Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?

Gestart door nielseimers, april 30, 2020, 15:25:53 PM

Vorige topic - Volgende topic

nielseimers

Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Dit forum topic is bedoeld om beginnende floristen te helpen met het herkennen van aanplant, inzaai en verwildering. Het is belangrijk om dit goed te documenteren bij elke individuele waarneming. Nieuwe waarnemers zijn vaak geen floristen en zijn hier meestal niet van op de hoogte. Dit forum topic is opgezet om hen ondersteuning te bieden bij het goed documenteren van hun waarnemingen.

nielseimers

Waarom is het belangrijk om dit onderscheid te maken?

Het op naam brengen van planten is erg leuk, maar daar houd het niet mee op, daar begint het juist allemaal mee. Waarneming.nl is niet alleen een notitieboekje voor de waarnemers, maar tevens een hoogwaardig invoerportaal. Je brengt je waarneming op naam, voert deze in en de validator kijkt of de determinatie correct is of nog correctie nodig heeft. Als de soortnaam klopt, wordt de waarneming gevalideerd en gaat de waarneming naar de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna). Hier worden jouw waarnemingen voor diverse onderzoeken gebruikt:


 • Maken van verspreidingskaarten, zoals verspreidingsatlas.nl
 • Berekenen van zeldzaamheid en trends (gaat een soort achteruit of vooruit)
 • Vaststellen waar invasieve exoten voorkomen, zoals de Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw
 • Vaststellen of er beschermde soorten voorkomen op locaties waar werkzaamheden verricht gaan worden
 • Soortgericht natuurbeheer, natuurbehoud en natuurinrichting
 • Grootschalige soorteninventarisaties, jouw waarnemingen helpen om alles in een gebied terug te vinden

Deze zaken zijn erg belangrijk, maar jouw waarnemingen zijn alleen bruikbaar als deze correct gedocumenteerd zijn. Zo zijn Wilde kievitsbloem en Bolderik wettelijk beschermde soorten, maar tevens zeer populaire tuinplanten die geregeld aangeplant en ingezaaid worden. Als deze planten vruchten maken met rijpe zaden, kunnen deze planten zich spontaan gaan verspreiden. Vanaf dat moment spreek je van verwildering. Het is belangrijk dat dit goed geregistreerd wordt, want anders zou men zo maar de conclusie trekken dat Bolderik een algemene soort is, terwijl de soort uiterst zeldzaam is in het wild.

nielseimers

#2
Welke mogelijkheden zijn er en waar kies ik voor?
Om aan te geven hoe jouw plant op de betreffende locatie terecht gekomen is, heb je onder activiteit diverse keuzes.


 • Ter plaatse: Dit is wat standaard ingesteld staat en geeft geen informatie.
 • Natuurlijk: Dit selecteer je als je zeker bent dat je te maken hebt met een wilde plant binnen het natuurlijke biotoop en het wilde verspreidingsgebied.
 • Aangeplant: Dit gebruik je voor planten die aangeplant zijn. Dit geldt voornamelijk voor houtige, overblijvende planten, maar ook voor bolplanten en andere sierplanten.
 • Ingezaaid: Dit gebruik je wanneer planten door middeld van zaden ingezaaid zijn. Denk hier bij aan bloemenranden langs weilanden, maar ook bijvoorbeeld aan ingezaaide graangewassen.
 • Verwilderd: Als planten zich spontaan gaan uitbreiden buiten de locaties waar zij aangeplant of ingezaaid zijn, dan spreek je van verwildering. Dit gebeurt bij sommige tuinplanten gemakkelijker dan bij andere soorten. De richtlijn is dat we pas écht van verwildering spreken wanneer de planten buiten privé-tuinen weten op te duiken. Verwildering binnen de begrenzing van privé-tuinen beschouwen we hier nog steeds als aanplant of inzaai.
 • Aangevoerd: Dit is de lastigste om uit te leggen en deze wordt vaak verkeerd gebruikt. Aangevoerd houdt in dat planten onopzettelijk aangevoerd worden vanuit een andere locatie. Dit gebeurt meestal met zaden. Zo kunnen er op eens duinplanten opduiken langs een schelpenpad in de Veluwe en kan er een exotisch plantje opduiken in de plantenpot van een olijfboom die je vorig jaar bij de Intratuin gekocht hebt.

Ben je overtuigd dat je met een niet-wilde groeiplek te maken hebt, maar weet je niet hoe de plant er gekomen is, dan kies je er voor om "ontsnapt" aan te vinken. Dit woord dekt de lading niet goed, maar het is de verzamelnaam voor planten die buiten hun wilde biotoop en buiten hun wilde verspreidingsgebied voorkomen.

nielseimers

Hoe geef ik dit aan bij mijn waarnemingen?

Met je mobiele app:
Veel nieuwe waarnemers werken in het veld met de mobiele app ObsIdentify. Deze werkt erg goed om de soort vast te stellen, maar met deze app kan je niet selecteren of er sprake is van aanplant, inzaai, verwildering of aanvoer. Ons dringend advies is dan ook om deze app niet te gebruiken om je waarnemingen mee in te voeren. Gebruiks ObsMapp (voor Android telefoons) of iObs (voor iPhones), daarin kan je alle informatie kwijt die noodzakelijk is. De herkenningssoftware zit ook in deze apps ingebouwd, dus je gaat er allemaal op vooruit. Onder "gedrag" kan je selectereren hoe de plant hier terecht gekomen is.

Op je computer:
Je kan er ook voor kiezen om je waarnemingen aan te passen nadat je ze hebt geüpload naar waarneming.nl. Zodra je upload verwerkt is (dit duurt meestal enkele minuten), kan je de waarnemingen op de website terugvinden. Als je een van je waarnemingen opent, zie je rechtsbovenin je waarneming de blauwe knop "Opties". Klik hier op en kies vervolgens voor "Bewerk". Als je dit nog niet eerder gedaan hebt, zul je eerst het vakje "Details" aan moeten vinken. Er verschijnen dan wat aanvullende mogelijkheden om je waarneming extra te documenteren, waaronder Activiteit, waarbij je kan aangegeven hoe de plant er terecht gekomen is.

nielseimers

#4
Hoe herken ik aanplant, inzaai en verwildering?
Als je eenmaal wat gewend bent met het gebruik van waarneming.nl en de vorige drie stappen allemaal begrijpt, dan komt de moeilijkste stap: het herkennen van aanplant, inzaai en verwildering. Dit is voor beginnende waarnemers uiterst lastig, zowel inheemse soorten (wild voorkomende planten) als uitheemse planten (niet-wilde planten) kunnen aangeplant worden en spontaan vestigen. Gelukkig word je door een heel team deskundige validatoren geholpen om hier de juiste keuzes in te maken. Toch zijn er wat methoden om zelf uit te zoeken of je te maken hebt met niet-wilde planten.

Het biotoop
Wees extra kritisch op plekken waar veel aangeplant en ingezaaid wordt. Denk hierbij aan privé-tuinen, gemeentelijke groenstroken, stadsparken, moestuinen, akkers, kasteeltuinen en botanische tuinen. Heb je weinig ervaring in het herkennen van aanplant en inzaai, vermijd deze biotopen dan zo veel mogelijk. Probeer je eerst te richten op "onkruiden" of natuurgebieden als bossen, heides, de duinen, uiterwaarden, oevers en weilanden.

De soorten
Heb je te maken met een uitheemse soort, dan is de kans groot dat deze ooit aangeplant is, wees hier dus extra kritisch. Ook inheemse soorten worden geregeld aangeplant en ingezaaid. Denk hierbij aan ingezaaide Bolderik in jouw moestuin, aangeplante Zomereiken in jouw straat en zeer zeldzame soorten als Amandelwolfsmelk en Knikkend nagelkruid die geregeld aangeplant worden in privé-tuinen. Rechtsbovenin je waarneming zie je of je waargenomen soort inheems is of uitheems (dit wordt "Incidental import" genoemd). Heb je een inheemse soort gevonden, maar twijfel je of de soort wild voorkomt op de plek waar je die gevonden hebt, dan kan je diverse floraboeken raadplegen om te kijken of het biotoop overeenkomt. Zo komt Lelietje-van-dalen alleen voor in bossen (dus niet in open biotopen) en zo komt Amandelwolfsmelk alleen voor in bronbossen in Zuid-Limburg. Heb je geen floraboeken, dan adviseer ik om dit aan te schaffen. Je kan informatie over het natuurlijke biotoop ook op diverse websites raadplegen, zoals verspreidingsatlas.nl.

nielseimers

#5
Waarom zien wij liever geen waarnemingen van aanplant?
Traditionele floristen (waartoe de validatoren ook behoren) melden geen aanplant, dat is de richtlijn waar professionale floristen zich altijd aan gehouden hebben. Het geeft voor hen vaak ergernis om te zien dat er door nieuwe waarnemers zo veel aanplant gemeld wordt. Dit is niet alleen gevoelsmatig, er zijn ook diverse andere redenen om aanplant niet te melden op waarneming.nl.

 • Wij hebben vaak niet de kennis om deze planten op naam te brengen. Dit zijn vaak uitheemse soorten, kruisingen en gecultiveerde variëteiten (cultivars) die wij gewoonweg niet betrouwbaar op naam kunnen brengen.
 • Waarnemingen van aanplant zijn niet bruikbaar voor berekenen van zeldzaamheid en trends.
 • Waarnemingen van aanplant genereren nieuwe stippen op verspreidingskaarten. Hieruit kan men de conclusie trekken dat soorten algemener zijn dan ze daadwerkelijk zijn (wild of verwilderd).
 • We besteden enorm veel tijd om alle waarnemingen te beoordelen en dit doen we met groot plezier. Maar als we daarbij ook onze tijd moeten steken in lastig te beoordelen waarnemingen van aanplant, dan houden we geen tijd over om ook naar de belangrijke (wilde) waarnemingen te kijken.

Wij beseffen dat dit laatste onderdeel een gevoelig onderwerp is en dat er ook argumenten zijn om aanplant wél te melden. Toch zouden we jullie enorm dankbaar zijn als jullie aanplant negeren en je alleen richt op wilde en verwilderde planten. Dan kunnen we iedereen zo veel mogelijk helpen met het op naam brengen en valideren van waarnemingen.

Namens het team der plantenvalidatoren
Bedankt voor jullie inzet en begrip

Rien Ondersteijn

Ik ben benieuwd...
;). Zou het niet scherper mogen Niels door gewoon te zeggen : 'aanplant etc is absoluut niet welkom hier' ?
zonder gedecideerd te zijn ben ik bang dat weinigen er zich iets van aantrekken].Áls ze dit al lezen..?
Groene groe[n]tjes.Rien.

nielseimers

#7
Dag Rien :blink: Dat is een begrijpelijke reactie, liever willen we inderdaad geen aanplant zien. We gaan waarnemers echter nergens toe verplichten. Het zijn voornamelijk nieuwe waarnemers die zich niet goed bewust zijn dat het melden van aanplant niet gewenst is. We gaan daarom proberen om waarnemers bewust maken van de situatie en dat gaan we vanaf heden actiever doen door nieuwe waarnemers actief naar dit forum topic te verwijzen wanneer we waarnemingen van aanplant tegenkomen. Dit gaan we doen via het forum, via waarnemingen, via de website en via een nieuwsbrief. We hopen hiermee de hoeveelheid waarnemingen van aanplant in de toekomst te reduceren.

Ans Gorter

Niels, het is een heel goed verhaal, helder en zeer volledig,  en ik hoop dat het tot de gewenste resultaten leidt.

Rien Ondersteijn

Niels : ik haal er uit dat nieuwe waarnemers bij élke invoering [tot een bepaald aantal ?] éerst direct naar jouw Topic worden gestuurd ? ?
[en/of andere kanalen ?]
Groene groe[n]tjes.Rien.

nielseimers

Wij verwijzen waarnemers naar het forum topic zodra wij zien dat een waarnemer aanplant meldt, zonder dit correct te gedocumenteerd te hebben.

Jeanette den Herder

Commentaar van een waarnemer:  Aangeplant. Status heb ik aangepast maar erg ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen! Heb allerlei planten in de tuin gedetermineerd mbv ObsIdentify, zou handig zijn als ze dan niet "als wild" worden ingevoerd. Moet nu alles handmatig aanpassen...
Tja, wat moet je nu als goed bedoelende admin.

Jeanette den Herder

Heb niet het idee, dat dit soort waarnemers werkelijk begrijpen wat de bedoeling van Waarneming.nl is. Heb het idee, dat ze het louter als hun eigen aantekeningenlijst zien.

Giel van der Pluijm

#13
Da's wel een goeie, met name in deze "verveel"ende coronatijd zoeken mensen hun heil op een paar meter afstand van hun woning. Misschien zou er een aanpassing in waarneming.nl kunnen komen met een soort van persoonlijke , aangeplante, verwilderde, uitgezaaide, aangevoerde, etc. etc. lijst, waarbij dit soort waarnemingen niet langer gevalideerd hoeven te worden, met een knop "validatie niet nodig". 

nielseimers

Dat is inderdaad een oplossing die we aangedragen hebben voor de probleem. Op dit moment gaan we nog op zoek naar een oplossing binnen het bestaande systeem, maar er wordt op dit moment niet uitgesloten dat we deze methode in de toekomst wel gaan gebruiken.

Binnenkort gaan we een maand een nieuwe methode gebruiken, maar dat moet nog even beter uitgewerkt worden voordat we er aan beginnen.

Jeanette den Herder

Ik heb het idee, dat veel van de aangeplante waarnemingen afkomstig zijn van mensen die nooit op het Forum zullen kijken. Sommigen hebben ook nog hun email-notificaties uitgezet, waardoor het sowieso lastig wordt hen te bereiken.
Voorbeeld van een commentaar:
Beste Jeannette,

Bent u validator o.i.d.?
Ik heb nergens vermeld dat dit wild zou zijn. Is het de bedoeling alleen flora in het wild te uploaden met de app? Het is mijn intentie enkel het neurale netwerk te verbeteren met foto's. Is dat ook mogelijk? Delen van waarnemingen heb ik daarom bewust uitgezet.
Ik kan de activiteit ook niet aanpassen vanuit dit menu overigens. Kunt u een toelichting geven op correct gebruik?

nielseimers

Daar heb je volledig gelijk in. Deze conclusie hebben we ook met Hisko getrokken. Het zijn dan ook vooral de nieuwe waarnemers die veel aanplant melden.

Het goed informeren van deze waarnemers, al voordat zij een account aanmaken, via de website, via een nieuwsbrief, via de mobiele app en via commentaar vanuit validatoren gaat op den duur de hoeveelheid meldingen van aanplant verminderen. Heel veel meer kunnen we niet betekenen. Probeer daarom waarnemers zo veel mogelijk naar dit forum topic te verwijzen bij het melden van aanplant. Elke waarnemer die we op deze manier bereiken is mooi meegenomen.

Rien Ondersteijn

Gewoon wat strenger optreden zou ik voorstellen  :police:
Bij aanmelding een waarschuwing dat als iemand vaak aanplant meldt hij/zij wordt uitgesloten.
Groene groe[n]tjes.Rien.

nielseimers

Waarnemers zijn gewoon niet op de hoogte dat dit niet de bedoeling is. Je hebt en behoorlijke basiskennis van planten nodig om aanplant te herkennen. We willen nieuwe waarnemers de kans geven om deze kennis eigen te maken en aanplant te leren herkennen.

Er komt binnenkort een iets andere aanpak vanuit de validatoren, maar we gaan waarnemers niet weigeren of waarnemingen verwijderen. De nieuwe aanpak richt zich meer op communicatie naar de waarnemer en het wel of niet accepteren van waarnemingen in de databank. Dit wordt nog uitgewerkt.

Suus69

Hmmm, ja, ik ben zo'n nieuwe waarnemer die het waagde om aanplant in te voeren en werd daar goed en opbouwend op gewezen door Niels. Dank Niels! En sorry voor de vermoeienissen. Ik ben nu onderwezen, maar dat is nogal veel gevraagd: om elke nieuwe waarnemer toe te moeten spreken. Nou ben ik toevallig ook een doorgewinterde databasebouwer, -beheerder en administratief leidinggevende. Mijn credo is altijd: als teveel gebruikers het te vaak niet snappen, dan valt er wat te verbeteren aan het systeem. Door aanplant als optie te geven, wordt de suggestie gewekt dat dat normale en verwachtte invoer is. Met mijn andere petje van IVN op juich ik bovendien in tijden van Corona het ontdekken van plant en dier in eigen tuin en straatje toe. En er is voor zover ik weet geen betere herkenningssoftware dan deze. Om niet aan eigen succes ten onder te gaan en de doelen scherp voor ogen te houden lijkt mij de oplossing vooral inderdaad te zitten in het wel blijven aanbieden van de mogelijkheid om aanplant in te voeren maar het achter de schermen uit te splitsen. Vooralsnog vooral om de validatoren van wilde planten te kunnen vrijwaren van het moeten valideren van aanplant. Maar het uitsplitsen opent natuurlijk ook de mogelijkheid om de software en database ook juist actief te gaan gebruiken voor het op naam en in kaart brengen van cultivars met bijvoorbeeld een team aan validatoren uit de tuinders- en kwekershoek. Het is maar een idee. Vrees niet, ik zal mijn tuinplantjes determinatie pogingen voorlopig maar niet meer opslaan. ;-)

nielseimers

Dat is inderdaad waar momenteel aan gewerkt wordt :blink:

bramquist

Dat het erg lastig is inzaai te herkennen is wel duidelijk

Onderstaande waarneming is goedgekeurd, maar hier is een paar jaar geleden een akkerrand ingezaaid met e.e.a.

https://waarneming.nl/observation/191858658/

Moeten waarnemingen op deze locatie van deze akker nog altijd als inzaai beschouwd worden?
Groeten,

Bram Quist

nielseimers

Akkerkruiden zijn een lastige groep, ze worden vaak zo massaal uitgezaaid dat we niet goed weten waar ze nu wild voorkomen en waar ze ingezaaid zijn. Bij sommige van deze soorten beschouwen we ze als wild wanneer het biotoop (een akker) klopt, maar bij de zeldzamere soorten zien we ze toch liever op activiteit ingezaaid staan.

JosB

#23
In deze discussie past wellicht ook hoe om te gaan met stinzenplanten tav introductie/aanplant, verwildering en inburgering. Bakker en Boeve gaan in hun boek Stinzenplanten (1985) uitvoerig op in.

Een ander punt is idd of wel gevraagd kan worden aan de waarnemer aan te geven welke plant natuurlijk is en welke niet (ook niet mogelijk met de nieuwe Obsidentify-app): wat te doen met dijkgraslanden, wegbermen, en omgevingen van bijenbiotoopjes; en de activiteiten van waterschappen, staatsbosbeheer, natuurmonumenten (vlinderbiotopen) en gemeenten (met de al vermelde bijen - biodiversiteitbiotopen).

nielseimers

Daar heb je volledig gelijk in. Het is voor nieuwe (en zelfs voor ervaren) waarnemers erg lastig om dit te herkennen. Toch is het belangrijk dat dit toch wel in goede banen geleid wordt, want anders zit zodadelijk de hele database vol met planten uit privé-tuinen. Wij kunnen als validator een hoop afleiden, maar ook voor ons is dat niet altijd mogelijk. Wat wel belangrijk is, is dat we vanaf begin af aan waarnemers vragen om mee te denken en alert te zijn op zaken als inzaai en aanplant. Na enkele opmerkingen vauit validatoren, leren waarnemers dit toch wel gauw herkennen. Dat is voorlopig het enige wat wij kunnen betekenen. Er komen wel andere oplossingen aan die vooral voor de validatoren erg fijn zullen zijn. Maar dat wordt nog uitgewerkt.

Martijn van Sluijs

Allereerst: hartelijk bedankt voor deze duidelijke toelichting. Dit topic lijkt me erg verhelderend voor de (startende) enthousiaste waarnemer. Het lijkt mij voor zowel de validator als de waarnemer belangrijk om in deze zo min mogelijk grijs gebied over te houden. Zo heeft de waarnemer een richtlijn om naar te kijken, wat een deel van de 'fouten' kan voorkomen, maar heeft de validator ook een duidelijke poot om op te staan in de commentaarregels. Ik ben de afgelopen maanden (ook als beginner :blink:) tegen een paar dingen aangelopen, die ik hier (nog) niet uitgewerkt/opgenomen zie. Hieronder een uitwerking daarvan. Voor de overzichtelijkheid heb ik het in drie punten opgesplitst.

---

1. Tot nu toe heb ik mij grotendeels onthouden van het invoeren van bomen en struiken, met de volgende reden. 'Oerbossen' in strikte zin hebben we hier niet in Nederland. Dit betekent echter niet dat alles import is. Op ieder moment zijn er wel stukken bos en natuur geweest in Nederland waar de inheemse soorten zich hebben weten te handhaven, en vervolgens weer hebben weten te verspreiden. Een soort (minder extreme) vorm van refugia.

Het overgrote deel van de Nederlandse natuur is ergens in de afgelopen 300 jaar, en vrijwel zeker ergens de afgelopen 2000 jaar, aangelegd en/of aangeplant, ofwel spontaan ontstaan en al dan niet beheerd. Op wat voor manier en met wat voor soortensamenstelling was uiteraard afhankelijk van het doel, de tijdsperiode en de locatie. Er zijn hierdoor grofweg drie groepen bomen en struiken te onderscheiden in Nederland. Aanplant, afstammelingen van aanplant (in strikte zin verwildering, ongeacht hoeveel generaties, alhoewel dat op den duur overvloeit naar 'inheems'), en soorten die in meer absolute zin inheems zijn, en zich als een soort eilandhoppers door de geschiedenis hebben weten te handhaven.

Nu is aanplant vaak goed te herkennen. De bomen langs de kant van de weg zijn een eitje. Met enige achtergrondkennis zijn de dennenakkers van de vastgelegde stuifzanden er ook nog eenvoudig uit te halen. Of bijvoorbeeld de percelen met perfecte rasterstructuren. Bij de echt oude eikenbossen op de Veluwe wordt dit bijvoorbeeld al een ander verhaal. Dan wordt onderscheid tussen aanplant en inheems al een wat grijzer gebied. Laat staan hoe moeilijk het vaak is om verwildering van aanplant te onderscheiden van puur inheemse soorten. Is de eikenzaailing in het gras onder de parkboom een verwildering? En de eikenzaailing in het eeuwenoude (maar wellicht wel aangeplante) eikenbos? En hoe zit het met de zaailing waarbij de bron zowel aanplant als wild kan zijn?

Wat wordt hier gehanteerd? Een leeftijd van een gebied/bos? Een aantal generaties? Wordt dit overgelaten aan het eigen inzicht van de waarnemer? En is dit beleid consequent per validator?

---

2. 'Incidental imports' worden wel besproken, mis ik hier toch wat afbakening. Per definitie zijn dit soorten die hier niet binnen hun natuurlijke verspreiding voorkomen. Veel waarnemingen van soorten met de 'Incidental import' status zie ik zonder 'escape' goedgekeurd staan. Zodoende hanteer ik zelf de volgende werkwijze (NB: dit geldt alleen voor niet inheemse soorten): ik zoek om een waarneming binnen een redelijke afstand naar een verwilderingsbron. Vind ik die, dan gaat de waarneming op 'verwilderd'. Deze krijgt dan natuurlijk ook automatisch de 'escape' status. Vermoed ik aanplant, dan zet ik de waarneming niet online. Is beiden niet het geval, dan laat ik de plant op 'ter plaatse' staan (zonder 'escape' dus).

Nu wil het desondanks nog wel eens voorkomen dat ik alsnog gevraagd word om de soort op 'escape' te zetten. Hoe zit dit? Moet ik nu wel altijd 'escape' aandrukken bij 'Incidental import' omdat de soort buiten de natuurlijke verspreiding voorkomt, of is mijn huidige handelswijze juist, omdat de soort per definitie al een 'escape' is?

In het geval dat het eerste waar is, en 'Incidental import' per definitie een 'escape' is (bij planten dan toch), waarom is dit niet geautomatiseerd?

---

3. In de tekst wordt het voorbeeld van Amandelwolfsmelk aangehaald, die alleen van nature voorkomt in bronbossen in Zuid-Limburg. Dit soort situaties, waarbij een soort een specifiek afgebakend gebied met natuurlijk voorkomen heeft, komt wel vaker voor. Hier zie ik vanuit mijn opleiding (GIS) wel een oplossing in. Een oplossing die volgens mij minder tijd kost dan hij oplevert.

Voor iedere soort waarbij dit geldt kan een gebied worden afgebakend; hiervoor kan grotendeels de software van het creëren van een 'normaal' gebied op waarneming.nl worden gebruikt. Op het moment dat de betreffende soort wordt ingevoerd op een locatie buiten dat gebied, kan vervolgens ofwel automatisch de soort op 'escape' worden gezet (met een uitleg in de reacties, en verwijzing naar dit topic), ofwel een automatische reactie worden gecreëerd met een vriendelijk verzoek om de verwilderingsstatus van de waarneming te wijzigen, met specifieke informatie over het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort, eventueel zelfs met bronverwijzing. De tekst hoeft tenslotte maar één keer worden opgezet, dus deze kan best wat dieper op de zaak in gaan.

Zowel de optie met automatische 'escape'-status, als de optie met alleen een automatische opmerking levert volgens mij tijdswinst voor de validatoren. Waarnemingen die duidelijk verwilderd zijn, maar bínnen het natuurlijke verspreidingsgebied kunnen dan natuurlijk alsnog door de validator afzonderlijk worden becommentarieerd.

Het mooie hiervan is dat het ook mogelijk is om deze 'oplossing' met terugwerkende kracht uit te laten voeren. Dit zou iets anders kunnen verhelpen waar ik zo nu en dan tegen aanloop. Wanneer per abuis toch een fotowaarneming (of meerdere) van zo'n soort buiten de natuurlijke verspreiding gevalideerd wordt, heeft/hebben deze de potentie om hierna met een soort domino effect automatische validaties van waarnemingen zonder fotobewijs (en ook zonder 'escape' status!) in gang te zetten, waardoor de soort onbedoeld vaker begint te verschijnen in inheemse 'soorten gezien' lijsten voor een gebied, of een gebied ernaast, met automatische validatie (Voor de (beginnende) gebruiker suggererend dat dit correct is, waardoor een nieuwe waarneming, met foto, ook niet op 'escape' wordt gezet. Er staat immers een (al dan niet automatisch) goedgekeurde waarneming zónder escape in het gebied, dus er is geen reden om te denken dat dit niet correct is.).

Aanvullend hierop, automatische validatie op basis van locatie zou via deze methode ook uit kunnen worden gezet buiten het gebied van natuurlijk voorkomen, eventueel tevens met terugwerkende kracht.

---

Voor alle drie de gevallen geldt: ik weet niet of ze al eerder aangehaald of behandeld zijn. Zo ja, heb ik dat nog niet kunnen vinden. Dan heb ik het liever een tweede keer naar voren gebracht dan helemaal niet. Mocht dit wel zo zijn, dan volstaat wat mij betreft een linkje naar dat topic waar het al eerder behandeld is, en lijkt me een uitgebreide uitleg niet nodig :blink:.

Mvg,
Martijn van Sluijs
Vriendelijke groeten,
Martijn

Observer

Beste Niels en mede-validatoren,

Bedankt voor dit uitgebreide en heldere verhaal. Dit is precies waar ik naar op zoek was als beginnende waarnemer.

Wel heb ik nog een suggestie: is het een idee om een speciaal topic (of misschien zelfs forum) te starten waar (beginnende) waarnemers een specifieke plek kunnen opgeven met de vraag of er daar bijvoorbeeld is ingezaaid of niet? Daar kan dan eventueel door betrokken gemeentemedewerkers of zo op gereageerd worden.

Zelf zit ik nu ook met zo'n vraag: sinds het begin van de corona tijd heb ik nu mijn vaste wandelroute rond mijn woonwijk (Amsterdam Nieuw-Sloten).
Zie de bijlage voor deze route.
Dit is een route van zo'n 6 km, en het gaat grotendeels over vrij liggende wandelpaden door groenstroken. Ook gaat het door het natuurpark Vrije Geer.
Ik geniet op dit moment volop van de vele bloeiende planten die daar staan (en trouwens ook van de vogels en andere dieren).
Het lijkt mij dat er daar geen probleem is met de biodiversiteit (of heb ik dat mis?).

Maar ik heb geen idee of dit nu allemaal aangelegde en ingezaaide natuur is, of dat de begroeiing (grotendeels) natuurlijk is ontstaan?
Tot nu toe voer ik mijn waarnemingen van planten daar in als "ter plaatse". Is dit juist?
Wie kan mij dat vertellen?

Alvast bedankt,
Ed
Groeten, Ed

nielseimers

Ik heb even naar je waarnemingen gekeken in dat gebied en dat zijn allemaal wilde plantensoorten. Dus ga zo lekker door. Dit forum topic is vooral bedoeld om waarnemers bewust te maken dat zij aangeplante planten in tuinen en gemeenteperkjes en dergelijke niet moeten melden. Als je dit toch een keer verkeerd inschat, dan krijg je het wel te horen van de validatoren.

Flo

Citaat van: nielseimers op juni 21, 2020, 19:51:41 PM
Ik heb even naar je waarnemingen gekeken in dat gebied en dat zijn allemaal wilde plantensoorten. Dus ga zo lekker door. Dit forum topic is vooral bedoeld om waarnemers bewust te maken dat zij aangeplante planten in tuinen en gemeenteperkjes en dergelijke niet moeten melden. Als je dit toch een keer verkeerd inschat, dan krijg je het wel te horen van de validatoren.

Wat als je twijfelt of het niet aangeplante bomen zijn die (vermoedelijk) komen van wel aangeplante bomen?

Ik heb recent een paar bomen toegevoegd en ze op aangeplant gezet omdat de kans er in zit dat ze inderdaad aangeplant zijn, al is het niet zeker.
Flo

nielseimers

Bomen in het stedelijk gebied zijn nagenoeg allemaal aangeplant. Bomen kan je beter buiten het stedelijk gebied bekijken. Bij twijfel voor de zekerheid aangeplant selecteren, lijkt mij prima. Als ze toch wild lijken te zijn, zal de validator dit corrigeren. We valideren aangeplante bomen overigens gewoon (mits het niet al te exotische soorten zijn), maar enige terughoudendheid in het melden van dergelijke aanplant wordt altijd gewaardeerd.