het Zeeuws veel leenwoorden uit het Frans had, maar wist zelf zo geen voorbeeld.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jarinka op april 12, 2011, 20:46:19 PM
Zo, versie 3 is een feit!

Deze afkortingen zijn hierboven genoemd, en die heb ik toegevoegd:
Nijlo         Nijlgans
CMF         Cosmic Mindf*cker. Geweldige soort, vaak nieuw voor Nederland. Bijvoorbeeld Noordse Waterlijster.
Zwazeko      Zwarte Zeekoet
Streep      Gestreepte Strandloper
Pont         Pontische Meeuw
Sibstreep      Siberische Strandloper. Heette vroeger Siberische Gestreepte Strandloper.

Ik heb door de hele ANWB gebladerd om te kijken welke soorten we nog misten, en toen kwam ik op deze afkortingen:
Rietje      Rietgans spec.
Knobbel      Knobbelzwaan
Grauwtje      Grauwe Gans
Canadees      Canadese Gans spec., vaak Grote.
GroZa(Be)      Grote Zaagbek
SU         Steenuil
Boomleeuw      Boomleeuwerik
Klap         Klapekster

Mocht je nog iets missen, zeg het gerust!
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 12, 2011, 22:01:53 PM
Super Jarinka!  :duim: Uiteindelijk een resultaat wat ik niet verwacht had, 2,5 a4tje vol!  :rolleye:

(niet om belerend of betweterig te doen, maar...) -> Voor de mensen met een Mac zonder Word (± 5 a 10%) hierbij de .pdf ervan om te downloaden (ik heb sinds kort Pages aangeschaft, alleen maar om die rede, kan nu eindelijk ook .docs openen en omzetten naar .pdf).
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: frankmeer op april 12, 2011, 22:08:08 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 12, 2011, 22:01:53 PM
kan nu eindelijk ook ... omzetten naar .pdf).

Kon je altijd al, via http://www.pdfonline.com/convert-pdf/ (http://www.pdfonline.com/convert-pdf/)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 13, 2011, 19:35:26 PM
Citaat van: frankmeer op april 12, 2011, 22:08:08 PM
Kon je altijd al, via http://www.pdfonline.com/convert-pdf/ (http://www.pdfonline.com/convert-pdf/)

Komt ie nou mee  :-\
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jarinka op april 13, 2011, 19:42:14 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 13, 2011, 19:35:26 PM
Citaat van: frankmeer op april 12, 2011, 22:08:08 PM
Kon je altijd al, via http://www.pdfonline.com/convert-pdf/ (http://www.pdfonline.com/convert-pdf/)
Komt ie nou mee  :-\
Met Word 2007 kan je ook een .doc opslaan als een .pdf. Ik heb het programma PDFCreator (http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/) geïnstalleerd. Daarmee kun je dingen 'printen' naar .pdf. Bv. erg handig bij websites die Flash gebruiken (zoals de Fietsrouteplanner).
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 13, 2011, 20:02:54 PM
Citaat van: Jarinka op april 13, 2011, 19:42:14 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 13, 2011, 19:35:26 PM
Citaat van: frankmeer op april 12, 2011, 22:08:08 PM
Kon je altijd al, via http://www.pdfonline.com/convert-pdf/ (http://www.pdfonline.com/convert-pdf/)
Komt ie nou mee  :-\
Met Word 2007 kan je ook een .doc opslaan als een .pdf. Ik heb het programma PDFCreator (http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/) geïnstalleerd. Daarmee kun je dingen 'printen' naar .pdf. Bv. erg handig bij websites die Flash gebruiken (zoals de Fietsrouteplanner).

Ik heb tegenwoordig eigenlijk alle applicaties voor alle bestandsformaten -> heb namelijk veel slechte ervaring bij converteren en ik krijg veel tekst/tabel aangeleverd vanuit Word of Pages wat ik in Adobe CS moet verwerken. Als je met Pages bijvoorbeeld een .doc opent en de tekst met copy/paste in Indesign plakt duiken er vaak rare dingen en tekens op zoals gekke tekentjes voor een zachte return. Ook kunnen er rare verspringingen ontstaan bij conversies.
Maar dat terzijde -> ik zat net de lijst door te nemen en vond zelf eigenlijk "Trapgans" de leukste (alhoewel dat eigenlijk meer een bijnaam is dan een afkorting).
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Stijn E. op april 14, 2011, 17:14:19 PM
V3 staat op de site! Zie: http://defrisseblik.weebly.com/afkortingen-vogelnamen.html
Overigens hebben we inmiddels ook een hele mooie begrippenlijst, met dank aan Timo Roeke :) http://defrisseblik.weebly.com/begrippen.html
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 14, 2011, 17:33:42 PM
Ik ontdekte nog dat er een officiële afkortingenlijst bestaat van het SOVON (blz 39 en 40 van de .pdf in de bijlage, weinig Kb's). Opvallend hierbij zijn de afkortingen voor Hop (=Hop), Keep (=Keep), Kwak (=Kwak) en Sijs (=Sijs)  ;D  Maar deze afkortingen zijn bedoeld om in te vullen in je SOVON-waarnemingsformulier, niet om uit te spreken.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: HPM op april 14, 2011, 18:11:39 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 14, 2011, 17:33:42 PM
Ik ontdekte nog dat er een officiële afkortingenlijst bestaat van het SOVON (blz 39 en 40 van de .pdf in de bijlage, weinig Kb's). Opvallend hierbij zijn de afkortingen voor Hop (=Hop), Keep (=Keep), Kwak (=Kwak) en Sijs (=Sijs)  ;D  Maar deze afkortingen zijn bedoeld om in te vullen in je SOVON-waarnemingsformulier, niet om uit te spreken.

Inventariseerders en systematische tellers, al dan niet voor SOVON, gebruiken vrijwel uitsluitend afkortingen, om ruimte en tijd te besparen. Probeer je bijvoorbeeld eens een veldkaart van een broedvogelkarteerder in een goed gebied voor te stellen waarop alle namen voluit zijn geschreven. Als ze er al op zouden passen zou zo'n kaart volledig onleesbaar en onbruikbaar zijn. Het zou ook gewoon teveel tijd kosten om ze voluit te schrijven. Ik gebruik afkortingen van 1 tot 4 letters en die zullen deels alleen maar 'toevallig' overeenkomen met de door SOVON geadviseerde. Afkortingen voor vogelnamen werden met dat doel al gebruikt lang voordat SOVON bestond.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 27, 2011, 18:48:12 PM
Ik heb 3 nieuwe -> "Woestijn", "Kaspische" en "Mongool".
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jos Welbedacht op april 27, 2011, 20:56:38 PM
"Kasp" is voldoende  ;) .
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op april 28, 2011, 10:12:06 AM
Weer een nieuwe:
sib taling of sibta = Siberische Taling
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Vincent Hart op april 28, 2011, 10:19:36 AM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 27, 2011, 18:48:12 PM
Ik heb 3 nieuwe -> "Woestijn", "Kaspische" en "Mongool".
Analoog aan 'zipl' zou je daar 'wopl', 'kapl' en 'mopl' van kunnen maken. Kun je een mongoolse/woestijnplevier niet op soort brengen dan heb je een typisch gevalletje 'mowopl' (of 'womopl'?)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Danny katerbarg op mei 18, 2011, 23:18:41 PM
Citaat van: Bart van Hoogstraten op april 05, 2011, 12:26:49 PM
Ik ben soms verbaasd over de afkortingen die er links en rechts gebruikt worden voor vogelnamen en soms moet ik even nadenken of navragen wat er nu weer bedoeld wordt.
Lijkt me leuk om er eens een overzichtje van te maken. Graag jullie aanvullingen!

(Tjee, het gaat hard met die lijst!) Volgens mij staan er inmiddels al dubbele in. Iemand zin om met een copy-paste handeling de dubbele eruit te halen (en ze op alfabetsiche volgorde te zetten  ;) )?

-Habapa (Halsbandparkiet);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Wikrutap (Witkruintapuit, door mezelf verzonnen nav Robotap)
-Boertjes (Boerenzwaluwen);
-Pimpeltjes (Pimpelmezen);
-Kooltjes (Koolmezen);
-GP-tjes (Graspiepers (LET OP dus GEEN GOUDPLEVIER!!!);
-Grapjes (Graspiepers);
-Kwik (Kwikstaart);
-Tjif (Tjiftjaf);
-Kar (Karekiet);
-Grobo (Grote Bonte Specht);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Zillie (zilverreiger);
-Stovje (stormvogeltje);
-Miza (middelst zaagbek);
-Kraan (kraanvogel);
-Alie (aalscholver);
-Grote Zillie (Grote Zilverreiger);
-Kleine Zillie (Kleine Zilverreiger);
-Grote Bur of Grote Burry (Grote Burgemeester);
-Kleine Bur of Kleine Burry (Kleine Burgemeester);
-Kiek (Kiekendief);
-Visa (Visarend);
-Zwoi of Zwarte Ooi (Zwarte Ooievaar);
-Kranen of Kraantjes (Kraanvogels);
-Leeuw (Leeuwerik);
-Kortsnavel (Kortsnavelboomkruiper);
-Drietenen of Drieteentjes (Drieteenstrandloper);
-Bontjes (Bonte Strandlopers);
-Ali (Aalscholver);
-Ooi (Ooievaar)
-Kollen of Kollies (Kolganzen);
-Brandjes (Brandganzen);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-RPB (Ruigpootbuizerd);
-Klein Mantel (Kleine Mantelmeeuw);
-Grote Mantel (Grote Mantelmeeuw);
-Vlieg (Vliegenvanger);
-Blako (Bladkoning);
-Eurokan (Europese Kanarie);
-Fitjif (Samenvoeging van Dombo's als ze het verschil tussen een Fitis en Tjiftjaf niet hebben kunnen waarnemen);
-Fitjafluiter (Min of meer hetzelfde alleen voor nog grotere Dombo's  ;D );
-Nellie (Nijlgans);
-Veldje (Veldleeuwerik);
-Euro (Europese Kanarie);
-Amigo (Amerikaanse Goudplevier);
-Zoto (Zomertortel);
-Tuto (Turkse Tortel);
-Zipl (Zilverplevier);
-Rabo ( Raddes Boszanger);
-Brubo (Bruine Boszanger);
-Pabo (Pallas' Boszanger);
-Sibopie (Siberische Boompieper);
-Bontbek (Bontbekplevier);
-Zwartje (Zwarte Zee-eend);
-Gent (Jan-van-Gent);
-Nosto (Noordse Stormvogel);
-A/Z (Alk/Zeekoet);
-Giertje (Gierzwaluw);
-Huisje (Huiszwaluw);
-Wita (Wintertaling);
-Stovje (Ander woord voor Stormvogeltje);
-Zillie (Nader te specificeren zilverreiger (meestal Grote);
-Pijl (Nader te specificeren pijlstormvogel);
-Jan óf Gent (Jan-van-Gent);
-Zwooi (Zwarte Ooievaar);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-Grapje (Graspieper);
-Steltje (Nader te specificeren steltloper);
-Acro (Nader te specificeren 'riet'zanger (Acrocephalus);
-Grote Burrie (Grote Burgemeester);
-Noordse Dief (Nog ongedetermineerde stern, Noordse stern of Visdief);
-AZ'je (Ongedetermineerde alk, meestal Alk of Zeekoet);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Noor (Noordse stern);
-Phyllo (Nader te specificeren loofzanger (Phylloscopus);   
-Zwibis (Zwarte Ibis);
-Nona (Noordse Nachtegaal);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Alie (Aalscholver);
-Boertje (Boerenzwaluw);
-Oever (Oeverzwaluw);
-Kiek (Nader te specificeren kiekendief (Circus);
-Wita (Wintertaling);
-AmWita (Amerikaanse Wintertaling);
-Zwartje (Zwarte zee-eend);
-Kraan (Kraanvogel);
-Trapgans (Grote trap);
-ZiPl, GoPl, inclusief variaties als; BoPl, KlPl, MoPl, StrPl, KiPl, HePl enz. : resp. Zilverplevier, Goudplevier, Bontbekplevier, Kleine Plevier, Morinelplevier, Strandplevier, Killdeerplevier en Herdersplevier);
-Zwam (Zwartkopmeeuw);
-Cach en Micha (Pontische meeuw (naar lat. naam: cachinnans) en Geelpootmeeuw (naar lat. naam: michahellis);
-Pabo (Palestijnse Bosuil);
-Kwik (Kwikstaart, vaak alba of yarrellii);
-Blar (Blauwe Reiger);
-Turel (Tureluur);
-Zipel (Zilverplevier);
-Gopl (Goudplevier);
-Zwam (Zwartkopmeeuw);
-AZ'tje (alk/zeekoet);
-Nostofo (Noordse Stormvogel);
-Pijl (Pijlstormvogel);
-Jan (Jan-van-Gent);
-Blar (Blauwe Reiger);
-Zwibis (Zwarte Ibis);
-Wita (Wintertaling);
-Zwartje (Zwarte Zee-eend);
-ral (Waterral);
-Bontje (Bonte Strandloper);
-Frapo (Franjepoot);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-Noordse dief (Visdief/Noordse Stern);
-Papduiker (Papegaaiduiker);
-Tuto (Turkse Tortel);
-Zoto (Zomertortel);
-Grobo (Grote Bonte Specht);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Sibopi (Siberische Boompieper);
-GGK (Grote Gele Kwik);
-Nona (Noordse Nachtegaal);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Kram (Kramsvogel);
-Sibsprink (Siberische Sprinkhaanzanger);
-Klekar (Kleine Karekiet);
-Pabo (Palla's Boszanger);
-Zwakra (Zwarte Kraai);
-Barm (Barmsijs);
-Rotjes (Rotgans);
-PaHoZu (Palestijnse Honingzuiger);
zwartkopmeeuw roodborsttuipuit en blauwe reiger staan er 2x in!
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Vincent Hart op mei 18, 2011, 23:26:46 PM
(ontdubbelen/samenvoegen mag je zelf doen ;))
 
-A/Z (Alk/Zeekoet);
-Acro (Nader te specificeren 'riet'zanger (Acrocephalus);
-Ali (Aalscholver);
-Alie (aalscholver);
-Alie (Aalscholver);
-Amigo (Amerikaanse Goudplevier);
-AmWita (Amerikaanse Wintertaling);
-AZ'je (Ongedetermineerde alk, meestal Alk of Zeekoet);
-AZ'tje (alk/zeekoet);
-Barm (Barmsijs);
-Blako (Bladkoning);
-Blar (Blauwe Reiger);
-Blar (Blauwe Reiger);
-Boertje (Boerenzwaluw);
-Boertjes (Boerenzwaluwen);
-Bontbek (Bontbekplevier);
-Bontje (Bonte Strandloper);
-Bontjes (Bonte Strandlopers);
-Brandjes (Brandganzen);
-Brubo (Bruine Boszanger);
-Cach en Micha (Pontische meeuw (naar lat. naam: cachinnans) en Geelpootmeeuw (naar lat. naam: michahellis);
-Drietenen of Drieteentjes (Drieteenstrandloper);
-Euro (Europese Kanarie);
-Eurokan (Europese Kanarie);
-Fitjafluiter (Min of meer hetzelfde alleen voor nog grotere Dombo's  );
-Fitjif (Samenvoeging van Dombo's als ze het verschil tussen een Fitis en Tjiftjaf niet hebben kunnen waarnemen);
-Frapo (Franjepoot);
-Gent (Jan-van-Gent);
-GGK (Grote Gele Kwik);
-Giertje (Gierzwaluw);
-Gopl (Goudplevier);
-GP-tjes (Graspiepers (LET OP dus GEEN GOUDPLEVIER!!!);
-Grapje (Graspieper);
-Grapjes (Graspiepers);
-Grobo (Grote Bonte Specht);
-Grobo (Grote Bonte Specht);
-Grote Bur of Grote Burry (Grote Burgemeester);
-Grote Burrie (Grote Burgemeester);
-Grote Mantel (Grote Mantelmeeuw);
-Grote Zillie (Grote Zilverreiger);
-Habapa (Halsbandparkiet);
-Huisje (Huiszwaluw);
-Jan (Jan-van-Gent);
-Jan óf Gent (Jan-van-Gent);
-Kar (Karekiet);
-Kiek (Kiekendief);
-Kiek (Nader te specificeren kiekendief (Circus);
-Klein Mantel (Kleine Mantelmeeuw);
-Kleine Bur of Kleine Burry (Kleine Burgemeester);
-Kleine Zillie (Kleine Zilverreiger);
-Klekar (Kleine Karekiet);
-Kollen of Kollies (Kolganzen);
-Kooltjes (Koolmezen);
-Kortsnavel (Kortsnavelboomkruiper);
-Kraan (kraanvogel);
-Kraan (Kraanvogel);
-Kram (Kramsvogel);
-Kranen of Kraantjes (Kraanvogels);
-Kwik (Kwikstaart, vaak alba of yarrellii);
-Kwik (Kwikstaart);
-Leeuw (Leeuwerik);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Mibo (Middelste Bonte Specht);
-Miza (middelst zaagbek);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-Miza (Middelste Zaagbek);
-Nellie (Nijlgans);
-Nona (Noordse Nachtegaal);
-Nona (Noordse Nachtegaal);
-Noor (Noordse stern);
-Noordse Dief (Nog ongedetermineerde stern, Noordse stern of Visdief);
-Noordse dief (Visdief/Noordse Stern);
-Nosto (Noordse Stormvogel);
-Nostofo (Noordse Stormvogel);
-Oever (Oeverzwaluw);
-Ooi (Ooievaar)
-Pabo (Palestijnse Bosuil);
-Pabo (Palla's Boszanger);
-Pabo (Pallas' Boszanger);
-PaHoZu (Palestijnse Honingzuiger);
-Papduiker (Papegaaiduiker);
-Phyllo (Nader te specificeren loofzanger (Phylloscopus);   
-Pijl (Nader te specificeren pijlstormvogel);
-Pijl (Pijlstormvogel);
-Pimpeltjes (Pimpelmezen);
-Rabo ( Raddes Boszanger);
-ral (Waterral);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Robotap (Roodborsttapuit);
-Rotjes (Rotgans);
-RPB (Ruigpootbuizerd);
-Sibopi (Siberische Boompieper);
-Sibopie (Siberische Boompieper);
-Sibsprink (Siberische Sprinkhaanzanger);
-Steltje (Nader te specificeren steltloper);
-Stovje (Ander woord voor Stormvogeltje);
-Stovje (stormvogeltje);
-Tjif (Tjiftjaf);
-Trapgans (Grote trap);
-Turel (Tureluur);
-Tuto (Turkse Tortel);
-Tuto (Turkse Tortel);
-Veldje (Veldleeuwerik);
-Visa (Visarend);
-Vlieg (Vliegenvanger);
-Wikrutap (Witkruintapuit, door mezelf verzonnen nav Robotap)
-Wita (Wintertaling);
-Wita (Wintertaling);
-Wita (Wintertaling);
-Zillie (Nader te specificeren zilverreiger (meestal Grote);
-Zillie (zilverreiger);
-Zipel (Zilverplevier);
-Zipl (Zilverplevier);
-ZiPl, GoPl, inclusief variaties als; BoPl, KlPl, MoPl, StrPl, KiPl, HePl enz. : resp. Zilverplevier, Goudplevier, Bontbekplevier, Kleine Plevier, Morinelplevier, Strandplevier, Killdeerplevier en Herdersplevier);
-Zoto (Zomertortel);
-Zoto (Zomertortel);
-Zwakra (Zwarte Kraai);
-Zwam (Zwartkopmeeuw);
-Zwam (Zwartkopmeeuw);
-Zwartje (Zwarte Zee-eend);
-Zwartje (Zwarte zee-eend);
-Zwartje (Zwarte Zee-eend);
-Zwibis (Zwarte Ibis);
-Zwibis (Zwarte Ibis);
-Zwoi of Zwarte Ooi (Zwarte Ooievaar);
-Zwooi (Zwarte Ooievaar);
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Jarinka op mei 19, 2011, 08:05:37 AM
Citaat van: dannytheanimalman op mei 18, 2011, 23:18:41 PMzwartkopmeeuw roodborsttuipuit en blauwe reiger staan er 2x in!
Klopt, maar in de versie op de site (http://defrisseblik.weebly.com/afkortingen-vogelnamen.html) niet.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: frankmeer op mei 19, 2011, 09:37:16 AM
JuKra = Jufferkraanvogel
Taibo = Taigaboomkruiper
Veriza = Veldrietzanger
Kwako = Kwartelkoning
En Kasp (= Kaspische Plevier) stond er ook nog niet bij (evenals SibTa)!
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: frankmeer op mei 23, 2011, 15:30:30 PM
Woevi = Woestijnvink
OTo = Oosterse Tortel
Bloru = Blonde Ruiter
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: maartenimmerzeel op juni 11, 2011, 20:00:44 PM
PK'tje staat er nog niet bij voor de dodaars alias plofkont.
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: willemxd op juni 26, 2011, 21:19:04 PM
Gink= goudvink

Romus= Roodmus

Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: HPM op juni 26, 2011, 21:32:57 PM
Citaat van: willemxd op juni 26, 2011, 21:19:04 PM
Gink= goudvink

Romus= Roodmus

Gv en Rom (of Romu).
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Rickschonewille op juni 27, 2011, 08:09:35 AM
Ik snap eigenlijk niet waarom je niet gewoon de volle naam typt/zegt bij bijvoorbeeld Goudvink en Roodmus ( En sommige andere... ) Dat je het bij een Aziatische Roodborsttapuit zegt, of bij een siberische boompieper, dat snap ik wel. Maar om nou Gink te schrijven ipv Goudvink... Ik denk dat 4/5 je raar aankijkt als je Gink zegt  :rolleye:
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: HPM op juni 27, 2011, 09:02:41 AM
Citaat van: Rickschonewille op juni 27, 2011, 08:09:35 AM
Ik snap eigenlijk niet waarom je niet gewoon de volle naam typt/zegt bij bijvoorbeeld Goudvink en Roodmus ( En sommige andere... ) Dat je het bij een Aziatische Roodborsttapuit zegt, of bij een siberische boompieper, dat snap ik wel. Maar om nou Gink te schrijven ipv Goudvink... Ik denk dat 4/5 je raar aankijkt als je Gink zegt  :rolleye:

Juist bij soorten als Aziatische Roodborsttapuit of siberische boompieper begrijp ik het niet. Als je zeldzame soorten tegenkomt schrijf je dat toch juist voluit, met  hoofdletters, onderstreept en met drie uitroeptekens? ROODMUS !!!
Op het forum is geen ruimtegebrek dus dat kan geen reden zijn om afkortingen te gebruiken. Het is meestal gewoon luiheid of omdat men de indruk wil wekken dan men nog met die bijzondere soort in de klas heeft gezeten.

Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: DuDe op juni 27, 2011, 11:15:04 AM
Ik vind jou ook best wel uniek, HPM  ;)
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: HPM op juni 27, 2011, 11:34:57 AM
Citaat van: DuDe op juni 27, 2011, 11:15:04 AM
Ik vind jou ook best wel uniek, HPM  ;)

Brian: You are all different!
Aanbidders in koor: We are all different!
Een aanbidder: I'm not!

Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Vincent Hart op juni 29, 2011, 11:58:55 AM
Citaat van: HPM op juni 27, 2011, 11:34:57 AMBrian: You are all different!
Aanbidders in koor: We are all different!
Een aanbidder: I'm not!
Een van de allerbeste 'dia'logen uit die film  ;D
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op juni 29, 2011, 12:46:20 PM
Citaat van: Vincent Hart op juni 29, 2011, 11:58:55 AM
Citaat van: HPM op juni 27, 2011, 11:34:57 AMBrian: You are all different!
Aanbidders in koor: We are all different!
Een aanbidder: I'm not!
Een van de allerbeste 'dia'logen uit die film  ;D

Off-topic randinformatie voor de nieuwsgierigen waar het over gaat (de film is immers uit 1979): http://youtu.be/LQqq3e03EBQ
(maar Herman is inderdaad wel uniek -> soort van wandelende encyclopedie/database  ;) . Was in het begin wel even wennen want hij schrijft zoals je spreekt [en het geschreven woord is iets "harder" dan het gesproken woord]. Maar als je dat eenmaal weet kun je heel erg veel van hem leren!  :duim: ondanks dat ie het niet altijd met iedereen eens is  ;) ).
On-topic: Sinds dit topic begin ik zelf toch ook steeds meer afkortingen te gebruiken -> Tjiftjaf heet bij mij nu gewoon "Tjif" en Koolmees en Pimpelmees "Kooltje" en "Pimpeltje" (maar dit zijn inderdaad meer "koosnaampjes" dan zinvolle afkortingen eigenlijk).
Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: HPM op juni 29, 2011, 17:35:24 PM
Bart, wil je ophouden met onwaarheden over mij vertellen, of ze nou positief of negatief bedoeld zijn? Ik heb absoluut geen encyclopedische kennis.


Titel: Re: Afkortingen Vogelnamen
Bericht door: Bart van Hoogstraten op juli 02, 2011, 19:26:31 PM
Kwam deze afkorting tegen van Max Berlijn voor Lammergieren: LaGies's