Hoe verstuur ik logging als daar om gevraagd wordt?

Gestart door Alex Kwak, mei 21, 2021, 14:54:28 PM

Vorige topic - Volgende topic

Alex Kwak

Dutch version below / Nederlandse versie hieronder

First of all: only send logging if explicitly requested. Unsolicited logging is not viewed.

Follow these steps:

- First check whether you are using the most recent version of ObsMapp. You can see that version at the bottom left of the startup screen. Compare this with the version mentioned on the Play Store. If you don't have the most recent version, install it first!
- Secondly be advised that the logging sent is from today and yesterday. So if you had a problem the day before yesterday sending logging this way will not be of any use.

- Go to ObsMapp -> Settings -> Advanced settings (top right menu), and check the option 'Generate extended logging' at the bottom.
- Now do whatever reproduces the problem
- Go to ObsMapp -> Settings -> Advanced settings, and click on 'Send debug files'.
- Click on the Email symbol and send the email to info@waarneming.nl
- Always include in that e-mail the time when you reproduced the problem.


Allereerst: verstuur alleen logging als daarom expliciet wordt gevraagd. Ongevraagde logging wordt niet bekeken.

Volg de volgende stappen:

- Controleer eerst of je wel de meest recente versie van ObsMapp gebruikt. Die versie zie je linksonder op het opstartscherm. Vergelijk deze met de versie genoemd op de Play Store van Android. Heb je niet de meest recente versie, installeer die dan eerst!
- Ten tweede, besef dat de verstuurde logging van vandaag en gisteren is. Had je het probleem eergisteren dan is het versturen van logging op deze manier zinloos.

- Ga naar ObsMapp -> Instellingen -> Geavanceerde instellingen (menu rechtsboven), en vink onderaan de optie 'Genereer uitgebreide logging' aan.
- Voer nu datgene uit wat het probleem geeft
- Ga naar ObsMapp -> Instellingen -> Geavanceerde instellingen, en klik op 'Stuur debugbestanden'.
- Klik op het Email-symbool en verstuur de e-mail naar info@waarneming.nl
- Zet in die e-mail altijd het tijdstip waarop je het probleem hebt gereproduceerd.
Alex Kwak, medewerker Zostera/Observation International, ontwikkelaar ObsMapp
Ik beantwoord geen PM's over mobiele app's. Vragen ALTIJD via het forum!